VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret. Planen skal være et arbeidsdokument for personalet. Planen er skrevet i stikkordsform. Temaene vil bli utdypet, og dere vil få informasjon pr. mnd. brev. Vi håper på et fint barnehageår. Møyland barnehage er en kommunal barnehage som eies av Andebu kommune, og ligger inn under oppvekst- og kulturetaten. Møyland barnehage har 66 plasser fordelt på 55 barn og 17 ansatte. Styrer er Grethe Johnsen. Vår adresse er: Vestre Andebuvei 65, 3158 Andebu. E-post adr: Tlf.nr Åpningstiden er fra kl til kl Hjemmesida: barn, unge og familie barnehager Møyland barnehage TROLLHAUGEN 1-2år. Tlf.nr Ped. leder: Ann Louise Johansen 100 %, vika for Anne Marie Kjærås frem til januar 2013 Fagarbeidere: Trine Lise L. Stensbak 100 %, Mona K. Gravdal 100 %. Tove Iren Nilsen Askjem 80 % vikar for Berit Svartangen Susann Terjesen 20 %. ULVEKULA 3-6år. Tlf.nr Ped. leder: Cathrine Emilie Kronen 100 % E post: Ped.leder: Hanne Skjelland Hansen 50 % og 20% spes.ped. E post: Assistenter: Anne Marit Fjeld 100 %, Ellen Leegaard 100 % HARASVINGEN 3-6år. Tlf.nr Ped.leder: Tori Egeberg 100 % E post: Ped. leder: Lise Mette Strandskogen Standal 30 % E post: Fagarbeider: Kjersti Riis 50 %, Susann Terjesen 50% Assistenter: Mette Lind 100 %, Synnøve Ruggesæter 60 %.

3 BARNEHAGENS VISJON: MØYLAND BARNEHAGE VIL HA TRYGGE OG HARMONISKE BARN BARNEHAGENS KJERNEVERDIER: RESPEKT FOR MENNESKETS VERDI OMSORG FOR DEN ENKELTE I FELLESSKAPET MESTRING - JEG KLARER VI GJØR HVERANDRE GODE KUNNSKAP JEG LÆRER - IDENTITET SOM LÆRENDE Årsplanen vår er bygget på Lov om barnehager, Rammeplanen Barnehagen er inn under Kunnskapsdepartementet, og dermed en del av utdanningssystemet i Norge, for alle barn i alderen 0-18 år. BARNEHAGENS TILSTELLINGER: 7. september 7. ÅRS BURSDAG FOR BARNEHAGEN September Fellessamling - Ulvekula Oktober Fellessamling - Harasvingen har ansvar. 24.oktober Vi markerer FN dagen mer info kommer på mnd.brevene November Fellessamling - Trollhaugen har ansvar. 4. og 6. Felles juleverksted på huset. desember Desember Fire fellessamlinger med advent som tema Grethe har ansvar. 13. desember Lucia fest m / familien kl desember Førjulkos, vi kler oss i rødt og spiser grøt. Januar Fellessamling - Ulvekula har ansvar. 8. februar Fellessamling - Harasvingen har ansvar. KARNEVAL barna kler seg ut, vi koser oss med festmat. 12. februar FEITETIRSDAG barna kler seg ut. Vi koser oss med ferske boller - krem og syltetøy! Mars Fellessamling Harasvingen har ansvar Mars BARNEHAGEDAGEN vi markerer livet i barnehagen Felles påskeverksted på huset. April Påskesamling med kateketen. April Fellessamling - Trollhaugen har ansvar. Mai Fellessamling - Ulvekula har ansvar SOMMERFEST m/familien kl

4 PERSONALUTVIKLING Våre arbeidsmetoder for å nå satte mål er: Ukentlige leder/ avdelingsmøter samt personalmøter en gang i mnd på kveldstid, kurs, medarbeidersamtaler høst og vår. PLANLEGGINGS DAGER (barnehagen er stengt) 26.oktober 2012 Planlegging 2. januar 2013 Planlegging av nytt halv år 10. mai 2013 Evaluering av barnehage året SAMARBEIDSUTVALGET I MØYLAND BARNEHAGE: Jan Olav Stein-Pettersen Renate Honstad Wild Lise Mette Strandskogen Standal Susann Terjesen Ragna Haugan Espen Hansen Hanne Skjelland Hansen Anne Marit Fjeld Hege Rødland Edwarth Larsen Trine L. Stensbak Mona Kverne Gravdal Tom Cato Abrehamsen Grethe Johnsen Harasvingen foreldre representant Vara Ansatt representant Vara Ulvekula foreldre representant Vara Ansatt representant Vara Trollhaugen foreldre representant Vara Ansatt representant Vara Kommunens representant Vara Sekretær FAGOMRÅDENE Rammeplanen sier at hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i et tema opplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Alle barn skal innom følgende syv fagområdene i løpet av et barnehageår. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, kunnskap og ferdigheter, og vi legger vekt på likestilling. Med det mener vi at alle barna skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, alder, størrelse, funksjon, dyktighet, nasjonalitet, språk. Vi har i år bestemt at vi skal fordype oss i fagområdet NATUR, MILJØ, TEKNIKK. Dette er et felles tema for hele barnehagen. Vi har i to år jobbet med fagområdet antall, rom og form. Vi ønsket å bytte satsningsområdet, da vi føler at vi har fått til mye i dette temaet og at vi ønsket et skifte. Veggene på fellesrommet er fremdeles et utstillingsrom der arbeid og

5 dokumentasjon fra hver enkel avdelig/gruppe blir synlig. Vi håper dere som foreldre vil ta dere tid til å kikke der.. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet oppleve gleden ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. får erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER: 3.4 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 1-2 Turer i nærmiljø ÅR Se på dyr/insekter Se på trær/blomster Introduksjon til IKT 3-4 Innsikt i produksjon av matvarer ÅR Bli kjent med sansene våre 5-6 Været ÅR Årstidene Kildesortering Tekniske leker 3.7 ANTALL, ROM OG FORM 1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR Duplo Putteboks Innpassingspuslespill Rydding Tallene 1-3 Spill Puslespill Sortere etter form og farge Bruke enkle matematiske begrep som stor, liten, bak og foran Mål og vekt Tallene 1-6 Konstruksjonslek Forståelse av tall og mengder Bruke mer avanserte matematiske begrep som over, under, ved siden, gjennom Tallene KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 1-2 Peke-/billedbøker ÅR Sanger, rim, regler

6 3-4 ÅR 5-6 ÅR Matsituasjonen benevning av pålegg, og dialog rundt matbordet. De voksne bruker språket aktivt, og gjentar barnets utsagn med korrekt uttale. Bøker med bilder og mer tekst/høytlesing. Lytte til lyder. Dramatisering. Rollelek. Samtalebilder. Ta i mot en felles beskjed. Lekelese og lekeskrive. Bli fortrolig med bokstavsymboler Kjenne igjen navnet sitt KROPP, BEVEGELSE OG HELSE. 1-2 ÅR Bevegelsessanger Gå på tur Bevisst egen kropp Sunt kosthold 3-4 ÅR Av-/ og påkledning Få kunnskap om kroppen og betydningen av ett sunt kosthold Bruke hallen Reling og spikring 5-6 ÅR Gå på lengre turer Ute aktiviteter som ballspill og hoppe tau Gå på ski og sykle Regelleker Blyantgrep Klippe etter strek 3.5 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 1-2 ÅR Lære sosiale spilleregler Oppmuntre til å vise empati Sanger til høytidene 3-4 ÅR Oppmuntre til å utvikle vennskap Høre jule-/påskefortellingene 5-6 ÅR Bli kjent med de ulike kulturene som er representert i barnehagen Markere kristne høytider Markere FN-dagen Bruke motsatt julekalender 3.6 NÆRMILJØ OG SAMFUNN 1-2 ÅR Turer i nærmiljøet som nære turområder og parken Samlinger Fellessamlinger med hele barnehagen 3-4 ÅR Turer i nærmiljøet som hallen og biblioteket

7 5-6 ÅR Besøke skole og SFO Bruke tilbudene i nærmiljøet 3.3 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 1-2 ÅR Male Tegne Sang 3-4 ÅR Plastelina Utkledningslek Store perler 5-6ÅR Egne dramatiseringer/ forestillinger Ulike maleteknikker Små perler Veving

8 HALVÅRSPLAN FOR TROLLHAUGEN 2012 Vi har valgt å planlegge for et halvt år av gangen. Dette gjør vi for å kunne tilpasse barnets interesser og behov i den grad vi klarer å fange den opp. Ny halvårsplan kommer på nyåret. Natur, miljø og teknikk vil være hovedfagområdet hele året. Temaet denne høsten vil være skogbunn og hovdemålet denne høsten vil være å skape undring rundt naturens mangfold i skogen og på skogbunnen. Aktiviteten vi gjør vil bære preg av dette målet, men også i forhold til andre fagområder. I forhold til dette vil vi bruke mye tid ute. Som nevnt over vil vi ta utgangspunkt i barnas interesser i forhold til barns rett til medvirkning. Vi ønsker derfor å ta utgangspunkt i de dyr, planter eller annet som barna viser interesse for i skogen og på skogbunnen. Forskning viser at småbarn trenger ro, omsorg og trygghet. Derfor ønsker vi å skape gode og trygge rutiner, som skaper forutsigbarhet for barna. I form av måltider, bleieskift, soving, avog påkledning m.m.. Dette ved fokus på blant annet sosial kompetanse og omsorg. Vi vil jobbe for å skape trygge og harmoniske barn. Vi vil dele barna inn i grupper i forhold til alder. 2 åringen vil bli gul gruppe, og de vil få mulighetene inni mellom til å bli med 3 åringene på Harasvingen og Ulvekula. Dette gjør vi for å kunne legge tilrette for aktiviteter tilpasset hvert enkelt barn. MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST Tilvenning Bli kjent med hverandre, barnehagens hverdag og rutiner, samt personalet. Skape trygge og gode rammer for barn og foreldre. Gjennom omsorg og lek. R.P. 2.1., 3.1., 3.6. SEPTEMBER Tilvenning Utforsking av skogen/ skogbunn Vi går på turer, og bruker sansene våres for å oppleve naturens mangfold. Erfare naturen i all slags vær. Skape undring over skogbunnens mangfold av planter og dyr. R.P OKTOBER Utforsking av skogen/ skogbunn Tar med oss naturmateriale til barnehagen for å undre og utforske nærmere. Vi er mye Erfare naturens mangfold. Skape undring rundt naturen. Samtidig oppleve

9 FN- dagen ute. Vi snakker om ulike dyr, insekter og planter som finnes i skogen, og synger om dem. Med fokus på det barna er opptatt av. kroppslige utfordringer i ulent treng. R.P. 1.8., 3.2 Gir barna mulighet til å medvirke i forhold til barnas interesser. R.P NOVEMBER Utforskning av skogen/ skogbunn Overgang høstvinter Juleforberedelser Vi under oss over hvordan skogen/ skogbunnen forandrer seg mot vinteren. Vi begynner å forberede oss til jul. DESEMBER Juleforberedelser Adventskalender, synge julesanger, adventssamlinger, juleverksted og mye julekos. Skape kjennskap til ulike årstider og oppleve hva som skjer på skogbunnen når vinteren kommer. R.P. 3.4 Skape kjennskap til norske tradisjoner i forbindelse med juletiden. Oppleve glede og forventninger til jul/ advent. R.P. 3.5, 3.3

10 HALVÅRSPLAN FOR ULVEKULA HØSTEN Dette halvåret vil vi jobbe med Thorbjørn Egner og hans fortellinger for barn. I barnehageåret jobbet Ulvekula mye med «Folk og røvere i Kardemommeby», og det ble et stort prosjekt som fenget barna veldig. I år har vi valgt å ha fokus på «Alle dyrene i Hakkebakkeskogen», men det blir nok ikke et like stort prosjekt som Kardemommeby var. Vi kommer til å jobbe med Hakkebakkeskogen på fredager, som er en avdelingsdag. Det er mye læring i Egners bøker. Det er alltid noen som er slemme og noen som er snille i bøkene. De som er snille og vet hvordan man skal være mot hverandre, hjelper de som ikke kan dette til å endre væremåte og bli hyggelige personer, som det er fint å være sammen med. Mange av situasjonene i Hakkebakkeskogen kan man overføre til barnehagehverdagen og lære noe av. Vi vil lese boka, høre lydbok og sanger, synge sangene, og snakke om de ulike dyrene som bor i Hakkebakkeskogen. Egner bygger karakterene i boka på norske skogsdyr, og kanskje vi kan finne spor etter noen av disse dyrene når vi er ute i naturen. På den måten vil vårt satsningsområde «Natur, miljø og teknikk» R.p.3.4, også komme i sentrum i tillegg til at de andre fagområdene også vil bli flettet inn i det daglige arbeidet. ÅRSPLAN HARASVINGEN I år er barnegruppen aldersdelt tre dager i uken sammen med Ulvekula. De to dagene vi er på avdeling vil derfor brukes til aktiviteter og prosjektarbeid. Satsningsområde i år er natur, miljø og teknikk, noe som også vil komme til syne på avdeling. De øvrige fagområdene i Rammeplanen vil også komme frem gjennom vinklinger av satsningsområde i aktiviteter og prosjekter. Det er i år 100 års jubileum for Thorbjørn Egner, en mann som har hatt en stor rolle innen norsk barnelitteratur. Hans bøker er en del av vår kulturarv og inne på Harasvingen ønsker vi blant annet å arbeide med Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. Slik forklarer Thorbjørn Egner litt om Hakkebakkeskogen for de voksne leserne: Hakkebakkeskogen er en diktet liten verden som på mange måter kan minne om vår egen store verden. Og Klatremus og Morten og Bamsefar og Mikkel og alle de andre i skogen er ikke vanlige dyr, men fantasiskikkelser som låner litt i sin væremåte både fra dyr og mennesker. De har dyrenes navn og litt av deres utseende, men har også klær på seg og går på to ben og bor i hus og litt om oss mennesker i mye av det de gjør og sier og tenker. I Hakkebakkeskogen finnes også, likesom hos oss i den store verden, en lengsel etter fred og trygghet og respekt for hverandre. Lille Morten Skogmus sier det slik: Vi kunne ha det godt her i skogen hvis alle var venner og de store lot de små være i fred. Så kunne de store hjelpe de små, og de små hjelpe de store, for det er mye vi små kan, som de store ikke kan (Egner 1953:4). Gjennom å arbeide med denne boka ønsker vi å gi barna og få mer kjennskap til dyrearter gjennom å fordype seg i dyrene, vise interesse for å hjelpe og lytte til hverandre, ikke minst øke interessen for litteratur.

11 HALVÅRSPLAN FOR 3 ÅRS GRUPPA HØST 2012 Tema: Den lille røde høna, bær, frukt, korn, grønnsaker, insekter og småkryp. Hovedfagområde: Natur, miljø, teknikk Rammeplanen 3.4. MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST Bli kjent på avdeling og på grupper. Bli kjent med symbolet for gruppa, være sammen på tur, i aktiviteter i barnehagen, både barn og ansatte. Bruke hver anledning til gjensidig samhandling mellom barn og voksne, barn og barn. Skape trygge og gode rammer for barn og foreldre. R.p.1.7, Den lille røde høna. Lære om korn. Lese eventyret og dramatisere eventyret. Lære om å hjelpe hverandre, og at korn kan bli til brød. SEPTEMBER Forts, den lille røde høna. Ut på tur og finne korn på åkrene i nærheten. Se på ulike typer korn. Male/knuse korn og bake av det. La barna være med å dramatisere eventyret. Se hvordan de ser ut, se hva vi kan bruke det til. Skjønne litt av hvor viktig naturen og det som vokser er. R.p.3.1, R.p.3.6. Gir barna mulighet til å uttrykke seg kreativt og estetisk. R.p.3.3 Lære om bær og frukt. Insekter og småkryp. Samle frø fra blomster, korn, trær, frukt. Ut på tur, plukke bær og frukt og bearbeide det. Lage epletrykk. Stoppe opp og se på det vi finner langs stier og veier i skog og på enga. Ta vare på frøene, og så det når tiden er inne. Eventuelt selge noe på FN-dagen. Se hva naturen gir oss, lære å utnytte ressurser i naturen. Ta barna på alvor ved å gi tid og rom for alt de finner på sin vei. Lære om det som lever i naturen, la dem se hvor skjørt livet er og lære dem hva slags nytte vi har av de ulike småkryp. R.p.2.3, R.p.3.4

12 OKTOBER Lære om grønnsaker. Lære grønnsak spiser-sangen Lage potettrykk. Se på, lage mat av og smake på. I samlingsstund og på tur. Høre på og synge sangen Maling og poteter og lerret eller papir. Få forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. R.p.3.2 Sangen har med tema å gjøre og bevisstgjør barna på hvem Thorbjørn Egner var. (kulturarv) Bruke ulike materiell og materialer til estetisk uttrykk. R.p.3.3 Oktober forts. FN-dagen barn hjelper barn Lage grønnsaksuppe og be foreldre og søsken på middag i barnehagen. Inntektene går til barn i Bulgaria. Lære barna å hjelpe andre barn i land som er fattige. Ha innlevelse i andres situasjon. Se hvordan det er å få inn penger. R.p.1.7, R.p.3.4 NOVEMBER Årstider, vær, klær, Se på temperaturmåleren, se forskjeller på ute og innetemp. Se hvor lenge sola er oppe. Kjenne på kaldt og varmt. Se på naturen. Se på Yr.no. Bli bevisst skiftninger i vær og natur. Bli bevisst på hvordan vi må kle oss i forhold til vær og temp. Bli bevisst forskjell på lange, lyse og varme dager kontra mørke, kalde og korte dager. R.p.2.3, R.p.3.4, Karius og Baktus Lese om, dramatisere og synge sangene. Bli bevisst at det vi spiser virker inn på tenner og kropp. Viktigheten av god tannhygiene. R.p.3.3 DESEMBER Advent/ Juleforberedelser. Juleverksted. Adventsamlinger Omvendt adventskalender Bake Alle barna får lage julegaver på fellesrommet. Grethe har adventsamling for alle barna i fellesrommet en dag i uka i adventstida Markere Thorbjørn Egner i jubileumsåret. R.p.2.6, R.p.3.1 La barna oppleve adventtida som en positiv, hyggelig tid hvor de får lære om vår kristne kulturarv og om de ulike tradisjonene vi har i Norge i forbindelse med advent og jul. R.p.2.3, R.p.3.5,

13 pepperkaker Lucia Førjulskos Lucia-tog i barnehagen på ettermiddagen 13. desember med foreldre og søsken Vi koser oss på fellesrommet med grøt og saft og nissedans. Ha en hyggelig samling for hele familien i barnehagen. R.p.1.6 Felleskapsfølelse, sang og hygge. R.P. i skjemaet over henviser til punkter i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den ligger på internett under Kunnskapsdepartementet. Vi har rød sirkel gruppe 3 ganger i uka. Mandag er vi på Harasvingen, tirsdag er vi på tur og torsdag er vi på Ulvekula. Hvordan vi jobber med de forskjellige temaene kommer nøyere fram på månedsbrev og månedsplaner. Onsdag og fredag er avdelingsvis. ÅRSPLAN FOR 4 ÅRS GRUPPA Dette barnehageåret er natur, miljø og teknikk satsningsområde, er et av fagområdene i Rammeplanen (RP). Gruppas årsplan har hovedfokus på vekster og dyreliv og gjennom arbeid med dette vil også Rammeplanens resterende fagområder komme frem i aktiviteter og prosjekter. Vi har valgt å lage årsplanen for hele året, men vil evaluere dette i desember om det vil gjøres forandringer på innhold i forhold til barnas interesser og ønsker. Som skrevet i Barnehageloven 1 har barn rett til å medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Derfor har vi valgt å lage årsplanen luftig og romslig ved å sette tre og tre måneder sammen, utenom august og desember. Dette gir rom for å fordype oss, undre og utforske sammen med barna og deres medvirkning til hva vi gjør videre kommer inn. I månedsplan og månedsbrev vil det fordypes mer hva vi har gjort, vil gjøre og hvorfor. Hver gruppedag vil det også bli skrevet en dagsrapport hvor det står hva som har blitt gjennomført. Under kolonnen hvorfor har vi valgt å henvise til et utsagn fra Barnehageloven eller Rammeplanen for å vise noe av det vi vil jobbe med. Vi vil være innom flere fagområder i løpet månedene.

14 MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST Bli kjent Barna skal bli kjent både inne på avdeling og i grupper. Være sammen og gi rom for hverdagssamtaler. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Markens grøde FN dagen (oktober) Utforske, få kjennskap til og smake på markens grøde. Kompostering Frukt Grønnsaker Nyttedyr Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for å utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter (RP 2011: 41). DESEMBER Advent og jul Dette er måneden for forventning, undring, kos og hygge. Vi skal kose oss sammen med barna, lage hemmeligheter og julebakst. Adventsamlinger Julesanger og fortellinger Julebakst Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet (RP 2011:42). Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i

15 Lucia tog Juleverksted religioner representert i barnegruppen. Julekalender/omvendt adventskalender JANUAR FEBRUAR MARS Dyr Få kjennskap til dyr i nærmiljøet. Påske Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett (RP 2011:47) APRIL MAI JUNI Drivhus og såing Hva har skjedd i komposten i løpet av vinteren? Bygge et lite drivhus, Så blomster og grønnsaker Stelle, undre seg over det som hender med plantene. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk (RP 2011: 44). Innsikt i produksjon av matvarer. ÅRSPLAN FOR 5 ÅRS GRUPPA MAXI GRUPPA 2012/2013 Som dere vil se har vi slått sammen september, oktober og november, dette har vi valgt å gjøre for å ha tid og rom til å jobbe med tema over tid. Vi har også valgt å lage halvårsplanen luftig, da vi mener det åpner for å være mer impulsiv. Vi ønsker å være tilstede her og nå,

16 stoppe opp, og undre oss sammen, slik at barna kan medvirke i barnehagehverdagen (RP s.17-18). I månedsplanene vil vi konkretisere mer, og dagens referat fra gruppa vil vise hva vi faktisk har jobbet med. Rammeplanen (RP), som bygger på barnehageloven, er vårt styringsdokument og ligger derfor til grunn for våre planer. Alle fagområdene vil være representert i barnehageåret. Fagområdet natur, miljø og teknikk vil ha et større fokus, da dette er vårt satsningsområde i år. Vår visjon og våre kjerneverdier vil også være i sentrum i barnehagehverdagen gjennom å jobbe med ulike relasjoner og situasjoner som dukker opp. Et annet område vi ønsker fokus på, for å nå vår visjon, er foreldresamarbeid gjennom daglig kontakt, månedsplaner, månedsbrev og dagsrapporter. Visjon: Trygge og harmoniske barn Kjerneverdier: Respekt, Omsorg, Mestring, Kunnskap Satsningsområde: Natur, miljø og teknikk HALVÅRSPLAN FOR HØSTHALVÅRET MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Bli kjent på avdeling og grupper Årstidene Høst/vinter Trær Søppel / resirkulering FN dagen (oktober) Vi skal være sammen, og gi rom for hverdagssamtaler. La barna besøke hverandre på avdelingene og la de få ro til å etablere trygghet og tilhørighet på ny avdeling og aldersgruppe. Vi skal adoptere vårt eget tre og følge det gjennom hele barnehageåret. Vi skal måle det og se hvor mye det vokser. Hva skjer med treet gjennom de ulike årstidene? Vi skal også grave ned ulike typer søppel og sjekke hva som skjer med det vi graver ned. Gjøre barna kjent med bærekraftig utvikling. Hva er søppel? Sortering av søppel? Hvor blir søppelet av? Kan søppel brukes til noe? Barns medvirkning vil Etablere tilhørighet og gi trygghet i de nye barnegruppene for gamle og nye barn og voksne. (RP. s ). Barna skal få kjennskap til årstidene. Ulike vekster i naturen, få kunnskap om naturens syklus. Barna skal få kunnskap om søppel, og de skal bli kjent med samspillet mellom menneskene og naturen. Det er også viktig å ha respekt og omsorg for naturen og tingene rundt oss. (RP 3.4, 3.5, 3.2 og 3.1).

17 DESEMBER Advent Lucia Jul Nisser være sentralt, og vi vil undersøke og undre oss sammen med barna. Adventsamlinger Julevandring Luciatog Juleverksted og førjulskos. Synge julesanger. Høre julefortellinger og sagn. Bli kjent med ulike typer nisser gjennom bilder og fortellinger. Barna skal få kjennskap til den norske kulturarv og tradisjoner. Bara skal også bli kjent med den kristne kulturarv og tradisjoner gjennom markering av julehøytiden. (RP 3.5, 3.1, 3.3). Vi vil gjennom hele perioden ha stort fokus mot skoleforberedende aktiviteter. Fram mot jul vil vi ha en dag pr. uke hvor vi har oppgaver/aktiviteter som er skolerettet, det vil si; øve på blyantgrep, jobbe konsentrert over tid, ta imot instruksjon i forhold til hva som skal gjøres, utføre handlingen, rekke opp hånda når vi vil si noe, vente på tur og liknende. Dette er selvfølgelig noe vi øver på hver dag i alle situasjoner. Lek, læring, omsorg og danning er viktig i barnehagehverdagen og er sentrale virkemidler i barnehagen for barns utvikling (RP s.21). De ulike aktivitetene vil tilpasses i forhold til barns forutsetninger og utvikling. Skolerettede aktiviteter vil øke etter hvert som vi nærmer oss våren. Den andre dagen har vi mer prosjektarbeid i forhold til satsningsområdet natur, miljø og teknikk. Her vil vi jobbe med treet vårt, undersøke hvordan det går med søppelet vi har gravd ned, vi vil tegne, male og jobbe med det som barna er opptatt av her og nå. Vi har fast turdag på mandager, da vil vi gå kortere eller lengre turer i nærområdet. Her vil barna få bruke kroppen mer aktivt og utfolde seg i naturen. Vi vil også studere ulike vekster, småkryp, fugler og det som ellers skulle komme i fokus. Høytlesning er viktig i forhold til språkstimulering. Vi vil derfor samles til høytlesning hver dag vi er sammen, også når vi er på tur. Vi vil fortrinnsvis lese lengre bøker med korte kapitler, og det vil være nyere litteratur samt gamle klassikere. Vi vil også bruke sang, rim, regler, dikt og musikk i forhold til språk og språkutvikling. Det skal sies at dette er planer vi har laget i september, det er ikke sikkert vi følger planen slavisk. Planer kan forandres, vi må være fleksible og lydhøre for hva barna er interessert i. Et viktig moment i barnehagehverdagen er barns medvirkning. Dersom vi endrer på tema/planer vil dere få beskjed gjennom månedsplanene. Vi håper på et fint barnehageår. Er det noe dere lurer på eller undrer dere over er det bare å ta kontakt. Takk for at du tok deg tid til å lese denne planen

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2011-2012 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har lagde to planer i fjor. Årsplan 1. vil fungere i to år, det vil si et år til. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2011-2012 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har lagde to planer i fjor. Årsplan 1. vil fungere i to år, det vil si et år til. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR!

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! 2010-2011 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har laget to planer i år. Årsplan 1. vil fungere i to år. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2015-2016 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehagen. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en enavdelings-barnehage fra 0-6 år med 24 plasser. Åpningstider er mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans Halvårsplan for avdeling Tyrihans Vinter/Vår 2014 Del 2 1 Evaluering av høst halvåret 2013. Ting vi var opptatt av i oppstarten: Trygghet og vennskap: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015

TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015 TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2014/2015 Vi i Hampehaugen barnehage jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge engasjerte deltakere. Barnehageplanen

Detaljer

Halvårsrapport for elefanter høsten 2009

Halvårsrapport for elefanter høsten 2009 Halvårsrapport for elefanter høsten 2009 Fagområder Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Språkgrupper: Eventyr: Ulike spill Språkposer Høytlesing Baking Ulike formingsaktiviteter Turer Kardemommeby

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer