Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad"

Transkript

1

2 Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad

3 Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde: Norsk pasientregister (NPR) Behandlingsnivå NLSH Lofoten UNN Narvik Ikke klass Kir DRG Med DRG Sum Ikke klass Kir DRG Med DRG Sum Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinikk Sum Behandlingsnivå NLSH Lofoten UNN Narvik Ikke klass Kir DRG Med DRG Sum Ikke klass Kir DRG Med DRG Sum Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinikk Sum UNN Narvik har høyere volum enn NLSH Lofoten på døgnbehandling o poliklinikk, men lavere for dagbehandling (dagbehandling er primært dagkirurgi og dialyse) Når det gjelder opphold i kirurgisk DRG har Narvik betydelig flere enn Lofoten. Dette gjelder både døgn- og dagbehandling, men er spesielt mye større på dag Narvik har en høyere andel i kirurgiske DRG-er på både døgn og dagbehandling enn Lofoten med henholdsvis 16 og 76 prosent av alle opphold for døgn og dagbehandling. Tilsvarende tall for Lofoten er 11 og 23 prosent

4 Antall og prosentandel opphold i kirurgisk DRG ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter hastegrad 2014 Hastegrad NLSH UNN Narvik Lofoten Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad NLSH UNN Narvik Lofoten Ø-hjelp Planlagt Sum Narvik har høyere volum på begge typer hastegrad for opphold i kirurgisk DRG enn Lofoten, men andelen ø-hjelp er noe lavere ved Narvik. Begge sykehusene har mindre enn 1 opphold per dag i året for de med hastegrad ø-hjelp: Hastegrad NLSH Lofoten per dag i året UNN Narvik per dag i året Ø-hjelp 0,5 0,8 Planlagt 1,9 4,4 Sum 2,4 5,2 Hvis den elektive aktiviteten sees i forhold til 230 virkedager i året vil de to sykehusene ha 3,1 og 6,9 opphold per virkedag for henholdsvis Lofoten og Narvik

5 Antall og prosentandel opphold i kirurgisk DRG med hastegrad ø- hjelp og to liggetidsgrupper ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Liggetidsgruppe NLSH UNN Narvik Lofoten 0 og 1 liggedøgn eller flere liggedøgn Sum Ø-hjelpsvolumet i kirurgisk DRG er høyere ved Narvik både i korttidsgruppen og i de med lengre liggetid. Prosentandelen korttidsopphold er høyere ved UNN Narvik Liggetidsgruppe NLSH UNN Narvik Lofoten 0 og 1 liggedøgn eller flere liggedøgn Sum

6 Antall og prosentandel opphold i kirurgisk DRG med hastegrad planlagt og to liggetidsgrupper ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Liggetidsgruppe NLSH UNN Narvik Lofoten 0 og 1 liggedøgn eller flere liggedøgn Sum Liggetidsgruppe NLSH UNN Narvik Lofoten 0 og 1 liggedøgn eller flere liggedøgn Sum Sykehusene har en relativt lik liggedøgnsprofil på de planlagte oppholdene i kirurgisk DRG mål ved andelen i de to liggetidsgruppene. I forhold til ø-hjelpsoppholdene er andelen i kortidsgruppen betydelig høyere for den planlagte virksomheten. Som tidligere nevnt er det betydelig høyere volum på den elektive virksomheten ved UNN Narvik enn ved NLSH Lofoten

7 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for korttidsgruppen (0 eller 1 liggedøgn) med hastegrad ø- hjelp og kirurgisk DRG HDG NLSH UNN Narvik 2 Øyesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre stoffer, Forbrenninger Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 0 2 Total HDG-er med 10 eller flere opphold er markert med farge Begge sykehusene har flest opphold i HDG 6 og 8. Narvik har i tillegg også 10 eller flere opphold i HDG 12, 13 og 14.

8 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG og 0 eller 1 liggedøgn havner i ved NLSH Lofoten 2014 DRG nr DRG navn NLSH Lofoten 41O Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer, dagkirurgisk behandling 1 55O Diverse større op på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling Større operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD u/bk 1 210N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk 5 211N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop 0-17 år 1 220O Annen operasjon på kne eller legg, dagkirurgisk behandling Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur Operasjoner på urinblæren ITAD u/bk Op på skrotalinnhold ved godartede sykd > 17 år Op på skrotalinnhold ved godartede sykd 0-17 år Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/adn, dagkirurgisk behandling Operasjoner på vagina, cervix & vulva ekskl vulvektomi 1 371O Keisersnitt, dagkirurgisk behandling Vaginal fødsel m/sterilisering og/eller evakuering 1 377N Sykdommer etter forløsning & abort m/ operasjon Spontan el medik utløst abort inkl revisjon 1 381O Abort, dagkirurgisk behandling 1 441A Håndkirurgiske inngrep etter skade 1 453A Komplikasjoner ved kirurgisk behandling u/bk 1 459O Mindre omfattende forbrenninger med revisjon/annen op, dagkirurgisk behandling Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 1 Sum Ø-hjelpsopphold i kir DRG med 0 og 1 dag i liggetid 52 Det er kun 7 av DRG-ene som har mer enn ett opphold for kort tids ø-hjelpsopphold i kirurgisk DRG ved NLSH Lofoten (markert med farge)

9 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG og 0 eller 1 liggedøgn havner i ved UNN Narvik 2014 DRG nr DRG navn UNN Narvik 60N Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 3 63O Operasjoner på øre, nese, hals ITAD, dagkirurgisk behandling Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk 1 158O Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm, dagkirurgisk behandling Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år u/bk Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk Lyskebrokkoperasjon 0-17 år 2 166N Appendektomi med kompliserende hovedtilstand Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand O Appendektomi, dagkirurgisk behandling 1 210N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk 1 211N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk 5 212O Op på bekken/hofte/femur ekskl hofteledd, dagkirurgisk behandling Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk 1 220O Op på humerus & kne/legg/fot, dagkirugisk behandling 1 222O Annen operasjon på kne eller legg, dagkirurgisk behandling Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 7 224O Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese, dagkirugisk behandling Operasjoner på ankel & fot 1 227O Bløtdelsoperasjoner ITAD, dagkirurgisk behandling 3 229O Op på håndledd/ hånd ekskl større leddop, dagkirurgisk behandling Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur Perianale inngrep & operasjoner for sakralcyste 1 267O Perianale inngrep & operasjoner for sakralcyste, dagkirurgisk behandling Op på hud og underhud ITAD u/bk 3 270O Op på hud og underhud ITAD, dagkirurgisk behandling Operasjoner på urinblæren ITAD m/bk Operasjoner på urinblæren ITAD u/bk 1 309O Mindre operasjoner på urinblære ITAD, dagkirurgisk behandling Operasjoner på nyrer & urinveier ITAD Op på skrotalinnhold ved godartede sykd > 17 år Op på skrotalinnhold ved godartede sykd 0-17 år 1 340O Op på skrotalinnhold ved godartede sykd, dagkirurgisk behandling Operasjoner på penis 1 341O Operasjoner på penis, dagkirugisk behandling Rekonstruktive gynekologiske inngrep Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 3 359O Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/adn, dagkirurgisk behandling 2 361O Gynekologisk laparoskopi & sterilisering via laparotomi, dagkirurgisk behandling 1 362O Sterilisering via laparoskopi eller annen endoskopisk sterilisering, dagkirurgisk behandling Utskraping & konisering ekskl ondartet sykdom 1 364O Utskraping & konisering, dagkirurgisk behandling Keisersnitt u/bk 1 377O Sykdommer etter forløsning & abort m/ operasjon, dagkirurgisk behandling Spontan el medik utløst abort inkl revisjon 5 381O Abort, dagkirurgisk behandling Operasjoner etter skade ITAD m/bk Operasjoner etter skade ITAD u/bk 1 443O Andre større op etter skader, dagkirurgisk behandling 1 452A Komplikasjoner ved kirurgisk behandling m/bk 1 459O Mindre omfattende forbrenninger med revisjon/annen op, dagkirurgisk behandling 1 468O Større op uten sammenheng med hoveddiagnosen, dagkirurgisk behandling Karkirurgisk operasjon ITAD u/bk 1 Sum Ø-hjelpsopphold i kir DRG med 0 og 1 dag i liggetid 132 UNN Narvik har et betydelig bredere spekter av prosedyrer for sine korttids ø-hjelpsopphold i kirurgisk DRG enn det NLSH Lofoten har. Samtidig som det er flere DRG-er så er det også flere DRG-er som har mer enn ett opphold i løpet av året

10 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for gruppen med 2 eller flere liggedøgn med hastegrad ø-hjelp og kirurgisk DRG HDG NLSH Lfoten UNN Narvik 4 Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre stof Signifikant multitraume Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 2 1 Sum Det er færre grupper med mer enn 10 opphold for ø- hjelpspasienter i kirurgisk DRG med legre liggetider enn tilsvarende for korttidsoppholdene. Det er imidlertid flere opphold i de gruppene som har flere enn 10. Også for opphold med lengre liggetid er det HDG 6 og HDG8 som er størst. For HDG 8 (ortopedi) er det NLSH Lofoten som har det høyeste antallet.

11 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG med 2 eller flere liggedøgn havner i ved NLSH Lofoten 2014 DRG nr DRG navn NLSH Lofoten 113 Amputasjon av underekstr ekskl tå v/ sirk.svikt Amputasjon av overekstr eller tå v/ sirk.svikt Operasjon for tarmadheranser m/bk Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år m/bk Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år u/bk Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD m/bk Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD u/bk Op på galleveier uten samtidig kolecystektomi m/bk 1 209C Utskifting av hofteleddsprotese 3 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 7 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 3 210A Større op på bekken/hofte/femur pga traume > 17år m/bk 1 210N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk A Større op på bekken/hofte/femur pga traume > 17år u/bk 1 211N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk Amputasjoner pga traume eller sykd i bevegelsesapparatet Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m/bk Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur Hudtranspl og/eller revisjoner, ekskl sår/cellulitt m/bk Op på hud og underhud ITAD m/bk Op ved sykdommer i HDG 10 ITAD m/bk Op på skrotalinnhold ved ondartede sykdommer Keisersnitt m/bk Keisersnitt u/bk Spontan el medik utløst abort inkl revisjon Op ved sykdommer i HDG A Håndkirurgiske inngrep etter skade Operasjoner etter skade ITAD u/bk 1 453A Komplikasjoner ved kirurgisk behandling u/bk Mindre op uten sammenheng med hoveddiagnosen Operasjoner ved signifikant multitraume ITAD 1 Sum Ø-hjelpsopphold i kir DRG med 2 eller flere dager i liggetid 124 For ø-hjelps opphold i kirurgisk DRG med lengre liggetid er det betydelig flere inngrep som gjøres per DRG enn tilsvarende for korttidsoppholdene ved sykehuset. Dette behøver ikke å bety at det er nøyaktig samme prosedyre som er utført, men de er i alle fall beslektet.

12 Oversikt over hvilke DRG-er opphold med ø-hjelp i kirurgisk DRG med 2 eller flere liggedøgn havner i ved UNN Narvik 2014 DRG nr DRG navn UNN Narvik 75 Større thoraxop, visse op på perikard/trachea/diafragma m.m Op på åndedrettssystemet ITAD m/bk 1 77 Op på åndedrettssystemet ITAD u/bk Operasjoner på sirkulasjonsorganene ITAD Større operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk Større operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk Operasjon for tarmadheranser m/bk Operasjon for tarmadheranser u/bk 1 154B Andre operasjoner på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år m/bk 4 155B Andre opersjoner på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år u/bk Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år u/bk 1 166N Appendektomi med kompliserende hovedtilstand Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD m/bk Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD u/bk 2 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 5 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 5 210N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk N Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk Bløtdelsoperasjoner ITAD m/bk Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur Op på hud og underhud ITAD m/bk Op på hud og underhud ITAD u/bk Nyre/ureterop & større blæreop ekskl onda svulst m/bk Operasjoner på urinblæren ITAD m/bk Transurethral prostatectomi m/bk Op på skrotalinnhold ved godartede sykd > 17 år Rekonstruktive gynekologiske inngrep Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk Gynekologisk laparoskopi & sterilisering via laparotomi Utskraping & konisering ekskl ondartet sykdom Keisersnitt m/bk Keisersnitt u/bk N Sykdommer etter forløsning & abort m/ operasjon Spontan el medik utløst abort inkl revisjon Op pga sykdom i blod/bloddannende organer ITAD Op ved lymfom & ikke-akutt leukemi ITAD m/bk Op ved sykdommer i HDG Operasjoner etter skade ITAD m/bk 2 452A Komplikasjoner ved kirurgisk behandling m/bk Mindre op uten sammenheng med hoveddiagnosen Tracheostomi ekskl for sykd i ansikt, munnhule eller hals Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 5 Sum Ø-hjelpsopphold i kir DRG med 2 eller flere dager i liggetid 176 Det er noen flere DRG-er for de med lengre liggetid innlagt som ø-hjelp og gruppert til kirurgisk DRG enn tilsvarende for Lofoten. Det er imidlertid mange av disse med kun 1 opphold.

13 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for korttidsgruppen (0 eller 1 liggedøgn) med hastegrad planlagt og kirurgisk DRG HDG NLSH Lfoten UNN Narvik 1 Sykdommer i nervesystemet Øyesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre sto Forbrenninger Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med helsetje Sykdommer i bryst Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 1 13 Sum Begge sykehusene har høyere volum på korttidsoppholdene for den elektive virksomheten med inngrep som klassifiseres til kirurgisk DRG. Mange av HDG-ene med mer enn 10 opphold (markert med farge) er felles for sykehusene, men Narvik har noen flere. Av de gruppene som er markert med farge er det Lofoten som har høyest antall i HDG 3 og 5. Ellers er det Narvik som har høyest volum. For begge sykehusene er det HDG 8 (ortopedi) som er størst. Dette er spesielt markant for Narvik. De gruppene som hadde størst volum for ø-hjelpsoppholdene sammenfaller med de store gruppene elektivt også.

14 Antall opphold i hoveddiagnosegrupper (HDG-er) for gruppen med 2 eller flere liggedøgn med hastegrad planlagt og kirurgisk DRG HDG NLSH Lfoten UNN Narvik 1 Sykdommer i nervesystemet Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med helsetjenes Sykdommer i bryst Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner 1 0 Sum Det er betydelig færre elektivt volum for de med lengre liggetid i forhold til korttidsoppholdene med opphold i kirurgisk DRG. Lofoten har kun tre HDG-er med flere enn 10 opphold mens Narvik har noen flere.

15 Oppsummering UNN Narvik har større volum av opphold i kirurgisk DRG både med hastegrad ø-hjelp og for elektive enn tilsvarende for NLSH Lofoten Begge sykehusene har lavt volum av opphold i kirurgisk DRG med hastegrad ø-hjelp. Målt per dag i året har begge mindre enn 1 opphold (0,5 og 0,8 heholdsvis for Lofoten og Narvik) Av den elektive kirurgiske virksomheten er det særlig korttidsoppholdene det er noe volum å snakke om ved de to sykehusene. Narvik har mer enn det dobbelte av volumet for ved Lofoten når det gjelder elektiv kirurgi

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2010 Norsk Dagkirurgisk Forum 8. januar 2010 Kvalitet, medvirkning, prioritering Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bård

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre Nasjonal helse - og sykehusplan Databegreper og filtre Behandlingssted = Narvik Opptaksområde = pasientens folkeregisterregistrerte bostedskommune Indremedisinsk pasient = utvalgte verdier fra feltet DIPS

Detaljer

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse-

Detaljer

ISF 2018 Endringer og øvrig grunnlag for regelverket («grunnlagsdokumentet»)

ISF 2018 Endringer og øvrig grunnlag for regelverket («grunnlagsdokumentet») Versjon 16.10.2017 ISF 2018 Endringer og øvrig grunnlag for regelverket («grunnlagsdokumentet») INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning 3 2 ISF psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4 2.1

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

ISF 2019 Grunnlagsdokumentet

ISF 2019 Grunnlagsdokumentet Versjon 18.12.2018 ISF 2019 Grunnlagsdokumentet INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning 3 2 ISF psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4 Overordnet innretning 2019... 4 Moderat økning av

Detaljer

Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser?

Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser? Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser? Trondheim 8. mars 2006 KOSPA Fordeler og ulemper kontra KPP. Ressursbruk og nytteverdi. Erfaringer fra praktisk bruk. v/ Arne M Holmeide,

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus Oppgave for medisinsk embetseksamen Mathias Sonstad 2011 Forord Denne oppgaven er skrevet som en obligatorisk prosjektoppgave

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK?

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? Samhandlingsseminar 04.06.19 Torunn Nesset, Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus DETTE HAR JEG TENKT Å SI LITT OM: PLO-kommunikasjon generelt Utskrivningsrapporter

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 69/2018 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

ISF 2018 Endringer og øvrig grunnlag for regelverket («grunnlagsdokumentet»)

ISF 2018 Endringer og øvrig grunnlag for regelverket («grunnlagsdokumentet») Versjon 20.12.2017 ISF 2018 Endringer og øvrig grunnlag for regelverket («grunnlagsdokumentet») INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning 3 2 ISF psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4 2.1

Detaljer

INNHOLD. Innsatsstyrt finansiering og dagkirurgi INNHOLD Saksreferanse: ##/####-#

INNHOLD. Innsatsstyrt finansiering og dagkirurgi INNHOLD Saksreferanse: ##/####-# Saksreferanse: ##/####-# INNHOLD INNHOLD... 1 1 Oppdraget og forståelsen av dette 3 Oppdraget... 3 Arbeidsgruppe... 3 2 ISF-ordningen og finansiering av dagkirurgi i dag 4 ISF-ordningen... 4 Kort om DRG-systemet

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2013 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2011-13 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg August 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2014 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2012-14 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg November 2014 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos Funksjonsstruktur i sykehus HMN 2020 3 scenarier Namsos 300909 Scenario 0 Den demografiske utvikling legges til grunn Uendret institusjonsstruktur liggetid kvalitet oppgavefordeling (indexjustert) økonomisk

Detaljer

Kort agenda presentasjon OSS :

Kort agenda presentasjon OSS : Kort agenda presentasjon OSS 25.10.12: SAMHANDLING & HELSEDATA: 1. Forbruk av KMF-DRG på sørlandet ; Bruk av helsetjenester i befolkningen; Magnussen faktor, forbruksrater, liggetider, nyhenvisninger 2.

Detaljer

Kan bruk av skår for alvorlighet (SOFA) inngå

Kan bruk av skår for alvorlighet (SOFA) inngå Kan bruk av skår for alvorlighet (SOFA) inngå som kriterium i DRG-systemet - OG DERMED BEDRE DEN MEDISINSKE RELEVANSEN OG DEN RESSURSMESSIGE HOMOGENITETEN I DRG -GRUPPER FOR INTENSIVPASIENTER? Kristin

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

RESSURSGRUPPE SI KONGSVINGER

RESSURSGRUPPE SI KONGSVINGER RAPPORT FRA RESSURSGRUPPE SI KONGSVINGER 10. april 2014 Forord Ressursgruppe Kongsvinger har ønsket å gå inn i driften ved divisjon Kongsvinger ved å benytte data om pasientaktivitet, drift og økonomi.

Detaljer

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr.

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr. SAMMENDRAG Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr.05/018 Analysenotat 05/018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten E 1 Tittel: Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nummer:

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning. Kortversjon av framskrivingsmetoden

RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning. Kortversjon av framskrivingsmetoden RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning Kortversjon av framskrivingsmetoden September 2018 1 1. Bakgrunnen for framskrivingsmodellen Kompetansenettverk for sykehusplanlegging

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Framskrivning Nordlandssykehuset HF. Utviklingsplan Helse Nord RHF

Framskrivning Nordlandssykehuset HF. Utviklingsplan Helse Nord RHF Framskrivning Nordlandssykehuset HF Utviklingsplan Helse Nord RHF Framskrivningsmodellen Desember 2016 Har benyttet Sykehusbyggmodellen for framskrivninger Trinn 1 - matematikk Pasient data NPR Befolkningsdata

Detaljer

Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder

Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder 16. september 2005 1. Pasientadministrative systemer 2. Kodeverk, statistikk og innrapportering 3. Kodeverk,DRG og ISF (Med takk til

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 23.09.2009 Referent: row/fi PR Til stede: Kopi til: Mikal Gjellan, Johan Ræder, Siri Malm, Bjørn Buan, Eva Wensaas, Robert Wiik, Lotte Strandjord

Detaljer

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3

I0 77/2,5,22. juli 1977 ØMI - STATISTIKK 1975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD. Side 1 Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3 I0 77/2,5,22. juli 977 ØMI STATISTIKK 975 FOR ALMINNELIGE SOMATISKE SYKEHUS I NNHOLD Side Omfang og definisjoner 2 Tabellregister 3, Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2

OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2 OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2 Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Forebygging lønner det seg?

Forebygging lønner det seg? Forebygging lønner det seg? Kjartan Sælensminde, Nasjonal konferanse, Friskliv Læring Mestring, Oslo 19. november 2015 Tittel «Forebygging lønner det seg?» Hva menes med «forebygging»? Alt fra: - Befolkningsrettede

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Hjemhenting av gjestepasienter

Hjemhenting av gjestepasienter Hjemhenting av gjestepasienter Et foretaksovergripende arbeid i Helgelandssykehuset Desember 2017 1 1. Bakgrunn Hjemhenting av gjestestepasienter har flere ganger hatt oppmerksomhet og prioritet i Helgelandssykehuset.

Detaljer

Kirurgi på busette i Finnmark i perioden

Kirurgi på busette i Finnmark i perioden Kirurgi på busette i Finnmark i perioden 2001-2005 Utarbeidet av prof Olav Helge Førde Forskn.sjef Gro Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Kirurgi på pasienter bosatt ved i Finnmark

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 9/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 9 OSLO 99 ISBN 8098 FORORD Vedlagte tabeller er utarbeidd på grunnlag av anonymiserte

Detaljer

STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE?

STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE? STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE? - Forventet demografisk utvikling - Bruk av helsetjenester i området Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter, Drammen

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Arbeidsgruppemøte 4 26.03.2015 Agenda 1. Innledning 2. Supplerende aktivitetsdata 3. Ny spesialitet i akuttmedisin konsekvenser for SSF 4.

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig?

Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig? Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig? Kjartan Sælensminde Skadeforebyggende forums årskonferanse 20. april

Detaljer

Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015

Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015 Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015 En analyse utarbeidet av Lise Balteskard, UNN og Bård Uleberg, SKDE på oppdrag av direktør Tor Ingebrigtsen Datakilde og metode Datakilde;

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

SAK NR OPPFØLGING AV STYRESAK REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR OPPFØLGING AV STYRESAK REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.04.11 SAK NR 036 2011 OPPFØLGING AV STYRESAK 077-2010 REVISJON AV KODING AV MULTITRAUMEPASIENTER VED SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar administrerende

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035 Sykehuset Telemark HF (STHF)

Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035 Sykehuset Telemark HF (STHF) EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Aktivitetsframskriving i somatikk år Sykehuset Telemark HF (STHF) Aktivitetsframskriving i somatikk år Sykehuset Telemark HF (STHF) Prosjektnummer

Detaljer

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Nr. / Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Analysenotat / SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Detaljer

Notat aktivitet, pasientstrømmer og kapasitet

Notat aktivitet, pasientstrømmer og kapasitet Notat aktivitet, pasientstrømmer og kapasitet Fra arbeidsgruppe Desember 2016 Side 1 av 16 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Kort om arbeid og organisering...2 1.2 Kort om oppbygning av dokument og datagrunnlag...2

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse Kasus 1: Jeg har fått spørsmål fra leger angående riktig koding av undersøkelser som er gjort i etterkant av et problem. Tidligere ble det brukt en del Z01-koder ved slike undersøkelser, men jeg har forstått

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursbruk i Pasientbroen Grete Botten Sverre Grepperud Sølve Mikal Nerland Senter for

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.5.2011 Referent: Lotte Strandjord/Robert Wiik Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Mikal Gjellan, Kathan Al-Azawy, Johan

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 21. juni 2013, kl , Clarion Airport Hotel Bergen, Flesland

Referat fra møte i Avregningsutvalget 21. juni 2013, kl , Clarion Airport Hotel Bergen, Flesland Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 21.6.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Tore Haukvik,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag og

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober

Utskrivningsklare pasienter. Helselederkonferansen. Vrådal 16. oktober Utskrivningsklare pasienter Helselederkonferansen Vrådal 16. oktober 1 Utskrivningsklare pasienter 2 UTSKRIVNINGSKLAR PASIENT: Problemstillingene ved innleggelse slik disse var formulert av innleggende

Detaljer

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir.

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir. Nord Lars H. Vorland Adm.dir. Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF 5 foretak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 1 (2) Psykiatriske sykehus

Detaljer

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori

Detaljer

Utviklingstrekk i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vedleggsrapport

Utviklingstrekk i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vedleggsrapport Utviklingstrekk i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten Vedleggsrapport Innhold Innhold 6 Sammendrag 8 Innledning 12 Det store bildet; Aktivitetssammensetning og beregnet ressursbruk 12 To perspektiver

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Versjon 2.0 29. januar 2015

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Versjon 2.0 29. januar 2015 MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Versjon 2.0 29. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag

Detaljer

Analysesenteret AS

Analysesenteret AS https://www.asl.no/ Intern Ekstern 1. Er det grunnlag i journaldokumentasjonen for de diagnose- og prosedyrekoder som er innrapportert NPR i tilknytning til avdelingsoppholdet? 2. Er det diagnose- eller

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. september 2013, kl , Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. september 2013, kl , Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.9.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Halfdan Aass, August Bakke,

Detaljer

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/2013 - Økonomi Møtedato: 18.06.13 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for mai 2013 som

Detaljer