Busstransport i Trondheim Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5"

Transkript

1 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon Vedlegg 2 Side 1 av 12

2 1 INNLEDNING Generelle krav Informasjonsplikt Busstyper og definisjoner Kapasitet: Reservebusser Motorytelse Alder DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON Design Reklame Publikumsinformasjon Informasjon i bussene Høyttaleranlegg Sanntidsinformasjon og automatisk annonsering av holdeplasser Utvendig Flaggholder KRAV TIL INNREDNING AV BUSS Dører Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Seter Gulv og stigtrinn Søppelkasse Varme og ventilasjon - klimaanlegg Fargevalg innvendig Belysning Stoppsignalanlegg og holdestenger MILJØKRAV Miljøkrav Alternative miljøløsninger Opsjon Støy TEKNISK UTRUSTING I BUSSEN Sikkerhet og trygghet Dørbrems Kneling Automatisk brannslukking Trygghetskamera Kjetting Overvåking bakdør/ryggekamera Passasjerdata og kommunikasjon Sanntidsinformasjonssystem Billetteringsutstyr Installasjon i buss i driftsperioden Kommunikasjonsutstyr i bussene OVERSIKT OVER KRAV TIL BUSSEN: Tabell BILAG Vedlegg 2 Side 2 av 12

3 1 Innledning På Ruteforsidene, jfr Vedlegg 3 Rutespesifikasjon, angis materiellkategorien den enkelte Rute skal kjøres med. I den grad også andre materiellkategorier kan benyttes i Ruten, er dette oppgitt samme sted. 1.1 Generelle krav Det stilles krav til at bussene oppfyller de gjeldende lover og forskrifter. Den enkelte buss skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse bussen tilhører. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere bussene. Oppdragsgiver skal godkjenne nye busser før bestilling, samt før de settes i drift. Dersom bussene ikke innfrir kravene i dette kapittelet har Oppdragsgiver full adgang til å nekte busser satt inn i kjøring Informasjonsplikt Tilbyder skal fylle ut vedlagte busskjema (bilag 1 og 2) for hver busserie som planlegges benyttet. Hvis det gjøres endringer i bussparken under kontraktstiden skal Operatøren uoppfordret fylle ut et nytt skjema, og sende Oppdragsgiver. Tilbyder skal fremlegge for Oppdragsgiver sine planer for anskaffelse av nye busser, både før oppstart av oppdraget og under oppdraget. Tilbyderen skal ha rutiner for å ivareta anskaffelse av nye busser. Operatør skal gi Oppdragsgiver nøyaktig, og til en hver tid oppdaterte, beskrivelser av hvilke busser som skal benyttes under oppdraget, herunder reservebusser og beredskap ved eventuell ekstraordinær bussmangel Busstyper og definisjoner Kategorier: Følgende busstyper forekommer i dette oppdraget: Buss klasse 1, laventre, totallengde inntil 15 m (3-akslet), kategori A Buss klasse 1, laventre, totallengde inntil 13 m (2-akslet), kategori B Buss klasse 1, laventre, totallengde inntil m (2-akslet), kategori C Det er tillatt å benytte kategori B busser som kategori C buss. Hvilken busstype som skal benyttes på de ulike linjer er beskrevet i Vedlegg 3, Rutebeskrivelsen Kapasitet: Det skal benyttes busser som minimum oppfyller følgende kapasitetskrav. Førerplass og klappseter skal ikke medregnes som sitteplasser: Kategori B: 35 seter + maks ant. ståplasser Kategori A: 45 seter + maks ant. ståplasser Kategori C: 26 seter + maks ant. ståplasser (Midibuss) Se for øvrig vedlegg 3, Rutebeskrivelse. Gulvnivå: Busser i kategori A, B og C skal ha lavt, trinnfritt gulv fra fremre dør til og med området bakenfor midt-døren Vedlegg 2 Side 3 av 12

4 1.1.4 Reservebusser En buss som er ute av drift skal erstattes med en buss av tilsvarende type, jfr. kravene for den enkelte linje og avgang Motorytelse Følgende krav til motorytelse stilles: Busser i kategori A, minimum 320 hk og dreiemoment 1.400Nm Busser i kategori B, minimum 270 hk og dreiemoment 1.200Nm Busser i kategori C, minimum 170 hk og dreiemoment 750 Nm Alder Maksimal alder for materiellet i kontrakten settes til 12 år Gjennomsnittsalder vil være maksimum 7,5 år.disse kravene gjelder for hele kontraktsperioden. 2 Design, reklame og informasjon 2.1 Design Alle busser skal før de settes i drift være lakkert utvendig, inkl. takflatene, i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger. Fargekode på bussen skal følge profilprogrammet til Oppdragsgiver. Felger/hjulkapsler skal være i aluminiums- eller sølvfarge. All bruk av piktogrammer, samt intern nummerering av bussene skjer etter anvisning fra Oppdragsgiver. 2.2 Reklame Ved utskiftning av bussene, eller nødvendig fornying av profilmerkene/ piktogrammene p.g.a. elde, slitasje, m.m. bekoster Operatør påmonteringen selv, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. 2.3 Publikumsinformasjon Informasjon i bussene Bussene skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Operatør fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og Operatør står selv for og bekoster opphengingen. Denne monteres i fremre del av bussen på et lett synlig sted. Kundeinformasjon for selskapet monteres på vegg bak sjåføren. Informasjonsklistermerker om videoovervåkning, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted i alle busser. Disse vil bli levert av Oppdragsgiver og monteres av Operatør. Operatør må få godkjenning av Oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Det er ikke anledning for Operatør å selge innvendig reklameplass Høyttaleranlegg Det kreves høyttaleranlegg med mikrofon ved førerplass og tilstrekkelig antall innvendige høytalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra fører, med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet i bussen. I tillegg skal anlegget være av en slik standard at det kan Vedlegg 2 Side 4 av 12

5 benyttes ved automatisk holdeplassannonsering. Utvendig ved fordøren skal det monteres en høyttaler som kan kobles til automatisk opprop eller som kan betjenes av føreren Sanntidsinformasjon og automatisk annonsering av holdeplasser Det planlegges oppstart av sanntidsinformasjons- og lysprioriteringssystem i Trondheim. Oppstart er planlagt høsten 2010, og alle busser skal ha system for automatisk annonsering av holdeplass, både med tale og elektronisk skilt som vises i taket bak fører. Systemet skal styres via GPS og odometer. Type system er ikke valgt, men kostnaden med montering av antenner, kabler, braketter og brett til billettmaskin bekostes av Operatøren. Bussene skal være forberedt for SIS med monitor i takseksjonen. Viser til vedlegg 1, Oppstartsforberedelser Utvendig Oppdragsgiver disponerer bussen i forhold til å bruke denne i reklameøyemed. Oppdragsgiver står ansvarlig for reklamematriellet og montering. Operatør skal stille bussene til disposisjon etter angitt plan gjennomgått mellom partene i statusmøte. Ved utskiftning av bussene, eller nødvendig fornying av profilmerker/ piktogrammene p.g.a. elde, slitasje, m.m. bekoster Operatør påmonteringen selv, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Operatør kan plassere egen logo på angitt sted på bussen, definert etter Oppdragsgivers profilprogram. Det skal være skilting for linjedestinasjon og rutenr. i bussens front og høgre side, samt rutenummer bak på bussen. Det skal være mulighet for tre siffer/skriftkombinasjoner i kassene. Skiltkassene skal være av LED-type, med skrifthøyde 245mm i frontskilt, 160 mm i sideskilt og 210 mm i nummerskilt bak. Destinasjonsskilt i front skal ha optimal størrelse i forhold til bussens bredde over frontruten Flaggholder Flaggholdere monteres i taket utvendig på hver side av bussene så langt fram som mulig. Hulldiameter for flaggstenger 21 mm. Operatør må selv holde og vedlikeholde ett komplett sett med norske flagg. Flagging skjer kun etter anvisning fra Oppdragsgiver. 3 Krav til innredning av buss Dører Dørene monteres slik: Buss kategori A: alt hvis fordøren har lysåpning på minst 90 cm bred Buss kategori B: alt hvis fordøren har lysåpning på minst 90 cm bred Buss kategori C: alt enkel midtdør skal være av type bred og minimum ha en lysåpning på 90 cm Vedlegg 2 Side 5 av 12

6 Fordører skal være av type innsving Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede For busser i kategori A, B og C skal alle busser tilfredsstille EU-direktiv 2001/85/EG som omhandler tilpassning for funksjonshemmede. Her stilles krav til blant annet heis eller utfellbar lem ved midt-dør, samt egen plass for rullestol med egen signalknapp. Alle busser skal sette av areal til rullestol og barnevogn ved bussens midtre dører. For busser i kategori A skal tilgjengelig areal ha minimum 200 cm i lengderetning. For busser i kategori B skal tilgjengelig areal være minimum 170 cm i lengderetning. For buss i kategori C skal tilgjengelig areal være 130 cm i lengderetning. Arealet skal være på bussens høyre side, og for buss i registreringsklasse 1 skal rullestolen plasseres med ryggen mot kjøreretning. Det skal monteres sidestøtte som skal være oppfellbar. Det skal finnes minst to seter som kan være av type klappsete med pute som slås opp i tilknytning til barnevogn/rullestol plass. Barnevogner må kunne sikres på en enkel måte. Det skal monteres rullestropper med festekrok og automatisk beltestrammer langs yttervegg for hver barnevogn det er plass til Seter Den frie stolavstanden fra seterygg og fremover til bakkant av foranstående stol skal være minst 710 mm. Avstanden måles i henhold til krav i EU-direktiv 2001/85/EG. Bussene skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannhemmende tekstiltrekk. Stolene skal ha faste rygger. Polstringen av sitteputene skal være minimum 40 mm tykk og polstringen av ryggputen minimum 15 mm tykk i korsryggen. Siden og øvre del av ryggputen må ha vesentlig større tykkelse enn 15 mm. Ryggputen skal være godt profilert sideveis slik at stolen gir meget god sideveis støtte. Baksiden av setet skal være utført i plast eller annet solid og vedlikeholdsvennlig materiale Gulv og stigtrinn Gulvbelegg og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn eller podesterkanter m.v. skal være merket med kontrastfarge. Bredde på kontrastfarge skal være minimum 25 mm som i trinnkanter skal suppleres med alternativt diodelys Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved alle dørområder. Disse må dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene Varme og ventilasjon - klimaanlegg Det kreves tileggsvarmer i samtlige busser, som skal benyttes til å varme opp bussen før oppstart. I tillegg vil den bidra til å sikre stabil, jevn og en behagelig temperatur i bussene under de varierende temperaturforholdene som er i området. For busser i kategori A og B skal tilleggvarmeren være på minst 30 kw. Ved rutekjøringens oppstart skal bussen ha en innvendig temperatur på +15 grader C. Tomgangskjøring blir ikke tillatt for å kunne varme opp bussen. Friskluftanlegget skal alltid sikre at det er frisk luft i bussen, også ved fullt belegg. Friskluften til passasjerene skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk, lufthastighet maks. 0,3 m/sek Vedlegg 2 Side 6 av 12

7 Det kreves at klimaanlegget er helautomatisk og at det er forhåndsinnstilt med vintertemperatur på +18 grader C og sommertemperatur på + 22 grader C. Sjåføren skal ikke kunne regulere temperaturen i passasjerkupeen, men skal kunne styre varmen ved sin egen sitteplass. Sommer og vintertemperatur skal kunne stilles automatisk eller med en bryter som ikke plasseres ved førerplassen. Tidspunktet for skifting mellom sommer- og vintertemperatur avtales mellom oppdragsgiver og operatør. Buss med lengde 9,0 10,99 m skal ha en kjølekapasitet på minst 18 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 30 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 3800 m 3 per time. Buss med lengde 11,0-12,99 m skal ha en kjølekapasitet på minst 24 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 35 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 4200 m 3 per time. Buss med lengde 13,0-15,0 m skal ha en kjølekapasitet på minst 28 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 40 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 5500 m 3 per time. Busser kortere enn 9 meter skal ha et klimaanlegg som står i forhold til kravet for 9 meters busser. Klimaanlegget skal ha en kompressorkapasitet som setter anlegget i stand til å levere de oppgitte kapasiteter. Luften skal filtreres med pollen og partikkelbegrensende filter. Filtrene skal byttes etter anbefalinger fra leverandøren av klimaanlegg. De innvendige filtrene skal byttes i god tid før de går tett, i praksis vil det for bybusser måtte skje minst 3-4 ganger pr år. Dette ansees som viktig for å oppnå kravene til friskluft og inne klima. Det kreves dokumentasjon på at dette blir utført. Alle busser skal ha doble vinduer og isolering etter norske forhold. Dette gjelder også vinduet ved førerplassen hvis ikke dette har varmetråder. Bussen skal ikke ha klaffvinduer Fargevalg innvendig Bussens innredningsløsninger og fargevalg skal, før bestilling av nye busser, godkjennes av Oppdragsgiver Belysning Den innvendige belysning skal gi tilstrekkelig lys til at den svaksynte reisende uten risiko kan stige av og på, samt forflytte seg i bussen. Utvendig skal det ved døråpningene være montert lys som lyser opp fortauet og som tennes automatisk når dørene åpnes. Ved midtre og bakre dør skal dette lyset være montert på utsiden av bussen og lyse på en slik måte at sjåføren ser at passasjerene forlater bussen på en trygg måte før bussen kjører Vedlegg 2 Side 7 av 12

8 3.1.9 Stoppsignalanlegg og holdestenger Stoppsignalanlegget skal kunne nås fra alle sitte- og stå plasser. Betjeningsanordningen for stoppsignal skal være utført i kontrastfarger. Det skal være montert et tilstrekkelig antall holdestropper i hele kupeen. Holdestengene skal gjøre det mulig å stå under fart hvor som helst i bussen. Holdestenger på fabrikknye busser skal ha fargekode godkjent av Operatør. Det skal det være montert et separat lysskilt med teksten Stopp plassert foran i bussen. I tillegg, for 15 meter buss, i tak ved midtgang/bakdør. Det skal også være lamper med rødt glass, ved hver utgangsdør, som tennes når stoppsignal gis. 4 MILJØKRAV Miljøkrav Alle nye busser innenfor kategori A, B og C skal tilfredsstille krav til utslipp som tilsvarer kravene i følge EURO V eller EEV. Unntak her er busser som benyttes som dublering-/ekstravogner, der kan kravet settes til EURO III og at bussen i tillegg er utstyrt med CRT-filter eller tilsvarende. Utslippsnormene for de busser som tilbys må dokumenteres. Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, gjennomføre årlige utslippsanalyse/målinger for å bedømme miljøstatus. For å hindre søl med diesel ved tanking skal bussene utstyres med AT-1 systemet for dieseltanking. Systemet må være komplett med IR-sender og antenne for dataoverføring av forbruk og km til en lagringsenhet. Oppdragsgiver vil kunne ha innsyn i disse listene. Dette kravet skal være oppfylt når de permanente anleggene ferdigstilles. For å redusere utslippene fra bussene stiller Oppdragsgiver krav om at Operatør tilrettelegger for et lavest mulig drivstofforbruk. Det stilles derfor krav om at bussene skal utstyres med et drivstoffsparesystem for langsiktig å få ned drivstoff forbruket og senke utslippet av CO2. Førerens prestasjon skal måles automatisk av systemet. Hastighet, bremsing og tomgang, men også andre faktorer som påvirker forbruket skal måles og registreres av systemet. Systemet skal registrere overforbruket, det vil si den del av forbruket som påvirkes av føreren. Systemet skal kunne beregne bonus for de sjåfører som oppnår definerte positive resultater. Operatør må sørge for at månedlige rapporter blir oversendt Oppdragsgiver samt en lønnsspesifikasjonsfil. Systemet skal dele opp førerne i tre ulike grupper: 1) Meget godt. 2) Godkjent. 3) Ikke godkjent. Punktene over beregnes ut fra hvordan sjåføren har kjørt i en valgt periode. Perioder som skal kunne velges skal minst være denne måned, forrige måned, denne dag og forrige dag. Systemet skal være Web-basert, innlogging skal skje via Internett med personlig innlogging. Kjøretøyinstallasjon skal være sertifisert med E- sertifikat (typegodkjent i henhold til EU direktiv 72/245/EEG for kjøretøy). Leverandøren skal garantere at systemet som kobles til CAN- interface ikke forstyrrer eksisterende CAN nettverk med en garanti Vedlegg 2 Side 8 av 12

9 (Pilotfish er et system som oppfyller disse kravene og med en varig dokumentert besparelse over lang tid på minst 8 %) Alternative miljøløsninger Prisene som skal oppgis i dette punkt fremgår av Vedlegg 5 Godtgjørelse. Prisene er angitt som en marginalpris som angir differansen mellom beskrivelsene for opsjonene og det som fremgår av opprinnelig spesifikasjon Opsjon Det ønskes pris på destinasjonsskilting med lys i et stort antall farger Sør-Trøndelag fylkeskommune vil på sikt å innføre en mer miljørettet kollektivtrafikk. I den sammenheng er det mulighet for at en kan innføre følgende drivstoffalternativer: 1. Hybrid buss 2. Biodiesel 3. Biogass 4. Bio-etanol 5. Syntetisk diesel( andre generasjon bio-biodiesel) Minimumskravet til diesel er maksimalt svovelinnhold 10 ppm samt min.5 % innblanding av bio-diesel. Det ønskes at Operatør i sitt oppsett lager en pakke av busser som gir den beste mijøprofilen totalt sett. Oppdragsgiver ønsker å være i forkant når det gjelder å ta i bruk nye alternative miljøløsninger. Det er derfor ønskelig at tilbudet tydelig viser at Operatør deltar i dette arbeidet med hensyn til den kombinasjonen av busser som tilbys Støy Oppdragsgiver vektlegger at bussenes støynivå, både inn- og utvendig, skal holdes lavest mulig. Ut-/innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler skal ikke forekomme. Videre skal lyder fra karosseri som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende ikke forekomme. Bussenes utvendig støynivå skal tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom buss ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 m. over gulvet ved for- og bakaksel. Innvendig målt støy skal beregnes som gjennomsnittsverdien av målt støy, målt ved for- og bakaksel. Ut over dette skal ikke innvendig støynivå, på noe sted i bussen, overstige 85 db(a) for eksempel ved maksimal akselerasjon. Det kreves at Operatøren kontinuerlig skal ha planer for å redusere støy fra egen virksomhet. Dette skal bl.a. inkludere rutiner for å sikre at støynivå på nye busser ikke forverres, samt umiddelbare tiltak når det oppstår mangler på busser som medfører ekstrastøy (tomgangsvibrasjoner, bremseskrik m. m). Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, bestille støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus Vedlegg 2 Side 9 av 12

10 5 Teknisk utrusting i bussen 5.1 Sikkerhet og trygghet Dørbrems Bussen skal ha dørbrems Kneling Alle busser i de bussklasser som er nevnt i dette dokumentet skal være utstyrt med knelefunksjon som reduserer trinnhøyden med minimum 70 mm Automatisk brannslukking I tillegg til det påkrevde brannslukningsutstyr skal bussene utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggsvarmer Trygghetskamera Alle busser skal ha montert utstyr for fullstendig overvåkning av hele passasjerområdet. Dette omfatter også ved sjåførplassen. Bildet må kunne vises i farger og ha høy oppløsning. Forskriftsmessig bruk av kameraene, samt aktiv oppfølging når det skjer hærverk eller annet som krever påtale, er Operatørens plikt og ansvar. Busser med overvåkningsutstyr skal ha innvendige piktogrammer som opplyser om dette samt Operatørens navn. Plasseringen av piktogrammene skal skje etter nærmere anvisning fra Oppdragsgiver Kjetting For å ivareta passasjerenes sikkerhet og framkommelighet i rutenettet, settes krav til at bussene skal kunne påmonteres kjetting. Det skal være en type piggkjetting eller tilsvarende. Det skal etableres en ordning som gjør at påmontering av kjetting, spesielt til rutene om morgenen, blir påført slik at oppstart rute og rutetid holdes. Dersom nåværende løsning med vaktordning beholdes skal samme godtgjørelse gjelde Overvåking bakdør/ryggekamera For buss kategori A skal det være overvåking av bakre dør. Bildet skal vises på skjerm ved førerplass. I tillegg skal buss i kategori A ha ryggekamera. 5.2 Passasjerdata og kommunikasjon Sanntidsinformasjonssystem Det er planlagt innfasing av SIS-system og signalprioritering i Trondheim. Dette systemet er ennå ikke satt i drift, forventet oppstart vil være høsten Alle busser skal være forberedt for installasjon av SIS. Det er pt ikke klart hvilket system som skal monteres. Oppdragsgiver vil komme tilbake med informasjon når dette er klart Billetteringsutstyr Det er etablert elektronisk billettsystem i området, vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse pkt. 2. Slikt utstyr skal monteres inn i alle busser som opererer rutenettet i Trondheim. Det er Operatørs ansvar å påse at billetteringsutstyret i bussen monteres slik at det ikke kommer i konflikt med siktlinje fra fører til nederste høyre kant av frontruten Vedlegg 2 Side 10 av 12

11 Installasjon på buss består av følgende komponenter: - Dokking ALG8- Buss computer- Algiz 8 (Billettmaskin) - Printer - GSM GPS - Validator og evt. ekstra validator - Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin Installasjonsmanual for busscomputer som Operatør skal følge ved installasjon av billettmaskiner fremgår av bilag 2, Materiellspesifikasjon. Operatør er ansvarlig for: - At det finnes 24 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin - Fremføring av kabel for permanent spenningstilførsel til billettmaskin. - Kabler til validatorer - Klargjøring for plassering av validator ved midt-dør Installasjon i buss i driftsperioden Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av alle billettmaskiner og tilhørende enheter i bussene, i de tilfellene endringer i Ruteproduksjon eller endrede materiellkrav betyr at ny billettmaskin må installeres i busser. Alle busser skal være tilgjengelig for installasjon av billetteringssystem, lysprioritering - og sanntidsinfo utstyr på et på forhånd avtalt tidspunkt og sted. Ved omdisponering av bussmateriell mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med Oppdragsgiver, eller ved utskiftning av busser på grunn av alder, dekker Operatør selv kostnadene med ut- og innmontering av billettmaskiner. Ut- og innmontering av billettmaskiner skal kun utføres av installasjonsfirma som er godkjent av Oppdragsgiver. Operatør kan bli erstatningsansvarlig dersom utstyr svikter som følge av feil som følge av feil installasjon. Installasjonsmanual for busscomputer som Operatør skal følge ved installasjon av billettmaskiner fremgår av bilag Kommunikasjonsutstyr i bussene Alle busser skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra Operatørs trafikkledelse, aktuelle informasjonskontor/terminaler. Kommunikasjonsutstyret i bussen skal være ihht. gjeldende standarder for slikt utstyr. Mobiltelefoner godkjennes som kommunikasjonsutstyr, men sjåførenes kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefon skal alltid skje hands-free når bussene er i fart Vedlegg 2 Side 11 av 12

12 6 OVERSIKT OVER KRAV TIL BUSSEN: Tabell 1 Tabellen under viser de spesifikke krav som gjelder for bussmateriell i de ulike kategoriene. Innen samme materiellkategori, kan imidlertid kravene variere noe, alt etter størrelsen på den enkelte buss. Kap Krav til busser A og B C Krav til motorytelse X X Maksimalalder/gjennomsnittsalder X X Informasjonsplasser i bussene X X Innvendig og utvendig høyttalere X X Automatisk annonsering av X X holdeplasser Krav til utvendig skilting X X Utvendig Ruterdesign X X Dører X X Tilgjengelighet for funksjonshemmede X X Rullestol/barnevognplass X X Seter X X Søppelkasser X X Klimaanlegg (air-condition) X X Fargevalg innvendig X X Belysning X X Individuelle leselys Y Y Stoppesignaler og holdestenger X X Grenser for miljøskadelige utslipp X X Støykrav X X Dørbrems X X Kneling X X Automatisk brannslukking i motorrom X X og tileggsvarmer Trygghetskamera X X Kjetting X X Overvåking av bakdør/ryggekamera A (B og C) Y Y Billetteringssystem X X Info-skjerm X X Kommunikasjonsutstyr X X X=krav Y=Valgfritt 7 Bilag Bilag 1, Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget Bilag 2, Koblingsskjema billettmaskin Vedlegg 2 Side 12 av 12

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1.1 GENERELLE

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell

VEDLEGG 2. Materiell VEDLEGG 2 Materiell 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner... 5 2.1 Buss Klasse I... 5 2.2 Buss Klasse

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12 Innhold 1.1 Informasjonsplikt... 4 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD KAP 1 KAP 2 KAP 3 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen n Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 2.0 23.03.12 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 4 3. KRAV TIL INNREDNING AV

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 15 11.06.13 INNHOLD KAP 1 KAP 2 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE KRAV FOR

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0 2008 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 8 01.06.2015 INNHOLD KAP 1 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner KAP 2 GENERELLE KRAV FOR ALLE

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Busstjenester Bærum øst 2010

Busstjenester Bærum øst 2010 Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk versjon 1.0 Innhold 1 Definisjoner ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.1 Buss klasse I -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Busslinjer - Materiellbeskrivelse Side 1 av 17 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse--------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1 Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Krav til bussmateriellet

Krav til bussmateriellet Vedlegg 2 Versjon 1 23.09.2015 Krav til bussmateriellet Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 OPPDRAGSGIVERS FUKSJONELLE OG GENERELLE KRAV... 3 1.1 BUSSKATEGORIER... 4 1.1.1 Klasse I... 4

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon 1.1 30.08.2011 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Universell utforming... 4 1.3.

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1.Versjon 1.1 23.09.2015 Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1.1 Bussens venstre side (førersiden)... 4 2.1.2

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 3 2. Busser til busstjenester Oslo nord-øst... 3 3. Sikkerhet... 4

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1Versjon 1.1 12.02.201614.03.2016 Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1 BUSSENS VENSTRE SIDE (FØRERSIDEN)... 4 2.2 BUSSENS

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022 VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Versjon 3C 23. januar 2015 Innhold 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser... 1 2. Alder/tilstand... 1 3. Universell utforming...

Detaljer

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11 Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015 IT-systemer Vedlegg 11 INNHOLD INNHOLD... 1 1 SYSTEMBESKRIVELSE... 23 1.1 BILLETTERINGSSYSTEM... 23 1.2 SANNTIDSINFORMASJONSSYSTEM (SIS)... 23 1.3 DESTINASJONSSKILTER...

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvilerom og toaletter ------------------------------------------------------------------------ 2 2. Forutsetninger

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL MED SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER 15/14324 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE...

Detaljer

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Bilag 1 RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer Revidert per 01.02.2011 Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Spørreskjema Operatørkontroll Ruter DEL 1 Start operatørkontroll

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Mitt kollektivfaglige utgangspunkt: NSB stålhjul 1975 1988 NSB Gummihjul 1988 1991 (disponent

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef i Tide ASA Norsk Gassforum 10. november 2015

Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef i Tide ASA Norsk Gassforum 10. november 2015 «Erfaringer med gassbusser og den nye Van Hools hybridbussen» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef i Tide ASA Norsk Gassforum 10. november 2015 1 Tema for mitt innlegg: Kort om Tide Erfaringene med gassbussene

Detaljer

RENAULT ELBILER Z.E. - ZERO EMISSION

RENAULT ELBILER Z.E. - ZERO EMISSION RENAULT KANGOO Z.E. ÅRETS VAREBIL 2012 RENAULT ELBILER Z.E. - ZERO EMISSION DRIVE THE CHANGE TID FOR ENDRINGER Renault ZE står for Zero Emission og betyr null utslipp. Renaults elbiler er enkle og funksjonelle

Detaljer

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem (SIS) Fra høsten 2013 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet.

Detaljer

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Kollektivtransport i distriktene Samferdselsdepartementet 26.06.07 Samferdselssjef Arild Bøhn Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Reisevaner Lillehammer 2005 Reisemiddelfordeling

Detaljer

Vedlegg 1 : Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 1 : Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 10 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Om Oppdraget 2 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN 2.1 Oppstartsforberedelser 2.2 Ruteplanlegging 2.3 Trafikkledelse

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

Tekniske data Gjelder modellåret 2015. Volkswagen Amarok

Tekniske data Gjelder modellåret 2015. Volkswagen Amarok Tekniske data Gjelder modellåret 2015 Volkswagen Amarok De tekniske dataene inneholder blant annet informasjon om drivstofforbruk og CO 2 -utslipp. Ikke alle motorer, girkasser og karosseriformer kan kombineres.

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer og informasjonssystemer Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 4 Elektronisk billettering og informasjonssystemer Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1

Detaljer

www.peugeot.no Forhandlers stempel

www.peugeot.no Forhandlers stempel Utarbeidet av: BD Network Realisering: Altavia Paris Utgiver: Gutenberg Networks Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 Trykket i EU Delenr 93-PEU50000PAREL Forhandlers stempel www.peugeot.no NYE PARTNER

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/7 Innklaget virksomhet: Klager: Ruter AS, Saksnummer: 2009/7 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken

Detaljer

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss 2016 Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss feiret sitt 90-års jubileum 9. november

Detaljer

4.3.1.1 Utvendig merking

4.3.1.1 Utvendig merking Denne delen tilhører 4.3.1 Bybuss 4.3.1.1 Utvendig merking Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.1 Utvendig merking RuterBy, basic elements and pictogram standards Driver's side

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008 Peugeot // 207 CC Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008 Standardutstyr 207 CC Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Erfaring med drift av gassbusser. Bjarte Årvik Driftssjef

Erfaring med drift av gassbusser. Bjarte Årvik Driftssjef Erfaring med drift av gassbusser. Bjarte Årvik Driftssjef Skyss sine kontrakter Skyss sine kontrakter: 11 anbudskontrakter med ca 800 busser 1 avtale med 6 trolleybusser 1 Bybanekontrakt 20Bybanevogner

Detaljer

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DATO: 10. mars 2014 1 1. Innledning Statens naturoppsyn forutsetter å inngå rammeavtale innenfor

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Pkt. 2.9 Kriterier for valg av tilbud Oppdragsgiver vil velge det tilbud som gir den laveste tilbudssum. Pkt. 5.5.1 Løyvehavers kontraktbrudd

Pkt. 2.9 Kriterier for valg av tilbud Oppdragsgiver vil velge det tilbud som gir den laveste tilbudssum. Pkt. 5.5.1 Løyvehavers kontraktbrudd KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV RIKSVEGFERJETJENESTER Pkt. 2.9 Kriterier for valg av tilbud Oppdragsgiver vil velge det tilbud som gir den laveste tilbudssum. Pkt. 5.5.1 Løyvehavers kontraktbrudd Det foreligger

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon

BIR Kravspesifikasjon BIR Kravspesifikasjon RENOVASJONSBIL KOMPRIMERENDE BIR REF: RB 1212 Chassis Merke Modell / type 1 Benevnelse Krav Besvar* 2 Chassis 4x2 3 Totalvekt minimum 15 000 kg, maks. 16 000 kg 4 Motor: 240-280 Hk

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Planleggingsråd VMS God planlegging Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Vi er behjelpelig med planlegging og plantegning Om du skulle trenge flere opplysninger Noen av planleggingsmålene

Detaljer

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører Operatørenes ansvar når det gjelder 1. linjes vedlikehold av billettutstyr og feilsøkingsprosedyrer Oppdragsgiver er eier av det installerte

Detaljer

Iveco Trakker. for tøffe oppgaver og dårlige veier. alt under ett tak!

Iveco Trakker. for tøffe oppgaver og dårlige veier. alt under ett tak! Iveco Trakker for tøffe oppgaver og dårlige veier alt under ett tak! Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 81829 Tekniske spesifikasjoner Egenskaper: Anleggsbil konstruert for tøffe oppgaver

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08 Peugeot // 807 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08 Standardutstyr SR Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg.

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg. 1. Minimumskrav til: Fremskutt enhet. Følgende krav for fremskutt enhet ønskes oppfylt: Minimumskrav: Bilen skal utrustes slik at den etter gjeldende regler

Detaljer

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015»

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Referent: Lise Marie Johansen Befaringen

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil DEL 1: SPESIFIKASJON AV BIL/ CHASSIS Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil TKB krav: Bekreftes med «Innfridd» av tilbyder BEHOV: 3 stk. Besvar/ oppgi/ beskriv (*): Beskrives av tilbydere, herunder

Detaljer

Vest Buss Norge AS Tel. 90 85 60 00 www.vest.no

Vest Buss Norge AS Tel. 90 85 60 00 www.vest.no Vest Buss Norge AS Tel. 90 85 60 00 www.vest.no August 008 Dimensjoner og utstyr er tatt med som informasjon. For å bedre kunne tilfredstille sine kunder, reserverer selskapet seg retten til å endre spesifikasjonene

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

KID Lillehammerregionen

KID Lillehammerregionen KID Lillehammerregionen Miljøvennlig bytransport Formidlingsseminar Lillehammer 03.02 2009 Magne Flø magne.flo@oppland.org Oppland fylkeskommune Kollektivtransport i distriktene KID Lillehammerregionen

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE!

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå db Lydnivå db NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! Produktbrosjyren inneholder

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4900 Leskur (ID=25) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-05-13 Definisjon: Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar

TRANSPORT- KURS. 17. oktober 2011. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar TRANSPORT- KURS 17. oktober 2011 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver Teamleder miljø- og samfunnsansvar Tema Miljøkriterier Hva er det og hvorfor? Litt om innhold Konsekvenser Hva skjer i andre land

Detaljer

Partner Basic. Standardutstyr. Ekstra utstyr: Motor

Partner Basic. Standardutstyr. Ekstra utstyr: Motor Partner Basic Radio/ CD Sidespeil,elektrisk innfellbare Gitter skillevegg m/luke Skuff under førerside Sidehengslet bakdører m/vindu/viskere og varmetråder Innvendig kledning varerom, 1/2 til vindushøyde

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Konkrete erfaringer og planer for produksjon og bruk av biodrivstoff i transport

Konkrete erfaringer og planer for produksjon og bruk av biodrivstoff i transport Konkrete erfaringer og planer for produksjon og bruk av biodrivstoff i transport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Klima, avfall og biogass, Østfold, 9. februar Ruter As Virksomhetsidé Ruter

Detaljer

NYE HILUX. Flytter grenser!

NYE HILUX. Flytter grenser! Ny Hilux NYE HILUX Flytter grenser! Bli kjent med tidenes beste Hilux. Ny Euro 6 motor med økt dreiemoment og redusert utslipp Ny manuell og automat girkasse 3200 kg hengervekt på Extra Cab og Double Cab

Detaljer