Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG"

Transkript

1 Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 2,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 2,6 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,1 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,9 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,7 % 1,1 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,4 % 3,8 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,8 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,5 % 0,1 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,4 % 0,1 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,2 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,1 % 0,1 % 0502 Gjøvik % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 2,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,3 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,3 % 0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,2 % 4,7 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,6 % 1,7 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,0 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,7 % 0,2 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,7 % 0,1 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,7 % 0,1 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,3 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,6 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,5 % 0,4 % 0511 Dovre % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 26,0 % 205 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste m/bk ,8 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,5 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,7 % 0,4 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,3 % 0,4 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,0 % 0,4 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,7 % 5,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,7 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,6 % 3,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,7 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,2 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 1,8 % 710O Koloskopi ,5 % 1,2 % 877O Andre polikliniske kontakter for gjennomføring av middels omfattende prosedyrer ,5 % 2,1 % 0512 Lesja % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 35,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,3 % 0,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 7,9 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,8 % 5,6 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,6 % 1,7 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,6 % 3,4 % 710O Koloskopi ,6 % 1,3 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,5 % 5,1 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,5 % 2,4 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,5 % 2,1 % 901D Poliklinisk konsultasjon vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser ,4 % 1,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,4 % 2,1 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,4 % 1,2 % 811S Mindre prosedyre på nedre urinveier ,3 % 1,7 % 909A Poliklinisk konsultasjon vedrørende mindre hudskader ,3 % 1,6 % DD08 Annen dagbehandling relatert til tilstander i HDG ,3 % 0,6 % 0513 Skjåk % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 28,9 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,7 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,9 % 3,8 % 462B Rehabilitering, vanlig ,4 % 0,7 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,2 % 0,5 % 184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk ,2 % 0,5 %

2 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,1 % 0,5 % 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) ,8 % 0,6 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,7 % 2,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,5 % 6,5 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,8 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,5 % 4,5 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 2,1 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,5 % 2,7 % 710O Koloskopi ,5 % 1,3 % 0514 Lom % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 33,9 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 2,8 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,4 % 0,5 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 % 0,5 % 710O Koloskopi ,8 % 1,8 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,9 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,7 % 1,9 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,7 % 3,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 3,0 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,5 % 3,4 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,5 % 2,3 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,4 % 1,4 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,7 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,4 % 1,5 % 0515 Vågå % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 25,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,0 % 4,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,7 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,3 % 0,3 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,7 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,6 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,3 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,5 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,3 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,3 % 0,3 % 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk ,0 % 0,2 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,9 % 0,4 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,7 % 247 Uspesifikke tilst & sympt fra muskel-skjelettsyst/bindevev ITAD ,7 % 0,3 % 0516 Nord-Fron % 100 % -2 Sum øvrige ,0 % 19,0 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,8 % 0,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,5 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,3 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,1 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,7 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,0 % 0,2 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,9 % 0,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 6,4 % 140 Angina pectoris ,7 % 0,2 % 710O Koloskopi ,6 % 1,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,6 % 0,2 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,6 % 1,5 % 0517 Sel % 100 % -2 Sum øvrige ,7 % 15,3 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,8 % 0,8 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 3,8 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,3 % 0,5 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,4 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,5 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,5 % 0,5 % 346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk ,2 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,2 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,7 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,2 % 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,6 % 0,3 % 78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyndrom ,5 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,5 % 0,4 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,2 % 0,3 % 0519 Sør-Fron % 100 % -2 Sum øvrige ,2 % 24,3 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,2 % 1,0 %

3 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,6 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,5 % 0,4 % 316 Nyresvikt ,3 % 0,4 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,5 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,1 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,0 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,4 % 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk ,4 % 0,3 % 174N Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen ,4 % 0,3 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,4 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,6 % 0,3 % 324 Stein i urinveiene u/bk ,5 % 0,3 % 0520 Ringebu % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 20,6 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,4 % 0,6 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,7 % 3,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,0 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,9 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,3 % 346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk ,4 % 0,5 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,8 % 0,3 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,4 % 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt ,6 % 0,2 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,6 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,3 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,4 % 0,2 % 0521 Øyer % 100 % -2 Sum øvrige ,8 % 19,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,6 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,3 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,9 % 0,3 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 2,6 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 1,1 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,3 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,4 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,9 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,5 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,4 % 0,7 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,1 % 26 Kramper & hodepine 0-17 år ,8 % 0,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 6,8 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,8 % 0,2 % 0522 Gausdal % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 16,1 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,2 % 0,6 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,8 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,4 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 2,6 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,8 % 0,3 % 316 Nyresvikt ,8 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,9 % 0,2 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,9 % 0,2 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,9 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,8 % 0,9 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,5 % 0,3 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,2 % 124 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompliserende hjertelidelse ,5 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,5 % 0,2 % 0528 Østre Toten % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 7,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,0 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 1,8 % 316 Nyresvikt ,8 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,5 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,0 % 0,4 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,4 % 0,5 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,3 % 0,1 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,2 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,1 % 0,2 %

4 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,1 % 0,1 % 0529 Vestre Toten % 100 % -2 Sum øvrige ,0 % 6,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,5 % 0,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,8 % 0,3 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,4 % 2,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,9 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,6 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,5 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,5 % 3,5 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,0 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,0 % 0,1 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,8 % 0,1 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,7 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,4 % 0,1 % 0532 Jevnaker % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 16,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,2 % 0,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,9 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 1,6 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,3 % 0,2 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,0 % 0,1 % 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt ,9 % 0,1 % 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk ,8 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,7 % 0,1 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,7 % 0,3 % 140 Angina pectoris ,3 % 0,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,2 % 4,4 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,2 % 0,2 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,1 % 0,1 % 0533 Lunner % 100 % -2 Sum øvrige ,2 % 13,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,6 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,8 % 2,6 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,3 % 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk ,3 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,9 % 0,3 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,4 % 0,2 % 316 Nyresvikt ,4 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,7 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,6 % 0,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,6 % 0,2 % 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,2 % 0,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,0 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,8 % 0,1 % 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk ,8 % 0,1 % 0534 Gran % 100 % -2 Sum øvrige ,9 % 8,0 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,2 % 0,5 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,1 % 0,3 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,0 % 0,2 % 462A Rehabilitering, kompleks ,0 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,8 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,3 % 0,1 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,3 % 1,5 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,2 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,8 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,8 % 0,1 % 10 Svulster i nervesystemet m/bk ,5 % 0,1 % 172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk ,5 % 0,1 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,3 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,1 % 0,4 % 0536 Søndre Land % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 15,0 % 462A Rehabilitering, kompleks ,4 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,5 % 0,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,4 % 0,3 % 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support ,2 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,4 % 121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager ,9 % 0,2 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,8 % 0,2 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 0,7 %

5 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet ,4 % 0,2 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,4 % 0,2 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,3 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,3 % 0,5 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,2 % 0,3 % 462B Rehabilitering, vanlig ,2 % 0,2 % 0538 Nordre Land % 100 % -2 Sum øvrige ,3 % 16,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,7 % 0,6 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,6 % 316 Nyresvikt ,3 % 0,3 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,3 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,6 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,4 % 0,3 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,1 % 0,2 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 1,5 % 462A Rehabilitering, kompleks ,1 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,1 % 0,3 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,6 % 0,3 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,2 % 0,3 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,2 % 0,2 % 207 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede m/bk ,1 % 0,1 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,1 % 0,2 % 0540 Sør-Aurdal % -2 Sum øvrige ,4 % 30,6 % 316 Nyresvikt ,1 % 0,5 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,6 % 0,3 % 174N Komplisert magesår eller blødning i fordøyelseskanalen ,1 % 0,4 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,6 % 0,4 % 242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk ,5 % 0,3 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 % 0,4 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,0 % 4,3 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,9 % 4,3 % 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) ,8 % 0,4 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,8 % 2,6 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,7 % 5,9 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,7 % 5,7 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,7 % 1,7 % 143 Brystsmerter ,7 % 0,3 % 908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken ,6 % 2,8 % 0541 Etnedal % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 50,2 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,3 % 9,4 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 1,8 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,7 % 2,7 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,6 % 3,4 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,6 % 1,9 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,6 % 2,0 % 910O Poliklinisk konsultasjon vedr andre endokrine/ernærings-/ stoffskiftesykdommer ,5 % 1,3 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,1 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,4 % 0,9 % 710O Koloskopi ,4 % 0,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,3 % 1,5 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,3 % 1,2 % 809S Basal sårbehandling ,3 % 1,3 % 913O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer ,3 % 2,1 % 903B Poliklinisk konsultasjon vedr sykdommer og skader i kjeve, tenner eller munnhule ,3 % 1,3 % 0542 Nord-Aurdal % 100 % -2 Sum øvrige ,5 % 17,1 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,5 % 4,7 % 462A Rehabilitering, kompleks ,7 % 0,4 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,3 % 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe ,7 % 1,2 % 462B Rehabilitering, vanlig ,6 % 0,4 % 416N Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år ,5 % 0,2 % 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk ,3 % 0,2 % 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager ,2 % 0,4 % 82 Svulster i åndedrettssystemet ,9 % 0,2 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,2 % 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk ,5 % 0,2 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,9 % 0,1 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,9 % 0,3 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,8 % 0,2 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,8 % 0,2 % 0543 Vestre Slidre % 100 % -2 Sum øvrige ,4 % 30,3 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,6 % 0,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,0 % 0,5 % 462B Rehabilitering, vanlig ,8 % 0,5 % 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen ,9 % 0,5 %

6 802U Poliklinisk behandling av AMD med lokal medikamentinjeksjon eller fotodynamisk metode ,8 % 1,3 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,8 % 4,5 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,5 % 2,3 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,5 % 1,5 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,5 % 1,7 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,5 % 5,0 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 2,9 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 4,6 % 802P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak ,4 % 2,1 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,4 % 1,2 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,4 % 2,8 % 0544 Øystre Slidre % 100 % -2 Sum øvrige ,7 % 26,7 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,2 % 3,7 % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,1 % 0,4 % 127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk ,3 % 0,4 % 462B Rehabilitering, vanlig ,1 % 0,5 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,7 % 0,4 % 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk ,7 % 0,4 % 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD ,6 % 0,5 % 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,8 % 0,3 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 7,0 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,8 % 2,0 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,7 % 3,2 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,7 % 2,1 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,5 % 2,9 % 906O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer ,4 % 1,8 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,4 % 3,4 % 0545 Vang % 100 % -2 Sum øvrige ,1 % 40,7 % 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten ,8 % 9,2 % 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse ,8 % 4,5 % 901O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet ,5 % 1,6 % 910A Poliklinisk konsultasjon vedrørende diabetes mellitus ,4 % 1,6 % 914P Obstetrisk diagnostisk tiltak, inkludert screening av gravide ,4 % 4,7 % 918O Behandling av infeksjons- og parasittsykdommer uten signifikant prosedyre ,4 % 1,6 % 901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte tilstander ,4 % 1,6 % 902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer ,4 % 2,4 % 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal ,3 % 1,1 % 803U Hørselsforbedrende intervensjoner ,3 % 2,5 % 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet ,3 % 3,6 % 908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i armer, ben eller bekken ,3 % 2,2 % 901D Poliklinisk konsultasjon vedr MS, degenerative og visse andre nevr lidelser ,3 % 0,9 % 909A Poliklinisk konsultasjon vedrørende mindre hudskader ,3 % 1,5 % 903O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i øre-nese-hals ,2 % 1,5 % Kommuner i Oppland TOTALT ALLE DRG KODER Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,4 % 0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 % 0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,1 % 1,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,5 % 0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,5 % 0,1 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 % 0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 % 2,2 % SUM Kommentarer: Hva er årsaken til den hyppige forekomsten av tilstander som utløser behandlingskoder for Lungebetennelse & pleuritt> 17 år, mens koder for KOLS behandling brukes reletivt mer sjelden? Kommunene har relativt høye utgifter til KMF i forhold til rehabilitering. Kan og bør noe av denne aktiviteten flyttes over til kommunale tjenester? Hva med utgiftene til KMF i forhold til DRG gruppe 410A. Skal den være omfattet av KMF?

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Budsjettering av samhandlingsreformen

Budsjettering av samhandlingsreformen Sammen for en levende by Budsjettering av samhandlingsreformen Strategisamling for kommunane i Helse Stavanger-området i samband med samhandlingsreformen, Forum Jæren, 23. august 2011 Felles presentasjon

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen

Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus. Oppgave for medisinsk embetseksamen Kvantitativ, komparativ analyse av liggetider ved fire norske universitetssykehus Oppgave for medisinsk embetseksamen Mathias Sonstad 2011 Forord Denne oppgaven er skrevet som en obligatorisk prosjektoppgave

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

KMF-beløp pr innbygger DRG 89

KMF-beløp pr innbygger DRG 89 Utdypende analyser 5 største DRG-er KMF-beløp er beregnet beløp basert på opphold ved SSHF i 2010 og DRG-prisliste for 2012 Sum av DRG-kode DRG_navn KMF_beløp % av total 89 Lungebetennelse & pleuritt >

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Vad är Benchmark? - En standard som man kan jämföra sig med. Flera definitioner. Systemavd

Vad är Benchmark? - En standard som man kan jämföra sig med. Flera definitioner. Systemavd Vad är Benchmark? Flera definitioner - En standard som man kan jämföra sig med IT Exempel på benchmarks som används i andra brancher prestanda i datorer Processindustri arbetad tid/enhet Processindustri

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak?

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF 01.12.2014 Oppsummering Sykehusene skal være best på

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014 Oppsummering Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Kartlegging av behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Rapport Januar 2013 106-Rapport ver1.00 Innhold: 1. Sammendrag... 1 1.1. Bakgrunn og mål...

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Vi har de elevene vi har

Vi har de elevene vi har Vi har de elevene vi har Ungdomsskolekonferanse Gyldendal 28. oktober 2011 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no Tre mål for kvalitet i opplæringen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Detaljer

Styresak 57/2013: Resultat og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 57/2013: Resultat og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 57/2013: Resultat og tiltaksrapport per 07/2013 - Økonomi Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport

Detaljer

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder

Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Styrking av helsetjenestene i Østre Agder Kartlegging av behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Rapport Januar 2013 106-Rapport ver1.00 Innhold: 1. Sammendrag... 1 1.1. Bakgrunn og mål...

Detaljer

Forskjeller i forbruk av helsetjenester

Forskjeller i forbruk av helsetjenester Forskjeller i forbruk av helsetjenester - hvordan få et godt og omforent grunnlag for planlegging av tjenestene? Presentasjon fra kontaktmøter med kommunene 28.Oktober og 4. november 2011 Sveinung Aune

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010.

OPPFØLGINGSRAPPORT. Finansiering av virksomhet utført. av sykepleiere ved. ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010. OPPFØLGINGSRAPPORT Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk 2010 Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3.

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3. Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 FR sak 231/15, 25.3.2015 Gjelder fra 01.01.2012 1. Formål Transporttjenesten for

Detaljer

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt 13.-14.januar 2011 Beitebruk i Oppland 25 192 km 2 185 000 innbyggere 26 kommuner fordelt på 6 regioner Stort landbruks/beite- og utmarksfylke 230 000 søyer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune

SAMARBEIDSAVTALE. Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune SAMARBEIDSAVTALE Mellom Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet i Oppland og Lunner kommune Oppgaver Følgende oppgaver legges til fylkesarkivet: Fjernarkiv/arkivdepot. Fylkesarkivet delegeres oppgaver som

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 Endelig plan Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 15-05-2013 OK1213 28. aug Fagernes, Nord-Aurdal

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på åpent møte på Fåvang skole

Kommunereform. Presentasjon på åpent møte på Fåvang skole Kommunereform Presentasjon på åpent møte på Fåvang skole 08.01.2015 Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform. Stortinget har sluttet seg til dette og til de mål som er satt for reformen:

Detaljer

Makspris på leveår: bør det settes en grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for helseforbedringer?

Makspris på leveår: bør det settes en grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for helseforbedringer? Makspris på leveår: bør det settes en grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for helseforbedringer? Oslo 6. mars 2008 Ivar Sønbø Kristiansen (ivarsk@c2i.net) Institutt for helseledelse

Detaljer

Bedriftene i fokus. En forsterket innsats for næringslivet i Oppland

Bedriftene i fokus. En forsterket innsats for næringslivet i Oppland Bedriftene i fokus En forsterket innsats for næringslivet i Oppland Bakgrunn En del bedrifter i problemer Prosjekter i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal på kartlegging av behov Initiativ fra Fylkesordfører

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1414 25. aug Kr. Lavransdatterv 18, Hamar

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-46 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 04.09.2015 80/15 Kommunestyret 27.10.2015 Endring

Detaljer

Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS?

Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS? Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS? Elmåledagene 2009 Anne S. Nysæther Prosjektleder AMS Eidsiva Nett AS Disposisjon Status og organisering av AMS i Eidsiva Hvorfor er intern forankring

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

RESSURSGRUPPE SI KONGSVINGER

RESSURSGRUPPE SI KONGSVINGER RAPPORT FRA RESSURSGRUPPE SI KONGSVINGER 10. april 2014 Forord Ressursgruppe Kongsvinger har ønsket å gå inn i driften ved divisjon Kongsvinger ved å benytte data om pasientaktivitet, drift og økonomi.

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK Oppland

FYLKESSTATISTIKK Oppland FYLKESSTATISTIKK 2015 Oppland Innhold 1. Demografi Befolkningsutvikling...6 Flytting...12 Innvandring...15 Barn og unge...18 Folketilvekst, fertilitet og fødselsoverskudd..21 Aldersbæreevnen... 23 2. Oppvekst

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2014 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1

ISF 2009 Kristin Dahlen. 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Kristin Dahlen 16.01.2009 ISF 2009 - Olavsgaardseminaret 1 ISF 2009 Formål og omfang Helseperson Legemidler Rehabilitering Aggregering til sykehusopphold DRG-strukturen Dagkirurgiløsningen Kostnadsvekter

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr.166 Søndre Land Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 293 299 371 355 166 I fylket 24 24 25 25 17 I kommunegruppa 30 25 30 26 15 Korrigert inntekt 95,4 95,4 95,2

Detaljer

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/2013 - Økonomi Møtedato: 18.06.13 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for mai 2013 som

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Storbrukarar av sjukehus

Storbrukarar av sjukehus Storbrukarar av sjukehus ei målgruppe for Samhandlingsreforma? Presentasjon i Nordfjordeid november 2012 Torhild Heggestad FoU-avdelinga, Haukeland Universitetssjukehus (Ei) målgruppe for reformarbeidet

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Fordeling av skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2014

Fordeling av skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2014 Fordeling av skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2014 Søkerkommune Tildeling Andre kommuner Søknadsbeløp (hele som deltar: Navn på prosjektet/prosjektets mål: Totalkostnad i 2014 1000

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 FYLKESMANNEN I OPPLAND www.fylkesmannen.no/oppland NAVN STILLING KONTAKTINFORMASJON Guri Rudi fmopgru@fylkesmannen.no Rådgiver

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Oppland ÅSNE DAHL HAUGSEVJE, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 46/2014 Tittel: Norsk kulturindeks Undertittel: Resultater for Oppland TF-notat

Detaljer

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting Delrapport fra prosjektet: Inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Næringsanalyse for Oppland

Næringsanalyse for Oppland Næringsanalyse for Oppland Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.07/2009 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Oppland TF-notat nr: 07-2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

Gjennomført kodepilot ved Sykehuset Telemark HF. Resultater Seksjon for plastikkirurgi Prosjektleder Silje Adele Angell

Gjennomført kodepilot ved Sykehuset Telemark HF. Resultater Seksjon for plastikkirurgi Prosjektleder Silje Adele Angell Gjennomført kodepilot ved Sykehuset Telemark HF Resultater Seksjon for plastikkirurgi Prosjektleder Silje Adele Angell 150 000 konsultasjoner 20 000 dagopphold 35 000 døgnopphold Ca 170 000 innbyggere

Detaljer

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8

Vedlegg 1. Tabeller. NIBR-rapport 2004:8 329 Vedlegg 1 Tabeller 330 330 Vedleggstabell 1 Regioninndeling og statistiske kjennetegn ved Innlandet Kilde: SSB, PANDA og KRDs hjemmesider Innbyggere Andel innb. Innbyggere Sysselatte 4.kvart. 2002

Detaljer

RNB 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Kommentarer fra KS pr 20. mai

RNB 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Kommentarer fra KS pr 20. mai RNB 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Kommentarer fra KS pr 20. mai Lasse Hansen Adm dir KS En selvstendig og nyskapende kommunesektor Norge, annerledeslandet, men på en ny måte 2 Nedgangen er så langt først

Detaljer

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND Del D REGIONALSTATISTIKK Oslo: Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postittak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 MO Nr. /89 August 989 OPPLAND INNHOLD Emne 40 3 3 4 46 5 5 5 6 6 4 6 Flyttinger,

Detaljer

Høringsnotat 28.mai 2014. Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland

Høringsnotat 28.mai 2014. Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland Høringsnotat 28.mai 2014 Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Dialogmøter med kommunene... 6 3. Beskrivelse av forslagene vedrørende fylkesvegnettet...

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer