LEAN ER en arbeidsmåte som tar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEAN ER en arbeidsmåte som tar"

Transkript

1 LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra A til Å arbeidsbeskrivelse og verktøy\lean ABC andre utgave oppdatert 10-12

2 HVA ER LEAN LEAN ER en arbeidsmåte som tar utgangspunkt i brukernes behov, og hva som kan skape verdi for brukerne. Lean baserer seg på medarbeidernes kompetanse og kunnskap om arbeidsoppgavene. Forbedringsforslagene kommer fra medarbeiderne.

3 LEAN STIKKORD Arbeidsprosess BESKRIVELSE Er en verdikjede som består av et sett sammenhengende aktiviteter som finner sted for å levere en tjeneste Aktivitet Verdikjede Sløseri Forbedringsforslag Overordnet planlegging Lavthengende frukter Juveler Lean i daglig drift P D C A Aktivitet er alle små og store oppgaver/handlinger vi utfører for å levere en tjeneste. Noen eksempler; logge inn på PC, skrive epost, arkivere, hente mappe i arkiv, lete etter noe, hente på lager, dusje en pasient, møtedeltakelse, besvare telefonhenvendelse, drøfte med kollega Verdikjede fordi vi har fokus på aktiviteter som gir verdi for brukeren og vi luker ut sløseri Er aktiviteter som ikke er- eller som i liten grad er verdiskapende for brukeren (kunden/pasienten/eleven/barnet..) Er endringsforslag eller spørsmål fra alle medarbeidere, de har ofte god kjennskap til hvordan ting fungerer Noen ideer krever overordnet planlegging og vil ta tid å innføre Forbedringsforslag som er raske og enkle å innføre og som gir middels effekt Forbedringsforslag som er raske og enkle å innføre og som gir høy effekt Kjennetegn på enheter som har tatt i bruk lean som arbeidsmetode: gjennomfører faste tavlemøter, medarbeidere har to oppdrag; utfører og utvikler. Avdelingen preges av standarder, arbeidsbeskrivelser og arbeidsmetoder. Alle kjenner til P-D-C -A metodikken PLAN -planlegg, DO -test ut, CHECK evaluer-hvordan virket det, ACT iverksett (plan - do - check - act Tavlemøter Er korte møter ved forbedringstavla. Gjennomgang av status avdelingens mål/resultat/tiltak. Her drøftes innkomne forbedringsforslag Forbedringstavle (leantavle) Ei tavle som synliggjør avdelingens mål og resultat, har egen plass til forbedringsforslag og synliggjør miljø- og driftsrelaterte forbedringstiltak. Viser hvor langt i P-D-C -A løpet forbedringsforslaget er kommet. Har egen plass til 5 S revisjon 5 S Sortere -systematisere - skinne -standardisere sikre Arbeidsstandard Gevinster Prosjektgruppe (forbedringsteam) Kortfattet, tydelig beskrivelse som setter rammene for hvordan vi utfører oppgavene i avdelingen. Eksempelvis ettpunktleksjoner Verdi for brukeren medarbeidertilfredshet effektivitet (mer igjen for pengene, arbeider smartere økt kvalitet) Et utvalg medarbeidere som har kjennskap til den utvalgte arbeidsprosessen

4 FASER INNFØRINGSPROSJEKT DE ULIKE FASENE I INNFØRINGSPROSJEKTENE 1 Planlegge 2 Kartlegge (AS IS) Formål- Holde prosjektet på skinner Leder velger arbeidsprosess, prosjektgruppe og beskriver formålet. Samhandler med veileder underveis. Leder = prosjektleder, har ansvar for å reservere møterom og projektor. Leder legger til rette for at ressursene (prosjektgruppa) blir fristilt fra arbeidet når de skal delta i prosjektet Formål- få fram det korrekte bildet avhvordan vi gjør det i dag Gjennomføres med eller uten intervju. Prosjektgruppas medlemmer er sentrale kunnskapsformidlere Gråpapirsesjoner: Arbeidsprosessen beskrives ved hjelp av gule post it lapper på gråpapir som viser detaljene og rekkefølgen i arbeidsprosessen/verdikjeden 3 Forbedre (TO BE) Formål- komme fram til forslag til framtidig arbeidsprosess Søk og finn sløsinga 4 Implementere Formål- få på plass ny løsning Forslag til forbedringstiltak på blå post it. (Alt er tillatt) Forslagene vektes etter innsats og effektmatrise Handlingsplan for forbedringstiltak, estimere innspart tid, ansvar og tidfest Intro og handlingsplan for arbeidsstandarder Intro og gjennomføring / handlingsplan for 5 S 5 Produksjonsstyring Leder avklarer om forbedringene påvirker tjenesteleveransen Når behov; leder utarbeider forslag til ny tjenestestandard (til politisk behandling) 6 Kontinuerlig forbedring Formål- sikre at avdelingen er rustet for arbeidsmetoden i daglig drift Evaluering og rapport Bruk av forbedringstavler Få på plass tavleregler og plan for gjennomføring Gjennomgang av forbedringsforslag Formål- tilbakemelding til prosjektledelsen og rapport ved prosjektslutt Gjennomføres som en del av siste arbeidsøkt «kontinuerlig forbedring Leder (og prosjektgruppe) besvarer spørsmålene i lysbilde

5 LEAN I DAGLIG DRIFT Overgang fra innføringsprosjekt til kontinuerlig forbedringsarbeid i daglig drift Det er kun et utvalg av dine medarbeidere som har deltatt i prosjektgruppa, derfor er det nå tid for å involvere øvrige medarbeidere. Forankring av lean i enheten ligger i lederoppdraget Synes du dette er litt vanskelig? Du er ikke alene om det, du vil bli tryggere etter hvert Be om hjelp når du trenger det, for eksempel fra lederkollega eller prosjektleder for Bølgen Alle som har kjennskap til lean som metode vet at dette må modnes. Gran kommune har valgt å ta i bruk noen få av de mange leanverktøyene som finnes Lean er kultur, og medarbeiderskap, metoden og forståelsen er like viktig som verktøyene Tavlemøter Tavlemøter handler om mål og resultatoppfølging, forbedringsforslag og oppfølging av handlingsplaner Gjennomfør tavlemøter etter planen Når du og medarbeiderne dine er klar for det lar du ledelsen av tavlemøtene gå på rundgang Korte møter (fra 5 til 15 min max) Alle står ved tavla Integrer tavlemøtene i et allerede fastsatt møte Start med status avdelingens mål og resultat Har det kommet opp forbedringsforslag? Si noe om dine forventninger og minn medarbeiderne på at alle har to roller; utfører/utvikler Du har tre handlingsplaner: 1) forbedringstiltak 2) 5 S og 3) innføring av arbeidsstandarder. Gjennomgå status. Gjennomgå status for handlingsplanen med vedtatte forbedringstiltak orienter om endringer /oppdateringer 5S revisjon starter når du har gjennomført 5 S arbeid og når nyetablerte standarder er iverksatt Forbedringsforslag Alle medarbeidere er bidragsytere Alle forslag er velkomne. Prioriter målrettede tiltak. Behandle ideéne etter innsats- og effektmatrisen. Begrens antallet forbedringstiltak for ikke å miste oversikten over effekten. Løft inn nye tiltak etterhvert Flytt forbedringslappene i P D C A rutene for å vise framdrift

6 Forbedringsteam Noen forbedringsforslag kan være av slik en art at de sprenger rammene for tavlemøte. Anbefalingen er at du velger ut forbedringsteam som arbeider videre med dem Utarbeid en plan for gjennomføring, heng opp på tavla for å synliggjøre informasjon underveis Vurder om du har nytte av å ta i bruk fasene fra innføringsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Følg opp forbedringstiltakene i handlingsplanen som ble besluttet i innføringsprosjektet Heng opp handlingsplanen på forbedringstavla, da vil alle medarbeiderne følge med og se hvor langt i P-D-C-A løpet forbedringstiltakene er kommet 5 S 5 S revisjon Følg opp handlingsplanen som ble besluttet i innføringsprosjektet Oppslag på forbedringstavla Ajourhold planen 5 S revisjon er tiltak som enheten benytter for å ivareta standardene som er besluttet Start opp med revisjon når 5 s er gjennomført og standarder er på plass Gjennomføres av revisjonsteam på 2-3 medarbeidere Beslutt hvor ofte dere gjennomfører revisjon Resultat av 5 S revisjon og 5 S tiltak henges opp på forbedringstavla Arbeidsstandarder Følg opp handlingsplanen som ble besluttet i innføringsprosjektet Heng opp handlingsplanen på forbedringstavla Ajourhold handlingsplanen Forvent at medarbeidere følger standard som er besluttet Gjennomfør tiltak for å sikre at arbeidsstandardene etterleves for å unngå å falle tilbake til tidligere praksis Problemløsning Når det oppstår problem kan du ha nytte av å ta i bruk problemløsningsmetodikk Det finnes ulike metoder for problemløsning

7 Problemløsningsmetode Eksempel på enkel problemløsningsmetode er «5 hvorfor» Hold fokus på tema Involver medarbeiderne Kommer til bunns og finner den egentlige årsaken til problemet

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer