Veilederen er utarbeidet av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veilederen er utarbeidet av:"

Transkript

1 VEILEDER DOKUMENTASJON AV MÅLRETTET ERNÆRINGSBEHANDLING I SYKEHJEM

2 Veilederen er utarbeidet av: Wenche Hansen, Fagutviklingssykepleier Kroken sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Troms Det kan fritt kopieres fra denne veilederen hvis kilden oppgis. Brukeren oppfordres til å oppgi at den er utgitt av Kroken sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem i Troms, og at veilederen i sin helhet er tilgjengelig på Utviklingssenter for sykehjem (USH) Troms

3

4 Bakgrunn Helsedirektoratet utgav i 2009 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Retningslinjene inneholder konkrete anbefalinger for hvordan man kan identifisere, forebygge og behandle underernæring, og de presenterer fire enkle tiltak: Å vurdere ernæringsmessig risiko Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå Det er mange grunner til at det kan oppstå fare for underernæring. Diagnoser som kreft, infeksjoner, kronisk lungesykdom, mage-/ tarmlidelser, psykiske lidelser og demenssykdommer er kjente årsaker. Mange medisiner har bivirkninger som kan innvirke på matinntaket. Kvalme, forstoppelse, dårlig matlyst er relativt vanlige. Andre forhold som kan påvirke er alder, ensomhet eller nedsatt funksjonsevne. Kosthåndboken (2012), legger vekt på kartlegging og oppfølging av pasientens ernæringsstatus, og er et godt verktøy for å implementere nasjonale faglige retningslinjer. Mål Målet med de nasjonale retningslinjene er at underernærte, og personer i ernæringsmessig risiko, blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Et viktig mål i ernæringsarbeid rettet mot syke, er at pasienten skal få dekket sitt grunnleggende behov for energi og næringsstoffer uansett helsetilstand. Den enkeltes ønsker og behov skal ivaretas. I tillegg skal godt ernæringsarbeid bidra til å fremme matglede. For å sikre en god måltidsrytme, og at energiinntaket blir tilstrekkelig, må ikke nattfasten være mer enn maks 11 timer. Eksempel: Hvis kveldsmat er kl. 18 og frokost kl. 09, er det 15 timer nattfaste! Sent kveldsmåltid og/eller tidlig morgenmåltid er nødvendig.

5

6

7 Gjennomføring Ved innkomst (senest innen en mnd.) Identifisering, forebygging og behandling av underernæring krever tiltak i flere trinn, og skal starte umiddelbart etter at pasienten kommer til institusjonen. Måling av vekt og høyde, kroppsmasseindeks (KMI) og vektutvikling er sentralt. Pkt 1. Vurdere ernæringsstatus/ ernæringsscreening Alle pasienter skal få sin ernæringsstatus vurdert ved hjelp av kartleggingsverktøyet; Mini Nutritional Assessment (MNA)-skjema. Skjemaet skal være en del av den elektroniske pasientjournalen (eksempelvis Profil) og det må derfor «låses» etter utfylling, slik at det ikke kan rettes/ slettes. For å få en mest mulig enhetlig vurdering av pasientene, anbefales det at avdelingen har faste personer som gjennomfører kartleggingen. Pkt 2. Vurdere ernæringsbehov og matinntak Kjennskap til pasienten er en forutsetning for individuell tilpassing. Kartlegging av matvaner hører derfor med til innkomstsamtalen. Her bør en for eksempel ta rede på: Mathistorie. Hva har pasienten vært vant til å spise, og spesielle ting han/hun ikke liker av mat eller drikke Eventuelle allergier, spesialkost på grunn av diagnoser/tilstand, eller tilpasninger på grunn av kulturelle/religiøse kosthensyn Matlyst og tannstatus Behov for tilrettelegging ved måltidene. Eksempel: kan pasienten skjære opp maten selv, har han/hun vansker med å tyggeeller svelge? Ernæringsjournal-skjema kan brukes som kartleggingsverktøy, og lagres på samme måte som MNA-skjema. For en nøyere vurdering av matinntak anbefales kost- og/eller væskeregistrering på eget skjema i tre dager.

8

9 Pkt 3. Lage ernæringsplan og sette i verk tiltak Dersom pasienten ikke er i ernæringsmessig risiko, gjøres en faglig vurdering om hvor hyppig, og på hvilken måte, pasientens ernæringsmessige status skal kontrolleres fremover. Dette for å sikre tilstrekkelig oppfølging og mulighet for gripe inn dersom situasjonen skulle endre seg. Oppfølgingsplanen, med resultatet av kartleggingen (vekt, KMI og MNAscore), samt en faglig begrunnelse for valg av oppfølging, legges som en tiltaksplan i journalsystemet. Tiltaksplanen skal også inneholde en beskrivelse av hva pasienten vanligvis spiser til de ulike måltidene, slik at den kan danne grunnlag for rapportering av eventuelle endringer. Ved MNA-status «I fare for underernæring», men der pasienten likevel vurderes til å være i «normalområde», kan det dokumenteres slik: «Ut fra andre målinger og observasjoner (vekt, KMI og allmenntilstand) vurderes pasienten til ikke å være i faresonen for underernæring». «Pasienten har demens/kognitiv svikt, men dersom tiltaksplan gjennomføres, vurderes pasienten til ikke å være i faresonen». Dersom pasienten er i ernæringsmessig risiko, skal det utarbeides en mer detaljert tiltaksplan for ernæring basert på en vurdering av ernæringsbehov og vanlig matinntak. Planen skal inneholde realistiske mål og aktuelle tiltak. Ernæringstiltakene vurderes i prioritert rekkefølge, jf. Ernæringstrappen. Tommelfingerregel Energibehov 30 kcal pr. kg kroppsvekt pr. dag for å holde vekten/ 40 kcal for å gå opp i vekt Væskebehov 30 ml pr. kg kroppsvekt pr. dag. KMI Normalverdi for eldre > 65år < 22 undervekt

10 Ernæringstrappen

11 Trinn 1: Er det underliggende faktorer som påvirker matinntaket? Ensomhet, endret livssituasjon, behov for praktisk hjelp i måltidene, bivirkninger av medisiner, smerter, tann- og munnstatus, uavklarte diagnoser er noen mulige årsaker. Trinn 2: Måltidsmiljøet kan ha stor betydning for matinntaket God sittestilling, lysforhold, frisk luft og matlukt påvirker appetitt og matglede. Maten bør serveres på en delikat måte. Mange kan ha glede av å spise i fellesskap, andre kan ha behov for å være alene. I enkelte tilfeller er det behov for at fagpersoner deltar i måltidene, og hjelper de som trenger det. Måten en hjelper på, er like viktig som maten i seg selv, slik som å skape ro og tilstedeværelse rundt måltidet. Trinn 4: Beriking og mellommåltider Bruk av 1 ss olje, fløte, rømme, creme fraiche, eller majones i maten gir ca. 100 kcal ekstra. En fettrik saus eller annet tilbehør; rømme, remulade, dressing til middag øker kaloriinnholdet. Forrett eller dessert gir også ekstra energi. Tenk økt kaloriinntak og ikke økt volum! Trinn 5: Næringsdrikker kan kjøpes ferdig, eventuelt lages på avdelingen. Trinn 6 og 7: Sondeernæring og/eller intravenøs ernæring gis kun etter en medisinsk vurdering. Trinn 3. Mattilbudet Velg rett mat til rett pasient. Ved svelgvansker, og for den som spiser lite, kan det være nødvendig med konsistenstilpasset mat og drikke. For andre kan det være aktuelt å tilby mellommåltider, samt energi- og næringstett kost. Det kan også være aktuelt å kombinere flere tiltak.

12 Eksempel på tiltaksplan i ernæring Vekt 65kg og KMI 24, like innenfor normalverdier, registret MNA registrert ,0 poeng = i fare for underernæring. Ut fra andre målinger og observasjoner (vekt, KMI og allmenntilstand) vurderes pasienten til ikke å være i faresonen for underernæring. Vurdering, tiltak, evaluering Hatt stabil vekt siste halvår med vektøkning på 1,5 kg. Målet er å opprettholde vekten. Daglig inntak bør da ligge på ca Kcal. Ved behov kan det tilbys mellommål med næringsdrikke, frukt etc. og senkvelds med yoghurt, rømmekolle beriket med 1 ss rapsolje. Vektregistrering x 1 pr. mnd. Evaluering av tiltaksplan Tannstatus; Har delprotese i overmunn. Egne tenner nede. Pusses morgen og kveld. Munnhulen rengjøres daglig med svamppinne. Matvaner og ressurser; Full kost. Har generell god matlyst, kan variere ut fra dagsform. Trenger hjelp til alle måltider. Tilbys drikke jevnlig, da han ikke gir uttrykk for tørste. Drikker av glass med sugerør. Har ingen allergier. Frokost og kvelds; 3 halve brødskiver med smør, liker det meste av pålegg, unntatt kjøttpålegg. Er spesielt glad i jordbærsyltetøy. Evt. tilby havregrøt, rømmegrøt. Innhold ca 400 Kcal pr. måltid. Lunsj; suppe, frukt eller brødmat. Totalt ca. 300 Kcal Middagen findeles. Liker ikke stekt fisk. Liker desserter. Totalt ca. 500 Kcal Øvrig kaloribehov dekkes av drikke, kake, frukt mm, ca. 400 Kcal.

13

14 Evaluering av tiltakene Alle tiltaksplaner skal ha dato for evaluering. For de fleste vil veiing x 1 pr. måned være tilstrekkelig, men veiing kan også skje etter annet faglig begrunnet individuelt opplegg. Vekt føres i journalen under målinger (Profil). Underernærte pasienter veies oftere for å følge med vektutviklingen. Dette gjelder likevel ikke pasienter i livets siste fase der det er startet palliativ pleie. Oppfølging og evaluering Vurdering av ernæringsstatus Lage ernæringsplan og sette igang tiltak Vurdering av ernæringsbehov Vurdering av matinntak i forhold til behov

15 Kilder Nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring. Helsedirektoratet (2009) IS Oslo Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet (2012). IS Oslo. «Maten e god den, det e kje da.»underernæring i sykehjem og hjemmetjeneste-en praktisk veileder Johansson Hilde og Ellen Mogård Larsen, USH Nordland. Ernæringstrappen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hordaland. Bergen kommune (2014)

16

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015 ERNÆRING FOR ELDRE Haugesund sjukehus 28.januar 2015 DAGENS PROGRAM Introduksjon ved Eli Moksheim og Hild Mari Kristoffersen Kliniske ernæringsfysiologer Haugesund sjukehus God ernæringspraksis i alle

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Normalkost for eldre Eldre i ernæringsmessig risiko Eldre med aldersdemens Eldre med diabetes type 2 Eldre med kols Landsmoderen, Hægebostad 1 4.1 Ernæringsomsorg i helsetjenesten....

Detaljer

Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten

Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Kosthåndboka Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Gjøvik, 8.juni 2011 Guro Berge Smedshaug gsm@helsedir.no Litt om helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Praktisk energi- og proteinberikning Trinn for trinn en hurtigveileder for deg som skal holde kurs for kolleger

Praktisk energi- og proteinberikning Trinn for trinn en hurtigveileder for deg som skal holde kurs for kolleger Oslo kommune Helseetaten Praktisk energi- og proteinberikning Trinn for trinn en hurtigveileder for deg som skal holde kurs for kolleger Hensikt med hurtigveilederen Denne hurtigveilederen er et verktøy

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring Mai 2015. Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre?

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring Mai 2015. Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai 2015 Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? Bilde: colourbox.com Agnethe Halleland Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS-xxxx Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 0 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer:

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

Underernæring. Kathrin Kobbevik Folkehelsekoordinator

Underernæring. Kathrin Kobbevik Folkehelsekoordinator Underernæring Kathrin Kobbevik Folkehelsekoordinator Trenger en gammel kropp så mye mat da? Per 30 år Per 70 år Det totale energibehovet, blir mindre med årene. Det totale behovet for proteiner og næringsstoffer,

Detaljer

Å spise krever ingen anstrengelse for et menneske med appetitt.

Å spise krever ingen anstrengelse for et menneske med appetitt. Bacheloroppgave SYK 180H Dato:11.04.14 Kandidatnummer: 161 og 170 Antall ord: 8856 Antall sider: 40 Selvvalgt pensum: 367 Hva kan sykepleiere bidra med for å forebygge underernæring hos voksne kreftpasienter

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten»

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Program 23. mars 2015 Kl. 08.30 09:00 Kl 09. 00 09.15 Kl 09.20-09.40 Kl 09.45-10.05 Kl 10.10-10.30

Detaljer

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Foto: Bård Gudim, Helsedirektoratet MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Fra nasjonale retningslinjer til god ernæringspraksis i kommunen Rapport publisert 3. Mars 212 / Vibeke Bostrøm, Ellinor Bakke

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

Fagring sluttrapport

Fagring sluttrapport Deltagere: Marit T. Hansen Randi Sæterdal Birthe Aakre Anne Grete Geiro Gretha Pettersen Anne-Lise Neteland Fagring sluttrapport Tema Ernæring Kunnskapsbasere allerede gjeldende retningslinje for syke

Detaljer

Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom

Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom Fagnettverk 2012 Ingrid Wiig For rett ernæring trenger vi mat! Hvordan skal HS-pasienter få nok og riktig mat? Har de spesielle behov? Det europeiske nettverket

Detaljer

Forskningssykepleier Christina Frøiland

Forskningssykepleier Christina Frøiland Forskningssykepleier Christina Frøiland NETTVERKSARBEID INNEN ERNÆRING Introduksjon: eldre og ernæring 26.mars 2015 Agenda Kort om SESAM og prosjektgruppe på Måltidets Hus Godt ernæringsarbeid Forekomst

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

Kostråd. ved nyresykdom

Kostråd. ved nyresykdom Kostråd ved nyresykdom Utviklet av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer ved Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF i samarbeid med LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Detaljer