Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014"

Transkript

1 1

2 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer i rutiner og arbeidsprosesser for å skape en effektiv organisasjon. 2 Rask adopsjon Fylkeskommunen skal ta i bruk ny teknologi og nye prosesser raskt for å kunne dra nytte av de gevinstene som dette gir. Imidlertid skal alltid kost/nytte perspektivet tas inn i vurderingene. 3 Utnytte potensialet i eksisterende løsninger Lage en oversikt over alle fagsystemer/fellessystsmer med tilhørende moduler. De modulene som ikke benyttes skal avvikles. De modulene som benyttes skal tas fullt i bruk der dette er hensiktsmessig I løpet av 2. halvår av 2011 Dette er en kontinuerlig prosess. I løpet av 2011 Ressursgruppe Effektivisering 1 Elektronisk fakturering RFK skal sende faktura elektronisk til mottakere. Det skal samtidig legges til rette for at inngående fakturaer mottas elektronisk. Elektronisk fakturering skal tas i bruk 1. halvår av

3 2 Videokonferanse Videokonferanseløsninger skal bli mer tilgjengelig for medarbeidere. Web kamera på PC'ene skal vurderes installert der det er hensiktsmessig. Det skal utvikles retningslinjer for hvordan møtevirksomhet kan gjennomføres ved bruk av videokonferanseløsninger. 3 Norsk helsenett RFK ved Tannhelse Rogaland skal ta i bruk tjenester i Norsk helsenett. RFK skal være en pådriver for å få nye meldinger tatt i bruk så snart som mulig. 4 BEST RFK skal benytte BEST integrasjonsløsning (Bedre Elektroniskte Tjenester og Samhandling ) for å effektivisere kommunikasjon med andre arkivsystem utenfor RFK. Innen 2011 skal retningslinjer for møtevirksomhet foreligge. I 2012 skal konferanseløsninger installeres der det etter en kost/nytte vurdering er behov for dette. Innen 2014 skal reisetid til møter være kraftig redusert. Innen 2014 skal alle meldinger i Tannhelse Rogaland fkf sendes digitalt via Norsk Helsenett. BEST skal være etablert og testet ut innen 1. halvår av 2011 I løpet av 2012 skal all inngående og utgående korrespondanse foregå elektronisk med virksomheter som støtter BEST løsningene. Alle Tannhelse Rogaland fkf Eksterne tjenester 1 e-dialog RFK skal gjennom bruk av IKT og e- dialog legge til rette for økt lokalpolitisk engasjement og innbyggernes medvirkning. I løpet av 2011 skal en ny nettportal være i drift i RFK. I løpet av 1. halvår av 2012 skal det etableres mulighet for e- dialog via nettportalen., Kommunikasjonsavd. 3

4 2 Interaktive tjenester med publikum RFKs tjenester skal benytte tilgjengelige digitale og interaktive løsninger der personvern og sikkerhet er ivaretatt. Dette tiltakspunktet henger sammen med tilsvarende punkt under fokusområdet Effektivisering. Etablering av slike tjenester er en kontinuerlig prosess. 3 Prosjektrom Det gjøres tilgjengelig et brukervennlig prosjektverktøy gjennom nettportalen som skal benyttes i interne/eksterne prosjekter som gjennomføres i regi av RFK. Innen 2012 skal et prosjektverktøy være tilgjengelig for interne og eksterne brukere. Organisering 1 Bedre utnyttelse av IKTressurser Det skal etableres en administrativ arbeidsgruppe som skal vurdere en bedre utnyttelse av de samlede IKTressurser. 2 Etablere Serviceavtaler Etablere serviceavtaler mellom IKTog en og systemeier for å bli enig om hva som skal leveres av IKT-tjenester. Innholdet i avtalen skal kommuniseres ut til brukerne og IKTpersonell for å avklare forventninger. 3 Formalisere bruk av ressursgrupper og superbrukere Bruken av ressursgrupper i RFK skal formaliseres for å sørge for at applikasjonene blir videreutviklet og benyttet på best mulig måte. Alle rollene som skal tilligge en I løpet av 2011 etableres en arbeidsgruppe. Senest i 2012 skal det konkluderes og eventuelle tiltak iverksettes. I løpet av I løpet av 2011 Systemeiere 4

5 applikasjon skal fylles med jobbfunksjon. Systemeiere skal ha etablert ressursgrupper med den nødvendige kompetanse og bemanning. Kvalitet 1 Arbeidsprosesser skal gjennomgås ved nye prosjekter Utarbeide en metode for hvordan en analyse av arbeidsprosesser skal gjennomføres. Identifisere alle arbeidsprosesser. Når det innføres nye IKT-løsninger skal det alltid gjennomføres en arbeidsprosess analyse for å identifisere muligheter for å arbeide smartere. 2 Kilden skal levere/registrere data inn i RFKs løsninger Kilden der informasjonen oppstår, skal levere/registrere data i RFK sine systemer. Hensikten er å øke kvaliteten på data som kommer inn i RFKs systemer. I løpet av 2011 skal mal være tilgjengelig I løpet av 2011 skal arbeidsprosesser være identifisert. I løpet av 2012 skal alle arbeidsprosesser være analysert. I løpet av 1. halvår av 2012 skal alle eksisterende arbeidsprosesser gjennomgås og det skal identifiseres hvordan data kommer inn i systemene. I løpet av 2. halvår av 2012 skal digitale skjema for de fleste eksterne data være ferdig. I løpet av 2012 skal alle fellessystemer være integrerte. Systemeier Systemeier Systemeier Systemeier 5

6 3 Riktig kvalitet på alle tjenester Det skal innføres et kvalitetssystem i RFK for å sikre at alle tjenester leveres med riktig kvalitet. Dette skal være en integrert løsning på intranettet. 4 Riktig kvalitet på IKT tjenester For å sikre riktig kvalitet på IKT tjenester skal ITIL arbeidet videreføres i den sentrale IKT-funksjonen. Det opprettes en prosjektgruppe for å få ITIL inn i organisasjonen. I løpet av perioden skal et IKT-basert kvalitetssystem tas i bruk i RFK. I løpet av perioden skal utvalgte ITIL prosesser i den sentrale IKTfunksjonen innføres. Kompetanse 1 Komme i gang kurs Folkevalgte, ledere og andre medarbeidere skal ved behov gjennomføre et Komme i gang -kurs. Kurset skal utarbeides 1. halvår 2011 og deretter holdes jevnlig. 2 E-læring E-læringsplattform innføres. Tilrettelegge for at alle PC'er kan se video på PC'en. 3 Superbrukere Superbrukere skal oppgraderes slik at disse har nødvendig kompetanse. I løpet av 1. halvår av 2011 Innen 2012 skal det være på plass en e-lærings plattform. Innen 2013 skal alle medarbeidere i RFK kunne benytte video og lyd på sin arbeidsstasjon I løpet av Systemeier 6

7 Teknologi 1 Full støtte for windows- og macklienter Tilrettelegge for at arbeidsmaskiner med kjente operativsystemer kan koples til RFKs nett. 2 Unified communication Utarbeide en samhandlingsstrategi (samspill mellom lynmeldinger, epost, video, telefoni, skjema, mv. ) (unified communication) for medarbeidere. 3 Rask oppdatering av versjoner RFK skal som hovedregel minst ha nest siste hovedversjon av et produkt. I løpet av 2011 skal maskiner med Windows 7, XP og Mac OS X være operativsystem som er fullt støttet i nettet. I løpet av 2011 utarbeide en samhandlingsstrategi. I løpet av 2012 iversette tiltak som er utledet av samhandlingsstrategien. Kontinuerlig 4 Driftsstrategi Gjennomføre en revisjon av dagens IKT-driftsmodell for å se om denne kan forbedres. Det vil si å vurdere om det skal gjøres endringer på tekniske løsninger, driftsmodeller, organisering og ellers annet som vil bidra til at driftstjenester leveres i tråd med inngåtte serviceavtaler. Behov for vaktordning vurderes. I løpet av Lagringsbehov Overgang fra papirarkiv til elektronisk lagring gjør at lagringsbehovet vokser betydelig. I tillegg lagres det også mer og mer mediafiler som også tar stor plass. I løpet av 2011 skal det utarbeides en lagringsstrategi for data. 7

8 6 Katastrofeløsning (Disaster - Recovery) Revidere og forbedre katastrofeløsning for å sørge for at applikasjonene er tilgjengelige selv ved alvorlige driftsforstyrrelser. 7 Single sign on (Single Sign On: Samme brukernavn og passord for innlogging i alle systemer) Videre innføring av single sign on på applikasjoner som er i bruk i RFK. I løpet av 2011 skal en forbedret katastrofeløsning være etablert I løpet av 2012 skal alle applikasjoner benytte samme brukernavn og passord for innlogging i alle systemer. 8 Teknologiplattform Teknologisk plattform skal gjennomgå en revisjon for å se om denne skal endres for å ta inn nye/andre teknologiske endringer. I løpet av 2011 skal teknologiske plattformen være revidert. Grønn IKT 1 Redusere energiforbruk ved å endre reisevaner Fokusere på bruk av teknologiske løsninger som videokonferanse for å redusere reiseaktivitet. 2 Papirforbruk Utarbeide en plan for å finne aktuelle tiltak for å redusere papirbruken i RFK. Tiltak kan være å etablere en holdningsendring hos alle medarbeidere for å redusere papirforbruk og å gjøre distribusjon av dokumenter elektronisk. Innen 2014 skal reisetid til møter være kraftig redusert. Se punkt under satsingssområde Effektivisering Innen 2011 redusere papirforbruk med 10% Innen 2013 redusere papirforbruk med 25% 8

9 3 Slå av PC'er når de ikke er i bruk Etablere teknisk løsning som automatisk skrur av PC'ene etter endt arbeidsdag. 4 Datarom Gjøre en analyse av hvilke tiltak som kan gi en effekt for å redusere energiforbruk og å utnytte varme fra datarom for deretter å iverksette tiltakene. I løpet av 2011 sørge for at samlet energiforbruk for PC'er reduseres. I løpet av 2011 analysere muligheter for energioptimalisering. I løpet av 2012 iverksette tiltak. 9

10 10

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer