Markedsrapport Høst 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Høst 2014"

Transkript

1 Markedsrapport Høst 2014

2 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for for fastlandet og og ubelånt eiendomsavkastning ref. ref. IPD-indeksen. I I aldri vært Differansen lavere. UNION mellom Bankundersøkelse yield og samlet lånefinansieringsrente Q viser at nivået inkludert for et figuren figuren prime korresponderer kontoreiendom stolpene stolpene hvor med yield-endringen med venstre venstre y-akse y-akse er og lagt viser og til IPD-statistikken viser løpende statistikken ubelånt Vi forutsetter avkastning ubelånt her i Norge, at avkastning bankmarginen samt UNION i Norge, er Gruppens hakket samt UNION lavere prognoser Gruppens ut fra fra lavere sist (røde søyler). nytt 5-års bankmargin med 70 % har LTV økt. har Vår sunket kartlegging hele 116 blant rentepunkter lokale næringsmeglere det siste året til kysten for til under under 4 rundt %. 4 %. Reduksjonen og sentrale har verdivuderere har allerede slått slått tyder ut ut i ikke høyere i på noen verdi verdi segmenter for for eller byer vinter prognoser for beliggenhetsrisiko. en fra portefølje sist vinter som Yield-gapet for er en bredt portefølje sammensatt har her som økt er med fra bredt 30 hensyn rentepunkter sammensatt til med for et år lavrisikoeiendommer med vesentlig endringer og våre estimat i yield-nivåene for prime gjennom yield kontor i i Videre Oslo har segmenter hensyn siden til og segmenter til geografi. ca. 100 Siden og rentepunkter geografi. prognosene Siden nå. ble De prognosene mørkegrønne satt, har de ble lange satt, søylene rentene har viser de lange at hvis vi innebærer markedsleienivåene en reduksjon på i 50 Norge bps. primært fra i i vinter. vist En En flat rekke utvikling indikatorer til svak som vekst. sunket rentene ytterligere forutsetter sunket ytterligere og et gitt kjøp et hvert enda og kvartal gitt bedre et enda på grunnlag konstant bedre for grunnlag kjøpsyield positiv avkastning. for 7,5 positiv % så har yield- Norsk Eiendomsfondsindeks Samtidig har både bankenes viser imidlertid margin-nivåer at eiendommer i nye lån og flest de ikke lange har rentene Den avkastning. røde gapet grafen etter Den viser røde samlet BNP-veksten grafen lånefinansierings-rente viser for BNP-veksten fastlandet, for inkludert det fastlandet, siste året oppdaterte økt inkludert fra 2,2 % til fått en sunket. tilsvarende Samlet yield-reduksjon. lånefinansieringsrente UNION Gruppen i nye har lån har vært har vært blitt involvert redusert i en i med en prognoser oppdaterte 2,9 fra %. september For prognoser den delen fra av september Statistisk lånet hvor Sentralbyrå fra man Statistisk eventuelt som Sentralbyrå innebærer ligger flytende som økt øker yield- lang rekke ca. 70 kjøp rentepunkter og salg i i år og fra erfaringen Q Utviklingen er den samme innebærer normaleiendom at investorene i veksttakt innebærer gapet for norsk økt ytterligere. veksttakt økonomi. For for Vi eksempel norsk tør påstå økonomi. utgjør at grafbildet 5-års Vi tør swaprente påstå gir et at hint grafbildet minus om økt 3 mnd. gir et har primært dagens hatt transaksjoner en flat yield-utvikling sitter igjen eller med en en mer helt etter minimal lånefinansieringsrenten, yieldreduksjon. sammenlignet Lederen i i vinterrapporten med transaksjonene fokuserte for et på år det siden. høye Figuren yield-gapet under i i viser at motsatt trekker retning i motsatt og som retning innebærer og som at innebærer det ikke er at opplagt det ikke at er vi opplagt får en at vi får transaksjonene netto yield-gap (yield minus etter samlet lånefinansieringsrente). i snitt-transaksjonen Gjennom året har større en større På side yield-kompresjon 23 presenterer for eiendom for vi våre eiendom med oppdaterte ordinær med ordinær prognoser risiko. risiko. For for det ubelånt For første det avkastning første har nivået steget økt fra ytterligere. snaue 1,4 Kjøper % i begynnelsen du på yield av 7, % til får snaue du raskt 2,4 % et nå yield-gap (blå søyler). bør bør investorene for de nærmeste ha ha et et langsiktig tre årene perspektiv for en tenkt og og ta portefølje ta høyde høyde for for som at at er rentene bredt sammen- avkastning hint om Nibor økt fremover. 73 avkastning rentepunkter Det er fremover. imidlertid per 28. Det februar. flere imidlertid momenter flere som momenter trekker i som gap på 3,5 på 3,5 % Vi hvis har % hvis du kommet binder du binder frem renten renten til dette og nesten og ved nesten å 4 ta % 4 hvis snitt-yielden % hvis du ligger du ligger i flytende. flytende. til enhver tid siste sannsynligvis satt med vil vil ligge hensyn ligge på på til betydelig geografi høyere og høyere segmenter. nivåer nivåer Justert fire-fem år for frem år risiko frem i tid. oppfatter i tid. Med vi Historisk 30 er transaksjoner rentenivået svært (UNIONs lavt transaksjonslogg) og tilsier en yield-kompresjon. og trukket fra samlet En av Med andre nivået ord ord kan på kan det 7,4 det være % som slik attraktivt. slik vi vi ikke Med får får utgangspunkt et et stort yield-dropp i urbaniseringstrendene men tåler årsakene lånefinansieringsrente til at vi vi ikke har fått (UNIONs en generell Bankundersøkelse) yield-kompresjon uttrykt kan være ved 5-års at at tåler betydelig og dagens renteoppgang rekordlave uten uten rentenivåer at at yieldene vurderer stiger. vi Videre at aktører merker med vi vi oss fokus at på det tar swaprente tid fra låne-finansieringssituasjonen + bankenes snittmargin i nye endrer 5-års seg lån. til til Denne det tilnærmingen vil at ledigheten eiendomsutvikling har bitt seg fast (totalrehabilitering, i i flere segmenter. nybygg, Herunder områdeutvikling) kontorsegmentet i i materialiserer innebære seg et i i eiendomsverdiene element av forenkling og ikke og at minst man i i blander verdivurderingene. epler og pærer i Oslo hvor storbyregionene tilbudssiden er er best preget posisjonert av av at at det det for har har meravkastning blitt signert de færre nærmeste årene. Videre ettersom viser figuren utvalget under av at at omsatte det er er en en eiendommer god sammenheng hele tiden mellom vil endre BNP- seg. kontrakter, og og at flere at flere større større eiendommer er blitt er blitt klare klare for for innflytting Fremstillingen vil imidlertid gi et oppdatert uttrykk for hva investorene innen innen 12 I 12 kontorleiemarkedet mnd. mnd. og og således kommer i Oslo-området med med i i ledighetstellingen. har markedsleienivåene steget typisk sitter igjen med i transaksjonene. Ønsker vi i stedet å se på samme ca. 20 % de siste tre årene og økningen har langt på vei vært 20 6 eiendom gjennom hele tidsrommet kan vi ta utgangspunkt i kjøp av en Totalt Totalt sett kostnads sett mener drevet. mener vi at vi yielden Vi tror at yielden for vi står for prime ved prime eiendom et vippepunkt eiendom (lav (lav risiko) hvor risiko) har økte har blitt blitt A Ubelånt eiendomsavkastning - kilde: IPD 5 redusert markedsleienivåer redusert og og at at dette dette vil vil bli i bli tydeligere større grad tydeligere i gir fjerde positiv i fjerde kvartal. verdiutvikling, kvartal. Videre Videre at ikke yielden bare utligner v 15 at yielden for k 3,0 % BNP-vekst fastlandet - kilde: SSB for eiendom eiendom effekten med med av ordinær ordinær at tilpasningskostnadene risiko risiko vil vil synke synke gitt gitt generelt at at dagens dagens har lave lave økt. rentenivåer rentenivåer Etter høy tilførsel Netto 4 yield -gap holder a holder seg. seg. av nye Ved en Ved kontorbygg oppfyllelse en oppfyllelse i 2012/2013, av bankenes av bankenes venter renteprognoser renteprognoser vi et nivå på (svakt (svakt kun stigende stigende m² i år og s 10 2,5 % etter bankmargin i snitt 3 - renter), at renter), tror kontorledigheten tror vi yield-reduksjonen synker vi yield-reduksjonen for fra for normal 6,9 % normal eiendom i dag til 5,8 eiendom blir % blir heller om et heller beskjeden. år. Videre at t 2, 0 % beskjeden. transaksjonen n Våre Våre avkastningsprognoser markedsleienivåene avkastningsprognoser er stiger er basert fremover basert på på primært og byggekostnadene primært moderat moderat vekst vekst i flater markedsleienivåene synker. ut eller 5 7,8 2 i i Yield -gap etter 1,5 % 7,4 markedsleienivåene i de Det fleste ligger segmentene. derfor svært i de fleste segmentene. I mange godt til porteføljer rette for økt I mange porteføljer veier nybygging kontor veier i fra n 7,1 bank margin gitt 1 hovedstaden Det er kontor i hovedstaden tungt, realistiske og vi tungt, venter utbyggingsmuligheter og at vi kontoreiendom i stort venter at kontoreiendom i Oslo sett vil alle stige kontorområdene i Oslo i verdi g 1,0 % kjøpsyield 7,5 % vil stige i E 2015E 2016E fremover og verdi fremover som vi kjenner følge som av mange følge et tross som av alt står et tross godt klare alt utleiemarked med aktuelle godt utleiemarked og ca. prosjekter. 5 og % årlig Dagens ca. 5 vekst lave 0,5 % % årlig Yield 0 -gap etter i markedsleienivåene. (real)rentenivåer vekst i markedsleienivåene. Skulle bidrar vi Skulle få til et at klart man vi få yield-fall i flere av et klart yield-fall for disse ordinær områdene for eiendom kan regne ordinær -5 bankmargin ved 0,0 % -1 vil eiendom avkastningen hjem nybygg vil avkastningen bli betydelig på meget bli høyere konkurransedyktige betydelig enn figuren høyere antyder. leienivåer. enn figuren Konklusjonsmessig Konklusjonsmessig er utsiktene for er eiendomsavkastningen utsiktene for eiendomsavkastningen i verste fall moderat i verste gode fall kjøp av prime antyder. kontor i Oslo og moderat i beste fall gode svært og i gode. beste fall svært gode. BNP-vekst

3 1/LEDER/SIDE 2 2/KONKLUSJONER/SIDE4 3/MAKRO/SIDE6 4/TRANSAKSJONSMARKEDET GENERELT/SIDE10 5/TRANSAKSJONSMARKEDET I OSLO, AKERSHUS/SIDE12 6/TRANSAKSJONSMARKEDET OG NØKKELINFO FOR ULIKE EIENDOMSSEGMENT/SIDE13 kontor/handel/logistikk/hotell/bolig 7/TRANSAKSJONSMARKEDET I BERGEN, TRONDHEIM, STAVANGER/SIDE18 8/AVKASTNING PÅ INVESTERINGER I NÆRINGSEIENDOM/SIDE22 9/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM - OVERORDNET/SIDE25 10/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM PER OMRÅDE/SIDE32 3

4 KONKLUSJONER, SEPTEMBER 2014 Transaksjonsmarkedet og avkastning o UNION Bankundersøkelse Q viser at samlet lånefinansieringsrente i nye 5-års lån med full rentesikring for første gang er under 4 %. Det siste året har reduksjonen vært på 116 rentepunkter, hvorav 55 punkter skyldes lavere bankmarginer og 61 punkter skyldes lavere renter. Vi venter fortsatt synkende bankmarginer (se utdypning på side 8). o UNION Gruppen vurderer at prime yield for kontor i Oslo sank fra 5,25 % i Q1 til 5,00 % i Q2 og 4,75 % i Q3 (se utdypning på side 13). o Kontor i Oslo var segmentet med best verdiutvikling i fjor i følge IPDindeksen drevet primært av vekst i markedsleienivåene. Lavere finansieringskostnad og yielder bidrar til at segmentet også i år får en positiv utvikling. Imidlertid gjelder yield-reduksjonen først og fremst prime eiendom. o Norsk Eiendomsfondsindeks viste en nedgang på 2,0 % i første halvår til nivå 96,3. Imidlertid hadde 5 av 8 fond en positiv utvikling, herunder de to UNION-forvaltede fondene Storebrand Eiendomsfond og UNION Eiendomsinvest Norge. o Med det siste vi har fått inn av transaksjoner har vi registrert et volum på NOK 27,4 mrd. Om vi legger til oppkjøpene i BWG Homes, Aberdeen Eiendomsfond Norge II og diverse transaksjoner i bud/aksept har nivået nådd NOK 34 mrd. o Blant tendensene i årets transaksjonsmarked finner vi at flere syndikat velger å selge eiendom, mens flere utenlandske aktører har gjennomført sine første kjøp. Inkludert salgene som har blitt kjent de siste dagene utgjør utlendingene nå største nettokjøper hittil i år. De investerer også indirekte gjennom fonds- og syndikatprodukter. o Det er etterspørselsoverskudd og høy betalingsvillighet for lavrisikoproduktene. Vi ser at flere transaksjoner er utløst av at aktører tar gevinst. o Det er mange sterke drivkrefter i transaksjonsmarkedet (se side 10-11) og vi har løftet anslaget for årets transaksjonsvolum til NOK 50 mrd. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum o Første halvår i år kjennetegnes ved at det har vært oppnådd høye leienivåer på et lavt signeringsvolum. o Gjennomsnittelig markedsleie i Oslo fortsetter å stige og er per andre kvartal ca. 6 % høyere enn samme kvartal i fjor. Snittleien er opp ca. 2 % i første halvår, og har nå steget 17 kvartaler på rad. o Signeringsvolumet i første halvår var ca. 30 % lavere enn i samme periode i fjor. Vi oppfatter imidlertid ikke at det underliggende markedet er vesentlig svekket. Lavere signeringsvolum kan blant annet relateres til at få større leiekontrakter løper ut neste år. o Siden 2010 har gjennomsnittlig løpetid i nye leiekontrakter blitt gradvis lenger. Totalt har løpetiden økt med ca. 12 måneder fra 2010 til nå. o En konsekvens av lavere signeringsvolum er at det tar lengre tid å fylle større bygg. Dette bidrar til at kontorledigheten har steget med 0,6 %- poeng siden i vinter. Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum er nå 7,6 %. o Lavere aktivitet blant store leietakere har også resultert i få signeringer i nybygg-prosjekter i år. Nybyggingen blir derfor enda mer moderat enn vi la til grunn i vinter. Våre data og prognoser tilsier en brutto nybygging på drøyt m 2 i perioden Fortsatt erfarer vi at kontorarealer stadig blir konvertert til andre formål som bolig, hotell og undervisning, slik at nettotilførselen blir betydelig lavere enn dette. o Etter vår oppfatning er netto tilførsel av kontorarealer for lav i forhold til forventet etterspørsel i perioden. Vi tror derfor at økningen i kontorledighet blir midlertidig og at ledigheten vil synke utover perioden, om enn litt saktere enn vi tidligere har lagt til grunn. o Vi legger til grunn at etterspørselen etter kontorarealer tar seg opp fra 2016 i tråd med konjunkturoppgangen, og at kontorleiemarkedet i Oslo drar nytte av en vekst i hovedstaden som er høyere enn landsgjennomsnittet. 4

5 Karenlyst Allè 20 Skøyen UNION Norsk Næringsmegling har håndtert utleie av m 2 kontor til bla. Ipsos MMI og Marsh Mercer på vegne av Sparebank Bank 1. 5

6 MAKRO Norsk økonomi - utsikter for Moderat vekst nå og over trendvekst fra 2016 o Utviklingen i internasjonal økonomi har i år utviklet seg svakere enn ventet, ECB har kuttet Refirenten til 0,05 % og det har blitt enda tydeligere at rentene vil holde seg lave lenge. o Veksten for Norges handelspartnere ventes å bli tilstrekkelig til at fastlandseksporten stiger med i snitt 3,0 % de nærmeste fire årene. o Veksten i Fastlandsøkonomien ventes å holde seg på drøye 2 % de nærmeste to årene. Fra 2016 ventes sterkere etterspørsel fra utlandet, ekspansiv finanspolitikk samt at økte oljeinvesteringer bidrar til at veksten i fastlandsøkonomien overgår trendvekst. o For de nærmeste fire årene ventes KPI-veksten og snitte på 1,85 %. Gunstige rammevilkår for næringseiendom Konjunkturbarometeret til Dagens Næringsliv fra i sommer viste at det er en klar netto overvekt av bedrifter som venter økt omsetning (46 %), økt lønnsomhet (38 %) og økt bemanning (17 %). Bedriftenes vekstforventninger slår ut i mer positive utleiemarkeder. Målt i verdi befinner majoriteten av kommersiell næringseiendom seg i de fire største byregionene. Her har veksten i befolkning og sysselsetting de siste årene holdt seg på ca. 2 % årlig. Totalt sett mener vi det er gunstige rammevilkår for næringseiendom de nærmeste årene fordi arealbehovet i storbyene er økende (eksempelvis har veksten i utleid kontorareal i Oslo vært på m² i perioden ), kreditt har blitt billigere og lettere tilgjengelig, leieinntektene er lite utsatte for konkursrisiko og rentene vil holde seg lave lenge. BNP-vekst for Norges handelspartnere Årlige prosentuelle endringer E 2015E 2016E 2017E USA 2,2 2,0 3,0 3,3 2,8 Fremvoksende økonomier* 3,2 2,3 3,3 4,3 4,3 Kina 7,7 7,3 6,8 6,8 6,5 Eurosonen (0,4) 0,8 1,3 1,5 1,8 UK 1,7 3,0 2,5 2,5 2,5 Norge (fastlandet) 2,0 2,3 2,3 2,8 2,8 Sverige 1,6 1,8 3,0 2,8 2,5 Norges handelspartnere 1,4 2,0 2,5 2,5 2,5 Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport, september 2014 *Fremvoksende økonomier utenom Kina Hovedtall for norsk økonomi Årlige prosentuelle endringer E 2015E 2016E 2017E BNP - Fastlandet 2,0 2,2 2,1 3,0 2,8 BNP 0,6 1,9 1,7 2,4 2,3 KPI 2,1 2,1 1,7 1,7 1,9 Privat forbruk 2,1 2,1 2,9 3,1 3,2 Offentlig forbruk 1,8 2,3 2,3 2,4 2,0 Oljeinvesteringer 17,1 (1,3) (7,5) 6,8 1,2 Tradisjonell eksport 0,4 2,6 1,1 3,2 5,0 Sysselsetting 1,2 1,2 0,6 1,0 1,4 Arbeidsledige AKU (nivå) 3,5 3,4 3,7 3,6 3,5 Kilde: SSB, september

7 MAKRO Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Raskere vekst i kontorsysselsettingen i Oslo o Sysselsettingsveksten i Norge endte på 1,2 % eller ca personer i fjor og reflekterer en moderat veksttakt i norsk økonomi. o Konsensus tilsier en avmatning i sysselsettingsveksten i det korte bildet, men at nivået tar seg opp til 1,3 % i Totalt sett ventes en vekst på drøye personer de nærmeste fire årene tilsvarende 1,0 % veksttakt som et årlig gjennomsnitt. o NHO sin konjunkturrapport Økonomisk Overblikk fra juni viser at med hensyn til bemanning i egen bedrift, er de kontorintensive bransjene IKT og Forretningstjenester blant de mest optimistiske, mens industribedriftene venter en negativ utvikling. Videre har bedriftene i Innlandet og Oslo/Akershus blitt mer positive generelt, mens vestlandsbedriftene har blitt mindre optimistiske. o Sysselsettingen vokser raskere i storbyene enn i øvrige Norge, og litt raskere innen kontor enn i øvrige bransjer. Vi definerer kontorsysselsettingen til å være antall sysselsatte som arbeider i kontorbygg. Våre beregninger på statistikk fra SSB viser at kontorsysselsettingen i Oslo, Asker og Bærum steg med 2,04 % i fjor. Fra bunnpunktet i 2009 har kontorsysselsettingen steget med drøye 8 % eller snaue personer. Utdanningssektoren alene økte arealbruken i kontorbygg i Oslo med ca m² i fjor. o NAV Oslo ventet per des at sysselsettingsveksten i hovedstaden i år vil bli hakket lavere enn i fjor og øke med snaue personer. o Manpower sitt arbeidsmarkedsbarometer for Q4 viser at det er en overvekt på 5 % av bedriftene som venter økt bemanning i Q4. Tilsvarende er overvekten på 7 % for Oslo-området isolert sett. 7 Prosentuelle endringer i sysselsettingen i Norge Årlige prosentuelle endringer E 2015E 2016E 2017E DNB Markets - august ,2 1,2 0,5 0,9 1,2 Norges Bank - juni ,2 1,0 0,8 1,0 1,3 SSB - september ,2 1,2 0,6 1,0 1,4 Konsensus 1,2 1,1 0,6 1,0 1,3 Endr. ant. sysselsatte Endring i antall sysselsatte i Oslo +1,3 % i år (3 000) (8 000) (13 000) Kilde: SSB/NAV Oslo

8 MAKRO Renter og lånefinansiering rekordlave renter og lånekostnader Nordea venter stigende lange renter Nordea Markets venter at styringsrenten og pengemarkedsrenten holder seg på dagens nivå de nærmeste to årene. 10-års swaprente ventes å stige ca. 70 rentepunkter til 3,35 % ved utgangen av Gradvis sterkere vekst i Europa/internasjonalt utover i perioden innebærer at veksten i styringsrentene og de kortene rentene generelt kommer nærmere, noe som vil smitte over på de lange rentene. UNION Bankundersøkelse Q viser at samlet lånefinansieringsrente i nye 5-års lån med full rentesikring for første gang har kommer under 4 %. Det siste året har reduksjonen vært på 116 rentepunkter, hvorav 55 punkter skyldes lavere bankmarginer og 61 punkter lavere renter. Vi venter ytterligere nedgang i bankmarginene fremover fordi bankenes innlånskostnader fortsatt er i en synkende tendens, i nye 5-års lån har bankene en rentenetto på hele 1,25 %, bankene er godt i rute for å bli oppkapitalisert og fremfor alt fordi konkurransen er tiltagende. Bankene ønsker å øke utlånene til næringseiendom blant annet fordi tapene har vært minimale, lønnsomheten er bedre enn i for eksempel Danmark og fordi låneetterspørselen fra næringslivet generelt er synkende. Flere banker har blitt markert mer aktive for å skaffe nye næringseiendomslån og konkurransen har også gitt seg utslag i at bankene med strengest krav til egenkapital har blitt mindre strenge. Det er nå rekordbillig å binde renten. Likevel har graden av rentebinding gått klart ned. Vi legger til grunn at dette primært skyldes erfaringer med dyre fastrenteavtaler fra og at man venter lave renter i lang tid fremover. Ved å ligge med flytende rente reduseres lånefinansieringskostnaden med 44 punkter til ca. 3,55 % (rentenivåene avlest 22. sept.). Ved f.eks. å binde renten for halve lånet får man tatt ned risikoen vesentlig samtidig som dagens lånefinansieringskostnad kun øker med ca. 20 punkter. Fra april har bankene på det laveste i næringseiendomslån i snitt strukket seg til en margin på kun 134 punkter. Laveste svar i august var 110 punkter. 8 Nordea Markets sine renteprognoser September 2014 Spot 3M jun. 15 des. 15 des. 16 Styringsrenten 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3 mnd. NIBOR 1,71 1,75 1,75 1,75 1,75 10 års swap 2,67 2,90 3,03 3,15 3,35 Spread: 10 år - 3 mnd NIBOR 0,96 1,15 1,28 1,40 1,60 Lånefinansieringsrente for nye 5-års lån med full rentesikring til kjøp av kontoreiendom sentralt i Oslo forutsatt 70 % lånegrad. 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 5,68 % Q Q års swap Q Kilde: UNION Gruppen Q Q Q Bankmargin nytt 5-års lån Q Q Q Q Q Q Q Q ,15 % Q Q Q ,39 % Q ,99 % Q3 2014

9 Nedre Vollgate 5 Oslo sentrum UNION Norsk Næringsmegling har håndtert utleie av m² kontor for Andvord Eiendom. 9

10 TRANSAKSJONSMARKEDET 2014 YTD Dynamisk marked med mange drivkrefter Segmentfordeling Geografisk fordeling Hittil i år har vi registrert 103 transaksjoner for til sammen NOK 25,2 mrd. Vi har valgt å utelate oppkjøpene i både BWG Homes og Aberdeen Eiendomsfond Norge II, samt et større volum transaksjoner i bud/aksept. Om vi hadde inkludert disse omsetningene hadde volumet vært godt over NOK 30 mrd. I segmentet Annet finner vi i år bl.a. to transaksjoner med barnehage-eiendom, hvorav Adolfsen-brødrene sitt kjøp av en større portefølje for ca. NOK 1,3 mrd. utgjør den største. I likhet med fjoråret har det vært omsetninger innen helse, kultur, utdanning, parkering og leilighetsporteføljer. De siste ti årene har det i gjennomsnitt vært et transaksjonsvolum på NOK 40 mrd. og de siste fire årene har vi i snitt loggført 171 omsetninger med eiendomsverdi over MNOK 50. I tillegg til Entra-prosessen jobbes det nå med flere løp med eiendomsporteføljer med utlendinger som mulige kjøpere. Vi har økt vårt anslag for årets transaksjonsvolum til NOK 50 mrd. Gitt en børsnotering av Entra Eiendom i år vil volumet bli betydelig høyere. Segment Antall NOK mrd. Kontor 39 10,9 Hotell 5 1,9 Butikk/Handel 19 3,5 Logistikk/Ind. 22 3,5 Annet 18 5,3 Sum ,2 Kilde: UNION Gruppen Midt- og Nord- Norge 6 % Sør- og Vestlandet 17 % Øvrige Sørøstlandet 5% Kilde: UNION Gruppen Geografisk spredte porteføljer 9 % 2014 NOK 25,2 mrd Oslo/Akershus 62 % UNION Gruppen er gjennom kapitalforvaltningen og næringsmeglingen tett på markedet i flere segmenter og landsdeler både på kjøps- og salgssiden. Totalt sett vurderer vi markedet til å være veldig dynamisk og drevet av mange sterke drivkrefter. Det er gode muligheter til å skape dealer, mange svært pragmatiske aktører og mange transaksjonsprosesser som foregår uten at det er offentlig kjent. Blant de sterkeste drivkreftene i dagens marked er at aktørene forfølger mer konsentrerte investeringsstrategier for å kunne oppnå konkurransefordeler som effektiv forvaltning, helhetlig områdeutvikling, tilby leietagerne fleksibilitet mht. areal, sterk forhandlingssituasjon overfor butikk-kjedene med mer. Vi ser også fremveksten av mange nisjeaktører med spesialkompetanse innen leietagerbehovene og eiendomsdrift innenfor definerte segmenter. Det er svært mange eksempler på disse trendene og det er også relevant for aktørene med de virkelig store eiendomsporteføljene. Poenget er altså at dette trigger transaksjoner fordi NOK mrd. Årlig transaksjonsvolum i NOK mrd E Kilde: UNION Gruppen fra DNB Næringsmegling for årene før

11 INVESTORFORDELING OG NETTO YIELDER Transaksjonsvolumet per september 2014 fordelt på investorkategorier, samt yield-nivåer siste fire kvartal aktørene kjøper seg opp i definerte segmenter og selger seg ut av øvrige eiendommer. Vi ser også mange transaksjoner knyttet til at aktører banker på hos naboen for å kjøpe eiendommen med tanke på et større utviklingsgrep. De siste årene har flere finansielle aktører endret strategi og fått større fokus på eiendomsutvikling. I dagens marked med høy betalingsvillighet for lavrisiko-eiendom ser vi mange transaksjoner knyttet til at eiendomsselskap og utviklere tar gevinst. Noe av det som virkelig kjennetegner det norske markedet er at syndikeringsaktørene (les club deals) er svært aktive og utgjør største nettokjøper (har gjennomført 190 kjøp fra 2010 inkl. kjøpsrådgivning). Syndikeringsaktørene er svært fremoverlente og skaper dealer og dynamikk i markedet. Liv- og pensjonsselskapenes tilpasning av totalporteføljene har de siste par årene trigget mange salg. Det er likevel flere andre i kategorien som fortsetter å være nettokjøpere. Flere norske fond har mandatperioder som går mot slutten, noe som har trigget flere salg i år og kategorien utgjør nettoselgere. Markedet smøres også av en stadig bedre lånefinansieringssituasjon og en større bredde i hva slags investeringsprodukter som tilbys. For eksempel har enkelte eiendommer med lange leiekontrakter med offentlige leietagere blitt satt opp slik mht. vedlikeholdsansvar og finansiering at risikoen for kjøper er så lav at man nesten er over fra eiendomsmarkedet og inn i obligasjonsmarkedet. Det siste året har betalingsproblemer trigget bankene til å selge en håndfull eiendommer/porteføljer innen hotell, kombi og handel. I år har også flere omsetninger blitt trigget av utlendingens interesse for Norge. Flere jobber nå med kjøpsmandat og utlendingene investerer også indirekte i fonds- og syndikatprodukter. Aktørenes kjøps-/salgsandeler og nettokjøp i NOK mrd. Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 42 % 36 % 1,7 10,7 9,0 Norske fond 3 % 8 % -1,2 0,8 2,0 Syndikeringsaktører 16 % 5 % 2,7 4,0 1,4 Utlendinger inkl. fond 12 % 1 % 2,6 2,9 0,3 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 6 % 10 % -0,9 1,6 2,5 Private investorer 5 % 20 % -3,7 1,3 5,0 Bruker av eiendommen 5 % 12 % -1,8 1,2 2,9 Andre eller konfidensielt 11 % 9 % 0,6 2,8 2,2 Sum 25,2 25,2 Kilde: UNION Gruppen Transaksjoner siste fire kvartal etter yield-nivå 8 % eller høyere netto-yield: 14 % Fra 7 til 8 % netto-yield: 31 % 80 transaksjoner med yield-data 6 % eller lavere netto-yield: 19 % Mellom 6 og 7 % netto-yield: 36 % 11 Kilde: UNION Gruppen

12 TRANSAKSJONSMARKEDET Oslo/Akershus Likvid marked som tiltrekker seg utlendingene Segmentfordeling i Oslo/Akershus 2014 Oslo/Akershus har over tid vært et likvid marked med mange investeringsmuligheter, noe som har bidratt til at området har tiltrukket seg det meste av utlendingenes direktekjøp av næringseiendom i Norge, særlig når en ser bort fra kjøpesenterporteføljer. Fra 2010 har vi registrert 414 omsetninger (fra MNOK 50) for totalt NOK 113 mrd. i Oslo/Akershus. Av dette volumet hadde 43 omsetninger en eiendomsverdi fra MNOK 500 og oppover, 96 var i intervallet MNOK og 275 transaksjoner hadde en verdi under MNOK 250. I fjor registrerte vi 60 ulike kjøpere og hittil i år har vi loggført 40 kjøpere i regionen, hvorav 6 forskjellige utenlandske aktører. Målt i verdi har kontor utgjort halvparten av salgsvolumet med snaue NOK 8 mrd. fordelt på 26 salg, hvorav samtlige eiendommer ligger i Oslo/Bærum. Ser vi bort fra utlendingene, er samtlige kontorkjøp foretatt av velkjente aktører som har jobbet i Oslo-markedet over tid. På selgersiden har det vært større spredning med både eiendomsbrukere og private investorer som har benyttet seg av at det er etterspørselsoverskudd etter kontoreiendom i Oslo. I segmentet Annet finner vi flere konverterings- og boligutviklingsprosjekt. Videre eiendom innen kultur, parkeringshus, leilighetsporterføljer med mer. De siste årene har syndikeringsaktørene nesten utelukkende vært på kjøpersiden, og mange syndikat har sittet fast i swap-avtaler som har vært for kostbare å bryte til at salg har vært tilrådelig. I år har imidlertid syndikeringsaktørene gjennomført fire salg og flere syndikat-eiendommer er i prosess. Blant Liv- og pensjonsselskapene har særlig DNB Livsforsikring fortsatt å vekte seg ned. Storebrand og Nordea har også vært på selgersiden. På kjøpersiden finner vi tre andre aktører i denne kategorien, men ikke KLP som vi derimot venter vil gjennomføre kjøp nå i fjerde kvartal. Det er et stort mangfold av eiendommer og risikoprofiler som nå er i salgsprosess. En av årsakene til det høye volumet over tid er at aktørene i gjennomsnitt sitter på eiendommene i kortere perioder. 12 Kilde: UNION Gruppen Investorgruppenes kjøps-/salgsandeler i 2014 Kilde: UNION Gruppen Lager/Kombi/ Industri 11 % Annet 19 % Butikk/Handel 14 % 2014 NOK 15,5 mrd. Hotell 4 % Kontor 51 % Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 38 % 39 % -0,1 5,9 6,0 Norske fond 2 % 11 % -1,4 0,3 1,7 Syndikeringsaktører 18 % 9 % 1,3 2,7 1,4 Utlendinger inkl. fond 14 % 1 % 2,1 2,2 0,1 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 8 % 11 % -0,4 1,3 1,7 Private investorer 1 % 10 % -1,4 0,1 1,6 Bruker av eiendommen 2 % 15 % -1,9 0,4 2,2 Andre eller konfidensielt 16 % 5 % 1,8 2,5 0,7 Sum 15,5 15,5

13 TRANSAKSJONSMARKEDET - KONTOR Rekordlav prime-yield, men jobbe-eiendom dominerer Kontortransaksjonene fra 2009 tom. Q Kontor utgjør det viktigste eiendomssegmentet. Arbeidsmarkedets utvikling med en økende offentlig sektor, vekst i befolkning & sysselsetting samt urbanisering innebærer at kontormarkedet vokser. Industrien ansetter færre og en stigende andel av de ansatte industrien arbeider i kontorbygg. Fra 2009 er det omsatt kontorbygg for NOK 84 mrd. i 293 omsetninger. Målt i verdi har kontor utgjort 38 % av transaksjonsvolumet i perioden. Det er gjerne salg av større kontantstrømseiendommer som får mest oppmerksomhet, men det er for eksempel kun 8 av de 26 kontorsalgene vi har registrert så langt i år i Oslo/Akershus som utgjør kontantstrømseiendommer med lange leiekontrakter. Av de 19 kontoromsetningene i Oslo/Akerhus hittil i år hvor vi kjenner kvadratmeterprisene hadde 13 av eiendommene en kvadratmeterpris under NOK Flertallet av yieldene har vært på nivå 6,5 % og oppover. Som gjennomgått på side 8 har lånefinansieringskostnaden for et nytt 5-års lån med full rentesikring blitt redusert med 116 rentepunkter siden Q til 3,99 % nå. Ved å sette sammen data fra UNION Bankundersøkelse og våre anslag for prime-yield ser vi at yield-gapet (prime yield minus samlet lånefinansieringsrente) i perioden i snitt har vært på kun 32 rentepunkter. UNION Gruppen vurderer at prime yield for kontor i Oslo sank fra 5,25 % i vinter til 5,00 % i andre kvartal og 4,75 % nå i høst. Vi understreker at vi ikke har registrert omsetninger på markedsleie på dette nivået. Videre har vi ikke 4,75 % som et nivå for hele sentrum, men kun for de aller beste eiendommene i CBD. Flere utlendinger uttrykker at de ikke vil strekke seg så langt, og vi regner det som sannsynlig at det er norske investorer som kan strekke seg lengst. Vår vurdering av prime yield er også basert på en tankegang om at det er etterspørselsoverskudd etter prime eiendom, at avkastningskravene generelt er på vei ned og at mange venter fortsatt vekst i markedsleienivåene. Flere aktører funder seg, selv med rentesikring, på nivå ca. 3,25 % og får da fortsatt et betydelig yield-gap % Antall transaksjoner Kilde: UNION Gruppen Prime yield og 10-års swaprente Kilde: UNION Gruppen Milliarder kroner års swap-rente Prime yield

14 TRANSAKSJONSMARKEDET- HANDEL Avvikling og gevinsttaking trigger salg Kjøp/salgsandeler i NOK mrd. i Q Q Utlendingene har i 12 transaksjoner fra 2008 kjøpt handelseiendom i Norge for til sammen NOK 23 mrd., tilsvarende ca. 60 % av deres samlede kjøpsvolum i perioden. Befolkningsvekst, sentralisering, reallønnsvekst, lave renter og kjøpesenterstoppen har vært faktorer man har ventet skulle bidra til god vekst i leieprisgrunnlaget. Omsetningsvekst per kvadratmeter i kjøpesentrene har imidlertid vært litt skuffende. Prognosene er nå ganske gode og interessen holder seg oppe. Siste 12 mnd. har 4 utenlandske aktører kjøpt for NOK 4,4 mrd. I år har bl.a. norske fondsaktører gjennomført tre kjøp og Ragde Eiendom har også gjort flere kjøp. På selgersiden registrerer vi at flere tar gevinst, noen salg er utløst av bankene og flere omsetninger er knyttet til fond og strukturer som har besluttet å avvikle. Eiendommer med gatehandel sentralt i Oslo vil nå kunne oppnå blant landets laveste yielder og høyeste kvm priser. Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 23 % 44 % -1,7 1,8 3,6 Norske fond 9 % 9 % 0,0 0,7 0,7 Syndikeringsaktører 8 % 0 % 0,7 0,7 0,0 Utlendinger inkl. fond 54 % 25 % 2,3 4,4 2,1 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 0 % 0 % 0,0 0,0 0,0 Private investorer 6 % 14 % -0,7 0,5 1,2 Bruker av eiendommen 1 % 0 % 0,1 0,1 0,0 Andre eller konfidensielt 0 % 8 % -0,6 0,0 0,6 Sum 8,1 8,1 Kilde: UNION Gruppen Taktomslag i handelen? o Virke sine prognoser innebærer en vekst i detaljhandelen på hhv. 4,0 % i år og 4,5 % i Dette blir i så fall den høyeste veksten siden finanskrisen. Veksten er delvis drevet av høyere inflasjon, som blant annet kan relateres til økte matvarepriser og at kronen har svekket seg det siste året. o Samtlige butikk-segmenter forventes å få en omsetningsvekst på minimum 3,0 % i For dagligvarer, møbler og byggevarer ventes høyest omsetningsvekst. o Kjøpesentrene har økt omsetningen med 2,7 % hittil i år. Justert for endringer i areal og handelsdager, har omsetningen økt med 2,9 % (Kvarud Analyse). Dersom dette blir fasiten ved slutten av året, er det første gang på flere år at omsetningsveksten per kvadratmeter er høyere enn KPI. o Privat konsum ventes å stige 2,1 % i år og 2,9 % i Årlig omsetningsvekst for ulike butikksegmenter Årlig vekst i omsetning (%) E 2015E Dagligvarer 3,5 3,6 3,3 4,5 4,5 Klær 0,9 2,5 0,8 1,0 3,0 Sko 1,9 (0,5) (5,3) 1,0 3,0 Møbler 4,8 4,5 (0,4) 3,0 5,0 Elektronikk (1,1) 1,9 1,2 2,0 4,0 Byggevarer 4,6 6,8 3,4 6,0 5,0 Sportsutstyr (1,4) 2,8 2,7 2,0 3,0 Kosmetikk N/A 4,5 3,6 4,0 4,0 Bredt utvalg ellers 6,4 11,9 3,5 3,0 4,0 Totalt - Handel 2,9 3,6 2,4 4,0 4,5 Kilde: Hovedorganisasjonen Virke, september 2014

15 TRANSAKSJONSMARKEDET - LOGISTIKK Eiendommer innen lager, kombinasjon, terminal og industri Fortsatt stigende tendens mht. antall salg Kjøp/salgsandeler i NOK mrd. i Q Q Etter at 2012 var preget av få omsetninger i logistikksegmentet har transaksjonsvolumet tatt seg opp. De fire siste kvartalene har vi registrert 36 omsetninger og hele 31 ulike kjøpere herunder 2 pensjonskasser og 5 syndikeringsaktører. Logistikksegmentet har den tydeligste sammenhengen mellom antall år igjen på leiekontraktene og nivåer for yielder & kvadratmeterpriser. Tar vi utgangspunktet i eiendommene i segmentet som er omsatt i storbyregionene fra 2010, og som hadde 12 år eller mer igjen på leiekontraktene, var det en gjennomsnittelig yield på kun 6,7 % og en pris per kvadratmeter på NOK Øvrige omsetninger i dette storbyutvalget hadde en snitt-yield på 7,7 % og en pris per kvadratmeter på drøye NOK Gjennomsnittelig kvadratmeterpris faller til NOK når vi ser på transaksjoner med 5 år eller mindre igjen på leiekontraktene. Stabil ledighetsutvikling det siste året I løpet av de siste to til tre årene har logistikkmarkedet i Oslo/Akershus kommet i bedre balanse. Målt i antall ledige lokaler har ledigheten blitt redusert fra over 200 i slutten av 2011 til snaut 150 per september. Ledigheten har imidlertid holdt seg mer eller mindre stabil gjennom det siste året. Utviklingen i netthandelen fører til at stadig flere handelsbedrifter må forholde seg til flere distribusjonskanaler. Vi tror at vi i større grad vil se hybrid-modeller, der det blir økt integrasjon mellom fysisk og digital handel. Dette vil bidra til å øke etterspørselen etter logistikklokaler som ligger strategisk til for rask og effektiv levering nær de store befolkningssentrene. Leieprisene i Oslo-området ligger normalt i intervallet kr. per m²/år. For prime områder som Alnabru, nybygg med høy grad av skreddersøm, kontordel, kjølelager etc., blir kvadratmeterprisene gjerne høyere. For de beste områdene venter vi svakt stigende leienivåer. 15 Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 27 % 35 % -0,5 1,6 2,0 Norske fond 2 % 10 % -0,4 0,1 0,6 Syndikeringsaktører 24 % 10 % 0,8 1,4 0,6 Utlendinger inkl. fond 2 % 2 % 0,0 0,1 0,1 Liv- og pensjonsselskap 11 % 0 % 0,6 0,6 0,0 Private investorer 8 % 14 % -0,4 0,4 0,8 Bruker av eiendommen 16 % 23 % -0,5 0,9 1,4 Andre eller konfidensielt 11 % 6 % 0,3 0,6 0,4 Sum 5,9 5,9 Kilde: UNION Gruppen Antall ledige lokaler i Oslo/Akershus Antall annonser 12-mnd trend 0 Kilde: UNION Gruppen/FINN

16 TRANSAKSJONSMARKEDET - HOTELL DNB Liv. fortsetter nedsalget i hotelleiendom Per medio september hadde vi registrert 5 hotelltransaksjoner for NOK 1,9 mrd. Etter dette har det blitt kjent at Thon og Reitan har kjøpt Britannia Hotel i Trondheim. DNB Livsforsikring har vært den største selgeren av hotelleiendom de siste to årene, mens det har vært 11 ulike kjøpere i perioden herunder tre syndikeringsaktører og to pensjonsselskap. Tar vi utgangspunkt i hotellomsetningene i de fire største byregionene fra 2010 hvor det er 10 år eller mer igjen på leiekontraktene finner vi at yieldene typisk har vært i intervallet 6,0 til 6,5 %. De to laveste yieldene har imidlertid vært på hhv. 5,2 og 5,6 %. I dette storbyutvalget har kvadratmeterprisene typisk ligget i intervallet drøye NOK til snaue NOK Flere av de store hotellene har blitt solgt for ca. +/- MNOK 1,5 per hotellrom. Hovedtall Norge/Oslo januar juli Januar - juli Endr. ÅoÅ RevPar YTD (NOK) Norge ,8 % Oslo ,4 % Omsetning (MNOK) Norge ,0 % Oslo ,7 % Pris per rom (YTD) Norge ,0 % Oslo (2,2%) Kilde: SSB Kapasitetsvekst bremser lønnsomhetsgrunnlaget o Kapasitetsveksten i hovedstaden de siste årene legger fortsatt en demper på lønnsomheten for hotellene. En moderat omsetningsvekst blir nesten helt utlignet av at omsetningen blir fordelt på flere rom. RevPar har steget med kun 0,4 % i Oslo hittil i år (per juli). RevPar i Norge steg med 1,8 % i samme periode. o Mer moderat hotellnybygging i Oslo i år og til neste år kan legge grunnlag for økt lønnsomhet fremover. o Horwath Consulting sin utvalgsundersøkelse for 2012, med svar fra 234 hoteller, viser at lønnsomheten i 2012 varierte fra 1,1 % for hotell med mindre enn 60 rom til 5,0 % for hotell med mer enn 100 rom. Byhotellene hadde en lønnsomhet på 4,6 %, mens distriktshotellene hadde -0,4 %. % Romutnyttelsen hittil i år (per juli) Norge Oslo Kilde: SSB 16

17 TRANSAKSJONSMARKEDET - BOLIG Fortsatt betydelig konverteringstrend i Oslo OBOS sitt salg av en portefølje i hovedstaden med 16 leilighetsbygg til Oslo kommune for NOK 1,35 mrd. er den største transaksjonen vi har registrert i år i segmentet utleieleiligheter. Vi har registrert salg av ytterligere 4 porteføljer for totalt MNOK 570, men legger til grunn at det med høy sannsynlighet har vært et betydelig større salgsvolum. Basert på yield-data, både for Norge og Sverige, kan vi slå fast at segmentet utleieleiligheter har lavest yield av samtlige eiendomssegmenter. Tilliten til boligmarkedet er sterk og det har også i år vært flere salg av store næringseiendommer over m², samt tomter som planlegges utviklet til boligformål. Disse større konverteringseiendommene utgjør typisk kontor- og lagereiendommer som ligger i boligområder. I Oslo reflekterer utviklingen at de etablerte kontorklyngene styrker seg, samt at høye boligpriser bidrar til å skyve lager ut av byen. Leiepris per mnd. for leilighet/hybel i Oslo tom. Q Stemningen har snudd i boligmarkedet o Etter en svak utvikling i boligmarkedet i fjor høst, har nå boligprisene i Norge steget med 2,3 % fra august 2013 til august Det er helt entydig at stemningen i boligmarkedet har snudd i løpet av året. Konsensus tilsier nå en samlet boligprisvekst på 8,6 % i perioden , mot tilsvarende konsensusforventing på 1,7 % i vinter. o Fra juli til august steg kvadratmeterprisene for leiligheter som ble omsatt i Oslo med 1,2 %, og er nå 0,5 % høyere enn i august i fjor. o For første gang siden 2002 gikk markedsleien for leieligheter i Oslo ned i andre kvartal (-1,4 %). Nedgangen tolkes som et klart signal om foreløpig stopp i videre leievekst. Samlet tilbud av leiligheter for utleie falt fra rekordhøye i første kvartal til leiligheter i 2. kvartal. Det er likevel det nest høyeste nivået som er målt. Prognoser for bruktboligprisene i Norge Årlige prosentuelle endringer 2014E 2015E 2016E 2017E Samfunnsøkonomisk analyse - sep ,0 2,2 3,6 2,7 NOK / måned DNB M arkets - august ,1 0,0 1,0 2,0 Eika - september ,0 7,5 3,5 3,5 Prognosesenteret - september ,0 5,0 4,0 4,0 Nordea Markets - september ,0 3,0 2,0 N/A SSB - september ,5 3,7 2,6 3,2 Konsensus 2,3 3,6 2,8 3,1 Kilde: Opinion (tidl. Makrosikt) på oppdrag for Boligbygg KF i Oslo kommune 17 Kilde: Satt sammen av UNION Gruppen

18 BERGEN TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Bergen/Hordaland, samt kontorleiemarkedet i Bergen De lokale har dominert på kjøpersiden hittil i år Transaksjoner fra MNOK 50 i 2014 Bergensaktører har stått på kjøpersiden i 11 av de 13 transaksjonene vi har registrert hittil i år, mens det har vært flere ikke-lokale på selgersiden. Vi legger til grunn at dette skyldes tilfeldigheter. Fra 2010 har aktører med hovedsete utenfor Hordaland stått bak 26 % av kjøpsvolumet målt i verdi (20 kjøp). Det er enkelte eiendommer på vei ut i markedet med hhv. beliggenhet og leiekontrakter som appellerer til de som søker lavrisiko. Den største omsetningen i år har vært salget av 50 % i Hotell Norge som Geir Hove kjøpte for ca. MNOK 500 av rederfamilen Mikalsen. Videre har det vært omsetninger innen barnehageeiendom, kontor, handel og kombi. Vi vurderer prime yield for kontor til 5,75 % bps. over Oslo. Fra 2010 har kontoromsetningene vi har loggført hatt en snitt-yield på 6,86 %, mens det laveste nivået vi har registrert har vært 5,75 % i en omsetning fra Lager/ Kombi 18 % Butikk/ Handel 10 % Annet 8 % NOK 2,0 mrd. Hotell 25 % Kilde: UNION Gruppen Kontor 39 % Økt kontorledighet* o Kontorledigheten i Bergen har økt fra 7,0 % våren 2013 til 7,8 % i vår. Det er tilført ca m 2 nybygg det siste året, noe som indirekte har bidratt til ledighetsøkningen. o De nærmeste to årene blir det ferdigstilt m 2 nybygg, hvorav det er inngått leiekontrakter på m 2. Areal som vil bli fraflyttet er anslått til m 2. o Økt fokus på utvikling og transformasjon til andre formål som bolig, hotell og handel kan bidra til å ta unna en del ledig areal. o Leienivået for nybygg og lokaler med høy standard og sentral beliggenhet er ventet å holde seg stabilt på dagens nivå. Bygg med lavere standard og dårligere beliggenhet er ventet å få en svak leieprisnedgang. Eldre og ineffektive lokaler blir utfordrende å leie ut. 18 Markedsleienivåer for Kontor: kr/m 2 /år* Fra Til Randsone sør Nord Sentrum Marineholmen/Solheim Vest Fyllingsdalen Fana Sandsli Kokstad Espehaug/Lønn *Kilde: Kyte Næringsmegling

19 TRONDHEIM TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Trondheimsområdet, samt kontorleiemarkedet i Trondheim Snitt-yielden i kontorsalgene 92 punkter over Oslo Transaksjoner fra 50 MNOK i 2014 Så langt i år har vi kun loggført 7 omsetninger for snaue milliarden i sum i Trondheim. Legger vi til Ålesund og øvrige Midt- og Nord-Norge får vi et volum på NOK 2,3 mrd. fordelt på13 i salg i regionen. Lokale meglere rapporterer for øvrig om normalt godt trykk i salgsmarkedet for objekter med verdi under MNOK 50. Liv- og Pensjonsselskapene har de siste to årene utgjort største nettokjøper i Trondheim. I perioden har de kjøpt 7 eiendommer for totalt NOK 2,9 mrd. Flere av disse eiendommene har hatt år igjen på leiekontraktene og snitt-yielden i disse 7 omsetningene har vært lave 6,5 %. Yieldene varierte fra 5,9 % til 7,2 %. Fonds- og syndikeringsaktørene fra Oslo har også kjøpt flere eiendommer i Trondheim med lange kontrakter de siste årene. Fra 2010 har forøvrig kontoromsetningene generelt i Trondheim hatt en snitt-yield på 7,34 %, mot tilsvarende 6,42 % i Oslo/Akershus. Annet 28 % Kilde: UNION Gruppen Kontor 7 % NOK 0,9 mrd Lager/ Kombi 45 % Handel 20 % Flat utvikling leienivåene* o Kontorledigheten i Trondheim har holdt seg stabil på rundt 6 % det siste året. o Konkurranse blant tilbyderne (spesielt av nybygg) legger en demper på leieprisveksten, som i hovedsak har vært flat hittil i år. o Det er relativt små variasjoner i leienivå mellom de ulike områdene. Dersom man ser bort i fra enkelt tilfeller i sentrum ligger majoriteten av leieprisene for kontorlokaler med høy standard innenfor et intervall på ca. 200 kr/m 2 /år. o Det er observert enkelt eksempler på leiepriser rundt kr/m 2 i bygg med høy standard i sentrum. Et absolutt toppnivå rundt kr/m 2 vurderes å være innen rekkevidde. Markedsleienivåer for kontor: kr/m 2 /år* Høy standard God standard (inkl. nybygg) Trondheim syd Trondheim sentrum Lade Omkjøringsveien/Tunga Sluppen Syd korridoren Trondheim øst *Kilde: Norion Næringsmegling 19

20 STAVANGER TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Stavangerområdet, samt kontorleiemarkedet i Stavanger/Forus Fortsatt stor interesse fra utenbys investorer Transaksjoner fra MNOK 50 i 2014 Av omsetningsvolumet fra 2010 har hele 82 % målt i verdi gått til kjøpere som er basert utenfor Rogaland. I disse transaksjonene har det i snitt vært 10 år igjen på leiekontraktene. I år har WP Carey kjøpt Finnestadveien 44 med Total som leietager med en gjenværende kontraktslengde på drøye 17 år. Ett av svært få direktekjøp utlendingene har gjort innen kontor utenfor Osloområdet. Selger, Norwegian Property, oppga brutto eiendomsverdi til omkring MNOK 733. Videre har fonds- og syndikeringsaktørene UNION, NRP og DNB Markets gjennomført kjøp i Stavanger-området i år. Vi erfarer at Stavanger-markedet nå byr på mange muligheter både innenfor eiendommer som tilbyr lange kontantstrømmer og eiendommer som tilbyr oppsidepotensial gjennom eiendomsutvikling. Vi vurderer prime yield for kontor til Lager/ Kombi 34 % Butikk/ Handel 11 % 6,0 %, mens snittet i kontoromsetningene fra 2010 har ligget på 6,9 %. Kilde: UNION Gruppen NOK 1,5 mrd. Kontor 56 % Stabil utvikling i kontorleiemarkedet* o Kontorledigheten i Stavanger-området har stabilisert seg på rundt 7,0 %. Kontorledigheten varierer fra 5,5 % i sentrum, 6,8 % på Forus og til 7,8 % i randsonen. o Det er igangsatt vesentlig færre kontorbygg det siste året, sammenlignet med i 2012 og første halvdel av Det er derfor ventet at kontorledigheten blir noe redusert i 2014 og o Leieprisene er i hovedsak ventet å holde seg stabile gjennom 2014, men vi vil kunne se en nedgang på eldre urasjonelle lokaler. Det er klare signaler i markedet på at leietakerne ønsker moderne bygg med høy standard. Det kan bli mer aktuelt med konvertering av utdaterte bygg til boligformål fremover. Markedsleienivåer for kontor: kr/m 2 /år* Høy standard God standard Fra Til Fra Til Stavanger sentrum Stavanger randsone Hinna Park N/A N/A Forus Sandnes *Kilde: Eiendomsmegler 1 Næringseiendom 20

21 Rolf Wickstrøms vei 15 Nydalen UNION Norsk Næringsmegling har håndtert utleie av m² kontor til Digitale medier 1881 for Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 AS 21

22 AVKASTNING Fondsavkastningen ned 2,0 % første halvår, men stor variasjon blant de ulike fondene Positiv utvikling for eiendom på børs Etter å ha utviklet seg svakere enn hovedindeksen gjennom fjoråret, er Eiendomsindeksen nå opp 16,0 % hittil i år, mens hovedindeksen er tilsvarende opp 10,2 % (per 25. september). Aksjekursen til Norwegian Property (NPRO) har steget med ca. 33 % siden nyttår. Kursoppgangen er primært drevet av John Fredriksens oppkjøpsraid i sommer. Gjennom selskapet Geveran Trading har Fredriksen sikret seg en eierandel på ca. 26 % i NPRO, og han har allerede signalisert at han ønsker en ny styresammensetning. Hvilke planer Fredriksen har for sin investering i selskapet er foreløpig ukjent. Det har endelig blitt avklart at Entra Eiendom skal noteres på Oslo Børs. Noteringen vil omfatte både et statlig nedsalg og en emisjon. Det er ennå ikke avklart hvor stor andel Staten skal selge i denne omgang. I regnskapet for andre kvartal er markedsverdien til Entras portefølje anslått til ca. NOK 27 mrd. Med en målsatt gjeldsgrad på 50 % blir trolig Entras market cap i overkant av NOK 10 mrd. ved notering. Entra forventer at aksjene i selskapet vil bli tatt opp til notering på Oslo Børs den 17. oktober Norsk Eiendomsfondsindeks er en indeks for avkastning (inkludert utbytte) i belånte norske fond med investeringer i næringseiendom i Norge. Fondene er vektet i forhold til verdijustert egenkapital. Fondsindeksen er i motsetning til børsindeksene, ikke basert på faktiske omsetninger, men på verdivurderinger. Indeksen er basert på 8 fond med ulike oppstartstidspunkt og totalverdier for ca. NOK 29 mrd. Fondsindeksen er ned 2 % hittil i år. Det er imidlertid stor variasjon i avkastning blant de ulike fondene, og fem av åtte fond har hatt en positiv utvikling i år. Storebrand Eiendomsfond, som er forvaltet av UNION Eiendomskapital, oppnådde en avkastning på 5,0 % i første halvår. UNION Eiendomsinvest Norge steg 3,7 % i første halvår og er opp hele 54,1 % siden oppstart i Q Hovedindeksen og Eiendomsindeksen på Oslo Børs 140 OSE 4040 Real Estate OSEBX Kilde: Oslo Børs, per 25. september 2014 Norsk Eiendomsfondsindeks og UNION-fondene Norsk Eiendomsfondsindeks Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomsinvest Norge Kilde: UNION Gruppen

23 AVKASTNING Statistikk og prognoser for avkastning på totalkapitalen (ubelånt avkastning) Lavere renter kan trekke avkastningen opp IPD-indeksen viser at totalavkastningen (ubelånt avkastning) for næringseiendom generelt i Norge ble 5,6 % i Til sammenligning har det årlige nivået vært 5,9 % (CAGR) de siste tre årene. I fjor ble direkteavkastningen 5,8 % og verdiendringen -0,2 %. Fra Q til Q var den årlige totalavkastningen 8,8 % (CAGR), hvorav verdiveksten utgjorde ca. 2,0 %. For kontor spesielt ble totalavkastningen i fjor 6,1 % mot et årlig nivå på 6,5 % de siste tre årene. Figuren nede til høyre viser den økonomiske veksten i Norge, samt IPDstatistikken og våre prognoser for totalavkastning for en tenkt portefølje som er bredt sammensatt mht. eiendomssegmenter og geografi. Vi har lagt til grunn makroprognoser som innebærer at norsk økonomi er tilbake på trendvekst fra 2016, at sysselsettingsveksten blir god i storbyene, bedriftene er preget av nøktern optimisme og KPI stiger med ca. 2 % årlig. Prognosene innebærer stigende totalavkastning fremover og med et snitt på 7,4 % de nærmeste tre årene. Siden vi utarbeidet prognosene i vinter har de lange rentene sunket i strid med bankenes prognoser. I tillegg har bankmarginene sunket som forventet og i sum har dette gitt grunnlag for lavere prime yield, noe som bidrar til å heve verdiene i dette segmentet. Ved en oppfyllelse av bankenes renteprognoser (svakt stigende renter) tror vi yield-reduksjonen for normal eiendom blir heller beskjeden. Skulle vi få et klart yield-fall også for ordinær eiendom, vil avkastningen bli betydelig høyere enn figuren antyder. Våre avkastningsprognoser er i hovedsak basert på forventninger om moderat vekst i markedsleienivåene i de fleste segmentene. For kontor i Oslo, som veier tungt i mange porteføljer, venter vi en årlig vekst i markedsleienivåene på ca. 5 %. 23 Totalavkastning Eiendom totalt / kontor 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % Kilde: IPD UNION Gruppens prognoser for totalavkastning A v k a s t n i n g Kilde: SSB/IPD/UNION Gruppen IPD Norsk Eiendomsindeks IPD Norsk Kontor 7,1 7,4 7, E 2016E Eiendomsavkastning (ugiret) BNP-vekst (fastlandet) BNP-vekst

24 UNION Eiendomsinvest Norge AS Fondet vant prisen IPD European Property Award i kategorien Balanced fund Scandinavia, for perioden Prisen gis til eiendomsfondet med høyeste avkastning i Skandinavia målt mot respektive benchmark over siste tre år 24

25 AREALABSORPSJON PER OMRÅDE Endring i utleid areal fra februar 2010 til februar 2014 Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Skøyen Lysaker Oslo vest Øvrige sentrum Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd PS! I fremstillingen er Lysaker-Fornebu regnet som et sammenhengende område! Økning ca m² Økning ca m² Økning til m² Økning til m² Kilde: UNION Gruppen Økning inntil m² 25 +/- null

26 KONTORLEIEMARKEDET I OSLO LANG SIKT Hovedtendens: Svakt synkende kontorledighet og stigende markedsleienivåer 12 % BNP-Fastlandet 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % Når vi skal oppsummere kontorleiemarkedet i første halvår er høye leienivåer på et lavt signeringsvolum en god beskrivelse. Gjennomsnittlig markedsleie i Oslo fortsetter å stige og er per andre kvartal ca. 6 % høyere enn i samme kvartal året før (fire kvartals rullerende snitt). Snittleien har nå steget 17 kvartaler på rad. Signeringsvolumet i første halvår i år var imidlertid ca. 30 % lavere enn i samme periode fjor. Dette er faktisk det laveste nivået som noen gang er registrert i første halvår (siden vi fikk tilstrekkelig datakvalitet i 2008), og er 22 % lavere enn snittnivået i perioden (beregninger basert på data fra Arealstatistikk). Bedrifter knyttet til oljebransjen bidro til høy etterspørsel etter kontorarealer i perioden fra 2010 til Mer moderate utsikter i oljebransjen i kombinasjon med at mange aktører i bransjen allerede har flyttet, bidrar til å redusere denne vekstimpulsen. Avmatningen i oljebransjen kan også smitte til bedrifter i andre bransjer, som kanskje er noe mer avventede. I sum kan dette ha bidratt til lavere etterspørsel etter 26 2,0 % 2,2 % 2,1 % Kilde: SSB/Arealstatistikk/UNION Gruppen 3,0 % 2,8 % kontorlokaler hittil i år. Vi oppfatter imidlertid ikke at det underliggende markedet er vesentlig svekket, heller at markedet er litt på stedet hvil. Fortsatt vekst i markedsleienivåene underbygger at trenden i kontorleiemarkedet er positiv. Videre kan lavt utløpsvolum blant store leietakere i 2015 være noe av forklaringen på det lave signeringsvolumet hittil i år. Store leietakere er typisk ute etter nye lokaler i god tid (1-2 år før kontraktsutløp) - derfor påvirker utløpsvolumet neste år signeringsvolumet allerede i dagens marked. De store hendelsene røsker såpass i markedet at det bidrar til at etterspørselen kan gå litt i rykk og napp Prognose for BNP fastlandet Kontorledighet Prognose for kontorledighet Leiepris i nom. kr Prognose for leiepris i nom. kr. Leiepris i 2013-kr. En naturlig konsekvens av lavere etterspørsel blant store leietakere, er at det tar lengre tid å fylle større bygg. Derfor erfarer vi at flere store bygg står ledig lengre enn tidligere. Dette bidrar til en noe uventet økning i kontorledigheten. Ledigheten er nå 7,6 %, som er 0,6 %-poeng høyere enn i vinter. Antall annonserte kontorlokaler holder seg imidlertid påfallende

27 KONTORMARKEDET I OSLO LANG SIKT stabilt sammenlignet med i vinter. Lavere utløpsvolum blant store leietakere i 2015 har også resultert i få signeringer i nybyggprosjekter det siste året. Volum av ferdigstilte nye kontorbygg i perioden frem til 2017 blir derfor sannsynligvis lavere enn vi har lagt til grunn tidligere. Våre data tilsier at vi får et nybyggvolum på hhv m 2 i år og m 2 i For 2016 har vi til nå registrert drøyt m 2 i sikre nybygg, men vi tror det kommer til noen flere prosjekter slik at vi passerer m 2 i nybyggvolum i Med tanke på at kontorarealer stadig blir konvertert til andre formål, som bolig, hotell og undervisning, blir nettotilførselen enda lavere. Det bygges derfor mindre enn forventet etterspørsel i perioden. Vi tror derfor at økningen i kontorledigheten er midlertidig og at ledigheten vil synke utover i perioden, om enn saktere enn vi tidligere har lagt til grunn. Stemningen i boligmarkedet har snudd etter usikkerheten i fjor høst. Boligprisene har begynt å stige igjen og økt konkurranse blant bankene gir seg utslag i lavere rente for boligkundene. Vår konsensusoversikt viser at samlet boligprisvekst i Norge i perioden er anslått til 8,6 %, mens tilsvarende anslag i vinter var 1,7 % (se boligsiden). Et friskmeldt boligmarked bidrar til at boligformål fortsatt utgjør en attraktiv alternativbruk for flere kontorlokaler. Vårt markedssyn baserer seg på SSB sine makroprognoser som innebærer en vekst i BNP-fastlandet på drøyt 2 % i år og til neste år, og at norsk økonomi er tilbake på trendvekst fra I tillegg har vi i bakhodet at veksten i norsk økonomi er todelt i den forstand at de fire største byregionene har hatt en befolknings- og sysselsettingsvekst som har vært opp mot dobbelt så sterk som resten av Norge de siste årene. Etterspørselen etter kontorarealer tar seg opp igjen fra 2016, i tråd med konjunkturoppgangen, og kontorleiemarkedet i Oslo drar nytte av at veksten i hovedstaden er sterkere enn landsgjennomsnittet. 27 Utvikling i netto nybygg, absorpsjon og ledighet 250 8,0 % 200 7,0 % 150 6,0 % 100 5,0 % 4,0 % 50 3,0 % - 2,0 % -50 1,0 % ,0 % E 2015E 2016E 2017E Netto nybygg Netto Absorbsjon Arealledighet (høyre akse) Kilde: UNION Gruppen Kontorledighet i Oslo, Asker og Bærum 10,0 % 6,9 % 7,0 % 7,3 % 7,3 % 7,6 % 8,0 % 6,9 % 6,7 % 6,6 % 6,7 % 6,9 % 6,9 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kilde: UNION Gruppen/FINN

28 FERDIGSTILLELSE AV NYE KONTORBYGG , kun sikre prosjekter totalt ca m 2 Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Lysaker Skøyen Oslo vest Øvrige sentrum Økern/Hasle/ Løren Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd Ca m² til m² til m² til m² Kilde: UNION Gruppen til m² 28 Ingen sikker nybygging

29 KONTORLEIEMARKEDET KORT SIKT Oslo, Asker og Bærum Vekst i både markedsleie og løpetid Gjennomsnittlig markedsleie i nye kontrakter steg med 2 % i første halvår og er per andre kvartal 6 % høyere enn i samme kvartal i fjor (fire kvartals rullerende snitt). Gjennomsnittlig markedsleienivå i nye kontrakter i Oslo har nå hatt en stigende tendens 17 kvartaler i rad og er ca. 25 % over bunnen i Leieprisveksten har i stor grad vært kostnadsdrevet og gjenspeiler at bedriftene i stadig større grad prioriterer høyere standard når de velger kontorlokaler. Videre prioriterer leietakerne effektiv trafikkavvikling og fleksibilitet mht. lokalene. Når flere leietakere prioriterer disse kvalitetene foran lavest mulig pris, gir det utslag i økte markedsleienivåer. For gårdeierne har det blitt stadig mer kostbart å bytte leietakere, fordi tilpasningskostnadene har økt i takt med stadig økte krav fra leietakerne. Stolpediagrammet ned til høyre illustrerer hvordan gjennomsnittlig løpetid i nye kontrakter har hatt en klart økende trend siden Gjennomsnittskontrakten er nå 5,2 år, noe som er ca. 12 måneder lenger enn i Arealvektet var gjennomsnittlig løpetid i nye kontrakter i 2013 hele 7,4 år. Vi tolker lengre løpetid i kontraktene som en konsekvens av at eiendomsbesitterne trenger lengre leieavtaler for å kunne forsvare de investeringene som kreves for å tilfredsstille leietakernes behov. Gårdeierne får derfor betalt for økte tilpasningskostnader gjennom høyere leie, men også gjennom å oppnå lengre leiekontrakter. Leieprisutvikling for kontor i Oslo (kr/ m 2 /år) Kilde: Arealstatistikk (fire kvartals rullerende snitt) Gjennomsnittlig løpetid i nye kontrakter 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 29 Kilde: Arealstatistikk (fire kvartals rullerende snitt)

30 LEIEPRISER UNION Gruppens leieprisanslag høsten 2014, samt kontorledigheten per september 2014 Nybygg - høy Topp Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader og parkering standard og standard og Normalt best beliggenhet - høy Moderat Areal- Endring siden beliggenhet eksisterende standard standard Antall ledighet høsten 2013 i sonen bygg typisk nivå typisk nivå annonser (per sep) (%-poeng) Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen ,7 % 2,4 Øvrige sentrum inkl. Bjørvika ,2 % 0,5 Oslo Vest inkl. Majorstua ,8 % 1,0 Indre Nord inkl. Ullevaal stadion ,0 % 1,1 Indre øst inkl. Kværnerbyen ,7 % -3,7 Skøyen ,2 % 2,3 Lysaker * 10,1 %* 2,9 Fornebu Nydalen ,5 % 3,3 Bryn / Helsfyr ,1 % 2,6 Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad ,2 % 0,5 Økern - Hasle - Løren - Ulven Ytre Nord og øst inkl. Furuset ** 11,9 %** 1,1 Ytre syd inkl. Ryen ,2 % -5,3 Asker/Bærum ekskl. Lysaker/Fbu ,6 % 1,2 *Tallene gjelder for det samlede området Lysaker-Fornebu **Tallene gjelder for Ytre nord inkludert Økern Hasle Løren - Ulven. Vi har forsøkt å anslå leienivåene så nøyaktig som mulig. Imidlertid vil naturligvis faktorer som etasje i bygget, utsikt etc. påvirke leienivået. Innad i områdene vil det også være forskjeller. For eksempel for nybygg i sentrum vil nivået kunne variere fra kr. på det høyeste i Bjørvika til ca kr. i de billigste underområdene i sentrum. For de ulike områdene har vi i leiepristabellen angitt hvilke lokaliseringer vi anser som topp beliggenhet med betegnelsen inkl. lokaliseringen. For eksempel for Øvrige sentrum går vi ut fra Bjørvika som topp beliggenhet. 30

31 PROGNOSER FOR LEIEPRISVEKST I 2014 Nominell vekst i markedsleienivåene i nye kontrakter Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Lysaker Skøyen Oslo vest Øvrige sentrum Økern/Hasle/ Løren Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd 5 % 3-5 % 0-3 % Kilde: UNION Gruppen 31

32 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Vika / Aker Brygge & Tjuvholmen (CBD) Stabil ledighet fortsatt noe igjen på Aker Brygge Riksrevisjonen flytter til Storgata Kontorledigheten i CBD har holdt seg stabil på 6,8 % siden i vinter, men er litt høyere enn i fjor høst. Rehabiliteringsprosjektet til Norwegian Property på Aker Brygge har fremdeles snaut ti tusen kvadratmeter ledig. Siden i vinter har det blitt tilgjengelig m 2 i Olav Vs gate 4, som DLA Piper etterlater seg når de flytter til Stranden 5 i første kvartal Antall tilgjengelige lokaler i CBD har økt i løpet av 2014, og aktører som søker små og mellomstore lokaler har en del alternativer. Vi erfarer fortsatt høy betalingsvillighet for de beste lokalene i CBD, men markedsleien er allerede høy og mange av de typiske leietakerne i området har allerede flyttet. Vi tror derfor på noe lavere veksttakt i toppleien fremover. Før sommeren ble det for øvrig klart at Protector Forsikring skal leie m 2 i Støperigata 2 (Fondbygget). Øvrige sentrum Kontorledigheten i sentrum har stort sett vært stabil på drøyt 6 % i 2014, og vi forventer at ledigheten fortsetter og være moderat og kanskje synke noe i I høst har det blitt klart at Riksrevisjonen har inngått en leieavtale med Olav Thon Gruppen om leie av m 2 fordelt på hhv. ca m 2 i et nybygg i Storgata og resten i nabobygget Stenersgata 2. Sistnevnte bygg ledigstilles når Aller Media flytter hovedkontoret sitt til HasleLinje. Statoil Fuel and Retail flytter fra Majorsuten og til sitt nye hovedkontor i Schweigaaards gate 16 i Ellers har vi ikke registrert ytterligere nybygg som med sikkerhet skal bygges fra 2015 og utover. Det er imidlertid flere aktører som tilbyr prosjekterte nybygg i Bjørvika. Sentrum har styrket sin posisjon de siste årene, og med begrenset ledighet mener vi fortsatt det er rom for en leieprisvekst som overgår KPI. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 7 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 9 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 4,3 % 6,7 % 2,4 % Antall ledige lokaler UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 20 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 18 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 3 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 5,7 % 6,2 % 0,5 % Antall ledige lokaler

33 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Indre vest UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 8 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 11 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 4,8 % 5,8 % 1,0 % Antall ledige lokaler Lav ledighet rundt sentrum Indre vest og Indre nord har hatt stabil lav kontorledighet det siste året, og nå har ledigheten i Indre øst også kommet betraktelig ned. Politiets Utlendingsenhet har skrevet en leieavtale på hele m 2 i Økernveien I tillegg har Enata Eiendom lykkes med å fylle drøyt m 2 i Kolstadgata 1 på Tøyen. Blant leietakerne er det flere ulike frivillige organisasjoner, samt Oslo kommune. HiOA utvider sin arealbruk og bidrar til å ta unna større kontorarealer i Indre nord. Høyskolen overtar blant annet m 2 i Pilestredet 42 når Riksrevisjonen flytter ut i På Majorstuen bygges det et nybygg på ca m 2 i Fridtjof Nansens vei 16, hvor Politidirektoratet flytter inn i I tillegg skal Stor-Oslo Eiendom totalrehabilitere det tidligere Statoilbygget i Sørkedalsveien 8. Indre nord UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 9 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 3,9 % 5,0 % 1,1 % Antall ledige lokaler Indre øst UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 2 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per september Endring Arealledighet 7,4 % 3,7 % -3,7 % Antall ledige lokaler

34 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Skøyen Høy ledighet, men solide leienivåer der det signeres Kontorledigheten på Skøyen har bitt seg fast på drøyt 10 %. Det er fortsatt ledig m 2 i Verkstedveien 1, som ferdigstilles i Q Det er fra før klart at Statens pensjonskasse flytter hit. Mye av ledigheten på Skøyen er knyttet opp mot bygg som har en sekundær beliggenhet i området. Blant annet er det m 2 ledig Drammensveien Til tross for høy kontorledighet og tilsynelatende lavt signeringsvolum på Skøyen, erfarer vi at det oppnås høye leienivåer der det inngås leieavtaler. Moderne kontorlokaler med høy standard og god mikrobeliggenhet klarer seg godt i konkurransen. Vi tror at leieprisveksten på Skøyen avtar noe på kort sikt. Leienivåer som allerede er opp mot hva man ser i sentrum, og forholdsvis stort tilbud av ledige arealer, bidrar til å dempe leieprisveksten. Lysaker & Fornebu Økende kontorledighet Kontorledigheten i området har vært økende, til tross for flere store leiekontrakter det siste året. Disse kontraktene er skrevet med selskaper som flytter internt i området, og som derfor etterlater seg tomme arealer. Til tross for høy absorpsjon på Lysaker/Fornebu siden 2010, har høy nybyggaktivitet bidratt til at kontorledigheten har blitt høy i området. Tidligere i høst ble det klart at Technip benytter seg av en opsjon til å leie ytterligere m 2 i Lysaker Polaris. Dermed skal oljeserviceselskapet leie totalt ca m 2 i nybygget. Det har også blitt klart at Peab skal leie m 2 i Strandveien 15 fra Leieprisanslag - Lysaker Leieprisanslag - Fornebu Nybygg - beste beliggenhet Nybygg - beste karakteristika Topp standard/beliggenhet Topp standard/beliggenhet UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 5 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 8,9 % 11,2 % 2,3 % Antall ledige lokaler Normalt høy standard typisk nivå Normalt høy standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå M arkedsandel utleid areal 11 % Sikker nybygging Antall bygg 3 Andel av antall ledige lokaler 8 % Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 7,2 % 10,1 % 2,9 % Antall ledige lokaler

35 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE årsskiftet, mens Eureka Pumps skal flytte inn i Fornebuporten (bygg B), som står ferdig neste sommer. Vi forventer en stabil utvikling i leieprisene på kort sikt. Området har tradisjonelt tiltrukket seg mange leietakere som er knyttet til oljerelatert virksomhet. Lavere etterspørsel fra oljerelaterte virksomheter og høy kontorledighet vil legge en demper på leieprisveksten. Ytre vest Stabil lav ledighet Kontorledigheten i Ytre vest har vært stabil rundt 4 % i Det er fortsatt snaut m 2 ledig i nybygget i Silurveien 2, som ferdigstilles mot slutten av året. Det er fra før klart at Selvaag og Xellia Pharmaceuticals skal flytte inn i bygget. Siden sist har Slemdalsveien 37 blitt tilgjengelig i markedet, med en kontordel som er på drøyt m 2. Bygget ledigstilles når Statens Pensjonkasse flytter til Verkstedveien 1 på Skøyen i første kvartal UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 1 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 2 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 3,7 % 4,2 % 0,5 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Asker/Bærum Økt ledighet i Asker/Bærum Vår telling viser at kontorledigheten i Asker/Bærum (ekskl. Lyaker og Fornebu) har økt med ett drøyt prosentpoeng til 6,6 % det siste året. Før sommeren ble det klart at Eurest skal flytte til Asker Panorama (Drengsrudbekken 1-15), som nå er så å si fylt opp. Markedsleienivåene i Asker/Bærum har holdt seg relativt stabile det siste året. Vi tror i hovedsak at veksten i markedsleienivåene ikke blir særlig høyere enn KPI fremover. Noe høyere kontorledighet, samt høy ledighet i konkurrerende områder som Lysaker og Fornebu, vil bidra til å dempe leieprisveksten. Asker/Bærum er også et område som tradisjonelt har tiltrukket seg en del bedrifter knyttet til oljesektoren et segment hvor det sannsynligvis blir noe avtakende etterspørsel fremover. Av sikre nybygg-prosjekter har vi registrert at DNV skal bygge m 2 ved sitt eksisterende hovedkontor i Vertitasveien 1. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 13 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 12 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 5,4 % 6,6 % 1,2 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

36 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Nydalen Evry etterlater seg store arealer i Nydalen Kontorledigheten i Nydalen har økt siden i vinter og er nå ca. 9,5 %. Ledighetsøkningen kan utelukkende relateres til at Evry har fraflyttet ca m 2 i Nydalsveien 28, som er tilgjengelig for innflytting til sommeren. Avantor har allerede satt i gang en totalrehabilitering av bygget. Avantor jobber også med å finne leietakere til to planlagte nybygg på Spikerverket ved siden av Egmont-bygget, med samlet areal på ca m 2. Vi har imidlertid ikke registrert noen sikre nybygg hvor det er signert leiekontrakt for perioden Digitale Medier 1881 har skrevet en leieavtale på m 2 Rolf Wickstrøms vei 15, mens Oslo Universitetssykeshus HF skal leie m 2 i Gullhaugveien 12. RBUP (utvider) og EG Navicom har skrevet leieavtaler på til sammen ca m 2 i Gullhaugveien 1-3. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 3 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per september Endring Arealledighet 6,2 % 9,5 % 3,3 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Bryn/Helsfyr I hovedsak stabil utvikling Kontorledigheten på Bryn/Helsfyr er nå på drøyt 9 %. Det største tilgjengelige lokalet er på m 2 i Strømsveien 96. Det er også fortsatt drøyt m 2 ledig i rehabiliteringsprosjektet Fredrik Selmers vei 4, hvor Skattedirektoratet blir største leietaker. Vi har ikke registrert noen sikre nybygg på Bryn/Helsfyr for perioden Det markedsføres heller ingen prosjekterte nybygg i området. Det er imidlertid flere større rehabiliteringsprosjekter underveis og Oslo Areal planlegger en større utvidelse i Fyrstikkalléen 1. Det er også stadig tiltakende konkurranse fra nybygg i Økern-området. UNION legger til grunn at leieprisutviklingen på Bryn/Helsfyr i hovedsak vil være KPI-drevet på kort sikt. Fere store tilgjengelige lokaler og stadig økende konkurranse fra områder som Økern legger en demper på leieprisveksten. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 5 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per september Endring Arealledighet 6,5 % 9,1 % 2,6 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

37 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Ytre nord/øst inkl. Økern, Hasle, Løren og Ulven Mange langtidsledige lokaler Kontorledigheten i Ytre nord/øst er stabil høy og området har mange langtidsledige eiendommer. Det likevel mikrobeliggenheter som blir stadig mer attraktive. Flere aktører driver med eiendomsutvikling i området, spesielt rundt Hasle og Økern. Höegh Eiendom har til nå fått størst uttelling og ferdigstiller tre nybygg på tilsammen ca m² kontor i perioden Bymiljøetaten og Aller Media flytter til HasleLinje i 2015, mens COWI flytter dit i Vi tror leieprisutviklingen blir flat på kort sikt. Det er tilbudsoverskudd i området, samt at det tilbys mange ulike nybygg-prosjekter, som i sum Leieprisanslag - Ytre nord og øst Leie - Økern, Hasle, Løren, Ulven Nybygg - beste beliggenhet Nybygg - beste beliggenhet Topp standard/beliggenhet Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Normalt høy standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå demper leieprisveksten. Vi legger til grunn en stabil leieprisutvikling for gode lokaler og nybygg. Eldre og umoderne lokaler forblir utfordrende å leie ut. Ytre syd Lavere kontorledighet Kontorledigheten har kommet ned i Ytre syd det siste året og er nå drøyt 6 %. Det er imidlertid mye ledig i konkurrerende områder som Økern, Bryn/Helsfyr og Ytre øst. Dette vil hindre leieprisvekst og vi venter stabil utvikling i markedsleienivåene i Ytre syd fremover. Vi har ikke registrert noen sikre nybygg-prosjekter for perioden UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 2 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 3 % Sikker nybygging Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging M arkedsandel utleid areal 9 % Antall bygg 3 Andel av antall ledige lokaler 15 % Antall m² Arealledighet per september Endring Arealledighet 10,8 % 11,9 % 1,1 % Antall ledige lokaler Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per september Endring Arealledighet 11,5 % 6,2 % -5,3 % Antall ledige lokaler

38 ET KOMPLETT EIENDOMSHUS UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. Siden 2002 har vi omsatt eiendom for NOK 66 mrd, og de fem siste årene har vi leid ut m². På vegne av investorer, forvalter vi næringseiendom for NOK 9,1 mrd, med fokus på aktiv forvaltning og verdiskapende virksomhet. Vi skaper verdier av eiendom Trond Aslaksen UNION CORPORATE Terje Nesbakken/ Hroar Nilsen 38

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2014 Bildesøk 2 Kvartalsrapport Q1 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2014 2 Kvartalsrapport Q2 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: Shutterstock side 1, 2,

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2013 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer