Busstransport i Trondheim Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5"

Transkript

1 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon Vedlegg 2 Side 1 av 12

2 1 INNLEDNING Generelle krav Informasjonsplikt Busstyper og definisjoner Kapasitet: Reservebusser Motorytelse Alder DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON Design Reklame Publikumsinformasjon Informasjon i bussene Høyttaleranlegg Sanntidsinformasjon og automatisk annonsering av holdeplasser Utvendig Flaggholder KRAV TIL INNREDNING AV BUSS Dører Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Seter Gulv og stigtrinn Søppelkasse Varme og ventilasjon - klimaanlegg Fargevalg innvendig Belysning Stoppsignalanlegg og holdestenger MILJØKRAV Miljøkrav Alternative miljøløsninger Opsjon Støy TEKNISK UTRUSTING I BUSSEN Sikkerhet og trygghet Dørbrems Kneling Automatisk brannslukking Trygghetskamera Kjetting Overvåking bakdør/ryggekamera Passasjerdata og kommunikasjon Sanntidsinformasjonssystem Billetteringsutstyr Installasjon i buss i driftsperioden Kommunikasjonsutstyr i bussene OVERSIKT OVER KRAV TIL BUSSEN: Tabell BILAG Vedlegg 2 Side 2 av 12

3 1 Innledning På Ruteforsidene, jfr Vedlegg 3 Rutespesifikasjon, angis materiellkategorien den enkelte Rute skal kjøres med. I den grad også andre materiellkategorier kan benyttes i Ruten, er dette oppgitt samme sted. 1.1 Generelle krav Det stilles krav til at bussene oppfyller de gjeldende lover og forskrifter. Den enkelte buss skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse bussen tilhører. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere bussene. Oppdragsgiver skal godkjenne nye busser før bestilling, samt før de settes i drift. Dersom bussene ikke innfrir kravene i dette kapittelet har Oppdragsgiver full adgang til å nekte busser satt inn i kjøring Informasjonsplikt Tilbyder skal fylle ut vedlagte busskjema (bilag 1 og 2) for hver busserie som planlegges benyttet. Hvis det gjøres endringer i bussparken under kontraktstiden skal Operatøren uoppfordret fylle ut et nytt skjema, og sende Oppdragsgiver. Tilbyder skal fremlegge for Oppdragsgiver sine planer for anskaffelse av nye busser, både før oppstart av oppdraget og under oppdraget. Tilbyderen skal ha rutiner for å ivareta anskaffelse av nye busser. Operatør skal gi Oppdragsgiver nøyaktig, og til en hver tid oppdaterte, beskrivelser av hvilke busser som skal benyttes under oppdraget, herunder reservebusser og beredskap ved eventuell ekstraordinær bussmangel Busstyper og definisjoner Kategorier: Følgende busstyper forekommer i dette oppdraget: Buss klasse 1, laventre, totallengde inntil 15 m (3-akslet), kategori A Buss klasse 1, laventre, totallengde inntil 13 m (2-akslet), kategori B Buss klasse 1, laventre, totallengde inntil m (2-akslet), kategori C Det er tillatt å benytte kategori B busser som kategori C buss. Hvilken busstype som skal benyttes på de ulike linjer er beskrevet i Vedlegg 3, Rutebeskrivelsen Kapasitet: Det skal benyttes busser som minimum oppfyller følgende kapasitetskrav. Førerplass og klappseter skal ikke medregnes som sitteplasser: Kategori B: 35 seter + maks ant. ståplasser Kategori A: 45 seter + maks ant. ståplasser Kategori C: 26 seter + maks ant. ståplasser (Midibuss) Se for øvrig vedlegg 3, Rutebeskrivelse. Gulvnivå: Busser i kategori A, B og C skal ha lavt, trinnfritt gulv fra fremre dør til og med området bakenfor midt-døren Vedlegg 2 Side 3 av 12

4 1.1.4 Reservebusser En buss som er ute av drift skal erstattes med en buss av tilsvarende type, jfr. kravene for den enkelte linje og avgang Motorytelse Følgende krav til motorytelse stilles: Busser i kategori A, minimum 320 hk og dreiemoment 1.400Nm Busser i kategori B, minimum 270 hk og dreiemoment 1.200Nm Busser i kategori C, minimum 170 hk og dreiemoment 750 Nm Alder Maksimal alder for materiellet i kontrakten settes til 12 år Gjennomsnittsalder vil være maksimum 7,5 år.disse kravene gjelder for hele kontraktsperioden. 2 Design, reklame og informasjon 2.1 Design Alle busser skal før de settes i drift være lakkert utvendig, inkl. takflatene, i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger. Fargekode på bussen skal følge profilprogrammet til Oppdragsgiver. Felger/hjulkapsler skal være i aluminiums- eller sølvfarge. All bruk av piktogrammer, samt intern nummerering av bussene skjer etter anvisning fra Oppdragsgiver. 2.2 Reklame Ved utskiftning av bussene, eller nødvendig fornying av profilmerkene/ piktogrammene p.g.a. elde, slitasje, m.m. bekoster Operatør påmonteringen selv, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. 2.3 Publikumsinformasjon Informasjon i bussene Bussene skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Operatør fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og Operatør står selv for og bekoster opphengingen. Denne monteres i fremre del av bussen på et lett synlig sted. Kundeinformasjon for selskapet monteres på vegg bak sjåføren. Informasjonsklistermerker om videoovervåkning, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted i alle busser. Disse vil bli levert av Oppdragsgiver og monteres av Operatør. Operatør må få godkjenning av Oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Det er ikke anledning for Operatør å selge innvendig reklameplass Høyttaleranlegg Det kreves høyttaleranlegg med mikrofon ved førerplass og tilstrekkelig antall innvendige høytalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra fører, med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet i bussen. I tillegg skal anlegget være av en slik standard at det kan Vedlegg 2 Side 4 av 12

5 benyttes ved automatisk holdeplassannonsering. Utvendig ved fordøren skal det monteres en høyttaler som kan kobles til automatisk opprop eller som kan betjenes av føreren Sanntidsinformasjon og automatisk annonsering av holdeplasser Det planlegges oppstart av sanntidsinformasjons- og lysprioriteringssystem i Trondheim. Oppstart er planlagt høsten 2010, og alle busser skal ha system for automatisk annonsering av holdeplass, både med tale og elektronisk skilt som vises i taket bak fører. Systemet skal styres via GPS og odometer. Type system er ikke valgt, men kostnaden med montering av antenner, kabler, braketter og brett til billettmaskin bekostes av Operatøren. Bussene skal være forberedt for SIS med monitor i takseksjonen. Viser til vedlegg 1, Oppstartsforberedelser Utvendig Oppdragsgiver disponerer bussen i forhold til å bruke denne i reklameøyemed. Oppdragsgiver står ansvarlig for reklamematriellet og montering. Operatør skal stille bussene til disposisjon etter angitt plan gjennomgått mellom partene i statusmøte. Ved utskiftning av bussene, eller nødvendig fornying av profilmerker/ piktogrammene p.g.a. elde, slitasje, m.m. bekoster Operatør påmonteringen selv, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Operatør kan plassere egen logo på angitt sted på bussen, definert etter Oppdragsgivers profilprogram. Det skal være skilting for linjedestinasjon og rutenr. i bussens front og høgre side, samt rutenummer bak på bussen. Det skal være mulighet for tre siffer/skriftkombinasjoner i kassene. Skiltkassene skal være av LED-type, med skrifthøyde 245mm i frontskilt, 160 mm i sideskilt og 210 mm i nummerskilt bak. Destinasjonsskilt i front skal ha optimal størrelse i forhold til bussens bredde over frontruten Flaggholder Flaggholdere monteres i taket utvendig på hver side av bussene så langt fram som mulig. Hulldiameter for flaggstenger 21 mm. Operatør må selv holde og vedlikeholde ett komplett sett med norske flagg. Flagging skjer kun etter anvisning fra Oppdragsgiver. 3 Krav til innredning av buss Dører Dørene monteres slik: Buss kategori A: alt hvis fordøren har lysåpning på minst 90 cm bred Buss kategori B: alt hvis fordøren har lysåpning på minst 90 cm bred Buss kategori C: alt enkel midtdør skal være av type bred og minimum ha en lysåpning på 90 cm Vedlegg 2 Side 5 av 12

6 Fordører skal være av type innsving Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede For busser i kategori A, B og C skal alle busser tilfredsstille EU-direktiv 2001/85/EG som omhandler tilpassning for funksjonshemmede. Her stilles krav til blant annet heis eller utfellbar lem ved midt-dør, samt egen plass for rullestol med egen signalknapp. Alle busser skal sette av areal til rullestol og barnevogn ved bussens midtre dører. For busser i kategori A skal tilgjengelig areal ha minimum 200 cm i lengderetning. For busser i kategori B skal tilgjengelig areal være minimum 170 cm i lengderetning. For buss i kategori C skal tilgjengelig areal være 130 cm i lengderetning. Arealet skal være på bussens høyre side, og for buss i registreringsklasse 1 skal rullestolen plasseres med ryggen mot kjøreretning. Det skal monteres sidestøtte som skal være oppfellbar. Det skal finnes minst to seter som kan være av type klappsete med pute som slås opp i tilknytning til barnevogn/rullestol plass. Barnevogner må kunne sikres på en enkel måte. Det skal monteres rullestropper med festekrok og automatisk beltestrammer langs yttervegg for hver barnevogn det er plass til Seter Den frie stolavstanden fra seterygg og fremover til bakkant av foranstående stol skal være minst 710 mm. Avstanden måles i henhold til krav i EU-direktiv 2001/85/EG. Bussene skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannhemmende tekstiltrekk. Stolene skal ha faste rygger. Polstringen av sitteputene skal være minimum 40 mm tykk og polstringen av ryggputen minimum 15 mm tykk i korsryggen. Siden og øvre del av ryggputen må ha vesentlig større tykkelse enn 15 mm. Ryggputen skal være godt profilert sideveis slik at stolen gir meget god sideveis støtte. Baksiden av setet skal være utført i plast eller annet solid og vedlikeholdsvennlig materiale Gulv og stigtrinn Gulvbelegg og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn eller podesterkanter m.v. skal være merket med kontrastfarge. Bredde på kontrastfarge skal være minimum 25 mm som i trinnkanter skal suppleres med alternativt diodelys Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved alle dørområder. Disse må dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene Varme og ventilasjon - klimaanlegg Det kreves tileggsvarmer i samtlige busser, som skal benyttes til å varme opp bussen før oppstart. I tillegg vil den bidra til å sikre stabil, jevn og en behagelig temperatur i bussene under de varierende temperaturforholdene som er i området. For busser i kategori A og B skal tilleggvarmeren være på minst 30 kw. Ved rutekjøringens oppstart skal bussen ha en innvendig temperatur på +15 grader C. Tomgangskjøring blir ikke tillatt for å kunne varme opp bussen. Friskluftanlegget skal alltid sikre at det er frisk luft i bussen, også ved fullt belegg. Friskluften til passasjerene skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk, lufthastighet maks. 0,3 m/sek Vedlegg 2 Side 6 av 12

7 Det kreves at klimaanlegget er helautomatisk og at det er forhåndsinnstilt med vintertemperatur på +18 grader C og sommertemperatur på + 22 grader C. Sjåføren skal ikke kunne regulere temperaturen i passasjerkupeen, men skal kunne styre varmen ved sin egen sitteplass. Sommer og vintertemperatur skal kunne stilles automatisk eller med en bryter som ikke plasseres ved førerplassen. Tidspunktet for skifting mellom sommer- og vintertemperatur avtales mellom oppdragsgiver og operatør. Buss med lengde 9,0 10,99 m skal ha en kjølekapasitet på minst 18 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 30 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 3800 m 3 per time. Buss med lengde 11,0-12,99 m skal ha en kjølekapasitet på minst 24 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 35 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 4200 m 3 per time. Buss med lengde 13,0-15,0 m skal ha en kjølekapasitet på minst 28 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 40 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 5500 m 3 per time. Busser kortere enn 9 meter skal ha et klimaanlegg som står i forhold til kravet for 9 meters busser. Klimaanlegget skal ha en kompressorkapasitet som setter anlegget i stand til å levere de oppgitte kapasiteter. Luften skal filtreres med pollen og partikkelbegrensende filter. Filtrene skal byttes etter anbefalinger fra leverandøren av klimaanlegg. De innvendige filtrene skal byttes i god tid før de går tett, i praksis vil det for bybusser måtte skje minst 3-4 ganger pr år. Dette ansees som viktig for å oppnå kravene til friskluft og inne klima. Det kreves dokumentasjon på at dette blir utført. Alle busser skal ha doble vinduer og isolering etter norske forhold. Dette gjelder også vinduet ved førerplassen hvis ikke dette har varmetråder. Bussen skal ikke ha klaffvinduer Fargevalg innvendig Bussens innredningsløsninger og fargevalg skal, før bestilling av nye busser, godkjennes av Oppdragsgiver Belysning Den innvendige belysning skal gi tilstrekkelig lys til at den svaksynte reisende uten risiko kan stige av og på, samt forflytte seg i bussen. Utvendig skal det ved døråpningene være montert lys som lyser opp fortauet og som tennes automatisk når dørene åpnes. Ved midtre og bakre dør skal dette lyset være montert på utsiden av bussen og lyse på en slik måte at sjåføren ser at passasjerene forlater bussen på en trygg måte før bussen kjører Vedlegg 2 Side 7 av 12

8 3.1.9 Stoppsignalanlegg og holdestenger Stoppsignalanlegget skal kunne nås fra alle sitte- og stå plasser. Betjeningsanordningen for stoppsignal skal være utført i kontrastfarger. Det skal være montert et tilstrekkelig antall holdestropper i hele kupeen. Holdestengene skal gjøre det mulig å stå under fart hvor som helst i bussen. Holdestenger på fabrikknye busser skal ha fargekode godkjent av Operatør. Det skal det være montert et separat lysskilt med teksten Stopp plassert foran i bussen. I tillegg, for 15 meter buss, i tak ved midtgang/bakdør. Det skal også være lamper med rødt glass, ved hver utgangsdør, som tennes når stoppsignal gis. 4 MILJØKRAV Miljøkrav Alle nye busser innenfor kategori A, B og C skal tilfredsstille krav til utslipp som tilsvarer kravene i følge EURO V eller EEV. Unntak her er busser som benyttes som dublering-/ekstravogner, der kan kravet settes til EURO III og at bussen i tillegg er utstyrt med CRT-filter eller tilsvarende. Utslippsnormene for de busser som tilbys må dokumenteres. Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, gjennomføre årlige utslippsanalyse/målinger for å bedømme miljøstatus. For å hindre søl med diesel ved tanking skal bussene utstyres med AT-1 systemet for dieseltanking. Systemet må være komplett med IR-sender og antenne for dataoverføring av forbruk og km til en lagringsenhet. Oppdragsgiver vil kunne ha innsyn i disse listene. Dette kravet skal være oppfylt når de permanente anleggene ferdigstilles. For å redusere utslippene fra bussene stiller Oppdragsgiver krav om at Operatør tilrettelegger for et lavest mulig drivstofforbruk. Det stilles derfor krav om at bussene skal utstyres med et drivstoffsparesystem for langsiktig å få ned drivstoff forbruket og senke utslippet av CO2. Førerens prestasjon skal måles automatisk av systemet. Hastighet, bremsing og tomgang, men også andre faktorer som påvirker forbruket skal måles og registreres av systemet. Systemet skal registrere overforbruket, det vil si den del av forbruket som påvirkes av føreren. Systemet skal kunne beregne bonus for de sjåfører som oppnår definerte positive resultater. Operatør må sørge for at månedlige rapporter blir oversendt Oppdragsgiver samt en lønnsspesifikasjonsfil. Systemet skal dele opp førerne i tre ulike grupper: 1) Meget godt. 2) Godkjent. 3) Ikke godkjent. Punktene over beregnes ut fra hvordan sjåføren har kjørt i en valgt periode. Perioder som skal kunne velges skal minst være denne måned, forrige måned, denne dag og forrige dag. Systemet skal være Web-basert, innlogging skal skje via Internett med personlig innlogging. Kjøretøyinstallasjon skal være sertifisert med E- sertifikat (typegodkjent i henhold til EU direktiv 72/245/EEG for kjøretøy). Leverandøren skal garantere at systemet som kobles til CAN- interface ikke forstyrrer eksisterende CAN nettverk med en garanti Vedlegg 2 Side 8 av 12

9 (Pilotfish er et system som oppfyller disse kravene og med en varig dokumentert besparelse over lang tid på minst 8 %) Alternative miljøløsninger Prisene som skal oppgis i dette punkt fremgår av Vedlegg 5 Godtgjørelse. Prisene er angitt som en marginalpris som angir differansen mellom beskrivelsene for opsjonene og det som fremgår av opprinnelig spesifikasjon Opsjon Det ønskes pris på destinasjonsskilting med lys i et stort antall farger Sør-Trøndelag fylkeskommune vil på sikt å innføre en mer miljørettet kollektivtrafikk. I den sammenheng er det mulighet for at en kan innføre følgende drivstoffalternativer: 1. Hybrid buss 2. Biodiesel 3. Biogass 4. Bio-etanol 5. Syntetisk diesel( andre generasjon bio-biodiesel) Minimumskravet til diesel er maksimalt svovelinnhold 10 ppm samt min.5 % innblanding av bio-diesel. Det ønskes at Operatør i sitt oppsett lager en pakke av busser som gir den beste mijøprofilen totalt sett. Oppdragsgiver ønsker å være i forkant når det gjelder å ta i bruk nye alternative miljøløsninger. Det er derfor ønskelig at tilbudet tydelig viser at Operatør deltar i dette arbeidet med hensyn til den kombinasjonen av busser som tilbys Støy Oppdragsgiver vektlegger at bussenes støynivå, både inn- og utvendig, skal holdes lavest mulig. Ut-/innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler skal ikke forekomme. Videre skal lyder fra karosseri som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende ikke forekomme. Bussenes utvendig støynivå skal tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom buss ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 m. over gulvet ved for- og bakaksel. Innvendig målt støy skal beregnes som gjennomsnittsverdien av målt støy, målt ved for- og bakaksel. Ut over dette skal ikke innvendig støynivå, på noe sted i bussen, overstige 85 db(a) for eksempel ved maksimal akselerasjon. Det kreves at Operatøren kontinuerlig skal ha planer for å redusere støy fra egen virksomhet. Dette skal bl.a. inkludere rutiner for å sikre at støynivå på nye busser ikke forverres, samt umiddelbare tiltak når det oppstår mangler på busser som medfører ekstrastøy (tomgangsvibrasjoner, bremseskrik m. m). Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, bestille støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus Vedlegg 2 Side 9 av 12

10 5 Teknisk utrusting i bussen 5.1 Sikkerhet og trygghet Dørbrems Bussen skal ha dørbrems Kneling Alle busser i de bussklasser som er nevnt i dette dokumentet skal være utstyrt med knelefunksjon som reduserer trinnhøyden med minimum 70 mm Automatisk brannslukking I tillegg til det påkrevde brannslukningsutstyr skal bussene utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggsvarmer Trygghetskamera Alle busser skal ha montert utstyr for fullstendig overvåkning av hele passasjerområdet. Dette omfatter også ved sjåførplassen. Bildet må kunne vises i farger og ha høy oppløsning. Forskriftsmessig bruk av kameraene, samt aktiv oppfølging når det skjer hærverk eller annet som krever påtale, er Operatørens plikt og ansvar. Busser med overvåkningsutstyr skal ha innvendige piktogrammer som opplyser om dette samt Operatørens navn. Plasseringen av piktogrammene skal skje etter nærmere anvisning fra Oppdragsgiver Kjetting For å ivareta passasjerenes sikkerhet og framkommelighet i rutenettet, settes krav til at bussene skal kunne påmonteres kjetting. Det skal være en type piggkjetting eller tilsvarende. Det skal etableres en ordning som gjør at påmontering av kjetting, spesielt til rutene om morgenen, blir påført slik at oppstart rute og rutetid holdes. Dersom nåværende løsning med vaktordning beholdes skal samme godtgjørelse gjelde Overvåking bakdør/ryggekamera For buss kategori A skal det være overvåking av bakre dør. Bildet skal vises på skjerm ved førerplass. I tillegg skal buss i kategori A ha ryggekamera. 5.2 Passasjerdata og kommunikasjon Sanntidsinformasjonssystem Det er planlagt innfasing av SIS-system og signalprioritering i Trondheim. Dette systemet er ennå ikke satt i drift, forventet oppstart vil være høsten Alle busser skal være forberedt for installasjon av SIS. Det er pt ikke klart hvilket system som skal monteres. Oppdragsgiver vil komme tilbake med informasjon når dette er klart Billetteringsutstyr Det er etablert elektronisk billettsystem i området, vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse pkt. 2. Slikt utstyr skal monteres inn i alle busser som opererer rutenettet i Trondheim. Det er Operatørs ansvar å påse at billetteringsutstyret i bussen monteres slik at det ikke kommer i konflikt med siktlinje fra fører til nederste høyre kant av frontruten Vedlegg 2 Side 10 av 12

11 Installasjon på buss består av følgende komponenter: - Dokking ALG8- Buss computer- Algiz 8 (Billettmaskin) - Printer - GSM GPS - Validator og evt. ekstra validator - Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin Installasjonsmanual for busscomputer som Operatør skal følge ved installasjon av billettmaskiner fremgår av bilag 2, Materiellspesifikasjon. Operatør er ansvarlig for: - At det finnes 24 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin - Fremføring av kabel for permanent spenningstilførsel til billettmaskin. - Kabler til validatorer - Klargjøring for plassering av validator ved midt-dør Installasjon i buss i driftsperioden Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av alle billettmaskiner og tilhørende enheter i bussene, i de tilfellene endringer i Ruteproduksjon eller endrede materiellkrav betyr at ny billettmaskin må installeres i busser. Alle busser skal være tilgjengelig for installasjon av billetteringssystem, lysprioritering - og sanntidsinfo utstyr på et på forhånd avtalt tidspunkt og sted. Ved omdisponering av bussmateriell mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med Oppdragsgiver, eller ved utskiftning av busser på grunn av alder, dekker Operatør selv kostnadene med ut- og innmontering av billettmaskiner. Ut- og innmontering av billettmaskiner skal kun utføres av installasjonsfirma som er godkjent av Oppdragsgiver. Operatør kan bli erstatningsansvarlig dersom utstyr svikter som følge av feil som følge av feil installasjon. Installasjonsmanual for busscomputer som Operatør skal følge ved installasjon av billettmaskiner fremgår av bilag Kommunikasjonsutstyr i bussene Alle busser skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra Operatørs trafikkledelse, aktuelle informasjonskontor/terminaler. Kommunikasjonsutstyret i bussen skal være ihht. gjeldende standarder for slikt utstyr. Mobiltelefoner godkjennes som kommunikasjonsutstyr, men sjåførenes kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefon skal alltid skje hands-free når bussene er i fart Vedlegg 2 Side 11 av 12

12 6 OVERSIKT OVER KRAV TIL BUSSEN: Tabell 1 Tabellen under viser de spesifikke krav som gjelder for bussmateriell i de ulike kategoriene. Innen samme materiellkategori, kan imidlertid kravene variere noe, alt etter størrelsen på den enkelte buss. Kap Krav til busser A og B C Krav til motorytelse X X Maksimalalder/gjennomsnittsalder X X Informasjonsplasser i bussene X X Innvendig og utvendig høyttalere X X Automatisk annonsering av X X holdeplasser Krav til utvendig skilting X X Utvendig Ruterdesign X X Dører X X Tilgjengelighet for funksjonshemmede X X Rullestol/barnevognplass X X Seter X X Søppelkasser X X Klimaanlegg (air-condition) X X Fargevalg innvendig X X Belysning X X Individuelle leselys Y Y Stoppesignaler og holdestenger X X Grenser for miljøskadelige utslipp X X Støykrav X X Dørbrems X X Kneling X X Automatisk brannslukking i motorrom X X og tileggsvarmer Trygghetskamera X X Kjetting X X Overvåking av bakdør/ryggekamera A (B og C) Y Y Billetteringssystem X X Info-skjerm X X Kommunikasjonsutstyr X X X=krav Y=Valgfritt 7 Bilag Bilag 1, Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget Bilag 2, Koblingsskjema billettmaskin Vedlegg 2 Side 12 av 12

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLD 1. Kontrakts- og løyveperiode.... 2 2. Trafikkstrekninger og anbudspakker... 2 2.1 Anbudspakke 1... 2 3. Trafikkopplysninger....

Detaljer

KONKURRANSE NR. 10 / 01749. Finnmark fylkeskommune. Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene

KONKURRANSE NR. 10 / 01749. Finnmark fylkeskommune. Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene KONKURRANSE NR. 10 / 01749 Finnmark fylkeskommune Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene Øksfjord - Hasvik Øksfjord Tverrfjord Øksfjord Bergsfjord Sør-Tverrfjord i perioden 1.1.2016

Detaljer

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten.

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten. Forord: Bakgrunn: Det første kvalitetshåndboka for kollektivtransporten i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i 1995. Siden den tid har det skjedd en rekke endringer. I forbindelse med oppstart av

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Innkjøpsguide. Juni 2014

Innkjøpsguide. Juni 2014 Innkjøpsguide Juni 2014 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,-... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,- og 500.000,-...

Detaljer

Volkswagen Transporter. Nyttekjøretøy

Volkswagen Transporter. Nyttekjøretøy Volkswagen Transporter Nyttekjøretøy Volkswagen Transporter er bilen for alle behov. 02 Volkswagen Transporter 4 Transporter Rockton 6 Utvendig utstyr 9 Felger 40 Innvendig utstyr 42 Motorer, understell

Detaljer

Miljø & RessursDrift. Dagens tilstand energi- og inneklimamessig med anbefaling av aktuelle forbedringstiltak. Norum kyrkje

Miljø & RessursDrift. Dagens tilstand energi- og inneklimamessig med anbefaling av aktuelle forbedringstiltak. Norum kyrkje Dagens tilstand energi- og inneklimamessig med anbefaling av aktuelle forbedringstiltak Norum kyrkje Oktober 2013 Innhold OPPSUMMERING MED ANBEFALING 3 Dagens situasjon 3 Anbefalte forbedringer og tiltak

Detaljer