Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12"

Transkript

1 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per

2 Innhold 1.1 Informasjonsplikt Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner Reservemateriell Motor, miljø Alder Kjøretøyets tekniske tilstand og vedlikehold Alkolås DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON Design og profil Informasjon i kjøretøyet Høyttaleranlegg Utvendig reklame og merking KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY Dører Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Seter Seteplasser for barn yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Søppelkasse Varme og ventilasjon - klimaanlegg Belysning Stoppsignalanlegg og holdestenger MILJØKRAV Utslippskrav Støy SIKKERHET OG TRYGGHET Innretning for inn/utstigning Automatisk brannslukningsutstyr... 8 Side 2 av 12

3 5.3 Kjetting og piggdekk forskrift om krav til kjøretøy Utvendig belysning BILLETTUTSTYR OG KOMMUNIKASJON Billetteringsutstyr Installasjon i kjøretøy i driftsperioden Kommunikasjonsutstyr i kjøretøyet Betalingsterminal BILAG Side 3 av 12

4 1 GENERELLE KRAV Alle kjøretøy skal oppfylle de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det enkelte kjøretøy skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse kjøretøyet tilhører. Det er operatørs ansvar å sørge for eventuelle dispensasjoner i forhold til Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Oppdragsgiver skal orienteres om utforming av kjøretøyene iht. dette vedlegget før bestilling, og inspisere kjøretøyene før de settes i drift. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere kjøretøyet. Alle kjøretøy skal være lakkert utvendig, inkludert takflatene, i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger, jfr. Bilag 2. Det gjøres unntak for skoleskyss hvor ruter, eller turer med lavt passasjerantall, kjøres av underoperatører med materiell i kjøretøykategori 1. Dersom kjøretøyet ikke innfrir kravet iht. dette vedlegget har Oppdragsgiver full adgang til å nekte kjøretøy satt inn i kjøring. 1.1 Informasjonsplikt Operatør skal gi Oppdragsgiver nøyaktige og til en hver tid oppdaterte beskrivelser av hvilke kjøretøy som benyttes for Oppdraget, herunder reservekjøretøy og beredskap ved eventuelt ekstraordinært kjøretøybehov. Når det gjøres endringer i kjøretøyparken under kontraktstiden skal Operatøren, uoppfordret - fylle ut et nytt skjema, og sende dette til Oppdragsgiver for godkjennelse i god tid før kjøretøyet planlegges satt i drift. Oppdragsgiver skal bli gitt tilstrekkelig tid for å kunne inspisere kjøretøyet. 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner Følgende kjøretøy tillates benyttet for Oppdraget, beskrevet er minimum kapasitetskrav: Kjøretøy kategori 1: Minikjøretøy, Normalgulv. Inntil 16 sittende passasjerer, fleksibel seteløsning/mulighet for minimum 1 rullestol eller plass til barnevogn, rullestolrampe. Kjøretøy kategori 2: Midikjøretøy, Normalgulv. Minimum 23 sittende passasjerplasser, minimum 1 permanent plass til rullestol eller barnevogn, rullestolrampe eller tilsvarende løsning. Kjøretøy kategori 3: Ordinær buss, KL II, Normalgulv. Minimum 43 sittende passasjerer, 1 rullestolplass. Rullestolheis/rampe Kjøretøyets dimensjonerende kapasitet beregnes utfra antall seteplasser. Sjåførplass skal ikke medregnes som seteplass. 1.3 Reservemateriell Kjøretøy som er ute av drift skal erstattes med kjøretøy av tilsvarende eller bedre kategori jfr. Dimensjonering kravene for den enkelte rute. Unntaksvis kan kjøretøyet erstattes av kjøretøy av annen kategori etter godkjenning av Oppdragsgiver. Det påhviler Operatøren å vurdere antall og stasjoneringssted av reservekjøretøy for løsning av Oppdraget. Reservemateriell skal tilfredsstille kontraktens minstekrav. 1.4 Motor, miljø Motor skal minimum være EURO V for kjøretøy kategori 2 og 3. For kjøretøy kategori 1 skal motor minimum være EURO IV. Motorytelsen skal være slik at gjeldende ruteplan kan gjennomføres iht. oppsatte tider. 1.5 Alder Ingen kjøretøy skal være eldre enn 10 år i kontraktsperioden. Side 4 av 12

5 1.6 Kjøretøyets tekniske tilstand og vedlikehold Kjøretøyet skal vedlikeholdes slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand, fremstår rene og skadefrie i/på karosseri, glass og interiør. Enhver skade som oppstår skal utbedres omgående og senest innen følgende frister: Innvendige skader på stoler og interiør, inkl. tagging. Utvendige skader som kan utbedres ved komponentbytte (støtfanger hjulbuer). Øvrige karosseri lakk folie og plastskader Frontruter med skader og punkterte sidevinduer som dugger Vinduer og glassfelt med riss-skader. Ved større skader skal kjøretøyet tas ut av drift inntil skaden er utbedret til original tilstand. * EBIT ute av drift. 24 timer 5 virkedager 10 virkedager 24 timer 5 virkedager Ved tur slutt *) Med større skader menes skader som ikke lar seg utbedre på 10 virkedager, som kan være farlig for passasjerene eller som klart virker skjemmende i forhold til kravet om en ren og skadefri kjøretøy. Ved tvilstilfeller har Oppdragsgiver rett til å forlange kjøretøyet satt ut av drift. Dersom disse fristene ikke overholdes, vil Oppdragsgiver ilegge gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 5, Godtgjørelsen, bilag Alkolås Fra og med 1. august 2014, skal alle kjøretøyene være utstyrt med Alkolås. Alkolås er et pusteprøveapparat knyttet til kjøretøyets tenningslås. Motoren kan startes kun etter at det er avgitt en pusteprøve som ikke inneholder alkohol over en definert grenseverdi. 2 DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON 2.1 Design og profil Farger som skal benyttes på kjøretøyet er fastsatt i Oppdragsgivers design og profilprogram. All montering og bruk av piktogrammer og intern nummerering av kjøretøyet skal foretas etter anvisning fra Oppdragsgiver. Ved utskiftning av kjøretøyet, eller nødvendig fornying av profilmerkene/piktogrammene bekoster Operatør utskiftning og påmontering, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Operatør kan plassere egen logo bak, øverst på kjøretøyet, definert etter Oppdragsgivers profilprogram. 2.2 Informasjon i kjøretøyet Kjøretøyet skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Oppdragsgiver fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og Operatør ivaretar opphengingen. Disse skal monteres etter avtale med Oppdragsgiver. Kundeinformasjon for Oppdragsgiver monteres på vegg bak sjåføren. Informasjonsklistermerker om bilbelte, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted likt i alle kjøretøy i samme klasse. Disse vil bli levert av Oppdragsgiver og skal monteres av Operatør. Operatør skal ha godkjenning av Oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Side 5 av 12

6 2.4 Høyttaleranlegg Alle kjøretøy skal ha et høyttaleranlegg med mikrofon ved sjåførplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele kjøretøyet. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra sjåfør, med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet i kjøretøyet. Utvendig ved fordøren skal det monteres en høyttaler som kobles til automatisk opprop og som kan betjenes av sjåføren. 2.5 Utvendig reklame og merking Oppdragsgiver disponerer kjøretøyet i forhold til å bruke denne i eventuell reklameøyemed. Det er ikke anledning for Operatør å selge eller på annen måte innvilge andre innvendig reklameplass. Oppdragsgiver står ansvarlig for reklamemateriellet og montering. Operatør skal stille kjøretøyet til disposisjon etter en angitt plan som er godkjent av Oppdragsgiver. Det skal være skilting for rutedestinasjon og rutenummer i kjøretøyets front. Skiltkassen skal være av LED-type. Ved posisjonskjøring skal det benyttes i skiltkassen. Kjøretøy som skal ut av kontraktkjøring i Oppdragsgiver regi skal ha fjernet alle logoer og merking relatert til AtB designprogram. 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY 3.1 Dører Alle kjøretøy skal minimum ha dørene montert slik: Kjøretøy kategori 1: 1 + Kjøretøy kategori 2: Kjøretøy kategori 3: 1 + 1/2. Frontdør skal ha minimum åpning på 650 mm med fratrekk på 100 mm for eventuelle handtak. (Ref.: EU2001/85 avsnitt: For minibuss EU2001/85 Vedlegg VI avsnitt 1.1.) 3.2 Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Alle kjøretøy skal kunne befordre minst en reisende i rullestol i kjøretøyet jf. EU-direktivet 2001/85/EG, som omhandler tilpasning for funksjonshemmede. Her stilles krav til blant annet heis eller rampe ved dør, samt egen plass for rullestol med egen stoppsignalknapp. For kjøretøy kategori 2 og 3 skal tilgjengelig areal for rullestol/barnevogn være min. 130 cm i lengderetning. Rullestolen plasseres med ryggen med kjøreretning. Det skal være montert sidestøtte som skal være oppfellbar. Ryggstøtte skal dekke rullestolbrukerens bakhode. Barnevogn og sykkel må kunne sikres på en enkel måte. 3.3 Seter Alle kjøretøy skal ha bilbelte på alle seteplasser. Kjøretøyet skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannsikkert stoff. Polstringen av sitteputer skal minimum være 50 mm i sete og minimum 30 mm i rygg. Det kreves at den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Ved måling av seteavstand benyttes målemetode omtalt i EU-direktiv 2001/85/EG, kjøretøydirektivet (se skissen). Alle seteplassene skal være vendt i fartsretningen. Side 6 av 12

7 3.4 Seteplasser for barn yngre enn 3 år I kjøretøyet skal det være minst en seteplass som er godkjent for barn yngre enn 3 år eller minst en seteplass hvor det kan festes sikringsutstyr for barn yngre enn 3 år. Hvis det velges løst sikringsutstyr skal dette være godkjent og merket iht ECE-reg.nr.44.03, og det skal være med i kjøretøyet til enhver tid. 3.5 Gulv og stigtrinn Gulvbelegg og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn eller podesterkanter mv. skal være merket med kontrastfarge. Bredde på kontrastfarge skal være minimum 25 mm. 3.6 Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved dørområder. Disse må dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene. 3.7 Varme og ventilasjon - klimaanlegg Alle kjøretøy skal ha tilleggsvarmer, som kan benyttes til å varme opp kjøretøyet før oppstart. I tillegg skal denne sikre en stabil, jevn og en behagelig temperatur i kjøretøyet under de varierende temperaturforholdene som er i området. Alle kjøretøy skal ha doble vinduer og isolering etter norske forhold. Dette gjelder også vinduet ved sjåførplassen hvis ikke dette har varmetråder. Kjøretøyet skal ikke ha klaffvinduer. Krav til varme: Sommer og vintertemperatur skal kunne stilles fra sjåførplassen. Ved rutekjøringens oppstart skal kjøretøyet ha en innvendig temperatur på +15 grader C. Friskluftsanlegget skal alltid sikre at det er frisk luft i kjøretøyet, også ved fullt belegg. Friskluften til passasjerene skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk. Tomgangskjøring skal normalt ikke brukes for å varme opp kjøretøyet. 3.8 Belysning Den innvendige belysningen skal gi tilstrekkelig lys til at den svaksynte reisende uten risiko kan stige av og på, samt forflytte seg i kjøretøyet. 3.9 Stoppsignalanlegg og holdestenger Stoppsignalanlegget skal kunne nås fra alle sitteplasser. Betjeningsanordningen for stoppsignal skal være utført i kontrastfarger. Stoppsignal skal kvitteres med lydsignal. Det skal det være montert et separat lysskilt med teksten Stopp plassert foran og midt i kjøretøyet. Det skal også være lamper med rødt glass, ved hver utgangsdør, som tennes når stoppsignal gis. Det skal være montert et separat lysskilt foran og midt i kjøretøyet som viser til påbudet om bruk av bilbelte Dørbrems Kjøretøy i kategori 2 og 3 skal være utstyrt med dørbrems. 4. MILJØKRAV 4.1 Utslippskrav Det stilles krav til minimum EURO IV ved oppstartdato for kjøretøy i kategori 1. For kjøretøy i kategori 2 og 3 er minstekrav EURO V. Utslippsnormene for alle kjøretøy skal dokumenteres. Side 7 av 12

8 4.2 Støy Kjøretøyets støynivå, både inn- og utvendig skal holdes lavest mulig. Ut-/innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler, og lyder fra karosseri som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende skal ikke forekomme. Kjøretøyets utvendig støynivå skal tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom kjøretøy ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 m. over gulvet ved for- og bakaksel. Innvendig målt støy skal beregnes som gjennomsnittsverdien av målt støy, målt ved for- og bakaksel. Ut over dette skal ikke innvendig støynivå, på noe sted i kjøretøyet, overstige 85 db(a) for eksempel ved maksimal akselerasjon. 5 SIKKERHET OG TRYGGHET 5.1 Innretning for inn/utstigning. Alle kjøretøy skal ha innretninger som forenkler inn/utstigning. Dette kan være automatiske hjelpetrinn, knelefunksjon eller annen forordning som reduserer avstanden mellom kjøretøyets gulv og bakkeplan utenfor kjøretøyet. 5.2 Automatisk brannslukningsutstyr Kjøretøy i kategori 2 og 3 skal være utstyrt med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggs varmer. 5.3 Kjetting og piggdekk forskrift om krav til kjøretøy Alle kjøretøy skal kunne påmonteres kjetting. Det skal være en type piggkjetting eller tilsvarende. Operatør skal etablere en rutine og en ordning som gjør at påmontering av kjetting, spesielt til rutene om morgenen, blir påført slik at oppstart rute og rutetid holdes. Det aksepteres bruk av piggdekk når dette er tillatt. 5.4 Utvendig belysning Alle kjøretøy skal være utstyrt med utvendig lys som lyser opp utsiden og som tennes automatisk når dørene åpnes. Ved bakre dør på kjøretøy kategori 2 og 3 skal lyset være montert på utsiden av kjøretøyet og lyse på en slik måte at sjåføren ser at passasjerene forlater kjøretøyet på en trygg måte. 6 BILLETTUTSTYR OG KOMMUNIKASJON 6.1. Billetteringsutstyr Oppdragsgiver har satt krav om elektronisk billetteringsutstyr for alle kjøretøy i hele ruteområdet. Jfr. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse, Kap 3. Installasjonen på kjøretøyet består av følgende komponenter: - Dokkingstasjon for billettmaskin. - Billettmaskin. - Billettprinter. - Kortleser ved sjåfør. - Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin. Billetteringsutstyret i kjøretøyet skal monteres slik at det ikke kommer i konflikt med siktlinje fra sjåfør til nederste høyre kant av frontruten. Installasjonsmanual for installasjon av billettutstyret utleveres på oppfordring. Side 8 av 12

9 Operatør er ansvarlig for å installere: - 24 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin. - Kabler til kortleser. - Vekslingsbrett. Oppdragsgiver vil levere kabler og braketter direkte til bussprodusent for forhåndsmontering på fabrikk. Oppdragsgiver vil levere kortlesere, billettskrivere, dokkingstasjoner til Operatør, eller den som skal foreta installasjon av billettutstyret på Oppdragsgivers vegne, når busser er ankommet Trondheim. Oppdragsgiver vil i dagene før oppstart klargjøre og overlevere billettmaskiner til operatør. 6.2 Installasjon i kjøretøy i driftsperioden Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av alle billettmaskiner og tilhørende enheter i kjøretøyet. Ved omdisponering av kjøretøy mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med Oppdragsgiver, eller ved utskiftning av kjøretøy på grunn av alder, skal Operatør dekke kostnadene med ut- og innmontering av billettutstyr. Ut- og innmontering skal kun utføres av installasjonsfirma som er forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Operatør vil bli erstatningsansvarlig dersom utstyr svikter som følge av feil installasjon. 6.3 Kommunikasjonsutstyr i kjøretøyet Alle kjøretøy skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra Operatørs trafikkledelse, aktuelle informasjonskontor/terminaler. Kommunikasjonsutstyret skal være mobiltelefon og skal være iht. gjeldende standarder for slikt utstyr. 6.4 Betalingsterminal Lokalruter vil på sikt kunne bli utstyrt med mobil betalingsterminal (EMV terminal). Dette for Oppdragsgivers ansvar og regning. Operatør skal ivareta at kjøretøyet blir klargjort for dette, hva gjelder kabling, braketter mv. Side 9 av 12

10 6.5 Tabeller for minstekrav Tabellene viser de spesifikke minstekravkrav som gjelder for ulike kjøretøykategorier. Tabell 1 Kjøretøykategori 1 Krav Minstekrav Kjøretøy Kjøretøykategori 1 Reservemateriell Samme Kapasitet Inntil 16 seter, fleksibel seteløsning, mulighet for 1 rs/barnevogn, rullestolrampe. Gulvnivå Normalgulv Alder Ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1 Tilgjengelighet for Rampe/plattform, manuell. barnevogner og funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for Stropper rullestol/barnevogn Seter Inntil 16 sitteplasser for passasjerer Setebelter Alle seter Setestandard Polstring: - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i rygg. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn 1 pr kjøretøy yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Sklisikker, opplyst Søppelkasser 1 stk, ved dørområdene Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Fargevalg innvendig Iht AtB Profilprogram Belysning Innvendig i kupe. Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Stoppesignaler Skal kunne nås fra alle sitteplasser Holdestenger/stropper Ved areal for ståplasser Krav til drivstoff Diesel Støy Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) Utvendig støynivå, på noe sted utvendig av kjøretøyet, skal ikke overstige 85 db(a) Innretning for Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende inn/utstigning Kjetting og piggdekk Alle kjøretøy skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband Side 10 av 12

11 Tabell 2 Kjøretøykategori 2 Krav Minstekrav Kjøretøy Kjøretøykategori 2 Reservemateriell Samme Kapasitet Minimum 23 seter, minimum 1 permanent plass til rullestol/barnevogn, rullestolrampe Gulvnivå Normalgulv Alder Ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1+2 Tilgjengelighet for Rampe/plattform, manuell. barnevogner og funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for Stropper rullestol/barnevogn Seter Minimum 23 seteplasser for passasjerer + 1 rullestol Setebelter Alle seter Setestandard Polstring: - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i rygg. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn 1 pr kjøretøy yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Sklisikker, opplyst Søppelkasser 1, ved dørområdene Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Belysning Stoppesignaler Holdestenger/stropper Krav til drivstoff Støy Innretning for inn/utstigning Automatisk brannslukking i: Innvendig i kupe,. Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Skal kunne nås fra alle sitteplasser Ved areal for ståplasser Diesel Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) Utvendig støynivå, på noe sted i kjøretøyet, skal ikke overstige 85 db(a) Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende Motorrom Tilleggsvarmer Kjetting og piggdekk Alle kjøretøy skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband Tabell 3 Kjøretøykategori 3 Side 11 av 12

12 Minstekrav til busser Kategori 3 Kjøretøy Buss kl II Reservemateriell Samme Kapasitet Minimum 43 seter + ståplasser/1 rullestol plass Gulvnivå Normalgulv Alder (maks alder /gjennomsnitt) ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1+1/2 Tilgjengelighet for barnevogner og Rullestolheis/Utfellbar rampe eller tilsvarende funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for rullestol/barnevogn Stropper Setebelter Alle seter Setestandard Polstring sitteputer : - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i ryggen. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn yngre enn 3 år 1 pr buss Gulv og stigtrinn Sklisikkert, opplyst Søppelkasser 2, ved hver dør Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Belysning Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Stoppesignaler Skal kunne nås fra alle sitteplasser Holdestenger/stropper Ved areal for ståplasser Krav til drivstoff Diesel Støy Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) innvendig støynivå, på noe sted i bussen, skal ikke overstige 85 db(a) Innretning for inn/utstigning Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende Automatisk brannslukking i: Motorrom Tilleggsvarmer Kjetting og piggdekk Alle busser skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband 7. BILAG Bilag 1a: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 1 som skal benyttes Bilag 1b: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 2 som skal benyttes Bilag 1c: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 3 som skal benyttes Bilag 2: Oppdragsgivers design og profilprogram Bilag 3: Installasjonsprosedyrer for montering av EBIT Side 12 av 12

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innhold 1.1 Informasjonsplikt... 4 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner... 4 1.3 Reservemateriell...

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen n Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 2.0 23.03.12 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 4 3. KRAV TIL INNREDNING AV

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0 n Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 1.0 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 5 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY... 6 4. MILJØKRAV...

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 15 11.06.13 INNHOLD KAP 1 KAP 2 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE KRAV FOR

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD KAP 1 KAP 2 KAP 3 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell

VEDLEGG 2. Materiell VEDLEGG 2 Materiell 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner... 5 2.1 Buss Klasse I... 5 2.2 Buss Klasse

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 8 01.06.2015 INNHOLD KAP 1 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner KAP 2 GENERELLE KRAV FOR ALLE

Detaljer

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell. Versjon IV endringer merket i blå skrift

VEDLEGG 2. Materiell. Versjon IV endringer merket i blå skrift VEDLEGG 2 Materiell Versjon IV endringer merket i blå skrift 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1.1 GENERELLE

Detaljer

Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring

Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring Vedlegg 2 Versjon 1.0 06.04.2016 Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring INNHOLD 1.1 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 2 1.2 ANDRE BESTEMMELSER... 2 3.1 DØRBREMS... 3 3.2 TRYGGHETSKAMERA...

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk versjon 1.0 Innhold 1 Definisjoner ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.1 Buss klasse I -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rutetransport Østerdalen Vedlegg 6. Materiellbeskrivelse

Rutetransport Østerdalen Vedlegg 6. Materiellbeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 6 Materiellbeskrivelse 14.03.2014 Innhold 1 DEFINISJONER MATERIELL ------------------------------------------------------------------ 3 1.1 Materiellkategorier --------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Anbud Flexx-drift Finnmark Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse

Anbud Flexx-drift Finnmark Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse Anbud Flexx-drift Finnmark 2016-2022 Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til minibusser og biler... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Tilgjengeliggjøring

Detaljer

Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Informasjonsplikt... 3 1.2 Busskategori og definisjoner... 3 1.3 Reservebusser...

Detaljer

Krav til bussmateriellet

Krav til bussmateriellet Vedlegg 2 Versjon 1 23.09.2015 Krav til bussmateriellet Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 OPPDRAGSGIVERS FUKSJONELLE OG GENERELLE KRAV... 3 1.1 BUSSKATEGORIER... 4 1.1.1 Klasse I... 4

Detaljer

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0 2008 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Bærum øst 2010

Busstjenester Bærum øst 2010 Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Side 1 INNHOLD 1 KRAV TIL MINIBUSSMATERIELL... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Kategori

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Busslinjer - Materiellbeskrivelse Side 1 av 17 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse--------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1.Versjon 1.1 23.09.2015 Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1.1 Bussens venstre side (førersiden)... 4 2.1.2

Detaljer

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon 1.1 30.08.2011 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Universell utforming... 4 1.3.

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 3 Vognkrav

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 3 Vognkrav Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 3 Vognkrav Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KRAV TIL BUSSER, KONTROLL OG GODKJENNELSE... 3 1.1 KRAV IHT. OFFENTLIG REGELVERK... 3 1.2 KONTROLL

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1 Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1Versjon 1.1 12.02.201614.03.2016 Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1 BUSSENS VENSTRE SIDE (FØRERSIDEN)... 4 2.2 BUSSENS

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering VEDLEGG 5 Elektronisk billettering Innhold 1. Generelt... 3 2. Montering av billetteringssystem... 3 2.1 Før oppstart... 3 2.2 Endring i driftsperioden... 3 3. Service, vedlikehold og support... 4 3.1

Detaljer

Busstjenester i Kristiansand Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Kristiansand Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Materiellbeskrivelse Side 1 av 10 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje Vedlegg 2 Versjon 1.1 14.03.2016 Krav til bussmateriellet Busstjenester linje 25 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV...

Detaljer

Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017

Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017 Vedlegg 2 Versjon 1.0 31.01.2017 Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 3 1.3

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 3 2. Busser til busstjenester Oslo nord-øst... 3 3. Sikkerhet... 4

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse Side 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse ------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Busstjenester i Aust-Agder. Ruteområde øst. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Aust-Agder. Ruteområde øst. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Ruteområde øst Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse ------------------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Konkurransegrunnlag Busstjenester i Moss Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Annen informasjon og andre krav... 3 1.2 Oppdragsgivers funksjonelle krav...

Detaljer

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21.juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og

Detaljer

Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport

Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Ref.: OG[ref] Oslo, 02.05.2017 Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport Kollektivtrafikkforeningen viser

Detaljer

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022 VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Versjon 3C 23. januar 2015 Innhold 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser... 1 2. Alder/tilstand... 1 3. Universell utforming...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen Skedsmo 2012 Sektor for helse og sosial Transport til og fra dagsenter kravspesifikasjon vedlegg 1 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Garantier... 4 3 Tildelingskriterier... 4 3.1 Pris... 4 3.2 Kvalitet...

Detaljer

4.3.1.1 Utvendig merking

4.3.1.1 Utvendig merking Denne delen tilhører 4.3.1 Bybuss 4.3.1.1 Utvendig merking Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.1 Utvendig merking RuterBy, basic elements and pictogram standards Driver's side

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL MED SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER 15/14324 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE...

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag 40 09.03.2015 Viser til bilag E.6

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 3. Krav til design

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 3. Krav til design Versjon 1.0 16.06.2016 Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 3 Krav til design Side 1 Innhold 1 UTVENDIG FARGE 3 2 UTVENDIG MERKING 4 2.1.1 Kjøretøyets venstre side (førersiden) 4 2.1.2 Bussens høyre

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Versjon 1 06.04.2016 Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Innhold 1 RUTERBY-BUSSER... 2 1.1 UTVENDIG FARGE... 2 1.2 UTVENDIG MERKING... 3 Bussens venstre side (førersiden)... 3 Bussens høyre

Detaljer

Vedlegg 2. Versjon Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 2. Versjon Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 2 Versjon 0.81 18.08.2017 Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 4 1.2 RÅDGIVNING FØR BUSSENE

Detaljer

Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse Kontrakt om leveranse av brenselcellebusser Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse Innhold 1 Generelle krav til busser... 2 2 Spesifikke krav til busser... 2 2.1 Busstyper... 2 2.2 Passasjerkapasitet... 2 2.3

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss Ruter AS 15.06.2016 Versjon: 11.0 Kvalitetsmanual Buss Operatørkontroll Fotograf: Bonanza AS Innhold: Q1Dato... 2 Q2 Intervjuer ID... 2 Q3 Transportmiddel... 2 Q5

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019

Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG FARGE...

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Utvendig merking

Utvendig merking Denne delen tilhører 4.3.2 Regionbuss 4.3.2.1 Utvendig merking Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.1 Utvendig merking RuterRegion, basic elements and pictogram standards

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Prosjekt Glad og trygg på vei til Staupshaugen

Prosjekt Glad og trygg på vei til Staupshaugen Prosjekt Glad og trygg på vei til Staupshaugen Aktører: Terje Weie, Sigbjørn Augdal og Birgit Sund Henriksen Forventet resultat av prosjektarbeidet: Instruks for sikker og lovlig festing av manuelle og

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV EN -1- STK MINIBUSS OG EN -1- STK 6-SETERS KASSEBIL MED SERVICEAVTALE 16/1670 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV...

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Anbudskonkurranse Vestfold 2014

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Anbudskonkurranse Vestfold 2014 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Anbudskonkurranse Vestfold 2014 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Anbudskonkurranse Vestfold 2014 INNHOLD 1 GENERELT 1.1

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO NYE DUCATO Nye Ducato live. NYE DUCATO Start&Stop varsel på dashbordet. Comfort-Matic automatisert girkasse. 6-trinns manuell girkasse. Last -funksjonsknapp

Detaljer

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting;

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting; Universell utforming Høringskonferanse Litt om Gaia Buss AS Kva har transportbransjen å tene på universell utforming? Idar Sylta Gaia Buss AS SAS Radisson Hotel Bryggen Et heleid datterselskap i Gaia Trafikk

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse. Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta. Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse. Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta. Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 1 1. RUTEPRODUKSJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Ruten...

Detaljer

Krav til design på øybåter

Krav til design på øybåter Bilag xx til Vedlegg xx Versjon 1 19.12.2017 Krav til design på øybåter Innledning Ruters største kommunikasjonsflater er transportmidlene. I dette bilaget, finner du føringer for RuterBåt. Alle transportmidler

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

KONTRAKT: SAKSNUMMER Elbiler DEL II VEDLEGG D - KRAVSPESIFIKASJON Side 1 av 10 KRAVSPESIFIKASJON. FOR ANSKAFFELSE AV Elbiler

KONTRAKT: SAKSNUMMER Elbiler DEL II VEDLEGG D - KRAVSPESIFIKASJON Side 1 av 10 KRAVSPESIFIKASJON. FOR ANSKAFFELSE AV Elbiler DEL II VEDLEGG D - KRAVSPESIFIKASJON Side 1 av 10 KRAVSPESIFIKASJON FOR ANSKAFFELSE AV 2011 033740 Elbiler DEL II VEDLEGG D - KRAVSPESIFIKASJON Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Teknisk spesifikasjon...3

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Bilag 1 RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer Revidert per 01.02.2011 Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Spørreskjema Operatørkontroll Ruter DEL 1 Start operatørkontroll

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer