NHO Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge"

Transkript

1 NHO Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

2 Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med fylkeskommunene betyr at endringer skjer langsomt. Bøteregimer stimulerer ikke til satsing på ny teknologi Lite kjennskap til elektriske busser blant både oppdragsgivere og operatører. Dette resulterer i skepsis til å benytte/bestille elektriske busser.

3 Vår tilnærming: Introduksjon av ny teknologi krever at man skaffer seg kompetanse på hvordan teknologien påvirker både driftssikkerhet og organisasjonen. Selv om elektrisk fremdrift er overlegen forbrenningsmotoren (vesentlig bedre virkningsgrad, ingen utslipp, etc.), kan den ikke innføres før man kjenner risikobildet og har en plan for risikostyring.

4 Elektrifisering av busstransporten Pilotprosjekt i Stavanger med 2 busser Test av: Driftssikkerhet og gjennomførbarhet med høy produksjon i bytrafikk, km/år eller mer. Rekkevidde ved forskjellig kjøremønster, topografi og temperatur, med buss bygget for Nordiske forhold. Moderne løsning som er optimal for tilbydere av kollektivtrafikk, og for kollektivbrukene.

5 Tekniske data 12 meter lavgulv bybuss Dørløsing Lettvekts aluminiumskarosseri Bussens egenvekt ca. 11,5 ton. Antall sitteplasser klappseter Antall ståplasser ca. 50 Plass til 3 barnevogner Raske elektriske dører, som skyves langs siden på bussen. Litium Iron Phosphate (LFP) batterier med 250 kw (160Wh/ kg) som gir en rekkevidde >250 km. Automatisk balansering av battericellene. Lader er montert om bord i bussen. Ladetid fra DOC 90 % er 5 timer. (Ladetid kan senkes til 50 minutter ved ekstern hurtiglading av 250 kw.) To-trinns asynkron vannkjølt drivmotor. Effektivitet (ɳ%) 92 Nominell effekt 90 kw, toppeffekt 150kW Nominelt dreiemoment 850Nm, topp dreiemoment 2500Nm Foto: Elisabeth Tønnessen

6 Fra idé til driftsklar E-buss Våren Startet å undersøke mulige leverandører som kunne levere en E-buss som kunne benyttes som en ordinær bybuss og ha en god rekkevidde. Høsten Etter gjennomgang av mulige leverandører fikk vi et tilbud fra BYD. Høsten 2012 Søkte Transnova om støtte til 3 elektriske busser i et 3 års prosjekt. Fikk ikke tilskudd på denne utlysningen, men ble oppfordret til å søke annen tildeling. Våren 2013 Søknad om stønad innvilget av Transnova. Høsten 2013 Valgt leverandør satte opp prisen på bussene, og det ble foretatt en ny gjennomgang av tilgjengelige leverandører. Våren 2014 Prosjekt redusert til 2 busser for å holde kostnadsramme, og Ebusco valgt som leverandør. April 2014 Kontrakt med leverandør om leveranse i september August 2014 Bussen spesifiseres om til lettvekts aluminium karosseri med elektriske skyvedører og ny versjon av battericeller med større kapasitet. November 2014 Byggeinspeksjon i Kina avdekker store avvik fra spesifikasjon, mange kvalitetspunkter som må utbedres. Januar 2015 Bussene ankommer Norge. Mye arbeid med å få disse importert, godkjent og registrert. Februar 2015 Bussene overtas, og testkjøring begynner. Mars 2015 Testkjøring avdekker behov for å endre ladekontakt av sikkerhetshensyn. Det må skrives prosedyrer. Opplæring av teknisk personell gjennomføres. April 2015 E-bussene settes i ordinær trafikk.

7 Problemer som måtte rettes Ladekontakter måtte skiftes for å unngå overslag. Omformer til 24V ikke stor nok når bussen benytter varmepumpe, slik at 24V går tom for strøm og bussen stanser. Sikringer som går, og er så vanskelig plassert at bussen må på verksted for å bytte sikringen. Ombord laderen yter ikke full effekt (ca 45 kw) under hele ladetiden. Uheldig plassering av Webasto dieseltank, og for lav bakkeklaring sammenliknet med øvrig busspark, resulterte i skader på tanken. Dette måtte endres og resulterte i nedetid. Buss gikk ikke i revers. Styreenhet oppfatter batteriet som «tomt» ved ca. 80 % av batterikapasiteten.

8 Status Bussene kjører fra kl. 6:15 til kl.24:15 hverdager, med en ladepause midt på dagen. Bussene kjører ca. 300 km på hverdager. Hver buss har kjørt ca km. hittil. Bussene har vært ute av drift 30 av 150 dager til sammen, pga. tekniske problemer.

9 Snorklipping 7. april Foto: Boreal Fylkesordfører Janne Johnsen klippet snoren og markerte dermed starten for pilotprosjektet. Foto: Ina Steen Andersen Bussene satt inn i ordinær rute mellom Stavanger og Sandnes.