Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad"

Transkript

1

2 Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

3 Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig lik versjonen som ble presentert i juni 2016, men i alle oversikter er opphold og konsultasjoner i hoveddiagnose-gruppe (HDG) 13 «Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer», HDG 14 «Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid» og HDG 15 «Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden» tatt ut av analysene. Dette er gjort etter diskusjon med oppdragsgiver for å synliggjøre omfanget av akuttkirurgi for kirurgiske og ortopediske enheter i HF-et justert for kirurgi for føde- og gynekologiområdet. Resultatet av at HDG 13, 14 og 15 tas ut av alle analyser er at: Volum reduseres for oversikter som er knyttet til alle avdelinger/enheter i HF-et i forhold til juni-utgaven Volum reduseres relativt lite for kirurgiske og ortopediske avdelinger. Det blir imidlertid noen færre kontakter her også, da det registreres noen føde/gyn-opphold i kirurgisk DRG på kir-ort avdelinger og ikke alle på føde/gyn avdelinger Det er også funnet en feil i oversiktene fra juni: Antall døgnopphold ved ortopedisk avdeling UNN Narvik innlagt som planlagt ble feilaktig lagt inn som summen av planlagt og ø-hjelp. Riktig tall for planlagte døgnopphold ved ortopedisk avdeling skal være 59 og ikke 487 som foilen viste. Ny rettet foil for juni-utgaven er inkludert her

4 Oversikter for døgnopphold

5 Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: Norsk pasientregister (NPR) Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum For døgnoppholdene ved UNN Narvik samlet utgjør ø-hjelpsoppholdene 88 prosent For dagoppholdene (som er dagkirurgi og dialyse hovedsakelig) er det i praksis ikke ø-hjelp For polikliniske konsultasjoner (inkludert noe dagmedisinske opphold) er det 16 prosent ø- hjelpskonsultasjoner (dagmedisin som er definert som poliklinikk er i all hovedsak Kjemoterapi, dag rehabilitering og stråleterapi der det er aktuelt)

6 Antall og prosentandel episoder ved gastrokir og urologi/endokrin kir (tjenesteenh og 16000) UNN Narvik 2014 etter inntaks-måte og behandlingsnivå eksl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum For døgnoppholdene er det noe lavere andel ø-hjelp ved kir-avdelingene enn for sykehuset samlet med 73 prosent ø-hjelps-opphold Dagoppholdene er også her i praksis elektive For de polikliniske konsultasjonene er prosentandelen ø-hjelp lik som for sykehuset samlet.

7 Antall og prosentandel episoder ved ortopedisk avd (tjenesteenh ) UNN Narvik 2014 etter inntaks-måte og behandlingsnivå ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum For døgnoppholdene er det en høyere andel ø-hjelp ved ortopedisk avd enn for kir avd. og sykehuset samlet med 88 prosent ø-hjelps-opphold Dagoppholdene er også her i praksis elektive For de polikliniske konsultasjonene er prosentandelen ø-hjelp betydelig høyere enn sykehuset samlet. Dette skyldes antakelig en høyere andel skader med behov for ø-hjelp enn for sykehuset forøvrig

8 Antall og prosentandel episoder ved ortopedisk avd (tjenesteenh ) UNN Narvik 2014 etter inntaks-måte og behandlingsnivå - korrigert versjon fra Juni-utgaven som hadde feil for elektive døgnopphold Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum Som foregående foil viser er det nesten ikke forskjell på aktiviteten i ortopedisk avdeling om gyn/føde holdes utenfor For døgnoppholdene er det en høyere andel ø-hjelp ved ortopedisk avd enn for kir avd. og sykehuset samlet med 88 prosent ø-hjelps-opphold Dagoppholdene er også her i praksis elektive For de polikliniske konsultasjonene er prosentandelen ø-hjelp betydelig høyere enn sykehuset samlet. Dette skyldes antakelig en høyere andel skader med behov for ø- hjelp enn for sykehuset forøvrig

9 Antall og prosentandel episoder ved UNN Harstad 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum For døgnoppholdene er det en noe lavere andel ø-hjelp enn ved UNN Narvik Dagoppholdene er også her i praksis elektive For de polikliniske konsultasjonene er prosentandelen ø-hjelp lik andelen ved UNN Narvik

10 Antall og prosentandel episoder ved gastrokir og urologi/endokrin kir (tjenesteenh og 16000) UNN Harstad 2014 etter inntaks-måte og behandlingsnivå ekskl HDG13(gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum For døgnoppholdene er det en noe lavere andel ø-hjelp ved de to kir enhetene enn tilsvarende ved UNN Narvik Dagoppholdene er også her i praksis elektive For de polikliniske konsultasjonene er prosentandelen ø-hjelp høyere enn tilsvarende avdelinger i UNN Narvik

11 Antall og prosentandel episoder ved ortopedisk avd (tjenesteenh ) UNN Harstad 2014 etter inntaks-måte og behandlingsnivå eksl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk Sum konsultasjon Ø-hjelp Planlagt Sum Hastegrad Innlagt døgn Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Sum Ø-hjelp Planlagt Sum For døgnoppholdene er ø-hjelpsandelen i ort avdeling lavere enn tilsvarende avdeling i UNN Narvik Dagoppholdene er også her i praksis elektive For de polikliniske konsultasjonene er prosentandelen ø-hjelp høyere enn tilsvarende avdelinger i UNN Narvik

12 Samlet antall døgnopphold per dag i året UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestid i døgnet ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Tid på døgnet UNN Narvik UNN Harstad UNN Narvik per dag i året UNN Harstad per dag i året 1 Dagtid 08:00-15: ,3 8,4 2 Kveld/natt 16:00-07: ,1 6,9 Sum ,4 15,3

13 Samlet antall døgnopphold innlagt som ø-hjelp per dag i året UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestid i døgnet eksl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/føde) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Tid på døgnet UNN Narvik UNN Harstad UNN Narvik per dag i året UNN Harstad per dag i året 1 Dagtid 08:00-15: ,4 5,7 2 Kveld/natt 16:00-07: ,0 5,9 Sum ,4 11,6

14 Samlet antall døgnopphold innlagt som ø-hjelp per dag i året ved kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestid i døgnet eksl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Akuttinnleggelsene for døgnopphold ved de to kirurgiske avdelingene er 1,0 per dag på kveld/natt ved Narvik og 1,2 per dag i samme periode ved Harstad. Tilsvarende tall for de to ortopediske avdelingene er henholdsvis 0,6 og 1,2 per dag på kveld/natt Tid på døgnet UNN Narvik Unn Narvik kiravd (13000 ort avd og 16000) (14000) UNN Harstad kiravd (13000 og 16000) UNN Harstad ort avd (14000) UNN Narvik kiravd per dag i året Unn Narvik ort avd per dag i året UNN Harstad kiravd per dag i året UNN Harstad ort avd per dag i året 1 Dagtid 08:00-15: ,9 0,5 1,0 0,8 2 Kveld/natt 16:00-07: ,0 0,6 1,2 1,2 Sum ,8 1,2 2,2 2,0

15 Antall døgnopphold innlagt som ø-hjelp per dag i året ved kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestime 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR For alle fire avdelingene er det relativt lite volum målt som antall opphold per dag etter innleggelsestime på nattestid. Alle fire avdelinger har en profil med et høydepunkt på dagtid som gradvis avtar ned mot midnatt. Toppunktene på dagen varierer imidlertid noe. Det er kir-avdeling ved Harstad som har det høyeste volumet på dagtid med i overkant av 0,2 per dag i året i inntime 15:00-15:59.

16 Prosentandel døgnopphold innlagt som ø-hjelp per dag i året ved kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestime 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Andelen ø-hjelpsinnleggelser er høyest på dagtid og stiger jevnt utover dagen fra kl 07:00 til 16:59 for så gradvis å avta mot midnatt og mot lavperiode fra om lag kl 02:00 Det er ikke stor variasjon i andelen ø-hjelpsinnleggelser i løpet av døgnet mellom de fire avdelingene.

17 Definisjonen av vakttid og aktivitet for ø-hjelp døgnopphold i kir-ort avdelinger UNN Narvik og UNN Harstad 2014 (sumtall for de to) ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Innleggelsest ime i døgnet Man Tir, Ons eller Tor Fre Lør Søn Sum hele døgnet Sum vakttid Sum ant per dag i året Sum ant vakttid per dag i året 00:00-00: ,18 0,18 01:00-01: ,13 0,13 02:00-02: ,07 0,07 03:00-03: ,08 0,08 04:00-04: ,10 0,10 05:00-05: ,05 0,05 06:00-06: ,06 0,06 07:00-07: ,07 0,02 08:00-08: ,11 0,03 09:00-09: ,25 0,05 10:00-10: ,31 0,04 11:00-11: ,43 0,08 12:00-12: ,50 0,10 13:00-13: ,54 0,09 14:00-14: ,53 0,10 15:00-15: ,57 0,12 16:00-16: ,50 0,50 17:00-17: ,44 0,44 18:00-18: ,39 0,39 19:00-19: ,44 0,44 20:00-20: ,39 0,39 21:00-21: ,41 0,41 22:00-22: ,31 0,31 23:00-23: ,32 0,32 Sum ,19 4,51

18 Antall ø-hjelpsinnleggelserper dag i året ( hele døgnet og vakttid) for døgnopphold ved kir-ort-avdelinger UNN Narvik og UNN Harstad etter sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Variasjonene i antall ø- hjelpsinnleggelser for døgnpasienter per dag i året i vakttiden er mindre for de to kirurgiske avdelingene enn for ortopedien da ortopedisk avdeling i Harstad har dobbelt så mange innleggelser per dag i året i vakttiden enn tilsvarende for Narvik

19 Antall ø-hjelpsinnleggelser per dag per måned for døgnpasienter i kir- ortavdelinger i UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsesmåned og sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR

20 Antall opphold per dag per måned for døgnpasienter ved UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsesmåned ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR UNN Narvik har ikke den samme lavaktiviteten som Harstad i juli og august måned. Dette skyldes antakelig en lavere elektiv aktivitet i disse to månedene.

21 Prosentandel ø-hjelpsinnleggelser per dag per måned for døgnpasienter i kir- ortavdelinger i UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsesmåned og sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Ø-hjelpsandelen er høyere ved kir-avd Narvik enn de tre andre avdelingene

22 Antall ø-hjelpsinnleggelser per dag i året for døgnpasienter i kir- ort-avdelinger i UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestid og sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Det er svært lave akuttvolum per dag i året utenom dagtid for alle de fire avdelingene i UNN Narvik og UNN Harstad

23 Antall ø-hjelpsinnleggelseri kirurgisk DRG per dag i året for døgnpasienter i kir- ort-avdelinger i UNN Narvik og UNN Harstad etter innleggelsestid og sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Det er et lavt antall ø- hjelpsopphold per dag i året i kirurgisk DRG for døgnpasienter i alle periodene i døgnet for de fire avdelingene.

24 Antall sykehusopphold innlagt som ø-hjelp for døgnpasienter i kir- ort- avdelinger i UNN Narvik og UNN Harstad etter hoveddiagnosegruppe og sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hoveddiagnosegruppe UNN Narvik kir avd (13000 og 16000) Unn Narvik ort avd (14000) UNN Harstad UNN Harstad kir avd ort avd (13000 og (14000) 16000) 1 Sykdommer i nervesystemet Øyesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/and Forbrenninger Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med he Signifikant multitraume Sykdommer i bryst Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjon Sum

25 Prosentandel sykehusopphold innlagt som ø-hjelp for døgnpasienter i kir- ort-avdelinger i UNN Narvik og UNN Harstad etter hoveddiagnosegruppe og sykehus 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hoveddiagnosegruppe UNN Narvik kir avd (13000 og 16000) Unn Narvik ort avd (14000) UNN Harstad UNN Harstad kir avd ort avd (13000 og (14000) 16000) 1 Sykdommer i nervesystemet Øyesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/and Forbrenninger Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med he Signifikant multitraume Sykdommer i bryst Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjon Sum

26 Oversikter for poliklinikk

27 Antall polikliniske konsultasjoner ved UNN Narvik og UNN Harstad etter inn-time, sykehus og hastegrad 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Inn-time i Unn Narvik UNN Harstad døgnet Øh-hjelp konsultasj Planlagte konsultasj Sum Øh-hjelp konsultasj Planlagte konsultasj Sum 00:00-00: :00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: Sum

28 Antall polikliniske konsultasjoner i kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) ved UNN Narvik og UNN Harstad etter inn-time, sykehus og hastegrad 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Inn-time i døgnet Unn Narvik kir-avd (tj.enhet og 16000) Unn Narvik ort-avd (tj.enhet 14000) Unn Harstad kir-avd (tj.enhet og 16000) Unn Harstad ort-avd (tj.enhet 14000) Øh-hjelp konsultasj Planlagte konsultasj Sum Øh-hjelp konsultasj Planlagte konsultasj Sum Øh-hjelp konsultasj Planlagte konsultasj Sum Øh-hjelp konsultasj Planlagte konsultasj Sum 00:00-00: :00-01: :00-02: :00-03: :00-04: :00-05: :00-06: :00-07: :00-08: :00-09: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: Sum

29 Prosentandel polikliniske konsultasjoner i kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) ved UNN Narvik og UNN Harstad etter inn-time 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR

30 Antall polikliniske konsultasjoner per dag i året med hastegrad ø-hjelp i kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) ved UNN Narvik og UNN Harstad etter inn-periode 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Utenfor dagtid er det lave antall ø-hjelpskonsultasjoner per dag i året for alle de fire avdelingene Perioder innlagt i døgnet UNN Narvik kiravd (13000 og 16000) Unn Narvik ort avd (14000) UNN Harstad kiravd (13000 og 16000) UNN Harstad ort avd (14000) UNN Narvik kiravd per dag i året Unn Narvik ort avd per dag i året UNN Harstad kiravd per dag i året UNN Harstad ort avd per dag i året 00:00-06:59 natt ,2 0,2 0,4 0,5 07:00-15:59 dag ,4 2,4 2,7 4,7 16:00-17:59 ettermiddag ,1 0,6 0,4 1,1 18:00-19:59 tidlig kveld ,1 0,5 0,5 1,1 20:00-23:59 sen kveld ,1 0,6 0,6 1,3 Sum ,9 4,3 4,7 8,7

31 Antall polikliniske konsultasjoner per dag i året med hastegrad ø-hjelp ved UNN Narvik og UNN Harstad etter inn-periode 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Selv om alle ø-hjelps-konsultasjonene tas med er det et relativt lavt antall per dag i året utenom dagtid Inntaksperiode i døgnet UNN Narvik UNN Harstad UNN Narvik per dag i året UNN Harstad per dag i året 00:00-06:59 natt ,7 1,4 07:00-15:59 dag ,5 11,1 16:00-17:59 ettermiddag ,9 1,7 18:00-19:59 tidlig kveld ,7 1,7 20:00-23:59 sen kveld ,9 2,1 Sum ,7 18,0

32 Antall polikliniske konsultasjoner med hastegrad ø-hjelp i kir- (tj.enhet og 16000) og ortavd (tj.enhet 14000) ved UNN Narvik og UNN Harstad etter hoveddiagnosegruppe 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hoveddiagnosegrupper UNN Narvik kiravd (13000 og Unn Narvik ort avd (14000) UNN Harstad kiravd (13000 og UNN Harstad ort avd (14000) 1 Sykdommer i nervesystemet Øyesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre Forbrenninger Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med hels Sykdommer i bryst Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner Sum

33 Prosentandel polikliniske konsultasjoner med hastegrad ø-hjelp i kir- (tj.enhet og 16000) og ort-avd (tj.enhet 14000) ved UNN Narvik og UNN Harstad etter hoveddiagnosegruppe 2014 ekskl HDG13 (gyn), HDG14 (svsk/fødsler) og HDG15 (nyfødte) Datakilde: NPR Hoveddiagnosegrupper UNN Narvik kiravd Unn Narvik ort avd (14000) UNN Harstad kiravd UNN Harstad ort avd 1 Sykdommer i nervesystemet Øyesykdommer Øre-, nese- og halssykdommer Sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i fordøyelsesorganene Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i hud og underhud Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer Nyre- og urinveissykdommer Sykdommer i mannlige kjønnsorganer Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparat Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter/andre Forbrenninger Faktorer som påvirker helsetjenesten - andre kontakter med hels Sykdommer i bryst Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner Sum

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse-

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre Nasjonal helse - og sykehusplan Databegreper og filtre Behandlingssted = Narvik Opptaksområde = pasientens folkeregisterregistrerte bostedskommune Indremedisinsk pasient = utvalgte verdier fra feltet DIPS

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2014 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2012-14 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg November 2014 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2013 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2011-13 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg August 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 69/2018 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 69/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK?

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? Samhandlingsseminar 04.06.19 Torunn Nesset, Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus DETTE HAR JEG TENKT Å SI LITT OM: PLO-kommunikasjon generelt Utskrivningsrapporter

Detaljer

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos Funksjonsstruktur i sykehus HMN 2020 3 scenarier Namsos 300909 Scenario 0 Den demografiske utvikling legges til grunn Uendret institusjonsstruktur liggetid kvalitet oppgavefordeling (indexjustert) økonomisk

Detaljer

Kort agenda presentasjon OSS :

Kort agenda presentasjon OSS : Kort agenda presentasjon OSS 25.10.12: SAMHANDLING & HELSEDATA: 1. Forbruk av KMF-DRG på sørlandet ; Bruk av helsetjenester i befolkningen; Magnussen faktor, forbruksrater, liggetider, nyhenvisninger 2.

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning. Kortversjon av framskrivingsmetoden

RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning. Kortversjon av framskrivingsmetoden RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning Kortversjon av framskrivingsmetoden September 2018 1 1. Bakgrunnen for framskrivingsmodellen Kompetansenettverk for sykehusplanlegging

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2

OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2 OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2 Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på sørfylket. Kjell Solstad mai 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på sørfylket. Kjell Solstad mai 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - med hovedvekt på sørfylket Kjell Solstad mai 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på sør-fylket.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Arbeidsgruppemøte 4 26.03.2015 Agenda 1. Innledning 2. Supplerende aktivitetsdata 3. Ny spesialitet i akuttmedisin konsekvenser for SSF 4.

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Framskrivning Nordlandssykehuset HF. Utviklingsplan Helse Nord RHF

Framskrivning Nordlandssykehuset HF. Utviklingsplan Helse Nord RHF Framskrivning Nordlandssykehuset HF Utviklingsplan Helse Nord RHF Framskrivningsmodellen Desember 2016 Har benyttet Sykehusbyggmodellen for framskrivninger Trinn 1 - matematikk Pasient data NPR Befolkningsdata

Detaljer

Forskjeller i forbruk av helsetjenester

Forskjeller i forbruk av helsetjenester Forskjeller i forbruk av helsetjenester - hvordan få et godt og omforent grunnlag for planlegging av tjenestene? Presentasjon fra kontaktmøter med kommunene 28.Oktober og 4. november 2011 Sveinung Aune

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på nordfylket. Kjell Solstad mai 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på nordfylket. Kjell Solstad mai 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - med hovedvekt på nordfylket Kjell Solstad mai 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på nord-fylket.

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr.

SAMMENDRAG. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. Nr. SAMMENDRAG Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr.05/018 Analysenotat 05/018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten E 1 Tittel: Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste Nummer:

Detaljer

Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008

Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008 Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008 Oversikt over andel ø-hjelpinnleggelser pr fagområde og tid på døgnet Medisin utgjør ca. 50% av alle ø- hjelpsinnleggelser Kirurgi og ortopedi utgjør samlet i underkant

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Notat aktivitet, pasientstrømmer og kapasitet

Notat aktivitet, pasientstrømmer og kapasitet Notat aktivitet, pasientstrømmer og kapasitet Fra arbeidsgruppe Desember 2016 Side 1 av 16 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Kort om arbeid og organisering...2 1.2 Kort om oppbygning av dokument og datagrunnlag...2

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Utviklingstrekk i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vedleggsrapport

Utviklingstrekk i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vedleggsrapport Utviklingstrekk i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten Vedleggsrapport Innhold Innhold 6 Sammendrag 8 Innledning 12 Det store bildet; Aktivitetssammensetning og beregnet ressursbruk 12 To perspektiver

Detaljer

Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035 Sykehuset Telemark HF (STHF)

Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035 Sykehuset Telemark HF (STHF) EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Aktivitetsframskriving i somatikk år Sykehuset Telemark HF (STHF) Aktivitetsframskriving i somatikk år Sykehuset Telemark HF (STHF) Prosjektnummer

Detaljer

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Ina Heiberg og Gro R. Berntsen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Mars 2009 1 Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

Forebygging lønner det seg?

Forebygging lønner det seg? Forebygging lønner det seg? Kjartan Sælensminde, Nasjonal konferanse, Friskliv Læring Mestring, Oslo 19. november 2015 Tittel «Forebygging lønner det seg?» Hva menes med «forebygging»? Alt fra: - Befolkningsrettede

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Akuttilbudet i Helse Midt-Norge. Somatiske sykehustjenester

Akuttilbudet i Helse Midt-Norge. Somatiske sykehustjenester kuttilbudet i Helse Midt-Norge Somatiske sykehustjenester lektiv virksomhet relatert til akuttstruktur nestesi kuttsykehus KUTT LKTIV lektiv / dag / poliklinikk lektiv / dag / poliklinikk lektiv / dag

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Nr. / Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Analysenotat / SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder

Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder Administrative systemer, nasjonale registre, kodeverk og standarder 16. september 2005 1. Pasientadministrative systemer 2. Kodeverk, statistikk og innrapportering 3. Kodeverk,DRG og ISF (Med takk til

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006

Journalgjennomganger SINTEF Helse 2005-2006 Journalgjennomganger SINTEF 2005-2006 Øyvind B Hope Seniorrådgiver SINTEF PaFi 1 Todelt prosjekt Utvikling av metodehåndbok for gjennomganger Gjennomgang av journaler hos et utvalg private sykehus 2 1

Detaljer

Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig?

Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig? Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig? Kjartan Sælensminde Skadeforebyggende forums årskonferanse 20. april

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

Nye Hammerfest sykehus. Allmøter Status i forprosjektet

Nye Hammerfest sykehus. Allmøter Status i forprosjektet Nye Hammerfest sykehus Allmøter 23.-25.04.19 Status i forprosjektet Agenda for møtet: Hvor er prosjektet i dag Framskrivningene 2015 og 2017 Arealer Medvirkning Fotavtrykket Økonomi Tidsplan Tidslinje

Detaljer

Avtalespesialister i Helse Nord

Avtalespesialister i Helse Nord Avtalespesialister i Helse Nord Somatiske konsultasjoner på poliklinikk og hos avtalespesialister i Helse Nord RHF i perioden 2014 2016 I august 2016 publiserte SKDE rapporten «En analyse av aktiviteten

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014

Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014 Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014 Bestillingen Bestilt av Helse Nord RHF ved Kirsti Freibu 03.03.2016. Utført av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Linda Leivseth

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 23.09.2009 Referent: row/fi PR Til stede: Kopi til: Mikal Gjellan, Johan Ræder, Siri Malm, Bjørn Buan, Eva Wensaas, Robert Wiik, Lotte Strandjord

Detaljer

STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE?

STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE? STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE? - Forventet demografisk utvikling - Bruk av helsetjenester i området Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter, Drammen

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Simulering av alternativ 2b-2, 2b-3 og 3. Juli 2016

Simulering av alternativ 2b-2, 2b-3 og 3. Juli 2016 Simulering av alternativ 2b-2, 2b-3 og 3 Juli 2016 Forutsetninger enkel simulering somatisk sektor har ikke: Ø-hjelpsopphold i kirurgisk DRG Fødsler Kreftkirurgi Protesekirurgi Utvalgte prosedyrer gastrokirurgi

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

Kostnadsvekter dokumentasjon av KV-arbeidet i 2013

Kostnadsvekter dokumentasjon av KV-arbeidet i 2013 Saksbehandler: Ansvarlig: Ann Lisbeth Sandvik Beate Margrethe Huseby12/7788-7 Avdeling økonomi og analyse Kostnadsvekter 2014 - dokumentasjon av KV-arbeidet i 2013 Helsedirektoratet beregner årlige kostnadsvekter

Detaljer

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september 2011 Kjell Solstad Produktivitet i spesialisthelsetjenesten I nettartikkel om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 sier helsedirektør

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Steinkjer 9.juni 2017

Steinkjer 9.juni 2017 Strategisk utviklingsplan 2018-2022-2035 Helse Nord-Trøndelag Steinkjer 9.juni 2017 Liv Haugen, sykehusplanlegger, lege Utviklingsplaner - se inn i framtida inn i glasskula Befolkningsutvikling Sykdomsutvikling

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

Evaluering av kommunal medfinansiering

Evaluering av kommunal medfinansiering Evaluering av kommunal medfinansiering Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Oddvar Kaarbøe Karin Monstad Rokkansenteret Samhandlingsreformen Behandling på mest effektive omsorgsnivå Mer på kommunenivå Økonomiske

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 1: Framskriving av pasientaktivitet Møte i Arbeidsgruppe: Bygg Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for. Sørlandet Sykehus HF

Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for. Sørlandet Sykehus HF Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for Sørlandet Sykehus HF 2015-2035 1 2 PROSJEKTNR: 120301193 UTARBEIDET AV Paul Martin Gystad Kjell Solstad Marte Lauvsnes DOKUMENTSTATUS 01 14.06.2017 Oversendt

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Pasienter med omfattende tjenestebehov

Pasienter med omfattende tjenestebehov Pasienter med omfattende tjenestebehov Rapport juni 2018 Lars Rønningen, seniorrådgiver Identifisere de med størst tjenestebruk Aktivitet og tjenester pasientene mottar gis en kostnad (pris). For somatikk

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

Dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal. Adm.dir. Gunnar Bovim 7. April 2010

Dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal. Adm.dir. Gunnar Bovim 7. April 2010 Dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal Adm.dir. Gunnar Bovim 7. April 2010 Disposisjon Strategiprosessene i Helse Midt-Norge Strategi 2020 Lokal prosess i Helse Nordmøre og Romsdal Driftssituasjonen

Detaljer

EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED BEHOV FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG

EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED BEHOV FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED BEHOV FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG Line Melby, seniorforsker SINTEF Helse Landskonferansen i palliasjon Stavanger, 16.9.2016 Name Place Month 2016

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET I VESTFOLD (SIV) VEDLEGG

UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET I VESTFOLD (SIV) VEDLEGG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET I VESTFOLD (SIV) 23.01.2018 VEDLEGG Innhold 1 VEDLEGG 1 OVERORDNEDE STRATEGIER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 1.1 GENERELT...3 1.2 SPESIELLE FAGOMRÅDER...3 1.2.1 Psykisk

Detaljer