Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 1. februar 2016 LIS-TNF/BIO AVTALER 2016 LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige sykehus. Formålet til LIS er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnadene til pasientbehandling. For 2016 er det mottatt tilbud fra AbbVie (Humira ), Biogen Norway AS (Benepali ), Bristol Myers Squibb (Orencia ), Janssen-Cilag (Stelara ), GlaxoSmithKline (Benlysta ), Hospira (Inflectra ), MSD (Simponi og Remicade ), Novartis (Cosentyx ), Orion (Remsima ), Pfizer, Roche (RoActemra ), Takeda (Entyvio ) og UCB (Cimzia ). Fra Celgene er det mottatt tilbud på Apremilast (Otezla ) som er til metodevurdering. Det er ikke mottatt tilbud på Rituximab MabThera fra Roche. Helseforetakenes utgifter til disse legemidlene økte med 13 % i 2014 mot I 2015 ble utgiftene redusert med 36 millioner. Det er første gang siden legemidlene kom på markedet at kostnadene har gått ned. Samtidig økte antall definerte døgndoser. Det betyr at flere pasienter er behandlet til litt lavere totalkostnad. Årsaken til denne utviklingen er økt bruk av biotilsvarende legemiddel. Helseforetakenes lojalitet til avtalene har vist seg å være en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere priser. I år er det spesielt viktig å følge opp tilbudene nøye for å oppnå ytterligere kostnadsreduksjoner. De viktigste kommentarene til tilbudene for 2016 er: - Benepali Biogen tilbyr Benepali 50 mg penn/spr med 47 % rabatt. -Enbrel Enbrel 50 mg penn tilbys med 41 % rabatt. På andre pakninger av Enbrel er det tilnærmet ingen rabatt. Certolizumab- Cimzia Cimzia tilbys med startpakning 5x2 sprøyter og samme pakning tilbys også i år to for nye pasienter i års kostnad for Cimzia går dermed ned med kr ,-. Sekukinumab - Cosentyx Cosentyx penn/spr tilbys med 43 % rabatt som gir 1. års kostnad kr og 2. år kr Startpakninger Cosentyx penn/spr. 6 x 150 mg kommer på markedet senere i år. PsA og AS er til metodevurdering. Apremilast (Otezla ) Otezla tabletter tilbys med 19 % rabatt som gir to års kostnad på kr (1. og 2. år Kr /89 679). Golimumab - Simponi Det gis ikke tilbud med startpakning 50 mg sprøyte for Simponi. 1. års kostnad øker med kr ,-. Biotilsvarende Inflectra er nå rimeligste alternativ av infliksimab. Inflectra og Remsima er nøyaktig samme produkt og produseres av Celltrion Healthcare. Adalimumab - Humira Indikasjonen Hidrosadenitis suppurativa er under metodevurdering. Rituximab - MabThera Roche gir ikke tilbud på MabThera og kan kjøpes til maksimal pris. 1

2 Anbefalinger for 2016 LIS-TNF/BIO spesialistgruppes anbefalinger for preparatvalg gis ut fra legemiddelkostnad basert på mottatte tilbud for godkjente indikasjoner og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale Prisberegningene er gjort for første og andre års legemiddelkostnad. men av legemiddelkostnadene for de to første behandlings år er grunnlag for rangeringen i anbefalingene. Anbefalingen gjelder ved oppstart og ved skifte av legemiddel. Spesialistgruppen vil oppfordre til at man følger publiserte anbefalinger om målstyrt behandling. Hvis behandlingsmål ikke nås hos den enkelte pasient etter en viss observasjonstid (vanligvis 6 mnd.), anbefales endring av behandling. Skifte av legemiddel kan gi reduserte kostnader pga. lavere tilbudspris for flere av de aktuelle legemidlene. Når doseøkning vurderes pga. utilstrekkelig effekt, eller behandlende lege velger en dose som er høyere enn anbefalt dose i preparatomtalen, skal de økte kostnader veies mot forventet helsegevinst ved doseøkning mot skifte av preparat. Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg hos de enkelte pasient, blant annet: Brukervennlighet, deriblant pasientens evne til å håndtere preparatet og injeksjonshyppighet. Spesielle sykdomsmanifestasjoner (for eksempel fistel ved Crohns sykdom, aktiv iridocyklitt og tarminflammasjon ved ankyloserende spondylitt). skostnader og lokal kapasitet på infusjonsbehandling. Reisekostnader for behandling. Kjente prediktorer for respons (for eksempel revmatoid faktor/anticycliske citrullinerte peptider (anti-ccp) positivitet, intoleranse for syntetiske DMARDs som komedikasjon ved bruk av biologiske legemidler ved revmatoid artritt). Bivirkningsprofil, for eksempel basert på konsistente registerdata og andre spesielle individuelle forhold, for eksempel komorbiditeter. Fertile kvinner med barneønske - velge legemidler med lite passasje gjennom placenta for å redusere risikoen for mulige skadelige bivirkninger hos fosteret/barnet. Dokumentert ulik effekt i sammenlignende studier (for eksempel secukinumab versus etanercept og secukinumab versus ustekinumab). Konsistent lavere responsrater i sammenligning med andre preparater. I slike tilfeller skal behandlende lege begrunne avvik fra føringen om å velge rimeligste alternativ. Denne begrunnelsen skal dokumenteres i pasientens journal. For å beregne legemiddelkostnader for den enkelte pasient er det utarbeidet et regneark. Regnearket inneholder legemiddelpriser i apotekets utsalgspris (LIS AUP). Regnearket viser kostander for summen av de to første år og for 1. år og 2. år. Regnearket vil bli tilsendt alle helseforetak og helsepersonell i helseforetak kan få det ved henvendelse til LIS e-post: Ved likt virkestoff anbefales å gjennomføre bruk av rimeligste alternativ. Dette gjelder spesielt for, Tocilizumab (RoActemra ), Abatacept (Orencia ), Golimumab (Simponi ) og biotilsvarende infliksimab (Inflectra /Remsima ). 2

3 REVMATOID ARTRITT, FØRSTE GANGS BRUK Rimeligste alternativ infusjon/injeksjon: (Inflectra ) / Pasient 75 kg, 3 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8.uke. Certolizumab (Cimzia ) / mg ferdigfylt sprøyte, startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. Certolizumab (Cimzia ) (Benepali ) Abatacept (Orencia ) Abatacept (Orencia ) Tocilizumab (RoActemra / / / / / / mg ferdigfylt sprøyte, Startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. 50 mg ferdigfylt sprøyte/penn. 50 mg x 1 per uke. Ferdigfylt penn varenr mg ferdigfylt sprøyte uten iv induksjon. Behandling initieres med en bolusdose som gis ved intravenøs infusjon. Etter bolusdosen gis første dose med 125 mg subkutan injeksjon innen en dag, etterfulgt av 125 mg injeksjon én gang i uken. 162 mg hver uke Golimumab (Simponi ) / mg ferdigfylt sprøyte/penn. 50 mg en gang i måneden. Adalimumab (Humira ) / 40 mg ferdigfylt sprøyte/penn hver annen uke / mg x 1 per uke ferdigfylt sprøyte / 25 mg x 2 per uke Sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske/ ferdigfylt sprøyte. 3

4 (Inflectra ) (Remsima ) (Remicade ) Tocilizumab (RoActemra ) Abatacept (Orencia ) / / / / / Pasient 75 kg, 3 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 75 kg, 3 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 75 kg, 3 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8.uke. Pasient 75 kg. 8 mg/kg kroppsvekt, gitt en gang hver 4. uke. Pasient 75 kg Ved oppstart; < 60 kg 500 mg, 60 kg 100 kg 750 mg, > 100 kg 1000 mg. Etter første administrasjon gis samme dose uke 2 og 4 uker etter den første infusjon og deretter hver 4. uke. ANKYLOSERENDE SPONDYLITT MED RADIOGRAFISK SAKROILEITT* Rimeligste alternativ infusjon/injeksjon: (Inflectra ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Certolizumab (Cimzia ) / mg ferdigfylt sprøyte, Startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. behandlings år Certolizumab (Cimzia ) / mg ferdigfylt sprøyte, Startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. (Benepali ) / mg ferdigfylt sprøyte/penn / mg x 1 per uke. Ferdigfylt penn varenr

5 Golimumab (Simponi ) / mg ferdigfylt sprøyte/penn. 50 mg en gang i måneden. Adalimumab (Humira ) / 40 mg ferdigfylt sprøyte/penn hver annen uke / mg x 1 per uke ferdigfylt sprøyte / 25 mg x 2 per uke Sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske/ ferdigfylt sprøyte *Sakroileitt påvist ved røntgenundersøkelse som definert ved modifiserte New York kriterier (Inflectra ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. (Remsima ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8.uke. (Remicade ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. 5

6 AKSIAL SPONDYLOARTRITT* UTEN RADIOGRAFISK BEKREFTELSE PÅ ANKYLOSERENDE SPONDYLITT (UTEN RADIOGRAFISK SAKROILEITT) Certolizumab (Cimzia ) (Benepali ) Golimumab (Simponi ) Adalimumab (Humira ) / / / / / 200 mg ferdigfylt sprøyte, Startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. 50 mg ferdigfylt sprøyte/penn. 50 mg x 1 per uke. Ferdigfylt penn varenr mg ferdigfylt sprøyte/penn. 50 mg en gang i måneden. 40 mg ferdigfylt sprøyte/penn hver annen uke / mg x 1 per uke ferdigfylt sprøyte / 25 mg x 2 per uke, sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske/ ferdigfylt sprøyte. *Aksial spondyloartritt klassifiseres i henhold til ASAS kriterier fra Sykdommen skal være alvorlig med objektive tegn på inflammasjon vist ved positive MRI og/eller forhøyet CRP. PSORIASIS ARTRITT Rimeligste alternativ infusjon/injeksjon: (Inflectra ) Certolizumab (Cimzia ) / / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. 200 mg ferdigfylt sprøyte, Startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. 6

7 Certolizumab (Cimzia ) / mg ferdigfylt sprøyte, Startpkn. 10 sprøyter varenr mg (som 2 injeksjoner à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4, etterfulgt av 200 mg annenhver uke. (Benepali ) / mg ferdigfylt sprøyte/penn / mg x 1 per uke. Ferdigfylt penn varenr Ustekinumab (Stelara ) / Pasient under 100 kg. Ferdigfylt sprøyte 45 mg ved uke 1 og 5, deretter hver 12. uke. Golimumab (Simponi ) / mg penn/sprøyte en gang i måneden. Adalimumab (Humira ) / 40 mg ferdigfylt sprøyte / mg x 1 per uke ferdigfylt sprøyte. Ustekinumab (Stelara ) / / mg x 2 per uke, sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske/ferdigfylt sprøyte. Pasient over 100 kg Ferdigfylt sprøyte 90 mg. (Inflectra ) (Remsima ) (Remicade ) / / / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8.uke. Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. 7

8 JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT Kostnadsberegning for behandling av barn er beregnet ut fra pasient på 40 kg, eller kroppsoverflate på 1,2 m 2. Kostnadsberegningene baseres på nærmeste hele tilgjengelige pakning. (Enbrel )* * Adalimumab (Humira )** * * / / / / mg. Ferdigfylt penn for pasienter over 62 kg 0,8 mg/kg x 1 per uke. 0,8 mg/kg (10 mg + 25 mg) x 1 per uke. 0,4 mg/kg (opp til maksimum 25 mg per dose) gitt to ganger per uke som en subkutan injeksjon med et 3-4 dagers intervall mellom dosene. 50 mg. Ferdigfylt sprøyte 0,8 mg/kg x 1 per uke. 0,4 mg/kg (opp til maksimum 25 mg per dose) gitt to ganger per uke som en subkutan injeksjon med et 3-4 dagers intervall mellom dosene. 2 x 25 mg. Tocilizumab (RoActemra )**** Abatacept (Orencia )*** Tocilizumab (RoActemra )**** 2 år mg/kg én x hver fjerde uke til pasienter med polyartikulær JIA som veier 30 kg eller mer, eller 10 mg/kg én x hver fjerde uke til pasienter som veier mindre enn 30 kg. 10 mg/kg beregnet på grunnlag av pasientens kroppsvekt ved hver administrasjon. 2 og 4 uker etter den første infusjonen, og deretter hver 4. uke. 8 mg/kg én gang annenhver uke til pasienter med systemisk JIA som veier 30 kg eller mer, eller 12 mg/kg én gang annenhver uke til pasienter som veier mindre enn 30 kg. *godkjent for polyartikulær og utvidet oligoartikulær JIA, juvenil psoriasis artritt og juvenil entesittrelatert artritt **godkjent for polyartikulær JIA og juvenil entesittrelatert artritt ***godkjent for polyartikulær JIA med utilstrekkelig effekt av TNF-hemmer ****godkjent for systemisk og polyartikulær JIA, fra alder. 8

9 SYSTEMISK LUPUS ERYTEMATOSUS Tilbudt legemiddel for infusjon: Kostnad i kr Belimumab (Benlysta ) / mg/kg dag 0, 14 og 28, deretter hver 4 uke. Pasient 75 kg. PSORIASIS Rimeligste alternativ infusjon/injeksjon: (Inflectra ) (Benepali ) / / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. 50 mg x 1 per uke. Ferdigfylt sprøyte/penn. (Benepali ) (Benepali ) Ustekinumab (Stelara ) Sekukinumab (Cosentyx ) / / / / / / mg x 1 per uke. Ferdigfylt sprøyte/penn. 50 mg x 2 per uke første 12 uker Ferdigfylt penn/sprøyte. 50 mg x 1 per uke. Ferdigfylt penn varenr mg x 2 per uke første 12 uker Ferdigfylt penn. Pasient under 100 kg. Ferdigfylt sprøyte 45 mg ved uke 1 og 5, deretter hver 12. uke. Uke 0, 1, 2 og 3 med 300 mg etterfulgt av månedlig dosering fra 4. uke. Hver dose på 300 mg. Adalimumab (Humira ) / 80 mg i uke 1, deretter 40 mg annenhver uke ferdigfylt sprøyte/penn / mg x 1 per uke ferdigfylt sprøyte. 9

10 Ustekinumab (Stelara ) / / / mg x 2 per uke Sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske/ferdigfylt sprøyte. 2 x 25 mg x 2 per uke første 12 uker Sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske/ferdigfylt sprøyte. Pasient over100 kg Ferdigfylt sprøyte 90 mg. (Inflectra ) / (Remsima ) / (Remicade ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8.uke. Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. Uke. CROHNS SYKDOM Rimeligste alternativ infusjon/injeksjon: (Inflectra ) / Adalimumab (Humira ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. 80 mg i uke 1, deretter 40 mg annenhver uke ferdigfylt sprøyte/penn. Adalimumab (Humira ) / 80 mg i uke 1, deretter 40 mg annenhver uke ferdigfylt sprøyte/penn. 10

11 Adalimumab (Humira ) / Ved behov for rask behandlingsrespons: 160 mg i uke 1 og 80 mg i uke 3, deretter 40 mg hver annen uke, ferdigfylt sprøyte/penn. (Inflectra ) (Remsima ) (Remicade ) Vedolizumab (Entyvio ) / / / / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8.uke. Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. 300 mg ved uke 0, 2, og 6, deretter hver 8. uke. CROHNS SYKDOM HOS BARN OG UNGDOM Kostnadsberegning for behandling av barn og ungdom er beregnet ut fra pasient på 40 kg. Kostnadsberegningene er beregnet på nærmeste hele tilgjengelige pakning. Adalimumab (Humira ) Adalimumab (Humira ) / / 80 mg i uke 0, deretter 40 mg annenhver uke ferdigfylt sprøyte/penn. Ved behov for rask behandlingsrespons: 160 mg i uke 0, 80 mg uke 2, deretter 40 mg hver annen uke. (Inflectra ) (Remsima ) (Remicade ) / / / Pasient 40 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 40 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 40 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. 11

12 ULCERØS KOLITT Rimeligste alternativ infusjon/injeksjon: behandlings år (Inflectra ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Golimumab (Simponi ) / Ferdigfylt sprøyte m/startpakning 3x100 mg varenr mg ved oppstart, 100 mg etter 1 uke, deretter 50 mg hver 4. uke. Pasienter => 80 kg skal ha 100 mg hver 4. uke. Golimumab (Simponi ) / Ferdigfylt sprøyte m/startpakning 3x100 mg varenummer mg ved oppstart, 100 mg etter 1 uke, deretter 50 mg hver 4. uke. Pasienter => 80 kg skal ha 100 mg hver 4. uke. Adalimumab (Humira ) / Induksjonsregime 160 mg med start i uke 0 og 80 mg i uke 2, deretter 40 mg hver annen uke, ferdigfylt sprøyte/penn. Golimumab (Simponi ) / mg ferdigfylt penn. 200 mg ved oppstart, 100 mg etter 1 uke, deretter 50 mg hver 4. uke. Pasienter => 80 kg skal ha 100 mg hver 4. uke. (Inflectra ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. (Remsima ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. (Remicade ) / Pasient 75 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. 12

13 Vedolizumab (Entyvio ) / mg ved uke 0, 2, og 6, deretter hver 8. uke. ULCERØS KOLITT HOS BARN (Inflectra ) / (Remsima ) / (Remicade ) / Pasient 40 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 40 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Pasient 40 kg, 5 mg per kg. Induksjon uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Endrede indikasjoner og dokumenterte forskjeller på effekt og bivirkninger kan medføre endring i anbefalingen med øyeblikkelig virkning. De regionale helseforetakene benytter spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. Leverandøren skal etter anmodning fra helseforetaket gi nødvendig opplæring på sykehusene relatert til avtalelegemidlene. For nye legemidler skal denne opplæringen finne sted innen rimelig tid i forhold til innføring av nytt legemiddel. Møtevirksomheten skal skje i henhold til retningslinjene for Helseforetaket. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med observatører fra relevante fagmedisinske foreninger og med representant fra pasientorganisasjoner. 13

14 Med vennlig hilsen LIS-TNF/BIO spesialistgruppe Professor Jon Florholmen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Overlege Synøve Kalstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Avdelingssjef/professor Tore Kristian Kvien, Diakonhjemmet Sykehus Overlege Gustav Lehne, OUS HF, Radiumhospitalet Overlege Ingrid Prytz Berset, Helse Møre og Romsdal HF Avdelingsdirektør Lisbeth Rustad, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF Avdelingssjef/overlege Kristin Ryggen, St. Olavs Hospital HF Overlege/Professor Berit Flatø, OUS HF, Rikshospitalet Overlege Gøri Perminow, OUS HF, Ullevål Farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy, LIS Rådgiver Asbjørn Mack, LIS Adm. leder Torfinn Aanes, LIS Kopi: Helseforetak, aktuelle fagmiljø, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk forening for dermatologi og venerologi, Norsk revmatologisk forening, LIS kontakter og LIS fagråd, Sykehusapotek HF, avtaleparter og pasientorganisasjoner. 14

LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.

LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. januar 2014 LIS-TNF/BIO AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert april 2012

LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert april 2012 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF April 2012 LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert april 2012 LIS-avtaler i perioden 1.2.2012-31.1.2013 og anbefalinger for valg av biologiske

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2013

LIS-TNF/BIO AVTALER 2013 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Januar 2013 LIS-TNF/BIO AVTALER 2013 LIS-avtaler i perioden 1.2.2013-31.1.2014 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor

Detaljer

LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.

LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Oktober 2012 LIS-TNF/BIO AVTALER 2012 revidert Endringen skyldes ny indikasjon for Humira (adalimumab): Behandling av voksne med alvorlig

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011 Vedlegg C til oppdatert versjon av informasjonspakke om biologiske legemidler og MS-legemidler (utgave nummer 2) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF April 2011 LIS-TNF/BIO

Detaljer

LIS-hepatitt C avtaler 2016 i perioden 1.3.2016-28.2.2017.

LIS-hepatitt C avtaler 2016 i perioden 1.3.2016-28.2.2017. Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Oslo, 22. februar 2016 LIS-hepatitt C avtaler 2016 i perioden 1.3.2016-28.2.2017. LIS anbefaling ved valg av hepatitt C (HCV) medikamenter

Detaljer

Biologiske legemidler - Hvem har kontroll på kostnadene? Tore K. Kvien Dept of Rheumatology Diakonhjemmet Hospital Oslo, Norway

Biologiske legemidler - Hvem har kontroll på kostnadene? Tore K. Kvien Dept of Rheumatology Diakonhjemmet Hospital Oslo, Norway Biologiske legemidler - Hvem har kontroll på kostnadene? Tore K. Kvien Dept of Rheumatology Diakonhjemmet Hospital Oslo, Norway Aktuelle biologiske legemidler innen revma, gastro og hud 2010 Forhold som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Farmasøytiske spesialpreparater for indikasjonene revmatoid artritt, Bekhterev sykdom, Crohns sykdom (aktiv sykdom og fistel), ulcerøs colitt, psoriasis og psoriasis

Detaljer

LIS-MS AVTALER Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF. Februar 2016

LIS-MS AVTALER Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Februar 2016 LIS-MS AVTALER 2016 LIS-avtaler i perioden 1.3.2016-28.2.2017 og anbefaling ved valg av immunmodulerende (sykdomsmodifiserende)

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om å overføre finansieringsansvaret for Benepali (etanercept) til de regionale helseforetakene

Høringsbrev - Forslag om å overføre finansieringsansvaret for Benepali (etanercept) til de regionale helseforetakene v4-29.07.2015 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/4835-1 Saksbehandler: Dato: 09.02.2016 Høringsbrev - Forslag om å overføre finansieringsansvaret for Benepali (etanercept)

Detaljer

De norska erfarenheterna när biosimilarerna blir en naturlig del av sjukvården. Jørgen Jahnsen

De norska erfarenheterna när biosimilarerna blir en naturlig del av sjukvården. Jørgen Jahnsen De norska erfarenheterna när biosimilarerna blir en naturlig del av sjukvården. Jørgen Jahnsen Current Situation Biologics are the latest revolution in medical therapeutics. They are very well established:

Detaljer

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. februar 2014 Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefaling ved valg av immunmodulerende

Detaljer

Oslo, 8. februar 2017 LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden med opsjon til forlengelse til

Oslo, 8. februar 2017 LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden med opsjon til forlengelse til Til tilbydere Vår ref: 2017/88- Vår dato: 8/2-2017 Oslo, 8. februar 2017 LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden 1.3.2017 30.11.2017 med opsjon til forlengelse til 28.2.2018. Legemiddelinnkjøpssamarbeid

Detaljer

Reviderte LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden med opsjon til forlengelse til

Reviderte LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden med opsjon til forlengelse til Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Vår ref: 2017/88- Vår dato: 13/6-2017 Oslo, 13. juni 2017 Reviderte LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden 1.3.2017 30.11.2017 med opsjon

Detaljer

Treat To Target. Göran Karlsson Avdoverlege Revma NLSH, Bodö

Treat To Target. Göran Karlsson Avdoverlege Revma NLSH, Bodö Treat To Target Göran Karlsson Avdoverlege Revma NLSH, Bodö Arbeid og RA Ved RA har 25-50% sluttet å arbeide 10 år etter sykdomsstart. 50-90% har sluttet å arbeide før 65 år Flere undersøkelser har vist

Detaljer

DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER

DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER Beslutninger og erfaringer fra revmatologisk seksjon Drammen Sykehus VVHF Åse S. Lexberg, avdelings overlege, revmatologisk seksjon,

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016

Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016 2 Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016 Sykehus innkjøp HF - HINAS Sykehus innkjøp HF LIS Sykehusinnkjøp HF Sør-Øst De 23 mest omsatte legemidler i verdi februar 2016 HUMIRA ENBREL HARVONI MABTHERA SERETIDE

Detaljer

BIOLOGISK BEHANDLING VED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA)

BIOLOGISK BEHANDLING VED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA) Faglige anbefalinger: BIOLOGISK BEHANDLING VED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA) 1. Godkjente indikasjoner for biologiske legemidler 2. Andre aktuelle indikasjoner utenfor godkjent indikasjon 3. Foreskrivning,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS) LIS-MS 1103 LIS på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst

Detaljer

Nyere behandling ved inflammatoriske revmatiske sykdommer

Nyere behandling ved inflammatoriske revmatiske sykdommer Nyere behandling ved inflammatoriske revmatiske sykdommer Revmatismesykehuset 02.11.16 Fagdag for primærhelsetjenesten Revmatolog Heidi Kverneggen Øvreås Revmatoid artritt Endret sykdomsbilde Før: kronisk,

Detaljer

Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger

Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger 18.01.2017 2 Overordnede legemiddelpolitiske målsettinger God kvalitet ved behandling med legemidler Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler Tilrettelegge for forskning og innovasjon Legemidler

Detaljer

Biologiske legemidler brukt ved revmatisk sykdom idag. Psoriasisartritt. Rheumatic Disorders -an overwiev- Nåværende og fremtidig

Biologiske legemidler brukt ved revmatisk sykdom idag. Psoriasisartritt. Rheumatic Disorders -an overwiev- Nåværende og fremtidig Nåværende og fremtidig Rheumatic Disorders -an overwiev- behandling med biologiske legemidler revmatologi Guro Løvik Goll overlege dr.med. Diakonhjemmet Sykehus Revmatologisk avdeling INFLAMMATORY Rheumatoid

Detaljer

Visse biologiske legemidler og ISFordningen. Innlegg for DRG-forum 12.3.2009

Visse biologiske legemidler og ISFordningen. Innlegg for DRG-forum 12.3.2009 Visse biologiske legemidler og ISFordningen 2009 Innlegg for DRG-forum 12.3.2009 Agenda 1. Konseptuell forståelse av beregningsprinsippet 2. Relevante data fra Reseptregisteret 3. Rapporteringsmessige

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 215 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Trender i legemiddelbruken i Norge. Steinar Madsen Legemiddelverket

Trender i legemiddelbruken i Norge. Steinar Madsen Legemiddelverket Trender i legemiddelbruken i Norge Steinar Madsen Legemiddelverket Optimisme I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, lungesykdom og mange kreftformer være

Detaljer

LIS anbefalinger for enkelte onkologipreparater- LIS a og LIS b Onkologi PD1 hemmere - Reviderte

LIS anbefalinger for enkelte onkologipreparater- LIS a og LIS b Onkologi PD1 hemmere - Reviderte Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord 23. november 2017 LIS anbefalinger for enkelte onkologipreparater- LIS 1607-2a og LIS 1607-2b Onkologi PD1 hemmere - Reviderte Reviderte anbefalinger:

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 214 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016

Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016 2 Sykehusinnkjøp HF etablert januar 2016 Sykehus innkjøp HF - HINAS Sykehus innkjøp HF LIS Sykehusinnkjøp HF Sør-Øst De 23 mest omsatte legemidler i verdi februar 2016 HUMIRA ENBREL HARVONI MABTHERA SERETIDE

Detaljer

Kadcyla. Kadcyla. Viktig sikkerhetsinformasjon og og veiledning til til helsepersonell. Viktig sikkerhetsinformasjon og v til helsepersonell

Kadcyla. Kadcyla. Viktig sikkerhetsinformasjon og og veiledning til til helsepersonell. Viktig sikkerhetsinformasjon og v til helsepersonell Dette Dette legemidlet er underlagt særlig særlig overvåking for for å å oppdage ny ny sikkerhetsinformasjon så så raskt raskt som som mulig. mulig. Helsepersonell oppfordres til å til melde å melde enhver

Detaljer

Revmatisk inflammatorisk ryggsykdom

Revmatisk inflammatorisk ryggsykdom Revmatisk inflammatorisk ryggsykdom AXIAL SPONDYLOARTRITT (SpA) v/revmatolog Hilde Stray, HSR febr.2016 Disposisjon innledning begrepsavklaring/definisjoner/kriterier litt epidemiologi klinikk lab billeddiagnostikk

Detaljer

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse Denosumab () til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse 01-10-2014 Statens legemiddelverk 1 Innhold

Detaljer

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907)

Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Rådsavgjørelse 18.02.2008: Fornyet behandling av klage på klagesak om MabThera, ROCHE (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb

Detaljer

Status - gjennomførte og planlagte metodevurderinger «TNF BIO» Hilde Røshol Seniorrådgiver

Status - gjennomførte og planlagte metodevurderinger «TNF BIO» Hilde Røshol Seniorrådgiver Status - gjennomførte og planlagte metodevurderinger «TNF BIO» Hilde Røshol Seniorrådgiver Agenda Hurtig metodevurdering prosess og metodikk Gjennomført og planlagte metodevurderinger innenfor «TNFBIO»

Detaljer

Generelt om plassering av finansieringsansvaret for legemidler

Generelt om plassering av finansieringsansvaret for legemidler v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17960510 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon

Detaljer

Til deg som har fått Stelara

Til deg som har fått Stelara Ditt navn: Din adresse: Til deg som har fått Stelara Pasientinformasjon om psoriasis og behandling med Stelara Ditt telefonnummer: Legens navn: Legens adresse: Legens telefonnummer: Noter kontaktopplysningene

Detaljer

: Bruk av biotilsvarende i Norge og andre land. Steinar Madsen.

: Bruk av biotilsvarende i Norge og andre land. Steinar Madsen. 2017-01-26: Bruk av biotilsvarende i Norge og andre land Steinar Madsen steinar.madsen@legemiddelverket.no Utfordringen priser over tid Biologiske legemidler Små molekyler Biotilsvarende Patentutløp Faser

Detaljer

Drøftingssak: Problemstillinger rundt klinisk studie av Lucentis versus Avastin

Drøftingssak: Problemstillinger rundt klinisk studie av Lucentis versus Avastin Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 06/08 Saksnummer: 07/173 Dato: 07. januar 2008 Kontaktperson sekretariatet: Mandatpunkt: Karianne Johansen Innføring av ny teknologi Drøftingssak:

Detaljer

Avtaler LIS LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av blodkoagulasjonsfaktorer. Oslo Revidert

Avtaler LIS LIS-avtaler i perioden og anbefalinger for valg av blodkoagulasjonsfaktorer. Oslo Revidert Avtaler LIS 1712 LIS-avtaler i perioden 1.7.2017 30.6.2018 og anbefalinger for valg av blodkoagulasjonsfaktorer Oslo 23.05.2017 Revidert 01.06.2017 Saksnr. 2017/245 INNSTILLING // 1 INNSTILLING // 2 1

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera <<ROCHE>>(R1907) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på klagesak om MabThera (R1907) Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb. Gebyr kr 40.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb Navn på firma som

Detaljer

Erfaring med MS LIS-anbefalinger ved Oslo universitetssykehus

Erfaring med MS LIS-anbefalinger ved Oslo universitetssykehus Erfaring med MS LIS-anbefalinger ved Oslo universitetssykehus Hanne Flinstad Harbo Professor, overlege (MD, PhD, MHA) Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitet

Detaljer

METODE Sykehus- og pasientadministrert biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom årlige ressurser og kostnader

METODE Sykehus- og pasientadministrert biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom årlige ressurser og kostnader METODE Sykehus- og pasientadministrert biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom årlige ressurser og kostnader Av Bjørn Moum, professor, leder IBD-seksjon og FoU, Avdeling for fordøyelsessykdommer,

Detaljer

Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket

Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Nye legemidler og gamle problemer Hvor mange nye legemidler? År Nye virkestoffer Utgåtte virkestoffer 2004 29 12 2005 25 13

Detaljer

Infusjon av biologiske legemidler. Silje Helland Kaada, konst. overlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus

Infusjon av biologiske legemidler. Silje Helland Kaada, konst. overlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus Infusjon av biologiske legemidler Silje Helland Kaada, konst. overlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus Bruksområde biologiske legemidler Kroniske inflammatoriske

Detaljer

Høringsfrist er 12. september 2016. Vennlig hilsen. Astrid Baastad e.f. rådgiver Ingvild Grendstad seniorrådgiver. Dokumentet er godkjent elektronisk

Høringsfrist er 12. september 2016. Vennlig hilsen. Astrid Baastad e.f. rådgiver Ingvild Grendstad seniorrådgiver. Dokumentet er godkjent elektronisk v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18223609 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/13670-1 Saksbehandler:

Detaljer

: Morgendagens biotilsvarende legemidler. Steinar Madsen.

: Morgendagens biotilsvarende legemidler. Steinar Madsen. 2017-01-25: Morgendagens biotilsvarende legemidler Steinar Madsen steinar.madsen@legemiddelverket.no Utfordringen priser over tid Biologiske legemidler Små molekyler Patentutløp Faser motstand mot biotilsvarende

Detaljer

Innspillskjema for legemidler

Innspillskjema for legemidler Innspillskjema for legemidler Opplysninger fra leverandør / produsent ved forslag om metodevurdering Jeg er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av): Forslagets ID nummer*: Tittel:

Detaljer

Trender i legemiddelbruken i Norge. Steinar Madsen Legemiddelverket

Trender i legemiddelbruken i Norge. Steinar Madsen Legemiddelverket Trender i legemiddelbruken i Norge Steinar Madsen Legemiddelverket Optimisme I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, lungesykdom og mange kreftformer være

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget hus. Rapportering - sosial dumping

Offentlig journal. Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget hus. Rapportering - sosial dumping Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 09.03.2011 nnhold: Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Hurtig metodevurdering

Hurtig metodevurdering Hurtig metodevurdering Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt Vurdering av innsendt dokumentasjon 22-08-2016 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst

Detaljer

Resepttest MEDSEM9, Utsatt prøve m/sensorveiledning grunnstudiet i medisin våren 2010

Resepttest MEDSEM9, Utsatt prøve m/sensorveiledning grunnstudiet i medisin våren 2010 Resepttest MEDSEM9, Utsatt prøve m/sensorveiledning grunnstudiet i medisin våren 2010 Fredag 11. juni 2010, kl. 09001000 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Eksamen består av 1 fagområde:

Detaljer

Kadcyla. (trastuzumab emtansin) Viktig sikkerhetsinformasjon og veiledning til helsepersonell. November 2016

Kadcyla. (trastuzumab emtansin) Viktig sikkerhetsinformasjon og veiledning til helsepersonell. November 2016 Kadcyla (trastuzumab emtansin) Viktig sikkerhetsinformasjon og veiledning til helsepersonell November 2016 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

Detaljer

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Grunnleggende og nytt Helga Sanner November 2012 Artritt -leddbetennelse Hevelse Varme Nedsatt bevegelse Smerter Halting Leddsmerte trenger ikke å bety leddbetennelse

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Utgitt: Første utgave 06/2007, revidert 12/2009. Tlf.: 24 16 30 00 Faks: 24 16 30 01 www. helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet

Utgitt: Første utgave 06/2007, revidert 12/2009. Tlf.: 24 16 30 00 Faks: 24 16 30 01 www. helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet IS-1478 Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. Revidert utgave februar 2010 Heftets

Detaljer

: Nytt fra legemiddelverket. Steinar Madsen.

: Nytt fra legemiddelverket. Steinar Madsen. 2017-01-18: Nytt fra legemiddelverket Steinar Madsen steinar.madsen@legemiddelverket.no Del 1: Ny strategi og omorganisering Samfunnsoppdrag Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler Legemidler

Detaljer

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF)

Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Særskilte legemidler i innsatsstyrt finansiering (ISF) Bakteppe ISF overfører midler fra staten til Regional helseforetak ISF baserer seg på innrapportere aktivitetsdata til NPR ISF-refusjon er i hovedsak

Detaljer

Legemiddelverkets erfaringer med nasjonale hurtig metodevurderinger. Kristin Svanqvist Statens legemiddelverk 4.mai 2015

Legemiddelverkets erfaringer med nasjonale hurtig metodevurderinger. Kristin Svanqvist Statens legemiddelverk 4.mai 2015 Legemiddelverkets erfaringer med nasjonale hurtig metodevurderinger Kristin Svanqvist Statens legemiddelverk 4.mai 2015 Markedsadgang versus offentlig finansiering Markedsføringstillatelsen = Markedsadgang/godkjenning

Detaljer

Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak

Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak Adressater etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200601197-/MAM 03.04.2006 Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak Vi viser

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 16/7159-1 Saksbehandler:

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 3. DIAGNOSE OG BEHANDLING 3.1 Hvilke prøver er nødvendige? Laboratorieprøver sammen med symptomer

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 44/16 Varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.2016 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Morten Morken Arkivsak:

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Hurtig metodevurdering

Hurtig metodevurdering Hurtig metodevurdering Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av ankyloserende spondylitt Vurdering av innsendt dokumentasjon 27-05-2016 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst

Detaljer

Deres ref. Dato Vår ref. Arkivkode Seksjon/Saksbehandler Petter Foss 15-02-2011 11/01145-3 511.1 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Enrique Ji~ez

Deres ref. Dato Vår ref. Arkivkode Seksjon/Saksbehandler Petter Foss 15-02-2011 11/01145-3 511.1 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Enrique Ji~ez Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency Novartis Norge AS Postboks 237 Økern 0510 OSLO Norge DAGSPOST Deres ref. Dato Vår ref. Arkivkode Seksjon/Saksbehandler Petter Foss 15-02-2011 11/01145-3

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Legene kan stille diagnosen

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar Andreassen

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar Andreassen Alcon Nordic A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Mikkel Bo Johansen 17.09.2014 14/08565-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Einar REFUSJONSVEDTAK

Detaljer

Hurtig metodevurdering

Hurtig metodevurdering Hurtig metodevurdering Cosentyx (sekukinumab) behandling av plakkpsoriasis kost- nyttevurdering Vurdering av innsendt dokumentasjon 09-09-2015 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA)

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA) Side 1 Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA) Norske pasienter med den sammensatte sykdommen psoriasisartritt (PsA) har fått et nytt behandlingsalternativ. STELARA

Detaljer

Barnerevmatologisk sykdom

Barnerevmatologisk sykdom Barnerevmatologisk sykdom Sykdommene og behandlingen Helga Sanner November 2014 Inndeling 1. Juvenil idiopatisk artritt 2. Bindevevssykdommer 3. Vaskulittsykdommer Først -JIA Juvenil idiopatisk artritt

Detaljer

5,1 million inhabitants 4 health regions 21 Health enterprises 80 Hospitals

5,1 million inhabitants 4 health regions 21 Health enterprises 80 Hospitals Norway is an elongated and scarcely populated country 5,1 million inhabitants 4 health regions 21 Health enterprises 80 Hospitals Drug procurement cooperation - LIS Drug procurement cooperation organization

Detaljer

Bruka av ikke-godkjente legemidler. Definisjoner. Godkjente legemidler. Definisjoner. Legemidler til barn. Ikke-godkjente legemidler i Norge

Bruka av ikke-godkjente legemidler. Definisjoner. Godkjente legemidler. Definisjoner. Legemidler til barn. Ikke-godkjente legemidler i Norge Legemidler til barn Bruka av ikke-godkjente legemidler Ingrid Grønlie 16.11.09 Mangel på godkjente legemidler Mangel på egnete legemiddelformer Miksturer, tabletter i barnestyrke og som barn vil ta Godkjente

Detaljer

Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler

Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler Sykehusapotekenes rolle og innføring av nye legemidler Stortingets helse- og omsorgskomités møte med Helse Nord i Tromsø 1. feb. 2016 Direktør Espen Mælen Hauge Fagsjef Margaret Aarag Antonsen Sykehusapotek

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). september. med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). september. med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). september Årsrapport for med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport Sammendrag Registerbeskrivelse Bakgrunn og forma l..................

Detaljer

erfaringer og fremtidig plass i behandingen

erfaringer og fremtidig plass i behandingen Norsk biotekforum 13.9.2012: Biotilsvarende legemidler erfaringer og fremtidig plass i behandingen Steinar Madsen Hva er et biotilsvarende legemiddel? Et biotilsvarende legemiddel er et legemiddel som

Detaljer

Høringsbrev- plassering av finansieringsansvar for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis

Høringsbrev- plassering av finansieringsansvar for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 23426769 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 17/16819-1 Saksbehandler:

Detaljer

U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF Revmatologisk fagfelt ble omorganisert til en felles enhet i Helse Nord -Trøndelag HF fra 010108. Gjennomgående ledelse som primært jobber på Sykehuset Levanger. Nedslagsfelt ca 135 000 innbyggere med

Detaljer

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410)

Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Rådsavgjørelse 8. februar 2010: Klage på Abbott sin markedsføring av ISF-regelverket (R0410) Saken ble innklaget av Roche Norge AS. Gebyr 25.000,-. Navn på firma som klager: Roche Norge AS Navn på firma

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). november. med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). november. med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). november Årsrapport for med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport Sammendrag Registerbeskrivelse Bakgrunn og forma l..................

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn SE Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) Patientinformation En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn metotreksat Kjære Foreldre, Ditt barn har blitt diagnostisert

Detaljer

Monitorering av biologiske legemidler

Monitorering av biologiske legemidler Monitorering av biologiske legemidler NKK, Gardermoen, 19.03.17 Nils Bolstad, Avdeling for Medisinsk Biokjemi Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Biologiske legemidler Skiller seg fra ordinære legemidler

Detaljer

ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA)

ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA) ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA) Hva er ORENCIA (abatacept)? ORENCIA er det første biologiske legemiddelet som blir tilgjengelig både som intravenøs infusjon og selvinjiserende,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Humira 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte med kanylebeskyttelse adalimumab

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Humira 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte med kanylebeskyttelse adalimumab Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Humira 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte med kanylebeskyttelse adalimumab Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Psoriasisartritt. Karen Minde Fagerli Lege, PhD

Psoriasisartritt. Karen Minde Fagerli Lege, PhD Psoriasisartritt Karen Minde Fagerli Lege, PhD Hva er psoriasisartritt? (1) Inflammatorisk artritt assosiert med psoriasis 1:1 kjønnsfordeling Typisk debut rundt 40 år 10 år etter debut av psoriasis Prevalens:

Detaljer

Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere Sluttrapport Terje P. Hagen, Irina Bjarkum, Silje Hobbel og Karianne Orderdalen Institutt for helseledelse og helseøkonomi UNIVERSITETET I

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF. Postboks STJØRDAL

HELSE MIDT-NORGE RHF. Postboks STJØRDAL v4-29.07.2015 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/7159-1 Saksbehandler: Harald Lislevand Dato: 29.02.2016 Høringsbrev - Forslag om å overføre finansieringsansvaret

Detaljer

Offentlig journal. Ang kjøp av rehabiliteringstjenester fra Beitostølen helsesportsenter. Rehabilitering - Habilitering - Beitostølen - 2011

Offentlig journal. Ang kjøp av rehabiliteringstjenester fra Beitostølen helsesportsenter. Rehabilitering - Habilitering - Beitostølen - 2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Ang kjøp av rehabiliteringstjenester fra Beitostølen helsesportsenter Rehabilitering - Habilitering - Beitostølen

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Refusjon og generisk bytte

Refusjon og generisk bytte Refusjon og generisk bytte Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Legemiddelkostnader Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter 25,3 mrd (+8,9%). 20,0

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN

RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN Til sykepleier - Veileder for dosering og administrasjon RoActemra for Systemisk Juvenil Idiopatisk Artritt (sjia) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON - TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 212 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer