Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon."

Transkript

1 virksomhetsbeskrivelse Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter. I Lofoten er det lokalsykehus på Gravdal og i Vesterålen lokalsykehus på Stokmarknes. Begge stedene er det også distriktspsykiatriske senter. Det er psykiatriske poliklinikker og behandlingstilbud på Gravdal, Svolvær, Andenes, Straume, Fauske, Ørnes og Saltdal. I Lødingen er det rehabiliteringsenhet, hovedsakelig for slagpasienter. Til sammen betjener Nordlandssykehuset et geografisk område med ca innbyggere. Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester. Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. Klinikkene Virksomheten i Nordlandssykehuset ble i 2008 besluttet omorganisert til åtte klinikker. Hovedtanken er å knytte de ulike sykehusene nærmere hverandre gjennom at beslektede fag organiseres innenfor en og samme klinikk på tvers av geografi. Arbeidet med etablering av klinikkene ble gjennomført i 20. Diagnostisk klinikk Klinikken omfatter radiologiske tjenester og tjenester innenfor laboratoriemedisin. Konstituert klinikksjef Heinrich Backman. Hode- og bevegelsesklinikk Klinikken har fått sitt navn ut fra organtenking og likheter i tilbud. Hode omfatter nevrologi, rehabilitering, øre-nese-hals/ kjeve og øye. Bevegelse omfatter fysikalsk medisin, revmatologi, nevrologi og rehabilitering. Klinikksjef Elisabeth Marie Larsen. Kvinne/barn-klinikk Kvinne/barn-klinikken omfatter fagområdene fødselshjelp, kvinnesykdommer, barnesykdommer og barnehabilitering. Klinikksjef Nina Jamissen. Kirurgisk/ortopedisk klinikk Klinikken omfatter alt av kirurgiske og ortopediske disipliner innenfor de områder Nordlandssykehuset tilbyr. Klinikksjef Hans Torbjørn Kvig Rydningen. Medisinsk klinikk Klinikken omfatter et bredt spekter medisinske fagdisipliner, samt kreftenhet og hudavdeling. Klinikksjef Sverre Humstad. Prehospital klinikk Klinikken omfatter bil-/båtambulansetjeneste, AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og luftambulansetjeneste (fly og helikopter). Klinikksjef Jonne Kalstad. Akuttmedisinsk klinikk Klinikken omfatter intensive enheter, anestesi og akuttmottak. Klinikksjef Jørgen Hansen. Psykisk helse- og rusklinikk Klinikken omfatter alt av psykiatrisk behandling og rusbehandling i helseforetaket. Klinikksjef Torunn Alveng. 1

2 Beliggenhet Bodø Nordlandssykehuset Bodø Lokalsykehus for kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, Værøy, Røst, Hamarøy og Tysfjord vestside med ca innbyggere. I tillegg til spesialistfunksjoner for store deler av Nordland fylke. Foretaksadministrasjon. Tlf Besøksadresse: Prinsens gate 164. Postadresse: 82 Bodø.. Sentralsykehus i psykiatri for hele Nordland fylke med ca innbyggere. Tlf.: Besøksadresse: Kløveråsveien 1. Postadresse: 82 Bodø. I tillegg distriktspsykiatrisk senter (DPS) for kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, Værøy og Røst med ca innbyggere (Salten psykiatriske senter). Tlf Besøksadresse: Mellomåsen, Postadresse: 82 Bodø. Pasienthotell Zefyr hotell. Biskop Kroghs gt 21, 8007 Bodø. Tlf Fauske Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Tlf Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Tlf Besøksadresse begge: Sjøgata 49. Postadresse begge: Postboks 150, 8201 Fauske. Gravdal Nordlandssykehuset Lofoten Lokalsykehus for de fire lofotkommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan med til sammen ca innbyggere. Tlf Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for kommunene i Lofoten. Seks av sengene i medisinsk avdeling er dedikert psykiatriske pasienter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Tlf Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Tlf Besøksadresse alle på Gravdal: Sykehusbakken 23. Postadresse: Serviceboks, 8375 Leknes. Leknes sk dagavdeling. Tlf Besøks- og postadresse: Lekneskroken 7, 8375 Leknes. Saltdal Akuttjenesten for utviklingshemmede. Tlf Besøks-/ postadresse: Vensmoen, 8255 Røkland. Svolvær sk poliklinikk for barn, ungdom og voksne (VOP/BUP). Tlf Besøksadresse: Sivert Nielsensgt. 57. Postadresse: Postboks 523, 8301 Svolvær. 2

3 Ørnes Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Tlf Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Tlf Besøks-/ postadresse begge: Gammeveien 11, 8150 Ørnes. Stokmarknes Nordlandssykehuset Vesterålen Lokalsykehus for kommunene Hadsel, Sortland, Bø, Andøy og Øksnes med til sammen ca innbyggere. Tlf Vesterålen distriktspsykiatriske senter (DPS) er lokalsykehus i psykiatri for kommunene i Vesterålen. Poliklinisk virksomhet for barn, unge og voksne ved avdelingen på Stokmarknes. Sengeplassene er fordelt i kommunene Hadsel (Stokmarknes), Bø (Straume) og Andøy (Andenes). Tlf Besøks-/postadresse: Søndregate 19, 8450 Stokmarknes. Andenes Vesterålen distriktspsykiatriske senter. Poliklinikk og sengeplasser. Tlf Besøks-/ postadresse: Sjøgt 42, 8480 Andenes. Straume Vesterålen distriktspsykiatriske senter. Poliklinikk og sengeplasser. Tlf Øyjord, 8475 Straumsjøen. Lødingen Lødingen rehabiliteringssenter. Hovedsaklig rehabilitering av slagpasienter. Tlf Besøks- og postadresse: Skarvn 3, 8550 Lødingen. Spesialistfunksjoner og behandlingstilbud Bodø: Kirurgi: Gastro (mage, tarm, galle) Kar/ thorax (arterier, lunge) Urologi (nyrer, urinveier) Endokrin kirurgi (binyrer, bryst) Adipositas (fedmekirurgi) Generell kirurgi (åreknuter, brokk, hemorroider, føflekker, vorter oa) Indremedisin: Nefrologi (akutte/kroniske nyresykdommer, sukkersyke, dialyse) Fordøyelsessykdommer (mage-tarm lidelser, leversykdommer) Infeksjon (alle typer alvorlige infeksjoner) Hematologi (blodsykdommer, kreft, dype venetromboser) Lunge (astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, kreft, tuberkulose, respirasjonsvikt) Kardiologi (hjertesykdommer) Adipositas (fedmeutredning/oppfølging av pasienter med sykelig overvekt) Geriatri (alderdomssykdommer) Onkologi (kreftbehandling innenfor de fleste fagområder og organer, palliativ strålebehandling) Generell indremedisin 3

4 Hudsykdommer Ortopedi Barnemedisin Øre-nese-hals Kjevekirurgi Fødselshjelp- og kvinnesykdommer Nevrologi Revmatologi Øye Intensiv Fysikalsk medisin og rehabilitering Radiologi Brystdiagnostisk senter Anestesi med ansvar for legebemanning av luftambulansetjeneste og redningshelikopter Ambulanse- og nødmeldetjeneste Bakteriologi Nukleærmedisin Blodbank Patologi Molekylærbiologi Klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, sosionomi, klinisk ernæringsfysiologi, prestetjeneste) Lofoten: Kirurgi: øre-nese-hals, generell kirurgi, ortopedi, urologi og gynekologi Øye poliklinikk Indremedisin: generell indremedisin, mage-tarm, eccolab, dialyse, ambulerende poliklinisk virksomhet innen hjerte-kar, lunge, barn, reumatologi Radiologi med MR Laboratoriemedisin med blodbank Gynekologi- og fødselshjelp (jordmorstyrt fødestue) Akuttmottak Habilitering Rehabilitering Lærings- og mestringssenter Ambulant rehabiliteringsteam Anestesi Overvåkingsenhet Fysioterapiavdeling Vesterålen: Kirurgi: bløtdelskirurgi, generell kirurgi, urologi og ortopedi Smertepoliklinikk - cytostatika/palliativ poliklinikk Indremedisin: generell indremedisin, eccolab, hud poliklinikk, gastroenhet, dialyseenhet, nevrologisk poliklinikk, pediatrisk poliklinikk Radiologi med MR Akuttområde Felles overvåkningsintensiv avdeling Gynekologi- og fødselshjelp (fødeavdeling) Habilitering Rehabilitering (senger) Ambulant rehabiliteringsteam (sykepleier, ergoterapeut og sosionom) Fysioterapiavdeling Laboratorium med blodbank Lærings- og mestringssenter 4

5 Bodø: Alderspsykiatrisk døgnavdeling for eldre over 65 år, som samarbeider nært med Kløveråsen kompetansesenter for demens. Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for pasienter som trenger innleggelse til spesialiserte behandlingsopplegg og der behandling ved DPS ikke har vært til tilstrekkelig hjelp. Akuttpsykiatrisk døgnavdeling for voksne. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling med sengepost for akuttinnleggelser, korttids- og langtidstilbud for ungdom, og familieavdeling. Poliklinikker (BUP) på Fauske og i Bodø, og polikliniske team med spisskompetanse i autisme, spiseforstyrrelser og nevropsykologi for barn og ungdom. Voksenhabilitering for personer med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt. Avdelingen har eget ambulant team med regionale funksjoner for personer med psykiatrisk tilleggsproblematikk. Rehabiliteringsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse som trenger langtidsbehandling. Avdelingen inkluderer sikkerhetspost og post for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og et omfattende rusproblem. Regional enhet for voksne med alvorlig spiseforstyrrelse, inkl kompetanseteam. Lofoten: Distriktspsykiatrisk senter med: seks psykiatriske senger i sykehuset på Gravdal for pasienter som trenger innleggelse. Dagtilbud i Svolvær og på Leknes. Ambulante team. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Gravdal og i Svolvær. Vesterålen: Distriktspsykiatrisk senter med: døgntilbud med i alt 20 sengeplasser ved enhetene i Stokmarknes, Bø og Andøy. Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Dagtilbud ved enhetene i Stokmarknes, Bø og Andøy. Ambulante team. Rusteam. 5

Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester.

Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester. VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter. I Lofoten er det lokalsykehus

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Vernetjenesten i. Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011

Vernetjenesten i. Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011 Vernetjenesten i Nordlandssykehuset Historiske utviklingstrekk og dagens organisering Ragnhild Strand HVO 23 november 2011 Kort historikk 2005 endring av verneområder reduserte fra 90 til 40 verneombud

Detaljer

Fakta om Sykehuset Innlandet HF

Fakta om Sykehuset Innlandet HF Fakta om Sykehuset Innlandet HF Nøkkeltall per 31.12.2009 Utgave 2010 Innhold Visjoner og opppgaver................... 3 Organisasjonskart 2010.................. 3 SI Elverum............................

Detaljer

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Vedlegg 3 Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Innledning... 1 2 Oversikt over spesialiserte områdefunksjoner... 2 3 Vurderinger

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Finnmarkssykehuset som førstevalget

Finnmarkssykehuset som førstevalget Finnmarkssykehuset som førstevalget Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset fram mot 2030 Innhold 1 Grunnlag for strategisk utviklingsplan... 2 1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset...

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/222 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 17.3.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/222 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 17.3.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/222 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 17.3.2015 Saksnummer 24/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 25. mars 2015

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS

Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS Revisjon Revisjon gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 14-3 Dokumenttittel: Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.4.2007 200700006-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Linn Sparby, leder voksenhab. Hammerfest, 23. april 2014 Hilde Lund, leder barnehab. Saksnummer 37/2014 Saksansvarlig: Harald

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST NKH NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING NKH Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST Statusrapport 2012 Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde Ressursgruppe for

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Berit Malmo, enhetsleder Hammerfest, 23. april 2014 Saksnummer 38/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag og

Detaljer

RAPPORT fra prosjekt

RAPPORT fra prosjekt ephorte sak 204/89 RAPPORT fra prosjekt Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART) Habiliteringsteamene for barn og voksne i Lofoten og Vesterålen Og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer