NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1"

Transkript

1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens prisstatistikk viser imidlertid en prisøkning for selveierleiligheter i samme periode. Selgers prisforventninger ligger fra 0 til 5 prosent over faktiske salgspriser. OPAKs siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra mai 2014 (Uke 19). Undersøkelsen viser at boligprisene (selgernes prisforventninger som de fremkommer i annonsene) på alle typer boliger, foruten selveierleiligheter, har steget fra mai 2013 til mai Prisene for selveierleiligheter har gått noe ned: Eneboliger: opp 1,4 prosent til kroner pr. kvadratmeter Rekkehus/tomannsboliger: opp 6,1 prosent til kroner pr. kvadratmeter Selveierleiligheter: ned 0,2 prosent til kroner pr. kvadratmeter Borettslagsleiligheter: opp 1,6 prosent til kroner pr. kvadratmeter Undersøkelsen viser en prisoppgang fra mai 2013 til mai 2014 på mellom 1 og 6 prosent. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viser stillstand i Oslo fra mai 2013 til mai 2014 sett bort i fra en økning for selveierleiligheter. OBOS prisstatistikk for brukte borettslagsleiligheter i Oslo og omegn viser at prisene i samme periode har økt med 0,3 prosent for denne type boliger. Ifølge OPAKs boligundersøkelse har prisene for rekkehus/tomannsboliger og aksjeleiligheter siden november 2013 steget med henholdsvis 13,1 og 11,1 prosent. For selveierleiligheter og eneboliger har det vært en prisnedgang på henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent i samme periode. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viser en marginal oppgang på mellom 0 og 0,4 prosent i den samme perioden. Unntaket er prisene for selveierlelighter som har økt med 10,9 prosent. OBOS-statistikken for andelsleiligheter i Oslo området viser en prisoppgang på ca. 5 prosent fra november Fortsatt lav boligrente og en kraftig befolkningsvekst i Osloområdet vil kunne påvirke boligprisene i tiden fremover. Om endring av tekniske krav ved nybygging vil medføre lavere bygge kostnader vil tiden vise. Ifølge tall fra SSB er det de seneste 10 årene kun i 2010 blitt igangsatt færre boliger første halvår enn i år. Sentral aktører i eiendomsmarkedet spådde ved årsskiftet boligprisutviklingen for 2014 fra -3 til 3 prosent. Eksempelvis spådde Huseiernes Landsforbund en prisoppgang i boligmarkedet på mellom 2 og 4 prosent og bransjeorganisasjonen Eiendom Norge en økning på 1-3 prosent. Høsten vil vise hvilken vei markedet går. Oslo, for OPAK AS Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving

2 Side 2/8 OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2014 BOLIGTYPE UKE UKE UKE Kr/m² Kr/m² Kr/m² ENDRING ENDRING TOPPUNKT 1987/88 Siste 12 mnd. Siste 6 mnd. Kr/m² Prisendring fra topppunkt 1987/88 Eneboliger ,4 % 0,3 % % Rekkehus/ Tomannsboliger Selveier- Leiligheter Aksje- Leiligheter Borettslags- Leiligheter ,1 % + 13,1 % % ,2 % 0,2 % % ,1 % + 11,1 % % ,6 % + 5,8 % % Konsumprisindeks 134,3 135,1 136,7 + 1,8 % + 1,2 % SSBs byggkostnadsindeks for boligblokk 163,4 165,3 168,1 + 2,9 % + 1,7 % Prisene er ikke justert for prisstigning. Andel av fellesgjeld som påhviler borettslagsleiligheter og aksjeleiligheter er tillagt prisene. Fellesgjelden er den gjeld som kjøper forplikter seg til å overta i tillegg til kjøpesummen.

3 Side 3/8 KOMMENTARER TIL OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2014 OPAKs boligundersøkelse baseres på annonser i Aftenposten i uke 19 ( ) for Oslo og omegn, og viser selgernes prisforventninger. Det er ikke undersøkt hvilken pris boligene er solgt for, eller om de i det hele tatt er solgt. Avvik i forhold til andre undersøkelser kan skyldes dette, eller at undersøkelsene er foretatt i ulike geografiske områder. enebolig-prisene er kr/m² i uke 19/2014. Prisene er 0,3 % lavere enn i uke 48/2013, og 1,4 % høyere enn i uke 18/2013. Fra høsten 1987 har denne type boliger hatt en prisoppgang på 373 %. Gjennomsnittligareal (P-rom) er 207 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 8,7 mill. kr rekkehus/tomannsbolig-prisene er kr/m² i uke 19/2014. Prisene er 13,1 % høyere enn i uke 48/2013, og 6,1 % høyere enn i uke 18/2013. Fra høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 396 %. Gjennomsnittlig areal (P-rom) er 150 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 6,5 mill. kr selveierleilighet-prisene er kr/m² i uke 19/2014. Prisene er 0,2 % lavere enn i uke 48/2013, og 0,2 % lavere enn i uke 18/2013. Fra høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 407 %. Gjennomsnittlig areal (P-rom) er 98 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 5,3 mill. kr aksjeleilighet-prisene er kr/m² i uke 19/2014. Prisene er 11,1 % høyere enn i uke 48/2013, og 6,1 % høyere enn i uke 18/2013. Fra høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 425 %. Gjennomsnittlig areal (P-rom) er 86 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 4,2 mill. kr borettslagsleilighet-prisene er kr/m² i uke 19/2014. Prisene er 5,8 % høyere enn i uke 48/2013, og 1,6 % høyere enn i uke 18/2013. Fra høsten 1987 har disse boligene hatt en prisoppgang på 437 %. Gjennomsnittlig areal (P-rom) er 72 m², og gjennomsnittsprisen er ca. 3,4 mill. kr tomter for salg i denne perioden: Det er registrert 2 tomter. OPAK har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn, dvs. Oslo, Asker, Bærum, Akershus nord og Akershus syd. Undersøkelsen foretas normalt i ukene 18 eller 19 og 48 hvert år. I enkelte år har uke 18 og 19 færre hverdager enn normalt pga. helligdager, og da er undersøkelsen foretatt i nærmeste hele arbeidsuke. I 2014 er undersøkelsen av denne grunn foretatt i uke 19. Undersøkelsen foretas basert på de opplysninger som fremkommer i boligannonsene i Aftenpostens morgenutgave. Der det ikke er gitt prisantydning, benyttes verditakst. Oppgitt areal er primærrom (P-rom), dvs. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, entré og ganger/trapper mellom rommene. Arealet av P-rom er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Undersøkelsen i uke 19/2014 er basert på i alt 338 annonser, fordelt på 95 eneboliger, 40 rekkehus/tomannsboliger, 166 selveierleiligheter, 1 aksjeleilighet og 36 leiligheter i borettslag. I tillegg til de registrerte annonser er det flere utbud som ikke kan vurderes på grunn av manglende opplysninger, og annonser med flere ledige boligenheter på samme felt.

4 Side 4/8 ANDRE BOLIGUNDERSØKELSER I OSLO I MAI 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for Oslo, mai 2014 Ifølge eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk (Eff, NEF, Finn.no og Pøyry) har prisutviklingen i Oslo de siste tolv måneder vært: enebolig-prisene er kr/m² i mai Dette er 0,3 prosent høyere enn i november 2013 (kr kr/m²) og 4 prosent lavere enn i mai 2013 (44 400). delt bolig-prisene er kr/m² i mai Dette er 0,4 prosent høyere enn i november 2013 (kr kr/m²) og 0,1 prosent høyere enn i mai 2013 (41 400). eierleiligheter-prisene er kr/m² i mai Dette er 10,9 prosent høyere enn i november 2013 (kr kr/m²) og 0,5 prosent høyere enn i mai 2013 (50 150). andelsleilighet-prisene er kr/m² i mai Dette er 0,1 prosent lavere enn i november 2013 (kr kr/m²) og 0,5 prosent lavere enn i mai 2013 (46 790). Prisene er nominelle priser. OBOS' prisstatistikk for brukte borettslagsleiligheter i Oslo og omegn, mai 2014 Statistikken er basert på faktisk registrerte overdragelser av brukte boliger i OBOStilknyttede borettslag i Oslo og omegn. I OBOS-tilknyttede brukte boliger i Oslo-området var kvadratmeterprisene i mai: borettslagsleilighet-prisene er kr/m² i mai Prisene er 5,2 prosent høyere enn i november 2013 (41 086) og tilsvarende som mai 2013 ( kr/m²). Statistisk Sentralbyrås boligprisindeks for Oslo og Bærum, 2. kvartal 2014 De sist kjente tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er fra andre kvartal Ifølge SSBs boligprisindeks for Oslo og Bærum har prisutviklingen for boliger fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 vært: enebolig-prisene er 0,3 prosent høyere i 2. kvartal 2014 enn i 2. kvartal 2013 småhus-prisene er de samme i 2. kvartal 2014 som i 2. kvartal 2013 blokkleilighet- prisene er de samme i 2. kvartal 2014 som i 2. kvartal 2013

5 Side 5/8

6 Side 6/8

7 Side 7/8

8 Side 8/8 NB! Basisen er endret fra januar 2000=100 til gjennomsnitt år 2000=100. MAI 2014 ENDR. ENDR. ENDR. SSB's INDEKSER MND ÅR ÅR KONSUMPRIS 136,7 136,6 0,1% 134,3 1,8% 131,7 3,8% BOLIGBLOKK: TOTAL i alt 168,1 167,7 0,2% 163,4 2,9% 158,7 5,9% MAT. i alt 174,6 174,4 0,1% 169,4 3,1% 164,9 5,9% RØR i alt 189,2 189,0 0,1% 186,4 1,5% 181,3 4,4% EL. i alt 233,1 232,2 0,4% 222,1 5,0% 210,5 10,7% ENEBOLIG: TOTAL i alt 169,0 168,4 0,4% 162,4 4,1% 157,9 7,0%

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Side 1/13 3830.2 NR. 12/2012

Side 1/13 3830.2 NR. 12/2012 3830.2 Side 1/13 NR. 12/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Den har vært mellom ca. 5 og 10 prosent i Oslo-området, avhengig av boligtype. Dette er omtrent det samme som mange aktører

Detaljer

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2 3933.2 Side 1/13 NR. 12/2013 Boligprisene i Oslo falt høsten 2013. Vil fortsatt prisnedgang medføre at antall nye boligprosjekter minker? Vil det i tiden fremover bygges nok boliger for å dekke behovet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2007 (26.11.-02.12.2007): side 2/12 OPAK har siden mai 1981

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK 9 NBBLs BOLIGSTATISTIKK 213 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.213 var 5 boligbyggelag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4.1 Prisindeks Prisindekser blir brukt til å måle prisutviklingen på utvalgte varer og tjenester. Vi har indekser som bl.a. måler utviklingen på eksport-/importpriser,

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer