Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft"

Transkript

1 Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

2 Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår drift og vedlikehold av 44 kraftverk med samlet produksjon 7 TWh 20 heleide 24 deleide Produksjon: 3,4 TWh årlig GWh fra magasinkraftverk GWh fra elvekraft Eidsiva Vannkraft har ca. 200 ansatte, og forretningskontor på Lillehammer Anleggene er lokalisert i Oppland og Hedemark

3 Denne presentasjon kompletteres med litt demonstrasjon av Eidsiva Vannkraft sitt Prosesstyringssystem (PSS) og dets koblinger/ grenseoppganger mot bl.a. Vedlikeholdssystemet og ulike Kunnskapssystemer.

4 Kunnskap, kvalitet og vedlikehold i samspill - Vedlikeholdet skal ha kvalitet. - Kvalitet oppnås bl.a. gjennom vedlikehold - Kunnskap er nødvendig både for å oppnå kvalitet og for å gjennomføre vedlikehold. Det er en sammenheng.

5 Samhandling mellom kunnskap, kvalitet, og vedlikehold Ole Einar Bjørndalen Systematikk Kontinuerlig forbedringer Våge å gå nye veier Fokus på det som gir best bidrag Treningsdagbok og planer Tilstandkontroll på utøver og utstyr og legger om program når tilstanden tilsier det. Handterer dårlig vær (kartlegge og forbereder seg for alle aktuelle påkjenninger) Evaluere Rotårsaker Kompetanse hos støtteapparatet/medarbeidere Konstruksjon av utstyr Vedlikehold av utstyr Etterligne det som andre gjør godt Perfekt løp går foran plassering Når han ikke er verdens raskeste skiløper, skyter han i stedet raskere og går hardere inn mot standplass Riktig utstyr til en hver anledning

6 Definisjoner m.m. I det daglige tenker vi på alle 3 systemer som IT verktøy Alle 3 systemer må ses i sammenheng Definisjonene på de 3 systemene vil preges av hvem du spør og muligens av i hvilke sammenheng en spør. Jeg tror at definisjon av hva de enkelte systemer er gir relativ lite praktisk nytte. Se heller på hvilke funksjonalitet trenger vi samlet. En bør i den sammenheng også tenke på andre systemer f.eks. HR, Arkiv etc. som også har grensesnitt til de 3 systemene. For spesielt de spesielt interesserte legger det litt filosofering rundt definisjoner på de 3 siste arkene

7 Hva er viktig for en bedrift? Gjøre de riktige oppgavene, på riktig måte, til rett tid, med optimal bruk av resurser? Tilfredsstille eiere, kunder, ansatte og samfunnet? Det finnes mange alternative formueleringer? Ender det hele opp med at bedriften skal ha kontroll på sine arbeidsprosesser? Arbeidsprosessene er optimalisert Rollene er klare Arbeidsprosessene etterleves Arbeidsprosessene forbedres kontinuerlig Osv.

8 IT løsningen (Utfordringer) Leverandørene av ulike systemer dekker deler av våre samlede behov. Leverandørene vil selvsagt at kunden anvender mest mulig av funksjonaliteten i deres system. Noen eksempler: Vedlikeholdssystemet er ofte en del av bedriftens forretningssystem (ERP) Kvalitetssystemleverandører kan f.eks. ha ROS analyser og /eller de beveger seg via gapanalyser på kompetanse inn mot HR funksjonen osv. ERP har funksjonalitet til Kvalitetssystem Er kunnskapssystemet egentlig for en stor del på nettet? (Gratis og eller betalte tjenester) Hvem leverer Kunnskapssystem? SINTEF Lovdata? osv

9 Kartlegg behovet for funksjonalitet Tenk gjennom hvilke funksjoner som er nødvendig/trenger IT verktøy uten tanke på om det ligger inn under - Vedlikeholdssystem - Kvalitetssystem - Kunnskapssystem

10 Eksempler på nyttig funksjonalitet Beskrivelse av arbeidsprosesser med tilknyttet relevant informasjon Enhetlig utførelse av like oppgaver All informasjon vedlikeholdes på et sted All informasjon har en ansvarlig Den som endrer informasjon skal kunne finne ut hvor den anvendes. Gi nye medarbeidere raskt innsikt i hvordan selskapet fungerer. Kontinuerlig forbedring/læring Vedlikeholdsprogram Anleggshistorikk Arbeidsplanlegging Avviks og forbedringssystem Arkiv Generell og spesifikk kunnskap Osv. Dette relativt beskjedne utvalget er vel nok til at en spør om vi «tar vann over hodet»? Husk at vi driver kontinuerlig forbedring og ved å strebe mot dette, vil vi også under veis ha gode løsninger selv om de ikke er perfekt.

11 Plassering av funksjonalitet og grensesnitt i ulike systemer /ITverktøy Tenk nøye gjennom I hvilket system blir de enkelte funksjoner best ivaretatt Grensesnitt mellom de ulike IT systemer. Hvem er brukeren Vil valget medføre at brukeren må anvende en ny IT løsning eller er det bare ny funksjonalitet i et system som vedkommende allerede anvender. Hvor oppdateres felles data og hva importeres fra hvor. Forsøk å begrense datautveksling mellom ulike systemer /leverandører. Det blir alltid kostbarere enn antatt? Utfordringer ved nye versjoner i et system som påvirker andre samspillet med andre system. Osv.

12 Litt av det vi gjør i Eidsiva Vannkraft (EVk)

13 Litt av det vi gjør i Eidsiva Vannkraft (EVk) EVk er som alle andre preget av de IT løsninger som er valgt opp gjennom tiden. Her vil vi i hovedsak konsentrere oss om Prosesstyringssystem og Vedlikeholdssystem Innfører et prosesstyringssystem (PSS) som fanger opp mye av det som ligger i et kvalitetssystem. Har vedlikeholdssystem (IFS) Benytter ulike interne og eksterne Kunnskapssystemer Fokuserer på samspillet med andre eksisterende ITsystemer herunder Vedlikeholdssystem og Kunnskapssystemer (både interne og eksterne) Informasjon skal vedlikeholdes på et sted og gjøres tilgjengelig for de som har behov. Forbedringsforslag skal komme raskt til den som skal behandle forslaget og følges opp inne rimelig tid. Etterlevelse er viktig, men også en utfordring.

14 Grovinndeling mellom PSS og IFS samt noen andre systemer I PSS finnes bl.a. Hvordan vi utfører våre arbeidsprosesser Funksjonalitet for kontinuerlig forbedring Håndtering av systemavvik Gjennomføre systemrevisjoner Dokumentasjon overfor myndigheter I IFS finnes bl.a. Anleggsspesifikk informasjon FV program Historikk til hvert objekt Avviks /feilhåndtering for de enkelte objekt Arbeidsplanlegging Dokumentasjon overfor myndigheter I tillegg har EVk bl.a. Teknisk arkiv (Historisk betinget. Kan /bør ligge i vedlikeholdssystemet?) Eget korrespondanse /sakarkiv (IFS har funksjonalitet)

15 Tillegg vedr. definisjoner (1) (Ikke bearbeidet) Hva er Kunnskapssystem. Noen stikkord Når en stiller spørsmål om definisjon til kunnskapsrike personer, får en både unnvikende og sprikende svar. Her er noen stikkord bearbeidet: Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne for en bestemt hensikt. Kunnskapsforvaltning betyr å fange, forstå, skape, dele og anvende kunnskap. Kunnskapssystem er et IT system til hjelp i kunnskapsforvaltning Informasjon som er samlet inn systematisk og bearbeidet av erfarne fagpersoner. Gjort tilgjengelig for de som trenger det. Rett informasjon til rett tid og anledning Ikke anleggsspesifikk, men mot anleggstyper Hva med veiledning til en forskrift, en anbefalt norm osv.? Osv.

16 Tillegg vedr. definisjoner (2) (Ikke bearbeidet) Hva er Vedlikeholdssystem. Noen stikkord Oversikt over hva som skal utføres på hvert objekt All informasjon som trengs for å utføre jobbene Historikken for hvert objekt Blir etter hvert mye erfaringer, knyttet opp mot spesifikke anlegg. (Kan ikke uten videre samles for en anleggstype, men er det likevel etter hvert også et kunnskapssystem? Periodisk vedlikehold Avviksbehandling Forbedring av utførelse og innhold Osv.

17 Tillegg vedr. definisjoner (3) (Ikke bearbeidet) Hva er Kvalitetssystem. Noen stikkord ISO 9001 Hvordan skal de ulike arbeidsprosesser utføres Følge opp at arbeidsprosesser leverer det som er forutsatt og de gjennomføres rasjonelt Sikre oppfyllelse av lover forskrifter samt andre interne og eksterne krav Avviksbehandling Kontinuerlig forbedring Osv.

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Den innholdsstyrte utviklingsprosessen

Den innholdsstyrte utviklingsprosessen Den innholdsstyrte utviklingsprosessen Av Nina Furu, Webkvalitet AS, www.webkvalitet.no Dette dokumentet beskriver hvordan vi jobber med nyutvikling og forbedring av websider i konsulentselskapet Webkvalitet.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer