Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860"

Transkript

1 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx-9860

2 Innhold 1 Om Casio fx Regning Tallet e Sannsynlighetsregning Antall kombinasjoner Antall permutasjoner Sannsynlighetsfordelinger Binomisk fordeling Hypergeometrisk fordeling Vektorregning Parameterframstilling Algebra Løse likninger Funksjoner Tabellverdier Derivasjon Toppunkter og bunnpunkter Geometri 10 2

3 Innledning Dette heftet er ment som en beskrivelse av lommeregneren Casio fx-9860 som digitalt verktøy i undervisningen i faget «Matematikk R1», studieforbedredende utdanningsprogram. Heftet er tilpasset læreverket Sigma matematikk, Gyldendal Undervisning, og inneholder referanser til framstillingen der. Henvisninger fra boka Følgende er en oversikt over de sidetallene i læreboka som har referanse til digitale verktøy. Lista gir deg en oversikt over hvilket avsnitt i dette heftet som omhandler det aktuelle emnet i læreboka. Henvisningene refererer til sidetall i Sigma matematikk R1, 2. utgave, Gyldendal Undervisning, I den elektroniske utgaven av heftet er referansene klikkbare. Sidetall i læreboka Emne Avsnitt i dette heftet 12 Antall permutasjoner Antall kombinasjoner Summere sannsynligheter Tegne parameterframstilling Finne minimumsverdier Regne ut tabellverdier Løse tredjegradslikninger Regne med tallet e Derivere 6.2 3

4 1 Om Casio fx-9860 Dette heftet omtaler lommeregneren Casio fx Versjonen som er brukt er fx- 9860G, men forklaringene her burde passe til de fleste versjoner av lommeregneren. 2 Regning Du taster inn regnestykker på vanlig måte. Svaret får du når du trykker på EXE. Det vises for øvrig til instruksjonsheftet for Sigma 1T. 2.1 Tallet e Tallet e har en egen knapp på lommeregneren merket med e x. Eksempel: Vi skriver inn e, e 3 og e 0,5. e skriver vi inn som e 1 e 3 skriver vi inn som e 3 e 0,5 skriver vi inn som e ( 0.5). 3 Sannsynlighetsregning 3.1 Antall kombinasjoner Vi er i MENU > RUN. For å finne menyen for sannsynlighetsregning trykker vi på OPTN, går til høyre ( ) med F6 og velger PROB. Da kommer denne menylinja opp nederst på skjermen: Antall kombinasjoner av r ut fra n, finner vi med ncr. Skal vi for eksempel regne ut 5 3, så taster vi først 5, så ncr og til slutt 3. 4

5 Altså er 5 3 = Antall permutasjoner Antall permutasjoner av r objekter fra n objekter taster vi nå inn som «n npr r». Eksempel: Antall permutasjoner av 2 objekter fra 5 objekter blir da «5 npr 2» 3.3 Sannsynlighetsfordelinger Binomisk fordeling Vi velger MENU > STAT > DIST > BINM > Bpd. Der legger vi inn verdier for x, «Numtrial» og p. I feltet for «Data» velger vi «Variable». Eksempel: Vi løser eksempel 18 på side 29 i læreboka. Kenneth tipper fotball og krysser av ett kryss på hver av 12 kamper tilfeldig. Hvor stor er sannsynligheten for åtte rette? Hvor stor er sannsynligheten for minst ti rette? Vi velger «Binomisk fordeling» fra Sannsynlighet-menyen. Vi setter n til 12, p til 1/3 og «Antall treff» til 8. Når vi trykker på «Execute» får vi dette: Altså er sannsynligheten for åtte rette 0, Funksjonen «Bcd» gir oss i stedet den kumulative sannsynligheten. Om vi velger MENU > STAT > DIST > BINM > Bcd og ellers setter vinduet til de samme verdiene som over, får vi beregnet sannsynligheten for at antall rette er 8 eller mindre. 5

6 For å finne sannsynligheten for minst ti rette, må vi gå veien om den motsatte sannsynligheten. Vi finner sannsynligheten for opptil ni rette: Vi velger MENU > STAT > DIST > BINM > Bcd. Vi setter «Numtrial» til 12, p til 1/3 og x til 9. Når vi trykker på «Execute», får vi: Sannsynligheten for minst 10 rette er da 1 0, , Hypergeometrisk fordeling Vi velger MENU > STAT > DIST > H.GEO > HPd. Der legger vi inn verdier for n, M, N og x. Eksempel: Vi løser eksempel 17 på s. 27 i læreboka. En eske inneholder 100 datakomponenter der er 10 defekte. Vi velger ut sju komponenter. Hva er sannsynligheten for at nøyaktig én er defekt? Hva er sannsynligheten for at minst én er defekt? Vi velger MENU > STAT > DIST > H.GEO > HPd. Der setter vi «Data» til «Variable», M til 10, N til = 90, n til 7 og x til 1. Da får vi at sannsynligheten for en defekt er 0,389. [Dette må testes på kalkulator for å se syntaksen og betydningen av M, N og n.] For å få sannsynligheten for minst én defekt må vi gå veien om motsatt sannsynlighet.vi velger MENU > STAT > DIST > H.GEO > HCd. Der setter vi «Data» til «Variable», M til 10, N til = 90, n til 7 og x til 0, altså én lavere enn 1. Da får vi at sannsynligheten for null eller færre defekte er 0,467. Da er sannsynligheten for minst en defekt 1 0,467 = 0,533. [Dette må testes på kalkulator for å se syntaksen og betydningen av M, N og n.] 4 Vektorregning En grafisk lommeregner egner seg ikke spesielt godt til vektorregning. Det er mulig å utføre en rekke vektoroperasjoner ved å regne med matriser, men vi oppfatter det som lite hensiktsmessig i R1. Imidlertid er den grafiske lommeregneren et godt hjelpemiddel til å tegne parametriserte kurver. 4.1 Parameterframstilling Vi tegner som før grafer med valget MENU > GRAPH. For å tegne parametriserte kurver, trykker vi på «TYPE» og så «Parm». Legg merke til at du kommer tilbake til 6

7 å kunne tegne funksjonsgrafer ved å trykke på «TYPE» og så «Y=». Så legger vi inn x-koordinaten og y-koordinaten til kurven på for eksempel xt 1 og yt 1 henholdsvis og tegner kurven på vanlig måte. Eksempel: Vi skal tegne de to banene A og B fra eksempel 27 på side 98 i læreboka, altså banene gitt ved x = 3t 4t + 21 A : y = 4t 0,5t 2 B : y = 3t 0,5t 2 Vi skal tegne de to banene for t [0, 5]. Først legger vi inn x- og y-koordinatene til de to banene. Vi bruker knappen «X, Θ, T» for å taste inn parameteren t. Da ser det slik ut: På vanlig måte foretar vi vindusinnstillingene på SHIFT > V-Window. I tillegg til å stille inn Xmin, Xmaks, Ymin og YMaks som før, bestemmer vi her også intervallet for t. I vårt eksempel setter vi Tmin til 0 og Tmax til 5. Dersom vi i tillegg setter Xmin til 0, Xmax til 25, Ymin til 0 og Ymax til 25, får vi tegnet opp kurven: 5 Algebra En grafisk lommeregner kan ikke brukes til regning med symboler. Dersom du vil bruke et digitalt verktøy til dette, anbefaler vi at du bruker et CAS-verktøy. 5.1 Løse likninger Tredjegradslikninger løser vi med den vanlige likningsløseren for polynomlikninger. Vi velger MENU > EQUA > POLY > 3 og taster inn koeffisientene. 7

8 Eksempel: Vi skal løse tredjegradslikningen i eksempel 7 på side 126 i læreboka, nemlig x 3 6x 2 + 7x + 4 = 0 Vi velger MENU > EQUA > POLY > 3 og taster inn koeffisientene 1, 6, 7 og 4. Da ser det slik ut: Vi trykker på SOLV og får at løsningene er x = 4, x = 2,414 eller x = 0,414. Løsninger som inneholder konstanten «i» ignorerer vi fordi de inneholder komplekse tall. Det kan være lurt å slå av visning av disse løsningene, slik at de ikke forvirrer deg. Gå til MENU > RUN og trykk på (SHIFT) «SET UP». Der setter du «Complex Mode» til «Real». Eksempel: Vi skal løse likningen i oppgave 4.17 b på side 127. x 3 6x x 10 = 0 Vi får løsningen x = 2. Dersom du i tillegg får løsningene x = 2 ± i, kan det være lurt å endre innstillingene dine som nevnt ovenfor. 6 Funksjoner Når vi arbeider med funksjoner, legger vi inn funksjonsuttrykket på MENU > GRAPH eller MENU > TABLE. Funksjonsuttrykkene blir tilgjengelige begge steder. 6.1 Tabellverdier For å finne funksjonsverdien av et uttrykk i bestemte x-verdier, legger vi inn funksjonsuttrykket på MENU > TABLE og trykker på «TABL». Eksempel: Vi har funksjonen f(x) fra side 126 i læreboka, nemlig funksjonen f(x) = x 3 6x 2 + 7x + 4 Vi skal regne ut verdien av funksjonen f for x-verdiene 1, 0, 3 og 5 som bakgrunn for et fortegnsskjema. 8

9 Vi går til MENU > TABLE og skriver inn funksjonsuttrykket. Deretter trykker vi på «TABL» og taster inn x-verdiene 1, 0, 3 og 5 under x- kolonnen. Da får vi opp verditabellen: 6.2 Derivasjon Vi deriverer med kommandoen «d/dx», som vi finner i RUN-menyen ved å trykke OPTN og så velge «CALC». Eksempel: Vi skal derivere funksjonen f(x) = x 2 +2x +3 fra side 162 i læreboka. Vi legger først inn funksjonsuttrykket på Y1 i MENU > GRAPH. Deretter går vi til MENU > RUN og trykker på OPTN og velger «CALC». Der velger vi «d/dx». Deretter trykker vi på VARS og velger «GRPH». Der velger vi «Y». Så skriver vi inn «1», siden vi la inn funksjonsuttrykket på Y1. Tilslutt skriver vi inn et komma og x-verdien vi skal finne den deriverte i, her tallet 2. Når vi trykker på EXE får vi at f (2) = Toppunkter og bunnpunkter Eksempel: Vi skal finne minste verdi av funksjonen f fra side 98 gitt ved f(t) = 50t 2 294t

10 Vi velger MENU > GRAPH, legger inn funksjonen i Y1 og tegner grafen. I stedet for å bruke variabelen t taster vi inn Y1 = 50x 2 294x Med x og y fra 0 til 10 får vi denne grafen. Nå trykker vi på «G-Solv» og velger «MIN». Da får vi opp dette: Vi ser at laveste verdi av y er 2,970 3,0 når x er 2,94. Det betyr at minste avstand er 3,0 for t = 2,9. 7 Geometri En grafisk lommeregner er ikke egnet til å arbeide med geometri på. Dersom du ønsker å bruke et digitalt verktøy til geometri, anbefaler vi at du i stedet bruker et dynamisk geometriprogram. 10

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad Matematikk S2 og det digitale verktøyet Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4295 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Operating System Software

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad Det digitale verktøyet og Matematikk S2 Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4319 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Computer Software for Windows

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole FORORD Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan

Detaljer

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs Kjetil Idås Kom igang med CAS Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet til selvstudium eller kurs Din pedagogikk. Vår teknologi. Effektiv læring. Informasjon om boka Denne boka er skrevet

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Innledning... 3 Typeoppgave 1... 3 Oppgaven... 3 Fremgangsmåten... 4 Løsningen... 4

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

NYE OPPGAVETYPER OG KRAV TIL FØRING

NYE OPPGAVETYPER OG KRAV TIL FØRING CAS, Graftegner og regneark på eksamen Eksamen 1P, 2P og 2P-Y 2 timer uten hjelpemidler 3 timer med hjelpemidler Noen oppgaver i del 2 kreves løst med digitale verktøy Aktuelle verktøy er graftegner og

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MY etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MY etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MY etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK og 2MX av samme forfatter. Mål og hovedmomenter. 1

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning Det anbefales å lese orienteringsstoffet om kombinatorikk som følger etter oppgave 34. 1 a) Sett opp alle mulige kombinasjoner for et kast med to terninger. b) Regn ut sannsynlighetene

Detaljer