Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG"

Transkript

1 Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 2,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 2,6 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,1 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,9 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,7 % 1,1 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,4 % 3,8 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,8 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,5 % 0,1 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,4 % 0,1 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,2 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,1 % 0,1 % 0502 Gjøvik % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 2,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,3 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,3 % 0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,2 % 4,7 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,6 % 1,7 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,0 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,7 % 0,2 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,7 % 0,1 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,7 % 0,1 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,3 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,6 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,5 % 0,4 % 0511 Dovre % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 26,0 % 205 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste m/bk ,8 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,5 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,7 % 0,4 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,3 % 0,4 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,0 % 0,4 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,7 % 5,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,7 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,6 % 3,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,7 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,2 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 1,8 % 710O Koloskopi ,5 % 1,2 % 877O Andre polikliniske kontakter for gjennomføring av middels omfattende prosedyrer ,5 % 2,1 % 0512 Lesja % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 35,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,3 % 0,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 7,9 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,8 % 5,6 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,6 % 1,7 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,6 % 3,4 % 710O Koloskopi ,6 % 1,3 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,5 % 5,1 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,5 % 2,4 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,5 % 2,1 % 901D Poliklinisk konsultasjon vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser ,4 % 1,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,4 % 2,1 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,4 % 1,2 % 811S Mindre prosedyre på nedre urinveier ,3 % 1,7 % 909A Poliklinisk konsultasjon vedrørende mindre hudskader ,3 % 1,6 % DD08 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG ,3 % 0,6 % 0513 Skjåk % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 28,9 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,7 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,9 % 3,8 % 462B Rehabilitering, vanlig ,4 % 0,7 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,2 % 0,5 % 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk ,2 % 0,5 %

2 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,1 % 0,5 % 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) ,8 % 0,6 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,7 % 2,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,5 % 6,5 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,8 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,5 % 4,5 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 2,1 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,5 % 2,7 % 710O Koloskopi ,5 % 1,3 % 0514 Lom % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 33,9 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 2,8 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,4 % 0,5 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 % 0,5 % 710O Koloskopi ,8 % 1,8 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,9 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,7 % 1,9 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,7 % 3,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,0 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,5 % 3,4 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,5 % 2,3 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,4 % 1,4 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,7 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,4 % 1,5 % 0515 Vågå % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 25,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,0 % 4,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,7 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,3 % 0,3 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,7 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,6 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,3 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,5 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,3 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,3 % 0,3 % 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk ,0 % 0,2 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,9 % 0,4 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,7 % 247 Uspesifikke tilst & sympt fra muskel-skjelettsyst/bindevev ITAD ,7 % 0,3 % 0516 Nord-Fron % 100 % -2 Sum øvrige ,0 % 19,0 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,8 % 0,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,5 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,3 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,1 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,7 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,0 % 0,2 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,9 % 0,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,4 % 140 Angina pectoris ,7 % 0,2 % 710O Koloskopi ,6 % 1,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,6 % 0,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,5 % 0517 Sel % 100 % -2 Sum øvrige ,7 % 15,3 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,8 % 0,8 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 3,8 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,3 % 0,5 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,4 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,5 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,5 % 0,5 % 346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk ,2 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,2 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,7 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,2 % 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,6 % 0,3 % 78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyndrom ,5 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,5 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,2 % 0,3 % 0519 Sør-Fron % 100 % -2 Sum øvrige ,2 % 24,3 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,2 % 1,0 %

3 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,5 % 0,4 % 316 Nyresvikt ,3 % 0,4 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,5 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,1 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,0 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,4 % 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk ,4 % 0,3 % 174N Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen ,4 % 0,3 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,4 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,6 % 0,3 % 324 Stein i urinveiene u/bk ,5 % 0,3 % 0520 Ringebu % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 20,6 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,4 % 0,6 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 3,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,0 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,3 % 346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk ,4 % 0,5 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,8 % 0,3 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,4 % 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt ,6 % 0,2 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,6 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,3 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,4 % 0,2 % 0521 Øyer % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 19,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,6 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,9 % 0,3 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 2,6 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 1,1 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,3 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,4 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,9 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,5 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,4 % 0,7 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,1 % 26 Kramper & hodepine 0-17 år ,8 % 0,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 6,8 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,8 % 0,2 % 0522 Gausdal % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 16,1 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,2 % 0,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,8 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 2,6 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,8 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,8 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,9 % 0,2 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,9 % 0,2 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,9 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,8 % 0,9 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,5 % 0,3 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,2 % 124 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompliserende hjertelidelse ,5 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,5 % 0,2 % 0528 Østre Toten % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 7,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,0 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 1,8 % 316 Nyresvikt ,8 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,5 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,0 % 0,4 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,4 % 0,5 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,3 % 0,1 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,2 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,1 % 0,2 %

4 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,1 % 0,1 % 0529 Vestre Toten % 100 % -2 Sum øvrige ,0 % 6,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,5 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,8 % 0,3 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,4 % 2,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,9 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,5 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,5 % 3,5 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,0 % 0,1 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,8 % 0,1 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,7 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,4 % 0,1 % 0532 Jevnaker % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 16,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,2 % 0,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,9 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 1,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,3 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,0 % 0,1 % 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt ,9 % 0,1 % 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk ,8 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,1 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,7 % 0,3 % 140 Angina pectoris ,3 % 0,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,2 % 4,4 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,2 % 0,2 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,1 % 0,1 % 0533 Lunner % 100 % -2 Sum øvrige ,2 % 13,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,6 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 2,6 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,3 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,3 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,9 % 0,3 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,4 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,4 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,6 % 0,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,6 % 0,2 % 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,2 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,0 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,8 % 0,1 % 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk ,8 % 0,1 % 0534 Gran % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 8,0 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,2 % 0,5 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,1 % 0,3 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,0 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,8 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,3 % 0,1 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,3 % 1,5 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,8 % 0,1 % 10 Svulster i nervesystemet m/bk ,5 % 0,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,1 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,3 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,1 % 0,4 % 0536 Søndre Land % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 15,0 % 462A Rehabilitering, kompleks ,4 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,5 % 0,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,4 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,2 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,9 % 0,2 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,8 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 0,7 %

5 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,4 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,2 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,3 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,3 % 0,5 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,2 % 0,2 % 0538 Nordre Land % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 16,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,6 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,6 % 316 Nyresvikt ,3 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,3 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,6 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,4 % 0,3 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,1 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 1,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,1 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,3 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,6 % 0,3 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,2 % 0,3 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,2 % 0,2 % 207 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede m/bk ,1 % 0,1 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,1 % 0,2 % 0540 Sør-Aurdal % -2 Sum øvrige ,4 % 30,6 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,3 % 174N Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen ,1 % 0,4 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,6 % 0,4 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,5 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 % 0,4 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,0 % 4,3 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,9 % 4,3 % 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) ,8 % 0,4 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,8 % 2,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 5,9 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,7 % 5,7 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,7 % 1,7 % 143 Brystsmerter ,7 % 0,3 % 908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken ,6 % 2,8 % 0541 Etnedal % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 50,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,3 % 9,4 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 1,8 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,7 % 2,7 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,6 % 3,4 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,6 % 1,9 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,6 % 2,0 % 910O Poliklinisk konsultasjon vedr andre endokrine/ernærings-/ stoffskiftesykdommer ,5 % 1,3 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,1 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,4 % 0,9 % 710O Koloskopi ,4 % 0,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,3 % 1,5 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,3 % 1,2 % 809S Basal sårbehandling ,3 % 1,3 % 913O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer ,3 % 2,1 % 903B Poliklinisk konsultasjon vedr sykdommer og skader i kjeve, tenner eller munnhule ,3 % 1,3 % 0542 Nord-Aurdal % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 17,1 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,5 % 4,7 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,3 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 1,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,5 % 0,2 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,4 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,9 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,9 % 0,1 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,9 % 0,3 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,8 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,8 % 0,2 % 0543 Vestre Slidre % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 30,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,0 % 0,5 % 462B Rehabilitering, vanlig ,8 % 0,5 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,9 % 0,5 %

6 802U Poliklinisk behandling av AMD med lokal medikamentinjeksjon eller fotodynamisk metode ,8 % 1,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,8 % 4,5 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,5 % 2,3 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,5 % 1,5 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 1,7 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,5 % 5,0 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 2,9 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 4,6 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,4 % 2,1 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,4 % 1,2 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,4 % 2,8 % 0544 Øystre Slidre % 100 % -2 Sum øvrige ,7 % 26,7 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 3,7 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,3 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,1 % 0,5 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,7 % 0,4 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,7 % 0,4 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,6 % 0,5 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,8 % 0,3 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 7,0 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,0 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,7 % 3,2 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,7 % 2,1 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 2,9 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,4 % 1,8 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,4 % 0545 Vang % 100 % -2 Sum øvrige ,1 % 40,7 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 9,2 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,8 % 4,5 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,5 % 1,6 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,4 % 1,6 % 914P Obstetrisk diagnostisk tiltak, inkludert screening av gravide ,4 % 4,7 % 918O Behandling av infeksjons- og parasittsykdommer uten signifikant prosedyre ,4 % 1,6 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,4 % 1,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,4 % 2,4 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,3 % 1,1 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,3 % 2,5 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,3 % 3,6 % 908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken ,3 % 2,2 % 901D Poliklinisk konsultasjon vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser ,3 % 0,9 % 909A Poliklinisk konsultasjon vedrørende mindre hudskader ,3 % 1,5 % 903O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i øre-nese-hals ,2 % 1,5 % Kommuner i Oppland TOTALT ALLE DRG KODER Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,4 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,1 % 1,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,5 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,5 % 0,1 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % SUM Kommentarer: Hva er årsaken til den hyppige forekomsten av tilstander som utløser behandlingskoder for Lungebetennelse & pleuritt> 17 år, mens koder for KOLS behandling brukes reletivt mer sjelden? Kommunene har relativt høye utgifter til KMF i forhold til rehabilitering. Kan og bør noe av denne aktiviteten flyttes over til kommunale tjenester? Hva med utgiftene til KMF i forhold til DRG gruppe 410A. Skal den være omfattet av KMF?

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Budsjettering av samhandlingsreformen

Budsjettering av samhandlingsreformen Sammen for en levende by Budsjettering av samhandlingsreformen Strategisamling for kommunane i Helse Stavanger-området i samband med samhandlingsreformen, Forum Jæren, 23. august 2011 Felles presentasjon

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus Oppgave for medisinsk embetseksamen Mathias Sonstad 2011 Forord Denne oppgaven er skrevet som en obligatorisk prosjektoppgave

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oppland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oppland. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oppland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oppland. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

KMF-beløp pr innbygger DRG 89

KMF-beløp pr innbygger DRG 89 Utdypende analyser 5 største DRG-er KMF-beløp er beregnet beløp basert på opphold ved SSHF i 2010 og DRG-prisliste for 2012 Sum av DRG-kode DRG_navn KMF_beløp % av total 89 Lungebetennelse & pleuritt >

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Vad är Benchmark? - En standard som man kan jämföra sig med. Flera definitioner. Systemavd

Vad är Benchmark? - En standard som man kan jämföra sig med. Flera definitioner. Systemavd Vad är Benchmark? Flera definitioner - En standard som man kan jämföra sig med IT Exempel på benchmarks som används i andra brancher prestanda i datorer Processindustri arbetad tid/enhet Processindustri

Detaljer

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard

Benchmark analyse - aktivitet. Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Benchmark analyse - aktivitet Drg forum Vårkonferansen 2017/ v Eivind Dalgard Sammenligning av aktivitetsdata andel i par drg Påpeke ulikheter/avvik Danner grunnlag for spørsmålstilling om mulig avvikende

Detaljer

Innspill til politikere og beslutningstakere i forbindelse med KS strategikonferansene fra NSF Oppland

Innspill til politikere og beslutningstakere i forbindelse med KS strategikonferansene fra NSF Oppland Innspill til politikere og beslutningstakere i forbindelse med KS strategikonferansene fra NSF Oppland Sykepleiermangel Norge mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er en kraftig økning fra

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Oppland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Oppsummering Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering

Detaljer

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Hønsehauk 2011: kun 36 % av kjente lokaliteter gått ut av bruk 2014: hekking kun ved 25% av kjente lok

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak?

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF 01.12.2014 Oppsummering Sykehusene skal være best på

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Kartlegging av forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse i Lister H E L S E N E T T V E R K L I S T E R

Kartlegging av forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse i Lister H E L S E N E T T V E R K L I S T E R Kartlegging av forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse i Lister H E L S E N E T T V E R K L I S T E R Christine Svindland og Maria Mortensen Fagforum Psykisk helse April 2012 Forbruk av

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Statistikk 2016/2017 og Regionale planer

Statistikk 2016/2017 og Regionale planer Statistikk 2016/2017 og Regionale planer Wibeke Børresen Gropen, Teamleder plan og miljø Oppland fylkeskommune Gjennomgang av tema Demografi (befolkningssammensetning og utvikling) Verdiskaping Sysselsetting

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Kartlegging av behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Rapport Januar 2013 106-Rapport ver1.00 Innhold: 1. Sammendrag... 1 1.1. Bakgrunn og mål...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Kartlegging av behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Rapport Januar 2013 106-Rapport ver1.00 Innhold: 1. Sammendrag... 1 1.1. Bakgrunn og mål...

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N Fritidsboliger i Oppland bestand, utvikling og bruk Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g Ø F - R a p p o r t 1 4 / 2 9 I S B N 9 7 8-8 2-7356-658-4 Fritidsboliger i Oppland bestand,

Detaljer

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Kommunereform i Oppland Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Vi har de elevene vi har

Vi har de elevene vi har Vi har de elevene vi har Ungdomsskolekonferanse Gyldendal 28. oktober 2011 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no Tre mål for kvalitet i opplæringen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

Styresak 57/2013: Resultat og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 57/2013: Resultat og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 57/2013: Resultat og tiltaksrapport per 07/2013 - Økonomi Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer

Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer Wibeke Børresen Gropen 8.12.17 Gjennomgang av tema Demografi (befolkningssammensetning og utvikling) Verdiskaping Sysselsetting og næringsutvikling Muligheter

Detaljer

Sluppet Tapt Tapsprosent

Sluppet Tapt Tapsprosent Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB 2014 Fylke Oppland Rapportdato 09.01.2015 0501 Lillehammer 985812055 FÅBERG VESTSIDE BEITELAG 47 1 809 3 150 808 0 63 92 2 0 3,48 2,92 3,13 0,25 0,00 6 912394905

Detaljer

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi?

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? HVA NÅ, INNLANDET? Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Felles virkelighetsforståelse Befolkningsutvikling siste ti år Innvandring (fra utlandet) Flytting (inn-ut av fylket) Født døde Befolkningsframskrivinger,

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Sluppet Tapt Tapsprosent

Sluppet Tapt Tapsprosent Kommuneoversikt (TF73) SøknadsomRMP og OBB 2013 Fylke Oppland Rapportdato15.01.2014 0501 Lillehammer 985812055 FÅBERG VESTSIDE BEIT 50 2 091 3 653 867 0 40 110 7 0 1,91 3,01 2,61 0,81 0,00 32 912394905

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Forskjeller i forbruk av helsetjenester

Forskjeller i forbruk av helsetjenester Forskjeller i forbruk av helsetjenester - hvordan få et godt og omforent grunnlag for planlegging av tjenestene? Presentasjon fra kontaktmøter med kommunene 28.Oktober og 4. november 2011 Sveinung Aune

Detaljer

Ny regjering, samhandling og ny region.

Ny regjering, samhandling og ny region. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ny regjering, samhandling og ny region. - Hva betyr det for kommunene i Hedmark og Oppland? Statssekretær Aase Marthe Horrigmo Gjøvik, 7. februar 2018 Norge går

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt 13.-14.januar 2011 Beitebruk i Oppland 25 192 km 2 185 000 innbyggere 26 kommuner fordelt på 6 regioner Stort landbruks/beite- og utmarksfylke 230 000 søyer

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3.

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3. Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 FR sak 231/15, 25.3.2015 Gjelder fra 01.01.2012 1. Formål Transporttjenesten for

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oppla nd April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune SAMARBEIDSAVTALE Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune Oppgaver Følgende oppgaver legges til fylkesarkivet: Fjernarkiv/arkivdepot. Fylkesarkivet delegeres oppgaver som

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes Møte om: Avregningsutvalget (AU) Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 10.04.2014 Referent: KVI/LLEIV Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Halfdan Aass, August Bakke, Kahtan Al-Azawy Arne Seternes,

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 23. september 2009, kl , Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Værnes Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 23.09.2009 Referent: row/fi PR Til stede: Kopi til: Mikal Gjellan, Johan Ræder, Siri Malm, Bjørn Buan, Eva Wensaas, Robert Wiik, Lotte Strandjord

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

Midt-Gudbrandsdal. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Midt-Gudbrandsdal. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Midt-Gudbrandsdal Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 Endelig plan Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 15-05-2013 OK1213 28. aug Fagernes, Nord-Aurdal

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer