Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?"

Transkript

1 Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Rune Kvåle, Avdeling for helseregistre, Folkehelseins0tu5et

2 Disposisjon Generelt om helseregistre i Norge Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Bakgrunn Registermodellen Hjertestans i basisregisteret 0l hjerte og karregisteret Oppsummering 2

3 Generelt om helseregistre i Norge Det finnes en rekke nasjonale helseregistre som er beslu5et oppre5et av myndighetene gjennom egne forskrioer Sentrale helseregistre: 17 stk. Medisinske kvalitetsregistre: ca med nasjonal status i følge SKDE h5p://www.kvalitetsregistre.no/ h5p://www.helseregistre.no/ 3

4 Generelt om helseregistre i Norge Eksempler på aktuelle sentrale helseregistre: Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Folkehelseins0tu5et, Bergen Norsk pasientregister (NPR), Helsedirektoratet, Trondheim Dødsårsaksregisteret (DÅR) Folkehelseins0tu5et, Bergen/Oslo Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) Folkehelseins0tu5et, Oslo Medisinsk fødselsregister Folkehelseins0tu5et, Bergen 4

5 Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Bakgrunn Oppre5et ved lov mars 2010, egen forskrio fra 2012 Sentralt, personiden0fiserbart og uten krav om samtykke Formål: Bidra 0l bedre kvalitet på helsetjenesten Beny5es 6l forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og helseforskning Utgjøre et grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester, overvåkning av nye 6lfeller og forekomst i befolkningen https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ /kapittel_1# 1-4 5

6 Registrering av overlevelse ved hjerneslag med og uten samtykke Survival (%) Followup (years) BMJ ;

7 Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Registermodell NPR Norsk pasientregister DÅR Dødsårsaksregisteret Folkeregisteret Basisregisteret Norsk hjerneslagregister Norsk hjerteinfarktregister Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertestansregister Norsk hjertesviktregister Norsk karkirurgisk register Norsk register pacemaker for invasiv og ICDregister kardiologi Norsk register for invasiv kardiologi 7

8 Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Registermodell Fordeler med fellesregister: Gir lovhjemmel for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kan samordne datainnhen0ng, bearbeiding og analyser innen ulike hjerte og karsykdommer Utny5e mulighetene for bruk at eksisterende data Økt kvalitet gjennom å få data fra ulike kilder 8

9 Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Registermodell NPR Norsk pasientregister DÅR Dødsårsaksregisteret Folkeregisteret Basisregisteret Norsk hjerneslagregister Norsk hjerteinfarktregister Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertestansregister Norsk hjertesviktregister Norsk karkirurgisk register Norsk register pacemaker for invasiv og ICDregister kardiologi Norsk register for invasiv kardiologi 9

10 Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Samordning av variabeldefinisjoner Pasienter i HKR basisregisteret Kandidat for antall kvalitetsregistre* *Hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertekirurgi, hjertestans, hjertesvikt, pacemaker /ICD, invasiv kardiologi 10

11 Nasjonalt register over hjerte og karlidelser Utny5e eksisterende data Fastlege Hen visning Vurdering Sykehus 1 Sykehus 2 Sykehus 1 Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Medisinsk avd. Kirurgisk avd. Hjerteavdelingen Medisinsk avd. mo5aksdato vurddato 0ldeltDato utdato ansiendato inndato inntid uttilstand uttid innmatehast 0lSted Planlagte opphold inn0lstand 0lstand_1_1 Øyeblikkelig hjelp 113 frasted omsorgsniva 0lstand_1_2 inn0lstand utdato 0lstand_2_1 20 ncmp_1 20 ncsp_1 20 uttilstand Behandling ferdig Norsk pasientregister Data som registreres for hver episode 11

12 Resultater fra basisregisteret 2013 Sykdomsgruppe Hjerneslag Aku5 hjerteinfarkt Hjertestans Hjertesvikt Brystsmerter Atrieflimmer og atrieflu5er Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA) Utvalgte sykdomssykdomsgrupper for nærmere analyse 12

13 Resultater fra basisregisteret 2013 Sykdomsgruppe Hjerneslag Aku5 hjerteinfarkt Hjertestans Hjertesvikt Brystsmerter Atrieflimmer og atrieflu5er Forbigående cerebrale iskemiske anfall (TIA) Utvalgte sykdomssykdomsgrupper for nærmere analyse 13

14 Resultater fra basisregisteret 2013 Prosedyregruppe Koronar bypasskirurgi Implantasjon eller by5e av pacemaker Koronar angiografi Perkutan koronar intervensjon (PCI) Karkirugiske inngrep på arterier fra aortabuen og dens greiner (caro0s) Transkateter aortaven0limplantasjon (TAVI) Utvalgte prosedyregrupper for nærmere analyse 14

15 Resultater fra basisregisteret 2013 Hjertestans 848 episoder med hoveddiagnose hjertestans 125 polikliniske konsultasjoner 723 sykehusopphold 643 oppholdsserier fordelt på 632 pasienter 15

16 Resultater fra basisregisteret 2013 Hjertestans Oppholdsserier i sykehus (%) Alder Median Mean 30 dagers observert overlevelse* Menn 439 (68,3) ,0% Kvinner 204 (31,7) ,7% Totalt 643 (100,0) ,1% *Beregnet etter første sykehusopphold med hoveddiagnose hjertestans 16

17 Resultater fra basisregisteret Hjertestans Hoved eller bidiagnose/ prosedyre Totalt N (%) N (%) N (%) Hjertestans med vellykket gjenoppliving 696 (44) 715 (47) 1411 (45) Plutselig hjertedød 119 (8) 104 (7) 223 (7) Uspesifisert hjertestans 585 (37) 526 (34) 1111 (36) Lukket hjertekompresjon 172 (11) 186 (12) 358 (12) Totalt 1572 (100) 1531 (100) 3103 (100) 3103 pasienter iden0fisert som utskrevet i 2012/2013 med en hjertestansdiagnose 17

18 Resultater fra basisregisteret Hjertestans 30 dagers overlevelse Menn Kvinner Totalt 43% (864/2011) 31% (340/1092) 39% (1204/3103) 18

19 Resultater fra basisregisteret 2013 Hjertestans Odds Ratio for å dø innen 30 dager etter første sykehusinnleggelse med hjertestans (95%CI) Kjønn Alder Univariat Mul0variat Menn Kvinner 1.67 ( ) 1.45 ( ) ( ) 1.22 ( ) ( ) 1.71 ( ) ( ) 4.49 ( ) 19

20 Resultater fra basisregisteret 2013 ICD10 Beskrivelse Episoder Prosent I48 Atrieflimmer eller atrieflu5er ,6 I25 Kronisk iskemisk hjertesykdom ,5 R07 Smerte i svelg og bryst ,5 I50 Hjertesvikt ,4 I21 Aku5 hjerteinfarkt ,3 I70 Aterosklerose ,3 Z03 Medisinsk observasj. og vurd ,9 I10 Essensiell (primær) hypertensjon ,8 I20 Angina pectoris ,8 I49 Annen hjertearytmi ,8 Topp 10 hoveddiagnoser, 3tegnsnivå, alle episoder 20

21 Episoder med perkutan koronar intervensjon (PCI) Mann 70 Mann >70 Kvinne Kvinne > Antall perkutane koronare intervensjoner (PCI) etter kjønn og alder,

22 Resultater fra basisregisteret 2013 Hjertestans Komorbiditet/prosedyrer Aku5 hjerteinfarkt i hoved eller bidiagnose: 30% av mennene 22% av kvinnene PCI: 16% av mennene 7 % av kvinnene 22

23 Oppsummering Sentrale helseregistre kan gi usyllende informasjon 0l hjertestansregisteret om komorbiditet før og e5er hjertestans kan gi supplerende informasjon om oppfølging/ usall e5er hjertestans kan bidra 0l å samordne variabeldefinisjoner og verdier mellom kvalitetsregistre 23

24 Oppsummering Sentrale helseregistre kan Utlevere og sammens0lle av data fra ulike registre Samordne bruk av data 0l nasjonale formål (kvalitetsindikatorer, pasientsikkerhet) Gi mulighet for forskningssamarbeid nasjonalt Men det er et klart behov for mer presise data fra hjertestansregisteret for utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin! 24

25 26. m november 17. ars Hjerte og karregisteret 25