Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet"

Transkript

1 Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen 1

2 Skatteinngangen for januar-september 2014 sett under ett Den samlete skatteinngangen for januar til og med september i 2014 viser en økning på 1,5 % for Troms, 0,7 % for Troms u/ Tromsø og 2,0 % for landet, i forhold til samme periode i Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt for januar-september kommunene i Troms og landet Skatteinngang Endring skatteinngang jansept. Skatteinngang jan- Årsbudsjett Innbetalt skatt pr Skatte- Differanse jan.-sept i sept i % av 2014 (tusen 30. sept i % inntekter i 2013 budsjett Kommune (tusen kr.) % landsgj.snittet kr.) av budsjett (tusen kr.) regnskap 2013 Tromsø ,3 % 93,6 % ,7 % ,5 % Harstad ,2 % 84,8 % ,8 % ,5 % Kvæfjord ,3 % 67,4 % ,9 % ,2 % Skånland ,0 % 74,8 % ,9 % ,5 % Ibestad ,8 % 74,7 % ,5 % ,7 % Gratangen ,7 % 65,3 % ,7 % ,7 % Lavangen ,6 % 59,9 % ,8 % ,9 % Bardu ,0 % 93,6 % ,7 % ,6 % Salangen ,6 % 67,5 % ,1 % ,9 % Målselv ,8 % 89,0 % ,9 % ,1 % Sørreisa ,4 % 76,5 % ,0 % ,1 % Dyrøy ,0 % 69,2 % ,2 % ,6 % Tranøy ,1 % 68,3 % ,7 % ,2 % Torsken ,6 % 76,2 % ,6 % ,4 % Berg ,3 % 79,5 % ,3 % ,1 % Lenvik ,0 % 76,7 % ,0 % ,6 % Balsfjord ,5 % 68,4 % ,8 % ,3 % Karlsøy ,1 % 70,8 % ,8 % ,2 % Lyngen ,9 % 70,9 % ,7 % ,5 % Storfjord ,9 % 80,4 % ,0 % ,9 % Kåfjord ,5 % 69,3 % ,5 % ,8 % Skjervøy ,9 % 67,8 % ,4 % ,1 % Nordreisa ,0 % 71,7 % ,1 % ,7 % Kvænangen ,9 % 83,9 % ,3 % ,0 % Troms ,5 % 84,8 % ,1 % ,6 % Troms u/ Tromsø ,7 % 77,9 % ,6 % ,9 % Alle landets kommuner ,0 % 100,0 % ,5 % ,4 % I statsbudsjettet for 2015, lagt frem 8. oktober 2014, ble det nasjonale skatteanslaget for 2014 redusert med 0,75 mrd. kr. fra 130,16 mrd. kr. til 129,410 mrd. kr. Det betyr at en nå legger til grunn en vekst i de samlete skatteinntektene for kommunene på 2,4 % fra nivået i 2013, mot 3,0 % tidligere (da med utgangspunkt i skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett 2014 som kom i mai 2014). Veksten i skatteinntekter på landsbasis På nasjonalt nivå er det iht. nytt anslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 lagt til grunn at kommunenes skatteinntekter vil øke med 2,4 % i 2014 i forhold til det faktiske nivået i I 2

3 revidert nasjonalbudsjett var dette tallet 3,0 %. I statsbudsjettet for 2014 var tallet 3,3 % (da målt mot det antatte nivået i 2013 siden de faktiske inntektene ikke var kjent på dette tidspunktet). Målt mot faktisk skatteinngang i 2013 var skatteveksten i 2014 iht. statsbudsjettet antatt å være 3,7 %. Skatteinngangen for landet samlet sett for januar til og med september 2014 er 2,0 % høyere enn for samme periode i Til sammenligning var dette tallet 2,4 % gitt den akkumulerte skatteinngangen pr. april, 1,5 % for skatteinngangen pr. mai, 2,3 % for skatteinngangen pr. juni, 2,1 % for skatteinngangen pr. juli og 2,0 % pr. august. Veksten i skatteinntektene pr. september er altså den samme som pr. august. 80,5 % av de budsjetterte skatteinntektene på nasjonalt nivå har nå blitt innbetalt. Skatteanslaget for 2014 for kommunene samlet sett i statsbudsjettet for 2014 var på 131,1341 mrd. kr. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble skatteanslaget for kommunene samlet sett nedjustert til 130,160 mrd. kr. Nå i oktober er altså skatteanslaget på 129,410 mrd. kr. Dersom skatteveksten for 2014 samlet sett skulle holde seg på 2,0 %, og ikke 2,4 % som forutsatt i statsbudsjettet for 2015, vil skatteinngangen bli 128,95 mrd. kr., eller ca. 0, 475 mrd. kr. lavere enn det siste anslåtte nivået. I så tilfellet vil dette innebære reduserte inntekter fra inntektsutjevningen for de aller fleste kommunene i Troms, noe det er viktig å være oppmerksom på. Veksten i skatteinntekter på kommunenivå Til nå i 2014 er skatteinngangen i Troms noe lavere enn det kommunenes budsjetter legger opp til. Skatteinngangen pr. august 2014 er 1,5 % høyere enn i samme periode i 2013 og 0,7 % for Troms u/ Tromsø. Kommunenes årsbudsjetter legger opp til en vekst i skatteinntektene på 1,6 % målt mot regnskapsførte skatteinntekter i 2013, og 0,9 % for Troms u/ Tromsø. 12 kommuner har større økning i egen skatteinngang til nå i 2014 enn det budsjettene tilsier, og 12 kommuner har svakere utviklingen i skatteinngangen til nå i år enn det som er lagt grunn i budsjettet. Kommunene med størst økning i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte inntekter i 2013 er Skånland (5,5 %), Torsken (5,4 %), Målselv (5,1 %), Salangen (4,9 %) og Berg (4,1 %). Alle disse kommunene har lavere skatteinngang til nå i 2014 enn hva budsjettet legger opp til. Kommunene med størst nedgang i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte inntekter i 2013 er Kvænangen (-7 %), Bardu (-2,6 %) og Gratangen (- 1,7 %). De to sistnevnte kommunene har bedre skatteinngang til nå i 2014 enn hva som er lagt til grunn i budsjettet, mens Kvænangen kommune har svakere skatteinngang i 2014 enn det som er forutsatt i budsjettet. Kommunene i Troms har pr. september i gjennomsnitt fått inn 80,1 % av de budsjetterte skatteinntektene i For Troms u/tromsø er tallet 79,6 %. Kåfjord kommune og Ibestad kommune har høyest skatteinngang målt opp mot årsbudsjettet, ved at 83,5 % av de budsjetterte skatteinntektene har blitt innbetalt, mens Torsken kommune har lavest skatteinngang med 72,6 % av budsjetterte inntekter pr september. 3

4 Skjervøy kommune har høyest prosentvis økning i skatteinngangen for januar-september i 2014 målt mot samme periode i 2013, med 6,9 %, fulgt av Ibestad kommune med 5,8 %. 10 kommuner har større vekst i skatteinngangen for januar-september 2014 i forhold til 2013 enn landsgjennomsnittet, mens 14 kommuner har svakere utvikling enn landsgjennomsnittet. Kvænangen (-12,9 %), Torsken (-5,6 %), Berg (-3,3 %), Tranøy (-2,1 %), Kvæfjord (-1,3 %), Lenvik (-1,0 %), Målselv (-0,8 %) og Sørreisa (-0,4 %) har nedgang i skatteinngangen til nå i 2014 sammenlignet med tilsvarende periode i Skatteinngang pr måned i 2014 sammenlignet med 2013 Tabellen under viser den prosentvise endringen i månedlig skatteinngang til nå i 2014 (januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september og de 9 første månedene av 2014 sett under ett) for Troms, Troms u/ Tromsø og landet som helhet, fra nivået i tilsvarende måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Sum januarseptember Troms 3,8 % -7,7 % 3,7 % -32,9 % 0,8 % 48,0 % 1,3 % -49,3 % 2,8 % 1,5 % Troms u/ Tromsø 2,7 % -9,6 % 3,2 % -22,9 % -0,2 % 34,3 % 0,1 % -15,7 % 1,0 % 0,7 % Landet 3,5 % -7,3 % 3,0 % -12,3 % 0,2 % 69,8 % 1,2 % -2,0 % 2,0 % 2,0 % I januar 2014 var skatteinngangen 3,8 % høyere enn i januar 2013 for Troms, mens tallet for Troms u/tromsø er 2,7 %. På landsbasis økte skatteinngangen med 3,5 % i januar. I februar 2014 ble skatteinngangen 7,7 % lavere enn i februar 2013 for Troms, og 9,6 % lavere for Troms u/ Tromsø. På landsnivå ble nedgangen på 7,3 %. I mars 2014 økte skatteinngangen i Troms med 3,7 % i forhold til mars 2013, og 3,2 % for Troms u/ Tromsø. For landet som helhet økte skatteinngangen med 3,0 %. I april 2014 gikk skatteinngangen ned med 32,9 % i Troms sammenlignet med april For Troms u/ Tromsø var nedgangen 22,9 % og på landsbasis var nedgangen 12,3 %. I mai 2014 økte skatteinngangen i Troms med 0,8 % sammenlignet med mai For Troms u/ Tromsø var det en nedgang på 0,2 %, mens det for kommune-norge samlet var en økning på 0,2 %. I juni 2014 økte skatteinngangen i Troms med 48 % sammenlignet med juni For Troms u/ Tromsø var det en økning på 34,3 %, mens det for kommune-norge samlet var en økning på 69,8 %. I juli 2014 ble skatteinngangen i Troms 1,3 % høyere enn i juli 2013, og 0,1 % høyere for Troms u/ Tromsø. På landsbasis ble økte skatteinngangen med 1,2 %. 4

5 I august 2014 gikk skatteinngangen i Troms ned med 49,3 % sammenlignet med august i For Troms u/ Tromsø var nedgangen på 15,7 %. På landsbasis var skatteinngangen i august 2 % lavere enn i august I september 2014 var skatteinngangen i Troms 2,8 % høyere enn i september 2013, og 1,0 % høyere for Troms u/ Tromsø. For landet var skatteinngangen 2,0 % høyere i september 2014 enn september foregående år. Samlet sett har skatteinngangen til nå i 2014 (pr. september) økt med 1,5 % for Troms, 0,7 % for Troms u/ Tromsø og 2,0 % for landet, fra nivået i Noen måneder er «skattetunge», mens andre måneder ikke har så stor betydning for totalen. Januar, mars, mai, juli og september er måneder med stor skatteinngang, mens de andre månedene til nå i år er «skattelette». Skatteinngangen på landsbasis var spesielt mye svakere enn forutsatt i mai og juli. Tabellene på de to neste sidene viser skatteinngangen for januar-mai og juni-september i 2014 og 2013, og den prosentvise endringen i skatteinngangen for den enkelte kommune, Troms, Troms u/ Tromsø og landet pr måned i 2014 målt fra tilsvarende måned i

6 Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr måned i 2014 sammenlignet med kommunene i Troms (tall i tusen kr. og %) Januar Februar Mars April Mai Kommune Endring Endring Endring Endring Endring Tromsø ,0 % ,4 % ,2 % ,0 % ,8 % Harstad ,1 % ,2 % ,4 % ,5 % ,0 % Kvæfjord ,4 % ,7 % ,5 % ,4 % ,4 % Skånland ,2 % ,6 % ,7 % ,2 % ,4 % Ibestad ,8 % ,4 % ,1 % ,1 % ,4 % Gratangen ,5 % ,6 % ,6 % ,7 % ,2 % Lavangen ,9 % ,4 % ,8 % ,5 % ,8 % Bardu ,2 % ,9 % ,7 % ,2 % ,5 % Salangen ,2 % ,2 % ,9 % ,9 % ,2 % Målselv ,1 % ,6 % ,6 % ,2 % ,3 % Sørreisa ,5 % ,4 % ,3 % ,6 % ,2 % Dyrøy ,5 % ,8 % ,2 % ,8 % ,2 % Tranøy ,2 % ,8 % ,3 % ,6 % ,7 % Torsken ,4 % ,9 % ,9 % ,5 % ,6 % Berg ,7 % ,4 % ,1 % ,5 % ,1 % Lenvik ,7 % ,1 % ,1 % ,5 % ,3 % Balsfjord ,8 % ,8 % ,2 % ,5 % ,9 % Karlsøy ,7 % ,0 % ,7 % ,6 % ,0 % Lyngen ,4 % ,6 % ,2 % ,1 % ,1 % Storfjord ,0 % ,4 % ,4 % ,0 % ,5 % Kåfjord ,8 % ,0 % ,8 % ,4 % ,3 % Skjervøy ,4 % ,0 % ,2 % ,7 % ,3 % Nordreisa ,4 % ,4 % ,6 % ,7 % ,9 % Kvænangen ,6 % ,7 % ,6 % ,7 % ,7 % Troms ,8 % ,7 % ,7 % ,9 % ,8 % Troms u/ Tromsø ,7 % ,6 % ,2 % ,9 % ,2 % Landet ,5 % ,3 % ,0 % ,3 % ,2 % 6

7 Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr måned i 2014 sammenlignet med kommunene i Troms (tall i tusen kr. og %) Juni Juli August September Sum januar-september Kommune Endring Endring Endring Endring Endring Tromsø ,1 % ,5 % ,4 % ,7 % ,3 % Harstad ,4 % ,6 % ,5 % ,0 % ,2 % Kvæfjord ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % Skånland ,1 % ,5 % ,0 % ,1 % ,0 % Ibestad ,1 % ,5 % ,3 % ,4 % ,8 % Gratangen ,8 % ,6 % ,0 % ,6 % ,7 % Lavangen ,0 % ,8 % ,0 % ,3 % ,6 % Bardu ,7 % ,0 % ,0 % ,8 % ,0 % Salangen ,2 % ,3 % ,4 % ,2 % ,6 % Målselv ,1 % ,7 % ,9 % ,9 % ,8 % Sørreisa ,7 % ,7 % ,7 % ,9 % ,4 % Dyrøy ,2 % ,3 % ,2 % ,2 % ,0 % Tranøy ,8 % ,4 % ,1 % ,4 % ,1 % Torsken ,1 % ,2 % ,7 % ,9 % ,6 % Berg ,9 % ,3 % ,0 % ,8 % ,3 % Lenvik ,7 % ,6 % ,5 % ,3 % ,0 % Balsfjord ,5 % ,4 % ,0 % ,3 % ,5 % Karlsøy ,6 % ,7 % ,1 % ,9 % ,1 % Lyngen ,7 % ,3 % ,2 % ,4 % ,9 % Storfjord ,0 % ,5 % ,4 % ,5 % ,9 % Kåfjord ,3 % ,0 % ,5 % ,8 % ,5 % Skjervøy ,2 % ,2 % ,4 % ,8 % ,9 % Nordreisa ,6 % ,6 % ,2 % ,5 % ,0 % Kvænangen ,5 % ,0 % ,1 % ,8 % ,9 % Troms ,0 % ,3 % ,3 % ,8 % ,5 % Troms u/ Tromsø ,3 % ,1 % ,7 % ,0 % ,7 % Landet ,8 % ,2 % ,0 % ,0 % ,0 % Neste tabell viser skatteinngangen i % av landsgjennomsnittet for de 9 første månedene i 2014 sammenlignet med

8 Skatteinntekter i % av landsgjennomsnittet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Januar-september Kommune Tromsø 100,8 % 100,0 % 40,5 % 37,9 % 95,9 % 95,3 % 35,3 % 64,9 % 91,4 % 90,6 % 75,2 % 78,3 % 96,5 % 95,8 % 16,3 % 86,1 % 97,9 % 96,0 % 93,6 % 93,8 % Harstad 88,6 % 90,3 % 16,9 % 18,4 % 85,9 % 85,1 % 35,1 % 33,1 % 82,0 % 83,5 % 65,3 % 47,9 % 89,2 % 89,2 % 85,0 % 76,3 % 87,8 % 88,1 % 84,8 % 85,0 % Kvæfjord 71,9 % 72,4 % 12,6 % 23,6 % 69,9 % 70,1 % 14,4 % -15,3 % 64,3 % 68,7 % 50,0 % 33,3 % 73,8 % 76,3 % -9,4 % 51,9 % 71,6 % 72,8 % 67,4 % 69,4 % Skånland 78,5 % 78,9 % 61,0 % 26,9 % 74,8 % 75,2 % 45,1 % 27,1 % 68,5 % 69,1 % 47,5 % 38,7 % 83,3 % 83,2 % 75,6 % 68,7 % 77,0 % 76,3 % 74,8 % 74,2 % Ibestad 82,3 % 77,5 % 32,1 % 69,6 % 70,3 % 70,9 % 27,4 % 33,9 % 76,6 % 61,7 % 61,2 % 116,9 % 79,8 % 77,2 % 111,5 % 86,4 % 71,0 % 77,3 % 74,7 % 72,0 % Gratangen 66,3 % 65,3 % 32,2 % 59,4 % 64,6 % 63,8 % 33,3 % 80,7 % 62,1 % 57,7 % 72,4 % 143,2 % 71,0 % 76,4 % 86,2 % 97,3 % 66,3 % 64,1 % 65,3 % 65,6 % Lavangen 61,4 % 64,2 % 21,9 % 30,7 % 57,8 % 57,4 % 29,5 % 18,5 % 56,9 % 52,9 % 85,0 % 51,1 % 67,5 % 65,2 % 49,9 % 127,3 % 61,5 % 59,0 % 59,9 % 58,9 % Bardu 92,1 % 98,6 % 696,0 % 610,3 % 91,8 % 80,5 % 288,8 % 490,1 % 87,7 % 81,1 % 16,3 % 47,7 % 79,5 % 82,2 % 49,8 % 45,3 % 82,5 % 88,5 % 93,6 % 95,7 % Salangen 71,3 % 72,1 % 20,7 % 34,1 % 68,3 % 68,4 % 16,6 % 32,7 % 65,1 % 63,8 % 51,4 % 23,6 % 72,9 % 71,4 % 41,7 % 59,8 % 70,3 % 71,8 % 67,5 % 67,8 % Målselv 99,1 % 99,4 % 121,9 % 185,1 % 84,7 % 86,8 % 89,7 % 120,2 % 88,5 % 84,9 % 26,3 % 50,9 % 86,9 % 88,5 % 101,2 % 77,3 % 89,0 % 91,4 % 89,0 % 90,6 % Sørreisa 83,1 % 82,3 % 36,2 % 32,2 % 76,2 % 76,8 % 35,0 % 47,7 % 72,0 % 72,4 % 34,4 % 319,0 % 81,9 % 80,8 % 60,0 % 63,7 % 80,5 % 79,8 % 76,5 % 78,4 % Dyrøy 70,3 % 69,7 % 24,0 % 9,8 % 67,6 % 66,3 % 31,5 % 13,6 % 68,6 % 62,4 % 51,4 % 26,1 % 78,0 % 76,5 % 33,8 % 39,4 % 71,9 % 69,1 % 69,2 % 66,0 % Tranøy 73,0 % 72,2 % 39,3 % 49,0 % 67,3 % 68,5 % 37,4 % 42,3 % 59,3 % 67,9 % 127,5 % 105,3 % 76,9 % 81,1 % 70,1 % 66,3 % 70,1 % 67,5 % 68,3 % 70,2 % Torsken 79,5 % 80,8 % 53,1 % 93,2 % 81,6 % 80,6 % 85,5 % 34,3 % 65,1 % 77,1 % 33,6 % 54,5 % 98,6 % 98,3 % 101,4 % 109,7 % 66,8 % 76,3 % 76,2 % 81,2 % Berg 77,8 % 83,0 % 125,7 % 164,3 % 84,5 % 87,3 % 128,4 % 148,4 % 79,6 % 71,2 % 84,3 % 95,1 % 88,5 % 91,9 % 13,2 % 127,1 % 68,9 % 71,8 % 79,5 % 82,3 % Lenvik 84,8 % 84,4 % 47,5 % 71,0 % 79,3 % 79,1 % 40,4 % 68,6 % 74,2 % 75,9 % 65,1 % 87,7 % 86,0 % 86,3 % -94,9 % -4,4 % 79,4 % 78,9 % 76,7 % 78,8 % Balsfjord 72,0 % 72,7 % 53,2 % 35,3 % 66,7 % 68,4 % 43,8 % 41,7 % 63,3 % 63,7 % 78,2 % 80,3 % 72,5 % 72,6 % 92,7 % 77,8 % 70,4 % 69,7 % 68,4 % 68,3 % Karlsøy 74,7 % 74,9 % 85,5 % 117,9 % 68,4 % 66,4 % 66,5 % 48,1 % 64,9 % 62,3 % 111,7 % 137,3 % 76,2 % 69,3 % 120,9 % 109,0 % 67,6 % 69,3 % 70,8 % 69,1 % Lyngen 81,7 % 78,7 % 107,4 % 100,3 % 67,6 % 66,3 % 22,7 % 53,0 % 58,9 % 58,0 % 68,0 % 134,5 % 77,4 % 78,7 % 88,8 % 112,6 % 75,4 % 68,3 % 70,9 % 69,7 % Storfjord 76,6 % 78,3 % 483,3 % 488,4 % 75,0 % 67,3 % 478,4 % 384,1 % 64,2 % 64,6 % 32,2 % 15,2 % 76,9 % 78,1 % 84,4 % 61,2 % 71,5 % 70,2 % 80,4 % 78,7 % Kåfjord 68,7 % 65,6 % 423,3 % 390,2 % 57,8 % 57,6 % 328,2 % 312,8 % 61,4 % 56,0 % 34,8 % 50,2 % 67,4 % 65,9 % 80,3 % 45,6 % 62,4 % 59,2 % 69,3 % 66,6 % Skjervøy 79,1 % 76,9 % 26,1 % 32,1 % 75,3 % 66,0 % 27,8 % 27,4 % 56,1 % 57,6 % 47,0 % 24,1 % 76,2 % 74,6 % 61,0 % 58,9 % 65,3 % 55,9 % 67,8 % 63,4 % Nordreisa 78,6 % 74,2 % 88,3 % 69,0 % 68,0 % 68,9 % 78,3 % 107,4 % 69,0 % 63,4 % 43,8 % 49,5 % 74,9 % 73,0 % 90,1 % 70,9 % 70,3 % 72,7 % 71,7 % 70,2 % Kvænangen 89,3 % 70,4 % 662,8 % 631,7 % 71,2 % 90,4 % 468,3 % 418,2 % 67,1 % 91,2 % 37,4 % 71,2 % 72,6 % 90,0 % 96,2 % 82,4 % 74,1 % 86,0 % 83,9 % 96,4 % Troms 91,2 % 90,9 % 81,9 % 82,2 % 85,9 % 85,2 % 63,7 % 83,2 % 81,4 % 80,9 % 65,1 % 74,6 % 88,4 % 88,2 % 38,3 % 73,8 % 87,0 % 86,2 % 84,8 % 85,1 % Troms u/ Tromsø 83,6 % 83,7 % 114,7 % 116,7 % 77,9 % 77,3 % 86,2 % 97,4 % 73,6 % 73,4 % 57,1 % 71,7 % 81,9 % 82,3 % 55,7 % 64,3 % 78,4 % 78,6 % 77,9 % 78,3 % Landet 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 8

9 Til nå i 2014 er det ingen kommuner i Troms som har hatt høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Det er to kommuner (Bardu og Tromsø) som har en skatteinngang på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De resterende 22 kommunene har en skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet pr. september Litt om inntektsutjevningen og effekten av endrete skatteinntekter lokalt og nasjonalt Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis: Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger. I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det, både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevningen. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og utviklingen nasjonalt. Inntektsutjevningen beregnes 10 ganger pr år, og kommer som et tillegg/fradrag på de terminvise utbetalingene av rammetilskuddet til kommunene. En kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet vil kun få beholde seg 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter. Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i skatteinntektene. 9

10 Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for kommunene som har mest betydning. Både i 2011, 2012 og 2013 ble de faktiske skatteinntektene for kommunene betydelig høyere enn det som ble lagt til i de respektive statsbudsjett, noe tabellen på neste side viser. Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet (tall i mrd. kr.) Anledning Tidspunkt Statsbudsjettet Oktober året før budsjettåret 108, , , , ,530 Revidert statsbudsjett Mai i budsjettåret 109, , , ,160 Statsbudsjettet for året etter Oktober i budsjettåret 110, , , ,410 Faktiske, regnskapsførte skatteinntekter Februar året etter budsjettåret 111, , ,421 Det nasjonale skatteanslaget er gjenstand for vurdering i løpet året, vanligvis i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai i budsjettåret, og i oktober i tilknytning til statsbudsjettet for påfølgende år. Som vi ser oppjusterte departementet det nasjonale skatteanslaget i , mens anslaget har blitt nedjustert i I 2011 og 2012 ble skatteinntektene til slutt høyere enn det som ble antatt ved siste anslag. I 2013 ble de faktiske skatteinntektene noe lavere enn det siste anslaget tilsa. Til nå i år er veksten i skatteinntektene på om lag 80 % av det budsjetterte nivået. Dette vil kunne innebære at inntektene fra inntektsutjevningen blir lavere enn budsjettert. På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt. 10

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Økonomisk status i Troms-kommunene Utfordringene fremover Fordeling av skjønnsmidler 2013 Kommuneøkonomien i Troms har blitt svekket Netto driftsresultat

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018 Februar 2019 Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i Det var 167 202 innbyggere i Troms, dette var en økning på 703 innbyggere fra 2017, eller 0,42 %. I Finnmark var det 75 863 innbyggere, dette var

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019 August Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2. kvartal i Troms sank i 2. kvartal med 398 innbyggere (-0,2 %), til totalt 166 543. Salangen (0,5 %) hadde høyest prosentvis befolkningsvekst, fulgt av

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

Kommunereformen veien videre. Fylkesmannens rolle

Kommunereformen veien videre. Fylkesmannens rolle Kommunereformen veien videre Fylkesmannens rolle Innbyggertall 75.000 + Tromsø 20.000-25.000 Alta, Harstad 10.000-12.000 Sør-Varanger, Hammerfest, Lenvik 5.000-7.000 Vadsø, Balsfjord, Målselv, Nordreisa

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2018 2018/1398 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. 1. Løpende inntektsutjevning Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter, og har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Gjennom inntektsutjevningen

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. 1. Løpende inntektsutjevning Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter og 54 prosent av sektorens frie inntekter. Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Troms Analyse av regnskapsresultatet Økonomiske nøkkeltall i kommunenes budsjett og økonomiplaner

Økonomiske nøkkeltall i Troms Analyse av regnskapsresultatet Økonomiske nøkkeltall i kommunenes budsjett og økonomiplaner Mars 2017 Økonomiske nøkkeltall i Troms 2016 Analyse av regnskapsresultatet 2016 Økonomiske nøkkeltall i kommunenes budsjett og økonomiplaner 2017-2020 Kilder: SSB/KOSTRA (tall publisert 15. mars 2017)

Detaljer

978-82-7401-786-3 Næringsmessig: Omstillingsbehov Demografisk: Arbeidsplassutvikling Arbeidsplassutvikling i næringslivet Nyetableringer Lønnsomhet Vekst i omsetning Dynamiske indikatorer: Endres

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Foramannskapsalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Sak 36/15 41/15

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Foramannskapsalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Sak 36/15 41/15 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Foramannskapsalen, Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak 36/15 41/15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Om tabellene. Juli 2019

Om tabellene. Juli 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Økonomisk utvikling Innhold Utvikling i tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling Kommunereformen Økonomisk status

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 Mai 2014 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2013 Tall fra kommunenes budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Kilder: SSB/KOSTRA

Detaljer

Høye skatteinntekter gir forbedrete netto driftsresultat, men økte pensjonskostnader gjør bildet mer negativt

Høye skatteinntekter gir forbedrete netto driftsresultat, men økte pensjonskostnader gjør bildet mer negativt Saksbehandler Telefon Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 22. mars 2013 Foreløpige KOSTRA-tall for 2012: Høye skatteinntekter gir forbedrete netto driftsresultat, men økte pensjonskostnader gjør bildet mer negativt

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre

Kommunereformen i Troms status og veien videre Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Regjeringen har tillagt fylkesmennene et prosessansvar i

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2015 (foreløpige KOSTRA-tall)

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2015 (foreløpige KOSTRA-tall) April 2016 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2015 (foreløpige KOSTRA-tall) Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2015 Tall fra kommunenes budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018

Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018 April 2019 Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018 Foto: Kamøyvær fiskerihavn, Vigdis Johnsen Kilder: Ureviderte tall publisert 15. mars 2019 fra SSB/KOSTRA (reviderte tall publiseres

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Troms

Implementering av utbyggingsprogram Troms Implementering av utbyggingsprogram Troms SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Plansatsing 2016 Status og veien videre. Andreas Einevoll Reguleringsplankonferansen Tromsø 27. april 2017

Plansatsing 2016 Status og veien videre. Andreas Einevoll Reguleringsplankonferansen Tromsø 27. april 2017 Plansatsing 2016 Status og veien videre Andreas Einevoll Reguleringsplankonferansen Tromsø 27. april 2017 Plansatsing 2016 10 millioner gitt over Statsbudsjettet 2016 til digitalisering av plandata. Mål:

Detaljer

Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling

Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling September 2013 1 Innhold Forord... 3 1. DEMOGRAFISKE UTVIKLINGSTREKK... 4 1.1. Nedgang i folketallet i 17 av kommunene de siste 15 årene

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 2018, 27.-28. september Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Seniorrådgiver Marianne Winther Riise Utgangspunktet for det nye Troms og Finnmark fylkesmannsembete

Detaljer

Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad

Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune 2014 2018 Kristina Forsberg Folkehelserådgiver Harstad 5.9.2018. Politisk vedtak mars 2007 Fylkestinget ønsker at Troms fylke skal

Detaljer

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms 18.12.08 Under følger en oversikt over kulturlandskapsområder i Troms som er registrert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. Utvelgelsen er

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2016 Espen Nordby 77 64 20 85 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2012/2013

Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2012/2013 Oktober 2013 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2012/2013 Reisaelva, Nordreisa kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 4 1 ØKONOMISKE NØKKELTALL... 6 1.1 FRA BRUTTO TIL NETTO DRIFTSRESULTAT...

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2017

1 Kommuneøkonomien i 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.10.2017 2017/3579-0 112 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS

Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2 Hos NAV viser et klart flertall av fylkene nedgang i ledigheten, men i AKU viser nesten alle økt ledighet prj makroøkonomi

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Økonomiinfo 2/ Statsbudsjettet 2014

Økonomiinfo 2/ Statsbudsjettet 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 14.10.2013 2013/2390-5 330 Asle Tjeldflåt 77642045/41208260 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 2/2013 - Statsbudsjettet 2014 Regjeringen

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Status matrikkelarbeid i Troms. Nils-Arne Larsen, Kartverket Tromsø

Status matrikkelarbeid i Troms. Nils-Arne Larsen, Kartverket Tromsø Status matrikkelarbeid i Troms Nils-Arne Larsen, Kartverket Tromsø 22.11.2017 Adresser Fokus de siste årene har vært på overgang fra matrikkeladresser til vegadresser Det jobbes godt i de fleste kommuner,

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer