Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013"

Transkript

1 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013

2 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering 2

3 UNION Gruppen Vi skaper verdier av eiendom En ledende norsk eiendomsaktør som utfører alle eiendomsrelaterte tjenester Et partnereid selskap med 51 ansatte UNION Eiendomskapital er Norges ledende kapitalforvalter av eiendom UNION Norsk Næringsmegling er Norges 3. største megler innenfor utleie og salg av eiendom UNION Corporate er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet UNION Gruppen UNION Norsk Næringsmegling UNION Eiendomskapital UNION Corporate Næringsmegling/Utleie Eiendoms-og Kapitalforvaltning Rådgivning og Kapitalinnhenting 3

4 UNION Eiendomskapital Etablert i 2004 av Bjørn Henningsen og Lars Even Moe sammen med UNION Gruppen 16 ansatte med i gjennomsnitt 14 års eiendomserfaring Forvalter 2,1 milliarder i egenkapital i 2 eiendomsfond og 12 syndikater Vi investerer egne midler sammen med våre investorer UNIONs eiendomsfond har skapt best avkastning i det norske eiendomsmarkedet 1 UNIONs årlige avkastning (pr. desember 2012) 29,8 % 22,8% Egenkapitalavkastning 8,2% Produkt UEN (2010) SEF (2005) Syndikater ( ) Struktur Lukket fond Lukket fond SPV Antall eiendommer Realiserte eiendommer Merk: Historisk avkastning eller markedsscenarier er ingen pålitelig indikator for nåværende eller fremtidig prestasjoner. Avkastningen som fremgår av tabellen tar ikke høyde for kostnader på holdingnivå. Avkastningen vil reduseres på linje med disse. 1. Basert på Investment Property Databank ( IPD ) og Norsk Eiendomsfondsindeks

5 Hvordan skape verdier av eiendom? - Kontantstrøm og verdiskapning Syndikeringsprosjekt UNION Eiendomsinvest Norge AS 19 % Verdiskapning 30 % Leievekst Yield-reduksjon Prosjektutvikling 10% -11 % Kontantstrøm 11 % Kontantstrøm 5 Avkastning på egenkapitalen (IRR) Avkastning på egenkapitalen (IRR)

6 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering 6

7 Forventninger til eiendom i Norge Markedsutviklingen Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer 7

8 Attraktivt norsk eiendomsmarked Gode muligheter for å utnytte et dynamisk og hurtig transaksjonsmarked for en etablert lokal aktør Sterkt transaksjonsmarked; estimert til NOK 50 mrd. i 2013 Leienivå for kontor er på moderate nivåer; prognoser antyder videre vekst i leienivå som er blant de høyeste i Europa Etterspørselen etter nybygg er økende urbaniseringen medfører en begrenset tilbudsside Gjennomsnittlig prime yield på 5,25 5,50 %, med variasjon på +/- 0,75 % siste åtte år Norsk økonomi er fundamentalt sterk Høyere vekst i BNP enn resten av Europa, lav arbeidsledighet, sterkt arbeidsmarked og befolkningsvekst Lavt rentenivå og forventet videre lønnsvekst tilsier økt privatkonsum Stabilt bankvesen, offentlig budsjettoverskudd (14 % av BNP) og et betydelig handelsoverskudd (NOK 425 mrd. i 2012) Bergen Stavanger Trondheim Oslo Kristiansand Leienivå kontor Norge (NOK/m 2 per år) Transaksjonsvolum (NOK mrd.) BNP vekst (%-vis endring år for år) ,1 36,3 56,4 % change E 2013E 2014E Euro Area Norway United Kingdom Germany Sweden Snitt leie samtlige leiekontrakter for Oslo-området KPI justert. Kilde: Eiendomsverdi Næring. Kilde: UNION Gruppen AS. Kilde: EIU Februar

9 Leieprisene for kontor i Oslo - Leieprisene har økt siden 2009 Gjennomsnittlig leiepris (venstre akse)* Utleiegrad (høyre akse) 100,00 % 97,00 % ,00 % 91,00 % 88,00 % Arealledigheten i Oslo har siden 2009 vært stabil rundt 7 % Arealledigheten forventes å synke i de kommende årene og leieprisene forventes å øke 9

10 Utvikling for kontor i øvrige Storbyer - Stabil utvikling med unntak av Stavanger som øker Kontor Bergen - Kyte Næringsmegling Bergen Stavanger Trondheim Arealledighet 7,0 %* Svakt stigende kontorledighet Leienivå sentrum * Leienivå randsonene * Kontor Trondheim - DNB Næringsm. Arealledighet m² Svakt synkende konntorledighet Leienivå sentrum Leienivå randsonene Kontor i Stavanger - EM1 Næringsm. Gjennomsnittelig kvadratmeterleie for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader Kilde: Dagens Næringsliv Arealledighet 5,8 %* Svakt stigende kontorledighet Leienivå sentrum * Leienivå Forus * 10

11 Leiemarkedet - Stavanger Høyest leieprisvekst i Stavanger sentrum Leiepriser (i kr. per m 2 /år) - per halvår fra 2005 DN jun. 2013: Gj.snittprisen for moderne og sentrale kontorlokaler vurderes til kr. per m²/år, opp fra kr. per november 2012 Intervallet for høy høystandard kontor i sentrum går fra til kr. pr. m²/år På Forus ligger leienivået for høystandardlokaler i intervallet kr. pr. m²/år Kontorledigheten har vært økende det siste året og er ventet å stige til drøye 6 %. Ledighetsnivået er lavt i sentrum og høyere på Forus og i randsonene NOK / m2 Gj.snitt leiepriser for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader (jun) Kilde: Dagens Næringsliv 11

12 Transaksjonsmarkedet - Stavanger - Transaksjoner fra MNOK 50 i Stavangerområdet Syndikeringsaktører og eiendomsselskaper mest aktive Transaksjoner fra MNOK 50 hittil i år Prime yield for kontor i Stavanger er vurdert til 6,0 % Fra 2010 har vi registrert transaksjoner med verdi over MNOK 150 i Stavanger-regionen. De fleste eiendommene er kjøpt av Oslo-aktører, herunder bl.a. 7 ulike syndikeringsaktører Lager/ industri/ kombi 5 % Butikk/ Handel 32 % Annet 12 % NOK 1,1 mrd. Kontor 51 % Kilde: UNION 12

13 Utvikling i avkastingskrav for Eiendom % - Store forskjeller iht. type eiendom Yield for prime-eiendom er tilbake på nivået fra år 2007 tilsvarende 5,25 % Normal-markedet har en snitt yield på 7,0 % og er punkter høyere enn nivået fra år års swap-rente Prime yield 8 % eller høyere netto-yield: 9 % Fra 7 til 8 % netto-yield: 34 % 6 % eller lavere netto-yield: 24 % 100 transaksjoner med yield-data Mellom 6 og 7 % netto-yield: 33 % 13

14 Marginer og utlånsgrad UNION Financing Clock Marginer og utlånsgrad 14 Historisk normalisert nivå Margin: basispunkter LTV: % 10yr swap vs. 10yr gov: ~50 bps (15 års gj. snitt)

15 Marginer og utlånsgrad UNION Financing Clock Marginer og utlånsgrad Margin: basispunkter LTV: % 10yr swap vs. 10yr gov: ~20 bp (Feb 05) 15

16 Marginer og utlånsgrad UNION Financing Clock Marginer og utlånsgrad Margin: basispunkter LTV: % 10yr swap vs. 10yr gov: 85 bp (I dag) 16

17 Marginer og utlånsgrad UNION Financing Clock Marginer og utlånsgrad 17 Nytt nivå ?. Margin: basispunkter LTV: % 10yr swap vs. 10yr gov: ~50 bps (15 års gj. snitt)

18 Hva betyr en mer optimal finansiering? Eksempel: Syndikering Solid leietaker Attraktiv beliggenhet Leiekontrakt med varighet 10 år Mål om en forventet avkastning for syndikatet på % med et årlig utbytte på i gj. snitt 6 7 % Belåningsgrad: 65 % Margin: 200 punkter Kjøpsyield: 6,5 % Eksempel: Finansiering 18

19 Hva betyr en mer optimal finansiering? Eksempel: Syndikering Solid leietaker Attraktiv beliggenhet Leiekontrakt med varighet 10 år Mål om en forventet avkastning for syndikatet på % med et årlig utbytte på i gj. snitt 6 7 % Belåningsgrad: 65 % Margin: 200 punkter Kjøpsyield: 6,5 % Eksempel: Finansiering Nytt nivå på finansiering Belåningsgrad: 70 % Margin: 150 punkter Kjøpsyield: 6,1 % En økning i belåningsgraden med fem prosentpoeng og en forbedret margin på 50 punkter tilsvarer en teoretisk yield nedgang på 40 punkter i syndikatmarkedet 19

20 Forventninger til eiendom i Norge Markedsutviklingen Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer 20

21 Allokering av kapital til eiendom - Hvordan har investorene fått eksponering i eiendom? Sterk vekst i perioden NOK 27 milliarder i egenkapital innhentet Eiendomsfond Etterspurt av større aktører Økt interesse for ubelånt eiendom etter innføring av nye kapitalkrav hvor belånt eiendom vurderes strengere Ubelånt eiendom Eiendom på børs Syndikater Lite eiendom som er børsnotert i Norge Til dels lite likvid sammenlignet med andre noterte selskaper Stor forskjell fra andre sammenlignbare land Eierløse syndikatstrukturer er mindre attraktivt for både bank og investor Dreining mot mindre aksjonærbase Club deals 21

22 Større forskjeller på avkastning i fremtiden - Større forskjeller mellom avkastning og risikoprofil for de ulike eiendomsinvesteringskonseptene i fremtiden 3-deling av eiendomsmarkedet Markedet dreies i større grad mot 3 hovedsegmenter: 1. Eiendom for Livselskaper og Pensjonskasser (Direkteinvestering) Ubelånte investeringer Større profilerte eiendommer 2. Syndikeringseiendom Solid leietaker med lang leiekontrakt 3. Eiendom som krever sterkt fokus på aktiv forvaltning (Value Add) Konsekvenser for prising av eiendom Historisk har Syndikeringseiendom blitt tilrettelagt for investorer med en forventet avkastning på %. I fremtiden forventer vi enda sterkere konkurranse i segmentet Syndikeringseiendom Indikerer skarpere prising i fremtiden Krevende å tilrettelegge Syndikatinvesteringer med samme avkastningsmål som tidligere Case-eksempler IRR EK ved 70 % belåning IRR EK ved 65 % belåning IRR EK ved 60 % belåning Kjøpsyield 6,0 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % 6,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 7,0 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 22

23 Private Equity (PE) strukturer på eiendom - Hva betyr dette for eiendom? Definisjon av Private Equity PE er risikokapitalinvesteringer i selskapet med potensiale for høy vekst Private equity er langtidsinvesteringer som hjelper unoterte selskaper å vokse og gjøre suksess, og kan best beskrives som spesialistkompetanse på eierskap i en usikker fase Aktivt eierskap og realisering Et særtrekk ved private equity er at private equity rådgivingsselskapene utøver aktivt eierskap Representasjon i og ofte lederskap av det enkelte porteføljeselskapets styre, rådgivning Tett oppfølging av porteføljeselskapets ledelse, samt god kontroll med fremdrift og utvikling Forretningskompetanse tilbys porteføljeselskapene i kombinasjon med finansielle investeringer Private equity fondene er vanligvis tidsavgrenset til en periode på 8 12 år Det blir lagt realisasjonsplaner allerede på investeringstidspunktet Kilde: Norwegian Venture Capital Association 23

24 Dyktigste forvalter gir best avkastning - En forvalter av eiendom påvirker avkastningen mer sammenlignet med en forvalter av aksjer Type tjeneste Eiendom Aksjer Makro-analyse Analyse av sektor / bransje /eiendomsegment Kjøp av selskap / eiendom Vurdering av Management Forvalter = Management De beste fondene vil få de beste medarbeidere, det beste nettverket, og tiltrekke seg mest egenkapital. Det vil i likhet med andre bransjer gi betydelige forskjeller i avkastning mellom de beste og de dårligste forvalterne. 24

25 Hvilke faktorer påvirker avkastningen? BASE CASE Leievekst 10 % Kostnadsreduksjon 10 % Yieldreduksjon 10 % (70 punkter) Brutto leie 7,5 8,25 7,5 7,5 Eierkostnad 0,5 0,5-0,45 0,5 Netto leie 7,0 7,75 7,05 7,0 Yield 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,3 % Eiendomsverdi ,7 100,7 111,1 (Netto leie/yield) 7,0 / 7,0 % Gjeld (65% belåning) Gjeld 65 Gjeld 65 Gjeld 65 Gjeld 65 Verdijustert EK VEK 35 VEK 45,7 VEK 35,7 VEK 46,1 EK- avkastning (VEK) 31 % 2 % 32 % 25

26 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering 26

27 Forventet Avkastning : 8,5 % - Ubelånt gjennomsnitt 20,0 17,6 18,3 6,0 A v k a s t n i n g 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 15,2 12,8 10,8 10,4 9,3 7,0 7,6 8,2 8,1 8,2 7,4 4,5 5, ,6 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 BNP-vekst -10,0 Eiendomsavkastning (ugiret) BNP- vekst (Fastland) -2,0 Kilde: IPD år , UNION

28 Forventet Egenkapitalavkastning Kjøpsyield 6,5 % og 60 % belåning 6 % 1,0 % 15 % -0,8 % - 0,1 % 2 % 6,5 % Kjøpsyield Forvaltning og regnskap Utleiehonorar KPI Leieøkning og yieldkompresjon med fradrag for investering 60 % Belåning EK avkastning 28

29 Oppsummering Norsk økonomi forventes å utvikle seg sterk sammenlignet med resten av Europa Gode utsikter for næringseiendom i årene som kommer Økt fokus på eiendomsinvesteringer med mer verdiskapning Større innslag av utenlandske aktører i det norske markedet Forvalterne med det beste teamet/dyktigste medarbeidere vil være vinnerne i eiendomsmarkedet UNION forventer å skape en avkastning på % på sine eiendomsinvesteringer Internrente på egenkapitalen før forvaltningshonorar og suksesshonorar

30 UNION Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1 PO BOX 1715 Vika 0121 Oslo Tel: Fax:

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer