Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2."

Transkript

1 Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen stor fra 2. ial 2011 til 2. ial Her er økningen i antall pasienter på hele 6,4%. Ser vi på utviklingen i forhold til innleggelser (graf 2) er ikke den tilsvarende. Her ser vi at vi hadde en markant økning fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 (8,1%). Fra 2011 til 2012 er endringen liten, og det er faktisk en nedgang i antall innleggelser i 2. kvartal 2012 i forhold til Ser vi på antall innleggelser pr innbyggere hadde vi en topp i første kvartal 2012 på 96, mens vi nå er nede på tilnærmet 2010 nivå, med 85 innleggelser pr innbyggere Det er aldersgruppen over 67 år som står for den forholdsmessige største andelen av innleggelser. For denne gruppen ligger antall innleggelser på ca. 240 per innbygger Graf Utvikling i antall pasienter 1. og 2. ial Innleggelser Graf 2 Som vi ser av grafen (graf 3)har vi en jevn økning i konsultasjoner (poliklinikk) fra 2010 til Samlet sett er økningen på 8,4%. I snitt har det økt fra 287 konsultasjoner per 1000 innbyggere i 2010, til 308 i Når det gjelder konsultasjoner står aldersgruppen under 67 år for 70% av konsultasjonene til nå i Imidlertid ser vi at aldersgruppen over 67 år har vesentlig flere konsultasjoner per innbyggere jus for andelen i aldersgruppen Graf 3 Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. ial Konsultasjoner

2 Grafen viser hvordan innleggelsene fordeler seg på de ulike hovedgruppene. Imidlertid er dette omtrent bare halvparten av innleggelsene. Dette fordi det ligger en begrensning i tallmaterialet fra Helsedirektoratet slik at diagnoser med færre enn fem pasienter samles i en kategori for øvrige, og som sier oss lite, eller fordi diagnosene ikke passer inn i forhold til de hovedgruppene de har lagt opp her. Innleggelser fordelt på hovedgrupper i : Akutt skade hofte/lår - ikke kirurgi 11: Diabetes inkl komplikasjoner 13: Akutt skade hofte/lår - kirurgi 6: Smerter i buk/bekken 3: Lungebetennelse 8: Sykd i luftveiene, unntatt lungebetennelse 5: Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl hjerteinfarkt og hjerneslag 7: Sykdommer i nervesystemet inkl hjerneslag 4: Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata 9: Sykdommer i fordøyelsessystem 1: Kreftsykdommer 2: Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen Som det fremkommer av tabellen ligger kommunen an til et merforbruk for 2012 på ca. 1,2 mill etter andre ial. 83% av våre spesialisthelsetjenester dreier seg om opphold ved Sykehuset Østfold HF. De ti mest kostnadsdrivende diagnosene er: DRG-kode Kostnad Antall 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support A Rehabilitering, kompleks O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk Svulster i åndedrettssystemet Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS)

3 De 10 mest bukte DRG-kodene er: DRG-kode Kostnad Antall 908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i bevegelsesapparatet O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling P Obstetrisk diagnostisk tiltak, inkludert screening av gravide S Fysiologisk hjerteundersøkelse P Annen poliklinisk utredning og behandling av øyetilstander med spesifiserte tiltak O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre fordøyelsessykdommer A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre øyesykdommer I Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i mannlige kjønnsorganer Ser vi antallet opphold med medfinansiering opp mot totalt antall opphold finner vi at: 71% av alle innleggelser faller innenfor KMF 86% av alle konsultasjoner faller innenfor KMF KMF utgjør 50% av DRG-poengene. Alder Totalt antall innleggelser Antall innleggelser med KMF Totalt antall Antall konsultasjoner konsultasjoner med KMF Totalt antall DRG-poeng Antall DRG-poeng med KMF Sum , , år ,7 332, år , , år , , år ,8 729,0 90 år ,8 157,7

4 Pasientkoordinator følger opp innlagte pasienter på sykehuset fra Sarpsborg som har behov for tjenester/ økte tjenester ved utskrivning. Erfaringene til nå tilsier at dette gjelder ca. 8% av alle innlagte pasienter, og at det i hovedsak er pasienter over 60 år. Det er vanskelig å si noe eksakt om utviklingen fordi funksjonen bare har vært i drift siden januar. Videre er det mange variabler som spiller inn, f.eks. kjønn, alder, diagnoser, boforhold, nettverk osv. Legger vi tallene for de første to ialene til grunn kan vi imidlertid si noe om et sannsynlig behov per måned, år og forventet behov etter 6 måneder for de pasientene som pasientkoordinator har hatt kontakt med. Prosent Måned Antall Behov for tjenester etter utskrivning Antall pasienter som sykehuset melder til pasientkoordinator Antall pasienter med behov for tjenester etter innleggelse 94, Antall pasienter med behov for heldøgns omsorg etter innleggelse 40, Antall pasienter med behov for/økt behov for hjemmetjenester etter innleggelse 54, Antall pasienter uten behov for tjenester etter innleggelse 3, Antall pasienter som ikke hadde tjenester fra før 39, Antall pasienter som dør i løpet av sykehusoppholdet 4, År Antall Behovsutvikling etter 6 måneder Antall pasienter som er døde i løpet av seks måneder etter innleggelse 24, Antall pasienter som har behov for samme tjenester som ved innleggelse 68, Antall pasienter uten tjenester før innleggelse, som har behov for en eller flere hjemmetjenester 14, måneder etter innleggelse Antall pasienter som har hatt et økt behov for hjemmetjenester fra før innleggelse 2, Antall pasienter uten tjenester eller med hjemmetjenester som har korttid 6 måneder etter 0,7 1 8 innleggelse Antall pasienter som har fått behov for langtid i løpet av perioden 4, Antall pasienter som har redusert sitt behov i perioden

5 I henhold til samarbeidsrutinene som er utarbeidet sammen med sykehuset skal de melde fra om innlagte pasienter med behov for kommunale tjenester ved utskrivning, og forventet utskrivningsdato, senest 24 timer etter innleggelse. Det er til nå registrert avvik fra denne prosedyren i rundt 50% av tilfellene. Her er det et stort potensiale for forbedring. Rask informasjon til kommunen gir oss bedre anledning til å legge til rette for mottak av pasienten, og en smidigere og kvalitetsmessig bedre tjeneste til pasienten.

6 Enhet helse P.B Sarpsborg Enhet helse har ansvaret for å følge opp samhandlingsreformen. Som en del av å ivareta dette ansvaret følger vi kontinuerlig opp tilgjengelige data, analyserer og sammenfatter disse og gjør dem tilgjengelig for organisasjonen og andre som måtte ha interesse. Telefon: E-post: Vi er på nett

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Samhandlingsstatistikk 2011-12

Samhandlingsstatistikk 2011-12 12345678+910111213141=51617%=18192021221234067891011+121314151617%1819202122232*425*26=272829%303+132333435363738-39232*425*262708 39204567891011+1213141=51617%18192021221234567891011+1213141=51617%1819202122-232*425*262

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer