Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen"

Transkript

1 Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen

2 Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene Hvordan få ivaretatt behovet for kontinuerlige forbedringer Hvordan vedlikehold berøres i prosesser og prosjekter 2

3 Før vi graver oss ned i detaljer....la oss løfte hodet litt og se på behovet Hva er det DETTE EGENTLIG HANDLER OM? 3

4 Virksomhetens behov....om ambisjonen er å produsere resultater Formalisere Utvikling, implementering, oppfølging og korrigering av strategi dag-til-dag Ledelse Gjennomføre forbedringsprosjekter

5 Et par viktige innspill 1. Ta eierskap til kunnskapen Å oppnå de beste arbeids- og produksjonsprosessene krever langsiktig strukturert arbeid og kunnskap om verktøy, metoder, mennesker og sammenhenger Denne kunnskapen må virksomheten selv tilegne seg på en planlagt og strukturert måte 2. Gjør det så enkelt som mulig Om noe virker komplekst gå inn i det, forstå det og gjør nødvendige forenklinger og tilpasninger 3. Gjør det visuelt Selv med all verdens IT: Det som er viktig må gjøres visuelt og lett tilgjengelig der det trengs. Eksempelvis: strategisk handlingsplan, prosedyrer/instrukser, sjekklister, aktivitetslister med mer 5

6 Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene Hvordan få ivaretatt behovet for kontinuerlige forbedringer Hvordan vedlikehold berøres i prosesser og prosjekter 6

7 Lean Six Sigma Et kjøretøy for å nå forretningsmål Målorienterte ledere og medarbeidere med L6S kompetanse bak rattet og i øvrige seter Verktøy på lasteplanet

8 Pengene finnes over alt noen mindre summer, noen større summer Pengene finnes over alt mange mindre summer, noen større summer Prosjekt Kontinuerlige forbedringer 8

9 Lean Six Sigma overordnet perspektiv Know-How, not What Hvordan Ta strategi via prosess og prosjekt til resultat M5 M1 Utøve Prosessledelse Gjennomføre forbedringsaktiviteter Her inngår både prosjekt og workshop M4 M3 M2

10 Lean + Six Sigma = Lean Six Sigma For å forstå dette bør vi se litt på historien 10

11 Lean og Six Sigma læremestere Samme mål ulike kulturer ulike tilnærminger 11

12 Lean og Six Sigma Six Sigma (fra USA: Motorola og GE) Opprinnelig fokusert på Kvalitet (og variasjon) på produkt Verktøy og metoder for å få til forbedringer med prosjekt som kjøretøy. En tydelig gjennomføringsmodell med økonomisk resultatforbedring som mål Lean (fra Japan: Toyota) Opprinnelig fokusert på TID/flyt (gjennomsnitt) i prosesser Verktøy og metoder for å forbedre ytelse gjennom bedre ledelse (av prosessene) Fremgangsmåte for å bringe strategi til resultat DVS: To dimensjoner: Ledelse (dag til dag) Prosjekt (tidsbegrenset) 12

13 Litt mer om LEAN LEAN har sitt utgangspunkt i Toyota Production System LEAN er ledelsesmetoder og verktøy for å: Fjerne/redusere sløsing (alt som ikke er verdiskapende) Overproduksjon, venting, transport (varer/enheter), bevegelse (personer og maskiner), ekstra prosessering, varelager, vrak/defekte/feil, Etablere flyt gjennom: Standardisering av prosesser Etablere rutiner for forebyggende vedlikehold Redusere omstillingstider Fjerne flaskehalser Redusere stopptider Etablere ryddige, rene og effektive arbeidsplasser og prosesser Skape visuell kontroll og selvstyring med arbeidsplasser Etablere målemetrikker i arbeidsprosesser Implementere strategi Begrepet LEAN ble introdusert av J.P. Womack et.al,

14 Kjente Lean verktøy : Total Productive Maintenance (TPM) Visuell styring inkl 5S Raske omstillinger (SMED) Just in time (JIT) Verdistrømskartlegging og design (VSM) Feilsikring Kanban Systemer Standard Operations Ytelsesmålinger (Lean metrikker) 5S TPM JIT Mange av Lean verktøyene har vært utviklet hver for seg. Mange har derfor overlap i innhold 14

15 Litt mer Six Sigma Opprinnelig navnet på Motorola sitt forbedringsprogram (slutten av 80 årene) Fikk stor utbredelse da GE m/jack Welch valgte å benytte 6S for å nå strategiske mål Har en meget tydelig og sterk prosjektmetode for produkt og prosessforbedringer (DMAIC) Har streng fokus på økonomiske gevinster Har beskrevet forslag til organisering og roller i 6S arbeidet Green Belt Black Belt Master Black Belt 15

16 Innhold i Lean Six Sigma Metoder og verktøy Fra strategi til resultat For å gjøre dette LEANledelse Prosjekt Roller og organisering programansvarlig styringsgrupper veiledere prosjektledere prosjektsponsorer/eiere infrastruktur intranett med info (hvem, hva, hvorfor, når) prosjektdatabase L6S verktøy & maler kursmaterial for internkurs prosess for identifisering av prosjekter prosess for oppfølging av prosjekter systemer, maler og prosesser for dokumentasjon av prosesser med mer. 16

17 Lean, Six Sigma (6S) hvor brukes hva? LEAN, Hoshin Kanri Fra strategi til resultat Virksomhetens BEHOV LEAN Prosess ledelse Prosjekt og Workshop 6S DMAIC prosjekt LEAN workshop Mange av 6S DMAIC verktøyene vil være meget viktige verktøy i det operative, formaliserte arbeidet innenfor ledelse og strategi

18 Metoder og verktøy i L6S Ledelse Strategi Prosjekt og workshop VSM SIPOC Kravtre (VoC) Komm.plan Fiskebeinsdiagram Dataanalyseverktøy Flytskjemaer (vøt,++) Prioriteringsmatrise FMEA Fremdriftsplan Aktivitetslister DoE DMAIC-struktur 18

19 L6S Prosjekt og workshop metode Fra strategi til resultat LEANledelse Prosjekt Dvs metode som benyttes for prosjekter og for formelle workshoper innenfor rammen av kontinuerlige forbedringer i prosessene

20 SIPOC Prosjekt/workshop forbedringsmetoden = den røde tråden (DMAIC), s1 Hva er problemet? I hvilken prosess? Hvem er kunden(e)? Hva er viktig for Kunden(e)? hvilke behov/krav hvilke prioriteter Hvilke er de antatt viktigste rotårsakene til at vi ikke innfrir kundenes krav? (dvs har avvik) Problembeskrivelse overordnede krav drivere Spesifikke målbare krav X X X X X X X X X X X X X Først direkteårsaker > deretter rotårsaker Roller Komm.plan Økonomisk.potensial Fremdriftsplan Prosesskart Dataanalyse DEFINE 20 MEASURE/ANALYSE

21 meter fra null-linjen Prosjekt/workshop forbedringsmetoden = den røde tråden (DMAIC), s2 Antatt viktigste rotårsaker Hvilke løsninger er aktuelle? (for hver av årsakene) Hvilke ansvar må defineres? Hvilke forbedringer og gevinster ble oppnådd? Avslutt prosjektet X X X X X X X 7,5 5,0 2,5 målinger av posisjon i veibanen UCL=5,92 0,0 _ X=0-2,5-5,0 LCL=-5,92 Revidere hva er risikoen ved nye løsninger? måling nummer..til prosess og målesystem Hva må dokumenteres/ standardiseres? Muligheter for gjenbruk? Komm.plan Økonomisk.potensial Fremdriftsplan FMEA ANALYSE IMPROVE 21 CONTROL

22 Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene Hvordan få ivaretatt behovet for kontinuerlige forbedringer Hvordan vedlikehold berøres i prosesser og prosjekter 22

23 Vanlige mangler ved virksomhetens strategi 1. Strategiske mål blir mangelfullt definert 2. Strategiske mål blir på en mangelfull måte brutt ned i delmål i enhet/prosess prosessdimensjonen 3. Sammenheng mellom strategiske mål og mellom delmål blir vurdert på en mangelfull måte 4. Aktiviteter blir mangelfullt definert og samkjørt (på tvers av enhet/prosess) 5. Strategiske mål og tilhørende aktiviteter følges ikke opp med en organisert, formell prosess. Typiske feil: Aktivitetene for å sikre måloppnåelse er den enkelte leders ansvar: Jeg er ikke opptatt av hvordan du gjør det bare gjør det!! 6. Strategiske planene er for komplekse og ikke visualisert 7. Strategi utviklet top-down med lite dialog, diskusjon og involvering 23

24 Lean er konkret på hvordan strategien finner veien ut i organisasjonen.. Fra strategi til resultat LEANledelse Prosjekt Utvikles, implementeres, følges opp innenfor en formell ledelsesprosess Pyramiden utvikles etter Catchball prinsippet og visualiseres på A3 format Prosjekter dokumenteres på standard rapportmaler (ofte A3 format) 24

25 Sammenhenger mellom dokumenter (strukturkomponenter) (storyboard)

26 En mulig modell for Strategiimplementeringen Strategiprosessen (ledelsen) Utarbeide Strategi Følge opp og revidere strategi Mål Forslag til reviderte mål, delmål, aktiviteter Mål Status, evaluering, forslag Korrektive tiltak Nedbryting & catchball Implementering & operativ oppfølging Støtteprosess (alt. Delprosss) til strategiprosessen 26

27 Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene Hvordan få ivaretatt behovet for kontinuerlige forbedringer Hvordan vedlikehold berøres i prosesser og prosjekter Kontinuerlige forbedringer er et formelt ansvar som lederne har 27

28 Når har vi god ledelse? Fra strategi til resultat LEANledelse Prosjekt Kontinuerlige forbedringer inngår her

29 En har god LEAN ledelse om 1. Enheten produserer i hht til krav/mål (QA, tid, HMS, kr) Verktøy: Kartlegging av prosesser, prosessenes leveranser og input, kunder, leverandører, kartlegging av krav/mål med kunder/leverandører. Formalisering av møtestrukturer, visualisering vha tavler 2. Enheten har ryddige, rene og visuelle prosesser (områder/arealer) Verktøy: 5S 3. Enheten har formalisert kontinuerlige forbedringer Verktøy: VSM, DMAIC, Workshops, møtestrukturer, tavler 4. Lederen systematisk utvikler og involverer medarbeiderne Kompetansematriser (med knytning mot ulike prosesser) 5. Det forebyggende vedlikeholdet er formalisert Verktøy: TPM +/- Fra strategi til resultat LEANledelse Prosjekt 29

30 Formalisert kontinuerlig forbedring Leder er ansvarlig for formalisert kontinuerlig forbedring innen sitt område (dvs sin/sine prosesser/delprosesser) Viktige verktøy for å kunne oppfylle dette er: Prosesskart (VSM, SIPOC) som beskriver ansvarsområdene Samme hovedverktøy som benyttes i formelle forbedringsprosjekter Målstyringsdokument som kopler egne aktiviteter til KPI er Tavle(r) med avsatt plass for forbedringsaktiviteter Formaliserte forbedringsmøter Workshop metodikk -> Kaizen Workshop Workshop er ikke et formelt prosjekt. Det er godt planlagt forbedringsaktivitet som normalt er 80% gjennomført og formelt avsluttet ila en arbeidsuke. Alle er med. Alle bretter og armene og fokuserer på gjennomføringen. Gjennomføres i hovedsak ute i prosessen. 30

31 Møtestrukturer Å definere møtestrukturen innen ansvarsområdet kan omfatte: Definere de viktigste møtetypene. Eksempler er: Morgenmøte, forbedringsmøte, prosjektmøte, workshopmøte styringsgruppemøte, ledermøte, strategi/budsjettmøte, samhandlingsmøter (i linjen og på tvers av avdeling/prosess pga behov) For valgte møtetyper formalisere: Deltakelse Innhold Krav til leveranse Krav til input Oppstart, varighet Frekvens Møteregler Beskrive og formalisere sammenhengen mellom møter 31

32 Sammenheng mellom møter Ledelse Avdeling/ prosess team Hver av disse har sine møtebehov (mht produktivitet og forbedring) utvikling Team 1 Team 2 Avdelingene og prosessene har har behov for å møte de andre (mht produktivitet, QA, forbedring mm) Leder gruppe Team 3 Produksjon Team 4 Leveranse vedlikehold Team 5 IT Team 6 salg Team 7 Eksempel: produksjon, utvikling, leveranse og vedlikehold har behov for møter å sikre informasjonsflyt og raske tilpasninger/forbedringer Formalisert samhandling 32

33 Møtestruktur eksempel produksjon Uke 1 Uke 2 Uke 3 d1 d2 d3 d4 d5 d1 d2 d3 d4 d5 d1 d2 d3 d4 d5 daglig ukentlig tid Hvem: team delprosess ledelse tid: linje 1/avd 1 team 1 team 2 team 3 linje/avdleder 1 fabrikksjef linje 2/avd 2 team 4 team 5 team 6 linje/avdleder 2 innkjøp linje 3/avd 3 team 7 team 8 team 9 linje/avdleder 3 utvikling leder vedlikehold salg 33 leder utvikling leder leveranse Møtene har fast agenda (eks: QA, HMS, Produktivitet/Plan) Definert, kort varighet Stående møter i prosessen Avvik fra plan håndteres etter møtet Fast møteleder Nærmeste leder kan delta (passivt) Tavle for brainstorming/notater Tavle for ansvar, aktiviteter, status, mål IT QA ØK Ansvarlige for andre prosesser/ enheter

34 Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene Hvordan få ivaretatt behovet for kontinuerlige forbedringer Hvordan vedlikehold berøres i prosesser og prosjekter Innvolveringen kommer gjennom prosesseiers ansvar for vedlikehold og prosjekteiers ansvar deltakelse på tvers av fag og prosess Fra strategi til resultat LEANledelse Prosjekt 34

35 En har god LEAN ledelse om 1. Enheten produserer i hht til krav/mål (QA, tid, HMS, kr) Verktøy: Kartlegging av prosesser, prosessenes leveranser og input, kunder, leverandører, kartlegging av krav/mål med kunder/leverandører. Formalisering av møtestrukturer, visualisering vha tavler 2. Enheten har ryddige, rene og visuelle prosesser (områder/arealer) Verktøy: 5S 3. Enheten har formalisert kontinuerlige forbedringer Verktøy: VSM, DMAIC, Workshops, møtestrukturer, tavler 4. Lederen systematisk utvikler og involverer medarbeiderne Kompetansematriser (med knytning mot ulike prosesser) 5. Det forebyggende vedlikeholdet er formalisert Verktøy: TPM +/- Fra strategi til resultat LEANledelse Prosjekt 35

36 Hvordan vedlikehold berøres i prosjekter Prosjekter startes med utgangpunkt i et problem som er kronisk og/eller krever større endringer Prosjekteier er ansvarlig for å bemanne prosjektene med relevante personer på tvers av fag og prosess Endringer i (produksjons-) prosesser vil normalt kreve endringer i arbeidet knyttet til samarbeidende prosesser som: Vedlikehold, verksted, renhold Prosjektene skal derfor før endringer besluttes vurdere konsekvenser og risiko og således involvere personer fra relevante fag og prosesser. 36

37 Hvordan vedlikehold berøres i prosesser Prosesseier (som eier maskiner og utstyr) er ansvarlig for vedlikehold. Han/hun er derfor ansvarlig for at bl.a. følgende defineres: Hva som inngår i vedlikehold Hva som inngår i renhold Hvem som er ansvarlig for hva Hvilke formaliserte møteplasser som skal gjelde Lederne for vedlikehold, renhold, verksted og produksjonsprosessene må sammen definere overordnede prioriteringer, standardiseringer og formen på samarbeidet et felles prosessbilde er viktig for gjensidig forståelse og faktabaserte diskusjoner om beste løsninger 37

38 TPM Total Productive Maintenance (viktig komponent i LEAN)

39 TPM = forebyggende vedlikehold (og forbedring) TPM er.. Et sett av teknikker for å sikre best mulig oppetid og lengst mulig levetid for maskiner og utstyr Historisk bakgrunn Kan føres tilbake til Toyotas tidlige initiativ for formalisering av forebyggende vedlikehold i produksjon i (Japanerne introduserte forebyggende vedlikehold med utgangspunkt i amerikanske erfaringer/praksis allerede i 1951) Introdusert som begrep tidlig i 1970 årene. Kombinerte da: Beste prinsipper for forebyggende vedlikehold Total kvalitetskontroll (TQC) Medarbeiderinvolvering 39

40 TPM fra brannslukning til forutsigbarhet TIDLIGERE PRAKSIS Vent til utstyret feiler Bestill deler når behovet oppstår Gjennomføre forebyggende vedlikehold når vi har tid (og lyst) Vedlikehold, reparasjoner og renhold gjøres av dedikerte støtte personer utenfor produksjonsprosessen FREMTIDIG PRAKSIS Forutsi og unngå feil Ha lager med kritiske komponenter/utstyr Ha (dataassisterte) rutiner og ansvar for forebyggende vedlikehold Mest mulig av hensiktsmessig vedlikehold, reparasjoner og renhold gjøres av personene i produksjonsprosessen Målet er høyest mulig opptid og minst mulig variasjon i oppetid (redusert variasjon gir øket forutsigbarhet) HUSK likevel: det er mer enn oppetiden som påvirker forutsigbarheten 40

41 Sentralt i TPM 1. Ha kontroll med kapasitetsutnyttelsen 2. Etablere selvstyrt vedlikehold og forbedring 3. Etablere system/program for vedlikehold 4. Etablere livssyklusprogram for utstyr 41

42 meter fra null-linjen Count Percent Pkt 1: kontroll med kapasitetsutnyttelsen Etablere målesystem (Overall equipment effectiveness - OEE) måle ytelsen til viktige nøkkelvariable: Tilgjengelighet Produksjonseffektivitet Kvalitet OEE = Tilgjengelighet x Produksjonseffektivitet x Kvalitet måle de viktigste direkteårsakene knyttet til mangelfull ytelse Visualisere måleresultater og årsaker På arbeidsplassen (per maskin/team, per linje/prosess) Control Chart, Paretochart 7,5 5,0 2,5 0,0 målinger av posisjon i veibanen UCL=5,92 _ X=0 kategorier Pareto Chart - stopptidskategorier uke 1-35 Vente på input Annet Etikettmaskin Tellemaskin AGV Stopp Other Count 272,2 205,6 53,3 26,7 21,1 20,0 34,3 8,9 4,4 3,5 3,3 Percent 45,5 79,8 88,7 93,1 96,7 100,0 Cum % 45, ,5-5,0 LCL=-5, måling nummer

43 Pkt 1: Kontroll med kapasitetsutnyttelsen OEE Overall Equipment Effectiveness Stopptider inkl omstillingstid tilgjengel ighet (%) total tilgjenge lig tid - stopptid total tilgjenge lig tid 100 effektivit et (%) antall "produsert" produksjonskapasitet * 100 Kun planlagt tid kvalitet (%) totalt antall produsert - antall defekte totalt antall produsert 100 OEE = tilgjengelighet x effektivitet x kvalitet *) Produksjonskapasiteten kan være vanskelig å definere. Noen velger her å legge inn produksjonsmål. Vurder nøye om det er hensiktsmessig å definere variable slik at ytelsen kan bli > 100%. 43

44 Pkt 2: Etablere selvstyrt vedlikehold og forbedring for forbedring kan DMAIC brukes som tilnærming 1. Etablere team* som bruker trestruktur til å definere: hva som inngår i: Vedlikehold Feilretting og reparasjon Forbedring Definere hvem som er ansvarlig for hva i trestrukturen 2. Viktige trinn i innføring av selvstyrt vedlikehold og forbedring (Husk HMS) Gjøre rent Fjerne årsaker Vedlikeholds rutiner Inspeksjons rutiner Reorganiser området Formalisert forbedring Mye kan hentes fra 5S Til skitt/olje Til avfall Til HMS risk Til redusert ytelse Prosedyrer Ansvar Opplæring Enpunktsleksjoner Prosedyrer & runder Ansvar Opplæring Enpunktsleksjoner Se 5S Møter aktivitetslister Fiskebein OEE DMAIC Viktige elementer: God dokumentasjon med revisjonshåndtering Disiplin i måling, registrering og gjenbruk av målinger (Målingene gir mulighet for læring og forbedring) 44

45 Enpunktsleksjoner er....enkel visualisering av sjekklister og viktig punkter i prosedyrer (renhold, vedlikehold, QA, HMS, etc) 45

46 Pkt 3: Etablere system/program for vedlikehold....med spesifisering av rutiner, ansvar, opplæring, oppfølging Behov for formalisme mht struktur og innhold Detaljering nødvendig helt ned til arbeidsplass/område/maskin og på en form som gjør at prosessmedarbeidere og støttefunksjoner bruker innholdet...med spesifisering av hva som skal gjøres når (plan for vedlikeholdet)..som ses i sammenheng med eller inkluderer en oversikt/database over alt utstyr..som har et prosess/verdistrøm perspektiv Gir mulighet for helhetlig visualisering og inngang i systemet Forenkler oversikten for ulike lederfunksjoner..som er IT-basert..som er enkelt å bruke for alle..som har historie/database for log av feil, forbedringer, reparasjoner, vedlikehold mm...som tar hensyn til produksjonsplan 46

47 Pkt 4: Etablere livssyklusprogram for utstyr Hensikten med et slikt program er å få mest mulig ut av investeringen i utstyret Et slikt program kan være en del av vedlikeholdssystemet Det kan være hensiktsmessig å dele programmet inn i 5 faser : spesifikasjon innkjøp Idriftsetting Operasjon utfasing Krav til utstyret Krav til leverandører Oversikt over leverandører av utstyr, support, opplæring Hva må gjøres, når? Hva må gjøres når? hva må gjøres mht til deler eller helheten Oppdatering av registre/ systemer Innhold her vil ha overlapp med det rutinemessige vedlikeholdsarbeidet (forrige slide) 47

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Lean Speilet LEAN LEDELSE

Lean Speilet LEAN LEDELSE Lean Speilet LEAN LEDELSE Hvorfor Lean speil? 1. Sammenligne arbeidspraksis mot de antatt beste 2. Fastsette nå-situasjonen i egen virksomhet 3. Finne og prioritere forbedringsområder 4. Måle utviklingen

Detaljer

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2

LEAN Forum Bergen. 21.februar 2013 V 2 LEAN Forum Bergen 21.februar 2013 V 2 Om Karabin Forretningsidé Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring Visjon Karabin skal bli det ledende

Detaljer

Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser

Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser Statistisk grunnlag for målrettet forbedring Anleggsutnyttelse (OEE) Læring fra andre bransjer MainTech AS Foretningsområde Drift og

Detaljer

Lean Speilet. Ståstedsanalyse og strategisk A3

Lean Speilet. Ståstedsanalyse og strategisk A3 Lean Speilet Ståstedsanalyse og strategisk A3 Hvorfor Lean speil? 1. Sammenligne arbeidspraksis mot de antatt beste 2. Fastsette nå-situasjonen i egen virksomhet 3. Finne og prioritere forbedringsområder

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte. LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte.

Detaljer

Lean IT + ITIL = sant?

Lean IT + ITIL = sant? Lean IT + ITIL = sant? Hva er Lean IT, og hvordan benytte dette i ITIL-miljøer Oslo 30. mai 2012 Monica Strand Seniorkonsulent Steria Steria Hva er Lean? Lean handler om å skape kundeverdi VA Verdiskapende

Detaljer

Lean Forum Stavanger 19 mars 15. Lean introduksjon. Kjell Sigve Kvalavåg

Lean Forum Stavanger 19 mars 15. Lean introduksjon. Kjell Sigve Kvalavåg Lean Forum Stavanger 19 mars 15 Lean introduksjon Kjell Sigve Kvalavåg 1903 Henry Ford 1933Kiichiro Toyoda Taiichi Ohno 1960 70 I dag Masseproduksjon Utvikling av Toyota Production System Utvikling av

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

LEAN! Chris Wilsher MBB LSS

LEAN! Chris Wilsher MBB LSS Quality Norway LEAN! Chris Wilsher MBB LSS «GALSKAP ER Å GJØRE DET SAMME OM OG OM IGJEN OG FORVENTE ET ANNET RESULTAT» Kompetanse Lederskap Kultur PROSESSER Resultat INNHOLD Lean og kvalitet; sammenhenger

Detaljer

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Tretorget og Produksjonsløftet Lars Martin Bøe, JH studios Tretorgets mål: Tremekanisk verdikjedes førstevalg for: Utvikling

Detaljer

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11.

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Oppdrag som en del av LUO Gjennomført en stor organisatorisk endring i UNN etterpå skulle ny struktur

Detaljer

TQM Partners vårsamling

TQM Partners vårsamling TQM Partners vårsamling Porsgrunn 29 30.5.13 Helge Lund Roger Solheim helge.lund@improx.no roger.solheim@improx.no +47 907 21 994 +47 911 46 438 HMS-MINUTT Rømningsvei Observasjoner på veien hit i dag

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Produserer vinduer, skyvedører, balkongdører og ytterdører Vinduer, skyvedører og balkongdører produseres i moderfabrikken på Gilja, 5 mil

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Kvalitetsledelse. HMS-faglig forum 4.februar

Kvalitetsledelse. HMS-faglig forum 4.februar Kvalitetsledelse HMS-faglig forum 4.februar Dugelighetsmodellen kvalitetsledelse = ledelseskvalitet Kvalitet: Kunde og Samfunnskommunikasjon Strategisk ledelse (Hoshin ledelse) Kvalitet Kostnad Leve- ranse

Detaljer

Lean. i Molde kommune

Lean. i Molde kommune Lean i Molde kommune Gode medarbeidere! I Molde kommune har vi tradisjon for å drive utviklingsarbeid, både ved å lære av egne og andres erfaringer, men også gjennom egen nyskaping. Vi er dyktige i Molde

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver SINTEF Raufoss Manufacturing AS Agenda 10:15 10:45 Lean bakgrunn, Toyotas 14 prinsipper 10:45 11:30 Sløsing, observasjon

Detaljer

Lean Manufacturing & ERP

Lean Manufacturing & ERP Lean Manufacturing & ERP Odd Jøran Sagegg Dr.ing. Fagansvarlig logistikk WM-data AS odsae@wmdata.no WM-data Ett av Nordens ledende IT bedrifter. 10 000 MSEK i omsetning og ca. 9 000 ansatte Norge 300 anstatte

Detaljer

Økonomistyring i virksomheten

Økonomistyring i virksomheten Økonomistyring i virksomheten Web-basert dokumentasjon Deloitte AS Juni 2008 Før huset bygges må det foreligge en arkitekt tegning fokus på helhet og ikke enkeltfaktorer for å bygge styringsmodell Strategiske

Detaljer

Lean konstruksjon. Involverende planlegging Forelesningsnotat

Lean konstruksjon. Involverende planlegging Forelesningsnotat Lean konstruksjon Involverende planlegging Forelesningsnotat Innhold: Lean i byggeprosjekter er annerledes Muda (tap) i byggeprosjekter Variasjon og variasjonsårsaker De sju forutsetninger for sunne aktiviteter

Detaljer

Metode for prosessforbedring

Metode for prosessforbedring Metode for prosessforbedring Gry-Lene Johansen Økonomiavd. NTNU Metode for prosessforbedring Fase 1: Etablering Fase 2: Kartlegge dages prosess Fase 3: Analyse og omforming Fase 4: Implementering Evaluering/

Detaljer

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Lean Forum 2013 Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Hafslund Kundesenter Om Hafslund Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Luth & CO AS. Veiledning i rotårsaksanalyse

Illustrasjonsfoto: Luth & CO AS. Veiledning i rotårsaksanalyse Illustrasjonsfoto: Luth & CO AS Veiledning i rotårsaksanalyse Bakgrunn Bakgrunnen for denne veiledningen er en erkjennelse om at det ofte kan være vanskelig å identifisere de underliggende årsakene til

Detaljer

GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES. Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien

GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES. Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien INNHOLDSFORTEGNELSE Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Komme

Detaljer

Masterplan for innføring /utvikling av Lean

Masterplan for innføring /utvikling av Lean Masterplan for innføring /utvikling av Lean BBW juni 2013 Hvorfor hovedplan (masterplan)? Planen skal skape forutsetninger for et gjennombrudd for forbedringer. Master plan 11 Hoshin Utløser kjedereaksjon

Detaljer

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Lean introduksjon 2008 TPM Team Scandinavia Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Mål Riktig kvalitet Lavest kostnad Høy sikkerhet Høy moral Korteste ledetid JIT JIDOKA

Detaljer

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

Fra gult til svart belte!

Fra gult til svart belte! Lean Six Sigma Fra gult til svart belte! Følg vårt 4 trinns opplæringsprogram i Lean Six Sigma og bli Sertifisert Master Black Belt i Lean Six Sigma. Alt fra små nyetablerere til ledende internasjonale

Detaljer

Lean Forum Oslo Verdikjeder på tvers av Telenor. 15.Feb 2012 Ingeborg Svanes

Lean Forum Oslo Verdikjeder på tvers av Telenor. 15.Feb 2012 Ingeborg Svanes Lean Forum Oslo Verdikjeder på tvers av Telenor 15.Feb 2012 Ingeborg Svanes Verdikjeder på tvers av Telenor Bakgrunn Lean i Telenor Prosjekt eksempel The Telenor Lean Model describes the definition of

Detaljer

2. OPTIMALISERING ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL

2. OPTIMALISERING ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL 2. OPTIMALISERING ARTIKKEL ARTIKKEL S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL KJØTTETS TILSTAND 2010: Optimalisering LEAN, MEAN, MONEY MACHINE

Detaljer

med LEAN www.lillehammer.kommune.no

med LEAN www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring med LEAN som metode Fokus på tjenesteytingen Virkelighetsbeskrivelse Krav om bedre og flere produkter Uendrede eller færre økonomiske ressurser Kamp om hendene og kompetansen Dette

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Hva er Lean? Kapittel 2

Hva er Lean? Kapittel 2 Hva er Lean? Kapittel 2 Historiske perioder Håndverkssamfunnet Masseproduksjon Lean produksjon Menneske Høy kompetanse. Lav kompetanse, spesialist Kunnskapsrik. lagspiller Maskin Små universal maskiner

Detaljer

Kunnskap fremmer omdømme. MainTech konferansen 2015 Fremtidens Bergindustri

Kunnskap fremmer omdømme. MainTech konferansen 2015 Fremtidens Bergindustri Kunnskap fremmer omdømme MainTech konferansen 2015 Fremtidens Bergindustri Bård Olav Sugustad, Trondheim 8.4.2015 Bergindustrien i Norge Generelt lite kunnskap om næringen Internt utrykkes det behov for

Detaljer

Hjemme bra, med kommunale helse og omsorgstjenester har vi det best!

Hjemme bra, med kommunale helse og omsorgstjenester har vi det best! Pasient- og bruker sikkerhet Respekt Trivsel Medisinsk pleie Sosialt samvær Rask behandling Tid Inkludering Hjemme bra, med kommunale helse og omsorgstjenester har vi det best! Vi skal gi våre kunder en

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia LEAN Introduksjon 2009 TPM Team Scandinavia TPM Team Scandinavia Norges ledende spesialistselskap innen Lean som tilbyr tjenester til bedrifter som vil utvikle sin virksomhet slik at de på best mulig måte

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN INNHOLD Kort om formkravene i konkurransegrunnlaget Hva betyr LEAN i praksis? Rambølls prosjektledelsesmodell

Detaljer

Hva er Lean Sterkere effekt av Lean i Bygg-Team Erik J. Holm, Tekna frokostseminar 27. okt 2016

Hva er Lean Sterkere effekt av Lean i Bygg-Team Erik J. Holm, Tekna frokostseminar 27. okt 2016 Hva er Lean Sterkere effekt av Lean i Bygg-Team Erik J. Holm, Tekna frokostseminar 27. okt 2016 REELL PROSESS IDEEELL PROSESS Største utfordringer i større byggeprosjekter? Hvor vil dere ønske dere forbedringer?

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske

Produkter. Kompressorer Tørkere Blåsere (VOC) Vinsjer, luft og hydrauliske Historikk K. LUND Offshore har røtter tilbake til 1898 da herrene Lund og Vennemo starter K. Lund & co A/S i Kristiania, senere kalt Maskin A/S K. Lund & co Samarbeidspartner med Ingersoll Rand siden 1902

Detaljer

Lean konseptfase - forenkle forkorte og forbedre! Tenk om-

Lean konseptfase - forenkle forkorte og forbedre! Tenk om- 1 Lean konseptfase - forenkle forkorte og forbedre! Tenk om- 2 Tenk om... konseptfasen kunne følge et standardisert forløp? med avtalte aktiviteter og varighet for hver aktivitet.. hvor innholdet er veldefinert

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked»

Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked» Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked» Improvement Group AS Kjetil Bang-Olsen System og Sikkerhet AS Werner Pedersen Agenda Introduksjon Problemstilling for

Detaljer

Industriforum. Kick off forbedringsarbeid høsten 2010. Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30

Industriforum. Kick off forbedringsarbeid høsten 2010. Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30 Industriforum Kick off forbedringsarbeid høsten 2010 Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30 7 STERKE PRODUKSJONSNETTVERK Kick off forbedringsarbeid høsten 2010 Maarud Gaard, Disenå, fredag

Detaljer

Norges mest fleksible vindusprodusent

Norges mest fleksible vindusprodusent Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hoved fabrikken på Gilja, 5 mil øst for stavanger Ytterdører produseres på

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering

Detaljer

Veien til en pasient- og brukersikker kommune

Veien til en pasient- og brukersikker kommune Veien til en pasient- og brukersikker kommune Gullik Dokken virksomhetsleder Hjemmetjenesten Bodil Bøe Bettum enhetsleder Nes sykehjem Liv Hobbesland Holm rådgiver Hjemmetjenesten Tønsberg Pasient og brukersikker

Detaljer

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24.

Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. Forretningsutvikling og ledelse viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Qualisoft brukermøte 24. oktober Oddvar Bakken, Inner AS oddvar@inner.no, www.inner.no Innledning Hvorfor

Detaljer

Strategisk styring og organisasjonsutvikling

Strategisk styring og organisasjonsutvikling Strategisk styring og organisasjonsutvikling Christian Fredrik Mathisen Autorisasjonskurset 29. august - 2017 Introduksjon Organisasjoner er generelt dårlige på strategiimplementering Hvorfor er det slik

Detaljer

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt A- standard: The Statoil Way Vi setter standarden når vi er på vårt beste Sikker og effektiv drift Muligheter Vår atferd: A- standard Metoder: -Lederskap -Trening Etterlevelse i praksis Arbeidsprosesser

Detaljer

LEAN HISTORIER Tavlemøter

LEAN HISTORIER Tavlemøter LEAN HISTORIER Tavlemøter Verdistrømsanalyser 5S, Sortere, Strukturer, Skinne, Standardisere, Sikre Sløsing, venting, overproduksjon, kø, omarbeid Introduksjon LEAN, sett fra mitt ståsted 2 historier fra

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Velkommen til Hapro. The difference to your electronics

Velkommen til Hapro. The difference to your electronics Velkommen til Hapro The difference to your electronics LEAN FORUM INNLANDET 8 SEPTEMBER 2011 Forretningsidé Hapro skal dekke kundens behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og

Detaljer

HEMIT: Fra Kaos til Oppdrag itsmf - Oslo. Vegar Busse Prosessleder Oppdrag 07. November 2013

HEMIT: Fra Kaos til Oppdrag itsmf - Oslo. Vegar Busse Prosessleder Oppdrag 07. November 2013 HEMIT: Fra Kaos til Oppdrag itsmf - Oslo Vegar Busse Prosessleder Oppdrag 07. November 2013 Litt om meg og HEMIT Etter fullført utdanning startet jeg på IT-avdelingen ved Namdal Sykehus. Da med oppgaver

Detaljer

"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Lean & green - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse fra teori til praksis

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse fra teori til praksis Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse fra teori til praksis 14.10.14 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Agenda Metodikker: Inndeling. Sammenligning. Valg av riktig metode. Suksesskriterier.

Detaljer

Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse?

Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse? Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse? Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hovedfabrikken på Gilja, 5

Detaljer

Våre kunder er norsk industri, både landbasert og offshore.

Våre kunder er norsk industri, både landbasert og offshore. Lean i lag Marit Bolstad og Gunnar Andreas Aarvold Trondheim 23. september 2010 Historien om MainTech AS MainTech driver rådgivning innen: - drift og vedlikehold ld - inspeksjon og materialteknologi. Våre

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

Høringssvar på pasientorientert organisering

Høringssvar på pasientorientert organisering Høringssvar på pasientorientert organisering Fra IKT-sjef Per Olav Skjesol Dette innspillet er fra IKT-sjef og ikke et innspill fra IT-anvendelse. Forslaget er å etablere virksomhetsutvikling som et eget

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47 Innhold Introduksjon...13 Del I lean som globetrotter...15 KapIttel 1 Den norske modellen...17 1.1 Utviklingen av den norske modellen frem til andre verdenskrig..19 1.2 Produktivitet og gjenreisning...22

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU Lean i Norge Monica Rolfsen IØT, NTNU Den norske modellen Stor grad av likhet i lønn og status Omfattende velferdsstat Industrielle relasjoner/parter i arbeidslivet og forholdet mellom disse Human-centered

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk 9.9.15. Line Hurup Thomsen, fagrådgiver Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Velkommen til læringsnettverk 9.9.15. Line Hurup Thomsen, fagrådgiver Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Velkommen til læringsnettverk 9.9.15 Line Hurup Thomsen, fagrådgiver Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viktige områder/faktorer for å få til endringer i helsetjenesten Viktige områder for

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Formål: Regional strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge skal bidra til at; RHF ivaretar sørge-for-ansvaret HF-ene ivaretar det lovpålagte

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Lean i administrative tjenester. LEAN FORUM NORDVEST 28.April 2015

Lean i administrative tjenester. LEAN FORUM NORDVEST 28.April 2015 Lean i administrative tjenester LEAN FORUM NORDVEST 28.April 2015 Enkeltprosesser Verdikjede Vår reise mot kontinuerlig forbedring Forbedringsfokus Verktøyfokus Medarbeiderutvikling Ledelsesfokus 2 Fra

Detaljer

Norges mest fleksible vindusprodusent

Norges mest fleksible vindusprodusent Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hoved fabrikken på Gilja, 5 mil øst for stavanger Ytterdører produseres på

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

LEAN Sunt bondevett satt i system

LEAN Sunt bondevett satt i system LEAN Sunt bondevett satt i system Vi fokuserer på; LEAN i TINE, NORTURA og GENO i dag Litt av historia bak LEAN tankegangen Faktiske resultat i norske bedrifter LEAN fungerer i praksis 5 S system og orden

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Lean Construction og Involverende planlegging Hva er det og hva gjør vi?

Lean Construction og Involverende planlegging Hva er det og hva gjør vi? Lean Construction og Involverende planlegging Hva er det og hva gjør vi? Norges bygg- og eiendomsforening 13. september 2013 Trond Bølviken Direktør, Strategi, HR og HMS www.iglc2014.com Lean kan være

Detaljer

LEAN VEDLIKEHOLD. Sarpsborg 20. september 2011 Olav.Apeland.Haugen@hotmail.com Tlf: 97 77 78 56

LEAN VEDLIKEHOLD. Sarpsborg 20. september 2011 Olav.Apeland.Haugen@hotmail.com Tlf: 97 77 78 56 Sarpsborg 20. september 2011 Olav.Apeland.Haugen@hotmail.com Tlf: 97 77 78 56 Litt om meg selv: Norsk Hydro 17 år Vedlikeholdsspesialist/Overingeniør Contract Manager EPC/EPCI MC/Commissioning LEAD OFFSHORE/ONSHORE

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer