Samhandlingsstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsstatistikk"

Transkript

1 Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember

2 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe som primært tar utgangspunkt i kommunane sine utfordringar knytt til rolle/økonomi og med representasjon frå Helse Fonna. Ei FOU analysegruppe som framskaffer nødvendige data for å sikre heilskapelege pasientforløp og rett prioritering. Gruppa vert organisatorisk lagt til felles FOU-eining. Mandat og samansetning vert foreslått av Helsetorgmodellen/driftsgruppe og godkjent av SU. 2

3 Økonomiske virkemidler erfaringer Utskrivningsklare pasienter Sterkt insentiv i betaling fra første dag - et kraftfullt virkemiddel Medfinansiering (KMF) Treffer den kommunale medfinansieringen? De viktigste diagnosegruppene kommunene kan forhindre innleggelse for utgjør 8-12 prosent av innleggelsene innen medisinske diagnoser Svakt insentiv? Lønner det seg for kommunene å satse? 3

4 Relevant styringsinformasjon Oversikt; hovedbildet Detaljerte forklaringer; til hovedbildet; ulike diagnoser Aldersgrupper forskjell mellom kommuner endring over år osv Her står vi i dag Dypere innsikt; forklaringer og grunnlag for endring; pasientstrømmene hvem legger inn og for hva forskjell i praksis mellom enkeltsykehus osv Den store analysen; Følge enkeltpasienter, kunne behandlingsforløpet vært forskjellig/vi gjort noe? krever godkjenning Datatilsynet, forskning 4

5 Kan egen pasientstrøm analyseres? Innl % inneliggende instans Akuttinnlegg elser Henvist fra: Pasienter Innleggelser 2012 D: 1106 Haugesund ,0 % Fastlege ,5 % 616 Henvist fra andre ,7 % Legevakt ,3 % 10 Privatpraktiserende spesialist ,3 % 0 Somatisk Spesialisthelsetjeneste ,2 % 0 Egen pasientstrøm kan ikke analyseres => kommer først i 2013 Pasienter % innlagt fra Innl % innlagt fra Innlagt fra: Pasienter Innleggelser 2012 D: 1106 Haugesund ,0 % ,0 % Annen institusjon i spesialisthelsetjenesten 47 0,5 % 79 1,9 % Eget hjem ,7 % ,8 % Forsterket sykehjem/intermediær enhet 0 0,0 % 0 0,0 % Innlagt fra annet 72 0,7 % 48 1,1 % Sykehjem/aldershjem 7 0,1 % 9 0,2 % 5

6 Kostnader Fonna-kommunene brukte 3,1 milliarder kroner på Helse og omsorg i Fonna kommunene bruker om lag 200 millioner kroner til medfinansiering i 2012 => 6 % av de totale utgiftene til Helse og omsorg. Helse Fonna har et budsjett på 2,5 milliarder kroner

7 Samhandlingsstatistikk 2. tertial

8 Datagrunnlag Datagrunnlaget er endelige rapporterte data fra sykehusene for første og andre tertial 2012 publisert på Sammenligningstall for 2010, 2011 og 2012 viser data for 1. og 2. tertial. Datagrunnlaget inneholder kun data som inngår i den kommunale medfinansieringen (KMF) 9

9 Hva er viktig for kommunene? Er statlige overføringer tilstrekkelig til våre utgifter og vårt tilbud - holdes utgiftsrammene? Hva er hovedtrenden i forbruk av liggedøgn, DRG-poeng m.v.?, øker/reduseres? Endrer sykehusenes praksis seg for utskrivningsklare? flere/færre døgn? Har vi bygd opp riktig tilbud - virker pengene? Annet det er viktig å vite? 10

10 Medfinansiering (KMF) Per 2. tertial 2012 har kommunene et forbruk på 134,5 mill. kroner til KMF Forventet kostnad basert på tidligere års forbruk var på 127 mill. kroner Tildelt rammetilskudd og kompensasjon (8/12-deler) utgjorde 124,5 mill.kroner => avvik på 10 mill. kroner i KMF per 2.tertial 11

11 Tusener Medfinansiering (KMF) Figuren viser differansen mellom faktisk forbruk KMF per 2. tertial 2012 og tildelt rammetilskudd og kompensasjon (8/12-deler) fra staten Avvik mellom forbruk og tilskudd per 2. tertial

12 Medfinansiering (KMF) Kostnaden til medfinansiering (KMF) i Helse Fonna var 20 prosent over gjennomsnittet i Helse Vest og 12 prosent høyere enn landet per 2. tertial

13 Kroner Medfinansiering (KMF) Variasjonen i de faktiske kostnadene til KMF per 2. tertial er stor mellom kommunene. Noe kan forklares med ulik alderssammensetning. Kommunestørrelse er også en faktor som spiller inn Kroner per innbygger i medfinansiering (2. tertial 2012) Kostnad per 1000 innbygger Landsgjennomsnitt 14

14 Medfinansiering (KMF) 15

15 Innleggelser (KMF) 16

16 Innleggelser 17

17 Kostnad pr innleggelse Figuren illustrerer hvor ressurskrevende diagnoser innleggelsene i gjennomsnitt har. Høy kostnad per innleggelse tyder på at innlagte pasient har mer ressurskrevende diagnose og omvendt. 18

18

19 Diagnoser Tabellen viser DRG-poeng per 1000 innbygger for ulike hoveddiagnoser per 2. kvartal 2012 Helse Fonna bruker gjennomgående flere DRG-poeng per diagnosegruppe enn landet og Helse Vest. Helse Fonna Helse Vest Norge 1: Kreftsykdommer 12,0 9,5 10,4 2: Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen 5,9 3,3 3,8 3: Lungebetennelse 8,3 6,4 6,2 4: Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata 3,8 3,8 4,2 5: Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl hjerteinfarkt og hjerneslag 5,3 3,8 4,0 6: Smerter i buk/bekken 1,4 1,1 1,0 7: Sykdommer i nervesystemet inkl hjerneslag 7,0 5,9 6,4 8: Sykd i luftveiene, unntatt lungebetennelse 4,6 3,8 4,2 9: Sykdommer i fordøyelsessystem 6,1 4,8 5,0 10: Sykdommer i muskler og ledd 5,0 4,3 4,2 11: Diabetes inkl komplikasjoner 1,5 1,2 1,3 99: Andre pasientgrupper 40,2 36,1 38,9 20

20 Utskrivningsklare pasienter Kilde: Helse Fonna, virksomhetsrapport for oktober,

21 Mer informasjon FoU: Nytt verktøy for kommunene i samhandlingsreformen Deloitte har på oppdrag fra KS laget fylkesvise rapporter med flere indikatorer som kan si noe om tilstanden i alle norske kommuner. I rapporten vil den enkelte kommune finne nyttig statistikk for sammenligning for befolkningsutvikling, kommunenes bruk av spesialisthelsetjenesten og nivå på kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapportene for hver enkelt fylke finner man nederst på denne siden: Styringsdata om kommunenes bruk av somatiske sykehustjenester Regneark (Excel) som inneholder datagrunnlag for kommunal medfinansiering fra tertial Datagrunnlaget for alle indikatorene er hentet fra Norsk pasientregister (NPR). Se link: Tallgrunnlag (månedlig) for kommunal medfinansiering Regneark (Excel) som viser kommunenes faktiske forbruk (månedlig) av medfinansiering i kroner og per diagnose. Data er oppdatert etter sykehusenes endelige innrapportering for første tertial I tillegg er foreløpige data for mai, juni, juli og august 2012 inkludert. Data oppdateres månedlig. Se link: 22

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Prosjektgruppe: Ragnhild Wesche Kvål, Helse- og sosialsjef Tydal kommune Anne Carlsen, Rådgiver Selbu kommune Inge Falstad, Sektorsjef helse og sosial Meråker

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport - Akershus fylke

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Samhandlingsstatistikk 2011-12

Samhandlingsstatistikk 2011-12 12345678+910111213141=51617%=18192021221234067891011+121314151617%1819202122232*425*26=272829%303+132333435363738-39232*425*262708 39204567891011+1213141=51617%18192021221234567891011+1213141=51617%1819202122-232*425*262

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red)

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red) SAMDATA SYKEHUS Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002 Heidi Torvik (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de?

Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de? Av Svein Kvalvåg og Ståle Opedal, Rogaland Revisjon Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de? Kommunene har et sterkt insentiv til å ta i mot pasienter når de er ferdigbehandlet på sykehuset,

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer