Rapport 1 fra Ernæringsutvalget (april 2012 august 2013)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1 fra Ernæringsutvalget (april 2012 august 2013)"

Transkript

1 Rapport 1 fra Ernæringsutvalget (april 2012 august 2013) Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget 12. nov 2013 v/ingrid Løvold Mostad, Dr philos, klinisk ernæringsfysiolog Koordinator for Ernæringsutvalget ved St. Olavs Hospital 1 Klinikk for kliniske servicefunksjoner Ernæringsutvalget Helmut Abendstein avdelingssjef Lilly Eggen sykepleier Inga Synnøve Fagervold sykepleier (permisjon fra august-13) Hanne Fossen sykepleier (vikar fra juni-13) Unni Hildrum psykiatrisk sykepleier Else Rabbås Holsdal, seksjonsleder, klinisk ernæringsfysiolog Gunnar Kvamme, avdelingssjef Gerd Moe kostøkonom Pål Sandvik avdelingssjef Tora Skeidsvoll Solheim, overlege Lene Thoresen PhD, klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Løvold Mostad Dr philos, klinisk ernæringsfysiolog Koordinator Lise Lundbom Støylen, klinikksjef Leder 2 1

2 Fra nasjonale retningslinjer og veiledere via styringsdokumenter til ernæringsstrategi 3 Mål for Ernæringsutvalgets arbeid Ernæringsstrategiens mål: ernæring skal være integrert i behandlingstilbudet ved St. Olavs Hospital Ernæringsrelaterte mål i - Styringsdokumentene Hovedprogram for forbedring Forbedringsprogrammet

3 Kartlegging før tiltak = Ernæringsutvalgets arbeidsmetode i første arbeidsperiode Nutrition Day Måltidsundersøkelser Ernæringsrelaterte prosedyrer Måltidsrytme og bestillingspraksis v/st. Olavs Hospital Ernæringsutvalgets muntlige kartlegging Ernæringsutvalgets spørreundersøkelse blant aktører med definert ansvar: - Klinikksjefer - Kliniske ernæringsfysiologer - Kjøkkenledere - Logistikk og forsyning - Mellomledere sengeområdene i somatikk og psykiatri 5 Resultater og funn 1 Nutrition Day 2011 Pasientene lite sultne til lunsj Rutiner for veiing av pasientene følger i liten grad nasjonale retningslinjer) Pasientene er fornøyd med maten på St. Olavs Hospital og synes den smaker godt Nutrition Day 2012 Resultatene ikke analysert Måltidsundersøkelsen 2011 Pasientene spiste lite til lunsj Inntatt mengde dekket gj.snittlig 70% av energibehovet og 80 eller 53% av proteinbehovet (estimerte behov) Servert mengde dekket gj.snittlig 83 % av energibehovet og 96 eller 62% av proteinbehovet Årsaker til hvorfor pasientene spiste som de gjorde, ble ikke kartlagt 6 3

4 Resultater og funn 2 Ernæringsrelaterte prosedyrer i EQS Et stort antall prosedyrer Mangler kvalitetssikring Per i dag finnes få nivå 1-prosedyrer 7 Resultater og funn 3 Muntlig kartlegging 1.De fleste innlagte blir ikke screenet for ernæringsmessig risiko ved innkomst 2.Få avd kjenner skjema i Doculive for ernæringsscreening og - tiltak. Skjemaene var ikke tilgjengelige for psykiatriske avd 3.Intet lunsjtilbud helg og rød-dager (somatiske avd) Muntlig kartlegging, forts: 4.Lang nattfaste (13-14 t), kort tid mellom måltidene på dagtid (dagvakta) 5.Mat og Cafés brede tilbud utnyttes ikke fullt ut av avdelingene, få bestillinger av kaffemat, dessert, spesialkoster Punktene 3-5 bekreftes av Mat og Cafés egen statistikk vedr måltider og bestillingspraksis 8 4

5 Resultater og funn 4 Spørreundersøkelsen Ulik kjennskap til Ernæringsstrategiens definerte ansvarsområder blant aktørene: - Klinikksjefer - Kliniske ernæringsfysiologer (KEF) - Kjøkkenledere - Ledere innen logistikk og forsyning - Mellomledere for sengeområdene Flere aktører påpeker lav tilgang på ressursen KEF Per dato er cirka 3 årsverk den tilgjengelige ressurs for somatisk inneliggende barn og voksne pasienter Lunsj i helger, sen kveldsservering og større variasjon i kaffemattilbudet etterlyses fra avdelingene Bredde i bestillingene etterlyses fra Mat og Café Hvem har ansvar for temperaturkontroll på maten på sengeområdene? Mellomledernes konkrete tilbakemeldinger på praksis og utfordringer vedr - Ernæringstilbudet - Under- og feilernæring - Ernæringsbehandling og samarbeid 9 Ernæringsutvalgets vurderinger 10 5

6 Nutrition Day og Måltidsundersøkelsen 2011 Ernæringsutvalget vurderer følgende funn som særlig viktige å ta tak i: pasientene ikke sultne til lunsj pasientene ikke systematisk veid manglende eller mangelfulle rutiner på dokumentasjon av pasientenes vekt både servert og inntatt mengde mat og drikke lavere enn anbefalt vanskelig å dekke behovet for energi og protein 11 Ernæringsrelaterte prosedyrer og retningslinjer Nivå 1- (og 2-) av EQS-prosedyrer bør gjennomgås og kvalitetssikres, en arbeidsgruppe har startet arbeidet Sikre at alle aktører med definerte ansvarsområder for ernæringsarbeid utarbeider retningslinjer for disse. Gjelder både psykiatri og somatikk Prioriteringsprosedyrer for hvilke pasienter som skal få et tilbud om kostbehandling av klinisk ernæringsfysiolog (KEF) - Sikre at de fungerer godt i f t pasientenes behov - Sikre best mulig utnyttelse, eventuelt utvidelse, av dagens KEF-ressurs 12 6

7 Ernæring integrert i behandlingstilbudet Fokus på lederansvar og behov for kompetanse Gi målrettet og diagnosespesifikk ernæringsstøtte og ernæringsbehandling Dekke grunnleggende behov for energi og protein gjennom mat- og ernæringstilbudet, for å forebygge og behandle underernæring og feilernæring - Variasjon i ernæringstilbudet ut fra pasientens tilstand - Utnytte valgmulighetene fra Mat og Café, inkludert spesialkoster - Utrede bedre tidspunkt for måltidene - Tilby - mellommåltid og beriket mat og drikke - daglig dessert 13 Kartlegging av vekt og ernæringsmessig risiko Forbedringsrogram 2013 sier at pasientene skal veies ved innleggelse og vurderes for ernæringsmessig risiko innen 48 timer Opplæring i ernæringsscreening er nødvendig Ernæringsutvalget arrangerte kurs i ernæringsscreening for sykepleiere våren

8 Måltider og mattilbud Er bredt omtalt og vurdert i rapporten 15 Faste Fasteperioder for undersøkelser og behandling hvordan ta igjen manglende matinntak? Systematisk nattfaste må reduseres fra timer til 11 timer Pasientforløp Ernæring bør inngå som del av pasientforløp Benytte ernæringskompetansen ved St. Olavs Hospital Bygge opp kompetanse i klinisk ernæring i kommunene 16 8

9 Fra vurderinger til Handlingsplan Flytte tidspunkt måltider 2. Vekt og ernærings-screening ved innleggelse 3. Kompetanse klinisk ernæringsfysiologi i Mat og Café for kvalitetssikring 4. To standardkoster fra Mat og Café 5. Sikre/øke inntaket av protein og energi 6. Ernæringsprosedyrer EQS 7. Opplæring i Nutshell (bestillingssystemet mat) 8. Ernæringsteam 9. Evidensbasert ernæringsarbeid 10. Kjøkkenfaglig kompetanse i sengeavdelingene 11. Kartlegge forbedringer og tiltak for å måle effekt - Dedikerte midler for kartleggingsundersøkelser som dem gitt i Rapport 1 - Søke midler publisering, forskn 12. Forankring formelle forbindelseslinjer aktører i ernæringsarbeidet 13. Tilgang tjenester fra KEFer 14. Profesjonsutdanning KEFer ved NTNU 17 Ernæringsrelaterte tiltak Gjennomførte Ernæringsscreening (FP-13) Næringsberegning av standard lunsj og middag ved mat og Café (kvalitetssikringsprosjekt) Nutrition Day 2013 Påbegynte Måltidsundersøkelse KVB og Østmarka Prosjekt vekt og ernæringsscreening, oppfølging av liggetid og reinnleggelser etter 6 mnd Arbeidsgruppe EQSprosedyrer 18 9

10 Noen resultater 1. I alt 207 pasienter i screeningsprosjektet juni 2013 (oppfølging etter 6 måneder) 2. Kurs i ernæringsscreening mai og juni 2013: deltakere (hovedsakelig sykepleiere). - Utgjør 13 % av til sammen 1760 sykepleiere ansatt på sengeområdene (1484 somatiske, 276 psykiatriske, til sammen 1330 årsverk) 3. I alt 15 sengetun (somatiske) deltok på Nutrition Day Stikkprøver i Doculive: AKTUELT SKJEMA Før kurs: 1. jan 5. mai Etter kurs: 6. mai 11. nov - 13 Vurd. av ernæringsmessig risiko, somatikk Vurd. av ernæringsmessig risiko, psykiatri

11 Takk for oppmerksomheten 21 11

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Foto: Bård Gudim, Helsedirektoratet MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Fra nasjonale retningslinjer til god ernæringspraksis i kommunen Rapport publisert 3. Mars 212 / Vibeke Bostrøm, Ellinor Bakke

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

ERNÆRINGSSTRATEGI HELSE STAVANGER HF 2015 2020

ERNÆRINGSSTRATEGI HELSE STAVANGER HF 2015 2020 ERNÆRINGSSTRATEGI HELSE STAVANGER HF 2015 2020 ERNÆRINGSSTRATEGI 2 INNHOLD DEL 1: INNLEDNING...4 DEL 2: UTFORDRINGSBILDET....7 2.1. Eksterne faktorer...8 2.2. Interne faktorer...10 DEL 3: MÅL... 13 3.1.

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten»

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Program 23. mars 2015 Kl. 08.30 09:00 Kl 09. 00 09.15 Kl 09.20-09.40 Kl 09.45-10.05 Kl 10.10-10.30

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11 Dato: 23.mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner RBVI SARK-40-200909139-11 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet sak om Brukerundersøkelse

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten

Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Kosthåndboka Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Gjøvik, 8.juni 2011 Guro Berge Smedshaug gsm@helsedir.no Litt om helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Oppsummeringsrapport Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Stjørdal, 26. februar 2013 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer