Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil"

Transkript

1 Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder med ugyldig eller manglende KOMMUNENUMMER. Disse episodene vil ikke få ISF-refusjon. Se ISF-regelverket for informasjon om registrering av kommunenummer. Korriger til riktig kommuneumnner i eget PAS. Tabell002 Episoder for samme pasient der ulike KOMMUNENUMMER er registrert og minst én episode er registrert med 9000, 9900 eller Korriger i eget PAS. Tabell003 Polikliniske kontakter med LIGGETID = 1. Kontakter med inntidspunkt etter kl 1900 er ikke tatt med. Er det registrert feil omsorgsnivå, inndato, inntid, utdato eller uttid? Korriger feil i Tabell004 eget Polikliniske PAS. kontakter med LIGGETID > 1 eller utdato etter rapporteringsperioden slutt. Korriger feil i eget PAS. Tabell005 Episoder med liggetid over 365 dager. Sjekk om inndato og utskrivningsdato er korrekte. Tabell006 Episoder hvor dato eller klokkeslett mangler eller klokkeslett er lik 00:00:00. Korriger feil i eget PAS. Tabell007 Dagbehandlinger eller polikliniske kontakter hvor uttid er før inntid. Korriger feil i eget PAS. Tabell008 Døgnopphold eller dagbehandlinger hvor utdato er før inndato eller hvor utdato mangler. Korriger feil i eget PAS. Tabell009 Episoder hvor pasientens fødselsår er etter innskrivingsdatoen. Korriger feil i eget PAS. Tabell010 Episoder med første utskrivningsklardato før inndato eller etter utskrivingsdato, eller utskrivningsdato mangler. Pasienter med kommunale tjenester kan ikke skrives ut til annen somatisk enhet innen egen helseinstitusjon ved avsluttet sykehusopphold. Korriger i eget PAS. Tabell011 Episoder hos pasienter under ett år der hovedtilstand er Z37.x "Resultat av forløsning". Denne hovedtilstanden skal kun brukes på mødre. Kan koding av tilstand for mor og barn ha blitt forvekslet? Korriger i eget PAS. Tabell012 Episoder hos pasienter over 12 år der hovedtilstand er Z38.x "Levendefødte barn etter fødested". Denne hovedtilstanden skal kun brukes på nyfødte barn. Kan koding av tilstand for mor og barn ha blitt forvekslet? Korriger i eget PAS. Tabell020 Episoder hvor DEBITOR mangler eller er ugyldig. Korriger i eget PAS. Tabell021 Episoder kodet med tilstandskode Z00.6 "Undersøkelse av kontrollperson i klinisk forskningsprogram". Hvis finansiert gjennom forskningsmidler skal DEBITOR registreres med kode 22 "Forskningsprogram". Tabell022 AVDELINGSKODE mangler. Korriger i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Tabell023 OMSORGSNIVÅ er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Tabell024 Kode for KJØNN er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Tabell025 FØDSELSÅR mangler, er ugyldig eller pasienten er mer enn 115 år. Korriger i eget PAS. Tabell026 Kode for OPPHOLDSTYPE er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Tabell027 Kode for INNMÅTE HASTEGRAD er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS. Tabell028 Kode for tilstand ved ankomst (INNTILSTAND) er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS. Tabell029 Kode for FRA STED er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping Tabell030 Kode for TIL STED er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Tabell031 Kode for UTTILSTAND er ugyldig eller mangler. Korriger i eget PAS. Tabell032 Episoder der pasienten tidligere dette året er utskrevet som død. Sjekk spesielt koding av uttilstand ved tidligere episoder og pasientnummer. Korriger feil i eget PAS. Tabell033 Episoder hvor det ikke er samsvar mellom kontakttype og inntaksmåte. Polikliniske kontroller skal være planlagte. Korriger feil i eget PAS. Tabell034 Episoder der det er kodet OMSORGSNIVÅ=døgnopphold (kode 1) hvor det ikke er samsvar med kodingen av oppholdstype. De 500 første vises. Sjekk kodingen og korriger eventuelle feil i eget PAS. Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

2 Tabell035 Episoder der det er kodet OMSORGSNIVÅ=poliklinisk kontakt (kode 3) hvor det ikke er samsvar med kodingen av oppholdstype. De 500 første vises. Sjekk kodingen og korriger eventuelle feil i eget PAS. Tabell036 Episoder som har EKSKLUSJONSGRUNN på grunn av at "alder i dager" mangler for barn under 1 år. Disse episodene får ikke ISF-refusjon. De 500 første vises. Korriger i eget PAS. Tabell043 Episoder registrert med prosedyrekode for lever- eller pancreasreseksjon (JJB og JLC). Tabell044 Mulig feil koding av kjønn eller tilstand. Tilstandskode er relatert til mann, mens kjønn er registrert som kvinne. Tabell045 Mulig feil koding av kjønn eller tilstand. Tilstandskode er relatert til kvinne, mens kjønn er registrert som mann. Tabell046 Episoder registrert som hofteoperasjoner med liggetid lik null. Tabell048a Episoder registrert med ugyldige eller utgåtte TILSTANDSKODER. De 500 første vises. Korriger feil i eget PAS. Tabell048b Totalt antall utgåtte eller ugyldige TILSTANDSKODER hvorav de 500 første vises i tabell 48a. Korriger feil i eget PAS. Tabell049a Episoder registrert med ugyldige eller utgåtte NCMP-koder. De 500 første vises. Korriger feil i eget PAS. Tabell049b Totalt antall utgåtte eller ugyldige NCMP-koder hvorav de 500 første vises i tabell 49a. Korriger feil i eget PAS. Tabell050a Episoder registrert med ugyldige eller utgåtte NCSP-koder. De 500 første vises. Korriger feil i eget PAS. Tabell050b Totalt antall utgåtte eller ugyldige NCSP-koder hvorav de 500 første vises i tabell 50a. Korriger feil i eget PAS. Tabell060 Store transplantasjoner som grupperes til DRGene 103x, 191x, 302x, 480x, 481x og 495x utføres vanligvis ved OUS og noen andre store sykehus. Sjekk om kodingen er riktig og korriger eventuelle feil i eget PAS. Tabell061 Episoder registrert som hjertekirurgi og gruppert til DRGene 104A/B/C/O og 107A/B/C/O. Sjekk om kodingen er riktig og korriger eventuelle feil i eget PAS. Tabell062 Episoder gruppert til DRG 470 "Ikke grupperbar pga manglende opplysninger". Korriger feil i eget PAS. Sjekk spesielt om hovedtilstand er tilstrekkelig kodet. Tabell063 Episoder gruppert til DRG 470 "Ikke grupperbar pga manglende opplysninger" hvor hovedtilstand mangler mens biltilstand er registrert. Korriger feil i eget PAS. Tabell064 Episoder gruppert til DRG 470 "Ikke grupperbar pga manglende opplysninger" hvor hovedtilstand og biltilstand mangler. Korriger feil i eget PAS. Tabell065 Episoder hvor kvinner har blitt gruppert til HDG 12 "Sykdom i mannlige kjønnsorganer". Sjekk om det er registrert feil kjønn, feil tilstandskode eller feil prosedyrekode og korriger i eget Tabell066 PAS. Episoder hvor menn har blitt gruppert til HDG 13 "Sykdom i kvinnelige kjønnsorganer" eller HDG 14 "Sykdom under svangerskap, fødsel og barseltid". Sjekk om det er registrert feil kjønn, feil tilstandskode eller feil prosedyrekode og korriger i eget PAS. Tabell067a Antall episoder gruppert til DRG 317, 317O, 410X og 856D-X fordelt på innmåte hastegrad. Tabell067b Opphold i DRG-ene 317, 317O og 410A-D per innmåte. Antall og prosent. Tabell068 Episoder hvor det ikke er samsvar mellom omsorgsnivå/oppholdstype og registrert prosedyrekode. JFF30 "Annen kolostomi" skal som regel utføres poliklinisk. Korriger eventuelle feil i Tabell069 eget Episoder PAS. med OMSORGSNIVÅ kodet som dagbehandling og liggetid på minst 2 døgn. Sjekk om omsorgsnivå er kodet riktig. Tabell070 Episoder registrert med oppholdstype lik "Dagopphold" og liggetid større enn null ved PRIVATE SYKEHUS. Tabell071 Episoder som er dobbeltregistrert. Korriger feil i eget PAS. Tabell072 Episoder registret med prosedyrekode NFJ60, NFJ70, NFJ80, NFB12, NFJ81, NFJ51, NFJ61, NFJ82, NFJ62 eller NFJ52 hvor dato og/eller tid for tjenestestart mangler eller tid er satt til 00:00:00. Korriger feil i eget PAS. Tabell074 Episoder som blir DRG-gruppert, men som er rapportert uten ICD-10-kode som hovedtilstand. Korriger feil i eget PAS. Tabell075 Episoder registrert med P-takst ved somatiske avdelinger. Korriger feil i eget PAS. Tabell076 Episoder der pasienten er utskrevet til "Annen somatisk enhet ved egen helseinstitusjon" eller "Pasienthotell", men der det ikke finnes etterfølgende episoder. Sjekk spesielt koding av tilsted. Korriger feil i eget PAS. Tabell077a Episoder registrert med ugyldige verdier i variabelen retttilhelsehjelp. Sjekk gjeldende versjon av NPR-melding. Korriger feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig Tabell077b mapping. Episoder registrert med ugyldige verdier i variabelen retttilhelsehjelp. Sjekk gjeldende versjon av NPR-melding. Korriger feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig Tabell080 mapping. Episoder registrert med mer enn én kode for keisersnitt (MCA00-MCA96). Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

3 Eventuelle feil må korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell200a Tabell200b Tabell202 Tabell203 Tabell204 Tabell205 Tabell206 Tabell207 Tabell211 Tabell212 Tabell213 Tabell214 Tabell215 Tabell217a Tabell217b Tabell218 Tabell219 Tabell220 Tabell221 Tabell222 Tabell223 Tabell224 Tabell230 Tabell231 Tabell232 Tabell233 Tabell240 Tabell241 Antall episoder per avdeling og behandlingssted. Kolonnene viser avdelingskode, avdelingsnavn, behandlingsstedskode og navn på behandlingssted. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Antall episoder per behandlingssted fordelt på omsorgsnivå. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. Episoder for pasienter eldre enn 2 år kodet som "Levende født i sykehus". Sjekk om tilstand ved ankomst eller annen informasjon er feil. Korriger feil i eget PAS. Episoder med korrigert vekt større enn 6 og liggetid lik null. Episoder registrert med tilstandskode Z30.x "Prevensjonstiltak" hos pasienter som er 12 år eller yngre. Antall episoder per avdeling og behandlingssted. Kolonnene viser avdelingskode, avdelingsnavn, behandlingsstedskode og navn på behandlingssted. '+ 'Hvis kode mangler må dette korriges i eget PAS, eller systemleverandør må kontaktes for å få riktig mapping. Episoder gruppert til DRG 387N "Nyfødte, fødselsvekt g" med liggetid under 25 døgn og utskrevet til hjemmet. Episoder med tilstandskode A82.x "Rabies". Korriger feil i eget PAS. Pasienter behandlet i utlandet etter direkte henvisning fra regionale helseforetak. Er denne listen korrekt? Episoder kodet med tilstandskode Z51.50 "Behandling ved palliativt senter". Z51.50 skal kun brukes ved godkjente palliative sentre. Gi beskjed til Helsedirektoratet hvis dere har et palliativt Episoder senter. registrert med Z03.x eller Z04.x som hovedtilstand. Se Kodeveiledning 2014 for bruk av Z-koder. PRIVATE SYKEHUS: Episoder med liggetid mindre enn 2 døgn og korrigert vekt større enn 3. Episoder registrert som medikamentell kreftbehandling. Kreftsykdom eller godartet svulst skal kodes som hovedtilstand, kjemoterapi for svulst (Z-kode) som annen tilstand og kur-id skal registreres. Se ISF-regelverket Korriger feil i eget PAS. Episoder registrert som medikamentell kreftbehandling hvor kode for kur-id mangler. Se ISF-regelverket Korriger feil i eget PAS. OVERSIKT: Episoder merket med slettestatus 9 "Tilhører et ikke-avsluttet sykehusopphold". Disse vil bli slettet av NPR hvis informasjonen i tabellen er riktig. Sjekk spesielt om Til sted er riktig og korriger eventuelle feil i eget PAS. Episoder kodet med liggetid lik null og omsorgsnivå lik døgnopphold ved private sykehus. Hvis liggetid er null kan ikke omsorgsnivå være døgnopphold eller oppholdstype være heldøgnsopphold. Korriger feil i eget PAS. Episoder med DEBITOR "Ordinær pasient" hvor pasienten er registrert som utlending eller med ukjent kommunenummer. Sjekk kodingen av debitor og kommune, og korriger eventuelle feil i eget PAS. De 500 første episodene vises. Episoder hvor det ikke er samsvar mellom DEBITORKODE og KOMMUNENUMMER. Se ISF-regelverk for koding av kommunenummer. Korriger feil i eget PAS. De 500 første episodene Episoder med vises. DEBITOR "Raskere tilbake" hvor pasienten er under 18 år eller eldre enn 67 år. Sjekk om det er feil alder eller debitorkode. Korriger i eget PAS. Antall episoder med DEBITOR "Raskere tilbake" per avdeling. Sjekk om dette stemmer og korriger eventuelle feil i eget PAS. Episoder med DEBITOR "Annet". Disse vil ikke få ISF-refusjon. Sjekk om debitorkode er riktig og korriger eventuelle feil i eget PAS. Episoder i DRG 317 "Dialysebehandling". Dialysebehandling skal kodes som oppholdstype 2 (dagopphold) når liggetid er null. Korriger feil i eget PAS. Episoder gruppert til DRG 316 "nyresvikt" med liggetid lik 0 dager. Sjekk om kodingen er korrekt og korriger eventuelle feil i eget PAS. Episoder gruppert til DRG 468 og 468O "Større operasjon uten sammenheng med hovedtilstanden". Korriger feil i eget PAS. Episoder gruppert til DRG 477 og 477O "Mindre operasjon uten sammenheng med hovedtilstanden". Korriger feil i eget PAS. Episoder med EKSKLUSJONSGRUNN på grunn av manglende eller ikke godkjente koder for utførende helsepersonell. De 500 første vises. Korriger i eget PAS. Episoder med EKSKLUSJONSGRUNN på grunn av hjemmebasert peritonealdialyse med særkode A0093. Se ISF-regelverket for mer informasjon. Sjekk om kodingen er riktig og korriger eventuelle feil i eget PAS. Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_sjekk_korriger

4 Tabell242 Episoder som ikke har blitt DRG-gruppert. De 500 første vises. Se etter ugyldige eller manglende koder (også i variabler som ikke vises her). Korriger feil i eget PAS. Sjekk kontrollrapporten fra NPR (xml-filen) nøye. Les ISF-regelverket. Tabell243 OVERSIKT: Store transplantasjoner ved OUS. Sjekk om listen er komplett og korriger eventuelle feil i eget PAS. Tabell244 Episoder for pasienter registrert med annen trygdenasjon enn Norge, men som er registrert med norsk kommunenummer. Sjekk om trygdenasjon eller kommunenummer er feil. Se "Folkeregisterkommune" i NPR-melding. Tabell251 Episoder gruppert til DRG 424N/O "Operasjoner på pasienter med sykdom i HDG 19 - Psykiske lidelser og rusproblemer". Tabell252 Episoder gruppert til DRG 461 "Operasjoner på pasienter med diagnose i HDG 23". Listen inkluderer ikke hovedtilstandene Z30.5, Z40.x, Z47.0, Z80.x og Z93.x. Korriger eventuelle Tabell253 feil Episoder i eget med PAS. tilstandkode Z51.50 ved institusjoner som har godkjente palliative sentre. De første 500 vises. Tabell254 Episoder registrert med særkode WL000 H-resept. Tabell256 Episoder med mer enn 20 registrerte tilstandskoder. Tabell257 Episoder med mer enn 20 registrerte NCMP-koder. Tabell258 Episoder med mer enn 20 registrerte NCSP-koder. Tabell262 Episoder med kode fra kategoriblokk T00-07 "Skader som omfatter flere kroppsregioner" gruppert til HDG24 "Signifikant multitraume". Disse kodene skal bare unntaksvis benyttes. Se Kodeveiledning Tabell264 Episoder som kan være registret flere ganger. Tabell265a Episoder registret med ugyldige verdier for variabelen Fritt sykehusvalg. Bruk kodeverk OID Se gjeldende versjon av NPR-melding. Korriger feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping Tabell265b Antall episoder registret med ugyldige verdier for variabelen Fritt sykehusvalg. Bruk kodeverk OID Se gjeldende versjon av NPR-melding. Korriger feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping Tabell266 ISF AVTALESPESIALISTER: Antall episoder per debitorkode. Episoder som skal ha ISF-refusjon må ha debitor=50. Tabell267 ISF AVTALESPESIALISTER: Antall episoder per debitor fordelt på omsorgsnivå for kirurgi. Kun dagkirurgiske episoder med debitor=50 er godkjent for ISF-refusjon. Korriger eventuelle feil i eget PAS. Tabell268 ISF AVTALESPESIALISTER: Antall episoder per tertial. Kun dagkirurgiske episoder med debitor=50 er inkludert her. All aktivitet fra og med 1. januar skal rapporteres. Korriger eventuelle feil i eget PAS. Tabell269 ISF AVTALESPESIALISTER: Prosedyrekoder og omsorgsnivå for kirurgi for episoder med debitor=50. Tabell270 ISF AVTALESPESIALISTER: Dagkirurgiske episoder med debitor=50 som ikke er DRG-gruppert og dermed ikke får ISF-refusjon. En eller flere variabler har manglende eller ugyldige verdier. Tabell271 ISF AVTALESPESIALISTER: Dagkirurgiske episoder med debitor=50 som er gruppert til DRG 470 "Ikke grupperbar pga manglende opplysninger". Disse episodene får ikke ISFrefusjon. Tabell272 ISF AVTALESPESIALISTER: Dagkirurgiske episoder med debitor=50 som av ulike årsaker slettes. Tabell273 ISF AVTALESPESIALISTER: Episoder som ikke er inkludert i ISF-ordningen. Tabell274 ISF AVTALESPESIALISTER: Antall episoder og sum av korrigert vekt fordelt på DRG og tertial. Tabellen inkluderer kun dagkirurgiske episoder med debitor=50 som gir ISF-refusjon. Tabell275 PRIVATE SYKEHUS: Antall episoder per debitorkode. Tabell276 PRIVATE SYKEHUS: Episoder som ikke er DRG-gruppert og dermed ikke får ISF-refusjon. En eller flere variabler har manglende eller ugyldige verdier. Korriger eventuelle feil i eget Tabell277 PAS. PRIVATE SYKEHUS: Episoder gruppert til DRG 470 "Ikke grupperbar pga manglende opplysninger". Disse episodene får ikke ISF-refusjon. Tabell278 PRIVATE SYKEHUS: Antall episoder per måned fordelt på debitorkoder og prosedyrekoder. Gyldige debitorkoder for episoder som inngår i avlater med RHF er 43, 44, 45 og 47. Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_sjekk_korriger

5 Eventuelle feil må korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell300 Tabell301 Tabell302 Tabell303 Tabell304 Tabell305 Tabell306 Tabell320 Tabell342 Tabell343 Tabell356 Tabell358 Tabell359 Tabell360 Tabell361 Tabell362 Tabell363 Tabell364 OVERSIKT: Episoder rapportert til NPR inkludert episoder merket for sletting. Hvis kode mangler må dette korriges i eget PAS, eller systemleverandør må kontaktes for å få riktig mapping. OVERSIKT: Antall episoder som slettes av ulike årsaker (slettestatuser) fordelt på omsorgsnivå. Ta kontakt med NPR hvis dere ønsker informasjon om hvilke episoder dette gjelder. OVERSIKT: Antall episoder per avdeling fordelt på omsorgsnivå ekskludert slettemerkede episoder. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. OVERSIKT: Antall avdelingsopphold per avdeling fordelt på utskrivingsmåned. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. OVERSIKT: Antall polikliniske kontakter per avdeling fordelt på innmåned. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. OVERSIKT: Antall episoder på avdelinger med og uten ISF-refusjon. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. OVERSIKT: Koding av DEBITOR fordelt på omsorgsnivå. Ta kontakt med NPR hvis dere trenger mer informasjon om debitor. OVERSIKT: Antall episoder (inkludert aggregerte sykehusopphold) med ulike EKSKLUSJONSGRUNNER. Episoder med eksklusjonsgrunn større enn null får ikke ISF-refusjon. Ta kontakt med NPR hvis dere trenger mer informasjon om hvilke episoder dette gjelder. OVERSIKT: Antall episoder for pasienter registrert som utlendinger fordelt på trygdenasjon og kommunenummer. Se koding av trygdenasjon på volven.no. OVERSIKT: Bydelskoder for pasienter bosatt i Oslo kommune. Bydelskoder finnes på Korriger i eget PAS der bydelskode mangler eller er ugyldige. Kun bydelskode er gyldig. OVERSIKT: Antall episoder hvor pasienter er utskrevet til "annen helseinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten unntatt DPS" fordelt på institusjon. OVERSIKT: Antall dager fra en pasient er meldt utskrivningsklar første gang til utskrivingsdato, fordelt på avdeling. OVERSIKT: Antall episoder per måned fordelt på debitorkoder og hoveddiagnosegruppe ved PRIVATE SYKEHUS. OVERSIKT: Antall episoder per måned fordelt på første registrerte NCSP-kode. OVERSIKT: Antall episoder fordelt på kode for "Henvist fra tjeneste" og "Henvist til tjeneste". Se kodeverket OID 8404 "Tjenester og vesen" for gyldige koder. Fyll inn kode der kode mangler. OVERSIKT: Antall episoder per tertial fordelt på DRG ved STRÅLETERAPIENHETER OVERSIKT: Informasjon registrert om utskrivningsklare pasienter. De 500 første vises. Korriger eventuelle feil i eget PAS eller kontakt systemleverandør for riktig mapping. OVERSIKT: Episoder for pasienter registrert som utlendinger fordelt på trygdenasjon og kommunenummer. Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_oversikt

6 Somatiske kvalitetsindikatorer Aktivitetsdata rapportert fra sykehusene til Norsk pasientregister benyttes i Helsedirektoratets tertialvise publisering av somatiske kvalitetsindikatorer. Se definisjonene av de ulike somatiske kvalitetsindikatorene her: Tabell 501 og 502 benyttes i utregning av indikator N002 Epikrisetid ved utskriving. Summen i kolonne 1 Registrert epikrise i tabell 501 viser nevneren i utregningen av andel epikriser sendt innen 7 dager. Summen i kolonne 2 Antall utskr. m/epikrise innen 7 dager i tabell 502 viser telleren i samme utregning. Tabell 504 benyttes i utregning av indikator N009 Andel keisersnitt. Data fra tabell 507 benyttes i utregning av indikator N004 Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd. Tabell501 Tabell502 Tabell504 Tabell507 EPIKRISE - Antall episoder med og uten epikrisedato fordelt på avdeling. Fødsler er ekskludert fra datagrunnlaget. EPIKRISE - Antall episoder hvor epikrise er sendt innen eller senere enn fristen på 7 dager. Fødsler er ekskludert fra datagrunnlaget. KEISERSNITT - Antall fødsler med og uten keisersnitt fordelt på avdeling og tertial. LÅRHALSBRUDD - Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd per avdeling fordelt på tertial. Server_tilbakemelding_mal_NPR_kvalitetsindikatorer

Betydningen av korrekt registrering. Superbrukerforum, OUS, 3. desember 2015 Avdeling for aktivitetsdata og analyse

Betydningen av korrekt registrering. Superbrukerforum, OUS, 3. desember 2015 Avdeling for aktivitetsdata og analyse Betydningen av korrekt registrering Superbrukerforum, OUS, 3. desember 2015 Avdeling for aktivitetsdata og analyse Myndighetskrav som gjelder medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten Kontakter med spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Rapport IS-2177 INNHOLD. Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2013 Norsk pasientregister

Rapport IS-2177 INNHOLD. Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2013 Norsk pasientregister Rapport IS-2177 INNHOLD Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2013 Norsk pasientregister i Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2013 Utgitt: April 2014

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

Finansieringsordninger for telemedisin. Konferanse om telemedisin Tromsø Geir Brandborg

Finansieringsordninger for telemedisin. Konferanse om telemedisin Tromsø Geir Brandborg Finansieringsordninger for telemedisin Konferanse om telemedisin Tromsø 2.11.2010 Geir Brandborg Finansiering av telemedisin Finansieringskilder i spesialisthelsetjenesten: Rammebevilgning Innsatsstyrt

Detaljer

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2305 Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2014 Utgitt: April 2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt

Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt Endringslogg i forhold til foreløpig regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2011 som ble publisert 5. okt. 2010. Det endelige regelverket for ISF 2011 foreligger nå. Det er noen endringer i forhold

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008

Innsatsstyrt finansiering 2008. Nirvaco seminar 18. januar 2008 Innsatsstyrt finansiering 2008 Nirvaco seminar 18. januar 2008 ISF Poliklinikk Overordnede aspekter ISF poliklinikk. Hvordan? 2008 2009 ISF Dag/døgn ISF poliklinikk ISF dag, døgn og poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen.

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen. Korreksjoner i årsavregningen 2012 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 24 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2012. Korreksjon 11 består av to saker. I brev til kommunene og i excel-arket

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Håndbok for journalgjennomganger. DRG-konferansen 2007

Håndbok for journalgjennomganger. DRG-konferansen 2007 Håndbok for journalgjennomganger DRG-konferansen 2007 Bakgrunn: Ledd i å styrke kvaliteten på- og kontrollen av kodingen av medisinske data: SINTEF Helse foreslo overfor HOD å beskrive retningslinjer og

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2016 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2612 Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2016 Utgitt: Mars 2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

Informasjonshefte om. Innsatsstyrt finansiering 2005

Informasjonshefte om. Innsatsstyrt finansiering 2005 Informasjonshefte om Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen SINTEF Norsk pasientregister Erik Hedlund erik.hedlund@sintef.no 2006-03-09 1 Begreper og godkjenningsprosessen Overgangen til NPR-meldingen Litt om godkjenningsprosessen

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

NPR-meldingen. Erik Hedlund, erik.hedlund@sintef.no Gruppeleder SINTEF Helse Norsk pasientregister 2006-11-09. Helse

NPR-meldingen. Erik Hedlund, erik.hedlund@sintef.no Gruppeleder SINTEF Helse Norsk pasientregister 2006-11-09. Helse NPR-meldingen Erik Hedlund, erik.hedlund@sintef.no Gruppeleder SINTEF Norsk pasientregister 2006-11-09 1 Agenda Om NPR-meldingen Strategi Meldingsformater To minutter om siste revisjon av NPR-meldingen

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Januar 2017 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen

DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet. Innlegg for på DRG-forum v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen DRG og ISF for somatisk poliklinisk virksomhet Innlegg for på DRG-forum 28.2.2008 v/ Lars Rønningen og Fredrik A.S.R. Hanssen Agenda Generelt om omleggingen Kostnadsvekter Teknisk løsning og NPK Analyse

Detaljer

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF A1369 RAPPORT Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005 Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF Helse Januar 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014. Versjon 01.01.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014. Versjon 01.01. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014 Versjon 01.01.2014 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag Definisjonskatalog

Detaljer

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet DRG Forum 10 mars 2010 18.03.2010 Tema for presentasjonen 1 Kodeverksarbeid: aktører og roller Ledelsen i RHF/HF myndighetsorgan bestiller kompetansemiljø utfører

Detaljer

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Nr. 02/2017 Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Analysenotat 02/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2008

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2008 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2008 Nye krav til datakvalitet - hva skal registreres og hvorfor? - ISF for poliklinikk Kristin Dahlen Sammenhengen mellom diagnostisering og kodeverk

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 23.09.2009 Referent: row/fi PR Til stede: Kopi til: Mikal Gjellan, Johan Ræder, Siri Malm, Bjørn Buan, Eva Wensaas, Robert Wiik, Lotte Strandjord

Detaljer

Registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern

Registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 5. mars 2009 May Iren Kvello Bukten / Inger Nybrodahl Helsedirektoratet Norsk pasientregister Norsk pasientregister

Detaljer

Registrering og rapportering til NPR

Registrering og rapportering til NPR Registrering og rapportering til NPR Mette Ertsgaard, Norsk pasientregister(npr) 24.08.2012 Registrering og rapportering til NPR 1 Tema i denne sesjonen Norsk pasientregister Bruksområder Aktivitetstall

Detaljer

Økonomi og analyse kompetansesenter Velkommen på kontoret!

Økonomi og analyse kompetansesenter Velkommen på kontoret! Økonomi og analyse kompetansesenter Velkommen på kontoret! (Alle opphold er ferdig kodet av lege/sekretærtjenesten) Ressurser: 3x100% stilling Nirvaco analyseverktøy for feilsøk, visning og beregning av

Detaljer

IS 1952. Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Desember 2011

IS 1952. Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Desember 2011 IS 1952 Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Desember 2011 Heftets tittel: Registreringsveileder for avtalespesialister Rapportering til Norsk pasientregister

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2002

Innsatsstyrt finansiering 2002 Versjon 1 med prisliste INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SYKEHUSREFORMEN... 3 GENERELT OM BUDSJETT 2002...3 DEL I... 5 GENERELT OM ISF I 2002... 5 FORMÅL MED FINANSIERINGSORDNINGEN... 5 OMFANGET AV ORDNINGEN...

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 13. mai 2011, kl , Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 13.5.2011 Referent: Lotte Strandjord/Robert Wiik Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Mikal Gjellan, Kathan Al-Azawy, Johan

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

NPR Somatikk Hvordan bli bedre?

NPR Somatikk Hvordan bli bedre? NPR Somatikk Hvordan bli bedre? Noen eksempler og noen verktøy Tom Christensen, avdeling Helseregistre, DRG Forum 27.11.2017 400 350 300 250 200 150 100 50 Økt bruk og nye anvendelser TSB Utleveringer

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet Nytt fra kodeverkene Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 17.10.2017 Agenda Om dokumentasjonskrav i journal Nye koder, kodelister og kodingsregler Noen kodingsspørsmål Nye e-læringskurs og ny abonnementsordning

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 08.03.2017 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen 2014 - Kontorforum onsdag 4. juni Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013. Versjon 01.01.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013. Versjon 01.01. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013 Versjon 01.01.2013 Revidert desember 2012 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07

Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07 Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07 Datagrunnlaget er ISF 2009 og 2010. Tabell 1. Antall opphold i HDG 24 Signifikante multitraumer per sykehusregion og

Detaljer

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto

ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg. DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto ISF nytt i 2007: Et stykke på vei mot poliklinikk-drg DRG Forum 6. mars 2007 Leena Kiviluoto Finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste RTV dagkirurgi poliklinikk RTV poliklinikk NAV poliklinikk

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Kilder: Innlagt døgn "annen" rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn "enkel (vanlig)" rehabilitering Z 50.89 DRG 462B.

Kilder: Innlagt døgn annen rehabilitering DRG 462C. Innlagt døgn enkel (vanlig) rehabilitering Z 50.89 DRG 462B. Rehabilitering v/ omsorg eller innleggelse. Gruppebasert Poliklinisk. Individuell og gruppebasert "kompleks" "enkel (vanlig)" "annen" Dag Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer,

Detaljer

Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern

Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern IS-1541 Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR) Oktober 2013 Heftets tittel: Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. oktober 2013, kl , Radisson Blu Airport Hotel, Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. oktober 2013, kl , Radisson Blu Airport Hotel, Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 10.10.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Eva Wensaas, Halfdan Aass, August Bakke, Folke Sundelin,

Detaljer

Årsrapport 2013 Avregningsutvalgets arbeid med aktivitetsbasert finansiering 2012

Årsrapport 2013 Avregningsutvalgets arbeid med aktivitetsbasert finansiering 2012 Ojo/Johnér (illustrasjonsbilde) Årsrapport 2013 Avregningsutvalgets arbeid med aktivitetsbasert finansiering 2012 November 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG... 3 1 OM AVREGNINGSUTVALGET...

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-2015 Endringer i prosedyrekodeverket 2 Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2008. Informasjonsmøte 10. desember 2007

Innsatsstyrt finansiering 2008. Informasjonsmøte 10. desember 2007 Innsatsstyrt finansiering 2008 Informasjonsmøte 10. desember 2007 Program 10:00-10:10 Innledning v/olav 10:10-11:45 ISF poliklinikk 2008 Formål med omleggingen v/leena Gjennomgang av regelverket v/fredrik

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Rapport i habilitering og rehabilitering i S-23 spesialisthelsetjenesten 2013

Rapport i habilitering og rehabilitering i S-23 spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport is-2334 habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 Rapportens tittel: Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: Mai 2015 Ansvarlig utgiver: Redaktør:

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF sitt

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

NPR-meldingen. Status v/ Erik Hedlund

NPR-meldingen. Status v/ Erik Hedlund NPR-meldingen Status v/ Erik Hedlund 2008-02-28 NPR-meldingen - Status v/ Erik Hedlund 2 Agenda Om Godkjenningsprosessen Strategi Formelle godkjenningskrav Roller og ansvar Status for overgangen Kjente

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Bakgrunn og formål med prosedyrekoding Det hele startet som et ledd i arbeidet med utvikling av DRG-lignende system

Detaljer

Avregningsutvalgets arbeid i 2013

Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Avregningsutvalgets arbeid i 2013 Gardermoen 4. november 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget ble opprettet i 2000 av Stoltenberg I-Regjeringen med Tore Tønne som helseminister Avregningsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 21. juni 2013, kl , Clarion Airport Hotel Bergen, Flesland

Referat fra møte i Avregningsutvalget 21. juni 2013, kl , Clarion Airport Hotel Bergen, Flesland Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 21.6.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Tore Haukvik,

Detaljer

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1. Rundskriv IS-2388 Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.0 Publikasjonens tittel: Veileder for rapportering til Norsk

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2012. Versjon 09.02.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2012. Versjon 09.02. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2012 Versjon 09.02.2012 Revidert februar.2012 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag

Detaljer

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013

Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 Nytt i ISF 2014 m.m. DRG-forum 4. november 2013 1 Disposisjon Kl 10.00 Nytt i ISF 2014 m.m.; ved Eva Wensaas Kl 10.30 Kostnadsvektene; ved Jostein Bandlien Kl 11.00 Nytt i kodeverkene; ved Øystein Hebnes

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

GJELDER. Avregningsutvalgets arbeid med ISF-avregningen for 2004 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Asgeir Winge 7

GJELDER. Avregningsutvalgets arbeid med ISF-avregningen for 2004 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Asgeir Winge 7 NOTAT GJELDER SINTEF Helse Norsk pasientregister Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gate 5 Avregningsutvalgets arbeid med ISF-avregningen for 2004 GÅR TIL BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer