Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbruk av sykehustjenester i Salten-området"

Transkript

1 Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn Datamateriale og metode Resultater Forbruk av dagbehandlinger Forbruk av døgninnleggelser Forbruk av poliklinikk-konsultasjoner Detaljerte tabeller Dagbehandlinger Døgninnleggelser Poliklinikk-konsultasjoner...19

2 1 Bakgrunn Overordnet samarbeidsorgan ved Nordlandssykehuset (OSO) ønsker en gjennomgang av forbruket av ulike sykehus for bosatte i Salten-området. Bakgrunnen for bestillingen er en tidligere rapport utarbeidet av SKDE 1 som også utgjør en mal for denne rapporten. Formålet med analysen er altså å se nærmere på forbruket av helsetjenester for bosatte i Salten ved forskjellige sykehus. Vi har valgt å ta med forbruket for bosatte i opptaksområdet for Tromsø slik at tallene for Salten kan sammenlignes med tall fra et annet boområde av sammenlignbar størrelse. 2 Datamateriale og metode Datagrunnlaget som er brukt i denne undersøkelsen kommer fra Norsk Pasientregister (NPR) og inneholder informasjon om alle behandlinger i den somatiske spesialisthelsetjenesten i Helse Nord for årene til. Forbruket av spesialisthelsetjenestene beskrives som henholdsvis dagbehandlinger, døgninnleggelser og polikliniske konsultasjoner. Disse telles for eget lokalsykehus og andre aktuelle sykehus. For alle sykehus beregnes også kjønns- og aldersjusterte rater per 1000 innbyggere og hvor stor andel av behandlingen denne utgjør i prosent. Ved justering er det benyttet direkte metode, med landets befolkningssammensetning i fem aldersgrupper (0-14 år, år, år, år, 80 år og eldre) og to kjønnsgrupper i som referansepopulasjon. De kjønns- og aldersjusterte ratene for befolkningsområdene blir da de ratene området hadde hatt om befolkningssammensetningen var lik landet som helhet, gitt den faktiske fordelingen av hendelser i hver kjønns- og aldersgruppe. Vi ser også på forbruket fordelt på hastegrad, kjønn og aldersgrupper, og vi har inkludert tabeller over de 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG) og hoveddiagnosegrupper (HDG). Siden Salten-området har Nordlandssykehuset Bodø, med omfattende tjenestetilbud, som lokalsykehus, er forbruket for dette boområdet sammenlignet med forbruket for bosatte i opptaksområdet til UNN Tromsø, og ikke øvrige lokalsykehusområder med mindre omfattende tjenestetilbud. Bosatte i Salten-området er bosatte i følgende kommuner: 1804 Bodø, 1837 Meløy, 1838 Gildeskål, 1839 Beiarn, 1840 Saltdal, 1841 Fauske, 1845 Sørfold, 1848 Steigen, 1849 Hamarøy og 1850 Tysfjord. Bosatte i Tromsø-området er bosatte i følgende kommuner: 1902 Tromsø, 1922 Bardu, 1924 Målselv, 1925 Sørreisa, 1926 Dyrøy, 1927 Tranøy, 1928 Torsken, 1929 Berg, 1931 Lenvik, 1933 Balsfjord, 1936 Karlsøy, 1938 Lyngen, 1939 Storfjord, 1940 Kåfjord, 1941 Skjervøy, 1942 Nordreisa og 1943 Kvænangen. 3 Resultater Resultatene viser antall behandlinger, innleggelser eller konsultasjoner, ikke antall personer som er behandlet. 1 SKDE - Rapport : Forbruk av UNN og Nordlandssykehuset ulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen 2

3 3.1 Forbruk av dagbehandlinger Tabell 3.1.1: Dagbehandlinger for bosatte i boområde Salten, -, etter behandlingssted Behandlende sykehus rate rate Eget lokalsykehus % % % 77.0 UNN Tromsø 513 6% % % 1.6 UNN Harstad 11 0% % % 0.2 UNN Narvik 44 1% % % 0.4 Andre behandlingssteder 484 6% % % 6.1 Total % % % 85.3 rate Figur 3.1.1: Kjønns- og alderstandardiserte rater pr innbyggere for dagbehandlinger i boområde Salten, -, etter behandlingssted 3

4 Tabell 3.1.2: Dagbehandlinger for bosatte i boområde Tromsø, -, etter behandlingssted Behandlende sykehus rate rate Eget lokalsykehus % % % 48.7 NLSH Bodø 12 0% % % 0.1 UNN Harstad 389 4% % % 3.0 UNN Narvik 323 3% % % 1.3 Andre behandlingssteder % % % 10.0 Total % % % 63.1 rate Figur 3.1.2: Kjønns- og alderstandardiserte rater pr innbyggere for dagbehandlinger i boområde Tromsø, -, etter behandlingssted 4

5 3.2 Forbruk av døgninnleggelser Tabell 3.2.1: Døgninnleggelser for bosatte i boområde Salten, -, etter behandlingssted Behandlende sykehus rate rate Eget lokalsykehus % % % UNN Tromsø % % % 11.0 UNN Harstad 26 0% % % 0.4 UNN Narvik 151 1% % % 1.7 Andre behandlingssteder % % % 9.8 Total % % % rate Figur 3.2.1: Kjønns- og alderstandardiserte rater pr innbyggere for døgninnleggelser i boområde Salten, -, etter behandlingssted 5

6 Tabell 3.2.2: Døgninnleggelser for bosatte i boområde Tromsø, -, etter behandlingssted Behandlende sykehus rate rate Eget lokalsykehus % % % NLSH Bodø 84 0% % % 0.4 UNN Harstad 505 3% % % 2.5 UNN Narvik 254 1% % % 1.5 Andre behandlingssteder % % % 6.9 Total % % % rate Figur 3.2.2: Kjønns- og alderstandardiserte rater pr innbyggere for døgninnleggelser i boområde Tromsø, -, etter behandlingssted 6

7 3.3 Forbruk av poliklinikk-konsultasjoner Tabell 3.3.1: Poliklinikk-konsultasjoner for bosatte i boområde Salten, -, etter behandlingssted Behandlende sykehus rate rate Eget lokalsykehus % % % UNN Tromsø % % % 45.4 UNN Harstad 93 0% % % 1.1 UNN Narvik 702 1% % % 6.0 Private avtalespesialister % % % Andre behandlingssteder % % % 33.6 Total % % % rate Figur 3.3.1: Kjønns- og alderstandardiserte rater pr innbyggere for poliklinikk-konsultasjoner i boområde Salten, -, etter behandlingssted 7

8 Tabell 3.3.2:Poliklinikk-konsultasjoner for bosatte i boområde Tromsø, -, etter behandlingssted Behandlende sykehus rate rate Eget lokalsykehus % % % NLSH Bodø 184 0% % % 1.4 UNN Harstad % % % 12.1 UNN Narvik 492 0% % % 3.6 Private avtalespesialister % % % Andre behandlingssteder % % % 21.8 Total % % % rate Figur 3.3.2: Kjønns- og alderstandardiserte rater pr innbyggere for poliklinikk-konsultasjoner i boområde Tromsø, -, etter behandlingssted 8

9 4 Detaljerte tabeller Her følger detaljerte tabeller på døgninnleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner for bosatte i Salten og Tromsø splittet på kjønn og aldersgrupper. Døgninnleggelser er også fordelt på DRG-type/hastegrad. Det er her differensiert mellom UNN Tromsø, NLSH Bodø og andre behandlere. Ved polikliniske konsultasjoner kommer private avtalespesialister i tillegg til disse. Vi har også laget en rangering av de ti vanligste diagnoserelaterte gruppene fordelt på boområde og behandlende sykehus for dagbehandlinger og døgninnleggelser. For poliklinikk-konsultasjoner har vi i stedet rangert de ti vanligste hoveddiagnosegruppene. Slik kan vi også lage en rangering av de ti vanligste hoveddiagnosegruppene behandlet hos private avtalespesialister. Vi gjør oppmerksom på at klinisk tilstand er registrert fra utskrivelsesdiagnosen. Resultatene viser antall opphold, behandlinger eller konsultasjoner, ikke antall personer som er behandlet. I rangeringene over vanligste DRG og HDG er de DRGer og HDGer som har færre enn 15 behandlinger, innleggelser eller konsultasjoner over tre år tatt ut av tabellen. 4.1 Dagbehandlinger Tabell 4.1.1: og andel dagbehandlinger fordelt på kjønn etter boområde og behandler, - Kjønn/Boområde/Behandler Kvinner Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 8 0% 8 0% 4 0% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø 223 6% 223 6% 43 1% NLSH Bodø % % % Andre 302 8% 302 8% 315 9% Alle % % % Menn Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 4 0% 4 0% 7 0% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø 290 6% 290 6% 93 2% NLSH Bodø % % % Andre 237 5% 237 5% 268 7% Alle % % % 9

10 Tabell 4.1.2: og andel dagbehandlinger fordelt på aldersgrupper etter boområde og behandler, - Aldersgrupper/Boområde/Behandler 0-14 år Tromsø UNN Tromsø % % % Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø 19 4% 19 4% 13 3% NLSH Bodø % % % Andre 33 8% 33 8% 41 10% Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 8 0% 8 0% 4 0% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø 95 4% 95 4% 41 2% NLSH Bodø % % % Andre % % % Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 3 0% 3 0% 1 0% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø 164 8% 164 8% 32 2% NLSH Bodø % % % Andre 173 9% 173 9% 162 9% Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 1 0% 1 0% 5 0% Andre 232 9% 232 9% % Alle % % % Salten UNN Tromsø 176 8% 176 8% 38 2% NLSH Bodø % % % Andre 42 2% 42 2% 104 5% Alle % % % 80 år og over Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % Andre 10 3% 10 3% 13 2% Alle % % % Salten UNN Tromsø 59 8% 59 8% 12 2% NLSH Bodø % % % Andre 7 1% 7 1% 1 0% Alle % % % 10

11 Tabell 4.1.3: Dagbehandlinger, rangering 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG), behandlet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø, gj.snitt - Bområde / rangering / diagnoserelaterte grupper, behandlet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø Prosent Tromsø 1 DRG 317O Dialysebehandling, dagkir beh % 2 DRG 39O Operasjoner på linsen, dagkirurgisk behandling % 3 DRG 41O Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer, dagkirurgisk behandling % 4 DRG 229O Op på håndledd/hånd ekskl større leddop, dagkir beh % 5 DRG 125O Diagnostisk percutan hjertekateterisering, u/ overnatting % 6 DRG 158O Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm, dagkir beh % 7 DRG 6O Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom, dagkirurgisk behandling % 8 DRG 231O Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur, dagkir beh % 9 DRG 60O Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkirurgisk behandling % 10 DRG 364O Utskraping & konisering ekskl ondartet sykdom, dagkir beh % 11 Andre DRG-er % Total boområde % Salten 1 DRG 317O Dialysebehandling, dagkir beh % 2 DRG 39O Operasjoner på linsen, dagkirurgisk behandling % 3 DRG DD10 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 4 DRG DD01 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 5 DRG DD08 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 6 DRG DD06 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 7 DRG 229O Op på håndledd/hånd ekskl større leddop, dagkir beh % 8 DRG 60O Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkirurgisk behandling % 9 DRG 41O Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer, dagkirurgisk behandling % 10 DRG 231O Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur, dagkir beh % 11 Andre DRG-er % Total boområde % 11

12 Tabell 4.1.4: Dagbehandlinger, rangering 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG), behandlet ved UNN Tromsø, gj.snitt - Bområde / rangering / diagnoserelaterte grupper, behandlet ved UNN Tromsø Prosent Tromsø 1 DRG 317O Dialysebehandling, dagkir beh % 2 DRG 39O Operasjoner på linsen, dagkirurgisk behandling % 3 DRG 41O Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer, dagkirurgisk behandling % 4 DRG 229O Op på håndledd/hånd ekskl større leddop, dagkir beh % 5 DRG 125O Diagnostisk percutan hjertekateterisering, u/ overnatting % 6 DRG 158O Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm, dagkir beh % 7 DRG 6O Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom, dagkirurgisk behandling % 8 DRG 231O Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur, dagkir beh % 9 DRG 60O Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkirurgisk behandling % 10 DRG 364O Utskraping & konisering ekskl ondartet sykdom, dagkir beh % 11 Andre DRG-er % Total boområde % Salten 1 DRG 125O Diagnostisk percutan hjertekateterisering, u/ overnatting % 2 DRG 905C Pol kons vedr angina pectoris og iskemisk hjertesykdom, unntatt AMI % 3 DRG DD05 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 4 DRG 41O Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer, dagkirurgisk behandling % 5 DRG 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse u/ overnatting % 6 DRG 112O Perkutane op på hjerte og store intratorakale kar ITAD u/ overnatting % 7 DRG 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander % 8 DRG DD01 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 9 DRG 905O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre kretsløpsykdommer 9 2.6% 10 DRG 229O Op på håndledd/hånd ekskl større leddop, dagkir beh 9 2.5% 11 Andre DRG-er % Total boområde % 12

13 Tabell 4.1.5: Dagbehandlinger, rangering 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG), behandlet ved NLSH Bodø, gj.snitt - Bområde / rangering / diagnoserelaterte grupper, behandlet ved NLSH Bodø Prosent Tromsø 11 Andre DRG-er % Total boområde % Salten 1 DRG 317O Dialysebehandling, dagkir beh % 2 DRG 39O Operasjoner på linsen, dagkirurgisk behandling % 3 DRG DD10 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 4 DRG DD01 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 5 DRG DD08 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 6 DRG DD06 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 7 DRG 60O Operasjoner på tonsiller og/eller adenoid vev, dagkirurgisk behandling % 8 DRG 229O Op på håndledd/hånd ekskl større leddop, dagkir beh % 9 DRG 222O Operasjoner på kneledd ekskl proteseop, dagkir beh % 10 DRG 231O Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur, dagkir beh % 11 Andre DRG-er % Total boområde % 13

14 4.2 Døgninnleggelser Tabell 4.2.1: og andel døgninnleggelser fordelt på DRG-type/hastegrad etter boområde og behandler, - DRG-type/hastegrad/Boområde/Behandler Elektiv medisin Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 17 1% 17 1% 21 1% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Andre % % % Alle % % % Ø-hjelp medisin Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 44 0% 44 0% 16 0% Andre 556 6% 556 6% 526 6% Alle % % % Salten UNN Tromsø 171 2% 171 2% 151 2% NLSH Bodø % % % Andre 346 5% 346 5% 363 5% Alle % % % Elektiv kirurgi Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 17 1% 17 1% 24 1% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Andre % % % Alle % % % Ø-hjelp kirurgi Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 6 0% 6 0% 3 0% Andre % % 175 9% Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Andre 81 6% 81 6% 96 6% Alle % % % Annet Tromsø UNN Tromsø % % % Andre 57 3% 57 3% 64 4% Alle % % % Salten UNN Tromsø 7 1% 7 1% 10 1% NLSH Bodø % % % Andre 34 3% 34 3% 47 4% Alle % % % 14

15 Tabell 4.2.2: og andel døgninnleggelser fordelt på kjønn etter boområde og behandler, - Kjønn/Boområde/Behandler Kvinner Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 51 1% 51 1% 42 0% Andre % % 924 9% Alle % % % Salten UNN Tromsø 442 6% 442 6% 466 6% NLSH Bodø % % % Andre 571 8% 571 8% 615 8% Alle % % % Menn Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 33 0% 33 0% 22 0% Andre % % 765 9% Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Andre % % 582 9% Alle % % % 15

16 Tabell 4.2.3: og andel døgninnleggelser fordelt på aldersgrupper etter boområde og behandler, - Aldersgrupper/Boområde/Behandler 0-14 år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 5 0% 5 0% 1 0% Andre 216 9% 216 9% 176 7% Alle % % % Salten UNN Tromsø 42 2% 42 2% 35 2% NLSH Bodø % % % Andre 162 8% 162 8% % Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 55 1% 55 1% 43 1% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø 306 7% 306 7% 235 6% NLSH Bodø % % % Andre % % % Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 11 0% 11 0% 15 0% Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Andre % % % Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 11 0% 11 0% 3 0% Andre 369 9% 369 9% 350 8% Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Andre 274 8% 274 8% 284 8% Alle % % % 80 år og over Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 2 0% 2 0% 2 0% Andre 184 8% 184 8% 133 5% Alle % % % Salten UNN Tromsø 98 5% 98 5% 98 5% NLSH Bodø % % % Andre 75 4% 75 4% 60 3% Alle % % % 16

17 Tabell 4.2.4: Døgninnleggelser, rangering 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG), behandlet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø, gj.snitt - Bområde / rangering / diagnoserelaterte grupper, behandlet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø Prosent Tromsø 1 DRG 391 Frisk nyfødt % 2 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % 3 DRG 143 Brystsmerter % 4 DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk % 5 DRG 390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem % 6 DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % 7 DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % 8 DRG DD05 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 9 DRG 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk % 10 DRG 372 Vaginal fødsel m/bk % 11 Andre DRG-er % Total boområde % Salten 1 DRG 391 Frisk nyfødt % 2 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % 3 DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk % 4 DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % 5 DRG 143 Brystsmerter % 6 DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen % 7 DRG DD05 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 8 DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager % 9 DRG 372 Vaginal fødsel m/bk % 10 DRG 390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem % 11 Andre DRG-er % Total boområde % 17

18 Tabell 4.2.5: Døgninnleggelser, rangering 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG), behandlet ved UNN Tromsø, gj.snitt - Bområde / rangering / diagnoserelaterte grupper, behandlet ved UNN Tromsø Prosent Tromsø 1 DRG 391 Frisk nyfødt % 2 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % 3 DRG 143 Brystsmerter % 4 DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk % 5 DRG 390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem % 6 DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % 7 DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % 8 DRG DD05 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 9 DRG 372 Vaginal fødsel m/bk % 10 DRG 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk % 11 Andre DRG-er % Total boområde % Salten 1 DRG 112E PCI med AMI u/bk % 2 DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/kompl hjertelidelse % 3 DRG 124 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/kompl hjertelidelse % 4 DRG 112C PCI uten AMI u/bk % 5 DRG 107C Koronar bypass med komplekse ledsagende prosedyrer eller m/bk % 6 DRG 112F PCI med AMI m/bk % 7 DRG 112D PCI uten AMI m/bk % 8 DRG 404 Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk % 9 DRG 36B Større inngrep ved netthinneløsning % 10 DRG 215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk % 11 Andre DRG-er % Total boområde % 18

19 Tabell 4.2.6: Døgninnleggelser, rangering 10 vanligste diagnoserelaterte grupper (DRG), behandlet ved NLSH Bodø, gj.snitt - Bområde / rangering / diagnoserelaterte grupper, behandlet ved NLSH Bodø Prosent Tromsø 1 DRG 297 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD > 17 år u/bk % 2 DRG 288A Gastrointestinale operasjoner for adipositas % 11 Andre DRG-er % Total boområde % Salten 1 DRG 391 Frisk nyfødt % 2 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk % 3 DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk % 4 DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk % 5 DRG 143 Brystsmerter % 6 DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen % 7 DRG DD05 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG % 8 DRG 372 Vaginal fødsel m/bk % 9 DRG 390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem % 10 DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager % 11 Andre DRG-er % Total boområde % 4.3 Poliklinikk-konsultasjoner Tabell 4.3.1: og andel poliklinikk-konsultasjoner fordelt på kjønn etter boområde og behandler, - Kjønn/Boområde/Behandler 19 Kvinner Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 98 0% 98 0% 148 0% Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % Menn Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 86 0% 86 0% 63 0% Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % %

20 Tabell 4.3.2: og andel poliklinikk-konsultasjoner fordelt på aldersgrupper etter boområde og behandler, - Aldersgrupper/Boområde/Behandler 0-14 år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 8 0% 8 0% 3 0% Private avtalespesialister % % % Andre 435 3% 435 3% 349 2% Alle % % % Salten UNN Tromsø 94 1% 94 1% 109 1% NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre 254 3% 254 3% 242 3% Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 135 0% 135 0% 155 0% Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 34 0% 34 0% 49 0% Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre 843 3% 843 3% 960 4% Alle % % % år Tromsø UNN Tromsø % % % NLSH Bodø 7 0% 7 0% 4 0% Private avtalespesialister % % % Andre % % % Alle % % % Salten UNN Tromsø % % % NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre 518 2% 518 2% 760 3% Alle % % % 80 år og over Tromsø UNN Tromsø % % % Private avtalespesialister % % % Andre 272 3% 272 3% 199 2% Alle % % % Salten UNN Tromsø 119 2% 119 2% 165 2% NLSH Bodø % % % Private avtalespesialister % % % Andre 110 1% 110 1% 109 1% Alle % % % 20

21 Tabell 4.3.3: Polikliniske konsultasjoner, rangering 10 vanligste hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø, gj.snitt - Bområde / rangering / hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø Prosent Tromsø 1 L40 Psoriasis % 2 Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst % 3 L20 Atopisk dermatitt % 4 Z03 Medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander % 5 L30 Annen dermatitt % 6 Z50 Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter rehabiliteringstiltak % 7 C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel % 8 Z51 Andre behandlingstiltak % 9 C50 Ondartet svulst i bryst % 10 H90 Mekanisk og nevrogent hørselstap % 11 Andre diagnoser % Total boområde % Salten 1 H90 Mekanisk og nevrogent hørselstap % 2 L40 Psoriasis % 3 Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst % 4 Z08 Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst % 5 Z51 Andre behandlingstiltak % 6 C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel % 7 Z34 Kontroll av normalt svangerskap % 8 E11 Diabetes mellitus type II % 9 C50 Ondartet svulst i bryst % 10 E10 Diabetes mellitus type I % 11 Andre diagnoser % Total boområde % 21

22 Tabell 4.3.4: Polikliniske konsultasjoner, rangering 10 vanligste hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet ved UNN Tromsø, gj.snitt - Bområde / rangering / hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet ved UNN Tromsø Prosent Tromsø 1 L40 Psoriasis % 2 Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst % 3 L20 Atopisk dermatitt % 4 Z03 Medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander % 5 L30 Annen dermatitt % 6 Z50 Kontakt med helsetjenesten for behandling som omfatter rehabiliteringstiltak % 7 C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel % 8 Z51 Andre behandlingstiltak % 9 C50 Ondartet svulst i bryst % 10 H90 Mekanisk og nevrogent hørselstap % 11 Andre diagnoser % Total boområde % Salten 1 C50 Ondartet svulst i bryst % 2 C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel % 3 C20 Ondartet svulst i endetarm % 4 Z08 Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst % 5 Z31 Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon % 6 Z80 Opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen % 7 M54 Ryggsmerte % 8 Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst % 9 N97 Infertilitet hos kvinne % 10 D05 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i bryst (mamma) % 11 Andre diagnoser 45.9% Total boområde % 22

23 Tabell 4.3.5: Polikliniske konsultasjoner, rangering 10 vanligste hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet ved NLSH Bodø, gj.snitt - Bområde / rangering / hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet ved NLSH Bodø Prosent Tromsø 1 E66 Fedme % 2 Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst % 3 Z47 Kontakt med helsetjenesten for annen ortopedisk etterbehandling 7 3.2% 11 Andre diagnoser % Total boområde % Salten 1 H90 Mekanisk og nevrogent hørselstap % 2 L40 Psoriasis % 3 Z09 Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst % 4 Z51 Andre behandlingstiltak % 5 Z08 Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst % 6 Z34 Kontroll av normalt svangerskap % 7 E11 Diabetes mellitus type II % 8 Z47 Kontakt med helsetjenesten for annen ortopedisk etterbehandling % 9 E10 Diabetes mellitus type I % 10 L20 Atopisk dermatitt % 11 Andre diagnoser % Total boområde % 23

24 Tabell 4.3.6: Polikliniske konsultasjoner, rangering 10 vanligste hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet hos private avtalespesialister, gj. snitt - Bområde / rangering / hoveddiagnoser (3 tegn) behandlet hos private avtalespesialister Prosent Tromsø 1 H25 Aldersbetinget grå stær % 2 H90 Mekanisk og nevrogent hørselstap % 3 Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose % 4 H40 Glaukom (glaucoma) % 5 E11 Diabetes mellitus type II % 6 J45 Astma % 7 Z30 Prevensjonstiltak % 8 H52 Brytningsforstyrrelser og akkomodasjonsforstyrrelser % 9 H35 Andre sykdommer i netthinne (retina) % 10 E10 Diabetes mellitus type I % 11 Andre diagnoser % Total boområde % Salten 1 H40 Glaukom (glaucoma) % 2 E11 Diabetes mellitus type II % 3 H25 Aldersbetinget grå stær % 4 H52 Brytningsforstyrrelser og akkomodasjonsforstyrrelser % 5 Z96 Status med andre funksjonelle implantater % 6 H35 Andre sykdommer i netthinne (retina) % 7 Z30 Prevensjonstiltak % 8 N95 Forstyrrelser i klimakterium og senere % 9 H90 Mekanisk og nevrogent hørselstap % 10 Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose % 11 Andre diagnoser % Total boområde % 24

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2010 Norsk Dagkirurgisk Forum 8. januar 2010 Kvalitet, medvirkning, prioritering Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bård

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus Oppgave for medisinsk embetseksamen Mathias Sonstad 2011 Forord Denne oppgaven er skrevet som en obligatorisk prosjektoppgave

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden 17.11.2017 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i i perioden 2014-2016 Lise Balteskard SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Oversikt over antall

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Kirurgi på busette i Finnmark i perioden

Kirurgi på busette i Finnmark i perioden Kirurgi på busette i Finnmark i perioden 2001-2005 Utarbeidet av prof Olav Helge Førde Forskn.sjef Gro Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Kirurgi på pasienter bosatt ved i Finnmark

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester

Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester Rapport av Ina Heiberg, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Desember 2010......... Forbruksrate, Poliklinikk 1013-1185 1185-1357 1357-1529 1529-1701... 1701-1874

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til UNN HF

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til UNN HF Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til UNN HF Rapport fra Analyseenheten i SKDE Juni 2011 Formålet med denne rapporten er å beskrive geografisk variasjon i henvisninger fra primærhelsetjeneste

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

KMF-beløp pr innbygger DRG 89

KMF-beløp pr innbygger DRG 89 Utdypende analyser 5 største DRG-er KMF-beløp er beregnet beløp basert på opphold ved SSHF i 2010 og DRG-prisliste for 2012 Sum av DRG-kode DRG_navn KMF_beløp % av total 89 Lungebetennelse & pleuritt >

Detaljer

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF Rapport fra Analyseenheten i SKDE November 2011 Formålet med denne rapporten er å beskrive geografisk variasjon i henvisninger

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 Heidi Jensberg 7.1 Innledning I dette kapitlet skal vi se nærmere på aktivitetsutviklingen blant pasienter

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Sak: 32/13 Samhandlingsstatistikk Til: Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Fra: OSO sekretariatet Møtedato: 22 mai, 2013 kl. 11.00 15.30 1. Uønskede samhandlingshendelser

Detaljer

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2468 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister 0 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Utgitt: 05/2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

- strategiutvikling som ledelsesverktøy. administrerende direktør

- strategiutvikling som ledelsesverktøy. administrerende direktør Hvor går UNN? - strategiutvikling som ledelsesverktøy Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Hvorfor strategi? Organisasjoner uten strategi blir utydelige i sin utviklingsretning Dilemma: Sviktende

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006

Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006 Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 22-26 Analyser av den kliniske virksomheten i Helse Nords lokalsykehus Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Variasjon i forbruk av dagkirurgiske inngrep i Norge

Variasjon i forbruk av dagkirurgiske inngrep i Norge Variasjon i forbruk av dagkirurgiske inngrep i Norge www.helseatlas.no DRGforum årskonferanse 2015, 9/3-2015. Bård Uleberg, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) / Helse Nord Disposisjon

Detaljer

Endringer i DRG-logikk 2006

Endringer i DRG-logikk 2006 Endringer i DRG-logikk 2006 Øyvind B Hope SINTEF PaFi 1 Hvorfor endringer? Feilkorrigering I et så komplekst system som DRG-systemet, vil det til stadighet oppdages større eller mindre feil. Som regel

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Rune Kvåle, Avdeling for helseregistre, Folkehelseins0tu5et 17.03.15 Disposisjon Generelt om helseregistre

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 23.09.2009 Referent: row/fi PR Til stede: Kopi til: Mikal Gjellan, Johan Ræder, Siri Malm, Bjørn Buan, Eva Wensaas, Robert Wiik, Lotte Strandjord

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Nye kreftpasienter i Helse Nord

Nye kreftpasienter i Helse Nord Nye kreftpasienter i Helse Nord En beskrivelse av omfang av behandling for pasienter med nyoppstått kreft i perioden 2010 2012, med hovedfokus på UNN. Analyseenheten, SKDE Helse Nord April 2014 Pasienter

Detaljer

Variasjon i forbruk av dagkirurgiske inngrep i Norge

Variasjon i forbruk av dagkirurgiske inngrep i Norge Variasjon i forbruk av dagkirurgiske inngrep i Norge www.helseatlas.no Dagkirurgisk forum, NORDAF Vintermøte 2015, 16/1-2015. Frank Olsen, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) / Helse

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) Informasjonsmøte for ansatte 15. desember 2016 Odd Søreide Ny bro opptaksområdet?

Detaljer

Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm Sakspapirene var ettersendt.

Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Dato: 7.12.2010 Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helse Finnmark HF

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helse Finnmark HF Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helse Finnmark HF Rapport fra Analyseenheten i SKDE November 2011 Formålet med denne rapporten er å beskrive geografisk variasjon i henvisninger

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre Nasjonal helse - og sykehusplan Databegreper og filtre Behandlingssted = Narvik Opptaksområde = pasientens folkeregisterregistrerte bostedskommune Indremedisinsk pasient = utvalgte verdier fra feltet DIPS

Detaljer

Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser?

Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser? Kostnad per pasient nødvendig perspektiv for optimale kostnadsanalyser? Trondheim 8. mars 2006 KOSPA Fordeler og ulemper kontra KPP. Ressursbruk og nytteverdi. Erfaringer fra praktisk bruk. v/ Arne M Holmeide,

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005. SINTEF Helse

Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005. SINTEF Helse SINTEF A588 RAPPORT Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005 Heidi Jensberg, Beate M. Huseby, Birgitte Kalseth og Jorid Kalseth SINTEF Helse Desember 2006

Detaljer

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 16.10.2015 Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet

Detaljer

Forbruk og variasjon av helsetjenester hvilke muligheter ligger i en nasjonal helseatlastjeneste. Demonstrasjon av Norsk helseatlas.

Forbruk og variasjon av helsetjenester hvilke muligheter ligger i en nasjonal helseatlastjeneste. Demonstrasjon av Norsk helseatlas. Forbruk og variasjon av helsetjenester hvilke muligheter ligger i en nasjonal helseatlastjeneste. Demonstrasjon av Norsk helseatlas. Olav Helge Førde, ISM, Universitetet i Tromsø og Senter for Klinisk

Detaljer