Forskningssykepleier Christina Frøiland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningssykepleier Christina Frøiland"

Transkript

1 Forskningssykepleier Christina Frøiland

2 NETTVERKSARBEID INNEN ERNÆRING Introduksjon: eldre og ernæring 26.mars 2015

3 Agenda Kort om SESAM og prosjektgruppe på Måltidets Hus Godt ernæringsarbeid Forekomst av underernæring hos eldre Ernæringsbehov hos eldre Risiko for underernæring hos eldre Kartlegging av ernæringsstatus Screening

4 SESAM Opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin: Fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

5 Visjon; samhandling for eldres helse og livskvalitet Eldre som ressurs Godt liv og verdighet i eldre år Helsefremmende og forebyggende arbeid Verdig avslutning på livet Implementering av ny kunnskap i praksis

6 Kort om SESAM Forskningsgruppe på rundt 30 forskere, ledet av professor Dag Årsland 21 pågående prosjekter innen medisin og helsefag Stipendiater Undervisning Masteremne; personsentrert omsorg ved demens (UiS) Intervensjonsteam med forum for studenter Nettverksbygging

7

8

9

10 Godt ernæringsarbeid Kostholdet er viktig for å: Forebygge helseplager I forbindelse med gjenoppbygging Et godt ernæringsarbeid skal sikre at: Ernæringsmessige Psykiske Sosiale og kulturelle behov dekkes Vi må: Vite, ikke synse Vi må dokumentere Bruke ernæringstrappen

11 Godt ernæringsarbeid fortsatt Kunnskaper om Ernæring Sammenheng mellom ernæring og helse Hva påvirker appetitt om matinntak Observasjon Tiltak Stimulere, motivere og veilede Måltidet

12 Forekomst av underernæring hos eldre Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehjem og sykehus varierer mellom 10% - 60% Undersøkelse fra Oslo og Bærum som omfattet over 340 hjemmeboende med hjemmesykepleie viste at 46% var underernært eller i ernæringsmessig risiko. Underernæring er svært utbredt blant hjemmeboende pasienter med kognitiv svikt og demenssykdom. En underernært pasient har opp til 3 ganger så lang liggetid som en velernært pasient.

13 Hva sier forskningen fortsatt.. Personalets kunnskaper om ernæring har tett sammenheng med ernæringspraksis. Vansker med beregning av næringsbehov Vansker med å identifisere risiko pasienter Manglende kjennskap blant helsepersonell til Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Manglende skriftlige prosedyrer for vurdering av ernæringsstatus. Stort ønske om mer kunnskap innen ernæringsarbeid.

14 Ernæringsbehov hos eldre Energibehovet synker med alderen Endringer i kroppssammensetningen Lavere aktivitetsnivå med økende alder Behovet for vitaminer og mineraler er uendret. Behovet for vitamin D er økt Er matinntaket lavt stilles det derfor store krav til næringsog energitett mat.

15 Risiko for underernæring hos eldre Aldersrelatert fysiologiske forandringer kan virke negativt inn på appetitten Dårlig tann- og munnstatus Redusert spyttsekresjon Svelgeproblematikk Fordøyelsesproblematikk Sykdomsprosesser Symptomer som smerter, kvalme etc Medikamenter

16 Andre faktorer som spiller inn på appetitt og matinntak Sosiale faktorer Måltidsmiljø og måltidsopplevelse Kommunikasjon Organisatoriske faktorer Rutiner Mattilbud

17 Hvem er i ernæringsmessig risiko? Demens, Parkinson, hjerneslag Psykiske lidelser Kroniske lidelser (f eks leddgikt, benskjørhet, hjerte- og lungesyke, diabetes, KOLS) Personer med dårlig tyggefunksjon og tannstatus Eldre som er i lite aktivitet De eldste eldre Aleneboende eldre

18 Feilernæring / underernæring kan: Forverre sykdomstilstander Sinke helbredelsesprosesser Gjøre pasienten mer utsatt for infeksjoner Gi uspesifikke symptomer som kan mistolkes Gi økt risiko ved kirurgiske inngrep

19 Forebygge underernæring Kartlegge ernæringsstatus Identifisere behov Definere mål hos den enkelte pasienten Sette i gang tiltak Kostplan, tilrettelegging av måltidet, måltidsmiljø, hjelp i spisesituasjonen Dokumentasjon

20 Kartlegging av ernæringsstatus Kostintervju Vaner, måltider, type og mengde mat og drikke, hjelpebehov / hjelpemidler Observasjon av kostvaner (over 3 dager eller ved behov) Antall måltider, registrere mengde, motivasjon, hjelpebehov, relasjonelle behov, tradisjoner. Screening KMI kroppsmasseindeks Beregne behov vektkontroll

21 Kartlegging av ernæringsstatus fortsatt.. Kartlegging av somatiske faktorer Munntørrhet Slimhinner Tygge problemer (tannstatus generelt) Behov for hjelp til munnstell? Svelgproblematikk Observasjon av hud og slimhinner Observasjon av negler og hår Urin og avføring laboratorieprøver

22 Hva er underernæring? KMI bør hos eldre være mellom Moderat underernæring hos eldre over 70 år defineres ifølge ICD-10 koden E.44 ved oppfyllelse av minst ett av følgende kriterier: Ufrivillig vekttap > 10% siste 3-6 måneder eller > 5% siste 2 måneder KMI < 20 KMI < 22 og samtidig ufrivillig vekttap > 5% siste 6 måneder Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke

23 Hva er underernæring? - fortsatt Alvorlig underernæring hos eldre over 70 år defineres ifølge ICD-10 koden E.43 ved oppfyllelse av minst ett av følgende kriterier: Ufrivillig vekttap på 15 % siste 3-6 måneder eller > 5% ufrivillig vekttap siste måned KMI < 18,5 KMI < 20 og samtidig ufrivillig vekttap > 5% siste 3 måneder Matinntak < en fjerdedel av beregnet behov siste uke

24 Ernæringstrappen (Helsedirektoratet, 2012, s. 98)

25 Næringsdrikke Mange varianter både melke- og saftbaserte, fullverdige, ikke-fullverdige, tilpasset ulike pasientgrupper eller symptomer, samt tilpasset elektrolytter, protein, fett etc.. Næringsdrikker øker energi- og protein inntaket hos underernærte, eldre, KOLS pasienter, kreft pasienter og hos postoperative pasienter.

26 Måltidets ulike funksjoner Fysiske Hva får pasienten i seg? Psykiske og sosiale Å spise alene eller sammen med andre? Ensomhet? Kulturelle og åndelige aspekter Vaner og livsmønstre

27 Måltidet som aktivitet Måltidet er noe som skal prioriteres. Rutiner skal kjennes av alle og det skal være en oppgave og ansvarsfordeling Hvordan kan pasientene delta? Borddekking, aktiviteter på postkjøkken, legge på fat, rydde av bordet Personalets tilstedeværelse

28 Statlige anbefalinger innen ernæringsarbeid

29 Oppsummering av nasjonale anbefalinger Dokumentasjon om ernæringsstatus Alle beboere i sykehjem/institusjon/hjemmesykepleie skal vurderes for ernæringsmessig risiko Bruk av screeningsverktøy anbefales Fastlegen skal vurdere hjemmeboende pasienter i risikogruppe regelmessig

30 Oppsummering av anbefalinger fortsatt Personer i risiko skal ha en individuell ernæringsplan. Tiltak i prioritert rekkefølge Ledelsesforankring og definert ansvarsfordeling Opplæring av helsepersonell

31 Mat og måltider i hjemmesykepleien Viktig at hjemmesykepleien har gode rutiner for ernæringsarbeidet Veilede om hva som bør kjøpes inn Finnes det ordning for matombringing? Hvilke behov for hjelp i forhold til tilberedelse av maten har pasienten? Å understøtte selvstendighet og gjenværende ressurser. Hvilke behov har den enkelte i selve spisesituasjonen? Etiske utfordringer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015 ERNÆRING FOR ELDRE Haugesund sjukehus 28.januar 2015 DAGENS PROGRAM Introduksjon ved Eli Moksheim og Hild Mari Kristoffersen Kliniske ernæringsfysiologer Haugesund sjukehus God ernæringspraksis i alle

Detaljer

Ernæring for rus og avhengihetsbehandling. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Ernæring for rus og avhengihetsbehandling. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Ernæring for rus og avhengihetsbehandling Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Selvrealisering Respekt /annerkjennelse Sosiale behov Trygghet Fysiologiske behov. Vann, mat, husly, søvn, fysisk bevegelse,

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Kompetanseplattform; Maten er ikke gitt før den er spist En tverrfaglig nasjonal satsing for øket fokus på mat og måltidets betydning for helse og velvære hos en aldrende befolkning. Når blir vi eldre?

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

God ernæringsbehandling i helseforetaket hva innebærer det?

God ernæringsbehandling i helseforetaket hva innebærer det? God ernæringsbehandling i helseforetaket hva innebærer det? Kliniske ernæringsfysiologer Eva Kvendbø og Britt Hanna Olufsen ved Molde og Kristiansund sjukehus God ernæringsbehandling betyr. RETT MAT i

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom

Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom Fagnettverk 2012 Ingrid Wiig For rett ernæring trenger vi mat! Hvordan skal HS-pasienter få nok og riktig mat? Har de spesielle behov? Det europeiske nettverket

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2 0 0 9, Å R G A N G 1, N U M M E R 3 T E M A : Ernæring til eldre mennesker C Ebixa lundbeck Middel mot demens. ATC-nr.: N06D X01 DRÅPER,

Detaljer

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske pasienter Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Samhandlingsreformen Nr 2 av 3 hovedutfordringer i stortingsmelding: 2) Tjenestene

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer