Foreløpig innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov 1.5 Noen konsekvenser av endring for prosjekt 1.6 Prosjektfagets posisjon og bakgrunn 1.7 SOLA vesentlig områder for prosjektforståelse 1.8 Prosjektforståelse vår tilnærming 1.9 Struktur og oppbygning 1.10 Videre lesing 2. Verdiskaping og suksess 2.1 Prosjekter er forskjellige 2.2 Prosjekttyper Utviklingsprosjekt Endringsprosjekt Leveranseprosjekt Arrangementsprosjekt Produkt og prosess er det noe mer? 2.3 Verdiskapning grunnleggende premisser i prosjekter Hva er verdiskapning? Hvilken verdiskaping? Verdiskapning for hvem? Konsekvenser av oppmerksomhet mot verdiskapning 2.4 Utforming av suksesskriterier Hva er et suksesskriterium? Tid, kostnad, kvalitet Prosjektets jerntriangel Flerdimensjonale suksesskriterier

2 2.4.4 Hoveddimensjoner for prosjektsuksess Verdivurderinger avhenger av når vurderingen skjer 2.5 Prosjektmodell og sentrale elementer 2.6 Håndtering av disse elementene i praksis 3. Drivkrefter for prosjekt og tidligfaseprosjekter 3.1 Prosjekt som virkemiddel for endring prosjektifisering 3.2 Ulike behov og grunnlag Grunnlag og premisser for prosjekt skape verdier Kopling til virksomhetens strategi Prosjekt ut fra et oppstått behov Prosjekt ut fra krav Prosjekt ut fra en idé eller tilfeldighet Prosjektoppdrag eller anbud 3.3 Idéutvikling 3.4 Prosjektegnethet konseptutvikling Prosjektegnethet Konseptutvikling 3.9 Framgangsmåte Klargjøring av behov og ønske 4. Prosjektoppstart 4.1 Verdiskaping og målsetninger Verdiskaping ulike verdier i verdibegrepet Utforming av mål Mål og målsetting 4.3 Prosjektets mål og virkninger 4.4 Beslutningsunderlag Beslutningsteori Beslutningsprosesser Konsekvensvurderinger Lønnsomhetskalkyler

3 4.4.5 Andre tilnærminger og kjente begrensninger i vurderinger Prosjekter action eller politikk? 4.5 Oppstartsfasen Sentrale elementer Oppstartsaktiviteter 4.6 Framgangsmåte for oppstart av prosjekter Viktige klargjøringer Klargjøring av det verdiskapende bidrag Kopling til virksomhetens strategi og målsettinger Klargjøring av effektmål formålsstruktur (?) Klargjøring av prosjektets resultatmål Beslutningsunderlag Klargjøring av oppstart 4.7 Noen avsluttende bemerkninger 5. Prosjektstyring 5.1 «Styring som fenomen» Styringselementer opp mot organisering, ledelse og arbeidsform 5.3 Styring av prosjekter 5.4 Styring i prosjekter Prosjektstyring på flere nivåer 5.5 Gjennomføring av styring i prosjekter Prosjektplanlegging Planlegging og nivåer Tidsaspektet i prosjektplanlegging Prosjektoppfølging Mer om milepæler 5.6 Prosjektøkonomi Budsjett Regnskap Ressurser og håndtering bruk av interne ressurser fra basisorganisasjonen

4 5.7 Prosjektmetodikk og verktøy En kort generell innledning Gantt diagrammer Prosjektnedbryting WBS Nettverksplaner Gjennomføringsmodeller Fossefallsmodell Agile modeller Litt mer om digitale prosjektverktøy One size fits all? 5.8 Hvordan drive prosjektstyring 5.9 Oppsummerende momenter 6. Prosjektorganisering 6.1 Ekstern organisering 6.2 Intern organisering Prosjekteier Styringsgruppe Referansegruppe Prosjektråd Produkteier Scrumleder 6.3 Verktøy og prosesser for organisering 6.4 Situasjonsbestemt organisering og koordinering 6.5 Det handler om samspill Koordinering Prosjekter over mange grenser 6.6 Kultur og makt uformelle elementer i organisasjoner Uformelle trekk Organisasjonskultur Makt og påvirkning

5 6.6.4 Kultur og makt i prosjekter 6.7 Oppsummering 7. Prosjektledelse 7.1 Ledelse som fenomen 7.2 Ledelsesfunksjonens ulike aspekter Ledertrekk Lederrollen Lederstil lederatferd Meningsskaping 7.3 Prosjektlederen en kompleks funksjon Prosjektlederens kompass Trekk ved prosjektlederen Prosjektlederens rolle og oppgaver Prosjektlederens atferd Prosjektlederens bidrag til meningsskaping 7.4 Andre lederfunksjoner i prosjekt Prosjekteieren Linjelederen Topplederen 7.5. Programkoordinatoren 7.6 Hvordan utøve god prosjektledelse? Velg rett prosjektleder Relasjon mellom prosjektleder og prosjekteier Relasjon til de øvrige i prosjektteamet Oppmerksomhet mot interessenter Prosjektlederen og utvikling i rolle 7.7 Framgangsmåte og prosjektleders verktøy 7.8 Oppsummering

6 8. Prosjekt som arbeidsform 8.1 Innledning 8.2 Team og teamarbeid Innledning Grupper team, er det noen forskjell? Team og egnethet Prosesser og strukturer i team Funksjoner og roller i prosjektteamet Prosjektteamets faser Teamkontrakt som hjelpemiddel Prosjektteam og organisering Team og ledelse Kriterier for å lykkes som team Teaming om nødvendigheten av raske prosesser Virtuelle prosjektteam Utfordringer ved team 8.3 Kommunikasjon som fenomen i prosjekter Kommunikasjon i organisasjoner Mer om kommunikasjon i prosjekter Kommunikasjon i prosjektteam Kommunikasjon mellom prosjektenhetene Hvordan kommunisere i prosjekter 8.4 Motivasjon i prosjektarbeid krefter og faremomenter Motivasjon i arbeidslivet Motivasjon i prosjekter generelt 8.5 Læring i arbeid 8.6 Daglig samhandling og konflikter Den daglige samhandlingen i prosjekter Konflikter i prosjekter Samarbeid limet i relasjoner 8.7 Møter hensikt og generell oppfatning

7 8.8 Prosjektarbeid dualitet linje prosjekt Utfordringer som ansatt i en basisorganisasjon 8.9 Anvendelse av arbeidsform i prosjekter 9. Usikkerhet 9.1 Usikkerhet muligheter og risiko 9.2 Intern og ekstern usikkerhet og andre klassifiseringer 9.3 Når et usikkerheten størst? 9.4 Handtering av usikkerhet Identifisere usikkerhet Analysere usikkerhet Bestemme og gjennomføre tiltak for å håndtere usikkerhet Følge opp og evaluere usikkerhetshåndtering 9.5 Hva med den usikkerheten vi ikke klarer se og begripe? 9.6 Usikkerhet en nyansering 9.7 Avsluttende kommentarer knyttet til usikkerhet 10 Interessenter og interessenthåndtering 10.1 Interessenter 10.2 Interessentidentifisering 10.3 Interessentanalyse 10.4 Interessentprioritering 10.5 Strategier for å møte interessentene Forhandlinger kjennetegn Forhandlingssituasjoner og relevans i prosjekter 10.6 Bevissthet om aggregeringsnivået for strategiene 10.7 Hvordan lære av interessenter? 10.8 Interessenter og tid 10.9 Forhandlinger i prosjekter Avsluttende refleksjoner

8 11. Prosjekt som arena for læring og innovasjon 11.1 Kunnskap, kompetanse og læring 11.2 Læring i prosjekt Læring er mer enn rapporter Læring i prosjektsammenheng er erfaringslæring Kunnskapsprosesser og type kunnskap Hvilken kunnskap integreres? 11.3 Læring mellom prosjekter 11.4 Læringslandskap i prosjektbaserte virksomheter Historielæring 11.5 Et klima for læring Tillit 11.6 Mer om prosjekter og innovasjon Produktinnovasjon og prosessinnovasjon Innovasjon og prosjekt et og det samme? Fire prosjektdimensjoner: OTKT 11.7 Framgangsmåter og verktøy for læring og innovasjon 11.8 Oppsummerende elementer 12. Prosjektslutt måloppnåelse og veien videre 12.1 Alt har en slutt og spesielt prosjekter 12.2 Prosjektavslutning Årsaker til prosjektavslutning 12.3 Prosjektavslutningen Avslutning av oppgaver Overlevere produktet Sluttrapporten Oppløse prosjektorganisasjonen Evaluere prosjektet Hvorfor er avslutning ofte vanskelig? 12.4 Resultater av prosjektene

9 12.5 Effektrealisering de verdiskapende elementene Hva er effektene Hvordan realiseres effektene Når skal effektrealiseringen vurderes Hvem vurderer effektrealiseringen Hvordan vurdere effektrealiseringen 12.6 Prosjektsuksess hva innebærer det? 12.7 Skape grunnlag for prosjektsuksess 13. Prosjektifisering, programmer og portefølje 13.1 Innledning 13.2 Flere prosjekter samtidig programmer og portefølje 13.3 Utvikling av prosjekter i arbeidslivet prosjektifiseringens implikasjoner 13.4 Prosjektkompetanse i moderne arbeidsliv 13.5 Prosjektmodenhet 13.5 Videre lesing 14. Prosjektfagets rammer og retning 14.1 Innledning 14.2 «Flere momenter» Etikk i prosjekter 14.3 Veien framover prosjekt som fag Prosjektfaget Prosjekt som en kompetanse Prosjekt som en form for å bidra til verdiskaping Prosjekt som fagområde 14.4 Prosjekt som egen profesjon 14.5 Implikasjoner 14.4 Avsluttende bemerkninger

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Prosjekt som arbeidsform

Prosjekt som arbeidsform Prosjekt som arbeidsform Førstelinjen i Hordaland fylkeskommune Torsdag 27.9.2012 Michel Esnault Innhold: 09.00 Prosjekt som arbeidsform Utfordringer for næringsutviklere Hva er et vellykket prosjekt?

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1

Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Grunnleggende prosjektledelse - Dag 1 Instruktør: Fred-Ragnar Skau-Nilsen www.glasspaper.no // kurs@glasspaper.no // +47 23 24 69 00 Program dag 1 Innledning til grunnleggende prosjektledelse Prosjekt

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg

Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012. Praktisk Prosjektledelse, Kurs for Tekna, Tore Aalberg Tore Aalberg 1953, 1984, 1989, 1998, 2003, 2005, 2010, 2012 1 Praktisk Prosjektledelse, hovedtema Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform Organisering og strukturering av prosjektarbeid Hvordan formulere

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer