Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14"

Transkript

1 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole

2 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier

3 Fra tanke til handling eller fra handling til tanke En aktiv fysio- og ergoterapitjeneste Faglig oppdatert og engasjert Med 250 % fysio innen PLO 200% ergoterapeut Sykepleier tar videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering i Bergen med bla hverdagsrehabilitering Høgskolen i Bergen ønsket å forske på dette de starter på Voss Sykepleier sendte info om sitt engasjement til kommuneoverlege, H/S sjef, fysioterapiavdeling og avdelingsledere innen PLO. Motiverer for at ansatte i kommunen reiser til Voss å lære det nye budskap.. Vi reiser 2 fysioterapeuter, 1 avdelingsleder, 1 rådgiver for h/s og 1 sykepleier under videreutdanning. Resultat: det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem Hverdagsrehabilitering i Hol Kommune. Arb-. gruppa kom frem til at det må jobbes med kursing av helsepersonell, det må forankres, det må startes med nå.. kartleggingsteam må inn i bildet.

4

5 Hverdagsrehabilitering Film fra Danmark youtu.be

6 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

7 Samhandlingsreformen og Morgendagens omsorg rett behandling på rett sted til rett tid

8 Hva sier samhandlingsreformen Gir helsetjenesten ny retning Forebygge fremfor å reparere Tidlig innsats Helhetlig pasientforløp Rett behandling på rett sted til rett tid Sterkere brukermedvirkning

9

10 Utfordringer Avstander - lang vei til nærmeste sykehus med akuttberedskap Små kommuner få innbyggere «Eldrebølgen» store etterkrigskull Beholde, rekruttere og utvikle fagkompetanse Heve og dele kompetanse på alle- MOTIVASJON

11 Avstand fra Geilo til: Dagali: 25 km Halne: 42 km Geiteryggen: 60 km Ål: 33 km Flå: 102 km Hønefoss: 188 km Oslo: 241 km Larvik Tønsberg: 40 km

12 Ny framtidig kommunerolle Rehabilitering er ikke et sted Det er en arbeidsform

13 Hva betyr dette for deg Fra behandling til forebygging Rett pasient på rett plass til rett tid BEON-prinsippet best effektive omsorgsnivå- PLO plan

14

15 Temaer i opplæring Hva er Hjemmerehabilitering Brukerrolle og hjelpers rolle Brukermedvirkning/styring Hjemmerehabilitering i praksis

16 Søren Kirkegaard Hvis man i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg først forstå mer end hen, men dog vel først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjælper min merforståen han slet ikke.

17 Definisjon på hjemmetrening/hverdagsrehabilitering: kjennetegnes ved at det er en innsats som ytes i brukers eget hjem eller nærmiljø. Hensikten er at bruker skal utvikle, gjenvinne, beholde eller forebygge reduksjon i sitt funksjonsnivå. er tidsavgrenset, målrettet og systematisk lagt opp med trening til mestring av hverdagsaktiviteter i egne omgivelser.

18 Hva er hverdagsrehabilitering/hjemme rehabilitering Tverrfaglig: bla. fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemme trenere Tidsavgrenset: Intensivt i starten Brukerstyrt. Tar utgangspunkt i hva den enkelte brukers indre motivasjon og mål. Hjemmebasert. Brukeren bor hjemme

19 Hva er hjemmerehabilitering/hjemmetrening Bor i eget hjem Forebygging i eget hjem Trening for å kunne mestre hverdagslivets utfordringer Trening for å bo lengre hjemme Trene for at brukeren kan delta i sosialt liv Trening gir selvtillit og økt verdighet Trening forebygger fall i funksjonsnivå TRENE PÅ DET EN SKAL BLI FLINK TIL

20 Målgruppe Voksne/eldre Brukere som søker om pleie- og omsorgstjenester for første gang Brukere med midlertidig funksjonstap Brukere som har økt behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet Brukere som har meldt behov for tekniske hjelpemidler; midlertidig eller varig

21 Hverdagsrehabilitering/hjemmerehabilitering Et mål for den enkelte og for samfunnet å utnytte de ressurser, evner og muligheter brukeren selv har for å mestre hverdagen. Rehabilitering og habilitering må derfor være en sentral del av all omsorg og pleie. Det ligger et rehabiliterende element i all god behandling (Meld. Nr. 29 Morgendagens omsorg)

22 Utnytt at eldre er en ressurs

23

24 Andre øvelser?

25 Case 1 Per Hansen, 87 år, bor alene i leilighet Artrose begge knær Redd for å falle Inaktiv Spiser lite Går med rullator Datter kontakter kommunen med ønske om hjelp fra hj.spl til stell og matlaging

26 Tenk på: Hva vil være typiske tiltak på en slik kontakt? Hvordan tenker dere at denne brukeren vil være om 1 år? Hvis dere skulle sette inn intensiv hverdagsrehabilitering/trening i 3 uker; hvilke tiltak ville dere tenke var viktigst, og hvorfor?

27 Roller og rolleavklaring Brukerrolle tjenesterolle/hjelper Mor/far Kone/kjæreste/mann/ektefelle/elsker Datter/sønn Svigerdatter/sønn Bror/søster Besteforeldre Venn Pasient Pårørende Uformelle/formelle

28 Hvordan er din yrkesrolle? Hvordan ser andre deg?

29

30

31

32

33 Summing: Er jeg bevisst nok i rollen som Motivator slik at Bruker får brukt sine ressurser i hverdagen? Er det noe jeg kan gjøre annerledes for at Bruker skal oppleve mestring i hverdagen?

34

35 Definisjon: Brukermedvirkning er når brukere eller brukerrepresentanter går i dialog med tjenesteytere og på lik fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap, basert på egne/og eller andres erfaringer, for å løse ulike oppgaver. (FFO)

36

37 Holdningen vi møter brukere og pårørende med er avgjørende for deres opplevelse av medvirkning Det handler om å gå i dialog, være på like fot Betrakte den hjelpetrengende som en aktiv deltager Dialog handler om å anerkjenne hverandres kompetanse vi gjennom utdanning, de ved å kjenne på egen kropp Vi må formidle respekt og interesse for bruker og vilje til å forstå

38 Være bevisst på egen maktposisjon via yrke Profesjonell holdning bruker er hovedperson Skape en god relasjon trygghet og likeverdighet Først FÅ informasjon og lytte til den andre, deretter GI informasjon Beslutninger tas i fellesskap; der brukers kompetanse og fagpersonens kompetanse er likeverdige bidrag

39

40 Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (Vifladt og Hopen)

41

42 Kartleggingsverktøy brukes av Kartleggingsteam brukers ressurser og mål- før og etter Eksempler: COPM, IPLOS, TUG

43 Ko_I

44 Ta utfordringen bli en motivator Både hjemme og på jobb

45 Takk for oss!

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 3. - OKTOBER 2014 DET GODE DAGSENTERET I HJEMMETJENESTEN Side 3 LÆRINGSNETTVERK

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer