Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet"

Transkript

1 September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen 1

2 Skatteinngangen for januar-august 2014 sett under ett Den samlete skatteinngangen for januar til og med august i 2014 viser en økning på 1,1 % for Troms, 0,7 % for Troms u/ Tromsø og 2,0 % for landet, i forhold til samme periode i Veksten på landsbasis til nå i 2014 er over 30 % svakere enn det som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett (RNB) Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at en kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir på samme nivå som i perioden januar-august, kan kommune-norge få inntil 1,2 mrd. kr. mindre i skatteinngang enn det som fremgikk av anslaget i mai i RNB Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt for januar-august kommunene i Troms og landet Skatteinngang januar-august 2014 (tusen kr.) Skatteinngang januar-august 2013 (tusen kr.) Skatteinngang jan-august 2014 i % av landsgj.snittet Årsbudsjett 2014 (tusen kr.) Innbetalt skatt pr 31. juli 2014 i % av budsjett Endring skatteinngang jan-august i % Skatteinntekter i 2013 (tusen kr.) Differanse budsjett regnskap 2013 Kommune Tromsø ,6 % 92,4 % ,6 % ,5 % Harstad ,3 % 84,0 % ,7 % ,5 % Kvæfjord ,7 % 66,2 % ,4 % ,2 % Skånland ,0 % 74,2 % ,9 % ,5 % Ibestad ,5 % 75,7 % ,6 % ,7 % Gratangen ,7 % 65,0 % ,4 % ,7 % Lavangen ,9 % 59,4 % ,1 % ,9 % Bardu ,2 % 96,7 % ,7 % ,6 % Salangen ,1 % 66,7 % ,2 % ,9 % Målselv ,6 % 89,0 % ,7 % ,1 % Sørreisa ,3 % 75,4 % ,9 % ,1 % Dyrøy ,2 % 68,5 % ,4 % ,6 % Tranøy ,7 % 67,9 % ,5 % ,2 % Torsken ,0 % 78,7 % ,0 % ,4 % Berg ,2 % 82,4 % ,5 % ,1 % Lenvik ,9 % 75,9 % ,5 % ,6 % Balsfjord ,3 % 67,9 % ,5 % ,3 % Karlsøy ,5 % 71,7 % ,1 % ,2 % Lyngen ,4 % 69,7 % ,1 % ,5 % Storfjord ,0 % 82,8 % ,2 % ,9 % Kåfjord ,2 % 71,2 % ,4 % ,8 % Skjervøy ,5 % 68,5 % ,4 % ,1 % Nordreisa ,5 % 72,0 % ,3 % ,7 % Kvænangen ,7 % 86,6 % ,3 % ,0 % Troms ,1 % 84,2 % ,5 % ,6 % Troms u/ Tromsø ,7 % 77,8 % ,5 % ,9 % Alle landets kommuner ,0 % 100,0 % ,0 % ,0 % 2

3 Veksten i skatteinntekter på landsbasis På nasjonalt nivå er det iht. RNB anslått at kommunenes skatteinntekter vil øke med 3,0 % i 2014 i forhold til det faktiske nivået i I statsbudsjettet for 2014 var dette tallet 3,3 % (da målt mot det antatte nivået i 2013 siden de faktiske inntektene ikke var kjent på dette tidspunktet). Målt mot faktisk skatteinngang i 2013 var skatteveksten i 2014 iht. statsbudsjettet antatt å være 3,7 %. Skatteinngangen for landet samlet sett for januar til og med august 2014 er 2,0 % høyere enn for samme periode i Til sammenligning var dette tallet 2,4 % gitt den akkumulerte skatteinngangen pr. april, 1,5 % for skatteinngangen pr. mai, 2,3 % for skatteinngangen pr. juni og 2,1 % for skatteinngangen pr. juli. Veksten i skatteinntektene pr. august er altså noe svakere enn hva tallene pr. juni og juli tilsa. 63,0 % av de budsjetterte skatteinntektene på nasjonalt nivå har nå blitt innbetalt. Skatteanslaget for 2014 for kommunene samlet sett i statsbudsjettet for 2014 var på 131,1341 mrd. kr. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble skatteanslaget for kommunene samlet sett nedjustert til 130,160 mrd. kr. Dersom skatteveksten for 2014 samlet sett skulle holde seg på 2,0 %, og ikke 3,0 % som forutsatt i RNB, vil skatteinngangen bli 128,95 mrd. kr., eller ca. 1,2 mrd. kr. lavere enn nivået anslått i RNB. I så tilfellet vil dette innebære reduserte inntekter fra inntektsutjevningen for de aller fleste kommunene i Troms, noe det er viktig å være oppmerksom på. Veksten i skatteinntekter på kommunenivå Til nå i 2014 er skatteinngangen i Troms noe lavere enn det kommunenes budsjetter legger opp til. Skatteinngangen pr. august 2014 er 1,1 % høyere enn i samme periode i 2013 og 0,7 % for Troms u/ Tromsø. Kommunenes årsbudsjetter legger opp til en vekst i skatteinntektene på 1,6 % målt mot regnskapsførte skatteinntekter i 2013, og 0,9 % for Troms u/ Tromsø. 11 kommuner har større økning i egen skatteinngang til nå i 2014 enn det budsjettene tilsier, mens 13 kommuner har svakere utviklingen i skatteinngangen til nå i år enn det som er lagt grunn i budsjettet. Kommunene med størst økning i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte inntekter i 2013 er Skånland (5,5 %), Torsken (5,4 %), Målselv (5,1 %), Salangen (4,9 %) og Berg (4,1 %). Alle disse kommunene har lavere skatteinngang til nå i 2014 enn hva budsjettet legger opp til. Kommunene med størst nedgang i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte inntekter i 2013 er Kvænangen (-7 %), Bardu (-2,6 %) og Gratangen (- 1,7 %). De to sistnevnte kommunene har bedre skatteinngang til nå i 2014 enn hva som er lagt til grunn i budsjettet, mens Kvænangen kommune har svakere skatteinngang i 2014 enn det som er forutsatt i budsjettet. Kommunene i Troms har pr. august i gjennomsnitt fått inn 62,5 % av de budsjetterte skatteinntektene i Tallet er det samme for Troms u/tromsø. Kåfjord kommune og Storfjord 3

4 kommune har høyest skatteinngang målt opp mot årsbudsjettet, ved at hhv. 67,4 og 67,2 % av de budsjetterte skatteinntektene har blitt innbetalt, mens Sørreisa kommune har lavest skatteinngang med 58,9 % av budsjetterte inntekter. Ibestad kommune har høyest prosentvis økning i skatteinngangen for januar-august i 2014 målt mot samme periode i 2013, med 9,5 %, fulgt av Karlsøy med 5,5 %. 7 kommuner har større vekst i skatteinngangen for januar-august 2014 i forhold til 2013 enn landsgjennomsnittet. 1 kommune har samme vekst, mens 16 kommuner har svakere utvikling enn landsgjennomsnittet. Kvænangen (-12,7 %), Torsken (-4,0 %), Tranøy (-3,7 %), Berg (-3,2 %), Lenvik (-1,9 %)Kvæfjord (-1,7 %), Sørreisa (-1,3 %), Målselv (-0,6 %) og Lyngen (-0,4 %) har nedgang i skatteinngangen til nå i 2014 sammenlignet med tilsvarende periode i Skatteinngang pr måned i 2014 sammenlignet med 2013 Tabellen under viser den prosentvise endringen i månedlig skatteinngang til nå i 2014 (januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august og de 8 første månedene av 2014 sett under ett) for Troms, Troms u/ Tromsø og landet som helhet, fra nivået i tilsvarende måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sum januaraugust Troms 3,8 % -7,7 % 3,7 % -32,9 % 0,8 % 48,0 % 1,3 % -49,3 % 1,1 % Troms u/ Tromsø 2,7 % -9,6 % 3,2 % -22,9 % -0,2 % 34,3 % 0,1 % -15,7 % 0,7 % Landet 3,5 % -7,3 % 3,0 % -12,3 % 0,2 % 69,8 % 1,2 % -2,0 % 2,0 % I januar 2014 var skatteinngangen 3,8 % høyere enn i januar 2013 for Troms, mens tallet for Troms u/tromsø er 2,7 %. På landsbasis økte skatteinngangen med 3,5 % i januar. I februar 2014 ble skatteinngangen 7,7 % lavere enn i februar 2013 for Troms, og 9,6 % lavere for Troms u/ Tromsø. På landsnivå ble nedgangen på 7,3 %. I mars 2014 økte skatteinngangen i Troms med 3,7 % i forhold til mars 2013, og 3,2 % for Troms u/ Tromsø. For landet som helhet økte skatteinngangen med 3,0 %. I april 2014 gikk skatteinngangen ned med 32,9 % i Troms sammenlignet med april For Troms u/ Tromsø var nedgangen 22,9 % og på landsbasis var nedgangen 12,3 %. I mai 2014 økte skatteinngangen i Troms med 0,8 % sammenlignet med mai For Troms u/ Tromsø var det en nedgang på 0,2 %, mens det for kommune-norge samlet var en økning på 0,2 %. 4

5 I juni 2014 økte skatteinngangen i Troms med 48 % sammenlignet med juni For Troms u/ Tromsø var det en økning på 34,3 %, mens det for kommune-norge samlet var en økning på 69,8 %. I juli 2014 ble skatteinngangen i Troms 1,3 % høyere enn i juli 2013, og 0,1 % høyere for Troms u/ Tromsø. På landsbasis ble økte skatteinngangen med 1,2 %. I august 2014 gikk skatteinngangen i Troms ned med 49,3 % sammenlignet med august i For Troms u/ Tromsø var nedgangen på 15,7 %. På landsbasis var skatteinngangen i august 2 % lavere enn i august Samlet sett har skatteinngangen til nå i 2014 (pr. august) økt med 1,1 % for Troms, 0,7 % for Troms u/ Tromsø og 2,0 % for landet, fra nivået i Noen måneder er «skattetunge», mens andre måneder ikke har så stor betydning for totalen. Januar, mars, mai og juli er måneder med stor skatteinngang, mens de andre månedene til nå i år er «skattelette». Skatteinngangen på landsbasis var spesielt mye svakere enn forutsatt i mai og juli. Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at en kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir på samme nivå som i perioden januar-august, kan kommunene få inntil 1,2 mrd. kr. mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i mai i RNB Tabellen på neste side viser skatteinngangen for januar-august i 2014 og 2013, og den prosentvise endringen i skatteinngangen for den enkelte kommune, Troms, Troms u/ Tromsø og landet pr måned i 2014 målt fra tilsvarende måned i

6 Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr måned i 2014 sammenlignet med kommunene i Troms (tall i tusen kr. og %) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sum januar-august Kommune Endring Endring Endring Endring Endring Endring Endring Endring Endring Tromsø ,0 % ,4 % ,2 % ,0 % ,8 % ,1 % ,5 % ,4 % ,6 % Harstad ,1 % ,2 % ,4 % ,5 % ,0 % ,4 % ,6 % ,5 % ,3 % Kvæfjord ,4 % ,7 % ,5 % ,4 % ,4 % ,0 % ,3 % ,7 % ,7 % Skånland ,2 % ,6 % ,7 % ,2 % ,4 % ,1 % ,5 % ,0 % ,0 % Ibestad ,8 % ,4 % ,1 % ,1 % ,4 % ,1 % ,5 % ,3 % ,5 % Gratangen ,5 % ,6 % ,6 % ,7 % ,2 % ,8 % ,6 % ,0 % ,7 % Lavangen ,9 % ,4 % ,8 % ,5 % ,8 % ,0 % ,8 % ,0 % ,9 % Bardu ,2 % ,9 % ,7 % ,2 % ,5 % ,7 % ,0 % ,0 % ,2 % Salangen ,2 % ,2 % ,9 % ,9 % ,2 % ,2 % ,3 % ,4 % ,1 % Målselv ,1 % ,6 % ,6 % ,2 % ,3 % ,1 % ,7 % ,9 % ,6 % Sørreisa ,5 % ,4 % ,3 % ,6 % ,2 % ,7 % ,7 % ,7 % ,3 % Dyrøy ,5 % ,8 % ,2 % ,8 % ,2 % ,2 % ,3 % ,2 % ,2 % Tranøy ,2 % ,8 % ,3 % ,6 % ,7 % ,8 % ,4 % ,1 % ,7 % Torsken ,4 % ,9 % ,9 % ,5 % ,6 % ,1 % ,2 % ,7 % ,0 % Berg ,7 % ,4 % ,1 % ,5 % ,1 % ,9 % ,3 % ,0 % ,2 % Lenvik ,7 % ,1 % ,1 % ,5 % ,3 % ,7 % ,6 % ,5 % ,9 % Balsfjord ,8 % ,8 % ,2 % ,5 % ,9 % ,5 % ,4 % ,0 % ,3 % Karlsøy ,7 % ,0 % ,7 % ,6 % ,0 % ,6 % ,7 % ,1 % ,5 % Lyngen ,4 % ,6 % ,2 % ,1 % ,1 % ,7 % ,3 % ,2 % ,4 % Storfjord ,0 % ,4 % ,4 % ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ,4 % ,0 % Kåfjord ,8 % ,0 % ,8 % ,4 % ,3 % ,3 % ,0 % ,5 % ,2 % Skjervøy ,4 % ,0 % ,2 % ,7 % ,3 % ,2 % ,2 % ,4 % ,5 % Nordreisa ,4 % ,4 % ,6 % ,7 % ,9 % ,6 % ,6 % ,2 % ,5 % Kvænangen ,6 % ,7 % ,6 % ,7 % ,7 % ,5 % ,0 % ,1 % ,7 % Troms ,8 % ,7 % ,7 % ,9 % ,8 % ,0 % ,3 % ,3 % ,1 % Troms u/ Trom ,7 % ,6 % ,2 % ,9 % ,2 % ,3 % ,1 % ,7 % ,7 % Landet ,5 % ,3 % ####### 3,0 % ,3 % ,2 % ,8 % ,2 % ,0 % ,0 % 6

7 Neste tabell viser skatteinngangen i % av landsgjennomsnittet for de 8 første månedene i 2014 sammenlignet med Skatteinntekter i % av landsgjennomsnittet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Januar-august Kommune Tromsø 100,8 % 100,0 % 40,5 % 37,9 % 95,9 % 95,3 % 35,3 % 64,9 % 91,4 % 90,6 % 75,2 % 78,3 % 96,5 % 95,8 % 16,3 % 86,1 % 92,4 % 93,3 % Harstad 88,6 % 90,3 % 16,9 % 18,4 % 85,9 % 85,1 % 35,1 % 33,1 % 82,0 % 83,5 % 65,3 % 47,9 % 89,2 % 89,2 % 85,0 % 76,3 % 84,0 % 84,1 % Kvæfjord 71,9 % 72,4 % 12,6 % 23,6 % 69,9 % 70,1 % 14,4 % -15,3 % 64,3 % 68,7 % 50,0 % 33,3 % 73,8 % 76,3 % -9,4 % 51,9 % 66,2 % 68,5 % Skånland 78,5 % 78,9 % 61,0 % 26,9 % 74,8 % 75,2 % 45,1 % 27,1 % 68,5 % 69,1 % 47,5 % 38,7 % 83,3 % 83,2 % 75,6 % 68,7 % 74,2 % 73,6 % Ibestad 82,3 % 77,5 % 32,1 % 69,6 % 70,3 % 70,9 % 27,4 % 33,9 % 76,6 % 61,7 % 61,2 % 116,9 % 79,8 % 77,2 % 111,5 % 86,4 % 75,7 % 70,5 % Gratangen 66,3 % 65,3 % 32,2 % 59,4 % 64,6 % 63,8 % 33,3 % 80,7 % 62,1 % 57,7 % 72,4 % 143,2 % 71,0 % 76,4 % 86,2 % 97,3 % 65,0 % 66,0 % Lavangen 61,4 % 64,2 % 21,9 % 30,7 % 57,8 % 57,4 % 29,5 % 18,5 % 56,9 % 52,9 % 85,0 % 51,1 % 67,5 % 65,2 % 49,9 % 127,3 % 59,4 % 58,9 % Bardu 92,1 % 98,6 % 696,0 % 610,3 % 91,8 % 80,5 % 288,8 % 490,1 % 87,7 % 81,1 % 16,3 % 47,7 % 79,5 % 82,2 % 49,8 % 45,3 % 96,7 % 97,6 % Salangen 71,3 % 72,1 % 20,7 % 34,1 % 68,3 % 68,4 % 16,6 % 32,7 % 65,1 % 63,8 % 51,4 % 23,6 % 72,9 % 71,4 % 41,7 % 59,8 % 66,7 % 66,7 % Målselv 99,1 % 99,4 % 121,9 % 185,1 % 84,7 % 86,8 % 89,7 % 120,2 % 88,5 % 84,9 % 26,3 % 50,9 % 86,9 % 88,5 % 101,2 % 77,3 % 89,0 % 90,3 % Sørreisa 83,1 % 82,3 % 36,2 % 32,2 % 76,2 % 76,8 % 35,0 % 47,7 % 72,0 % 72,4 % 34,4 % 319,0 % 81,9 % 80,8 % 60,0 % 63,7 % 75,4 % 78,0 % Dyrøy 70,3 % 69,7 % 24,0 % 9,8 % 67,6 % 66,3 % 31,5 % 13,6 % 68,6 % 62,4 % 51,4 % 26,1 % 78,0 % 76,5 % 33,8 % 39,4 % 68,5 % 65,2 % Tranøy 73,0 % 72,2 % 39,3 % 49,0 % 67,3 % 68,5 % 37,4 % 42,3 % 59,3 % 67,9 % 127,5 % 105,3 % 76,9 % 81,1 % 70,1 % 66,3 % 67,9 % 70,9 % Torsken 79,5 % 80,8 % 53,1 % 93,2 % 81,6 % 80,6 % 85,5 % 34,3 % 65,1 % 77,1 % 33,6 % 54,5 % 98,6 % 98,3 % 101,4 % 109,7 % 78,7 % 82,5 % Berg 77,8 % 83,0 % 125,7 % 164,3 % 84,5 % 87,3 % 128,4 % 148,4 % 79,6 % 71,2 % 84,3 % 95,1 % 88,5 % 91,9 % 13,2 % 127,1 % 82,4 % 85,2 % Lenvik 84,8 % 84,4 % 47,5 % 71,0 % 79,3 % 79,1 % 40,4 % 68,6 % 74,2 % 75,9 % 65,1 % 87,7 % 86,0 % 86,3 % -94,9 % -4,4 % 75,9 % 78,8 % Balsfjord 72,0 % 72,7 % 53,2 % 35,3 % 66,7 % 68,4 % 43,8 % 41,7 % 63,3 % 63,7 % 78,2 % 80,3 % 72,5 % 72,6 % 92,7 % 77,8 % 67,9 % 67,9 % Karlsøy 74,7 % 74,9 % 85,5 % 117,9 % 68,4 % 66,4 % 66,5 % 48,1 % 64,9 % 62,3 % 111,7 % 137,3 % 76,2 % 69,3 % 120,9 % 109,0 % 71,7 % 69,0 % Lyngen 81,7 % 78,7 % 107,4 % 100,3 % 67,6 % 66,3 % 22,7 % 53,0 % 58,9 % 58,0 % 68,0 % 134,5 % 77,4 % 78,7 % 88,8 % 112,6 % 69,7 % 70,0 % Storfjord 76,6 % 78,3 % 483,3 % 488,4 % 75,0 % 67,3 % 478,4 % 384,1 % 64,2 % 64,6 % 32,2 % 15,2 % 76,9 % 78,1 % 84,4 % 61,2 % 82,8 % 81,0 % Kåfjord 68,7 % 65,6 % 423,3 % 390,2 % 57,8 % 57,6 % 328,2 % 312,8 % 61,4 % 56,0 % 34,8 % 50,2 % 67,4 % 65,9 % 80,3 % 45,6 % 71,2 % 68,7 % Skjervøy 79,1 % 76,9 % 26,1 % 32,1 % 75,3 % 66,0 % 27,8 % 27,4 % 56,1 % 57,6 % 47,0 % 24,1 % 76,2 % 74,6 % 61,0 % 58,9 % 68,5 % 65,5 % Nordreisa 78,6 % 74,2 % 88,3 % 69,0 % 68,0 % 68,9 % 78,3 % 107,4 % 69,0 % 63,4 % 43,8 % 49,5 % 74,9 % 73,0 % 90,1 % 70,9 % 72,0 % 69,5 % Kvænangen 89,3 % 70,4 % 662,8 % 631,7 % 71,2 % 90,4 % 468,3 % 418,2 % 67,1 % 91,2 % 37,4 % 71,2 % 72,6 % 90,0 % 96,2 % 82,4 % 86,6 % 99,2 % Troms 91,2 % 90,9 % 81,9 % 82,2 % 85,9 % 85,2 % 63,7 % 83,2 % 81,4 % 80,9 % 65,1 % 74,6 % 88,4 % 88,2 % 38,3 % 73,8 % 84,5 % 85,2 % Troms u/ Trom 83,6 % 83,7 % 114,7 % 116,7 % 77,9 % 77,3 % 86,2 % 97,4 % 73,6 % 73,4 % 57,1 % 71,7 % 81,9 % 82,3 % 55,7 % 64,3 % 78,3 % 78,8 % Landet 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Til nå i 2014 er det ingen kommuner i Troms som har hatt høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Det er to kommuner (Bardu og Tromsø) som har en skatteinngang på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De resterende 22 kommunene har en skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet pr. august Litt om inntektsutjevningen og effekten av endrete skatteinntekter lokalt og nasjonalt Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). 7

8 Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis: Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger. I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det, både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevningen. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og utviklingen nasjonalt. Inntektsutjevningen beregnes 10 ganger pr år, og kommer som et tillegg/fradrag på de terminvise utbetalingene av rammetilskuddet til kommunene. En kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet vil kun få beholde seg 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter. Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i skatteinntektene. Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten betydning i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for kommunene som har mest betydning. Både i 2011, 2012 og 2013 ble de faktiske skatteinntektene for kommunene betydelig høyere enn det som ble lagt til i de respektive statsbudsjett, noe tabellen på neste side viser. 8

9 Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet (tall i mrd. kr.) Anledning Tidspunkt Statsbudsjettet Oktober året før budsjettåret 108, , , ,134 Revidert statsbudsjett Mai i budsjettåret 109, , , ,160 Statsbudsjettet for året etter Oktober i budsjettåret 110, , ,950 Faktiske, regnskapsførte skatteinntekter Februar året etter budsjettåret 111, , ,421 Skatteanslaget er gjenstand for vurdering i løpet året, vanligvis i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai i budsjettåret, og i oktober i tilknytning til statsbudsjettet for påfølgende år. Som vi ser oppjusterte departementet det nasjonale skatteanslaget alle disse årene. I 2011 og 2012 ble skatteinntektene til slutt høyere enn det som ble antatt ved siste anslag. I 2013 ble imidlertid de faktiske skatteinntektene noe lavere enn det siste anslaget tilsa. Til nå i år er som sagt veksten i skatteinntektene på bare 2/3 av det budsjetterte nivået. Dette vil kunne innebære at inntektene fra inntektsutjevningen blir lavere enn budsjettert. På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt. 9

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014

Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Økonomisk utvikling Innhold Utvikling i tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling Kommunereformen Økonomisk status

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling

Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling September 2013 1 Innhold Forord... 3 1. DEMOGRAFISKE UTVIKLINGSTREKK... 4 1.1. Nedgang i folketallet i 17 av kommunene de siste 15 årene

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Kommunebildet for Troms 2014

Kommunebildet for Troms 2014 September 2015 Kommunebildet for Troms 2014 Økonomiske nøkkeltall Den økonomiske situasjonen i den enkelte kommune Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger

Detaljer

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms 18.12.08 Under følger en oversikt over kulturlandskapsområder i Troms som er registrert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. Utvelgelsen er

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2015

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2015 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015

Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.05.2015 2015/953 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015 Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 3 Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter

Detaljer

Statusbilde for Sørreisa kommune

Statusbilde for Sørreisa kommune 10.09.2015 Statusbilde for Sørreisa kommune Behandlet i kommunestyret 10.09.2015, sak 47/15. Arkivsak 14/322 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 6 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 11 1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg Kommunereformen Medvirkning og innbyggerdialog Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms Bent Aslak Brandtzæg 1 Hva skal jeg si noen om? Kort om historikk og utfordringer knyttet til kommunestrukturen

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

VEILEDNING TIL PROGNOSEMODELLEN FOR INNTEKTSSYSTEMET FYLKESKOMMUNENE

VEILEDNING TIL PROGNOSEMODELLEN FOR INNTEKTSSYSTEMET FYLKESKOMMUNENE NOTAT VEILEDNING TIL PROGNOSEMODELLEN FOR INNTEKTSSYSTEMET FYLKESKOMMUNENE OPPDATERT OKTOBER 2014 1. INNLEDNING KS har utviklet en regnemodell for beregning av rammetilskudd i økonomiplanperioden for fylkeskommunene

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

Statusbilde for Balsfjord kommune

Statusbilde for Balsfjord kommune Statusbilde for Balsfjord kommune Versjon 1.2 Hørings forslag. Side 2 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 8 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014 og prognose frem

Detaljer

Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte. Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte. Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS Oppdatert modell kommer vår/høst tilknyttet Komprp og statsbudsjettet Tall for økonomiplanperioden 2012 2015 «regneregler

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Statusbilde for Bardu kommune

Statusbilde for Bardu kommune Statusbilde for Bardu kommune Rådmannen august 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 6 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 7 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014 og prognose frem til 2040... 7

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

NN2000 i Troms. Steinar Vaadal, Kartverket Tromsø

NN2000 i Troms. Steinar Vaadal, Kartverket Tromsø NN2000 i Troms Steinar Vaadal, Kartverket Tromsø Agenda Høydehistorikk Litt teori.. Status NN2000 i Norge Status NN2000 i Troms Geovekst-prosjekt NN2000 Troms Forbedringer og konsekvenser Høydehistorikk

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010 7ZgZ\c^c\hiZ`c^h`Yd`jbZciVh_dci^aEgde#&H'%%. '%&% Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2 Grønt hefte Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. S (29 2) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2011

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2011 Rapport 2011:7 Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2011 Inge Berg Nilssen og Ivar Lie Forside: Utsikt fra Flakstavåg. Foto: Klara Johansen Tittel: Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer

Detaljer

Statusbilde for Bardu kommune

Statusbilde for Bardu kommune Statusbilde for Bardu kommune Rådmannen 27.mai 2015 Utkast 1. Innhold Forord... 4 Sammendrag... 6 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 7 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014 og prognose frem til

Detaljer

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS Svein Thyrhaug GEOGRAFI, STATISTIKK 9 600 km linje/kabel 67 000 Nett kunder 2500 GWh overført energi 24 transformatorstasjoner Nettmessige

Detaljer

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500 -

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2016

HANDLINGSPLAN 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnete mål og retningslinjer for driften av Interkommunalt arkiv Troms IKS i perioden 2013-2016. I planen

Detaljer

Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering

Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering Vedlegg 1. Avvik og avvikshåndtering Bakgrunn og Sammendrag Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har i årets åtte første måneder mottatt til sammen 160 meldinger for UNN-området. 42 av hendelsene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Troms GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 55/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Troms TF-notat nr.: 55/2014 Forfatter(e):

Detaljer

Komøk 2015 - Skatteartene og skatteinntektens betydning for din kommune. Rune Bye, Fornebu 28. mai

Komøk 2015 - Skatteartene og skatteinntektens betydning for din kommune. Rune Bye, Fornebu 28. mai Komøk 2015 - Skatteartene og skatteinntektens betydning for din kommune Rune Bye, Fornebu 28. mai Disposisjon Historikk og finansiering av kommunesektoren Hvilke skatteinntekter har vi i kommunesektoren?

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 10/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av flyktninger - hva skal til for at vi lykkes?

Bosetting og kvalifisering av flyktninger - hva skal til for at vi lykkes? Bosetting og kvalifisering av flyktninger - hva skal til for at vi lykkes? KS Nord høstkonferanse Tromsø- oktober 2015 1 ved assisterende regiondirektør Roger Trygve Solstad 22.10.2015 Utfordringsbilde

Detaljer

Statusbilde for Ibestad kommune

Statusbilde for Ibestad kommune Statusbilde for Ibestad kommune Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens rolle som tjenesteyter,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 30.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010.

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2010 Permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Inntektssystemet hva skjer hvis?

Inntektssystemet hva skjer hvis? Rune Bye fagsjef KS Inntektssystemet hva skjer hvis? Teoretisk overordnet innføring i systemet. Hva kan skje i 2017? Simulering Hvordan bruker kommunene penger Kostra godt nok til sammenligning? Ny modell

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer