Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal"

Transkript

1 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8, Harstad 6,7 7,3 6, Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7, Harstad 6,8 6,8-0, Kvæfjord 6,6 8,5 7,6 8,8 9,3 6, Skånland 8,1 7,8 7,6 9,4 7,8-16, Bjarkøy 3,3 6,6 8, Ibestad 3,6 6,3 6,2 6,0 6,5 8, Gratangen 9,4 8,4 7,3 7,8 6,5-17, Lavangen 7,7 9,0 8,3 9,6 7,6-20, Bardu 5,7 5,9 5,2 5,5 4,9-11, Salangen 7,1 6,4 7,3 7,3 7,2-0, Målselv 6,8 6,6 5,9 6,4 5,8-9, Sørreisa 6,4 7,9 6,4 7,2 6,4-12, Dyrøy 6,4 7,9 6,4 8,7 9,6 10, Tranøy 9,5 9,2 7,4 7,8 6,5-16, Torsken 7,2 6,7 6,9 7,9 5,8-27, Berg 7,4 4,4 5,3 8,9 5,2-41, Lenvik 7,9 8,4 6,8 7,6 6,3-16, Balsfjord 7,4 9,2 7,3 7,7 6,7-12, Karlsøy 7,2 8,1 7,7 8,0 7,0-12, Lyngen 6,0 6,7 6,4 6,9 6,5-6, Storfjord 7,9 7,6 8,0 7,6 6,7-12, Gáivuotna Kåfjord 6,1 6,8 7,6 7,8 6,0-22, Skjervøy 8,3 8,5 8,0 9,6 8,7-9, Nordreisa 8,3 9,0 6,9 8,0 6,9-13, Kvænangen 9,1 8,5 8,3 11,1 9,9-10,2 Rapportnavn: SYFRA510 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

2 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent Kvinner 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4-6, Harstad 8,5 8,9 8,7 **** **** 1902 Tromsø 8,3 8,8 8,2 8,6 8,3-4, Harstad **** **** **** 8,6 8,5-2, Kvæfjord 7,8 11,1 9,0 9,6 12,3 27, Skånland 10,5 9,0 8,1 13,2 10,1-23, Bjarkøy 4,6 9,0 10,0 **** **** 1917 Ibestad 5,6 8,4 7,1 8,5 9,3 8, Gratangen 8,7 7,5 7,8 7,8 7,5-3, Lavangen 8,0 8,7 10,2 10,6 9,1-13, Bardu 8,1 9,6 8,1 7,9 7,1-10, Salangen 9,2 8,0 8,8 10,2 9,3-8, Målselv 8,4 8,7 7,9 9,1 7,9-13, Sørreisa 8,3 9,4 8,2 8,5 8,6 0, Dyrøy 7,0 8,6 8,3 11,5 11,2-2, Tranøy 11,7 8,8 8,2 7,9 8,6 8, Torsken 9,9 6,2 9,7 11,5 7,8-32, Berg 8,3 6,0 6,5 12,2 6,4-47, Lenvik 9,2 10,3 9,0 9,3 8,2-11, Balsfjord 8,7 12,1 9,0 9,3 8,8-5, Karlsøy 9,4 11,2 10,4 10,5 8,1-22, Lyngen 7,1 7,3 7,7 7,1 8,0 11, Storfjord 9,0 7,8 10,0 9,8 8,0-17, Gáivuotna Kåfjord 7,9 8,4 9,5 10,4 7,9-24, Skjervøy 10,4 11,1 9,1 12,1 10,2-16, Nordreisa 9,5 10,1 8,3 9,4 9,2-2, Kvænangen 11,6 10,4 10,6 14,9 9,0-39,4 Rapportnavn: SYFRA510 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

3 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent Menn 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8-10, Harstad 5,2 5,9 5,1 **** **** 1902 Tromsø 4,8 5,1 4,5 4,9 4,4-11, Harstad **** **** **** 5,3 5,4 1, Kvæfjord 5,6 6,2 6,4 8,1 6,7-17, Skånland 6,4 6,9 7,2 6,6 6,1-6, Bjarkøy 2,1 4,6 6,9 **** **** 1917 Ibestad 1,8 4,3 5,3 3,7 4,1 8, Gratangen 9,9 9,1 6,9 7,7 5,8-24, Lavangen 7,5 9,2 6,6 8,8 6,5-26, Bardu 3,9 3,1 3,1 3,6 3,3-9, Salangen 5,3 5,0 6,0 4,7 5,4 14, Målselv 5,6 5,1 4,3 4,4 4,3-2, Sørreisa 4,9 6,7 5,0 6,2 4,5-27, Dyrøy 5,9 7,3 4,7 6,2 8,2 32, Tranøy 7,5 9,6 6,6 7,7 4,9-37, Torsken 5,1 7,3 4,1 4,8 3,9-18, Berg 6,7 3,2 4,4 6,7 4,5-33, Lenvik 6,8 6,9 4,9 6,2 4,8-22, Balsfjord 6,3 6,9 6,0 6,4 5,1-19, Karlsøy 5,2 5,3 5,2 5,8 6,0 3, Lyngen 5,1 6,2 5,3 6,8 5,2-23, Storfjord 7,0 7,5 6,0 5,8 5,5-5, Gáivuotna Kåfjord 4,6 5,5 6,0 5,6 4,5-20, Skjervøy 6,7 6,5 7,2 7,7 7,6-1, Nordreisa 7,3 8,0 5,6 6,7 5,1-24, Kvænangen 7,2 7,1 6,7 8,1 10,7 32,9 Rapportnavn: SYFRA510 Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal

4 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Sykefraværsprosent. Endrignsprosent siste kvartal -prosent I alt 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 Jordbruk, skogbruk og fiske 5,0 5,7 5,4 4,4 4,8 8,8 Bergverksdrift og utvinning 3,6 4,5 4,2 4,2 4,3 2,3 Industri 6,7 7,6 5,7 6,1 6,0-1,9 Elektrisitet-, vann og renovasjon 5,8 7,1 6,2 6,5 4,1-37,4 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,7 7,6 6,3 7,3 6,1-16,7 Varehandel, reparasjon av motorvogner 7,0 6,9 5,8 6,7 6,3-5,4 Transport og lagring 6,4 7,6 7,4 7,5 6,3-15,4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 7,8 7,8 7,0 6,4 6,5 0,7 Informasjon og kommunikasjon 5,5 4,5 4,3 5,3 4,4-17,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,6 4,6 4,3 4,9 3,6-27,6 Omsetning og drift av fast eiendom 7,1 6,0 5,2 6,2 6,1-1,7 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,9 5,3 4,4 4,0 3,6-10,1 Forretningsmessig tjenesteyting 7,2 8,5 6,3 8,3 7,8-6,2 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 4,4 4,9 4,9 4,9 4,3-12,9 Undervisning 5,9 6,3 5,9 6,7 6,0-10,3 Helse- og sosialtjenester 8,6 9,3 8,8 9,3 8,9-4,0 Private tjenester ellers 7,2 7,5 6,8 7,0 7,2 4,0 Ukjent 0,0 0,2 5,7 4,9 0,1-98,9 Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA520 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

5 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Sykefraværsprosent. Endrignsprosent siste kvartal -prosent Kvinner I alt 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4-6,0 Jordbruk, skogbruk og fiske 7,1 7,1 9,9 6,6 6,2-6,0 Bergverksdrift og utvinning 3,6 5,5 3,9 4,9 3,7-23,0 Industri 8,7 10,0 7,5 7,3 7,3-0,4 Elektrisitet-, vann og renovasjon 5,8 10,2 5,5 7,0 5,3-23,8 Bygge- og anleggsvirksomhet 9,0 6,6 8,6 8,3 6,3-24,1 Varehandel, reparasjon av motorvogner 8,4 8,1 7,4 8,0 8,0 0,4 Transport og lagring 8,4 8,7 9,5 9,5 8,6-9,3 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9,0 9,3 8,3 7,5 7,9 5,3 Informasjon og kommunikasjon 9,9 8,6 7,8 10,6 8,7-18,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 6,0 6,7 6,7 5,2 5,7 10,3 Omsetning og drift av fast eiendom 7,5 6,8 7,1 8,1 7,8-3,3 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 5,2 7,3 5,8 5,7 4,8-14,9 Forretningsmessig tjenesteyting 9,3 11,4 8,3 11,6 11,1-3,8 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 6,5 6,9 7,1 7,2 6,1-14,8 Undervisning 7,2 8,0 7,3 8,4 7,3-12,8 Helse- og sosialtjenester 9,8 10,4 9,8 10,3 9,9-3,7 Private tjenester ellers 7,7 8,8 7,8 8,0 8,2 2,9 Ukjent 0,0 0,0 7,2 10,1 0,1-99,1 Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA520 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

6 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal Sykefraværsprosent. Endrignsprosent siste kvartal -prosent Menn I alt 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8-10,6 Jordbruk, skogbruk og fiske 4,5 5,4 4,3 3,9 4,5 14,4 Bergverksdrift og utvinning 3,6 4,3 4,2 4,1 4,4 7,2 Industri 6,2 7,0 5,2 5,8 5,7-2,2 Elektrisitet-, vann og renovasjon 5,8 6,5 6,3 6,4 3,8-40,3 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,6 7,7 6,2 7,2 6,1-16,0 Varehandel, reparasjon av motorvogner 6,0 6,1 4,7 5,8 5,1-10,8 Transport og lagring 6,0 7,4 7,0 7,1 5,9-16,8 Overnattings- og serveringsvirksomhet 6,0 5,6 5,4 4,9 4,7-4,8 Informasjon og kommunikasjon 3,8 3,0 3,1 3,5 3,0-14,9 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 3,4 3,0 2,3 4,7 1,8-61,2 Omsetning og drift av fast eiendom 7,0 5,7 4,5 5,4 5,3-2,0 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,0 3,9 3,5 2,7 2,7-2,6 Forretningsmessig tjenesteyting 5,5 6,4 4,9 6,2 5,6-9,8 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 3,1 3,6 3,4 3,4 3,0-10,2 Undervisning 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9-3,8 Helse- og sosialtjenester 4,7 5,4 4,9 5,3 5,1-3,3 Private tjenester ellers 6,5 5,8 5,4 5,6 5,9 5,9 Ukjent 0,0 0,2 4,6 1,0 0,0-100,0 Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA520 Legemeldt sykefravær etter næring. Kvartal

7 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal prosent I alt 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 Statlig forvaltning 5,1 6,0 5,6 5,8 5,6-4,9 Fylkeskommunal forvaltning 6,6 6,8 Kommunal forvaltning 8,8 9,1 8,4 9,2 8,4-8,9 Privat og offentlig næringsvirksomhet 6,6 7,0 6,1 6,5 6,0-8,2 Annet 6,9 6,7 0,0 Ukjent 9,5 6,3 6,3 11,8 4,3-63,4 Ny sektorinndeling fom 1 kv Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA530 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal

8 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosemt Kvinner I alt 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4-6,0 Statlig forvaltning 7,1 8,4 7,5 8,1 7,6-6,4 Fylkeskommunal forvaltning 8,2 8,4 **** **** **** Kommunal forvaltning 9,8 10,2 9,6 10,4 9,7-7,2 Privat og offentlig næringsvirksomhet 8,2 8,6 7,8 8,0 7,7-3,9 Annet 7,7 6,3 **** **** **** Ukjent 12,3 6,6 8,7 10,8 6,3-42,1 Ny sektorinndeling fom 1 kv Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA530 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal

9 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosemt Menn I alt 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8-10,6 Statlig forvaltning 3,0 3,3 3,3 3,2 3,2 1,0 Fylkeskommunal forvaltning 4,6 4,7 **** **** **** Kommunal forvaltning 5,9 5,9 5,3 6,0 5,0-16,2 Privat og offentlig næringsvirksomhet 5,8 6,3 5,2 5,8 5,2-10,7 Annet 6,2 7,0 **** **** **** Ukjent 7,1 6,0 4,9 12,7 2,3-81,9 Ny sektorinndeling fom 1 kv Ny næringsstandard fra 2009 Rapportnavn: SYFRA530 Legemeldt sykefravær etter sektor. Kvartal

10 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Andel tapte dagsverk 1.kvartal I alt Allment og uspesifisert 5,6 4,9 5,3 6,1 5,5 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,7 4,4 4,9 4,9 5,1 Hjerte- og kar sykdommer 4,1 3,7 4,1 4,8 4,1 Muskel-/skjelettlidelser 46,1 44,9 43,9 42,9 44,9 Sykdommer i nervesystemet 4,5 5,5 4,8 4,5 4,4 Psykiske lidelser 17,3 17,2 17,2 17,3 17,6 Sykdommer i luftveiene 4,8 7,0 7,5 7,4 5,7 Svangerskapssykdommer 4,8 4,1 4,3 4,2 4,4 Andre lidelser 7,8 8,1 7,9 7,7 8,0 Ukjent 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 Rapportnavn: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

11 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Andel tapte dagsverk 1.kvartal Kvinner i alt Allment og uspesifisert 5,5 4,9 5,7 6,6 5,6 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,5 3,9 4,6 4,5 4,7 Hjerte- og kar sykdommer 2,4 2,4 2,4 2,9 2,5 Muskel-/skjelettlidelser 42,1 41,1 39,9 39,3 41,3 Sykdommer i nervesystemet 4,8 5,9 5,2 4,8 4,8 Psykiske lidelser 19,3 18,9 19,2 18,4 19,4 Sykdommer i luftveiene 4,7 6,9 7,6 7,6 5,5 Svangerskapssykdommer 8,3 7,0 7,2 7,2 7,3 Andre lidelser 7,9 8,6 8,0 8,3 8,4 Ukjent 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 Rapportnavn: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

12 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal Andel tapte dagsverk 1.kvartal Menn i alt Allment og uspesifisert 5,7 5,0 4,8 5,4 5,4 Sykdom i fordøyelsesorganene 4,9 5,0 5,3 5,5 5,9 Hjerte- og kar sykdommer 6,3 5,4 6,6 7,5 6,5 Muskel-/skjelettlidelser 51,5 50,1 49,8 47,9 50,2 Sykdommer i nervesystemet 4,1 4,9 4,1 4,1 3,7 Psykiske lidelser 14,5 14,9 14,3 15,8 15,0 Sykdommer i luftveiene 5,1 7,2 7,3 7,0 6,0 Svangerskapssykdommer **** **** **** **** **** Andre lidelser 7,7 7,4 7,7 6,8 7,3 Ukjent **** **** 0,0 0,0 **** Rapportnavn: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted. Kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2009 // NOTAT 6,0 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell, 30.6.2009 // NOTAT 3,9 prosent økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2011 Skrevet av Therese Sundell 21.6.2011 // NOTAT Økning i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud og Åshild Male Kalstø. 20.9.2011 // NOTAT Svak økning i sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Ringvirkninger fra havbruksbedrifter. Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen

Ringvirkninger fra havbruksbedrifter. Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen Ringvirkninger fra havbruksbedrifter Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen Betydelige vekstambisjoner Forrige regjering: "Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon" Nåværende regjering:

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. uar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: September September 2015

Om tabellene. Periode: September September 2015 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell, 21.06.2012 Sykefraværet fortsetter å falle 1,2 // NOTAT Det totale sykefraværet

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet,. artal 1 Skrevet av Hanne.Nygaard@nav.no, 1.3.15 // NOTAT Nedgang i sykefraværet viser sesongjusterte tall Det totale

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2012 Skrevet av Therese Sundell 13.12.2012 // NOTAT Sesongjusterte tall for sykefraværet viser en liten

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013

Stabilt sykefravær i 4. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Stabilt sykefravær i 4. kvartal 213 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 2.3.214 Det totale sesong- og influensajusterte

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2017 Skrevet av Therese Sundell 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Troms

Implementering av utbyggingsprogram Troms Implementering av utbyggingsprogram Troms SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer