Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketallsutviklingen i Troms i 2015"

Transkript

1 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling de siste 3 år Årlig befolkningsutvikling Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 19. februar 2016 med folketall pr 31. desember 1

2 Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms inngangen til, pr utgangen av hvert kvartal i, og endringen i sett under ett. Grønn farge indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang. inngangen av 1. kvartal utgangen av 1. kvartal utgangen av 2. kvartal Det var utgangen av innbyggere i Troms. Dette var en økning på 877 innbyggere fra 2014, eller 0,54 %. For Troms u/tromsø var det også en økning siste år, med 78 innbyggere eller 0,09 %. Landet som helhet hadde en befolkningsvekst siste år på 0,93 % (48 183). 14 kommune i Troms hadde vekst i folketallet i. Dette var høyere enn i 2014 hvor 12 av 24 kommuner hadde befolkningsvekst. I Troms har Lavangen kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 4,27 %, fulgt av Torsken (3,28 %), Skånland (1,77 %), Berg (1,10 %) og Tromsø (1,10 %). Disse 5 kommunene hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,93 %). 2 utgangen av 3. kvartal utgangen av 4. kvartal Absolutt endring Endring Prosentvis endring Kommuner Tromsø ,10 % Harstad ,08 % Kvæfjord ,53 % Skånland ,77 % Ibestad ,50 % Gratangen ,00 % Lavangen ,27 % Bardu ,45 % Salangen ,50 % Målselv ,72 % Sørreisa ,03 % Dyrøy ,35 % Tranøy ,06 % Torsken ,28 % Berg ,10 % Lenvik ,72 % Balsfjord ,33 % Karlsøy ,31 % Lyngen ,09 % Storfjord ,74 % Gáivuotna Kåfjord ,47 % Skjervøy ,86 % Nordreisa ,27 % Kvænangen ,41 % Troms ,54 % Troms u/tromsø ,09 % Hele landet ,93 %

3 Størst prosentvis nedgang i folketall i var det i Lyngen (-2,09 %), Storfjord (-1,74 %) og Kvæfjord (-1,53 %). Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet pr. kvartal i. Vekstregnskap pr kvartal Kommuner 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Endring sett under ett Tromsø 0,42 % 0,07 % 0,35 % 0,25 % 1,10 % Harstad -0,07 % 0,14 % 0,11 % -0,10 % 0,08 % Kvæfjord -1,14 % -0,92 % -0,46 % 1,00 % -1,53 % Skånland 0,00 % -0,17 % 1,58 % 0,36 % 1,77 % Ibestad 0,57 % -0,07 % -0,21 % -0,78 % -0,50 % Gratangen -0,70 % 0,27 % -0,27 % 0,71 % 0,00 % Lavangen 1,19 % 1,18 % 0,00 % 1,84 % 4,27 % Bardu -0,56 % -1,26 % 0,35 % 0,02 % -1,45 % Salangen 0,68 % 0,67 % -0,18 % -0,67 % 0,50 % Målselv 0,27 % -0,28 % 0,79 % -0,06 % 0,72 % Sørreisa 0,09 % 0,14 % -0,17 % -0,03 % 0,03 % Dyrøy -0,78 % 0,61 % 0,78 % -0,26 % 0,35 % Tranøy 0,26 % 0,06 % -0,52 % 0,13 % -0,06 % Torsken 0,23 % 0,56 % 2,13 % 0,33 % 3,28 % Berg -0,11 % -1,00 % 2,01 % 0,22 % 1,10 % Lenvik 0,14 % 0,48 % 0,22 % -0,11 % 0,72 % Balsfjord -0,17 % 0,05 % 0,12 % -0,33 % -0,33 % Karlsøy -0,83 % -0,13 % 0,31 % 0,35 % -0,31 % Lyngen -0,48 % -0,03 % -1,07 % -0,52 % -2,09 % Storfjord -0,74 % 0,05 % -0,53 % -0,53 % -1,74 % Gáivuotna Kåfjord -0,14 % 0,32 % -0,37 % -1,29 % -1,47 % Skjervøy -0,28 % 0,55 % 0,28 % 0,31 % 0,86 % Nordreisa 0,29 % 0,12 % -0,20 % 0,06 % 0,27 % Kvænangen 0,16 % 0,49 % 0,08 % -0,32 % 0,41 % Troms 0,15 % 0,07 % 0,24 % 0,08 % 0,54 % Troms u/tromsø -0,07 % 0,07 % 0,15 % -0,06 % 0,09 % Hele landet 0,22 % 0,24 % 0,31 % 0,16 % 0,93 % I tabellen illustrerer grønn farge vekst og rød farge nedgang i folketallet. Vi ser at Troms hadde vekst i alle kvartaler i men størst vekst i 3. kvartal. Troms u/tromsø hadde befolkningsnedgang i 1. og 4. kvartal. Bare Tromsø kommune hadde vekst i alle kvartaler i. Lyngen er den eneste kommunen med nedgang i alle kvartaler, mens Kvæfjord, Ibestad, Storfjord og Kåfjord hadde nedgang i tre av fire kvartaler i. 3

4 Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i. Endring pr. Fødselsoverskudd Innflytting, Utflytting, Nettoinnflytting, inkl. inn- og Befolknings- pr Fødte Døde Innvandring Utvandring innenlandsk innenlandsk utvandring vekst Tromsø Harstad Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gáivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Troms Troms u/tromsø Landet Det var fødselsoverskudd for Troms samlet i på 480, mens det for Troms u/ Tromsø var et fødselsunderskudd på 62. Kun 6 kommuner i Troms hadde fødselsoverskudd i, dette var Tromsø, Harstad, Målselv, Berg, Lenvik og Storfjord. Videre var det negativ netto innenlands flytting både for Troms og Troms u/tromsø. Bare 4 kommuner hadde positiv netto innenlands flytting (Skånland, Lavangen, Nordreisa og Kvænangen). Netto innvandring i Troms utgjorde i personer og for Troms u/tromsø 997. Alle kommunene i Troms, med unntak av Lyngen, hadde netto innvandring fra utlandet (dvs. innvandring var større enn utvandring). Befolkningsveksten i i Troms og i landet for øvrig skyldes for en stor del innvandring fra utlandet. Veksten i nettoinnvandring har imidlertid avtatt noe de siste årene, og har på landsbasis ikke vært lavere siden Netto innvandring i Troms var noe svakere i (1 511) enn i 2014 (1 722) og utgjorde 0,92 % av folketallet årets start. Også for landet som helhet var netto innvandring lavere i (29 802) enn året før (38 155) og utgjorde 0,58 % av folketallet årets start. 4

5 Kvartalsvis befolkningsutvikling de siste 3 år Figuren under viser den prosentvise befolkningsendringen pr kvartal for Troms, Troms u /Tromsø og landet som helhet de siste tre årene (2013-). Prosentvis endring i folketall pr kvartal, siste 12 kvartal 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% -0,10% -0,20% 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 k1 k2 k3 k4 Troms Troms u/ Tromsø Hele landet Sett i forhold til foregående kvartal var befolkningsveksten lavere både i Troms og Troms u/tromsø i fjerde kvartal. Veksten i Troms var også lavere enn for landet som helhet. I kun tre av de siste 12 kvartalene har befolkningsveksten vært større i Troms enn for landet som helhet (1. kvartal 2013 og 1. og 4. kvartal 2014). I tre kvartal de siste 3 årene har befolkningsveksten i Troms u/tromsø vært negativ, i tredje kvartal 2014 og 1. og 4. kvartal. Tabellen på neste viser den prosentvise befolkningsendringen pr kvartal for de 3 siste årene (2013- ) for kommunene i Troms og gjennomsnittlig endring pr kvartal. Gjennomsnittlig kvartalsvis endring er positiv for 15 av 24 kommuner i Troms i perioden

6 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 k1 k2 k3 k4 Prosentvis endring Gj.snitt kvartalsvis endring Tromsø 0,65 % 0,28 % 0,39 % 0,41 % 0,66 % 0,17 % 0,29 % 0,39 % 0,42 % 0,07 % 0,35 % 0,25 % 4,44 % 0,37 % Harstad 0,07 % 0,13 % 0,24 % 0,17 % 0,34 % 0,18 % 0,31 % 0,12 % -0,07 % 0,14 % 0,11 % -0,10 % 1,66 % 0,14 % Kvæfjord 0,16 % 0,06 % 0,13 % 0,45 % -0,26 % 0,13 % -0,42 % -0,45 % -1,14 % -0,92 % -0,46 % 1,00 % -1,72 % -0,14 % Skånland -0,17 % 0,27 % 0,20 % 0,07 % -0,58 % 0,10 % 0,72 % 1,01 % 0,00 % -0,17 % 1,58 % 0,36 % 3,44 % 0,29 % Ibestad 0,00 % 1,41 % -0,76 % 0,42 % -1,11 % -0,99 % 0,21 % 0,07 % 0,57 % -0,07 % -0,21 % -0,78 % -1,27 % -0,11 % Gratangen 0,27 % -0,45 % 2,24 % -0,61 % 0,44 % -0,53 % 0,53 % -0,26 % -0,70 % 0,27 % -0,27 % 0,71 % 1,61 % 0,13 % Lavangen -0,49 % 0,40 % -0,10 % 0,40 % -0,99 % 0,60 % 0,10 % -0,30 % 1,19 % 1,18 % 0,00 % 1,84 % 3,85 % 0,32 % Bardu 0,61 % -0,96 % 1,45 % 0,23 % 1,91 % -0,69 % 0,64 % 0,47 % -0,56 % -1,26 % 0,35 % 0,02 % 2,19 % 0,18 % Salangen 0,05 % 1,17 % 0,18 % -1,24 % 0,72 % 0,04 % -0,80 % -0,14 % 0,68 % 0,67 % -0,18 % -0,67 % 0,45 % 0,04 % Målselv 0,32 % 0,17 % -0,51 % 0,09 % 0,75 % 0,31 % -0,10 % -0,07 % 0,27 % -0,28 % 0,79 % -0,06 % 1,67 % 0,14 % Sørreisa 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,82 % 0,23 % -0,12 % -0,29 % 0,20 % 0,09 % 0,14 % -0,17 % -0,03 % 1,32 % 0,11 % Dyrøy -0,34 % -0,08 % -0,59 % -0,59 % -0,17 % -0,09 % -0,17 % -1,03 % -0,78 % 0,61 % 0,78 % -0,26 % -2,69 % -0,22 % Tranøy 0,73 % 0,00 % 0,66 % -1,63 % 1,52 % 0,91 % -0,26 % 0,06 % 0,26 % 0,06 % -0,52 % 0,13 % 1,92 % 0,16 % Torsken 0,45 % 0,23 % 0,56 % -1,46 % 1,48 % 0,90 % -2,11 % 0,45 % 0,23 % 0,56 % 2,13 % 0,33 % 3,75 % 0,31 % Berg -0,87 % 1,09 % -0,65 % -0,22 % 0,11 % -2,29 % 1,00 % -0,22 % -0,11 % -1,00 % 2,01 % 0,22 % -0,97 % -0,08 % Lenvik 0,01 % 0,17 % 0,24 % 0,47 % 0,00 % -0,15 % 0,06 % -0,10 % 0,14 % 0,48 % 0,22 % -0,11 % 1,42 % 0,12 % Balsfjord -0,02 % 0,22 % 0,29 % 0,07 % 0,43 % 1,12 % 0,00 % 0,70 % -0,17 % 0,05 % 0,12 % -0,33 % 2,50 % 0,21 % Karlsøy 0,78 % 0,34 % -0,30 % -0,09 % -0,09 % -0,47 % -1,16 % -0,22 % -0,83 % -0,13 % 0,31 % 0,35 % -1,51 % -0,13 % Lyngen -0,37 % -0,10 % 0,33 % -0,56 % 0,17 % -0,43 % -0,70 % -1,38 % -0,48 % -0,03 % -1,07 % -0,52 % -5,04 % -0,42 % Storfjord -0,93 % -0,10 % 0,47 % 0,52 % -0,10 % -0,57 % -1,45 % -0,11 % -0,74 % 0,05 % -0,53 % -0,53 % -3,96 % -0,33 % Gáivuotna Kåfjord -0,09 % 1,41 % -0,89 % 0,18 % -0,77 % -0,32 % -0,96 % 0,28 % -0,14 % 0,32 % -0,37 % -1,29 % -2,63 % -0,22 % Skjervøy -0,10 % 0,03 % -0,45 % -0,31 % -0,31 % 1,04 % -0,07 % -0,17 % -0,28 % 0,55 % 0,28 % 0,31 % 0,52 % 0,04 % Nordreisa 0,04 % 0,21 % -0,23 % 0,06 % 0,35 % -0,14 % -0,04 % 0,41 % 0,29 % 0,12 % -0,20 % 0,06 % 0,93 % 0,08 % Kvænangen -1,37 % 0,81 % 0,48 % -0,80 % -0,65 % -0,24 % 0,82 % -0,57 % 0,16 % 0,49 % 0,08 % -0,32 % -1,12 % -0,09 % Troms 0,31 % 0,23 % 0,25 % 0,22 % 0,44 % 0,11 % 0,12 % 0,20 % 0,15 % 0,07 % 0,24 % 0,08 % 2,44 % 0,20 % Troms u/ Tromsø 0,04 % 0,18 % 0,15 % 0,07 % 0,26 % 0,06 % -0,02 % 0,05 % -0,07 % 0,07 % 0,15 % -0,06 % 0,88 % 0,07 % Hele landet 0,25 % 0,28 % 0,36 % 0,25 % 0,30 % 0,26 % 0,37 % 0,18 % 0,22 % 0,24 % 0,31 % 0,16 % 3,22 % 0,27 % 6

7 Årlig befolkningsutvikling Figuren under viser årlig prosentvis endring i folketallet ,5 % Prosentvis endring i folketallet ,0 % 0,5 % 0,0 % ,5 % -1,0 % Troms Troms u/ Tromsø Hele landet Befolkningsveksten både Troms og resten av landet har en avtakende vekstrate etter I Troms har det vært befolkningsvekst i hele perioden med unntak av i Den årlige befolkningsutviklingen i Troms har imidlertid vært svakere enn landsgjennomsnittet i hele perioden. Differansen har vært størst i perioden hvor det skilte mellom 0,6-0,9 prosentpoeng. I de 4 siste årene har befolkningsveksten i Troms ligget 0,1-0,4 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. For Troms u /Tromsø er bildet annerledes ettersom Tromsø kommune har stått for en stor del av befolkningsveksten i fylket. I perioden hadde Troms u/tromsø nedgang i folketallet. Etter dette har utviklingen vært mer positiv, og det har vært vekst i folketallet hvert år siden. Tabellen under viser den årlige prosentvise befolkningsutviklingen i årene 2000-, endring i perioden under etter og gjennomsnittlig endring i perioden. 7

8 Kommune Prosentvis endring perioden sett under ett Tromsø 1,58 % 0,69 % 1,09 % 1,18 % 1,04 % 1,69 % 1,41 % 1,23 % 1,88 % 1,19 % 1,39 % 1,29 % 1,80 % 1,75 % 1,52 % 1,10 % 24,19 % 1,51 % Harstad -0,06 % 0,09 % 0,24 % -0,07 % -0,19 % 0,50 % 0,08 % -0,70 % 0,05 % 0,47 % 0,67 % 0,82 % 0,81 % 0,62 % 0,96 % 0,08 % 4,44 % 0,28 % Kvæfjord -2,07 % -2,33 % -1,46 % -1,13 % 0,39 % -0,36 % -0,62 % -0,39 % -0,13 % 0,56 % 0,03 % -0,82 % 1,88 % 0,81 % -1,00 % -1,53 % -7,93 % -0,50 % Skånland -0,96 % -0,81 % -0,82 % -1,18 % -1,70 % -1,22 % -1,20 % -0,73 % -0,73 % 0,49 % 1,44 % 2,62 % -1,08 % 0,37 % 1,25 % 1,77 % -2,56 % -0,16 % Ibestad -2,21 % -0,58 % -1,58 % 0,53 % -2,77 % -1,15 % -3,44 % -4,00 % -4,70 % -2,22 % 0,78 % -0,63 % 0,78 % 1,06 % -1,81 % -0,50 % -20,42 % -1,28 % Gratangen -3,13 % 0,46 % -0,08 % -1,99 % -0,94 % -1,81 % -1,53 % -4,73 % -1,46 % -0,09 % -3,04 % 1,88 % -1,50 % 1,43 % 0,18 % 0,00 % -15,34 % -0,96 % Lavangen -2,27 % 1,75 % 1,91 % -0,56 % -3,29 % 0,68 % -2,32 % -0,10 % 1,29 % -1,08 % -0,89 % 1,30 % -0,39 % 0,20 % -0,59 % 4,27 % -0,38 % -0,02 % Bardu -1,08 % -1,58 % 1,48 % 0,13 % 0,68 % -2,01 % 3,19 % 1,89 % -0,33 % -0,80 % -0,18 % -1,70 % 1,50 % 1,32 % 2,33 % -1,45 % 3,24 % 0,20 % Salangen 0,04 % -2,08 % -1,95 % 0,18 % -1,02 % 1,03 % -1,37 % -2,82 % 1,57 % 0,36 % -1,45 % 1,61 % 0,27 % 0,14 % -0,18 % 0,50 % -5,19 % -0,32 % Målselv -0,14 % -2,29 % -0,12 % -1,58 % -1,14 % -1,26 % 0,18 % 0,20 % -1,71 % 0,31 % 0,81 % 0,55 % 0,47 % 0,06 % 0,89 % 0,72 % -4,06 % -0,25 % Sørreisa -0,21 % 0,52 % 0,61 % 0,30 % 0,06 % -0,12 % -0,21 % -0,09 % 1,45 % 0,18 % 0,15 % 0,30 % 0,77 % 1,26 % 0,03 % 0,03 % 5,12 % 0,32 % Dyrøy -1,79 % -0,53 % 0,61 % -1,37 % -0,85 % 0,54 % -2,32 % -2,61 % -1,30 % 1,40 % -2,27 % -1,41 % 0,17 % -1,60 % -1,45 % 0,35 % -13,58 % -0,85 % Tranøy 1,07 % -1,29 % 1,13 % -2,35 % -1,92 % -2,08 % -1,75 % 0,57 % -2,66 % 0,98 % -0,90 % -0,91 % -0,66 % -0,26 % 2,25 % -0,06 % -8,64 % -0,54 % Torsken -3,59 % 0,00 % -0,89 % -2,95 % -4,88 % -2,71 % -2,69 % -4,19 % -2,24 % -1,86 % 1,33 % -2,09 % -1,35 % -0,23 % 0,68 % 3,28 % -22,03 % -1,38 % Berg -2,06 % -3,11 % -1,70 % 0,10 % -2,78 % -1,78 % -3,41 % -2,60 % 0,53 % -1,70 % -2,05 % -2,21 % 4,17 % -0,65 % -1,42 % 1,10 % -18,08 % -1,13 % Lenvik 0,90 % -0,51 % -0,25 % 0,56 % -0,68 % 0,16 % -0,22 % 1,21 % 0,42 % 0,32 % 0,45 % 0,45 % 0,97 % 0,89 % -0,19 % 0,72 % 5,31 % 0,33 % Balsfjord -0,05 % -1,71 % 0,05 % -0,60 % -0,91 % 0,18 % 0,00 % -0,72 % -0,58 % 0,33 % 0,04 % -0,27 % 1,09 % 0,56 % 2,27 % -0,33 % -0,71 % -0,04 % Karlsøy -1,52 % 0,24 % -0,53 % -2,16 % -1,29 % -0,13 % -1,06 % 2,56 % -0,87 % -0,50 % -0,59 % -0,08 % -1,61 % 0,73 % -1,93 % -0,31 % -8,76 % -0,55 % Lyngen -1,42 % -0,22 % -0,19 % 0,00 % -0,47 % 0,09 % 1,20 % 0,28 % -1,31 % -0,44 % -2,09 % -1,88 % -0,50 % -0,70 % -2,34 % -2,09 % -11,48 % -0,72 % Storfjord -0,91 % 0,16 % 1,02 % 1,70 % 1,20 % -0,10 % -1,09 % -0,94 % -1,27 % 1,02 % 0,32 % 0,79 % 1,73 % -0,05 % -2,22 % -1,74 % -0,48 % -0,03 % Gáivuotna Kåfjord -2,90 % 1,47 % 0,73 % -1,31 % -1,80 % -1,18 % -1,81 % 1,26 % -0,53 % -1,30 % -1,00 % 1,14 % -0,09 % 0,59 % -1,76 % -1,47 % -9,63 % -0,60 % Skjervøy 2,15 % 0,27 % 0,33 % -0,43 % -0,03 % -1,00 % -0,17 % -1,08 % -1,26 % -0,55 % 0,14 % -0,17 % 0,87 % -0,83 % 0,49 % 0,86 % -0,48 % -0,03 % Nordreisa -0,17 % -1,66 % -0,23 % -0,25 % 0,62 % 0,61 % -1,53 % -0,72 % 0,62 % 1,34 % 1,01 % 0,04 % 0,89 % 0,08 % 0,58 % 0,27 % 1,45 % 0,09 % Kvænangen -0,56 % 1,61 % -2,34 % -1,55 % 0,50 % -1,00 % -2,60 % -0,22 % -1,34 % -1,05 % -1,67 % -0,77 % -3,04 % -0,88 % -0,65 % 0,41 % -14,22 % -0,89 % Troms 0,37 % -0,09 % 0,41 % 0,24 % 0,07 % 0,56 % 0,36 % 0,33 % 0,59 % 0,60 % 0,68 % 0,70 % 1,11 % 1,02 % 0,87 % 0,54 % 8,68 % 0,54 % Troms u/ Tromsø -0,41 % -0,60 % -0,05 % -0,40 % -0,59 % -0,22 % -0,38 % -0,32 % -0,35 % 0,17 % 0,14 % 0,25 % 0,59 % 0,44 % 0,34 % 0,09 % -1,30 % -0,08 % Hele landet 0,55 % 0,46 % 0,62 % 0,55 % 0,63 % 0,74 % 0,88 % 1,20 % 1,31 % 1,23 % 1,28 % 1,33 % 1,31 % 1,14 % 1,11 % 0,93 % 16,42 % 1,03 % Gj.snitt årlig endring

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018 Februar 2019 Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i Det var 167 202 innbyggere i Troms, dette var en økning på 703 innbyggere fra 2017, eller 0,42 %. I Finnmark var det 75 863 innbyggere, dette var

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019 August Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal i Troms sank i 2. kvartal med 398 innbyggere (-0,2 %), til totalt 166 543. Salangen (0,5 %) hadde høyest prosentvis befolkningsvekst, fulgt av

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2015

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2015 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

978-82-7401-786-3 Næringsmessig: Omstillingsbehov Demografisk: Arbeidsplassutvikling Arbeidsplassutvikling i næringslivet Nyetableringer Lønnsomhet Vekst i omsetning Dynamiske indikatorer: Endres

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Om tabellene. Juli 2019

Om tabellene. Juli 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

5 Befolkningsutvikling i STNområdet

5 Befolkningsutvikling i STNområdet 5 Befolkningsutvikling i STNområdet 1990 2010 Øivind Rustad, Førstekonsulent, Seksjon for befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå Sammendrag Folketallet i STN-området har sunket med 16 prosent de

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2018 2018/1398 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Økonomisk status i Troms-kommunene Utfordringene fremover Fordeling av skjønnsmidler 2013 Kommuneøkonomien i Troms har blitt svekket Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Troms

Implementering av utbyggingsprogram Troms Implementering av utbyggingsprogram Troms SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Kommunebildet 2009 for Troms

Kommunebildet 2009 for Troms Kommunebildet 2009 for Troms Sammenstilling av KOSTRA-tall for 2009 for kommunene i Troms Årbostadtind, Ibestad kommune Innholdsfortegnelse FORORD... 4 OPPSUMMERING AV DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNENE

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 2018, 27.-28. september Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Seniorrådgiver Marianne Winther Riise Utgangspunktet for det nye Troms og Finnmark fylkesmannsembete

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

Navn Funksjon Representerer

Navn Funksjon Representerer Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 07.05.2019 Tid: 08:30 - Etter det ordinære møtet vil det bli arbeidsmøte

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Økonomisk utvikling Innhold Utvikling i tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling Kommunereformen Økonomisk status

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Kommunereformen veien videre. Fylkesmannens rolle

Kommunereformen veien videre. Fylkesmannens rolle Kommunereformen veien videre Fylkesmannens rolle Innbyggertall 75.000 + Tromsø 20.000-25.000 Alta, Harstad 10.000-12.000 Sør-Varanger, Hammerfest, Lenvik 5.000-7.000 Vadsø, Balsfjord, Målselv, Nordreisa

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Høye skatteinntekter gir forbedrete netto driftsresultat, men økte pensjonskostnader gjør bildet mer negativt

Høye skatteinntekter gir forbedrete netto driftsresultat, men økte pensjonskostnader gjør bildet mer negativt Saksbehandler Telefon Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 22. mars 2013 Foreløpige KOSTRA-tall for 2012: Høye skatteinntekter gir forbedrete netto driftsresultat, men økte pensjonskostnader gjør bildet mer negativt

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2015 (foreløpige KOSTRA-tall)

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2015 (foreløpige KOSTRA-tall) April 2016 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2015 (foreløpige KOSTRA-tall) Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2015 Tall fra kommunenes budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Troms Analyse av regnskapsresultatet Økonomiske nøkkeltall i kommunenes budsjett og økonomiplaner

Økonomiske nøkkeltall i Troms Analyse av regnskapsresultatet Økonomiske nøkkeltall i kommunenes budsjett og økonomiplaner Mars 2017 Økonomiske nøkkeltall i Troms 2016 Analyse av regnskapsresultatet 2016 Økonomiske nøkkeltall i kommunenes budsjett og økonomiplaner 2017-2020 Kilder: SSB/KOSTRA (tall publisert 15. mars 2017)

Detaljer

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø 29.03.2017 Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Toril Wikesland, Norges Bondelag Matjord omdisponeres og bygges ned 1901 Harstad (-2012).. 1902 Tromsø 41 1903

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad

Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune 2014 2018 Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad 5.9.2018. Politisk vedtak mars 2007 Fylkestinget ønsker at Troms fylke skal

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018

Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018 April 2019 Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018 Foto: Kamøyvær fiskerihavn, Vigdis Johnsen Kilder: Ureviderte tall publisert 15. mars 2019 fra SSB/KOSTRA (reviderte tall publiseres

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Status matrikkelarbeid i Troms. Nils-Arne Larsen, Kartverket Tromsø

Status matrikkelarbeid i Troms. Nils-Arne Larsen, Kartverket Tromsø Status matrikkelarbeid i Troms Nils-Arne Larsen, Kartverket Tromsø 22.11.2017 Adresser Fokus de siste årene har vært på overgang fra matrikkeladresser til vegadresser Det jobbes godt i de fleste kommuner,

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 Mai 2014 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2013 Tall fra kommunenes budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Kilder: SSB/KOSTRA

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Inn i fremtiden -med pålitelige geodata (for kua, planleggeren og ambulansesjåføren..) Steinar Vaadal

Inn i fremtiden -med pålitelige geodata (for kua, planleggeren og ambulansesjåføren..) Steinar Vaadal Inn i fremtiden -med pålitelige geodata (for kua, planleggeren og ambulansesjåføren..) Steinar Vaadal Overordnet oppgave Samle inn Forvalte Formidle Stedfestet informasjon Til nytte for samfunnet Sikkerhet

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast i teleløsningsperioden.

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2012/2013

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2012/2013 Oktober 2013 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2012/2013 Reisaelva, Nordreisa kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 4 1 ØKONOMISKE NØKKELTALL... 6 1.1 FRA BRUTTO TIL NETTO DRIFTSRESULTAT...

Detaljer

Kommunebildet for Troms 2013

Kommunebildet for Troms 2013 August 2014 Kommunebildet for Troms 2013 Økonomiske nøkkeltall Den økonomiske situasjonen i den enkelte kommune Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger Åndervåg

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer