Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11"

Transkript

1 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg Lister ernæring & mestringsteam 1

2 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer og økonomi i samhandlingen NPR ( norsk pasient register) har tilrettelagt anonymiserte datauttrekk Mulighet for måling og analyse over tid, fra 2010 og fremover Modell vi se på helseforetakets pasientstrømmer både ut fra fag og økonomi Modellen vil også se på kommunens ressursbruk mot innbyggerne(kostra) Det skal være enkelt å dele datauttrekk med hver kommune ut fra modellen, samt sammenlikne sammenliknbare kommuner ( kommunegrupper 1-15) SSHF vil dele modellen med kommunene så snart NPR filene er klare og datauttrekkene er kvalitetssikret - antar medio november. 2

3 Inntekter og forbruk Hvor mye får kommunene i 2012? Hvor mye vil kommunene anslagsvis måtte betale? Hva er igjen til forebygging og oppbygging av kommunale tilbud? 3

4 Antatt forbruk spesialisthelsetjenester 2012 Anslag 2012 Årsestimat 2011 Bruk DRG poeng Prisjustering 2011 til 2012 (Poeng*38209*0,2) Kommune Kroner Poeng Kroner Kroner Justering for nye kostnadsvekter for stråleterapi Poeng st 2010 Andel Kroner Farsund ,441 0, Flekkefjord ,804 0, Lyngdal ,068 0, Hægebostad ,642 0, Kvinesdal ,076 0, Sirdal ,671 0, Flekkefjord og Kvinesdal har høyere forbruk av DRG poeng enn hhv. Farsund og Lyngdal til tross for at de har lavere antall innbyggere. 1 DRG poeng vil i 2012 være kroner kommunene betaler 20 % av dette. FORTSETTER NESTE ARK! 4

5 Anslag midler og forbruk 2012 Justering døgntilbud Ø- hjelp Kommunene antas å spare Sum før justering av døgntilbud og vekst Sum inkludert vekst Poeng 2011 Andel Kroner Sum Farsund ,940 0, Flekkefjord ,130 0, Lyngdal ,070 0, Hægebostad ,150 0, Kvinesdal ,800 0, Sirdal ,990 0, Totalt Totalt anslag forbruk spesialisthelsetjenester 2012 er kr i Lister Totalt får kommunene kroner til å bygge opp kommunal ø hjelpstilbud. Det antas at kommunene vil kunne ivareta en del av ø hjelpstilbudet allerede i 2012 og derfor er dette trukket fra i anslag over forbruket. Lister ernæring & mestringsteam 5

6 Anslag midler og forbruk 2012 Frie inntekter i 2012 Vekst fra 2011 Nominelle kroner Vekst fra 2011 prosent Anslag forbruk spesialist helsetjenester 2012 medfinansiering overføringer kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, Midler til utskrivingsklare pasienter og forebygging/ øhjelp mv Farsund Flekkefjord Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Reel vekst i kommunen viser hva kommunen har igjen av veksten i frie inntekter når regningen til sykehuset er betalt. Sirdal får mindre vekst enn antatt prisvekst på 3.25% og går derfor i minus. Lyngdal har høyest økning i rammeoverføringer og nesten to millioner i «ekstra midler» Kvinesdal får lavere overføringer enn anslag av forbruk for spesialisthelsetjenesten i 2012 anslår. Totalt ca 3,2 millioner Kilde krd.no og helsedirektoratet.no Lister ernæring & mestringsteam 6

7 Pasienter Hvem er pasientene? Hvilke typer sykehustjenester bruker disse? Aldersforskjeller? Kommunale forskjeller? 7

8 Kommune døgnopphold pasienter over 80 år døgnopphold tertial over 80 Andel over 80 døgnopphold over 80 Andel over 80 Farsund ,5% ,8% 5,0% Flekkefjord ,7% ,8% 6,1% Hægebostad ,7% ,6% 3,9% Kvinesdal ,9% ,1% 5,1% Lyngdal ,7% ,2% 4,3% Sirdal ,0% ,5% 6,1% Andel innbyggere 80 år og eldre Agder:Totalt/ gjennomsnitt 13,2% 14,2% 4,4% Både Flekkefjord og Sirdal har en høy andel av befolkningen som er 80 år eller eldre, blant de 3 høyeste i Vest Agder (Valle 6,4%) Gjennomsnittet for Agderfylkene er 4,4% Hægebostad og Lyngdal har en relativ lav andel av befolkningen som er over 80 år. Andelen over 80 år som er innlagt i sykehus (døgnopphold) følger stort sett tallene for andel innbyggere over 80 år Lyngdal og Hægebostad har en relativ lav andel forbruk av døgnopphold blant innbyggere over 80 år (under gjennomsnittet for Agder), Helsenettverk mens de andre Lister kommunene har over gjennomsnittet på 8 begge variablene.. Ligger an til en økning i antall døgnopphold (innleggelser)

9 liggedager pasienter over 80 år Tertial Andel innbyggere 80 år og eldre Kommune liggedager over 80 Andel over 80 liggedager over 80 Andel over 80 Farsund ,9% ,6% 5,0% Flekkefjord ,2% ,9% 6,1% Hægebostad ,3% ,7% 3,9% Kvinesdal ,7% ,3% 5,1% Lyngdal ,4% ,3% 4,3% Sirdal , ,1% 6,1% Agder:Totalt/ gjennomsnitt 17,3% 18,3% 4,4% I 2010 la alle kommunene i Lister, foruten Hægebostad og Sirdal, over gjennomsnittet i Agder for andel liggedager for personer over 80 år. Så langt i 2011 har alle kommunene hatt en økning fra 2010, foruten Lyngdal som har hatt en stor nedgang i andel liggedøgn for personer over 80. Sirdal ligger i 2011 over gjennomsnittet. Lyngdal og Hægebostad under gjennomsnittet Helsenettverk (en fordeling Lister som samsvarer med andelen innbyggere over 9 80 år) Ligger an til en økning i antall liggedager.

10 Kommune liggedager pasienter over 80 år liggedager Tertial over 80 senger/døgn over 80 år liggedager over 80 liggedag er/ døgn Farsund , ,5 5,0% Flekkefjord , ,4 6,1% Hægebostad , ,3 3,9% Kvinesdal , ,8 5,1% Lyngdal , ,0 4,3% Sirdal , ,9 6,1% Lister:Totalt/ gjennomsnitt ,7 15,9 5,08% Andel innbyggere 80 år og eldre liggedager i spesialisthelsetjenesten var i fra kommunene i Lister, av disse ble liggedøgn benyttet til pasienter over 80 år. Dette utgjør hhv 78,3 og 16,7 senger per døgn. Dersom 20% av innleggelsene blant eldre over 80 år er såkalte unødvendige innleggelser vil Farsund og Flekkefjord ha behov for ca en seng ekstra, mens Lyngdal og Kvinesdal vil ha behov for ca en halv plass hver. 3,3 senger 10 totalt for hele Lister.

11 liggedager etter omsorgsnivå Kommune Liggedager Liggedager ø-hjelp (andel) Tertial? Liggedager Elektiv (andel) liggedager Liggedager ø-hjelp (andel) Liggedager elektiv (andel) Farsund (68%) (32%) (68%) (32%) Flekkefjord (71%) (29%) (68%) 966 (32%) Hægebostad (68%) 335 (32%) (76%) 113 (24%) Kvinesdal (74%) (26%) (72%) 533 (28%) Lyngdal (69%) (31%) (62%) 815 (38%) Sirdal (73%) 563 (27%) (63%) 233 (37%) ListerTotalt/ gjennomsnitt % % 67% 33% Sammenlignet med de andre kommunene i Agder hadde Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal en høyere andel liggedager som ble lagt inn via ø hjelp i I 2011 har Hægebostad og Kvinesdal så langt en relativt høyere andel liggedøgn via ø hjelps innleggelser enn elektive innleggelser. Kvinesdal har flere øhjelpsliggedøgn enn Lyngdal så langt i 2011, selv om de har ca 2000 færre innbyggere. 11

12 liggedager etter omsorgsnivå Kommune Liggedager Liggedager per døgn ø- hjelp Liggedager per døgn Elektiv liggedager Liggedager per døgn ø-hjelp Farsund ,7 6, ,0 6,7 Flekkefjord ,3 6, ,7 6,4 Hægebostad ,0 0, ,3 0,8 Kvinesdal ,1 3, ,2 3,6 Lyngdal ,6 4, ,8 5,4 Sirdal ,2 1, ,7 1,6 ListerTotalt/ gjennomsnitt ,1 50,8 24,5 Liggedager per døgn elektiv Ca 2/3 av innleggelsene er ø hjelp. liggedager per døgn er for kommunene i Lister mellom 50 og 55 til sammen. Dersom 20 % av ø hjelpen skal flyttes ut til kommunene vil dette utgjøre ca 2-3 senger per døgn i Farsund og Flekkefjord. Ca 2 senger per døgn i Lyngdal og Kvinesdal og ca 1 ½ seng i hhv Sirdal og Hægebostad. Mellom 10 og 11 senger for regionen totalt. 12

13 Fordeling av DRG poeng etter omsorgsnivå DRG poeng 2010 DRG poeng tertial Kommune Døgn Dag poliklinikk Døgn Dag poliklinikk Farsund (78%) 257(9%) 362 (13%) 843 (78%) 103 (10%) 129 (12%) Flekkefjord (77%) 238 (8%) 413 (15%) 828 (73%) 126 (11%) 178 (12%) Hægebostad 326 (78%) 45 (11%) 47 (11%) 148 (80%) 14 (7%) 22 (16%) Kvinesdal (80%) 110 (6%) 246 (14%) 622 (79%) 60 (8%) 102 (13%) Lyngdal (80%) 177 (8%) 261 (12%) 568 (76%) 66 (9%) 109 (15%) Sirdal 615 (85%) 21 (3%) 84 (12%) 203 (80%) 15 (6%) 34 (13%) AgderTotalt/ gjennomsnitt (77%) (9%) (13%) (76%) (10%) (14%) Et DRG poeng er ca kroner. Fra skal kommunene betale 20% av medisinske innleggelser, altså kroner per DRG poeng, Sirdal har relativ høy andel av DRG poeng fordelt på døgnbehandlinger sammenlignet med dagbehandlinger kan dette skyldes reiseavstand? (se forbruk Hægebostad i 2011 dag) For øvrig er fordelingen mellom DRG poeng på døgn, dag og poliklinikk ganske lik Agder for øvrig. 13

14 Kommune Sykehusopphold (døgn/dag) per 1000 innbygger 2010 DRG/1000 innbygger Elektiv ØHjelp SUM Snitt DRG/1000 innbygger Snitt DRG/ 1000 innbygger Snitt Farsund 232,1 1, ,2 1, ,3 1,156 Flekkefjord 208,4 1, ,0 1, ,4 1,062 Hægebostad 225,1 1, ,7 0, ,8 1,035 Kvinesdal 149,9 0, ,3 1, ,2 0,914 Lyngdal 157,1 0, ,8 1, ,9 0,926 Sirdal 70,9 0, ,8 0, ,7 0,594 Agder Totalt/ gjennomsnitt 199,2 1, ,4 1, ,6 1,000 Et DRG poeng er ca kroner. Fra skal kommunene betale 20% av medisinske innleggelser, altså kroner per DRG poeng. Det kan tyde på at Farsund og Flekkefjord har relativt dyre innleggelser både elektivt og øhjelp. Hægebostads elektive innleggelser koster over snittet, og tilsvarende er utløser ø hjelps innleggelsene i Kvinesdal og Lyngdal DRG poeng over snittet for Agder 14

15 elektive sykehusopphold (døgn/dag)/ 1000 innbygger per. Hoveddiagnosegruppe 2010 Sykdommer i Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Anonymisert 27,3 (10%) 27,40 (10%) 94,57 (50%) 51,93 (33%) 39,54 (25%) 60,86 (85%) nervesystemet 8,39 5,55 1,83 10,49 7,42 0,00 Øye Sykdommer 7,97 2,22 2,44 2,92 6,78 0,00 Øre, nese,hals 5,31 4,88 5,49 3,44 6,91 0,56 åndedrettsorg. 2,12 2,66 0,00 1,89 1,41 0,00 sirkulasjonsorg 8,39 9,21 2,44 4,81 6,01 0,56 førdøyelsesorg 7,65 8,32 0,00 2,58 5,37 0,00 Lever, galleveier og bukspyttkjertel Skjelett muskel og bindevev 2,55 1,00 0,00 1,03 2,18 0,00 24,85 29,85 10,37 17,71 18,30 2,79 Hud, underhud og bryst 2,23 3,11 0,00 2,24 2,30 0,56 Indresektretoriske ernærings- og stoffskifte 1,38 0,55 0,00 0,69 0,51 0,00 Nyre og urinveis 22,84 72,23 84,81 3,78 2,43 0,00 Mannlige kjønnsorg 2,66 2,55 0,00 2,06 5,37 0,00 Kvinnelige kjønnsorg 8,50 9,43 0,61 6,02 7,55 2,23 15

16 elektive sykehusopphold (døgn/dag)/ 1000 innbygger per. Hoveddiagnosegruppe 2010 sykdommer Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Blod, bloddannende organer og immunapp Myeloproliferative sykdommer og lite diffuse svulster Infeksiøse og parasittære 0,42 1,00 0,00 1,20 0,38 0,00 12,21 1,11 10,37 3,44 9,34 0,00 0,64 0,22 0,00 0,17 0,00 0,00 Sinnslidelser 0,85 0,55 0,00 1,20 0,51 0,00 Skade forgiftning toksiske effekter 0,32 0,55 0,00 0,00 0,38 0,56 Forbrenninger 0,11 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 Faktorer som påvirker helsetilstanden 80,83 23,97 11,59 28,71 30,33 2,79 Signifikant multitraume 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Sykdommer i brystet 1,49 0,89 0,00 0,86 0,51 0,00 tileggskategorier 0,21 0,11 0,00 0,00 0,13 0,00 Sum kommune 232,08 208,37 225,14 149,93 157,13 70,91 16

17 øhjelp sykehusopphold (døgn/dag)/ 1000 innbygger per. Hoveddiagnosegruppe 2010 Sykdommer i Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Anonymisert 7,65 (5%) 6,77 (5%) 84,81 (80%) 11,86 (8%) 11,26 (8%) 74,82 (64%) nervesystemet 10,20 11,65 0,61 9,80 13,95 2,23 Øye Sykdommer 0,32 0,00 0,61 0,00 0,51 0,00 Øre, nese,hals 2,66 2,11 0,61 2,41 1,54 0,56 åndedrettsorg. 12,11 14,31 2,44 15,99 12,54 6,70 sirkulasjonsorg 12,64 16,09 2,44 16,68 16,76 7,82 førdøyelsesorg 13,17 12,54 2,44 15,13 12,28 4,47 Lever, galleveier og bukspyttkjertel Skjelett muskel og bindevev 3,93 1,78 0,61 3,76 2,30 2,79 12,21 10,98 0,61 13,58 11,13 2,23 Hud, underhud og bryst 2,44 1,78 0,61 2,41 2,05 1,12 Indresektretoriske ernærings- og stoffskifte 1,49 2,22 0,00 1,55 1,66 0,00 Nyre og urinveis 5,63 5,44 1,22 3,95 4,09 3,35 Mannlige kjønnsorg 0,85 1,33 0,00 0,69 0,51 0,56 Kvinnelige kjønnsorg 2,55 0,78 0,61 0,34 0,90 0,56 17

18 elektive sykehusopphold (døgn/dag)/ 1000 innbygger per. Hoveddiagnosegruppe 2010 sykdommer Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Under svangerskap, fødsel og barsel Nyfødte med tilstand oppstått i perinatalperi. Blod, bloddannende organer og immunapp Myeloproliferative sykdommer og lite diffuse svulster Infeksiøse og parasittære 10,52 15,20 0,61 14,44 14,84 5,58 11,36 12,98 3,05 14,96 16,63 3,35 0,96 1,33 0,61 2,58 1,15 0,56 0,96 0,55 1,22 1,03 2,05 0,00 2,97 3,22 0,61 2,92 2,05 0,56 Sinnslidelser 1,38 3,00 0,00 1,72 1,92 0,56 Skade forgiftning toksiske effekter 1,59 2,44 0,00 1,20 1,28 0,00 Forbrenninger 0,21 0,11 0,00 0,17 0,00 0,00 Faktorer som påvirker helsetilstanden 15,72 1,55 0,00 1,89 4,35 0,00 Signifikant multitraume 0,21 0,11 0,00 0,34 0,26 0,00 Sykdommer i brystet 0,53 0,22 0,00 0,17 0,26 0,00 tileggskategorier 0,96 0,55 0,00 0,69 0,51 0,00 Sum kommune 135,21 129,04 Helsenettverk 103,72 Lister 140,30 136,79 117,81 18

19 Kommune DRG indeks per kommune 2010 DRG poeng Døgnopphold opphold DRG indeks DRG poeng Dagopphold opphold DRG indeks Farsund 2 070, , , ,137 Flekkefjord 2 036, , , ,142 Hægebostad 316, ,240 44, ,156 Kvinesdal 1 314, ,158 96, ,174 Lyngdal 1 635, , , ,197 Sirdal 341, ,229 11, ,183 AgderTotalt/ gjennomsnitt 1,158 0,158 Et DRG poeng er ca kroner. Fra skal kommunene betale 20% av medisinske innleggelser, altså kroner per DRG poeng, Sirdal få dagopphold (reiseavstand?) Hægebostad = snitt for Agder (lang reiseavstand..) Høy DRG indeks i Lister sammenlignet med snittet kan skyldes at SSF er bedre til å registrere. Flekkefjord mange døgnopphold, Farsund flere dagopphold 19

20 Gjennomsnittlig liggetid per kommune 2011 per august Kommune opphold Sum liggedøgn Gjennomsnittlig liggetid Farsund ,1 Flekkefjord ,3 Hægebostad ,7 Kvinesdal ,7 Lyngdal ,9 Sirdal ,9 AgderTotalt/ gjennomsnitt 3,9 Farsund og Flekkefjord har så langt i år hhv 4,1 og 4,3 døgn i gjennomsnittlig liggedøgn og er derfor over gjennomsnittet for Agder som er 3,9. 20

21 Kommune nyhenvisninger rett til nødvendig helsehjelp 2011 t.o.m august Folke tall nyhenviste med rett/ 1000 innb per kommune nyhenviste uten rett/ 1000 innb per kommune nyhenviste med rett/ 1000 innb per kommune Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal AgderTotalt/ gjennomsnitt Gul farge indikerer at kommunene er blant topp 10 henvisere av 30 Agder kommuner. Kommunene i Lister har et høyt antall nyhenvisninger. Skyldes dette henvisningspraksis blant fastleger eller helsetilstanden i befolkningen? Data kan brytes ned på hoveddiagnosegrupper pr kommune. 21

22 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede henvisninger t.o.m august 2011 Kommune Ventetid gj.snitt Farsund 69,9 Flekkefjord 71,7 Hægebostad 65,4 Kvinesdal 68,1 Lyngdal 71,7 Sirdal 69,7 Agder 72,5 22

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN (Narvik og Harstad) Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder ved UNN Narvik 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved NLSH Juni 2016 Kjell Solstad Oversikter for døgnopphold Antall og prosentandel episoder Ved NLSH Lofoten 2014 etter inntaksmåte og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Arbeidsgruppemøte 4 26.03.2015 Agenda 1. Innledning 2. Supplerende aktivitetsdata 3. Ny spesialitet i akuttmedisin konsekvenser for SSF 4.

Detaljer

Evaluering av kommunal medfinansiering

Evaluering av kommunal medfinansiering Evaluering av kommunal medfinansiering Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Oddvar Kaarbøe Karin Monstad Rokkansenteret Samhandlingsreformen Behandling på mest effektive omsorgsnivå Mer på kommunenivå Økonomiske

Detaljer

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos

Funksjonsstruktur i sykehus HMN scenarier. Namsos Funksjonsstruktur i sykehus HMN 2020 3 scenarier Namsos 300909 Scenario 0 Den demografiske utvikling legges til grunn Uendret institusjonsstruktur liggetid kvalitet oppgavefordeling (indexjustert) økonomisk

Detaljer

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad

Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og August 2016 Kjell Solstad Aktiviteten ved DMS Nord-Troms for pasienter bosatt i Nord-Troms bostedsområde 2014 og 2015 August 2016 Kjell Solstad Døgnopphold ved DMS Nord-Troms, Storslett 2014-2015 Datakilde: Norsk pasientregister

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Kort agenda presentasjon OSS :

Kort agenda presentasjon OSS : Kort agenda presentasjon OSS 25.10.12: SAMHANDLING & HELSEDATA: 1. Forbruk av KMF-DRG på sørlandet ; Bruk av helsetjenester i befolkningen; Magnussen faktor, forbruksrater, liggetider, nyhenvisninger 2.

Detaljer

Informasjonsmøte 14. februar

Informasjonsmøte 14. februar Informasjonsmøte 14. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Samhandlingsreformen: Treffer finansieringsordningene? Terje P. Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Finansieringsløsningene i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering Kommunene betaler

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik. Juni 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Kirurgi ved NLSH Lofoten og UNN Narvik Juni 2016 Kjell Solstad Antall og prosentandel episoder 2014 ved NLSH Lofoten og UNN Narvik etter DRG-type og behandlingsnivå Datakilde:

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus Rapport fra arbeidsgruppe Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse-

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Er samhandlingsreformen god helseøkonomi? Jon Magnussen Nasjonale dekanmøtet 6 juni 2011

Er samhandlingsreformen god helseøkonomi? Jon Magnussen Nasjonale dekanmøtet 6 juni 2011 Er samhandlingsreformen god helseøkonomi? Jon Magnussen Nasjonale dekanmøtet 6 juni 2011 Innhold Bakgrunn og motivasjon Kommunal medfinansiering Forslagene mulige konsekvenser Bakgrunn/motivasjon Samhandling

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

VEDLEGG 5 Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst - forbruksmønstre og forklaringer Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst

VEDLEGG 5 Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst - forbruksmønstre og forklaringer Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst VEDLEGG 5 Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst - forbruksmønstre og forklaringer Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst forbruksmønstre og forklaringer Ronny Jørgenvåg Høsten 27 Innhold:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2

OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2 OPPFØLGINGSRAPPORT nr. 2 Finansiering av virksomhet utført av sykepleiere ved ISF-finansiert spesialistpoliklinikk Utarbeidet av: Tor Øystein Seierstad, medisinskfaglig rådgiver Morten Eimot, daglig leder

Detaljer

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Nr. / Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Analysenotat / SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor?

Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Aktiviteten ved UNN-sykehusene med fokus på lokalsykehusområdene Harstad og Narvik Hvem behandles hvor? Møte i OSO, 8. oktober 2014 Lise Balteskard,Fag- og forskningssenteret UNN HF Forbruksrater i Helse

Detaljer

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Ina Heiberg og Gro R. Berntsen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Mars 2009 1 Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE?

STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE? STRATEGISK LEDERSEMINAR for Vestre Viken helseområde HVA KJENNETEGNER VÅRT OMRÅDE? - Forventet demografisk utvikling - Bruk av helsetjenester i området Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter, Drammen

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Speilmelding Kr.sand kommune 1. Kristiansand inkluderer de øvrige kommuneregionene på en hensiktsmessig måte i referansegrupper.

Detaljer

Sykestuemedisin skusler vi bort arven?

Sykestuemedisin skusler vi bort arven? Sykestuemedisin skusler vi bort arven? Antall sengeplasser i sykestuer i Norge (Statistisk sentralbyrå) År Senger Institusjoner -------------------------------------------------------- 1972 1 005 64 1981

Detaljer

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 Heidi Jensberg 7.1 Innledning I dette kapitlet skal vi se nærmere på aktivitetsutviklingen blant pasienter

Detaljer

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre

Nasjonal helse - og sykehusplan. Databegreper og filtre Nasjonal helse - og sykehusplan Databegreper og filtre Behandlingssted = Narvik Opptaksområde = pasientens folkeregisterregistrerte bostedskommune Indremedisinsk pasient = utvalgte verdier fra feltet DIPS

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kompetanseoversikt SSF FAGARBEIDER HØYSKOLE + TOTALT FARSUND 18 19 37 FLEKKEFJORD 82 189 271 KVINESDAL 20 29 49 LYNGDAL

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet

Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk med fokus på sykepleieaktivitet 2014 Aktivitetsutvikling Somatisk poliklinikk 2012-14 - med fokus på sykepleieaktivitet Lovisenberg November 2014 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 0 Side Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Datagrunnlaget...

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Forskjeller i forbruk av helsetjenester

Forskjeller i forbruk av helsetjenester Forskjeller i forbruk av helsetjenester - hvordan få et godt og omforent grunnlag for planlegging av tjenestene? Presentasjon fra kontaktmøter med kommunene 28.Oktober og 4. november 2011 Sveinung Aune

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 2. 11.2011. Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 55.11 Onsdag.2.11.2011 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord Anne Berit

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av?

Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av? Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo A. Samhandlingsreformen

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

Samhandlingsreformen; Erfaringer og utfordringer/ muligheter Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde gård, Brekstad 12. mars 2013

Samhandlingsreformen; Erfaringer og utfordringer/ muligheter Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde gård, Brekstad 12. mars 2013 Samhandlingsreformen; Erfaringer og utfordringer/ muligheter Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde gård, Brekstad 12. mars 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Samhandlingsreformen;

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Inger Marethe Egeland 30.1.2012 Disposisjon Om Regionalt samarbeidsutvalg Strategisk plan Erfaringer Samhandlingsreformen Listerregionen Farsund 9 410 Flekkefjord

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Notatet belyser disse problemstillingene og gir avslutningsvis en samlet vurdering av kommunal medfinansiering.

Notatet belyser disse problemstillingene og gir avslutningsvis en samlet vurdering av kommunal medfinansiering. Lars-Erik Borge 30.04.09 KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. Innledning Formålet med dette notatet er å drøfte kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Kommunal medfinansiering

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 Saksliste felles møte 1. Godkjenning av referat 2. Godkjenning av innkalling 3. Elin Loga: prosjektet med behandlingslinjer for geriatrisk

Detaljer

Tallanalyse. Helsenettverk Lister. Forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse i Lister. Samhandling innen helse- og omsorg

Tallanalyse. Helsenettverk Lister. Forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse i Lister. Samhandling innen helse- og omsorg Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg Tallanalyse Forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse i Lister Christine Svindland og Maria Mortensen Fagforum Psykisk helse Helsenettverk

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND,

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer