Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitet i spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF» SKDE-notat 1/2017 Bård Uleberg SKDE

2 Tabeller 1 Antall innbyggere i kommunene og lokalsykehusområdene tilhørende Nordlandssykehuset HF, Antall døgninnleggelser fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Andel døgninnleggelser fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Antall døgninnleggelser pr innbyggere, kjønns- og aldersjustert, fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF, kjønns- og aldersjustert Antall dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Andel dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Antall dagbehandlinger pr innbyggere, kjønns- og aldersjustert, fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Antall polikliniske- / spesialistkonsultasjoner fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Andel polikliniske- / spesialistkonsultasjoner fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Antall polikliniske- / spesialistkonsultasjoner pr innbyggere, kjønns- og aldersjustert, fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Antall døgninnleggelser, DRG-type og hastegrad, lokalsykehusområder og behandlingssteder, Andel døgninnleggelser, DRG-type og hastegrad, lokalsykehusområder og behandlingssteder, Andel døgninnleggelser per innbyggere, kjønns- og aldersjustert, DRG-type og hastegrad, lokalsykehusområder og behandlingssteder, Antall døgninnleggelser ved Nordlandssykehuset HF, hoveddiagnosegruppe, antall og andel, behandlende sykehus, Antall dagbehandlinger ved Nordlandssykehuset HF, hoveddiagnosegruppe, antall og andel, behandlende sykehus, Antall polikliniske konsultasjoner ved Nordlandssykehuset HF, hoveddiagnosegruppe, antall og andel, behandlende sykehus, Antall spesialistkonsultasjoner, avtalespesialistens spesialitet, lokalsykehusområder, Antall spesialistkonsultasjoner, episodens fagområde, lokalsykehusområder, Figurer 1 Antall døgninnleggelser per innbyggere, kjønns- og aldersstandardisert, lokalsykehusområder og behandlingssteder, gjennomsnitt i perioden Antall dagbehandlinger per innbyggere, kjønns- og aldersstandardisert, lokalsykehusområder og behandlingssteder, gjennomsnitt i perioden Antall polikliniske konsultasjoner/spesialistkonsultasjoner per innbyggere, kjønnsog aldersstandardisert, lokalsykehusområder og behandlingssteder, gjennomsnitt i perioden

3 Introduksjon I dette notatet gis oppdaterte tall for personer bosatt i Nordlandssykehuset HF sitt opptaksområde som har vært behandlet ved offentlig finansierte sykehus eller hos avtalespesialister i perioden Notatet tar utgangspunkt i tidligere notat «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF». Det er gjort noen endringer i tabellene. Disse er splittet opp, slik at det er egne tabeller for antall, andel og rater. Det er i tillegg tatt inn to nye tabeller, som gir informasjon om spesialitet og fagområde for konsultasjoner hos private avtalespesialister De fleste opplysninger som gis i dette notatet er også tilgjengelig fra SKDE sine nettsider, se skde.shinyapps.io/tabellverk. I dette tabellverket kan også andre opplysninger av denne typen hentes ut og lastes ned i excelvennlig format for videre bearbeidelse. På grunn av at det er gjort endringer i klassifisering av behandlingsnivå, er tall for hele perioden oppdatert. Endringene innebærer at tallene for døgn- og dagbehandling er noe redusert, mens antall kontakter klassifisert som polikliniske konsultasjoner er tilsvarende høyere. Det beregnes kjønns- og aldersjusterte rater med utgangspunkt i innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå. Tabell 1: Antall innbyggere i kommunene og lokalsykehusområdene tilhørende Nordlandssykehuset HF, Bor i Vesterålen Andøy Bø Hadsel Sortland Øksnes Samlet i området Bor i Lofoten Flakstad Moskenes Vestvågøy Vågan Samlet i området Bor i Bodø Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Røst Saltdal Steigen Sørfold Tysfjord Samlet i området Total Kjønns- og aldersjusterte rater viser hvordan bruken av helsetjenester ville vært om kjønns- og alderssammensetningen i lokalsykehusområdene var lik landet sett under ett. 2

4 Døgninnleggelser Tabell 2-4 viser hvor døgninnleggelser foregår for bosatte i lokalsykehusområdene. Tabell 2 viser antall døgninnleggelser ved ulike behandlingssteder, tabell 3 viser hvor store andeler av døgninnleggelsene som ytes ved de ulike behandlingsstedene og tabell 4 viser kjønns- og aldersjusterte rater pr innbyggere for døgninnleggelser ved de ulike behandlingsstedene. I figur 1 under er noen utvalgte opplysninger fra tabellene vist. Figuren viser egendekningsgrad og rater for ulike behandlingssteder. Figur 1: Antall døgninnleggelser per innbyggere, kjønns- og aldersstandardisert, lokalsykehusområder og behandlingssteder, gjennomsnitt i perioden

5 Tabell 2: Antall døgninnleggelser fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Tabell 3: Andel døgninnleggelser fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Tabell 4: Antall døgninnleggelser pr innbyggere, kjønns- og aldersjustert, fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF, kjønns- og aldersjustert Eget lokalsykehus 112,3 115,7 111,1 112,4 107,4 141,4 129,3 132,3 123,1 116,8 135,9 132,7 129,0 126,7 126,5 UNN Tromsø 18,5 20,8 21,6 20,0 20,9 19,5 16,1 15,9 16,3 16,3 13,5 11,7 12,7 13,0 12,4 NLSH Bodø 32,6 31,0 28,3 25,0 23,8 51,9 48,7 46,4 44,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,9 1,3 0,9 0,9 0,7 5,5 6,6 8,0 6,9 7,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 Annet HF i HN 4,1 3,9 3,2 3,3 3,6 2,2 2,6 1,7 3,0 2,6 2,9 3,2 3,1 3,4 3,1 HF i andre RHF 10,2 10,0 9,4 10,0 10,3 11,7 11,2 12,6 12,9 10,9 10,1 9,9 9,7 10,9 11,5 Private sykehus 1,7 1,5 1,1 1,4 0,8 1,7 2,0 0,9 1,2 1,4 1,8 2,1 0,9 1,1 0,7 Total 180,2 184,1 175,7 172,9 167,4 234,0 216,4 217,8 208,1 192,1 164,8 160,3 155,8 155,6 154,8 4

6 Dagbehandling Tabell 5-7 viser hvor dagbehandlingen foregår for bosatte i lokalsykehusområdene. Tabell 5 viser antall dagbehandlinger ved ulike behandlingssteder, tabell 6 viser hvor store andeler av dagbehandlingen som ytes ved de ulike behandlingsstedene og tabell 7 viser kjønns- og aldersjusterte rater pr innbyggere for dagbehandling ved de ulike behandlingsstedene. I figur 2 under er noen utvalgte opplysninger fra tabellene vist. Figuren viser egendekningsgrad og rater for ulike behandlingssteder. Figur 2: Antall dagbehandlinger per innbyggere, kjønns- og aldersstandardisert, lokalsykehusområder og behandlingssteder, gjennomsnitt i perioden

7 Tabell 5: Antall dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Tabell 6: Andel dagbehandlinger fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Tabell 7: Antall dagbehandlinger pr innbyggere, kjønns- og aldersjustert, fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus 38,9 39,0 43,0 38,7 35,8 37,4 37,8 33,9 33,6 29,1 64,0 62,0 63,0 57,5 54,7 UNN Tromsø 8,9 7,5 4,1 5,8 4,4 9,5 6,7 4,0 3,4 2,4 6,6 5,5 2,1 2,3 2,0 NLSH Bodø 10,7 8,7 9,2 8,7 10,4 14,2 15,5 15,7 14,8 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 0,8 1,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,6 Annet HF i HN 3,0 2,2 2,4 2,9 1,8 1,4 0,6 1,0 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 HF i andre RHF 5,2 4,7 3,0 4,5 4,6 4,8 5,1 4,1 3,9 3,6 4,3 4,0 4,4 4,7 3,6 Private sykehus 2,5 3,4 2,3 2,6 3,2 2,2 3,9 3,0 4,0 3,4 2,5 2,5 2,2 2,5 2,2 Total 69,5 65,8 64,3 63,3 60,7 70,4 70,6 63,0 61,3 56,6 78,8 75,7 73,4 68,6 64,4 6

8 Poliklinikk/avtalespesialister Tabell 8-10 viser hvor polikliniske konsultasjoner og spesialistkonsultasjoner foregår for bosatte i lokalsykehusområdene. Tabell 8 viser antall polikliniske konsultasjoner/spesialistkonsultasjoner ved ulike behandlingssteder, tabell 9 viser hvor store andeler av konsultasjonene som ytes ved de ulike behandlingsstedene og tabell 10 viser kjønns- og aldersjusterte rater pr innbyggere for polikliniske konsultasjoner/spesialistkonsultasjoner ved de ulike behandlingsstedene. I figur 3 under er noen utvalgte opplysninger fra tabellene vist. Figuren viser egendekningsgrad og rater for ulike behandlingssteder. Figur 3: Antall polikliniske konsultasjoner/spesialistkonsultasjoner per innbyggere, kjønns- og aldersstandardisert, lokalsykehusområder og behandlingssteder, gjennomsnitt i perioden

9 Tabell 8: Antall polikliniske- / spesialistkonsultasjoner fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Avtalespesialist Total Tabell 9: Andel polikliniske- / spesialistkonsultasjoner fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Avtalespesialist Total Tabell 10: Antall polikliniske- / spesialistkonsultasjoner pr innbyggere, kjønns- og aldersjustert, fordelt på behandlende sykehus for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus/avtalespesialist Total

10 DRG-type og hastegrad - døgninnleggelser Tabell viser døgninnleggelser fordelt på kombinasjoner av DRG-type og hastegrad for personer bosatt i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF. Tabellene er fordelt på lokalsykehusområder og behandlingssteder. Tabell 11 viser antall, tabell 12 viser andel og tabell 13 viser kjønns- og aldersstandardiserte rater for døgninnleggelser innenfor DRG-type og hastegrad i perioden

11 Tabell 11: Antall døgninnleggelser, DRG-type og hastegrad, lokalsykehusområder og behandlingssteder, Planlagt Eget lokalsykehus medisin UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Akutt Eget lokalsykehus medisin UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Total Planlagt Eget lokalsykehus kirurgi UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Akutt Eget lokalsykehus kirurgi UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Total Annet Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Alle døgninnleggelser

12 Tabell 12: Andel døgninnleggelser, DRG-type og hastegrad, lokalsykehusområder og behandlingssteder, Planlagt Eget lokalsykehus medisin UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Akutt Eget lokalsykehus medisin UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Total Planlagt Eget lokalsykehus UNN Tromsø kirurgi NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total Akutt Eget lokalsykehus kirurgi UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Total Annet Eget lokalsykehus UNN Tromsø NLSH Bodø Annet sykehus i eget HF Annet HF i HN HF i andre RHF Private sykehus Total

13 Tabell 13: Andel døgninnleggelser per innbyggere, kjønns- og aldersjustert, DRG-type og hastegrad, lokalsykehusområder og behandlingssteder, Planlagt Eget lokalsykehus 10,1 7,5 4,8 4,0 7,7 11,5 7,3 8,8 8,5 8,3 18,1 17,3 14,6 15,2 14,7 medisin UNN Tromsø 5,5 6,2 6,8 6,4 6,5 4,9 4,0 4,2 5,2 5,3 3,4 2,8 3,6 3,8 3,5 NLSH Bodø 14,1 11,8 9,1 8,4 9,1 18,6 18,1 13,7 13,9 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,3 0,9 0,4 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Annet HF i HN 0,9 0,5 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 HF i andre RHF 3,9 3,4 3,7 3,3 3,4 4,4 4,8 5,0 4,3 4,1 4,0 3,6 3,9 3,8 4,3 Private sykehus 0,6 0,6 0,4 0,1 0,4 0,8 0,5 0,3 0,2 0,5 0,6 0,7 0,5 0,1 0,3 Total 35,0 30,2 25,6 23,0 27,7 41,8 35,9 32,9 33,0 33,8 26,7 25,1 23,1 23,5 23,2 Akutt Eget lokalsykehus 76,1 82,7 81,1 84,2 74,8 105,4 100,1 104,3 97,3 91,4 75,2 74,5 75,1 74,4 76,2 medisin UNN Tromsø 3,7 4,3 4,9 4,2 4,0 4,6 3,1 4,3 2,8 2,7 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 NLSH Bodø 6,0 5,6 6,1 5,5 3,7 14,2 12,4 12,4 12,6 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,6 0,9 0,8 0,7 0,5 2,3 3,0 3,8 3,3 3,0 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 Annet HF i HN 1,4 1,8 1,1 1,5 1,7 1,2 1,4 0,7 1,4 1,3 1,7 2,0 1,8 1,9 2,0 HF i andre RHF 1,7 2,5 2,5 2,4 2,0 2,8 2,4 2,8 2,9 2,7 1,9 2,2 2,0 2,1 2,0 Private sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 89,5 97,8 96,3 98,5 86,8 130,5 122,3 128,4 120,3 108,3 81,2 81,2 80,9 80,5 82,1 Planlagt Eget lokalsykehus 9,4 8,6 8,1 7,5 8,7 8,1 7,1 6,7 6,6 7,1 18,4 17,3 15,9 14,4 13,9 kirurgi UNN Tromsø 5,7 6,5 5,8 5,9 6,3 5,1 5,1 4,2 4,6 4,5 4,3 4,1 4,2 4,2 4,0 NLSH Bodø 9,5 9,8 8,1 7,4 7,5 10,4 10,7 12,0 10,8 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,7 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Annet HF i HN 1,3 1,3 1,0 0,9 1,1 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 HF i andre RHF 3,7 3,3 2,7 3,3 3,9 3,7 3,3 3,7 4,8 3,1 3,4 3,2 2,8 3,8 3,8 Private sykehus 0,7 0,5 0,4 0,5 0,2 0,6 1,0 0,3 0,6 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,2 Total 30,5 30,1 26,1 25,6 28,0 28,4 28,7 28,1 28,3 26,2 27,3 25,9 23,7 23,5 22,6 Akutt Eget lokalsykehus 8,2 7,9 7,7 7,6 8,0 7,5 7,5 6,3 5,8 5,6 12,7 13,1 13,1 12,3 11,0 kirurgi UNN Tromsø 3,7 4,0 3,9 3,5 3,9 4,7 3,8 3,2 3,7 3,7 3,6 2,8 3,1 2,9 3,1 NLSH Bodø 2,3 2,6 3,3 2,7 2,6 4,1 4,1 4,9 3,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet HF i HN 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 HF i andre RHF 0,7 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 Private sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 15,3 15,4 15,6 14,9 15,5 17,4 16,6 16,1 14,7 13,9 17,3 16,9 17,3 16,3 15,3 5 Eget lokalsykehus 8,9 9,3 9,3 9,4 8,9 8,9 7,1 6,4 6,1 5,4 11,2 10,2 10,1 10,4 10,7 UNN Tromsø 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 NLSH Bodø 0,9 1,2 1,7 1,0 0,8 4,6 3,4 3,5 3,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet sykehus i eget HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,5 2,3 2,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Annet HF i HN 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 HF i andre RHF 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 Private sykehus 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Total 10,1 10,8 11,7 11,1 10,4 15,1 12,4 12,5 12,9 10,9 11,5 10,5 10,5 11,5 11,5 Alle døgninnleggelser 180,4 184,3 175,4 173,1 168,3 233,2 215,9 218,1 209,2 193,1 164,0 159,6 155,5 155,3 154,8 12

14 Hoveddiagnosegruppe Tabell viser hoveddiagnosegruppe for personer behandlet ved Nordlandssykehuset HF, uavhengig av hvor de bor. Tabell 14: Antall døgninnleggelser ved Nordlandssykehuset HF, hoveddiagnosegruppe, antall og andel, behandlende sykehus, 2015 NLSH Vesterålen NLSH Lofoten NLSH Bodø N % N % N % Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Sykdommer i nervesystemet Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Nyre- og urinveissykdommer Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Faktorer som påvirker helsetilstand - andre kontakter med helsetj Sykdommer i hud og underhud Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Øyesykdommer Sykdommer i bryst Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner Forbrenninger Total

15 Tabell 15: Antall dagbehandlinger ved Nordlandssykehuset HF, hoveddiagnosegruppe, antall og andel, behandlende sykehus, 2015 NLSH Vesterålen NLSH Lofoten NLSH Bodø N % N % N % Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Øyesykdommer Sykdommer i nervesystemet Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i bryst Sykdommer i hud og underhud Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Nyre- og urinveissykdommer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Psykiske lidelser og rusproblemer Faktorer som påvirker helsetilstand - andre kontakter med helsetj Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Infeksiøse og parasittære sykdommer Forbrenninger Total

16 Tabell 16: Antall polikliniske konsultasjoner ved Nordlandssykehuset HF, hoveddiagnosegruppe, antall og andel, behandlende sykehus, 2015 NLSH Vesterålen NLSH Lofoten NLSH Bodø N % N % N % Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i fordøyelsesorganene Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i nervesystemet Øyesykdommer Faktorer som påvirker helsetilstand - andre kontakter med helsetj Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i bryst Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter Infeksiøse og parasittære sykdommer Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner Forbrenninger Total

17 Spesialistkonusltasjoner og fagområde Tabell viser hoveddiagnosegruppe for personer behandlet ved Nordlandssykehuset HF, uavhengig av hvor de bor. Tabell 17: Antall spesialistkonsultasjoner, avtalespesialistens spesialitet, lokalsykehusområder, Spesialitet Mangl. reg Anestesi Barn Fysmed Gyn Hud Indremed Kirurgi Nevrologi Ortopedi Revma ØNH Øye Total

18 Tabell 18: Antall spesialistkonsultasjoner, episodens fagområde, lokalsykehusområder, Episodens fagområde Manglende registrering Generell kirurgi Gasteroenterologisk kirurgi Karkirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Urologi Plastikk-kirurgi Nevrokirurgi Generell indremedisin Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Hjertesykdommer Lungesykdommer Nyresykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Anestesiologi Barnesykdommer Fysikalsk medisin og (re) habilitering Hud og veneriske sykdommer Nevrologi Klinisk nevrofysiologi Øre-nese-hals sykdommer Øyesykdommer Annet Ukjent Total

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre Nasjonal helse - og sykehusplan Databegreper og filtre Behandlingssted = Narvik Opptaksområde = pasientens folkeregisterregistrerte bostedskommune Indremedisinsk pasient = utvalgte verdier fra feltet DIPS

Detaljer

Avtalespesialister i Helse Nord

Avtalespesialister i Helse Nord Avtalespesialister i Helse Nord Somatiske konsultasjoner på poliklinikk og hos avtalespesialister i Helse Nord RHF i perioden 2014 2016 I august 2016 publiserte SKDE rapporten «En analyse av aktiviteten

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse-

Detaljer

Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform

Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform Kjært navn har mange barn LIS: Leger i spesialisering Ledelsesinformasjonssystemet (HN-LIS) Legemiddelinnkjøpssamarbeidet Fra student til ferdig

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 69/2018 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v.

Alle spesialistgodkjenninger : v3 SPESAAR: Årstall for spesialistgodkjenning v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Alle spesialistgodkjenninger 2015-2017: v7 SPESIAL: Spesialitet m.v. Allmennmedisin 178 184 317 679 Samfunnsmedisin 4 24 27 55 Arbeidsmedisin 13 5 18 36 Rus- og avhengighetsmedisin 27 47 54 128 Anestesiologi

Detaljer

Nord-Trøndelag legeforening

Nord-Trøndelag legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sør-Trøndelag lægeforening

Sør-Trøndelag lægeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Akershus legeforening

Akershus legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sør-Trøndelag lægeforening

Sør-Trøndelag lægeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I Obligatorisk tjeneste ved gruppe I-institusjoner for leger i spesialisering ved gruppe IIinstitusjoner - modell for beregning av nødvendig utdanningskapasitet

Detaljer

Møre og Romsdal legeforening

Møre og Romsdal legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Vest-Agder legeforening

Vest-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hvordan prioriterer vi LIS-utdanningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Hvordan prioriterer vi LIS-utdanningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Hvordan prioriterer vi LIS-utdanningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Nasjonalt LIS-seminar Gardermoen, 5.11.18 Haakon Lindekleiv, fagsjef Universitetssykehuset Nord-Norge Bilde: Kartverket Situasjonen

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Finnmark legeforening

Finnmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Møre og Romsdal legeforening

Møre og Romsdal legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2013 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2011-13 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg August 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Vest-Agder legeforening

Vest-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Nordland legeforening

Nordland legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2014 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2012-14 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg November 2014 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Nordland legeforening

Nordland legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. virksomhetsbeskrivelse Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter. I Lofoten er det lokalsykehus

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014

Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014 Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014 Bestillingen Bestilt av Helse Nord RHF ved Kirsti Freibu 03.03.2016. Utført av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Linda Leivseth

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF Rapport fra Analyseenheten i SKDE November 2011 Formålet med denne rapporten er å beskrive geografisk variasjon i henvisninger

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) Nordlandssykehuset HF (NLSH) SYKEHUSBYGG

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) Nordlandssykehuset HF (NLSH) SYKEHUSBYGG Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) Nordlandssykehuset HF (NLSH) SYKEHUSBYGG REHABILITERINGSPASIE NTER I NORDLANDSSYKE HUSET ; AKTIVITET, K APASITETSBEHOV OG O RG ANI SERING AV TJENE STENE Oppdragsgiver

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Rullering av plan for avtalespesialister

Rullering av plan for avtalespesialister Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Irene Skiri/Trude Grønlund/Linn Gros Bodø, 19.10.2012 Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister Formål/sammendrag Styret i

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer