Hverdagsrehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagsrehabilitering"

Transkript

1

2 Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper og rehabilitering kan også være aktuelt. Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering. Fagboken sammenfatter brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap som finnes om temaet. Boken dekker ulike teoretiske og praktiske aspekter ved hverdagsrehabilitering: Hva er hverdagsrehabilitering? Hvorfor er det behov for hverdagsrehabilitering? Hvem er målgruppen for hverdagsrehabilitering? Hvordan kartlegger man og samarbeider om hverdagsrehabilitering? Hvordan foregår etisk refleksjon innen hverdagsrehabilitering? Hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres? Hva er forskningsresultatene på feltet? Boken henvender seg til bachelorstudenter i sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie, samt studenter ved relevante videreutdanninger. I tillegg vil boken være nyttig for fagutøvere som planlegger oppstart eller er i gang med hverdagsrehabilitering i kommunehelsetjenesten. er ergoterapeutspesialist i eldres helse og arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Bergen, tilknyttet studiet Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre. Hun har hatt en rekke publikasjoner innen temaene ADL, eldre, rehabilitering og kunnskapsbasert praksis. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter på hverdagsrehabilitering. er nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund og førstelektor ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Han står bak publikasjoner om samspillet mellom person og omgivelser for å fremme hverdagsaktivitet og deltakelse, blant annet fagbok om hjelpemidler og tilrettelegging. Han er prosjektleder for Hverdagsrehabilitering i Norge, et samarbeid mellom KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Utgivelse: Primo juni. Sideantall: Ca Pris: Ca. 350 kr.

3 Forord Hva er viktig for deg? Hverdagsrehabilitering som innovasjon Kari Hesselberg og Liv Overraae Redaktørenes forord Innledning Arbeidsprosessen... Begrepsbruk... Bokas innhold... Kapittel 1 Hva er hverdagsrehabilitering?... Ulike sider ved hverdagsrehabilitering... Hverdagsliv... Avgrensning mot helsefremmende arbeid og sykdomsforebyggende arbeid... Rehabilitering... Definisjon av hverdagsrehabilitering... Avgrensing av hverdagsrehabiliteringsbegrepet... Rehabiliteringspyramiden... Hverdagsmestring... Formålet med hverdagsrehabilitering... Aldersgruppe... Tverrfaglig innsats... Helsepersonell versus medhjelpere... Brukerdeltakelse... Forståelse av funksjonshemming... Sammensatt intervensjon... Tidlig innsats, økt tidsbruk og fleksibilitet... Hverdagsaktiviteter... Hjemmets og nærmiljøets betydning... Kunnskapsbasert hverdagsrehabilitering... Suksesskriterier... Hverdagsrehabilitering forankres i kommunens politiske, administrative og faglige ledelse... Hverdagsrehabilitering planlegges med tilstrekkelig og riktig kompetanse... Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i personens ønsker og individuelle mål for aktivitet... Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig forpliktende... Systematisk identifikasjon og rekruttering til rehabilitering... Målrettet styring av hjemmetjenestens ressurser og forbruk... Oppsummering av kjennetegn ved hverdagsrehabilitering... Kapittel 2 Hva er utfordringene for norske kommuner?... Muliggjøre aktiv aldring... Ivareta brukerdeltakelse og borgerrettigheter...

4 Den demografiske utfordringen... Kroniske funksjonsnedsettelser og livsstilsykdommer... Sosiale ulikheter... Utfordringer i å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste... Endringer i norsk helse- og omsorgstjeneste... Oppsummering av utfordringene for kommunene... Kapittel 3 Hvem kan ha nytte av hverdagsrehabilitering?... Rekruttering av brukere til hverdagsrehabilitering... Inklusjons- og eksklusjonskriterier... Aktuelle målgrupper... Sårbare eldre... Øvrige målgrupper... Kapittel 4 Hvorfor hverdagsrehabilitering?... Kjersti Vik Fra stereotypier til mangfold... Eldre er og vil være aktive og deltakende... Aktivitet fremmer deltakelse og helse... Roller og rutiner støtter hverdagslivet... Reservekapasitet må bevares... Hjelpefeller og standardpakker passiviserer... Kapittel 5 Hvordan kan eldres hverdagskompetanse synliggjøres og anvendes i hverdagsrehabilitering?... Kari Margrete Hjelle Susanne Grødem Johnson Sissel Alsaker Hverdagskompetanse... Hverdagskompetanse som begrep brukt i litteraturen... Kompetanse begrep og definisjon... Kompetanse ulike perspektiv... Hverdagskompetanse... Hverdagskompetanse grunnleggende basisferdigheter i hverdagen... Oppsummeringsstudie av hverdagskompetanse... Hverdagskompetanse som en refleksjonsprosess... Hverdagskompetanse som en transaksjonell prosess... Hverdagskompetanse som mellommenneskelig prosess... Noen oppsummerende refleksjoner... Kapittel 6 Hva bør kartlegges i hverdagsrehabilitering?...

5 Kartlegging på ulike nivå... Individnivå... Kommunenivå... Forskningsformål... Valg av vurderingsredskap... Kartlegging og dokumentasjon til kommunalt bruk... Krav til vurderingsredskaper... Tre hovedtyper vurderingsredskaper... Utvelgelse av vurderingsredskaper som presenteres i denne boka... Helseøkonomi... Skyggeregnskap... Stykkprisregnskap... Før og etter- regnskap... Registrerings- og beregningsmodell... IPLOS-kartlegging... Kapittel 7 Hvorfor egner COPM seg i hverdagsrehabilitering?... Ingvild Kjeken Toril Hunnålvatn Aktivitetsforståelse og verdigrunnlag i the Canadian Occupational Performance Measure... The Canadian Occupational Performance Measure (COPM)... Hvorfor egner COPM seg i hverdagsrehabilitering?... COPM: intervju- og skåringsprosess... Trinn 1. Beskrive aktivitetsproblemer... Trinn 2 og 3. Vurdering av betydning og prioritering av inntil fem aktiviteter... Trinn 4. Skåring av utførelse og tilfredshet med utførelse... Trinn 5. Revurdering... Beregning av endring... Kvalitetssikring av COPM... Hvem kan bruke COPM?... COPM er problemfokusert... Å formulere gode rehabiliteringsmål... COPM tar ofte tid å gjennomføre... Avslutning... Kapittel 8 Hvordan samarbeide om viktighetsområder?... Hva virker i hverdagsrehabilitering?... Tverrfaglig samarbeid... Felles verdigrunnlag... Ulike faggrupper... Kompetanseoppbygging... Felles språk... Finnes det relevante metoder å støtte seg til?... Personlige mål... Individuell skreddersøm... Dynamisk aktivitetsanalyse... Utarbeiding av bruker sin rehabiliteringsplan... Motiverende samtale...

6 Oppgaverelatert trening... Teknologiske løsninger... Hva etterpå?... Kapittel 9 Hvilke dilemma kan oppstå og hvordan tilrettelegge for etisk refleksjon?... Kjersti Helene Haar Kirsten Jæger Fjetland Etisk refleksjon ved hjelp av narrativ... Etisk refleksjon; et møtested... Dilemma på ulike nivå... Mulige dilemma i hverdagsrehabilitering... Dilemma 1 brukermedvirkning og brukerstyring... Dilemma 2 samarbeid med familie og andre nærpersoner... Dilemma 3 ensomhet eller tomrom etter at tjenesten trekker seg ut... Dilemma 4 tverrfaglige samarbeid og likeverd... En narrativ refleksjonsmodell: Medforfatterskap til etisk refleksjon... Rammer for gruppesamlingen... Struktur i refleksjonsprosessen... Oppsummering og videre arbeid med etisk refleksjon... Kapittel 10 Hvordan organisere hverdagsrehabilitering?... Svensk organisasjonsmodell... Danske organisasjonsmodeller... Organisasjonstype 1; Spesialisert enhet... Organisasjonstype 2; Hjemmetjenesten i samarbeid med andre avdelinger... Organisasjonstype 3: Hjemmetjeneste med ekstra ressurser... Organisasjonstype 4: Terapeutmodellen... Norske organisasjonsmodeller... Organisasjonstype 1. Utgår fra hjemmetjenesten i samarbeid med rehabiliteringstjenesten... Organisasjonstype 2: Utgår fra rehabiliteringstjenesten i samarbeid med hjemmetjenesten... Organisasjonstype 3: Egen spesialisert enhet... Innsatsteam... Kapittel 11 Hva er utviklingen og effekten av hverdagsrehabilitering utenfor Skandinavia?... Utvikling av hverdagsrehabilitering i utvalgte land... Storbritannia... Australia... USA... New Zealand... Vurdering... Kunnskapsoppsummering...

7 Resultater... Litteraturoversikt... Randomiserte kontrollerte studier... Kontrollerte studier... Retrospektiv før- og etter undersøkelse... Kvalitative studier... Vurdering og konklusjon... Etterord... At flytte fokus fra individet til hverdagen som samlende genstand i rehabilitering Gunner Gamborg Vedlegg 1 Metodisk fremgangsmåte... Vedlegg til kapittel 5 Kari Margrete Hjelle, Susanne Grødem Johnson og Sissel Alsaker Studiens metode... Inklusjon og eksklusjon... Dataanalyse... Vedlegg 2 Presentasjon av utvalgte vurderingsredskaper... Vedlegg til kapittel 6 ADL-taxonomi... Pasientspesifikk funksjonsskala (PFSF)... Short Physical Performance Battery (SPPB)... EQ-5D... COOP/WONCA... Vedlegg 3 Metodisk fremgangsmåte... Vedlegg til kapittel 11 Metode... Litteratur... Stikkord...

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet over statsbudsjettet kap 769 post 21/70 for 2013 Rapporten tar utgangspunkt i Helse

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Abstracts til posters

Abstracts til posters Abstracts til posters - organisert etter tema Forfatter(e) tilstede onsdag 18.9 kl 15.15-16.00 ALLMENNHELSE Bruk av tilskudd til tilgjengelighetstiltak i Bydel Bjerke Sigvor Aleksandersen, Linda Stigen,

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet...

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... INNHOLDSLISTE 1.0 Innledning... 3 2.0 Lovgrunnlag... 4 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... 4 4.0 Kartlegging av dagens situasjon... 5 5.0 Rehabilitering/ habilitering...

Detaljer

Sluttrapport. Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Sluttrapport. Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Sluttrapport Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder 1 Sammendrag 3 1.1 Bakgrunn for utviklingsarbeidet 3 2 Nærmere beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Beskrivelse av kvalifikasjoner for ergoterapispesialist

Beskrivelse av kvalifikasjoner for ergoterapispesialist Beskrivelse av kvalifikasjoner for ergoterapispesialist I Nasjonalt kvalifiseringsrammeverk for livslang læring (NKR) beskrives kvalifikasjoner gjennom læringsutbytte. Læringsutbytte er det personen vet,

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 21.09.2014 Arkiv: 21 Journal: 246/14 Innspill til Folkehelsemeldingen Norsk Ergoterapeutforbund gir med dette innspill til folkehelsemeldingen med utgangpunkt i

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse Rapport fra arbeidsgruppen ved Diakonhjemmet Høgskole, UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse i BSV- utdanningene Laila Luteberget (leder), Terje Bruvik, Bjørg Fossestøl, Anita

Detaljer