Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen"

Transkript

1 Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen

2 Målgruppen for hverdagsrehabilitering er eldre hjemmeboende personer Fokuset for rehabiliteringen er den eldre personens mestring av hverdagsaktiviteter i hjem og nærmiljø. Det handler om å bedre personens funksjon, men også om å tilrettelegge bolig og nærmiljø for at personen det gjelder skal mestre sine daglige aktiviteter. Boligendringer, tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi benyttes i dette arbeidet.

3 Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?». Bidrar til økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at personen fortsatt kan bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt og i samfunnet. Forutsetter tidlig, tidsavgrenset, intensiv og tverrfaglig trening og/eller tilrettelegging i personens hjem eller nærmiljø. Den daglige oppfølgingen overføres fra høgskoleutdannete helsefaggrupper til personell med videregående opplæring.

4 Det er den eldres egne mål som vektlegges, ikke fagpersonenes. Det satses på intensiv innsats, gjerne hver dag. Tilbudet gis til en delvis ny målgruppe; eldre som søker om hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller tekniske hjelpemidler for første gang. Den tverrfaglig innsatsen har et felles fokus på hverdagsmestring. Den daglige oppfølgingen ivaretas av personer med videregående utdanning under veiledning

5 Morgendagens omsorg (St. meld ) NOU 2011:11: Innovasjon i omsorg Samhandlingsreformen (St. meld ) Disse meldingene angir store endringer i helse- og omsorgstjenesten på grunn av demografisk utvikling og livsstilssykdommer. Mange må leve med funksjonsnedsettelser og kroniske lidelser som kan gjøre hverdagslivet vanskelig. Det er behov for faglig omstilling. Det er behov for offentlig innovasjon for at kommunene skal kunne gi tilbud til flere innbyggere.

6 HVORFOR HVERDAGSREHABILITERING - 1 Ness, Vik, Granbo, 2013 Begrunnelser med utgangspunkt i hva som er best for den enkelte person: Behov for holdningsendring, fra aldersstereotypier til mangfold Eldre er og vil være aktive og deltakende Aktivitet og deltakelse fremmer helse

7 HVORFOR HVERDAGSREHABILITERING - 2 Kilde: Vik, Granbo, upublisert Tuntland, upublisert Begrunnelser med utgangspunkt i hva som er best for tjenestene: Hjelpefeller og standardpakker passiviserer Tidlig intervensjon lønner seg Hverdagsrehabilitering gir effekt Frigjøring av økonomiske ressurser?

8 Tordis deltar i hverdagsrehabilitering. Film fra St. Hanshaugen bydel, 5 min creen&v=ugsuidsko_i&nr=1

9 Felles for målgruppene er utfordringer med å mestre daglige aktiviteter Nye målgrupper Nye søkere som for første gang søker om tildeling av hjemmehjelp, hjemmesykepleier eller tekniske hjelpemidler Personer som har mottatt hjelp i lang tid Tradisjonelle målgrupper Eldre med funksjonsfall Eldre fra sykehus Andre relevante målgrupper Personer med psykiske problemer Personer med psykisk utviklingshemning Barn, ungdom og voksne med kroniske lidelser

10 Et grunnleggende forbyggende og rehabiliterende tankesett Vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå Samme tankesett som ved tradisjonell rehabilitering Utfordringen er å anvende dette tankesettet i nye sammenhenger (sykehjem, praktisk bistand i hjemmet m.m)

11 Q Fra Svendborg kommune i Danmark. 2,5 min.

12 32 kommuner har startet opp 40 kommuner planlegger oppstart Fagnettverk på Facebook om hverdagsrehabilitering har 2300 medlemmer Det er satt i gang/planlagt 7 forskningsprosjekt på hverdagsrehabilitering i Norge

13 Hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som arbeidsform Prosjektrapport oktober 2012 fra prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund KS

14 Hverdagsrehabilitering på Voss

15 En vidstrakt kommune Antall innbyggere: Voss Bergen Voss sentrum

16 Å tilpasse, gjennomføre og evaluere en ny modell for kommunal rehabilitering som vil forsinke pleiedebuten for hjemmeboende eldre personer, gi økt medarbeidertilfredshet for involvert personell og reduserte utgifter for kommunen.

17 Organisasjonskart Vossamodellen Styringsgruppe Styringsgruppeleder Per Waardal Prosjektgruppe Prosjektleder praksisdel Toril Hunnålvatn Team hverdagsrehabilitering Ergoterapeut og fysioterapeut sentralt Hjemmehjelp, assistent, helsefagarbeider, sykepleier lokalt i den enkelte sone Forskergruppe Prosjektleder forskningsdel Frode Fadnes Jacobsen Prosjektkoordinator Hanne Tuntland

18 Fordeler for Voss kommune Positivt omdømme, en foregangskommune Positivt for rekruttering, viktig for å holde på fagpersonell. Økt jobbtilfredshet Innebærer kompetanseheving, kursing, studietur og hospitering for involvert personell Får drahjelp i å snu kursen mot mer forebygging og rehabilitering Frigjør på sikt økonomiske ressurser som kan brukes på andre sentrale oppgaver

19 Daværende helseministerens besøker Voss kommune (fra lokalavisen Hordaland)

20 Avtroppende kommunalminister Liv Signe Navarsete besøker Voss

21 Hanne Tuntland, Høgskolen i Bergen Reportasje i Bergens Tidende

22 Reportasje i Bergens Tidende Forskningsmidler tildelt fra Regionalt forskningsfond Vestlandet Hanne Tuntland, Høgskolen i Bergen

23 Fiktivt bilde Kvinne 89 år. Aktivitetsmål: Å gå bort til gamlehuset

24 Hvordan foregår det i praksis?

25 Personlige aktivitetsmål (N=39) Personlig stell Mobilitet Fungere i samfunnet Lønnet/ulønnet arbeid Husarbeid Lek, skole, utdanning Prioriterte aktiviteter Beskrevne aktiviteter Rolige fritidsaktiviteter Fysisk krevende aktiviteter Sosiale aktiviteter Antall aktiviteter

26 Kategori Personlige aktivitetsmål (antall beskrevne) Personlig stell Personlig hygiene 20, på/avkledning 15, toalettbesøk 4, spise 2 Mobilitet Fungere i samfunnet Lønnet/ulønnet arbeid Husarbeid Lek, skole, utdanning Rolige fritidsaktiviteter Fysisk krevende fritidsaktiviteter Å gå ute m/u hjelpemidler 35, å gå inne m/u hjelpemidler 14, å gå i trapp 12, forflytning stol/seng/sofa 10 Å gå til butikk/handle/bære 14, kjøre bil/buss 5, gå til bank/hente post/avis 4 Å være pasientvenn 1, å delta på datakurs 1 Vaske hus 27, lage mat 10, vaske/stelle klær 8, bytte sengetøy 6, stelle hage/blomster 3, bære ut søppel 1 Å gå på senioruniversitet/sosial klubb 1 Lese/skrive 3, håndarbeid 2, gå rolig tur 1, spille instrument 1, vedlikehold hus 1, kunstmaling 1 Krevende fottur 7, turer i nærmiljø 3, sykle 2, skitur 2, annen innendørs trening 2, utenlandsreise 1 Sosiale aktiviteter Holde kontakt m familie/nettverk 10, delta på organiserte aktiviteter 2.

27 Hverdagsrehabilitering er kommet for å bli og innføres i stadig flere kommuner i Norge. Hverdagsrehabilitering er en ny rehabiliteringsform med potensiale til å bedre eldres funksjon og deltakelse, fremme medarbeideres jobbtrivsel og redusere kostnader for kommunen. Selv om det gjenstår mye forskning på effekt og betydning av hverdagsrehabilitering for eldre, er forskningen så langt positiv og økende i omfang.

28 Litteratur Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. St.meld.nr 47 ( ). Ness NE, Vik K, Granbo R. Hvorfor hverdagsrehabilitering. Upublisert materiale. Meld. St. 29 ( ). Morgendagens omsorg. Helse og omsorgsdepartementet. NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge (2012). Hverdagsmestring-og-hverdagsrehabilitering-overlevert-departementet Tuntland, H. Utvikling og effekt av hverdagsrehabilitering utenfor Skandinavia. Upublisert materiale.

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi ellom i mellom Nummer 2 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 21.09.2014 Arkiv: 21 Journal: 246/14 Innspill til Folkehelsemeldingen Norsk Ergoterapeutforbund gir med dette innspill til folkehelsemeldingen med utgangpunkt i

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet over statsbudsjettet kap 769 post 21/70 for 2013 Rapporten tar utgangspunkt i Helse

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje.

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje. Hverdagsmestring Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013 Tidslinje. 2002 2007 2009 2010-11 2010-11 2012 2013 1 Pasientforløp Kari 84 år hjemmet sykehus Rehab. hjemmet

Detaljer

- som gammel! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG ELDRES HELSE

- som gammel! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG ELDRES HELSE - som gammel! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG ELDRES HELSE Aktuelle brukere I kommunehelsetjenesten møter ergoterapeuter oftest eldre mennesker i egne hjem, på rehabiliteringssentre, dagsentre og sykehjem.

Detaljer

Sluttrapport. Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Sluttrapport. Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Sluttrapport Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder 1 Sammendrag 3 1.1 Bakgrunn for utviklingsarbeidet 3 2 Nærmere beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer. Deres ref: Vår ref: INST 2011/9491 Dato: 03.10.2013 Referat fra opplæring/møte 3. oktober 2013 Til stede: Kåre Gaasvik, Ragnhild Sundby

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer