Prisstigningsrapporten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisstigningsrapporten"

Transkript

1 Prisstigningsrapporten NR. 12/2007

2 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2007 ( ): side 2/12 OPAK har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn, dvs. Oslo, Asker, Bærum, Akershus nord og syd. Høstundersøkelsen er basert på uke 48, og vi har registrert de opplysninger som fremkommer i salgsannonsene i Aftenpostens morgenutgave. Undersøkelsen baserer seg på annonsenes opplysninger om verditakst, eventuelt prisantydning, og reflekterer selgers forventninger til pris ved et forestående salg. Oppgitt areal er boligareal (BOA). Det er ikke undersøkt til hvilken pris boligene faktisk er solgt, eller om de i det hele tatt er blitt solgt. Undersøkelsen i uke 48/2007 er basert på i alt 556 annonser, fordelt på 64 eneboliger, 49 rekkehus / tomannsboliger, 216 selveierleiligheter, 10 aksjeleiligheter og 217 leiligheter i borettslag. I tillegg til de registrerte annonser er det flere utbud som ikke kan registreres på grunn av manglende opplysninger og annonser med flere ledige boligenheter på samme felt. Tallene fra boligundersøkelsen i Oslo og omegn er: Prisene er ikke justert for prisstigning. Andel av fellesgjeld som påhviler borettslagsleiligheter og aksjeleiligheter er tillagt prisene. Fellesgjelden er den gjeld som kjøper forplikter seg til å overta i tillegg til kjøpesummen.

3 Kommentarer til boligundersøkelsen: side 3/12 OPAKs boligundersøkelse i uke 48/2007 ( ) for Oslo og omegn viser at: - prisene for eneboliger var ,- kr./m² i uke 48/2007. Prisene var 10,2 % lavere enn i uke 19/2007 og 1,1 % høyere enn i uke 48/2006. Fra toppnivået høsten 1987 har denne type boliger hatt en prisoppgang på 220 %. Gjennomsnittlig boligareal er 186 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 5 mill. kr. - prisene for rekkehus/tomannsboliger var ,- kr./m² pr. uke 48/2007. Prisene var 6,0 % høyere enn i uke 19/2007 og 19,2 % høyere enn i uke 48/2006. Fra toppnivået høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 237 %. Gjennomsnittlig boligareal er 124 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 3,6 mill. kr. - prisene for selveierleiligheter var kr./m² i uke 48/2007. Prisene var 2,0 % høyere enn i uke 19/2007 og 11,7 % høyere enn i uke 48/2006. Fra toppnivået høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 274 %. Gjennomsnittlig boligareal er 79 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 3 mill. kr. - prisene for aksjeleiligheter var ,- kr./m² i uke 48/2007. Prisene var 6,7 % lavere enn i uke 19/2007 og 15,3 % høyere enn i uke 48/2006. Fra toppnivået høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 254 %. Gjennomsnittlig boligareal er 75 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 2,6 mill. kr. - prisene for borettslagsleiligheter var kr./m² i uke 48/2007. Prisene var 2,5 % høyere enn i uke 19/2007 og 0,5 % høyere enn i uke 48/2006. Fra toppnivået høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 262 %. Gjennomsnittlig boligareal er 67 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 2 mill. kr. - vi har registrert fem tomter for salg, og gjennomsnittsprisen for disse er ca. kr ,- pr. m² (to spesielt dyre tomter trekker snittet opp). Som det fremgår over var prisene i uke 48/2007 mellom +6,0 % og -10,1 % i forhold til i uke 19/2007. Likeledes var prisene i uke 48/2007 mellom +19,2 % og + 0,5 % i forhold til i uke 48/2006. OPAKs boligundersøkelse betrakter vi som et supplement til eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, som baseres på historiske tall for faktiske boligsalg. I det etterfølgende har vi også sammenlignet med boligundersøkelser foretatt av OBOS, med kvadratmeterpriser for omsatte og brukte borettslagsleiligheter, samt Statistisk Sentralbyrås boligprisindeks.

4 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK I OSLO NOVEMBER 2007 side 4/12 Ifølge eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk (Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening) har prisutviklingen i Oslo de siste tolv måneder vært: - prisene for eneboliger i Oslo var ,- kr./m² pr. november Prisene var 7,6 % høyere enn i november 2006 (landsgjennomsnittet var ,- kr./m² og 9,0 %). - prisene for delte boliger i Oslo var ,- kr./m² pr. november Prisene var 10,7 % høyere enn i november 2006 (landsgjennomsnittet var ,- kr./m² og 7,1 %). - prisene for leiligheter i Oslo var ,- kr./m² pr. november Prisene var 2,7 % høyere enn i november 2006 (landsgjennomsnittet var ,- kr./m² og 1,8 %). OBOS PRISSTATISTIKK FOR BORETTSLAGSLEILIGHETER I OSLO OG OMEGN NOVEMBER 2007 Statistikken er basert på faktisk registrerte overdragelser i de nær boligene i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo og omegn. I november 2007 ble det foretatt 637 eierskifter mot 711 i mai 2007 og 670 i november OBOS prisstatistikk for november 2007 viser at: - prisene for brukte borettslagsleiligheter var ,- kr./m² pr. november 2007, og prisene var 4,4 % lavere enn i mai 2007 og 0,3 % lavere enn i november STATISTISK SENTRALBYRÅS BOLIGPRISINDEKS FOR OSLO MED BÆRUM, 3. KVARTAL 2007 Ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) boligprisindeks for Oslo med Bærum har prisutviklingen for boliger fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 vært: - prisene for eneboliger var 6,5 % høyere i 3. kvartal 2007 enn i 3. kvartal prisene for småhus var 13,1 % høyere i 3. kvartal 2007 enn i 3. kvartal prisene for blokkleiligheter var 6,6 % høyere i 3. kvartal 2007 enn i 3. kvartal Boligprisene på landsbasis har imidlertid steget mellom 8 og 13 %, men prisene er mye lavere utenfor Oslo og Bærum. Ingen andre fylker enn Oslo har en kvadratmeterpris på brukte eneboliger på over kr ,-. KOMMENTAR TIL BOLIGUNDERSØKELSENE Alle statistikker viser en generell prisoppgang i siste kvartal av 2006 og første kvartal av I andre kvartal 2007 flatet prisene ut, og i tredje kvartal har prisene sunket. De siste seks måneder har det generelt sett vært en utflating/prisnedgang. Prisene i Oslo-området er for tiden, i gjennomsnitt i hht. de ovennevnte undersøkelser: - prisene for eneboliger er ca ,- til ca. 32,700,- kr./m².

5 side 5/12 - prisene for rekkehus/tomannsboliger er ca ,- til ca ,- kr./m². - prisene for selveierleiligheter er ca ,- til ca ,- kr./m². - prisene for borettslagsleiligheter er ca ,- til ca ,- kr./m². HVILKE INNSPILL HAR MARKEDSAKTØRER GITT OM FREMTIDEN? Mot slutten av 2006 var mange aktørers spådommer at boligprisene ville fortsette å stige i 2007, som følge av at kjøpekraft og etterspørsel var forventet å stige. De fleste spådommene gikk ut på en prisoppgang på mellom 5 og 20 % for Prisoppgangen fortsatte fra 2006 og utover første halvår i 2007, men den snudde i løpet av sommeren og prisene begynte å synke høsten Her er noen aktørers spådommer for utviklingen av boligprisene i 2008: - Torbjørn Eika, Statistisk Sentralbyrå opp 7 % - Ola Mæle, eiendomsinvestor opp 5 % - Martin Mæland, OBOS opp 5 % - Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret AS opp 5 % - Kjell Senneset, Prognosesenteret opp 5 % - Torbjørn Ek, Eiendomsmeglerforetakenes Forening opp 3-5 % - Lisa Kristine Reiakvam, Analyse opp 2-5 % - Heidi M. Petersen, investor opp 0-5 % - Liv Hansteen, DnB NOR Eiendom opp 4 % - Øystein Dørum, DnB NOR Markets opp 3 % - Kyrre Amdal, DnB NOR Markets opp 3 % - Gaute Eie, Arctic Securities flatt 0 % - Hans Petter Skogstad, MakroSikt ned 1 % - Harald M. Andreassen, First Securities ned 2-3 % - Kristian Falnes, Skagen-fondene ned 5 % - Peter Batta, Huseiernes Landsforbund ned 5-15 % - Jens Ulltveit-Moe, investor/umoe AS ned 20 % Som for ett år siden er ikke ekspertene enige, og spådommene spriker også for De fleste aktører forventer imidlertid en prisvekst i 2008, som er noe lavere enn de spådde for Det er flere aktører nå enn for ett år siden som spår en prisnedgang. I foredrag på Sparebankforeningens årsmøte uttalte sentralbanksjef Svein Gjedrem i Norges Bank bl.a. følgende om boligmarkedet. Dette er gjengitt i tidsskriftet Penger og Kreditt 4/2007 side 137/138: "De siste månedene har det vært tegn til omslag i boligmarkedet i Norge. Veksten i boligprisene har avtatt. Tilbudet av boliger har økt betydelig i år og var i september på det høyeste nivået siden november De siste tre månedene har prisene falt når vi korrigerer tallene for normale sesongsvingninger. Vi har ikke sikre holdepunkter for at vi står overfor en mer varig nedgang. Etterspørselen etter boliger har hos oss også vært underbygd av sterk økonomisk vekst og en markert stigning i antall husholdninger

6 side 6/12 SLUTTKOMMENTAR Veksten i norsk økonomi ble i 2007 betydelig høyere enn ekspertene spådde, som følge av: - vekst i fastlandsøkonomien på skyhøye 5,7 %, høyest siden sysselsettingen økte med 3,6 %, høyeste vekst som er målt - arbeidsledighet 2,6 %, lavest siden eksport av industriprodukter og andre varer utenom olje økte med 7,9 % - privat forbruk økte med 7,1 % To viktige faktorer i denne utviklingen er den høye oljepris og den store arbeidsinnvandringen spesielt fra Polen. Uten arbeidsinnvandringen hadde økonomien utviklet seg svakere. Utviklingen i norsk økonomi påvirker boligprisene. Det har vært en sammenhengende vekst i boligprisene i Oslo og omegn de siste 15 årene etter boligkrisen i Vi har imidlertid sett en usikkerhet i boligmarkedet høsten 2007, som har medført at boligprisene har falt, nye prosjekter utsettes og kjøpere står på "vent". Prisnedgangen i slutten av 2007 blir i markedet først og fremst forklart med at det har vært et rekordhøyt antall boliger for salg, og økt boliglånsrente. Trenden i prisutviklingen i boligmarkedet de siste 26 årene er vist under, rød kurve:

7 side 7/12 Eiendomsprisene i næringsmarkedet har fått et betydelig oppsving og er i ferd med å innhente prisutviklingen som har vært i boligmarkedet, som det fremgår av kurven over (blå kurve). De siste par år har eiendomsprisene i næringsmarkedet vært drevet av det lave rentenivået, men nå er det først og fremst økningen i leieprisene som er årsaken til verdistigningen. Det har vært et kraftig fall i tilgangen på nye boligprosjekter. Fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal 2007 var fallet 11 prosent. Hvilken effekt dette kan få for boligprisene utover de nærmeste årene er usikkert. Prisene på nye boliger som er solgt på Østlandet de siste to måneder har sunket, ifølge ECON. Dette er første gang siden Byggekostnadene har steget betydelig, hele 35 prosent ifølge Prognosesenteret. Prisutviklingen for nye boliger kan ha nådd et metningspunkt, og det kan vise seg at markedet ikke er villig til fortsatt å absorbere de høye byggekostnadene. Dette kan bli en utfordring for entreprenørene som kan bli nødt til å foreta omstillinger med sikte på å bidra til en annen utvikling av byggekostnadene. Det er spennende å se om spådommene til Statistisk Sentralbyrå slår til om utviklingen for 2008, og hvilken effekt dette vil få for utviklingen i boligmarkedet: - ytterligere renteøkning, til rundt 6,5 % - lavere prisstigning på boliger, økning mindre enn generell prisstigning - dempet norsk eksport - ytterligere fall i arbeidsledighet - fortsatt høy lønnsvekst Markedssituasjonen i boligmarkedet kan forhåpentligvis føre til at boligkjøpere igjen blir mer edruelige i forhold til risiko og i større grad selger det de har før de kjøper nytt. Vi husker hva som skjedde under boligkrisen i med et betydelig antall personlige konkurser som følge av et boligmarkedet i fritt fall og mange som ble sittende med to boliger fordi de kjøpt ny bolig først og slet med å få solgt den gamle. Oslo, for OPAK AS Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør Vedlegg 1: Prisutvikling for boliger i Oslo og omegn Vedlegg 2: Antall medtatte annonser Vedlegg 3: Boligenes gjennomsnittlige størrelse, arealer i m² Vedlegg 4: M²-priser for selveierleiligheter og borettslagsleiligheter Vedlegg 5: Prisindekser pr

8 side 8/12 VEDLEGG 1

9 side 9/12 VEDLEGG 2

10 side 10/12 VEDLEGG 3

11 side 11/12 VEDLEGG 4

12 side 12/12 VEDLEGG 5

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Side 1/13 3830.2 NR. 12/2012

Side 1/13 3830.2 NR. 12/2012 3830.2 Side 1/13 NR. 12/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Den har vært mellom ca. 5 og 10 prosent i Oslo-området, avhengig av boligtype. Dette er omtrent det samme som mange aktører

Detaljer

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2 3933.2 Side 1/13 NR. 12/2013 Boligprisene i Oslo falt høsten 2013. Vil fortsatt prisnedgang medføre at antall nye boligprosjekter minker? Vil det i tiden fremover bygges nok boliger for å dekke behovet

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i juni 2014 Nyckeltal för Norge juni 2014. Folkmängd 5 124 000 Förväntad BNP-utveckling 2,0 % Inflationstakt 2,3 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket Boligpriser i fritt fall? Et av de mest markante trekkene ved den internasjonale finanskrisen, som vi så konturene av allerede i 2007, og som for alvor

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK 9 NBBLs BOLIGSTATISTIKK 213 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.213 var 5 boligbyggelag

Detaljer

Hva vil skje med de norske boligprisene?

Hva vil skje med de norske boligprisene? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Hva vil skje med de norske boligprisene? Krakk, korreksjon, avmating eller videre vekst Line Moene Kuven Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig arbeid innen

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Nyckeltal för Norge november 2012 Förväntad BNP-utveckling 3,5 % Inflationstakt 0,9 % Arbetslöshet 3,1 % Bostadsbyggande prognos för

Detaljer

Bolig, omgivelser og miljø Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig

Bolig, omgivelser og miljø Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig Boligprisene har økt kraftig over en lang periode. Prisene på blokkleiligheter har økt mest. Økte boligpriser går særlig ut over personer i etableringsfase.

Detaljer

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/211 8. Husholdningene Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 21. Inntekts fordelingen er relativt stabil, etter at det var en

Detaljer