MILJØSTYRING. i NHO Service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØSTYRING. i NHO Service"

Transkript

1 MILJØSTYRING i NHO Service

2 Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som organisasjon internt. Det er lett å tenke at vi som en kunnskaps- og kontorenhet ikke utgjør den store miljøbelastning. Men virkeligheten viser at en slik prosess for det første leter frem relevante miljø og kostnadsforbedringer selv for oss. Dernest og ikke minst gir grunnlag for mer struktur og samarbeide i organisasjonen. Vår erfaring er at suksessen avhenger av fornuftige og lystige løsninger, forankring i toppen og fremfor alt en drivkraft som holder tråden. Vi er ikke tvil om at når NHO Service kan få sånn glede av prosessen, vil våre medlemmer få virkelig stor uttelling. Erfaringene så langt er da også at fellesskapet profiterer stort på felles løsninger og motivasjon, prosesser som kan gjøres sammen og måleparametere som egner seg for sammenligning. Kampen for det ytre miljø har for oss blitt en indre drivkraft. Kontakt oss gjerne - vi deler våre erfaringer med glede. Med vennlig hilsen 2 Petter Furulund adm.dir. NHO Service

3 Miljøledelse Miljøstyring Miljøpolitikk Miljøanalyse Miljøtiltak Miljøopplæring Miljøkommunikasjon Miljømålinger Miljøorganisasjon Miljørevisjon Miljøsertifisering Miljøforbedring Miljøutfordringer 3

4 Miljøstyring NHO Service miljøstyringssystem er utarbeidet, iverksatt og driftes i henhold til NS EN ISO 14001:2004, 2. utgave desember Vi har etablert, dokumentert, iverksatt, vedlikeholder og forbedrer kontinuerlig vårt miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden. Slagord: Miljø er DELFIN 4 Delfin betyr: D - Delfin: Alle medarbeiderne sitt miljøstyringssystem E - Elektronisk: Alle medarbeider skal bruke vårt elektroniske miljøsystem L - Læring: Alle medarbeider skal få opplæring i bruk av miljøsystemet F - Forbedring: Alle medarbeidere bidrar til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem I - Initiativ: Alle medarbeider skal vise selvstendig initiativ til å bruke miljøsystemet N - Nytteverdig: Alle medarbeidere skal se nytteverdien av å aktivt bruke miljøsystemet.

5 5 Miljøpolitikk NHO Service skal fremstå som en miljøbevisst organisasjon som går foran og utvikler en bærekraftig bransje. NHO Service øverste ledelse har fastsatt miljøpolitikken og formidlet denne til alle våre medarbeidere via Personalveiviseren. Ledelsen forplikter seg til kontinuerlig å arbeide med forbedringer av miljøstyringssystemet. NHO Service har utført en miljøanalyse og definert vesentlige miljøaspekter NHO Service har fastsatt egne miljømål over de miljøaspekter som påvirker miljøet negativt NHO Service har utabeidet et miljøprogram med handlingsplaner som årlig revideres av ledelsen NHO Service holder oversikt over lover og forskrifter som relateres til miljø NHO Service gir alle medarbeidere miljøopplæring

6 Miljøanalyse NHO Service har etablert, iverksatt og vedlikeholder prosedyre for å identifisere og fastsette hvilke miljøaspekter (miljøanalyse) som er vesentlig for våre aktiviteter, produkter og tjenester. Miljøaspekt som forurenser: Naturressurser 6 Miljøaspekt Luft Vann Jord Resirkuleres Forbrukes Kjemikalier x Vesentlig Plastdunker x Uvesentlig Papir x x Vesentlig Papp x Vesentlig Plast x Uvesentlig Engangsartikler x Vesentlig Bensin x Uvesentlig Diesel x Uvesentlig EE-avfalll x Vesentlig Restavfall x Vesentlig Elektrisitet Vesentlig Analysen viser de vesentlige miljøaspekter med prioritering som gjelder internt hos NHO Service. Følgende fargekode gjelder for prioritering: 1. prio=rød 2. prio=orange 3. prio=grønn

7 7 Miljøtiltak NHO Service har iverksatt miljøtiltak for de vesentligste prioriterte miljøaspekter som negativt påvirker vårt miljø. Kilde Papir Papp Engangsartikler Kjemikalier EE-avfall Elektrisitet Restavfall Miljøtiltak NHO Service har besluttet at hver medarbeider er selv ansvarlig for å kildesortere sitt eget avfall slik at mengde restavfall minimaliseres. NHO Service har besluttet at hver medarbeider er selv ansvarlig for å kildesortere sitt eget avfall slik at mengde restavfall minimaliseres. NHO Service har besluttet at pappkrus skal byttes ut med personlige miljøkrus for alle ansatte. NHO Service har besluttet at fargepatroner (toner) fra kopimaskin, printere og telefaks er et vesentlig miljøaspekt som skal samles inn NHO SERVICE har besluttet å tilrettelegge for å samle EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) i kasser plassert sentralt i avdelingen. NHO SERVICE har besluttet at PC og lys skal slås av ved dagens slutt. NHO SERVICE har besluttet å tilrettelegge for daglig innsamling av restavfall fra hvert kontor og møterom. Restavfallet kastes i kasse merket restavfall plassert sentralt i avdelingen.

8 8 Miljøopplæring NHO Service gjennomfører et miljøopplæringsprogram som skal sørge for at samtlige medarbeider få opplæring og kompetanse innen miljøstyringssystemet. 1. Innhold i opplæringsprogrammet 2. Generell gjennomgang av miljøstyringssystemet 3. Hvorfor gjør NHO Service dette? 4. Hvordan skal det gjennomføres? 5. Opplæring og gjennomgang av miljøprosedyren 6. Gjennomføring av miljøquiz Utdeling av kursbevis og dokumentasjon

9 9 Miljøkommunikasjon NHO Service kommuniserer miljøstyringssystemet internt via Personalveiviseren som også inneholder HMS- og kvalitetssystemet. Til ekstern kommunikasjon brukes våre nettsider under menyvalget Medlemsservice/Miljøledelse Internt i Personalveiviseren Eksternt på

10 Miljømålinger NHO Service gjennomfører målinger av prioriterte vesentlige miljøaspekter slik at det kan settes måltall og utviklingen kan følges over tid. Kildesortering av papir Forbruk av engangsartikler 10 I 2007 brukte NHO Service ark kopipapir dvs pr. medarbeider. Dette skal reduseres årlig med 10%. I 2007 brukte vi anslagsvis engangskopper. Innføring av personlig miljøkopp har senket forbruket til ca. 500 gjestekopper dvs. en nedgang på 95.8%

11 Miljøorganiasjon NHO Service har nedsatt en gruppe som internt kalles Delfin-gruppen som står for implementering, vedlikehold og opplæring i miljøstyringssystemet Anne Jensen, direktør Overordnet ansvar for miljøstyringssystemet Tore Barlo, bedriftsrådgiver kvalitet og miljø Ansvar for vedlikehold av miljøstyringssystemet Ledelsens representant Susanne Strand, sekretær Ansvar for opplæring av nye medarbeidere i miljøstyringssystemet Overvåke at miljøprosedyrene blir fulgt 11

12 Miljørevisjon NHO Service gjennomfører intern revisjon av miljøstyringssystemet ved at to medarbeidere hvert kvartall oppsøker alle arbeidsplasser og stiller spørsmål i forhold til en sjekkliste. Det kåres en vinner hvert kvartal som mottar kvartalets miljøpris. Prosedyre Beskrivelse Versjon Intern revisjon Hensikt og omfang Gi ledelsen et objektivt og uavhengig pekepinn hvorvidt miljøstyringssystemet etterleves og prosedyrer følges. Trinn Handling Referanse Miljøansvarlig utarbeider en revisjonsplan med et revisjonsteam bestående av to medarbeidere for gjennomføring av interne revisjoner av miljøstyringssystemet. Miljøansvarlig utarbeider en sjekkliste som skal gjennomføres av revisjonsteam og rapporteres til miljøansvarlig etter endt periode. Revisjonsteamet utarbeider en revisjonsrapport etter endt periode som sendes til miljøansvarlig for arkivering. Revisjonsteamet kårer en vinner av den kvartalsvise miljøprisen som deles ut på personalmøte eller lignende passende anledning. Miljøansvarlig sammenfatter funn fra revisjonene i miljørapport som legges frem under ledelsens gjennomgang Revisjonsplan Revisjonssjekkliste Revisjonsrapport Ledelsens gjennomgang

13 13 Miljøsertifisering NHO Service ble sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004 den 29. april 2008 av Moody International Certification AS. Revisjonsleders generell inntrykk av NHO Service er meget godt. Virksomheten har funnet gode målsetninger og miljøaspekter for kontoret. Samtidig jobbes det for økt miljøbevissthet blant medlemsbedriftene i NHO Service og i NHO-systemet forøvrig.

14 14 Miljøforbedring NHO Service bruker styringsmodellen kjent som PDCA (Plan-Do-Check-Act) for utarbeiding og kontinuerlig forbedring av sitt miljøstyringssystem. Plan NHO Service har fastsatt de mål og prosesser som er nødvendig for å levere resultater i henhold til miljøpolitikken Do NHO Service har gjennomført de prosessene som er nødvendig for oppnå og beholde en miljøsertifisering Check NHO Service overvåker de mål som er beskrevet i miljøstyringssystemet Act NHO Service gjennomfører intern revisjon og ledelsens gjennomgang for å sørge for kontinuerlig forbedring av systemet Act Check Plan Do

15 15 Miljøutfordringer Hva gjør NHO Service mot omverden? Holder seminarrekken Miljøledelse som hjelper bedrifter frem til sertifisering etter ISO Deltar i Regjeringens Panel for miljøbevisste innkjøp som utarbeider miljøkriterier for ulike bransjer Tilpasser Høyeste verdi med miljøkriterier etter hvert som miljøpanelet lanserer disse Holder foredraget En bærekraftig bransje

16 NHO Service Pb Majorstuen 0305 Oslo Telefon: Besøksadresse: Essendropsgate 3. 8 etg. Middelthuns gt etg. (ultimo 2008) Miljøledelse Miljøstyring Miljøpolitikk Miljøanalyse Miljøtiltak Miljøopplæring Miljøkommunikasjon Miljømålinger Miljøorganisasjon Miljørevisjon Miljøsertifisering Miljøforbedring Miljøutfordringer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer