VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har lagde to planer i fjor. Årsplan 1. vil fungere i to år, det vil si et år til. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret. Planen skal være et arbeidsdokument for personalet.. planen er skrevet i stikkordsform. Temaene vil bli utdypet, og dere vil få informasjon pr. mnd. brev. Vi håper på et fint barnehageår. Møyland barnehage er en kommunal barnehage som eies av Andebu kommune, og ligger inn under oppvekst- og kulturetaten. Møyland barnehage har 66 plasser fordelt på 51 barn og 17 voksne. Styrer er Grethe Johnsen. Vår adresse er: Vestre Andebuvei 65, 3158 Andebu. E-post adr: Tlf.nr Åpningstiden er fra kl til kl Hjemmesida: barn, unge og familie barnehager Møyland barnehage TROLLHAUGEN 0-2år. Tlf.nr Ped.leder: Lise Mette Strandskogen Standal 100% E post: Ped.leder: Ikke tilsatt vika for Anne Marie Kjærås Fagarbeidere: Trine Lise L. Stensbak 100 %, Mona K. Gravdal 80 %. Tove Iren Nilsen Askjem 50% Assistenter: Berit Svartangen 80 % ULVEKULA 2-4år. Tlf.nr Ped. Leder: Toril Korsvik 100% E post: Hanne Skjelland Hansen 50% E post: Assistenter: Anne Marit Fjeld 100 %, Synnøve Ruggesæter 60 %, Ellen Leegaard 80 % HARASVINGEN 4-6år. Tlf.nr Ped.leder: Tone Helen Sletvold 100 % E post: Fagarbeider: Kjersti Riis 50 %, Susann Terjesen 50% Assistenter: Mette Lind 100%

3 BARNEHAGENS VISJON: MØYLAND BARNEHAGE VIL HA TRYGGE OG HARMONISKE BARN BARNEHAGENS KJERNEVERDIER: RESPEKT FOR MENNESKETS VERDI OMSORG FOR DEN ENKELTE I FELLESSKAPET MESTRING - JEG KLARER VI GJØR HVERANDRE GODE KUNNSKAP JEG LÆRER - IDENTITET SOM LÆRENDE Årsplanen vår er bygget på Lov om barnehager, Rammeplanen Barnehagen er inn under Kunnskapsdepartementet, og dermed en del av utdanningssystemet i Norge, for alle barn i alderen 0-18 år. BARNEHAGENS TILSTELLINGER: Oktober November og Desember Januar Februar ÅRS BURSDAG FOR BARNEHAGEN AKTIVITETSDAG Ulike aktiviteter ut, vi spiser sammen. Fellessamling - Harasvingen har ansvar. Fellessamling - Trollhaugen har ansvar. Felles juleverksted på huset. Fire fellessamlinger med advent som tema Grethe har ansvar. Lucia fest m / familien kl Førjulkos, vi kler oss i rødt og spiser grøt. Fellessamling - Ulvekula har ansvar. Fellessamling - Harasvingen har ansvar. KARNEVAL barna kler seg ut, vi koser oss med festmat.

4 21.02 FEITETIRSDAG barna kler seg ut. Vi koser oss med ferske boller - krem og syltetøy! Mars Fellessamling Harasvingen har ansvar Mars BARNEHAGEDAGEN vi markerer livet i barnehagen Felles påskeverksted på huset. Mars Påskesamling med kateketen. April Fellessamling - Trollhaugen har ansvar. Mai Fellessamling - Ulvekula har ansvar SOMMERFEST m/familien kl PERSONALUTVIKLING Våre arbeidsmetoder for å nå satte mål er: Ukentlige leder/ avdelingsmøter samt personalmøter en gang i mnd på kveldstid, kurs, medarbeidersamtaler høst og vår. PLANLEGGINGS DAGER (barnehagen er stengt) 16. november 2011 Planlegging 2. januar 2012 Planlegging av nytt halv år 18. mai 2012 Evaluering av barnehage året SAMARBEIDSUTVALGET I MØYLAND BARNEHAGE: Jan Olav Stein-Pettersen Stian Kvernsmyr Susann Terjesen Tone Helen Sletvold Tone Andreassen Javier Sanchez Hanne Skjelland Hansen Ellen Leegaard Linn M. H. Hansen Hege Rødland-Rød Mona K. Gravdal Berit Svartangen Harasvingen foreldre representant Vara Ansatt representant Vara Ulvekula foreldre representant Vara Ansatt representant Vara Trollhaugen foreldre representant Vara Ansatt representant Vara Nye blir oppnevnt i November Kommunens representant Vara Grethe Johnsen Sekretær

5 FAGOMRÅDENE Rammeplanen sier at hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i et tema opplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Alle barn skal innom følgende syv fagområdene i løpet av et barnehageår. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, kunnskap og ferdigheter, og vi legger vekt på likestilling. Med det mener vi at alle barna skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, alder, størrelse, funksjon, dyktighet, nasjonalitet, språk... Vi har i år bestemt at vi skal fordype oss i fagområdet ANTALL ROM OG FORM. Dette er et felles tema for hele barnehagen. Vi fikk tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen i vår fra foreldrene at de syns barnehagens satsningsområde ikke var så synlig i barnehagen. Dette har vi gjort noe med. Veggen på fellesrommet vil være en utstillingsvegg der arbeid og dokumentasjon fra hver enkel avdelig blir synlig. Vi håper dere som foreldre vil ta dere tid til å kikke der. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna oppleve glede over å utforske og leke med tall og former tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper erfarer, utforske og leke med former og mønster erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER: 3.7 ANTALL, ROM OG FORM 1-2 Duplo ÅR Putteboks Innpassingspuslespill Rydding 3-4 ÅR 5-6 ÅR Tallene 1-3 Spill Puslespill Sortere etter form og farge Bruke enkle matematiske begrep som stor, liten, bak og foran Mål og vekt Tallene 1-6 Konstruksjonslek Forståelse av tall og mengder Bruke mer avanserte matematiske begrep som over, under, ved siden, gjennom Tallene 1-10

6 3.1 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 1-2 Peke-/billedbøker ÅR Sanger, rim, regler Matsituasjonen benevning av pålegg, og dialog rundt matbordet. De voksne bruker språket aktivt, og gjentar barnets utsagn med korrekt 3-4 ÅR 5-6 ÅR uttale. Bøker med bilder og mer tekst/høytlesing. Lytte til lyder. Dramatisering. Rollelek. Samtalebilder. Ta i mot en felles beskjed. Lekelese og lekeskrive. Bli fortrolig med bokstavsymboler Kjenne igjen navnet sitt KROPP, BEVEGELSE OG HELSE. 1-2 ÅR Bevegelsessanger Gå på tur Bevisst egen kropp Sunt kosthold 3-4 ÅR Av-/ og påkledning Få kunnskap om kroppen og betydningen av ett sunt kosthold Bruke hallen Reling og spikring 5-6 ÅR Gå på lengre turer Ute aktiviteter som ballspill og hoppe tau Gå på ski og sykle Regelleker Blyantgrep Klippe etter strek 3.5 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 1-2 ÅR Lære sosiale spilleregler Oppmuntre til å vise empati Sanger til høytidene 3-4 ÅR Oppmuntre til å utvikle vennskap Høre jule-/påskefortellingene 5-6 ÅR Bli kjent med de ulike kulturene som er representert i barnehagen Markere kristne høytider Markere FN-dagen Bruke motsatt julekalender

7 3.6 NÆRMILJØ OG SAMFUNN 1-2 ÅR Turer i nærmiljøet som nære turområder og parken Samlinger Fellessamlinger med hele barnehagen 3-4 ÅR Turer i nærmiljøet som hallen og biblioteket 5-6 ÅR Besøke skole og SFO Bruke tilbudene i nærmiljøet 3.3 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 1-2 ÅR Male Tegne Sang 3-4 ÅR Plastelina Utkledningslek Store perler 5-6ÅR Egne dramatiseringer/ forestillinger Ulike maleteknikker Små perler Veving 3.4 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 1-2 ÅR Turer i nærmiljø Se på dyr/insekter Se på trær/blomster Introduksjon til IKT 3-4 ÅR Innsikt i produksjon av matvarer Bli kjent med sansene våre 5-6 ÅR Været Årstidene Kildesortering Tekniske leker

8 ÅRSPLAN FOR HARASVINGEN 2011/2012 Mål: Å støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer. Vi har valgt å slå sammen tre og tre måneder og lage planene veldig luftige, da vi mener det åpner opp for spontanitet og vi dermed kan jobbe med ungenes medvirkning i fokus. Månedsplanene vil konkretisere mer, og dagens referat vil vise dere hva vi faktisk har jobbet med. MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST Bli kjent Vi skal være sammen, og gi rom for hverdagssamtaler. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Form Vi går på tur, og ser på former rundt oss. Vi ser på former i markens grøde, og spiser av den. Vi får høre historier i ulike former. Vi erfarer, utforsker og leker med form og mønster. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. RP s. 14 Få oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet. Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. RP s. 45. Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. RP s. 40. Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. RP s. 44

9 DESEMBER Advent og jul Vi skal lukte, smake, høre og lage jul i den søte førjulstid. JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI Rom Antall Vi skal erfare rom i rommet. Vi skal jakte på antall rundt oss. Vi ser på tid og avstander i naturen. Erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlig, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. RP s. 39 Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. RP s. 41. Skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner. RP s. 41 Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. RP s. 48 Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. RP s. 48. Lytte til lyder og rytme i språket og bli fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. RP s. 40

10 ÅRSPLAN FOR ULVEKULA 2011/2012 Tema: Kardemommeby Hovedfagområde: Antall, rom og form MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST Bli kjent Faste plasser, garderoben, ryddebjelle, måltid. Vi skal være sammen og gi mye rom for hverdagssamtaler. SEPTEMBER OKTOBER. NOVEMBER Kardemommeby av Torbjørn Egner Lese boken, se på film, musikk/sang, røverne, liste seg, rett og galt. Været Tobias i tårnet. Rydde/vaske. Lage trikken, pinnedukker/teater. Måle hvor høye vi er. Lage butikk, bakeri og pølsemakeri. DESEMBER Advent og jul Vi skal lukte, smake, høre og lage jul i den søte førjulstid. Prate om den kommersielle kalenderen på TV. Tradisjonelle norske julefortellinger, sanger og aktiviteter. Vi er flere nye barn og voksne. Viktig at alle barna kommer inn i rutiner på avd. R.P. 3.1: Bruke hver anledning til gjensidig samhandling med barn og voksne. Bli kjent med en kjent og kjær forteller som har mye i seg. R.P. 3.1: Videreutvikle sin begrepsforståelse. R.P. 3.7 Måling, tall, sammenligne og sortere R.P. 3.7: Lek med form og mønster. R.P. 3.3: Ta i bruk fantasi, kreativitet, tenkning og skaperglede. R.P. 3.5: Tilegne seg grunnleggende holdninger for rett galt, normer og verdier gjennom ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. R.P. 3.1 og 3.2 Formidle tradisjoner og kultur. R.P. 3.1 og 3.5: Lære hvorfor vi feirer jul.

11 JANUAR Kardemommeby Ung/gammel, brann, dyr sirkus, R.P. 3.7: Hjelpe barna til å fundere rundt FEBRUAR rollespill, begrepene avstand og musikk/sang tid, ung/gammel. R.P. 3.5: Få innsikt i at Røvernes forandring. alle mennesker er forskjellige og at alle kan forandre seg. Utvikle toleranse og respekt for hvert enkelt menneske uansett bakgrunn. MARS Vår Utematematikk R.P. 3.7: Utforske, finne former i erfare og glede seg APRIL Påske naturen, over tall, former, hinderløype. mønster, størrelser, mål og matematiske Lage søyler på temperatur. begreper gjennom lek og annen aktivitet. R.P. 3.2: Styrke Bake veie telle. selvbildet gjennom motorisk mestring. Tall, mengder, preposisjoner. R.P. 3.5: Gi anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og Påskeverksted, påskevandring, påskefortellinger. fortellinger. Få kjennskap til kristne høytider. R.P. 3.4: Iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verden. MAI Nærmiljøet Vi skal på R.P. 3.6 Barn skal oppdagelse i medvirke i å utforske JUNI Ute nærmiljøet. Se på og oppdage nærmiljøet skilter, bygninger og sitt. annet. Gå i butikken og se på former. Måle hvor lange vi er sammenligne fra målinger i juni. Vi skal være mest mulig ute og bli varme av sol og lek. R.P. 3.7: antall, rom, form, sortering o.l. R.P. 1.9: Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. JULI Ferie Det er opptil enhver. Fordi vi trenger det!

12 R.P. i skjemaet over henviser til punkter i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den ligger på internett under Kunnskapsdepartementet. Visjonen vår sier: Trygge og harmoniske barn. Dette er noe vi jobber mot hver eneste dag i hver eneste relasjon. Rutinene våre og forutsigbarhet, månedsbrevene og foreldrekontakten er noen av virkemidlene som bidrar til dette. Rutinene våre gjennom dagen og uka er grunnlaget for arbeidet og samværet i barnehagen. Det vi gjør hver dag og hver uke er aktiviteter som samlinger i garderoben der vi tar opp temaer, dagen, måneden, feirer bursdager, synger og prater om det hverdagslige. Turer i nærmiljøet og i skogen, aktiviteter i hallen, fireårsgruppe, språkgruppe og andre grupper med ulike aktiviteter som musikk, sang, matlaging, maling, lesing o.a. Rammeplanen sier at barna skal lære: å bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær (R.P. 3.1). Vi vil leke mye både i organiserte grupper og ved at barna selv organiserer seg med tilgjengelige voksne i nærheten for å hjelpe barna med å skape relasjoner, samhandle med andre og løse konflikter ved hjelp av språket. Det vi har skrevet i skjemaet over beskriver arbeidet med temaene, noe som vil forandre seg gjennom hele året. Vi har forsøkt å lage en progresjon i det vi vil ta opp og gjøre sammen med barna. Hovedsatsningsområdet for hele året er rammeplanens punkt 3.7: Antall, rom og form. Dette temaet vil gå igjen gjennom hele året, men med noe større vektlegging i enkelte perioder. Temaet om Kardemommeby vil også hjelpe oss i arbeidet med hovedsatsningsområdet. Boka Kardemommeby av Torbjørn Egner er en kjent og kjær bok som er blitt en viktig del av den norske bokskatten. Vi vil bruke den på mange områder og på mange måter i arbeidet med barna.

13 ÅRSPLAN FOR TROLLHAUGEN 2011/2012 Tema: Meg selv, familien og de andre. Årstider. Hovedfagområde: antall, rom og form MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR AUGUST Tilvenning Bli kjente med hverandre, rutiner og hverdagen i barnehagen Skape trygge og gode rammer for barn og foreldre. R.P. 3.1., 3.6., SEPTEMBER Tilvenning Meg selv, familien min Meg og de andre Se på bilder av seg selv, familien og andre, og lage hus av det. Bli bevisst seg selv. Bli bevisst at jeg er en del av en familie, og en gruppe. Vennskap. R.P.3.1 OKTOBER Meg og kroppen min Bli kjent med kroppen gjennom lek og aktivitet Gjøre barna bevisst sin egen kropp. R.P.3.2., 3.3., Høst Være mye ute Undre oss over hva som skjer i naturen på høsten. Erfare at naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær R.P.3.4 NOVEMBER Overgang høst vinter Juleforberedelser Undre oss over hva som skjer i naturen når det skifter fra en årstid til en annen Vi begynner så smått med juleforberedelser. Barna blir kjent med ulike årstider R.P. 3.4 DESEMBER Juleforberedelser Adventkalender, julesanger, adventsamlinger, stemning, juleverksted. Julehemligheter! Oppleve glede og forventninger i førjulstiden/adventstiden! R.P.3.5., 3.3.,

14 Kommentarer til Trollhaugens Årsplan! Vi har valgt å planlegge for et halvt år av gangen fordi det vi gjør skal være basert på barnas behov og interesser i den grad vi klarer å fange det opp. Ny halvårsplan kommer i januar Antall, rom og form vil også i år være et hovedfagområde. Vi vil hele tida ha det i bakhodet, og i alt vi gjør prøve å ta det inn i de ulike aktivitetene. Vi vil også sette fokus på meg selv. Hvem er jeg, familien min, kroppen min, sansene mine osv?? Vi vil ha aktiviteter som blir preget av årstidene, og være ute så mye som mulig i forhold til vær og føre. Hva skjer i naturen? Temaene vil gå igjen i sanger, rim, regler og eventyr/små historier. Forskning viser at de små barna i barnehagen først og fremst trenger ro, omsorg og trygghet. I vår hverdag er det mange rutiner som måltider, bleieskift, soving, av- og påkledning m.m. Dette er ting vi må tå tid til i hverdagen vår, og vi vil bruke rutinesituasjonene for det det er verdt. Mye pedagogisk arbeid kan legges inn i de situasjonene. Vi vil hele tida jobbe for at barna skal være trygge og kjenne seg verdifulle og enestående. Vi vil legge stor vekt på å gi barna gode opplevelser i et trygt miljø. Vi vil ha mye uteliv framfor å være inne å lage ting, selv om vi selvsagt vil ha ulike aktiviteter inne også. Vi vil dele inn barna i mindre grupper for å bedre kunne legge opp til aktiviteter som passer for de ulike alderstrinnene, og vi vil legge vekt på likestilling. Med det mener vi at alle barna skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, alder, størrelse, funksjon, dyktighet, nasjonalitet, språk... Vi vil også legge vekt på barnas medvirkning. Det er viktig at barnas ønsker blir hørt og at vi tar barnas ønsker på alvor der det er mulig og naturlig å gjøre det. HALVÅRSPLAN FOR TROLLHAUGEN VÅR 2012 Tema: Meg selv, familien og de andre. Årstider. Hovedfagområde: antall, rom og form MÅNED HVA HVORDAN HVORFOR JANUAR Brannvern, snølek, (vinter), sko-prosjekt Fortelle og lese om brannalarm, brann, brannslokking, brannmann Sam. Bli dus med snø. Være ute i snøen, ake, lage snømann. Fryse vann til is. Være forberedt til brannøvelse. R.P. 3.1 Bli kjent med snø, vinter, skiftende temperaturer. R.P. 3.4

15 FEBRUAR Apekatt-prosjekt MARS Karneval 16. februar, feite-tirsdag 21. februar, fastelavn, Vinterferie Fortsette apeprosjekt Påske Overgang vinter til Vår Lære om apekatter, hva de spiser, hvordan de lever, hvor de lever. Lage ape-ører og haler Kle oss ut, ha musikk og dans. Kose oss med fastelavnsboller. Påskeforberedelser Påskeverksted 21. mars Ut og utforske naturen R.P. 3.1 R.P 3.2 R.P.3.3 R.P.3.5 Gi barna kunnskap om gamle tradisjoner, og den kr. kultur-arven vår. R.P.3.5., 3.3., 3.4., 3.1., Gi barna kunnskap om påsketradisjonene våre R.P. 3.8 R.P.3.4 R.P.3.7 APRIL Antall Vår og nytt liv i naturen, i fjøset, i skogen Rom Telle, tall, mengder, Nytt liv i form av at det spirer og gror rundt oss. Fugler med reder og unger, dyra i skogen får unger. Dyra i fjøset får unger. Lese om og fortelle om. Leke at vi er dyr. Klekke ut kyllinger i barnehagen. R.P. 3.4 R.P.3.2 R.P.3.7 MAI JUNI 17.mai Pinse Form Overgang vår til sommer Være inni rom, putt ting oppi bokser etc. lære begreper som oppi, oppå, over, under m.m. Feire at Norge har bursdag. Kirkens bursdag Sortere, se på ulike former Vi utforsker naturen, blomster, trær, småkryp, insekter, lytter til og ser på fuglene. Nasjonal-følelse R.P. 3.8., 3.6. Få kjennskap til vår kr. Kulturarv R.P. 3.5 R.P.3.7 R.P. 3.4 Barna skal kunne undre seg, oppleve glede over naturen etc..

16 Kommentarer til Trollhaugens Årsplan/Halvårsplan! Her er halvårsplan for vår-halvåret Den sier i grove trekk hva vi har planlagt framover. Det vil bli mer detaljert på månedsplaner og månedsbrev. Som i høsthalvåret vil vi ofte dele barna inn i mindre grupper, vi vil være ute så mye som mulig og vi vil legge vekt på den sosiale utviklingen til barna like mye som språklig utvikling, motorisk utvikling, emosjonell utvikling og det at barna blir selvstendige og opplever at de kan selv. Som i høst vil vi bruke rim, regler, eventyr, historier, drama, sang og musikk. Vi vil gi barna gode opplevelser ute og inne og vi vil gi barna omsorg og trygghet. Vi ønsker også et nært og godt samarbeid med dere som er foreldre og oppfordrer dere til å komme til oss med gode ideer, ros og ris. Berit, Mette, Mona, Tove Iren, Trine og Lise Mette Takk for at du tok deg tid til å lese denne planen

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer