Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av en felles prosjektmodell i politiet"

Transkript

1 Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet

2 Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter Politianalysen: «Selv om mye er gjort de siste årene og gode IKTprosjekter er gjennomført, har politiet behov for å øke organisasjonens kompetanse innen styring og gjennomføring av komplekse IKT-prosjekter.» 22. juli-kommisjonen: «Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak.» Kvalitetssikrer for Merverdiprogrammet: «Eierstyringen i politiet representerer en utfordring og har et forbedringspotensiale.»

3 Hva sier lederne i politiet (sommer 2013)? Gjennomfører vi de riktige prosjektene? Svak porteføljeforståelse og helhetstenking Mangel på felles målbilde og retning for hele etaten Produserer «for skuff» gjennomfører man riktige prosjekter? Er eierskapet riktig plassert? Prosjekteier har ikke tilstrekkelig myndighet Uklart eierskap og kommunikasjonslinjer Uklar bestilling Samspillet mellom prosjekt og linje Manglende samarbeid mellom prosjekt og linje Overlevering fra prosjekt til linje Manglende brukerinvolvering Prosjektbegrepet misbrukes for linjeaktiviteter Behov for metode for prosjektstyring For lite fokus på konseptvalg dette forankres ikke i ledelsen Bruker ikke nok tid på tidlig faser (hva skal vi ha og hvorfor) Identifisere og ta ut gevinster/nytte Ressursstyring Hvem er prosjektleder og kan lede prosjekt? Prosjektledelse er et fag! Ressurser blir «smørt tynt» utover, prosjekter tar laaaang tid

4 Hva skal til for å få til gjentagende suksess? 1. Enhetlig metode, verktøy og teknikker for program og prosjektstyring Konseptutredning og planlegging bruk nok tid på tidlig fase Gevinstrealisering planlegg for suksess Verktøystøtte for å sikre disiplin, at prosessene følges og nødvendig oversikt 2. Erfaringsdeling satt i system kontinuerlig forbedring 3. Bruke program- og prosjektledelse som har dybdekompetanse om prosjektledelse/-styring

5 En felles prosjektmodell er avgjørende for gjentagende suksess Politiets prosjektmodell Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere gevinster BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Oppdragsgiver Prosjekt Oppdragsgiver Helse Sør-Østs prosjektmodell B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Behovs-/ idéfase Foranalyse-/ konseptfase Planleggings-/ forprosjektfase Gjennomføringsfase Pilotfase Ibruktakelsefa se Drifts / gevinstrealiseringsfase

6 Mål med å etablere politiets prosjektmodell Hovedfokus: sikre god eierstyring, rolleforståelse og enhetlig beslutningsprosesser Forenkle kommunikasjon og støtte styrings- og beslutningsprosesser Etablere felles begrepsapparat for hele etaten Bidra til økt kvalitet i planlegging og gjennomføring av prosjekter Sette fokus på gevinstrealisering fra tidlig fase

7 Politiets prosjektmodell Fra behov til gevinstrealisering

8 Vi fokuserte på to områder i Hvordan starte riktig (konseptfasen) 2. Hvordan sikre god eierstyring? Sterk delaktighet fra prosjekteier fra tidlig konseptfase til prosjektet avsluttes. Riktig sammensetning av styringsgruppe Virksomhet Bruker Prosjekt Leverandør

9 Ca 200 har deltatt på kurs i perioden juni-september Hva Målgruppe Omfang Kurs i konseptfasen «hvordan velge det riktige prosjektet» Ledere, eiere og deltagere i konseptutredninger En halv dag Kurs i eierstyring «Opplæring i politiets prosjektmodell for prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer» Kurs for prosjektledere «Hvordan kan prosjektmodellen støtte prosjektlederen?» Toppledere og mellomledere, samt andre prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer Prosjektledere som skal bruke modellen En halv dag En hel dag

10 Tilbakemelding fra kursene er gode Bra at temaet er på agendaen, innholdet er meget aktuelt Bra fokus på viktige områder - Eierstyring - Gevinstrealisering - Fremheving av fokus på konsept planlegging Godt at vi får på plass en felles plattform. Bevisstgjøring rundt utfordring ved prosjektstyring i politiet. Bra med tid til utveksling av erfaringer, meninger og synspunkter Bra at det gjøres et løft på tvers slik at vi får til felles forståelse og begrepsapparat. Veldig bra at prosjekteiere og prosjektledere får samme opplæring.

11 Men kursing er ikke alt Vi må sikre at prosjektmodellen faktisk brukes som forutsatt Sikre at innholdet i beslutningsunderlag (styringsdokumenter) holder tilstrekkelig kvalitet Følges opp avvik (utenfor avtalt rammer) Videreutvikle verktøykassen I tillegg etablerer vi et programkontor for å følge opp den strategiske porteføljen Etablerer en egen seksjon for portefølje og prosjekt i IKT-avdelingen med fokus på Prosjekt og porteføljestyring av IKT-prosjekter Prosjektstøtte og prosjektsikring M.m.

12 Hva ønsker vi oss av DIFI? Programveiviseren 1.0 Porteføljestyring hvordan gjør vi det i offentlig sektor Søkbar erfaringsdatabase + erfaringsutveksling (forum for kompetanseog erfaringsdeling) Hvordan gjør andre det, hva har feilet og hva har gått bra vi vil lære av andres feil! en prosjektveiviser er ikke alt, den må også implementeres ønsker tips og triks ift dette. Felles rammeavtale for kompetanseheving/kursing/sertifisering på Prince2, MSP, MOP (POD vurderer å anskaffe egen avtale for våre ansatte, men kanskje aktuelt for flere ) Verktøykasse Prosjekt- og porteføljestyringsverktøy

13 Presentasjon slutt NATIONAL POLICE DIRECTORATE

14 Politiets prosjektmodell Fra behov til gevinstrealisering NATIONAL POLICE DIRECTORATE Kurs i eierstyring «Opplæring i politiets prosjektmodell for prosjekteiere og styringsgruppemedlemmer» Formål: Tydeliggjøre ansvaret som ligger i rollen som prosjekteier i politiet Dele informasjon og tips for hvordan en eier kan påvirke prosjektets suksess. Læringsmål: Få forståelse for hva det innebærer å være prosjekteier og hvilket ansvar som tillegges rollen Få en forståelse for hvordan man setter sammen en god styringsgruppe og hvilken funksjon en styringsgruppe har i et prosjekt Få en bedre forståelse for prosjekt som arbeidsform og nødvendigheten av å ha en enhetlig prosjektmodell

15 Politiets prosjektmodell Fra behov til gevinstrealisering NATIONAL POLICE DIRECTORATE Kurs for prosjektledere «Hvordan kan prosjektmodellen støtte prosjektlederen?» Læringsmål: Få mer kunnskap om ledelse av prosjekter hvorfor vi skal ha en enhetlig prosjektmodell som alle bruker politiets prosjektmodell og etablere et felles begrepsapparat roller og ansvar i forbindelse med et prosjekt typiske suksessfaktorer og fallgruver for politiets prosjekter Praktiske råd og trening: dele erfaringer og drøfte ulike løsninger på utfordringer man ofte møter som prosjektleder Hovedfokus for kurset vil være å belyse hvilken støtte og verktøy prosjektmodellen vil kunne være for deg som prosjektleder.

16 Politiets prosjektmodell Fra behov til gevinstrealisering NATIONAL POLICE DIRECTORATE Kurs i konseptfasen «hvordan velge det riktige prosjektet» Læringsmål: Få en bedre forståelse for hva konseptfasen er og hensikten med konseptutredningen Få en oversikt over hvilke støtteverktøy/ maler som benyttes Trene på aktiviteter som skal gjennomføres Tydeliggjøre roller og ansvar i forbindelse med konseptutredning

17 Hva er jeg opptatt av i rollen som premissgiver og program-/prosjekteier? Kobling IKT - virksomhet Scope kontroll av program og prosjekt Forstå risiko både for programmet, prosjektene og for virksomheten totalt Proaktiv risikostyring - forstå handlingsrommet Løpende leveranser - realisering av nytteverdi (businesscaset)

18 Politidirektoratets porteføljestyringsprosess NATIONAL POLICE DIRECTORATE

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

- økt gevinstrealisering krever større L og mindre p!

- økt gevinstrealisering krever større L og mindre p! prosjektledelse - økt gevinstrealisering krever større L og mindre p! Hvordan lykkes bedre med gevinstrealisering i utviklings- og forbedringsprosjekter? Hva kreves av linjeleder- og prosjektlederrollen

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund

Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund Prosjektstyring i svømmeklubben Samling for daglige ledere 20. september 2012 Tore de Faveri Norges Svømmeforbund TRENGER VI PROSJEKTSTYRING I SVØMMEKLUBBEN? Hva er et prosjekt? En arbeidsform hvor en

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre Fornye, forenkle og forbedre Standard norgen frokostmøte om prosjektledelse prosjektveiviseren.no 23.09.2014 Jens Nørve Takk Direktoratet for forvaltning og IKT HVA ER NYTT? "FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE"

Detaljer