Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG"

Transkript

1 Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 2,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 2,6 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,1 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,9 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,7 % 1,1 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,4 % 3,8 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,8 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,5 % 0,1 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,4 % 0,1 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,2 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,1 % 0,1 % 0502 Gjøvik % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 2,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,3 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,3 % 0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,2 % 4,7 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,6 % 1,7 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,0 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,7 % 0,2 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,7 % 0,1 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,7 % 0,1 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,3 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,6 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,5 % 0,4 % 0511 Dovre % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 26,0 % 205 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste m/bk ,8 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,5 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,7 % 0,4 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,3 % 0,4 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,0 % 0,4 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,7 % 5,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,7 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,6 % 3,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,7 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,2 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 1,8 % 710O Koloskopi ,5 % 1,2 % 877O Andre polikliniske kontakter for gjennomføring av middels omfattende prosedyrer ,5 % 2,1 % 0512 Lesja % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 35,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,3 % 0,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 7,9 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,8 % 5,6 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,6 % 1,7 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,6 % 3,4 % 710O Koloskopi ,6 % 1,3 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,5 % 5,1 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,5 % 2,4 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,5 % 2,1 % 901D Poliklinisk konsultasjon vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser ,4 % 1,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,4 % 2,1 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,4 % 1,2 % 811S Mindre prosedyre på nedre urinveier ,3 % 1,7 % 909A Poliklinisk konsultasjon vedrørende mindre hudskader ,3 % 1,6 % DD08 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG ,3 % 0,6 % 0513 Skjåk % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 28,9 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,7 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,9 % 3,8 % 462B Rehabilitering, vanlig ,4 % 0,7 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,2 % 0,5 % 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk ,2 % 0,5 %

2 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,1 % 0,5 % 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) ,8 % 0,6 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,7 % 2,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,5 % 6,5 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,8 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,5 % 4,5 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 2,1 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,5 % 2,7 % 710O Koloskopi ,5 % 1,3 % 0514 Lom % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 33,9 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 2,8 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,4 % 0,5 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 % 0,5 % 710O Koloskopi ,8 % 1,8 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,9 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,7 % 1,9 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,7 % 3,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,0 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,5 % 3,4 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,5 % 2,3 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,4 % 1,4 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,7 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,4 % 1,5 % 0515 Vågå % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 25,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,0 % 4,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,7 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,3 % 0,3 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,7 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,6 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,3 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,5 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,3 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,3 % 0,3 % 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk ,0 % 0,2 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,9 % 0,4 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,7 % 247 Uspesifikke tilst & sympt fra muskel-skjelettsyst/bindevev ITAD ,7 % 0,3 % 0516 Nord-Fron % 100 % -2 Sum øvrige ,0 % 19,0 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,8 % 0,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,5 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,3 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,1 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,7 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,0 % 0,2 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,9 % 0,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,4 % 140 Angina pectoris ,7 % 0,2 % 710O Koloskopi ,6 % 1,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,6 % 0,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,5 % 0517 Sel % 100 % -2 Sum øvrige ,7 % 15,3 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,8 % 0,8 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 3,8 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,3 % 0,5 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,4 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,5 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,5 % 0,5 % 346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk ,2 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,2 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,7 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,2 % 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,6 % 0,3 % 78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyndrom ,5 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,5 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,2 % 0,3 % 0519 Sør-Fron % 100 % -2 Sum øvrige ,2 % 24,3 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,2 % 1,0 %

3 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,5 % 0,4 % 316 Nyresvikt ,3 % 0,4 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,5 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,1 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,0 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,4 % 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk ,4 % 0,3 % 174N Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen ,4 % 0,3 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,4 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,6 % 0,3 % 324 Stein i urinveiene u/bk ,5 % 0,3 % 0520 Ringebu % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 20,6 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,4 % 0,6 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 3,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,0 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,3 % 346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk ,4 % 0,5 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,8 % 0,3 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,4 % 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt ,6 % 0,2 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,6 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,3 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,4 % 0,2 % 0521 Øyer % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 19,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,6 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,9 % 0,3 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 2,6 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 1,1 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,3 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,4 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,9 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,5 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,4 % 0,7 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,1 % 26 Kramper & hodepine 0-17 år ,8 % 0,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 6,8 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,8 % 0,2 % 0522 Gausdal % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 16,1 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,2 % 0,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,8 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 2,6 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,8 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,8 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,9 % 0,2 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,9 % 0,2 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,9 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,8 % 0,9 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,5 % 0,3 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,2 % 124 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompliserende hjertelidelse ,5 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,5 % 0,2 % 0528 Østre Toten % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 7,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,0 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 1,8 % 316 Nyresvikt ,8 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,5 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,0 % 0,4 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,4 % 0,5 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,3 % 0,1 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,2 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,1 % 0,2 %

4 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,1 % 0,1 % 0529 Vestre Toten % 100 % -2 Sum øvrige ,0 % 6,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,5 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,8 % 0,3 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,4 % 2,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,9 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,5 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,5 % 3,5 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,0 % 0,1 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,8 % 0,1 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,7 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,4 % 0,1 % 0532 Jevnaker % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 16,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,2 % 0,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,9 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 1,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,3 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,0 % 0,1 % 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt ,9 % 0,1 % 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk ,8 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,1 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,7 % 0,3 % 140 Angina pectoris ,3 % 0,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,2 % 4,4 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,2 % 0,2 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,1 % 0,1 % 0533 Lunner % 100 % -2 Sum øvrige ,2 % 13,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,6 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 2,6 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,3 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,3 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,9 % 0,3 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,4 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,4 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,6 % 0,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,6 % 0,2 % 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,2 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,0 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,8 % 0,1 % 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk ,8 % 0,1 % 0534 Gran % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 8,0 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,2 % 0,5 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,1 % 0,3 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,0 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,8 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,3 % 0,1 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,3 % 1,5 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,8 % 0,1 % 10 Svulster i nervesystemet m/bk ,5 % 0,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,1 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,3 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,1 % 0,4 % 0536 Søndre Land % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 15,0 % 462A Rehabilitering, kompleks ,4 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,5 % 0,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,4 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,2 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,9 % 0,2 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,8 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 0,7 %

5 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,4 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,2 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,3 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,3 % 0,5 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,2 % 0,2 % 0538 Nordre Land % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 16,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,6 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,6 % 316 Nyresvikt ,3 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,3 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,6 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,4 % 0,3 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,1 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 1,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,1 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,3 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,6 % 0,3 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,2 % 0,3 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,2 % 0,2 % 207 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede m/bk ,1 % 0,1 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,1 % 0,2 % 0540 Sør-Aurdal % -2 Sum øvrige ,4 % 30,6 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,3 % 174N Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen ,1 % 0,4 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,6 % 0,4 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,5 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 % 0,4 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,0 % 4,3 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,9 % 4,3 % 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) ,8 % 0,4 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,8 % 2,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 5,9 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,7 % 5,7 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,7 % 1,7 % 143 Brystsmerter ,7 % 0,3 % 908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken ,6 % 2,8 % 0541 Etnedal % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 50,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,3 % 9,4 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 1,8 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,7 % 2,7 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,6 % 3,4 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,6 % 1,9 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,6 % 2,0 % 910O Poliklinisk konsultasjon vedr andre endokrine/ernærings-/ stoffskiftesykdommer ,5 % 1,3 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,1 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,4 % 0,9 % 710O Koloskopi ,4 % 0,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,3 % 1,5 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,3 % 1,2 % 809S Basal sårbehandling ,3 % 1,3 % 913O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer ,3 % 2,1 % 903B Poliklinisk konsultasjon vedr sykdommer og skader i kjeve, tenner eller munnhule ,3 % 1,3 % 0542 Nord-Aurdal % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 17,1 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,5 % 4,7 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,3 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 1,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,5 % 0,2 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,4 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,9 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,9 % 0,1 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,9 % 0,3 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,8 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,8 % 0,2 % 0543 Vestre Slidre % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 30,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,0 % 0,5 % 462B Rehabilitering, vanlig ,8 % 0,5 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,9 % 0,5 %

6 802U Poliklinisk behandling av AMD med lokal medikamentinjeksjon eller fotodynamisk metode ,8 % 1,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,8 % 4,5 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,5 % 2,3 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,5 % 1,5 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 1,7 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,5 % 5,0 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 2,9 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 4,6 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,4 % 2,1 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,4 % 1,2 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,4 % 2,8 % 0544 Øystre Slidre % 100 % -2 Sum øvrige ,7 % 26,7 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 3,7 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,3 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,1 % 0,5 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,7 % 0,4 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,7 % 0,4 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,6 % 0,5 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,8 % 0,3 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 7,0 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,0 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,7 % 3,2 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,7 % 2,1 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 2,9 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,4 % 1,8 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,4 % 0545 Vang % 100 % -2 Sum øvrige ,1 % 40,7 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 9,2 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,8 % 4,5 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,5 % 1,6 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,4 % 1,6 % 914P Obstetrisk diagnostisk tiltak, inkludert screening av gravide ,4 % 4,7 % 918O Behandling av infeksjons- og parasittsykdommer uten signifikant prosedyre ,4 % 1,6 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,4 % 1,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,4 % 2,4 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,3 % 1,1 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,3 % 2,5 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,3 % 3,6 % 908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken ,3 % 2,2 % 901D Poliklinisk konsultasjon vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser ,3 % 0,9 % 909A Poliklinisk konsultasjon vedrørende mindre hudskader ,3 % 1,5 % 903O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i øre-nese-hals ,2 % 1,5 % Kommuner i Oppland TOTALT ALLE DRG KODER Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,4 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,1 % 1,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,5 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,5 % 0,1 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % SUM Kommentarer: Hva er årsaken til den hyppige forekomsten av tilstander som utløser behandlingskoder for Lungebetennelse & pleuritt> 17 år, mens koder for KOLS behandling brukes reletivt mer sjelden? Kommunene har relativt høye utgifter til KMF i forhold til rehabilitering. Kan og bør noe av denne aktiviteten flyttes over til kommunale tjenester? Hva med utgiftene til KMF i forhold til DRG gruppe 410A. Skal den være omfattet av KMF?

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag og

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Referat fra møte i styringsgruppen 13.mars 2013 Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 13.mars 2013 kl. 0930-15.40 Til stede: Navn styringsgruppemedlem

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9

Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9 Innhold Klinisk sykepleie Sykepleieboken 3 Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten (ca. 12 sider) Unni Knutstad Pasientforløp Individuell plan Pasientenes

Detaljer

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Kristin Dahlen 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Formål og omfang Helseperson Legemidler Rehabilitering Aggregering til sykehusopphold DRG-strukturen Dagkirurgiløsningen Kostnadsvekter

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36 Innhold Forord... 5 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23 Unni Knutstad Pasientforløp... 24 Individuell plan... 25 Pasientenes rettigheter... 26 Helsepersonells plikter... 28 Pasientsikkerhet...

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Fra omsorg til behandling Effekt av tverrfaglig behandling. Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KAD-forum Bodø 26.11.2014

Fra omsorg til behandling Effekt av tverrfaglig behandling. Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KAD-forum Bodø 26.11.2014 Fra omsorg til behandling Effekt av tverrfaglig behandling Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KAD-forum Bodø 26.11.2014 Oppsummering Sykehusene skal være best på diagnostikk. Gamle folk gror ikke

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Pasientforløp somatikk 2030

Pasientforløp somatikk 2030 Pasientforløp somatikk 2030 Kristiansand 23.08.2013 Glenn Haugeberg, gruppeleder SSHF Sørlandet sykehus HF Pasientforløp somatikk 2030 Side 2 av 35 INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 2. Organisering av arbeidet...

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene?

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? Versjon 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? 1 Heftets tittel: Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 22.11.05 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Bjørg Sandal, Emil Mohr Odd Jarl Kvamme, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken,

Detaljer

Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo

Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo Foreløpig ISF-regelverk for 2015 m.m. 14. oktober 2014 Helsedirektoratet, Oslo Dagsorden Kl 09.30-10.00 Registrering og kaffe Kl 10.00-10.10 Orienteringer ved Eva Wensaas Kl 10.10-10.40 Endringer i DRG-systemet

Detaljer