Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg."

Transkript

1 Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; Selvbetjening -> Skjemaer-> Velg V i alfabetet midt på siden -> Velg VA-pakke Kan også bruke andre typer std. skjemaer f.eks på DIBK.no; 1

2 Søknad om tekniske installasjoner og våtrom Søknadsskjema for søknader etter plan- og bygningsloven 20-1 med krav til ansvarlig søker. Tilpasset VA-saker og søknad om sanitærabonnement. Fylles ut og signeres av ansvarlig søker og tiltakshaver. Bruk feltet «beskriv tiltaket»! Kort beskrivelse av hva det søkes om, status vann og avløp for eiendommen pr. dato, sanering av eksisterende avløpsanlegg, anleggshus for private avløpsanlegg osv. osv. For nye tilknytninger til off.va skal samlet bruksareal for bolig/hytte/annen bygning oppgis i søknaden. Søknad om ansvarsrett. Plan- og bygningslovens Kap.22 og forskrif til pbl SAK10 Kap.9. Alle funksjoner og fagområder/ ansvarsområder skal belegges med ansvarsrett. Viktig at ansvarsområdet beskrives klart beskrive hvilken jobb ditt foretak søker ansvarsrett for. Kvalifikasjoner skal fremgå (utdanning, praksis, kurs med mer) Tiltaksklasse plassering, jf veiledning til TEK10, kap 9, 9-4. oppdeling i tiltakklasser. 2

3 Vedlegg til søknaden: Forskrift til pbl, SAK 10, Kap.5 1. Kopi av utslippstillatelse. 2. Situasjonskart. 3. Tegninger. 4. Tinglyst avtale. 5. Nabovarsel. 6. Gjennomføringsplan. 7. Samsvarserklæring. 8. Event. kontrollerklæring. 1. Kopi av utslippstillatelse For private avløpsrenseanlegg. Søknad om utslippstillatelse skal behandles først. Kopi av utslippstillatelsen legges ved byggesøknaden. Byggesaken blir behandlet når utslippstillatelse foreligger. 3

4 2. Situasjonskart Skal tegnes inn på kommunalt VA-kart. Kart fås ved henvendelse til Teknisk forvaltning. De mailer kart i pdf-format. For private avløpsanlegg: Kartet skal vise anleggets plassering inkl. ledninger. Beskrive om eksisterende utløp skal brukes eller om det skal graves nytt, anlegshus osv. inntegnes. For tilknytninger til off. VA-ledninger: Kartet skal vise ledningstrase fram til tilknytningspunkt til offentlige VA-ledninger. 3. Tegninger. For større VA- og VVA-anlegg skal søknaden også vedlegges tegninger; Ledningsplan Lengdeprofiler 4

5 4. Tinglyst avtale om rett til framføring av VA-ledninger over fremmed grunn. Plan- og bygningsloven 27-1 og 27-2 Der tiltaket berører fremmed grunn skal det foreligger tinglyst avtale om rett til framføring og vedlikehold. Kopi av tinglyst avtale skal ligge ved søknaden når det sendes inn til kommunen. Tinglyst avtale kan i de aller fleste tilfeller erstatte nabovarsel. Dette fordi alle berørte eiendommer er omfattet av avtalen og alle hjemmelshavere er kjent med tiltaket gjennom avtalen. 5. Nabovarsel Plan- og bygningslovens SAK Hovedregel er at alle søknadspliktige tiltak skal nabovarsles. Kommunen kan frita søker fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad er berørt. (Typisk; stikkledning fra bolig ut til off.va-ledninger i kommunal vei) Tinglyst avtale kan ofte erstatte nabovarsel. 5

6 6. Gjennomføringsplan Forskrift til plan- og bygningsloven, SAK Utarbeides av ansvarlig søker for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak. Ikke nødvendig der det kun er et foretak i saken. Oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Oppdatert på grunnlag av samsvarserklæringer fra de ansvarlige for prosjektering og utførelse, og kontrollerklæringer og sluttrapport fra de kontrollerende. Gjennomføringsplanen skal signeres av søker og sendes kommunen når det søkes om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, endringstillatelse, særskilte ansvarsretter, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 7. Kontrollerklæring Kun ved obligatorisk uavhengig kontroll, jf forskrift til pbl, SAK10, kapittel 14, 14-2 Eller 14-3 krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering. 6

7 8. Samsvarserklæring Fylles ut av det ansvarlige foretaket for funksjonene PRO og UTF. Sendes ansvarlig søker med kopi til foretakets/tiltakets eget system. Samsvarserklæring og søknad om ansvarsrett danner grunnlag for utarbeidelse av gjennomføringsplan. Søknad om ferdigattest. Plan- og bygningslovens og forskrift til pbl, SAK10, kap 8. ER ANSVARLIG SØKERS ANSVAR Søknad om ferdigattest skal sendes kommunen STRAKS tiltaket er ferdigstilt. Skal vedlegges målsatt skisse over utvendig VA-anlegg og oppdatert gjennomføringsplan. 7

8 Søknad om endring av tiltaket eller endring av ansvarlig foretak. Endringer av tiltaket som kan være søknadspliktige skal avklares og eventuelt søkes endret før videre arbeider utføres. Endring av ansvarlig foretak før eller under utførelse av tiltaket skal omsøkes før videre arbeider utføres. For større prosjekter søknad om tiltak i flere trinn; Ramme- og IG-søknad Be om forhåndskonferanse. Kan være tidsbesparende i søke i to trinn. Rammesøknad kan sendes på høring til berørte myndigheter mens detaljprosjektering av tiltaket pågår. Tinglyst avtale om nødvendige rettigheter skal først være klar ved IG-søknad. 8

9 Kontaktinformasjon: Byggesaksavdelingens servicetelefon: Telefontid: mandag fredag Fra og fra Eller send mail til saksbehandler du ønsker å snakke med. Saksbehandler ringer dere tilbake. 9

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer