Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. februar 2014 Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden og anbefaling ved valg av immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter for behandling av multippel sklerose (MS). Revisjon av anbefalingene gjelder at dimethyl fumarat (Tecfidera ), med indikasjon for 1. linjebehandling, vil være på markedet fra 1. mars. innkjøpssamarbeid (LIS) eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige sykehus. Formålet til LIS er å legge grunnlag for avtaler om kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnadene til pasientbehandling. For 2014 er det mottatt tilbud fra Bayer Schering Pharma (Betaferon ), Biogen Idec Norway AS (Avonex og Tysabri ), Genzyme Sanofi (Aubagio og Lemtrada ) Merck Serono (Rebif ), Novartis Norge AS (Extavia og Gilenya ) og Teva (Copaxone ). Det er også mottatt tilbud på nye legemidler som kan komme på markedet i løpet av Lojalitet til anbefalingene er en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere legemiddelpriser som igjen gir mulighet til å behandle flere pasienter. Anbefaling LIS-MS spesialistgruppe gir anbefalinger for preparatvalg ut fra kostnadsberegninger basert på godkjente indikasjoner og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale Kostnadsberegningene bygger på mottatte tilbud som gir grunnlaget for gjennomsnittlig årskostnad de to første behandlingsår. Behandling skal gjennomføres etter nasjonale faglige retningslinjer. Anbefalingen gjelder for oppstart av behandling og ved indikasjon for endring i pågående behandling. Anbefalingene omfatter første og andre linjebehandling. Laveste gjennomsnittlige skal gi grunnlag for preparatvalg. 1

2 Følgende tilleggskostnader for helseforetakene er tillagt tilbudsprisen ved beregning av gjennomsnittlig de to første behandlingsårene. Analyser av nøytraliserende antistoffer mot IFN -beta 1a og -1b (Nab-IFNB) og natalizumab (Nab-Nat) Infusjonskostnader (Helsedirektoratets DRG sats for 2014) Øyeundersøkelse Legekontroller i form av to legekonsultasjoner og én magnettomografiundersøkelse (MR-us) i året Blodprøver inkludert -antistoffanalyser mot John Cunningham-virus (JCV) og varicella-zoster virus Oppstartskostnader for Gilenya(hjerteovervåkning) MR-undersøkelse inklusiv kontrast Reisekostnader med kr 400,- per sykehusbesøk Legekonsultasjon, prøvetaking til antistoffanalyser og MR-undersøkelse forutsettes tidsmessig samordnet og gir derfor kun én reise til sammen per gang. Dette gir to årlige reiser for alle selvadministrerte injeksjonspreparater Spesifikasjon av tilleggskostnader tillagt det enkelte legemiddel kan fås ved henvendelse til LIS (www.lisnorway.no). Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg hos individuelle pasienter. Dette kan eksempelvis være brukervennlighet og pasientens evne til å håndtere preparatet, injeksjonshyppighet, bivirkningsprofil og belastning ved reiser til behandlingssted. I slike tilfelle kan behandlende lege avvike fra anbefalingen om å velge rimeligste alternativ. Avvik fra anbefalingene skal begrunnes og dokumenteres i pasientens journal. 2

3 På bakgrunn av mottatte tilbud anbefales Extavia (interferon beta-1b) som første valg ved førstelinjebehandling. Legemidler for førstelinjebehandling Beregnet behandlings- og (LIS AUP): Interferon beta-1b (Extavia ) Interferon beta-1b (Betaferon ) Glatirameracetat (Copaxone ) (Avonex ) Teriflunomide (Aubagio ) 14 mg (Avonex ) (Rebif ) 44 mcg (Rebif ) 44 mcg Dimethyl fumarat Tecfidera Kr Kr Inj. subst. 250 mcg og inj. væske. Kr Kr Startpakn. + vedlikehold 15 sett inj. subst. 250 mcg og inj. væske. Kr Kr Inj. 20 mg i ferdigfylt sprøyte Kr Kr Inj. subst. 30 mcg og inj. væske Kr Kr Tablett 14 mg Pakning a 84 stk Kr Kr Inj 30 mcg i ferdigfylt sprøyte eller penn Kr Kr Inj 44 mcg i sylinder - ampulle til RebiSmart Kr Kr Inj 44 mcg i ferdigfyltsprøyte eller penn Kr Kr Tabletter 102 mg 14 pk. og 240 mg 56 pk. Ved likt virkestoff anbefales å gjennomføre bruk av rimeligste alternativ. Det er også mottatt tilbud på interferon beta-1a (Rebif 22 mcg), som i følge preparatomtalen ikke er anbefalt startdose, men kan brukes til pasienter som etter behandlende spesialists vurdering ikke tolererer høyere dose. Rebif 22 mcg subkutant 3 ganger ukentlig er imidlertid aktuell dose til bruk hos barn. (Rebif ) 22 mcg Kr Kr Inj 22 mcg i ferdigfylt sprøyte, injeksjonspenn eller sylinderampulle 3

4 Legemidler for andre linjebehandling For pasienter med høy sykdomsaktivitet til tross for førstelinjebehandling, er andrelinjebehandling med følgende legemiddel et alternativ: Pasientadministrert legemiddel: Fingolimod (Gilenya ) Kr Kr Tabletter 0,5 mg Infusjonslegemiddel: Natalizumab (Tysabri ) Kr Kr Infusjonskonsentrat 20 mg/ml Alemtuzumab (Lemtrada ) Kr Kr * Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 12 mg/1,2 ml *Gjennomsnittskostnad for behandling pr år for de to første behandlingsår. Flertallet av pasientene som får Lemtrada vil ikke trenge ny behandling og estimert kostnad over 5 år blir derfor vesentlig rimeligere. De administrerende direktørene i helseregionene har vedtatt å benytte spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Instruksen betyr at rimeligste alternativ skal velges blant likeverdige behandlinger. Endrede indikasjoner og dokumenterte forskjeller på effekt og bivirkninger kan medføre endring i anbefalingen. Leverandøren skal etter anmodning fra helseforetaket gi nødvendig opplæring på sykehusene relatert til avtalelegemidlene. For nye legemidler skal denne opplæringen finne sted innen rimelig tid etter innføring av nytt legemiddel. Nødvendig møtevirksomhet skal skje i henhold til retningslinjene for hvert enkelt helseforetak. 4

5 Med vennlig hilsen LIS-MS spesialistgruppe Elisabeth G. Celius Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Astrid Edland Vestre Viken HF, Drammen sykehus Randi Cesilie Haugstad Haukeland universitetssykehus, Bergen Margitta Kampmann Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø Rune Midgard Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus Kjell-Morten Myhr Haukeland universitetssykehus, Bergen Elena D. Pedersen Akershus universitetssykehus HF Ragnhild Wehus Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anne Helen Ognøy innkjøpssamarbeid, LIS, Oslo Torfinn Aanes innkjøpssamarbeid, LIS, Oslo MS forbundet har observatørrepresentant i spesialistgruppen Kopi: Helseforetak Aktuelle fagmiljøer Norsk nevrologisk forening LIS-kontaktene og LIS fagråd Sykehusapotek HF Avtaleparter MS-forbundet 5

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2015

Innsatsstyrt finansiering 2015 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr. 978-82-8081-334-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 31.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer

Klagenemnda for behandling i utlandet. Årsmelding

Klagenemnda for behandling i utlandet. Årsmelding Klagenemnda for behandling i utlandet Årsmelding 2012 Innhold 2 Forord 3 Nemndas oppgaver og sammensetning 4 Sekretariatet 4 Helse, miljø og sikkerhet og annen personalpolitikk 5 Økonomi 5 Mål og hovedprioriteringer

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Veileder om legemiddelhåndtering Helse Sør-Øst RHF 1 Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF 2 Veileder om legemiddelhåndtering

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer