KRITISK BLIKK PÅ NOEN SKOLEBØKER I MATEMATIKK.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRITISK BLIKK PÅ NOEN SKOLEBØKER I MATEMATIKK."

Transkript

1 KRITISK BLIKK PÅ NOEN SKOLEBØKER I MATEMATIKK. Som foreleser/øvingslærer for diverse grunnkurs i matematikk ved realfagstudiet på NTNU har jeg prøvd å skaffe meg en viss oversikt over de nye studentenes faglige bakgrunn. For å få en slags idé om hva de kan forventes å kunne ved starten av studiet har jeg blant annet brukt noe tid på å studere forskjellige lærebøker som er i bruk i den videregående skole. Jeg har ikke gått systematisk til verks, men nærmest tatt stikk-prøver der jeg ønsker å finne ut hva man kan bygge videre på i de kursene vi tilbyr. Spesielt har jeg hatt studentene som er opptatt på vårt 5-årige integrerte lektorutdanninsprogram i realfag i tankene. Denne studentgruppe skal jo bli neste generasjon av matematikk-lærere i den videregående skole. Derfor er det selvsagt viktig at disse studentene utvikler en bevisst holdning til faget - og blant annet ser på bøkene med kritiske øyne. Forståelse av sammenhenger og oppbygningen av faget generelt er helt sentralt hvis man skal bli en god matematikklærer. Derfor må presise definisjoner og logiske resonnementer stå sentralt i våre kurs - og grunnlaget fra videregående skole bør derfor være best mulig. Når det gjelder de ovenfor omtalte stikk-prøver har jeg gjort noen litt sjokkerende oppdagelser. For å illustrere dette skal jeg i det følgende gi noen eksempler. Voksende/avtagende funksjoner. I [2], R1, s. 243, finner man følgende definisjon: Funksjonen f er voksende dersom x 1 > x 2 f(x 1 ) > f(x 2 ).j På samme side står det: f (x) > 0 i et intervall f er voksende i intervallet. At er gal, ser man jo lettest ved å se på funksjonen f.eks. på intervallet ( 1, 1). Videre gir jo at funksjonen y = x 3 y = x 2 ikke er voksende i intervallet [0, ) fordi f (0) = 0 i dette tilfellet. Tilsvarende feil er gjort m.h.t. avtagende funksjon. 1

2 Jeg har mistanke om at ovenstående sammenblanding av begreper er gjort bevisst for å forenkle temaet for elevene - som da bare trenger å se på den derivertes fortegn - og ikke behøver å bekymre seg om den naturlige (opprinnelige) definisjon av voksende/avtagende funksjon. Skalar-produktet. I [2], R1, s 205, finner man følgende uten nærmere begrunnelse: ı... a ( b + c) = a b + a c Dette er den distributive lov for skalarproduktet. I samme verk, s. 199, finner vi: I kapittel 6.6 beviser vi denne koordinatformelen for skalarproduktet: [x 1, y 1 ] [x 2, y 2 ] = x 1 x 2 + y 1 y 2.j På s. 208 presenteres så et bevis for denne sammenheng, uten å nevne at man trenger et bevis for den distributive lov for å gjennomføre argumentet! I [2], R2, s. 159, dukker den distributive lov for skalarprodukt av vektorer, nå i rommet, opp på ny. Igjen mangler bevis. Merkelig nok dukker koordinatformelen opp allerede på s. 156, med henvisning til det som står på s Også her tar man den distributive lov for opplagt - fordi vi har en slik regel når det gjelder addisjon og multiplikasjon av reelle tall! I [3], R1, s.88, finner man følgende: Definisjonen av skalarproduktet gir a b = b a. Det er vanskeligere å se at a ( b + c) = a b + a c, det vil si at vi kan multiplisere ut paranteser. Uten at vi skal gå inn på beviset her, viser det seg at dette er riktig. I [1], R2, s. 18, finner vi også regneregelen u ( v + w) = u v + u w uten noen antydning til bevis eller referanse. Jeg synes presentasjonen i [3] er langt å foretrekke framfor de øvrige! Det må være mer redelig og riktigere pedagogisk å erklære at dette skal vi ikke bevise her, men vi kommer allikevel til å benytte det i det etterfølgende. 2

3 Men er det så vanskelig å gjennomføre et bevis for den distributive lov og utlede koordinatformelen at man må utelate det i skolebøkene i videregående skole? Vi skal her gjengi et bevis som skulle være gjennomførbart på dette nivået. Vi minner først om at man i 1T, [2], s. 178, har bevis for Cosinussetningen (eller den utvidete Pytagoras-setningen): Vi innfører vektorbetegnelser: c 2 = a 2 + b 2 2ab cos θ a = BC, b = CA og c = AB, og får: ( ) c 2 = a 2 + b 2 2 a b cos θ I planet har vi allerede innført vektor-koordinater: v = (v 1, v 2 ) og utledet at v = v1 2 + v2 2 v.h.a. Pytagoras. Videre ser vi av figuren at: c = b a og får da: c = (b 1 a 1, b 2 a 2 ). Likheten ( ) ovenfor kan da skrives: (b 1 a 1 ) 2 + (b 2 a 2 ) 2 = (a a 2 2) + (b b 2 2) 2( a b) eller b 2 1 2a 1 b 1 + a b 2 2 2a 2 b 2 + a 2 2 = a a b b 2 2 2( a b). Forenkling gir da: a 1 b 1 + a 2 b 2 = a b 3

4 Altså har vi bevist koordinatformelen for skalarproduktet. Videre har vi da: a ( b+ c) = a 1 (b 1 +c 1 )+a 2 (b 2 +c 2 ) = (a 1 b 1 +a 2 b 2 )+(a 1 c 1 +a 2 c 2 ) = a b+ a c, den omtalte distributive lov. Dette argument lar seg selvsagt gjennomføre på samme måte for vektorer i rommet ( i R 3 ). Den generelle distributive lov for: ( a 1 + a a n ) ( b 1 + b b m ) bevises lett ut fra det ovenstående. Et relativt enkelt geometrisk bevis finner man f.eks. i [4], s. 42. Det motsatte av Pytagoras setning. I 1T, [2], s. 25 finner man følgende: Noen ganger bruker vi pytagorassetningen til å kontrollere om en trekant er rettvinklet. La a, b og c være sidene i en trekant. La c være den lengste siden. Vi kan bevise at hvis sidene passer i a 2 + b 2 = c 2, så er trekanten rettvinklet. Hvis sidene ikke passer, er trekanten ikke rettvinklet. Så følger et eksempel der det motsatte av pytagorassetningen anvendes. Heldigvis har man med vi kan bevise. Men hvorfor ikke gjennomføre beviset etter at cosinussetningen er bevist i avsnitt 6.8? Har man at c 2 = a 2 + b 2 i utgangspunktet, gir cosinussetningen: c 2 = a 2 + b 2 2ab cos ν der ν er vinkelen mellom sidene a og b. Følgelig har vi: a 2 + b 2 = a 2 + b 2 2a b cos ν Siden a og b begge er positive tall, må cos ν = 0. M.a.o. ν = π 2. I [2], R2, s , finner man et ganske elegant bevis for formelen: cos(u v) = cos u cos v + sin u sin v Svakheten med dette er at det bygger på koordinatformelen for skalarproduktet - som altså ikke er skikkelig bevist tidligere i kurset. Siden kompetansemål bl.a. omfatter å gjøre rede for implikasjon og ekvivalens og bevisførsel, skulle ovenstående problemstilling være et punkt der denne type kompetanse kunne innarbeides! Logaritmer I 1T, [2], s , defineres Briggske Logaritmer: lg = 4, lg 10 = 1, lg 0, 01 = 2. Så dukker et virkelig problem opp. Hva er lg 7? Det er det 4

5 samme som å finne det tallet vi må opphøye 10 i for å få 7. Svaret kan ikke være et helt tall. Det må være et desimaltall. LØSNING : Vi finner det ved å bruke [log]-tasten på lommeregneren lg 7 = Dette er nesten utrolig i mine øyne! I forsøk på å gi en mening til noe som åpenbart er vanskelig, løser man problemet ved å trykke på en tast på lommeregneren!!! [1]: MATEMATIKK (Aschehoug); Heir, Erstad, Borgan, Moe. [2]: SINUS (Cappelen/Damm); Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, Hals. [3]: SIGMA (Gyldendal); Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, A. Thorstensen, R. Thorstensen. [4]: R. Tambs Lyche: Matematisk analyse, Bd. 2, (Gyldendal 1962) 5

MAT3010. Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3. Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime.

MAT3010. Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3. Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime. MAT3010 Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3 Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime. Any fool can know. The point is to understand. Albert Einstein Av: Randi

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1 Kapittel 1 Logikk Logikk er viktig i mange sammenhenger, for eksempel når vi skal argumentere for en sak, når vi skal bygge, programmere og bruke datamaskiner og når vi skal gjennomføre bevis i matematikken.

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Lineære likningssystemer, vektorer og matriser

Lineære likningssystemer, vektorer og matriser Lineære likningssystemer, vektorer og matriser Kompendium i MAT00 Matematikk Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Velkommen til Universitetet i Oslo, og til MAT00! Selv om

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Derivasjon og differensiallikninger

Derivasjon og differensiallikninger Derivasjon og differensiallikninger Anton Bjartnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 005 Derivasjon og differensiallikninger Anton Bjartnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Avdeling

Detaljer

Forslag til karakterbeskrivelser for masteroppgaver i matematikk

Forslag til karakterbeskrivelser for masteroppgaver i matematikk NMR ÅRSMØTE 2003 VEDLEGG SAK: Bokstavkarakter i praksis Tom Lindstrøm (revidert19/11-2002): Forslag til karakterbeskrivelser for masteroppgaver i matematikk Det er en klar stemning ved Matematisk institutt,

Detaljer

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X Problemløsing Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade Einar Andreas Rødland 199X Innhold 1 Innledning 3 2 Logikk og notasjon 3 3 Reductio ad absurdum 5 4 Induksjon 5 4.1 Induksjonsbevis.................................

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 4.11.010 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Komplekse tall Forelesningsnotat til Matematikk 10 ved HiG, høst 2004. Hans Petter Hornæs Versjon per 26.10.04.

Komplekse tall Forelesningsnotat til Matematikk 10 ved HiG, høst 2004. Hans Petter Hornæs Versjon per 26.10.04. Komplekse tall Forelesningsnotat til Matematikk 10 ved HiG, høst 004. Hans Petter Hornæs Versjon per 6.10.04. I Matematikk 10 er en kort innføring i komplekse tall pensum. Dette er dekket i Lorentzen,

Detaljer

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggende kombinatorikk og sannsynlighetsregning,

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Taylor- og Maclaurin-rekker

Taylor- og Maclaurin-rekker Taylor- og Maclaurin-rekker Forelest: Okt, 004 Potensrekker er funksjoner Vi så at noen funksjoner vi kjenner på andre måter kan skrives som funksjoner, for eksempel: = + t + t + t 3 + + t n + t e x =

Detaljer

Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier

Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier Bjørn Smestad Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier På 1950-tallet begynte to matematikklærere i Nederland, Pierre van Hiele og Dina van Hiele- Geldorf, å studere barns geometriforståelse. De

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1 Dag 1: 09.00-10.00 Test er best? Hva, hvorfor, hvordan vi tester og kartlegger med mål om å forbedre elevens forståelse, anvendelse og ferdigheter 10.00-10.15 Pause 10.15-12.00 Alle teller - ikke bare

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk av Marthe Lund Jensen 556 Veileder: Bodil Kleve, Matematikk Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning

Detaljer