Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus"

Transkript

1 Materiellspesifikasjon for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

2 1.1 GENERELLE KRAV INFORMASJONSPLIKT BUSSTYPER OG DEFINISJONER KAPASITET RESERVEBUSSER MOTORYTELSE ALDER MATERIELLETS TEKNISKE TILSTAND OG VEDLIKEHOLD DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON DESIGN OG PROFIL UNDERTRANSPORTØR PUBLIKUMSINFORMASJON INFORMASJON I BUSSENE HØYTTALERANLEGG SISST UTVENDIG REKLAME OG MERKING FLAGGHOLDER KRAV TIL INNREDNING AV BUSS DØRER OG BAGASJEROM TILGJENGELIGHET FOR BARNEVOGNER OG FUNKSJONSHEMMEDE SETER SITTEPLASSER FOR BARN UNDER 3 ÅR GULV OG STIGTRINN SØPPELKASSE VARME OG VENTILASJON - KLIMAANLEGG FARGEVALG INNVENDIG BELYSNING STOPPSIGNALANLEGG OG HOLDESTENGER MILJØKRAV KRAV TIL DRIVSTOFF M.V STØY TEKNISK UTRUSTING I BUSSEN KLASSE 1 OG SIKKERHET OG TRYGGHET DØRBREMS KNELING AUTOMATISK BRANNSLUKKING TRYGGHETSKAMERA KJETTING OVERVÅKING BAKDØR/RYGGEKAMERA BATTERILADER INNVENDIG OG UTVENDIGE SPEIL PASSASJERDATA OG KOMMUNIKASJON BILLETTERINGSUTSTYR INSTALLASJON I BUSS I DRIFTSPERIODEN KOMMUNIKASJONSUTSTYR I BUSSENE Automatisk passasjertellesystem OVERSIKT OVER KRAV TIL BUSSEN BILAG...12 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 2 av 12

3 1 Innledning Vedlegg 3 Rutespesifikasjon angir materiellkategorien den enkelte rute skal kjøres med. I den grad også andre materiellkategorier kan benyttes i ruten, er dette oppgitt samme sted. 1.1 Generelle krav Det stilles som minimumskrav at bussene oppfyller gjeldende lover og forskrifter. Den enkelte buss skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse bussen tilhører. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere bussene, og pålegge utbedringer. Oppdragsgiver skal godkjenne nye busser iht. kravspesifikasjon før bestilling, og nye/brukte busser før de settes i drift. Dersom bussene ikke innfrir kravene i dette vedlegget har Oppdragsgiver full adgang til å nekte busser satt inn i kjøring Informasjonsplikt Tilbyder skal fylle ut vedlagte busskjema, bilag , for hver busserie som planlegges benyttet. Hvis det gjøres endringer i bussparken i kontraktsperioden skal Operatøren uoppfordret sende inn oppdatert buss-skjema til Oppdragsgiver. Tilbyder skal fremlegge for Oppdragsgiver sine planer for anskaffelse av nye busser, både før oppstart av oppdraget og under oppdraget. Operatør skal gi Oppdragsgiver nøyaktige, og til en hver tid oppdaterte beskrivelser av hvilke busser som skal benyttes under utførelsen av oppdraget, herunder reservebusser og beredskap ved eventuell ekstraordinær bussmangel Busstyper og definisjoner Kategorier: Følgende busstyper for rutekjøring kreves i denne konkurransen: Ruteområde 1 - Klæbu Permanent depot: Tiller Buss klasse 1: laventre totallengde 15 m (3-akslet), kategori A Buss klasse 2: normalgulv, totallengde 13 m Ruteområde 2 Ranheim Permanent depot: Ranheim Buss klasse 1: laventre, totallengde 13 m (2-akslet), kategori B Buss klasse mini-\midibuss 1C midibuss 20 seter, totallengde 10,5 meter - krav til universell utforming, Ruteområde 3 Tiller Permanentdepot: Tiller Buss klasse 1: laventre, totallengde 15 m (3-akslet), kategori A Buss klasse 1: laventre, totallengde 13 m (2-akslet), kategori B Buss klasse minibuss 16 seter krav til universell utforming Ruteområde 4 Malvik - Melhus Permanentdepot: Operatørs ansvar Buss klasse 1B laventre Buss klasse 2 laventre totallengde 13 m (2-akslet), kategori 2B Buss klasse 1C: midibuss 26 seter, totallengde 10,5 meter krav til universell utforming Hvilken busstype som skal benyttes på ulike ruter er beskrevet i vedlegg 3 - Rutebeskrivelsen. Alle busser som benyttes i skoleskyss skal ha setebelter og ha seteplasser i et slikt antall at ståplass unngås. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 3 av 12

4 1.1.3 Kapasitet Det skal benyttes busser som minimum oppfyller følgende kapasitetskrav. Førerplass og klappseter skal ikke medregnes som sitteplasser: Kategori Gulv Lengde Antall seter Ståplasser Kategori 1A Laventre 15 meter 45 Maks antall Kategori 1B Laventre 13 meter 35 Maks antall Kategori 1C Laventre 10,5 meter 26 Maks antall Kategori 2B Laventre 13 meter 40 Maks antall Kategori minibuss Kategori 2 Normalgulv 13 meter 43 Maks antall Gulvnivå: Busser i kategori 1 og 2 laventre A, B og C skal ha lavt, trinnfritt gulv fra fremre dør til og med området bakenfor midtdøren. For busser i kategori 2 normalgulv skal det ikke være laventre Reservebusser En buss som er ute av drift skal erstattes med en buss av tilsvarende type, jf. vedlegg 3 Rutebeskrivelsen, herunder kravene for den enkelte rute og avgang, vedlegg 3. Det påhviler Operatøren å vurdere omfang av reservebusser for løsning av kjøreoppdraget Motorytelse Med det unntak som følger av prosedyrereglene pkt. 4.8 oppstilles følgende minimumskrav til motorytelse: Busser i kategori 1 laventre A: minimum 320 hk og dreiemoment 1.400Nm Busser i kategori 1 laventre B: minimum 280 hk og dreiemoment 1.100Nm Busser i kategori 1 laventre C: minimum 170 hk og dreiemoment 750 Nm Busser i kategori 2 laventre B: minimum 260 hk og dreiemoment Nm Busser i kategori 2 normalgulv, 280 hk og dreiemoment Nm Minibuss: ingen spesielle krav til motorytelse Alder Operatør skal ikke på noe tidspunkt i kontraktsperioden benytte materiell som er eldre enn ti år Materiellets tekniske tilstand og vedlikehold Vognmateriellet skal være rent og skadefritt. Skader som oppstår må utbedres kontinuerlig og innen følgende tidsfrister: 24 timer, innvendige skader på stoler og interiør 5 dager, utvendige skader som utbedres ved komponentbytte (støtfanger hjulbuer) 10 dager, øvrige karosseri lakk folie og plastskader Ved større skader skal bussen tas ut av trafikk inntil skaden er utbedret til avtalt tilstand. Frontruter med skader, punkterte sidevinduer som dugger samt vinduer og glassfelt med riss-skader skal byttes eller repareres omgående og senest innen ti dager. 2 Design, reklame og informasjon 2.1 Design og profil Alle busser skal før de settes i drift være lakkert utvendig, inkl. takflatene, i fargekode jf. Oppdragsgivers profilprogram, bilag 2.9. Felger/hjulkapsler skal være i aluminiums- eller sølvfarge. All bruk av piktogrammer, samt intern nummerering av bussene skal godkjennes av Oppdragsgiver Undertransportør Undertransportører som kjører skoletransport og matekjøring i rute for Operatør i et Ruteområde skal være profilmerket med enkel logo fra Oppdragsgiver. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 4 av 12

5 2.3 Publikumsinformasjon Informasjon i bussene Bussene skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Operatør fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og Operatør står selv for og bekoster opphengingen. Denne monteres i fremre del av bussen på et lett synlig sted. Kundeinformasjon for Oppdragsgiver monteres på et godt synlig og egnet sted. Informasjonsmerker (piktogrammer) om videoovervåkning, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted i alle busser. Disse vil bli levert av Oppdragsgiver og monteres av Operatør. Operatør må få godkjenning av Oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Det er ikke anledning for Operatør å selge innvendig reklameplass Høyttaleranlegg Det kreves høyttaleranlegg med mikrofon ved sjåførplass og tilstrekkelig antall innvendige høytalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra sjåføren, med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet i bussen. I tillegg skal anlegget være av en slik standard at det kan benyttes ved automatisk holdeplassannonsering. Utvendig ved fordøren skal det monteres en høyttaler som kan kobles til automatisk opprop eller som kan betjenes av sjåføren SISST Alle busser skal ha valgt løsning aktiv signalprioritering og sanntidsinformasjon som automatisk angir holdeplass, både med tale og med elektronisk skjerm bak fører for ruter med stor trafikk. Systemet skal styres via GPS og odometer. Bussene skal være forberedt for SISST med monitor i takseksjonen. Se vedlegg 7 Oppstartsforberedelser. Kostnader ved montering av antenner, kabler, braketter og brett til SISST belastes Operatør. For buss klasse 1A, 15 meter skal det i tillegg være montert monitor ved midtdør Utvendig reklame og merking Oppdragsgiver disponerer bussen i forhold til å bruke denne i reklameøyemed. Oppdragsgiver står ansvarlig for reklamemateriell og montering. Operatør skal stille bussene til disposisjon etter angitt plan gjennomgått mellom partene i statusmøte. Ved utskiftning av bussene, eller nødvendig fornying av profilmerker/ piktogrammene pga elde, slitasje, mm bekoster Operatør påmonteringen, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Operatør kan plassere eget selskapsnavn på angitt sted godkjent av Oppdragsgiver. Det skal være skilting for rutedestinasjon og rutenummer. i bussens front og på bussens høyre side, samt rutenummer bak på bussen. Det skal være mulighet for tre siffer/skriftkombinasjoner i skiltkassene. Skiltkassene skal være av LED-type, med skrifthøyde 245 mm i frontskilt, 160 mm i sideskilt og 210 mm i nummerskilt bak. Destinasjonsskilt i front skal ha optimal størrelse i forhold til bussens bredde over frontruten. Vognmateriell som går i rute skal være klargjort for montering av stedsanviser/skilt i frontrute Flaggholder Flaggholdere monteres i taket utvendig på hver side av bussene så langt fram som mulig. Hulldiameter for flaggstenger 21 mm. Operatør må selv anskaffe og vedlikeholde ett komplett sett med norske flagg til hver buss. Flagging skjer kun etter anvisning fra Oppdragsgiver. 3 Krav til innredning av buss Dører og bagasjerom Dørene monteres slik: Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 5 av 12

6 Buss kategori 1 laventre A : alt, hvis fordøren har lysåpning på minst 90 cm bredde Buss kategori 1 laventre B: alt, hvis fordøren har lysåpning på minst 90 cm bredde Buss kategori 1 laventre C: alt, hvis dørene har lysåpning på minst 90 cm bredde Buss kategori 2 laventre B :2+2+0 alt, hvis dørene har lysåpning på minst 90 cm bredde Buss kategori 2 normalgulv: Fordøren skal ha en lysåpning på minst 90 cm bredde Minibuss skal være utstyrt med rampe eller heis for inn- og utlasting av rullestolbrukere. Fordører skal være av type innsving, kravet gjelder ikke minibuss Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Alle busser skal kunne befordre minst en reisende i rullestol ved bussens midtdør(er), jf. EU-direktiv 2001/85/EF, som omhandler tilpassning for funksjonshemmede. Her stilles krav til blant annet heis eller utfellbar lem ved midtdør, samt egen plass for rullestol med egen signalknapp. For busser i klasse 2 skal rullestolbruker sitte med ryggen mot kjøreretning. Rullestolen skal festes til veggen, og det skal være et uttrekkbart belte montert i veggen, som kan trekkes rundt kroppen og stolryggen. For laventrebusser klasse 1A skal tilgjengelig areal ha minimum 200 cm i lengderetning. For laventrebusser klasse 1B skal tilgjengelig areal være minimum 170 cm i lengderetning. For laventrebusser klasse 1C skal tilgjengelig areal ha minimum 130 cm i lengderetning. For laventrebusser klasse 2B skal tilgjengelig areal ha minimum 130 cm i lengderetning. For buss i registreringsklasse 1 skal rullestolen plasseres med ryggen mot kjøreretning. Det skal monteres sidestøtte som skal være oppfellbar. Det skal finnes minst to seter som kan være av type klappsete med pute som slås opp i tilknytning til barnevogn/rullestol plass. Barnevogner må kunne sikres på en enkel måte, langs yttervegg for hver barnevogn det er plass til. For busser klasse 2 normalgulv skal tilgjengelig areal for rullestol/barnevogn være min. 130 cm i lengderetning. Minibuss i rute skal være universelt utformet til å befordre reisende med barnevogn/rullestol Seter Laventre klasse 1 Den frie stolavstanden fra seterygg og fremover til bakkant av foranstående stol skal være minst 710 mm. Avstanden måles i henhold til krav i EU-direktiv 2001/85/EF. Bussene skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannhemmende tekstiltrekk. Stolene skal ha faste rygger. Polstringen av sitteputene skal være minimum 40 mm tykk og polstringen av ryggputen minimum 15 mm tykk i korsryggen. Polstringen i sidene og øvre del av ryggputen må ha vesentlig større tykkelse enn 15 mm. Ryggputen skal være godt profilert sideveis slik at stolen gir meget god sideveis støtte. Baksiden av setet skal være utført i plast eller annet solid og vedlikeholdsvennlig materiale. Laventre klasse 2B og kategori 2 normalgulv Nye busser i kategori 2 skal ha faste eller regulerbare seter med sikkerhetsbelter på alle sitteplasser. Bussene skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannsikkert stofftrekk. Polstringen av sitteputer skal være minimum 50 mm tykk og polstringen av ryggputen minimum 30 mm i korsryggen. Det kreves at den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av forangående sete skal minst være 710mm. Minibuss Krav til seter i minibuss er at seteform, setemål og polstring skal gi passasjerer en komfortabel sittestilling Sitteplasser for barn under 3 år Alle busser, med unntak av buss klasse 1, skal minst ha to sitteplasser som er godkjent for barn under tre år, eller minst to sitteplasser hvor det kan festes sikringsutstyr for barn under tre år. Barnesetet skal være fastmontert og integrert i stolens rygg å være godkjent av myndigheter og forsikringsselskap iht. ECEreg.nr.44. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 6 av 12

7 Minibuss skal være utstyrt med setebelter og ha tilgjengelig utstyr for sikring av barn under transport. Busser i klasse 2 skal være utstyrt med minimum fire løser puter sitteputer for barn Gulv og stigtrinn Gulvbelegg og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn eller podesterkanter m.v. skal være merket med kontrastfarge. Bredde på kontrastfarge skal være minimum 25 mm som i trinnkanter skal suppleres med alternativt diodelys Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved alle dørområder. Disse må dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene Varme og ventilasjon - klimaanlegg Det kreves tilleggsvarmer i samtlige busser, som skal benyttes til å varme opp bussen før oppstart. I tillegg skal den bidra til å sikre stabil, jevn og en behagelig temperatur i bussene under de varierende temperaturforholdene som er i området. For busser skal tilleggsvarmeren være på minst 30 kw. Ved rutekjøringens oppstart skal bussen ha en innvendig temperatur på +15 grader C. Tomgangskjøring blir ikke tillatt for å kunne varme opp bussen. Friskluftanlegget skal alltid sikre at det er frisk luft i bussen, også ved fullt belegg. Friskluften til passasjerene skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk, lufthastighet maks. 0,3 m/sek. Det kreves at klimaanlegget er helautomatisk og at det er forhåndsinnstilt med vintertemperatur på +20 grader C og sommertemperatur på + 22 grader C. Dette kan justeres etter avtale med Oppdragsgiver. Sjåføren skal ikke kunne regulere temperaturen i passasjerkupeen, men skal kunne styre varmen ved sin egen sitteplass. Sommer og vintertemperatur skal kunne stilles automatisk eller med en bryter som ikke plasseres ved sjåførplassen. Tidspunktet for skifting mellom sommer- og vintertemperatur avtales mellom Oppdragsgiver og Operatør. Buss med lengde 9,0 10,99 m skal ha en kjølekapasitet på minst 18 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 30 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 3800 m 3 per time. Buss med lengde 11,0-12,99 m skal ha en kjølekapasitet på minst 24 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 35 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 4200 m 3 per time. Buss med lengde 13,0-15,0 m skal ha en kjølekapasitet på minst 28 kw. Varmefunksjon skal ha en kapasitet på minst 40 kw. Anlegget skal ha en luftkapasitet på minst 5500 m 3 per time. Busser kortere enn 9 meter skal ha et klimaanlegg som står i forhold til kravet for 9 meters busser. Klimaanlegget skal ha en kompressorkapasitet som setter anlegget i stand til å levere de oppgitte kapasiteter. Luften skal filtreres med pollen- og partikkelbegrensende filter. Filtrene skal byttes etter anbefalinger fra leverandøren av klimaanlegg. De innvendige filtrene skal byttes i god tid før de går tett, i praksis vil det for bybusser måtte skje minst 3-4 ganger pr år. Dette ansees som viktig for å oppnå kravene til friskluft og inneklima. Det kreves dokumentasjon på at dette blir utført. Alle busser skal ha doble vinduer og isolering etter norske forhold. Dette gjelder også vinduet ved førerplassen hvis ikke dette har varmetråder. Bussen skal ikke ha klaffvinduer Fargevalg innvendig Bussens innredningsløsninger og fargevalg skal, før bestilling av nye busser, godkjennes av Oppdragsgiver og skal følge Oppdragsgivers profilprogram, jfr bilag Belysning Den innvendige belysning skal gi tilstrekkelig lys til at den svaksynte reisende uten risiko kan stige av og på, samt forflytte seg i bussen. Busser klasse 2 skal være utstyrt med leselys over passasjerplassen. For laventrebusser klasse 2B skal ha individuelle leselys minst for sitteplasser bakenfor midtdør. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 7 av 12

8 Utvendig skal det ved døråpningene være montert lys som lyser opp fortauet og som tennes automatisk når dørene åpnes. Ved midtre og bakre dør skal dette lyset være montert på utsiden av bussen og lyse på en slik måte at sjåføren ser at passasjerene forlater bussen på en trygg måte før bussen kjører Stoppsignalanlegg og holdestenger Stoppsignalanlegget skal kunne nås fra alle sitte- og stå plasser. Betjeningsanordningen for stoppsignal skal være utført i kontrastfarger og følge Oppdragsgivers profilprogram, jf bilag 2.9. Det skal være montert et tilstrekkelig antall holdestropper i hele kupeen. For busser i klasse 1 og 2 skal holdestenger gjøre det mulig å stå under fart i bussen. Holdestenger og holdestropper på fabrikknye busser skal ha fargekode etter Oppdragsgivers profilprogram, jf bilag 2.9. Det skal det være montert et separat lysskilt med teksten Stopp plassert foran i bussen. I tillegg skal det for 15 meters busser være montert et lysskilt i tak ved midtgang/bakdør. Det skal også være lamper med rødt glass ved hver utgangsdør som tennes når stoppsignal gis. 4 Miljøkrav 4.1 Krav til drivstoff m.v. Oppdragsgiver ønsker i denne konkurransen å videreføre og legge til rette for Fylkeskommunens satsing på miljøvennlig kollektivtrafikk. Oppdragsgiver ønsker at Tilbyder gir tilbud hvor bussene minimum oppfyller kravene til EURO V. For Standardtilbud skal drivstofftypen være biodiesel. Oppdragsgivers minimumskrav for perioden april september fastsettes til B100. Oppdragsgivers minimumskrav for gjennomsnittlig innblandingsforhold i løpet av et driftsår settes til B30. Oppdragsgiver ber opplyst hvilket innblandingsforhold av biodiesel Tilbyder vil bruke ved utførelsen av Oppdraget, herunder eventuelle variasjoner gjennom året. Ett eventuelt høyere innblandingsforhold vil bli vurdert i forhold til tildelingskriteriet Fremdrift og gjennomføring av oppdraget i lys av de klimatiske forhold i Sør-Trøndelag. Busser som har EEV-filter vil i evalueringen bli vurdert som bedre enn busser som ikke har slikt filter. For Ruteområde 1, 2 og 3 kan det inngis Alternativt tilbud hvor drivstofftypen er gass. For Ruteområde 2 kan det i tillegg inngis Alternativt tilbud hvor motoralternativet er hybrid. Utslippsnormene for de busser som tilbys må kunne dokumenteres. Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, gjennomføre årlige utslippsanalyse/målinger for å bedømme miljøstatus. For å hindre søl med diesel ved tanking skal bussene utstyres med AT-1 systemet for dieseltanking. Systemet må være komplett med IR-sender og antenne for dataoverføring av forbruk og kilometer til en lagringsenhet. Oppdragsgiver skal kunne få innsyn i disse listene. Dette kravet skal være oppfylt når de permanente anleggene ferdigstilles. For å redusere utslippene fra bussene stiller Oppdragsgiver krav om at Operatør tilrettelegger for et lavest mulig drivstofforbruk. Det stilles derfor krav om at bussene skal utstyres med et drivstoffsparesystem for langsiktig å få ned drivstofforbruket og senke utslippet av CO2. Tilbudet skal beskrive systemets virkemåte. Sjåførens prestasjon skal måles automatisk av systemet. Hastighet, bremsing og tomgang, men også andre faktorer som påvirker forbruket skal måles og registreres av systemet. Systemet skal registrere overforbruket, det vil si den del av forbruket som påvirkes av føreren. Systemet skal kunne gi data som grunnlag for utbetaling av bonus til operativt personale i forhold til prestasjoner. En anonymisert oversikt over prestasjoner skal leveres Oppdragsgiver i forbindelse med periodisk rapportering. Punktene over beregnes ut fra hvordan sjåføren har kjørt i en valgt periode. Perioder som skal kunne velges skal minst være denne måned, forrige måned, denne dag og forrige dag. Kjøretøyinstallasjon skal være sertifisert med E- sertifikat (typegodkjent i henhold til EU-direktiv 72/245/EF for kjøretøy). Leverandøren skal garantere at systemet som kobles til CAN- interface ikke forstyrrer eksisterende CAN nettverk med en garanti. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 8 av 12

9 4.1.2 Støy Oppdragsgiver vektlegger at bussenes støynivå, både inn- og utvendig, skal holdes lavest mulig. Ut- /innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler skal ikke forekomme. Videre skal lyder fra karosseri som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende ikke forekomme. Bussenes utvendig støynivå skal tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EF. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom buss ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 m. over gulvet ved for- og bakaksel. Innvendig målt støy skal beregnes som gjennomsnittsverdien av målt støy, målt ved for- og bakaksel. Ut over dette skal ikke innvendig støynivå, på noe sted i bussen, overstige 85 db(a) for eksempel ved maksimal akselerasjon. Det kreves at Operatøren kontinuerlig skal ha planer for å redusere støy fra egen virksomhet som omfatter både buss og Midlertidig og Permanente depot. Dette skal bl.a. inkludere rutiner for å sikre at støynivå på nye busser ikke forverres, samt umiddelbare tiltak når det oppstår mangler på busser som medfører ekstrastøy (tomgangsvibrasjoner, bremseskrik m. m). Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, bestille støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus. 5 Teknisk utrusting i bussen klasse 1 og Sikkerhet og trygghet Dørbrems Bussen skal ha dørbrems Kneling Alle busser i bussklassene 1 og 2 med unntak av minibuss, skal være utstyrt med knelefunksjon som reduserer trinnhøyden med minimum 70 mm Automatisk brannslukking I tillegg til det påkrevde brannslukningsutstyr skal bussene utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggsvarmer Trygghetskamera Alle busser klasse 1 2 skal ha montert utstyr for fullstendig overvåkning av hele passasjerområdet. Dette omfatter også ved sjåførplassen. Bildet må kunne vises i farger og ha høy oppløsning. Forskriftsmessig bruk av kameraene, samt aktiv oppfølging når det skjer hærverk eller annet som krever påtale, er Operatørens plikt og ansvar. Busser med overvåkningsutstyr skal ha innvendige piktogrammer som opplyser om dette samt Operatørens navn. Plasseringen av piktogrammene skal skje etter nærmere anvisning fra Oppdragsgiver Kjetting For å ivareta passasjerenes sikkerhet og framkommelighet i rutenettet, settes krav til at bussene skal kunne påmonteres kjetting. Det skal være en type piggkjetting eller tilsvarende. Det skal etableres en ordning som gjør at påmontering av kjetting, spesielt til rutene om morgenen, blir påført slik at oppstart rute og rutetid holdes Overvåking bakdør/ryggekamera For buss laventre kategori 1A skal det være overvåking av bakre dør. Bildet skal vises på skjerm ved førerplass. I tillegg skal det være ryggekamera på laventre klasse 1A Batterilader Alle busser, med unntak av minibusser stasjonert på Permanent depot skal ha batterilader integrert til bussens eksterne strømtilførsel Innvendig og utvendige speil Alle busser med unntak av minibusser skal være utstyrt med: Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 9 av 12

10 Dødvinkelspeil for sikt foran bussen. Dødvinkelspeil montert på bussens høyre side sett fra fører. Store men ikke sikthemmende speil for sikt bakover. To store utvendige førerspeil. Store speil over dører Nøkler Alle busser, med unntak av minibusser, stasjonert på Permanent depot skal kunne låses med standardnøkkel for å sikre SISST og EBIT materiell. 5.2 Passasjerdata og kommunikasjon Billetteringsutstyr Det er etablert EBIT i Ruteområdene som må innmonteres i bussene. Det er Operatørs ansvar å påse at billetteringsutstyret i bussen monteres slik at det ikke kommer i konflikt med siktlinje fra fører til nederste høyre kant av frontruten. Drifts- og vedlikeholdsrutiner for EBIT/SISST er nærmere beskrevet i vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt Alle busser skal være klargjort for installasjon av EBIT/SISST materiell i buss. Installasjon i buss består av følgende komponenter: Dokking ALG8- Buss computer- Algiz 8 (Billettmaskin) Printer GSM GPS Validator og evt. ekstra validator ved midtdør Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin Installasjonsmanual for busscomputer som Operatør skal følge ved installasjon av EBIT utleveres på oppfordring. Operatør er ansvarlig for: At det finnes 24 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin Fremføring av kabel for permanent spenningstilførsel til billettmaskin. Kabler til validatorer Klargjøring for plassering av validator ved midtdør Vekslingsbrett med tilhørende brakett Installasjon i buss i driftsperioden Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av SISST og EBIT og tilhørende enheter i bussene. Dette gjelder også i de tilfeller der endringer i ruteproduksjon eller endrede materiellkrav betyr at ny billettmaskin må installeres i busser, etter krav fra Oppdragsgiver. Operatøren plikter å stille busser tilgjengelig for installasjon av EBIT og SISST iht. egen plan fra Oppdragsgiver. Ved omdisponering av bussmateriell mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med Oppdragsgiver, eller ved utskiftning av busser på grunn av alder, dekker Operatør selv kostnadene med ut- og innmontering av billettmaskiner. Ut- og innmontering av billettmaskiner skal kun utføres av installasjonsfirma som er godkjent av Oppdragsgiver. Operatør kan gjøres erstatningspliktig dersom utstyr svikter som følge av feil installasjon Kommunikasjonsutstyr i bussene Alle busser skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra Operatørs trafikkledelse, aktuelle informasjonskontor/terminaler. Kommunikasjonsutstyret i bussen skal være iht. gjeldende standarder for slikt utstyr. Mobiltelefoner godkjennes som kommunikasjonsutstyr, men dette skal skje etter gjeldene lover og forskrifter Automatisk passasjertellesystem I arbeidet med å samordne kollektivtrafikken er det ønskelig med passasjerstatistikk for de ulike rutene i Ruteområdene. Oppdragsgiver vurderer derfor å installere automatisk passasjertellesystem slik enkelte Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 10 av 12

11 andre byer har gjort. Oppdragsgiver ber om opsjon på et slikt system, montert i minimum to busser per Ruteområde. Dette prises i prisskjema 5.1 for hvert Ruteområde. 6 Oversikt over krav til bussen Tabellen under viser de spesifikke minstekrav som gjelder for bussmateriell i de ulike kategoriene. Innen samme materiellkategori, kan imidlertid kravene variere noe, alt etter størrelsen på den enkelte buss. Kap. Krav til busser Klasse 1 Klasse 2 Minibuss laventre/normalgulv Krav til motorytelse X X Maksimalalder/gjennomsnittsalder X X X Informasjonsplasser i bussene X X Innvendig og utvendig høyttalere X X Automatisk annonsering av holdeplasser X X Krav til utvendig skilting X X Manuelt skilt Utvendig Rutedesign X X Dører X X Tilgjengelighet for funksjonshemmede X X X Rullestol/barnevognplass X X X Seter X X Søppelkasser X X X Klimaanlegg (air-condition) X X x Fargevalg innvendig X X Belysning X X Individuelle leselys Y Y Stoppesignaler og holdestenger X X Grenser for miljøskadelige utslipp X X X Støykrav X X Dørbrems X X Kneling X X Automatisk brannslukking i motorrom og X X - tilleggsvarmer Trygghetskamera X X Kjetting X X X Overvåking av bakdør/ryggekamera Klasse A Y - (x) Batterilader X Y Speil X X Standardnøkkel X X X Billetteringssystem X X Infoskjerm X X Kommunikasjonsutstyr X X X X=krav Y=Valgfritt Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 11 av 12

12 7 Bilag Bilag 2.1: Standardtilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde1 Bilag 2.2: Standardtilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde2 Bilag 2.3: Standardtilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde3 Bilag 2.4: Standardtilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde4 Bilag 2.5: Alternativt tilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde1 Bilag 2.6: Alternativt tilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde2 Bilag 2.7: Alternativt tilbud: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget for Ruteområde3 Bilag 2.8: Koblingsskjema for busscomputer sanntidsinformasjon og signalprioritet Bilag 2.9: Oppdragsgivers profilprogram, bussprofil Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 12 av 12

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12 Innhold 1.1 Informasjonsplikt... 4 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner...

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell

VEDLEGG 2. Materiell VEDLEGG 2 Materiell 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner... 5 2.1 Buss Klasse I... 5 2.2 Buss Klasse

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen n Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 2.0 23.03.12 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 4 3. KRAV TIL INNREDNING AV

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell. Versjon IV endringer merket i blå skrift

VEDLEGG 2. Materiell. Versjon IV endringer merket i blå skrift VEDLEGG 2 Materiell Versjon IV endringer merket i blå skrift 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD KAP 1 KAP 2 KAP 3 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 15 11.06.13 INNHOLD KAP 1 KAP 2 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE KRAV FOR

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring

Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring Vedlegg 2 Versjon 1.0 06.04.2016 Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring INNHOLD 1.1 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 2 1.2 ANDRE BESTEMMELSER... 2 3.1 DØRBREMS... 3 3.2 TRYGGHETSKAMERA...

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0 2008 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innhold 1.1 Informasjonsplikt... 4 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner... 4 1.3 Reservemateriell...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 8 01.06.2015 INNHOLD KAP 1 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner KAP 2 GENERELLE KRAV FOR ALLE

Detaljer

Busstjenester Bærum øst 2010

Busstjenester Bærum øst 2010 Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0 n Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 1.0 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 5 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY... 6 4. MILJØKRAV...

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk versjon 1.0 Innhold 1 Definisjoner ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.1 Buss klasse I -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Informasjonsplikt... 3 1.2 Busskategori og definisjoner... 3 1.3 Reservebusser...

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Busslinjer - Materiellbeskrivelse Side 1 av 17 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse--------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Krav til bussmateriellet

Krav til bussmateriellet Vedlegg 2 Versjon 1 23.09.2015 Krav til bussmateriellet Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 OPPDRAGSGIVERS FUKSJONELLE OG GENERELLE KRAV... 3 1.1 BUSSKATEGORIER... 4 1.1.1 Klasse I... 4

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1 Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Busstjenester i Kristiansand Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Kristiansand Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rutetransport Østerdalen Vedlegg 6. Materiellbeskrivelse

Rutetransport Østerdalen Vedlegg 6. Materiellbeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 6 Materiellbeskrivelse 14.03.2014 Innhold 1 DEFINISJONER MATERIELL ------------------------------------------------------------------ 3 1.1 Materiellkategorier --------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport

Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Ref.: OG[ref] Oslo, 02.05.2017 Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport Kollektivtrafikkforeningen viser

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Materiellbeskrivelse Side 1 av 10 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon 1.1 30.08.2011 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Universell utforming... 4 1.3.

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 3 Vognkrav

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 3 Vognkrav Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 3 Vognkrav Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KRAV TIL BUSSER, KONTROLL OG GODKJENNELSE... 3 1.1 KRAV IHT. OFFENTLIG REGELVERK... 3 1.2 KONTROLL

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Side 1 INNHOLD 1 KRAV TIL MINIBUSSMATERIELL... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Kategori

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

Anbud Flexx-drift Finnmark Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse

Anbud Flexx-drift Finnmark Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse Anbud Flexx-drift Finnmark 2016-2022 Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til minibusser og biler... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Tilgjengeliggjøring

Detaljer

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering VEDLEGG 5 Elektronisk billettering Innhold 1. Generelt... 3 2. Montering av billetteringssystem... 3 2.1 Før oppstart... 3 2.2 Endring i driftsperioden... 3 3. Service, vedlikehold og support... 4 3.1

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1.Versjon 1.1 23.09.2015 Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1.1 Bussens venstre side (førersiden)... 4 2.1.2

Detaljer

Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse Kontrakt om leveranse av brenselcellebusser Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse Innhold 1 Generelle krav til busser... 2 2 Spesifikke krav til busser... 2 2.1 Busstyper... 2 2.2 Passasjerkapasitet... 2 2.3

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1Versjon 1.1 12.02.201614.03.2016 Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1 BUSSENS VENSTRE SIDE (FØRERSIDEN)... 4 2.2 BUSSENS

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Konkurransegrunnlag Busstjenester i Moss Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Annen informasjon og andre krav... 3 1.2 Oppdragsgivers funksjonelle krav...

Detaljer

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse Side 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse ------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Busstjenester i Aust-Agder. Ruteområde øst. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Aust-Agder. Ruteområde øst. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Ruteområde øst Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse ------------------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje Vedlegg 2 Versjon 1.1 14.03.2016 Krav til bussmateriellet Busstjenester linje 25 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV...

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017

Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017 Vedlegg 2 Versjon 1.0 31.01.2017 Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 3 1.3

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022 VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Versjon 3C 23. januar 2015 Innhold 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser... 1 2. Alder/tilstand... 1 3. Universell utforming...

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 3 2. Busser til busstjenester Oslo nord-øst... 3 3. Sikkerhet... 4

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Garantier... 4 3 Tildelingskriterier... 4 3.1 Pris... 4 3.2 Kvalitet...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen Skedsmo 2012 Sektor for helse og sosial Transport til og fra dagsenter kravspesifikasjon vedlegg 1 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

Vedlegg 2. Versjon Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 2. Versjon Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 2 Versjon 0.81 18.08.2017 Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 4 1.2 RÅDGIVNING FØR BUSSENE

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Versjon 1 06.04.2016 Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Innhold 1 RUTERBY-BUSSER... 2 1.1 UTVENDIG FARGE... 2 1.2 UTVENDIG MERKING... 3 Bussens venstre side (førersiden)... 3 Bussens høyre

Detaljer

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21.juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11 Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015 IT-systemer Vedlegg 11 INNHOLD INNHOLD... 1 1 SYSTEMBESKRIVELSE... 23 1.1 BILLETTERINGSSYSTEM... 23 1.2 SANNTIDSINFORMASJONSSYSTEM (SIS)... 23 1.3 DESTINASJONSSKILTER...

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss Ruter AS 15.06.2016 Versjon: 11.0 Kvalitetsmanual Buss Operatørkontroll Fotograf: Bonanza AS Innhold: Q1Dato... 2 Q2 Intervjuer ID... 2 Q3 Transportmiddel... 2 Q5

Detaljer

Materiellspesifikasjon

Materiellspesifikasjon Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon 2018-2021 1. Innledning... 4 1.1 Generelle krav... 4 1.2 Annen informasjon og andre krav... 4 1.3 Informasjonsplikt... 4 1.4 Krav til busskategori i bruk på den enkelte

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag 40 09.03.2015 Viser til bilag E.6

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL MED SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER 15/14324 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 3. Krav til design

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 3. Krav til design Versjon 1.0 16.06.2016 Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 3 Krav til design Side 1 Innhold 1 UTVENDIG FARGE 3 2 UTVENDIG MERKING 4 2.1.1 Kjøretøyets venstre side (førersiden) 4 2.1.2 Bussens høyre

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg.

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Chassis og påbygg. 1. Minimumskrav til: Fremskutt enhet. Følgende krav for fremskutt enhet ønskes oppfylt: Minimumskrav: Bilen skal utrustes slik at den etter gjeldende regler

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019

Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG FARGE...

Detaljer

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Mitt kollektivfaglige utgangspunkt: NSB stålhjul 1975 1988 NSB Gummihjul 1988 1991 (disponent

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Bilag 1 RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer Revidert per 01.02.2011 Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Spørreskjema Operatørkontroll Ruter DEL 1 Start operatørkontroll

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015»

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Referent: Lise Marie Johansen Befaringen

Detaljer

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE LOKALE SKOLEBILRUTER Spørsmål og svar Spørsmål 1-31 4.4.2014 Mottatt 20.03.2014 Spm 1: Fra Kirkevik - Kvitbergan - Petersborg - skjæret - Storsteinnes

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Dokument B - Kravspesifikasjon - Svardokumenter

Dokument B - Kravspesifikasjon - Svardokumenter Dokument B - Kravspesifikasjon - Svardokumenter B.1 Funksjons- og kvalitetskrav I kommentarfeltet skal det bekreftes at minstekrav er oppfylt og evt. andre kommentarer som ønskes å gi. Dersom det trenges

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08 Peugeot // 807 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08 Standardutstyr SR Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

Ruters arbeid med universell utforming:

Ruters arbeid med universell utforming: Ruters arbeid med universell utforming: Presentasjon til Frokostseminar standarder for et mer inkluderende samfunn Svend Wandaas, Juridisk rådgiver, Ruter Lysaker den 4.12.2014 Rammer for arbeidet med

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008 Peugeot // 207 CC Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner April 2008 endret 14.04.2008 Standardutstyr 207 CC Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Beskrivelse av ruteområdenes

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG

Detaljer