Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om DRG-systemet og ISF-ordningen"

Transkript

1 Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi april

2 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert Ramme ISF Fagdag i helseøkonomi april

3 Innsatsstyrt finansiering (ISF) ISF for somatisk spesialisthelsetjeneste ble innført 1. juli Det omfattet innlagte pasienter (døgn/dag), somatisk poliklinikk ble omfattet av ISF-ordningen f.o.m Poliklinisk laboratorie- og røntgenvirksomhet finansieres gjennom egne refusjonstakster og inngår ikke Fagdag i helseøkonomi april

4 Formål med ISF-ordningen understøtte RHF-enes sørge-for -ansvar (sammen med andre ordninger) bidra til at fastsatte aktivitetsmål nås mest mulig effektivt ikke være styrende for medisinske prioriteringer Fagdag i helseøkonomi april

5 ISF-ordningen: omfang i praksis all behandling i somatisk spesialisthelsetjeneste i offentlig godkjente sykehus, ideelle private sykehus, kommersielle private sykehus, eller hos avtalespesialister i utlandet med unntak av poliklinisk laboratorie- og røntgenvirksomhet utenlandske pasienter som ikke er bosatt i Norge privatbetalende pasienter pasienter som omfattes av spesielle andre ordninger behandling finansiert av prosjekt- og forskningsmidler Fagdag i helseøkonomi april

6 ISF-ordning vs. takstfinansiering ISF-ordningen: Skal finansiere (deler av) behandlingen av grupper av pasienter Takstfinansiering: Skal finansiere behandlingen av hver enkelt pasient Refusjonen er beregnet som gjennomsnitt for hele grupper, og uavhengig av hva som faktisk er gjort (og hva det har kostet) Refusjonen summeres opp basert på hva som er gjort med akkurat denne pasienten Fagdag i helseøkonomi april

7 Om ISF-ordningen - prinsipper Fra staten til RHF En del av den totale ressurstildelingen HOD RHF RHF RHF RHF HF HF Refusjonen representer gjennomsnitt av hva ulike pasienter faktisk koster å behandle dekningsgraden kan derfor variere betydelig..... Fagdag i helseøkonomi april

8 Hvordan henger DRG sammen med ISF? Innsatsstyrt finansiering (ISF-ordningen) er aktivitetsbasert DRG gir egnet aktivitetsmål, fordi det gir en god beskrivelse av behandlingsaktivitet DRG er bedre enn for eksempel antall liggedøgn, antall opphold Fagdag i helseøkonomi april

9 Hva er det som skjer helt konkret Sykehus behandler pasienten og registrerer aktiviteten (koder) diagnoser prosedyrer Aktivitetsdataene rapporteres tertialvis 600 DRG-er NPR mottar og DRG-grupperer dataene FIFI/FIOA beregner ISF-refusjonens størrelse HOD utbetaler til RHF Fagdag i helseøkonomi april

10 Medisinsk innhold Noen DRGer er svært snevert definert Andre favner om en lang rekke former for helsehjelp Prosedyrerelaterte DRGer er ofte, men ikke alltid snevrere definert enn andre DRGer. DRG-navnene er veiledende for innholdet, men ikke nødvendigvis fullt dekkende. Fagdag i helseøkonomi april

11 Eksempler på DRG-er og vekter DRG 103 Hjertetransplantasjon 22,855 DRG 209A Primære proteseop i hofte 4,647 DRG 13 MS & cerebellar ataksi 0,924 DRG 235 Lårbeinsbrudd 1,044 DRG 373 Vaginal fødsel u/bk 0,508 DRG 391 Frisk nyfødt 0,448 DRG39O Operasjoner på linsen 0,379 DRG 809T Mindre hudprosedyrer 0, Fagdag i helseøkonomi april

12 Biologiske legemidler innenfor i ISFordningen Fagdag i helseøkonomi april

13 ISF døgn- og dagbehandling Medikamentkostnadene er inne i de ordinære kostnadsvektene for DRG ene. Det er to fordelingsnøkler for medikamenter: medikamenter generelt cytostatica Disse fordeles ut til relevante DRG-er Fagdag i helseøkonomi april

14 Poliklinikk og pasientadministrert behandling Pasientadministrert injeksjonsbehandling med biologiske legemidler i ISF-ordningen (etablert i 2009) Poliklinisk infusjonsbehandling i ISFordningen (etablert i 2010) Fagdag i helseøkonomi april

15 Infusjonsbehandling med biologiske legemidler og ISF-ordningen: overordnede premisser ISF-refusjon er et tilskudd for at pasientbehandling har funnet sted, men ikke alene tilstrekkelig for å finansiere denne ISF-refusjon skal ikke vise veien mht prioritering av pasienter eller valg av behandling løsningen tar utgangspunkt i at ulike legemidler kan brukes ulikt ved ulike indikasjoner samme medikament kan derfor refunderes ulikt refusjon er beregnet som gjennomsnitt, med utgangspunkt i Gjeldende praksis (hvilke preparater som brukes) Kostnad (hva de ulike preparatene koster) Pasientrelaterte forhold (for eksempel vekt med mer.) Fagdag i helseøkonomi april

16 ISF-refusjon for pasientadministrert behandling med biologiske legemidler ble innført i 2009 Hensikten var å sikre likhet i den overordnede finansieringsmodellen mellom pasientadministrert behandling og sykehusbehandling (slik at begge to skulle utløse ISF-refusjon) Sykehusbehandling var allerede innenfor ordningen, men ikke gjennom egne DRG-er Gjaldt preparater som RHF hadde fått finansieringsansvaret for men som ble administrert utenfor sykehuset, altså Adalimumab (L04AB04) Humira Anakinra (L04AC03) Kineret Efalizumab (L04AA21) Raptiva Etanercept (L04AB01) Enbrel Glatirameracetat (L03AX13) Copaxone Interferon beta-1a (L03AB07) Avonex, Rebif Interferon beta-1b (L03AB08) Betaferon Fagdag i helseøkonomi april

17 ISF-refusjon for pasientadministrert behandling egen beregningsmodell Vanligvis er ISF-refusjon beregnet for en enkel kontakt eller opphold For pasientadministrert behandling er dette annerledes. Refusjon er basert på beregnet kostnad for forventet bruk per pasient for et helt år basert på tall i Reseptregisteret og prisinformasjon fra bl.a. LIS Selv om en pasient i løpet av samme år veksler mellom ulike legemidler eller bytter behandlingssted, skal pasienten regnes som én behandlet pasient. Antall behandlede pasienter skal telles med utgangspunkt i aktivitetsdata rapportert til Norsk pasientregister. Fagdag i helseøkonomi april

18 Nye DRG-er for legemiddelbehandling i H Poliklinisk behandling av nevrologiske lidelser med infusjon av biologiske legemidler 801J Poliklinisk kontakt med på fyll av baklofen ved ITB-behandling av dystoni og spastisitet 801W Poliklinisk behandling av dystoni og spastisitet med lokal injeksjon av botulinumtoksin 802U Poliklinisk beh av AMD med lokal medikamentinjeksjon el med fotodynamisk metode 806H Poliklinisk behandling av mage-tarmlidelser med infusjon av biologiske legemidler 808H Polikl behandling av revmatologiske lidelser med infusjon av biologiske legemidler 809H Poliklinisk behandling av hudlidelser med infusjon av biologiske legemidler 814S Medikamentell svangerskapsavbrytelse Fagdag i helseøkonomi april

19 Infusjonsbehandling: registrering og rapportering Poliklinisk behandling med infusjon av biologiske legemidler skal kodes følgende: Pasientens sykdom (indikasjon) som hovedtilstand Prosedyrekode WBGM00 (for å angi infusjon) Kode som identifiserer aktuelt legemiddel: eksempel 4AB02 Behandling med legemiddel L04AB02 (Infliximab) Fagdag i helseøkonomi april

20 Registrering og rapportering av pasientadministrert behandling Full oversikt forutsetter at Alle rapporterer (helseforetak, privatpraktiserende spesialister) Alt rapporteres (uansett i hvilken sammenheng resept utstedes) I praksis registreres Kode for diagnose (indikasjon) Kode for utstedelse av H-resept på legemiddel Kode for aktuell legemiddel Fagdag i helseøkonomi april

21 Videreutvikling Nye ordninger følges nøye opp For den pasientadministrative ordningen har vi erfaringsdata fra Helsedirektoratet søker å utvikle denne mer i retning av det ordinære systemet For poliklinisk infusjonsbehandling vil vi ha data etter 1. tertial 2010, som skal analyseres Fagdag i helseøkonomi april

22 Informasjon; Informasjon om ISF og DRG; regelverk m.m. se: Ved spørsmål om DRG-system og ISF-ordningen: Spørsmål vedrørende helsefaglige kodeverk: Fagdag i helseøkonomi april

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus 25.09 2002 MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus Dag Morten Dalen, Jostein Grytten og Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI og Universitet i Oslo Forord Bakgrunnen

Detaljer

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 - kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer