T I L S Y N ÅRSPLAN Erfaringer fra Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T I L S Y N ÅRSPLAN 2008. Erfaringer fra Stavanger"

Transkript

1 T I L S Y N Erfaringer fra Stavanger Paul A. Paulsen byggesakssjef BYGGESAKSAVDELINGEN BYGGESAKSSJEF GAB 1.KONSULENT SEKSJON SAKSBEHANDLING SJEFING/ARK SEKSJON TILSYN OG KONTROLL SJEFINGENIØR IT-GEBYR AVD.ING OVERING Tilsyn store bygg GAB OVERING Tilsyn store bygg GAB arealberegning ÅRSPLAN 2008 Hovedsatsningsområder : Saksbehandlingstid - vi skal holde vår egenpålagte saksbehandlingstid på 4 uker. - Lovpålagte frister kortere enn 4 uker skal overholdes. Tilsyn - vi skal foreta tilsyn i minst 20% av sakene. Spesiell fokus på prosjektering - universell utforming og nye energikrav i bygninger Trehusbyen - rette spesiell fokus på byggesaker innenfor trehusbyen med bakgrunn i de estetiske retningslinjene.

2 Strategi og tilsynsplan 2008 Prioriterte tilsynsoppgaver: Varslet tilsyn i foretak blant alle ansvarsområder Universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet Ulovlige byggearbeider med spesiell fokus på trehusbyen GOF 7 : Foretakenes system for kunnskap om PBL og TEK Spesiell fokus på tilsyn i byggefasen småhus, enkel sjekkliste utarbeides Følge opp de foretak, som tidligere har vist at de ikke har på plass styringssystem og tilhørende egenkontroll, med nytt tilsyn. Tilsynsprogram 2008 FORMÅL PROSJEKT TILSYNSGRUPPE FREMDRIFT Hvorfor skal tilsyn Hvilke områder skal vi Hvem skal delta Når skal tilsynet gjennomføres og hva foreta tilsyn på varsles, gjennomføres skal prioriteres mm. Tiltak som starter uten Alle arbeider som er ARE, SSU, OWE, KMY, Prioriteres tillatelse og ulovlig byggeanm pliktig KVI, TKH byggearbeid i trehusbyen Tilsyn ved ferdigstillelse Småhus og rekkehus og ARE, SSU, OWE Gjennomføres før midl. feltutbygging KMY, TKH, KVI brukstill / ferdigattest Boligblokker utskrives. Forsamlings-,undervisnings-, salgslokaler og barnehager. Andre bygg vurderes Tilsyn med søkere, Småhus, rekkehus, men prosjekterende, utførende spesielt feltutbygging. og deres egenkontroll og Boligblokker og spesielt styringsystem. bygg i tiltaksklasse 3 Spesielt fokus på kunnskap om PBL, TEK ARE, SSU, KVI, KMY, TKH, OWE KMY, TKH, KVI Varsles minst 2 uker på forhånd og gjennomføres i hele Tilsynsrapport skrives innen 1 uke Planlagte tilsynsobjekter 2009 Tromsø

3 STAVANGER Antall saker med tilsyn antall saker år Serie1 TILSYN leiligheter ferdigstilt 584 tilsyn 47 tilsyn med tilsynsrapport 10 advarsler 7 tilbaketrekninger av ansvarsrett Noen eksempler på tilsyn Bruksendring til hotell Næringsbygg Heisforetak Byggmester for bolig Varsel om tilsyn sendes ut Det skrives tilsynsrapport med kopi til BE

4 Tilsyn hotell - ombygging Tilsyn på byggeplass avdekket bla skum i gjennomføringer, uklassifiserte lyd- og brannskiller, ingen sjekklister som dokumenterte kontroll. Rotete arbeidsplass Arbeidet ble stoppet. Useriøse foretak uten sentral godkjenning var inne i saken Nye foretak inn som ryddet opp og dokumenterte sine arbeider Tilsyn hotell forts. 5 tilsynsrapporter ble skrevet, både fra tilsyn på byggeplass og tilsyn hos foretak. Ved tilsyn ved anmodning om brukstillatelse var nesten alle foretak tilstede og kunne dokumentere og svare på spørsmål fra oss om brannalarm, sprinkler, ventilasjon, tømmer, brannskille, adkomst, sikkerhet i bruk med mer Bygget ble til slutt veldig bra 9 mnd forsinkelse Tilsyn Næringsbygg Siv. Ark, enkeltmannsforetak (ikke sentral godkjenning): Ikke rutine for avviksbehandling GOF 6 Ikke rutine for revidering, registrering, distribusjon, og arkivering av dokumenter Ikke tilpassede sjekklister Holder seg oppdatert på TEK og PBL Vi ber om tilbakemelding på status om retting av påpekte mangler

5 Tilsyn næringsbygg forts. Vi hadde en litt mer uformell innfallsvinkel og god dialog Vi la vekt på at det var bra kompetanse og erfaring og at vi hadde tillit til foretaket Forbedringspotensiale I ettertid har foretaket levert gode søknader med skikkelig dokumentasjon Tilsyn Heisforetak sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 Representanter fra Oslo og Bergen tilstede De synes det var på tide med tilsyn - Ingen tilsyn på 10 år Manglende sporbarhet på sjekklister Uoversiktlig dokument-styringsystem Ikke system for opplæring Ok tilbakemelding, dokumenterte at de har fått på plass de mangler vi påpekte i tilsynsrapport Sertifikat må foreligge før heis driftsettes, kontrollerklæring utstedes før sertifikat gis Tverrfaglig kontroll Bolig - byggmester Manglende tegninger (prosjektering) av detaljer Mangelfullt styringssystem Det mangler ofte sporbarhet på den kontrollen de gjør, hva det kontrolleres i mot Bra utført arbeid OK tilbakemelding - vi har tillit til foretaket

6 Erfaring tilsyn Det er stor forståelse for at de må ha et visst minimum av system og sjekklister Dialogen er som regel god, de er positive til tilsyn og de fleste er flinke til å følge opp med forbedringer Veldig høy prosent av tilbakemeldinger (ca 90%) Erfaring tilsyn avvik Skjema for avviksbehandling foreligger som regel i systemet Rutine for avviksbehandling foreligger men er som regel ikke kjent Manglende forståelse for hensikten med avviksbehandling (dokumentasjonen) Erfaring tilsyn avvik Identifisering av avvik er uklart forstått Hva er årsaken? Hvordan rette avviket? Hva må gjøres for å hindre gjentakelse? Opplæring eller endring i systemet begge deler?

7 Erfaring tilsyn ved anmodning om brukstillatelse/ ferdigattest Avtale tidspunkt med oss før bygget skal tas i bruk Ofte har de ikke har tatt den nødvendige egenkontrollen før kontrollerklæringer skrives ut. Mangelfulle kontrollerklæringer avdekkes for alle kategorier bygg Erfaring tilsyn ved anmodning om brukstillatelse/ ferdigattest Er det mangler ved sikkerhet, fortsatt byggeplass, mangelfull adkomst med mer, gis ikke brukstillatelse Ofte er det rekkefølgekrav i bestemmelsene som gjenstår Ikke alt blir slik som det er prosjektert. Det skjer ofte noe i byggefasen som ikke alltid blir fanget opp. Tverrfaglig kontroll mangler Sjekkliste tilsyn byggeplass Foreligger det tillatelser: foretaksgodkjenning. Kontrollplan kontroll av underentreprenører? Foreligger prosjektert underlag: tegninger, alternativ trinnfri adkomst? Rutine for kontrollerklæring Avviksbehandling Foreligger dokumentasjon for utførelsen: sjekklister, monteringsanvisninger Håndverksmessig utførelse? Materialer: Produktgodkj., fuktmåling, brann, lyd Avfallshåndtering

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Øystein Andersen Seksjonsleder Utdanning: Jurist Praksis: 2 år som gruppeleder i Trygdeetaten 3 år som namsmann

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre besluttet i møte 16.11.2010 å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer