DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER"

Transkript

1 DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER Beslutninger og erfaringer fra revmatologisk seksjon Drammen Sykehus VVHF Åse S. Lexberg, avdelings overlege, revmatologisk seksjon, Drammen sykehus VVHF

2 Hva er et biotilsvarende legemiddel? Et biologisk legemiddel som ligner et allerede godkjent biologisk originallegemiddel (referanselegemidlet). Et biotilsvarende legemiddel oppfyller samme krav til kvalitet, sikkerhet og effekt som referanselegemidlet. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. European Medicines Agency (EMA), May

3 HVA HAR VI VURDERT? Trygg og god pasientbehandling! Samfunnsøkonomisk ansvar/lis Byttestudier Praktiske forhold Erfaringer hittil

4 1. TRYGG OG GOD BEHANDLING Hørt på debatten i flere år EMA, SLV, LIS, internasjonale kongresser, produsenter, politisk, fagmiljø Godkjent legemiddel PLANETRA og PLANETAS 15 års klinisk erfaring med infliximab Ingen formelle hindringer for bytte RELIS Presiseringer fra HOD Review i BioDrugs Oppfølgingsstudier PLANETRA og PLANETAS (Ekstrapolering av indikasjoner)

5 Europeiske krav til studier for et biotilsvarende legemiddel Guideline on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies non-clinical and clinical issues. European Medicines Agency (EMA), May

6 Remsima - Klinisk utprøving 875 pasienter land 1,2 Ankyloserende spondylitt 1 Revmatoid artritt 2,3 1. Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: Assessment report Remsima, European Medicines Agency (EMA), 27 June,

7 Remsimas struktur er tilsvarende den for Remicade 1-3 INX CTP-P13 A CTP-P13 B CTP-P13 C Analyse: FTIR (Fourier transform infrared spectrometer) 1. Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: (Appendix A). 2. Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: (Appendix A). 3. Assessment report Remsima, European Medicines Agency (EMA), 27 June,

8 Farmakokinetisk profil av Remsima er tilsvarende den for Remicade Serumkonsentra sjoner, dosering 1-6 Blodprøver for farmakokinetisk analyse: Før infusjon (tid 0), etter avsluttet infusjon (2 timer) og 1 time etter avsluttet infusjon (3 timer). Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:

9 ASAS20-respons etter 14 uker og 30 uker (ITT-populasjon) Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: Intention-To-Treat (ITT)

10 Klinisk respons i henhold til EULARs kriterier DAS28-CRP Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:

11 Bivirkninger 30 ukers oppfølging REMSIMA (n=301) REMICADE (n=301) Pasienter (n) med 1 bivirkninger 181 (60,1 %) 183 (60,8 %) - Relatert til 106 (35,2 %) 108 (35,9 %) studiebehandlingen Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:

12 Immunogenisitet pasienter (%) som utviklet antistoffer mot infliksimab REMSIMA: REMICADE: Uke 14: 25,4 % Uke 30: 48,4 % Uke 14: 25,8 % Uke 30: 48,2 % Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:

13 PLANETAS fase I: Studieopplegg 1-3 Pasienter: Aktiv ankyloserende spondylitt diagnostisert 3 måneder før screening, 4 BASDAI score, 4 VAS ryggsmerte pas. Infusjon: Uke 0, 2 og 6. Vedlikeholdsbehandling: Uke 14, 22, 30, 38, 46, Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3): Park W, et al. Arthritis Rheum ;65(12):3326(L15). 13

14 PLANETRA fase III: Studieopplegg 1-3 Pasienter: Aktiv revmatoid artritt diagnostisert 1 år før screening. Utilstrekkelig effekt av MTX. 6 hovne ledd + 6 ømme ledd. Minst 2 av: Morgenstivhet 45 min, SR >28 mm, CRP >2,0 mg/dl pas. Infusjon: Uke 0, 2 og 6. Vedlikeholdsbehandling: Uke 14, 22, 30, 38, 46, Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72: Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3): Yoo DH, et al. Arthritis Rheum ;65(12):3319(L1). 14

15 1. TRYGG OG GOD BEHANDLING Konklusjon: Godt nok dokumentert at likt nok Åpne studier indikerer ikke risiko ved bytte

16 2. ØKONOMISK SAMFUNNSANSVAR Legemiddelpolitisk LIS Riktig legemiddelbruk både medisinsk og økonomisk Legemidler skal ha lavest mulig pris Erfaringer med Enbrel spart 220 millioner Vi gjorde et aktivt bytte til Enbrel pulver hos alle pasienter i Drammen Remicade 422 millioner i

17 LIS ANBEFALINGENE Ved likt virkestoff anbefales å gjennomføre rimeligste alternativ Lojalitet til avtale Behandle flere pasienter Anbefalingene gjelder ved oppstart og skifte av behandling Lavest pris. når det ikke finnes klart dokumenterte forskjeller i effekt og bivirkning Spesielle forhold valg av behandling IV Remsima førstevalg ved RA, AS, PsA Ingen forbud mot å bytte

18 2. ØKONOMISK SAMFUNNSANSVAR Konklusjon: Store prisforskjeller Får lite (ingen??) ekstra helse ved å bruke referansemedikament ut fra dagens kunnskap Sparte penger kan brukes til andre oppgaver som gir større helsegevinst

19 3. BYTTESTUDIEN NOR-SWITCH Vi er IKKE i mot byttestudien! Bra med produsentuavhengige fase IV studier for å spisse kompetansen/øke kunnskapen Men skal alle vente med bytte til vi har resultater fra studien i 2017(?) Har noe dokumentasjon på bytte fra Remicade til Remsima, forlengelse av PLANETRA OG PLANETAS Manglende kapasitet til flere studier i Drammen Forventer vi egentlig overraskelser i byttestudien? Hvordan ser LIS anbudet ut i 2017?

20 3. BYTTESTUDIEN Konklusjon: Vi har noe dokumentasjon på bytte i 2 åpne studier Revmatologisk avdeling i Drammen har ikke kapasitet til flere studier per i dag Ikke advarsler fra RELIS, HOD, SLV,BioDrugs VVHF deltar i byttestudien ved en gastroenterologisk avdeling

21 4. PRAKTISKE FORHOLD Enighet om bytte fra alle legene Infusjonskapasitet Iv ikke foretrukket legemiddeladministrering Ingen forskjellsbehandling, sitter i samme rom Lettere å gi det samme til alle Forskjellige leger ansvarlige for infusjonsenheten Informerer alle pasienter om bytte Dokumentere om de har fått Remicade eller Remsima i journal, dokumenterer batch/lot nummer i journal Måler serumkonsentrasjon hos alle en periode Følges med validerte utkommemål for sykdomsaktivitet

22 4. PRAKTISKE FORHOLD Konklusjon Ryddigere å bytte alle enn noen når behandlende leger er enige Unngår multiple bytter

23 ERFARINGER HITTIL Pasientene har ikke innvendinger Ga første Remsima i februar nyoppstartet Remsima 1 fått 4 infusjoner 1 fått 2 infusjoner 40 pasienter har byttet til Remsima 20 har fått 2 infusjoner 3 pasienter har ikke skiftet 2 pasienter har byttet til annet biologisk medikament

24 ERFARINGER HITTIL Konsentrasjonsmålinger Trough level Remicade på 34 pasienter 1 for høy konsentrasjon 3 målt < 1 og antistoffer ( 2 har byttet til annet biologisk medikament, men var vurdert mulig bytte også tidligere pga økende sykdomsaktivitet) Trough level Remsima på 13 pasienter Ligger likt som ved Remicade (1 unntak) Ingen har fått konsentrasjon < 1 2 pasienter har meldt om noe økende leddstivhet etter skifte, men ikke økt CRP eller objektiv økt leddinflammasjon

25 ERFARINGER HITTIL Konklusjon: Som forventet

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2014 NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2014 NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013 Julekurset 2013 i Tromsø Revmatologisk avdeling i Førde Biologiske legemidler og biosimilars Seminar

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 15. juni 2015 Kl.: 9.30-11.30 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Møtedato: 15. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/dato: 2014/182-94/012 Karin Paulke, Helse

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

ORDBOK MED FORKORTELSER OG BEGREPER SOM BRUKES I REVMATOLOGI OG FORSKNING

ORDBOK MED FORKORTELSER OG BEGREPER SOM BRUKES I REVMATOLOGI OG FORSKNING ? ORDBOK MED FORKORTELSER OG BEGREPER SOM BRUKES I REVMATOLOGI OG FORSKNING Utarbeidet av Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter Diakonhjemmet sykehus Oslo Innhold 1. Forkortelser...

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Medikamenter ved revmatisk sykdom. Behandlingsreiser Balcova, Oslo universitetssykehus 2015

Medikamenter ved revmatisk sykdom. Behandlingsreiser Balcova, Oslo universitetssykehus 2015 Medikamenter ved revmatisk sykdom Behandlingsreiser Balcova, Oslo universitetssykehus 2015 Behandlingsmål for revmatikere God medisinsk oppfølging (fastlege, revmatolog, sykepleier, medisiner) Fysisk aktivitet

Detaljer

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. februar 2014 Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefaling ved valg av immunmodulerende

Detaljer

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL).

Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). Protokoll: Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL). PROSJEKTLEDER: Overlege dr. med Bjørn-Yngvar Nordvåg, St Olavs Hospital HF Versjon 31.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Bakgrunn

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. LIS-seminaret 2015 VASCULITIS 2015 i London Eular erfaringer fra en kursdeltaker Revmatologisk avdeling i Kongsvinger

Norsk Rheumabulletin. LIS-seminaret 2015 VASCULITIS 2015 i London Eular erfaringer fra en kursdeltaker Revmatologisk avdeling i Kongsvinger Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2015 LIS-seminaret 2015 VASCULITIS 2015 i London Eular erfaringer fra en kursdeltaker Revmatologisk avdeling

Detaljer

Legemiddelstudier på barn

Legemiddelstudier på barn Legemiddelstudier på barn Ansgar Berg Seksjonsoverlege, Prof. dr med Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus Røros 15 oktober 2013 Nødvendigheten av å inkludere barn i kliniske utprøvninger Barn

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012 Norsk Revmatologisk Forening 75 år! Revmatologi ved Rikshospitalet Scandinavian Congress of Rheumatology

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 5 Personopplysninger

Detaljer

1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) NPEs oppgave er å utrede erstatningskrav fra pasienter som mener de har

Detaljer

Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning

Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning Hva er forsvarlig? Hvem skal gi råd? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør www.legemiddelverket.no Oversikt På indikasjon (on-label) Bruk i

Detaljer

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D 2007-13 Røros oktober 2013 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse

Detaljer