Markedsrapport Q2 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q2 2011"

Transkript

1 sk profil 2010 Markedsrapport Q Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene

2 UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. UNION GRUPPEN UNION NORSK NÆRINGSMEGLING UNION CORPORATE UNION CAPITAL UNION EIENDOMSKAPITAL UNION MANAGEMENT UNION INVESTORSERVICE TRANSAKSJONS- RÅDGIVNING / UTLEIE STRATEGISK RÅDGIVNING KAPITALINNHENTING KAPITALFORVALTNING TEKNISK DRIFT INVESTOR SERVICE Rådgiver i transaksjoner med et volum på NOK 42 mrd. siden 2002 Utleie- og søksmegling Verdivurdering av eiendom og selskaper Utgir kvartalsvis markedsrapport siden 1988 Kapitalmarkedstransaksjoner (M&A) Private og offentlige emisjoner Restrukturering Int. institusjonelle investorer Norske private investorer Retail investorer via ekstern distribusjon Forvalter eiendom til NOK 8,7 milliarder Eiendomsfond og syndikater Fokus på aktiv forvaltning Teknisk forvaltning og adm. av underleverandører på teknisk drift Teknisk DD ifm. kjøp og salg Bygge- administrasjon og prosjektoppfølging Forretningsførsel Økonomisk forvaltning Syndikater etablert av UNION Eksterne, profesjonelle investorer 2

3 Innhold 1. Oppsummering Side 4 2. Leder Side 5 3. Makro Side 6 4. Transaksjonsmarkedet Side Avkastning på investeringer i næringseiendom Side Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Side Bergen, Trondheim og Stavanger Side Handel, hotell, logistikk og bolig Side Ansatte i UNION Gruppen Side 35 3

4 Oppsummering Markedssyn per andre kvartal 2011 Transaksjonsmarkedet (over MNOK 50) Polarisering i salgsyieldene: For alle typer eiendom har yieldene sunket det siste året. Fra slutten av 2010 har det vært en økning i salget av eiendommer med kortere leieperioder og høyere yielder. Det har også blitt omsatt flere eiendommer på lave yielder fordi kjøperne strekker seg enda lengre for eiendom med lange og sikre leieavtaler, samt attraktive beliggenheter. Hittil i år har det vært minst 13 transaksjoner med yield fra 6 % og nedover eller fra 8 % og oppover, mot kun 2 på samme tidspunkt i Vi vurderer prime yield til 5,60 %. Eiendommer med leiekontrakter lenger enn 8 år eller trofé-eiendommer kan få lavere yielder. En håndfull eiendommer er solgt på yield lavere enn 5,60 %, men da med en forståelse om underleie. Vi har registrert ca. 40 transaksjoner hittil i år for til sammen NOK 8 mrd. I tilegg kjenner vi til flere bud/aksepter hvor salgssum er konfidensiell. Antall transaksjoner hittil i år er på linje med hva vi hadde registrert ved inngangen til juni i fjor. Vi venter et betydelig antall bud/aksepter i juni. Sett bort fra tomter/utvikling har hver tredje omsatte eiendom i 2011 hatt 8 år eller mindre igjen på leiekontrakten. Internasjonal økonomi er den viktigste risikofaktoren generelt. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum Vi har ikke gjort endringer i vårt hovedscenario for kontorleiemarkedet som har stått fast siden høsten 2009, men arealetterspørselen har steget kraftigere enn ventet og volum nybygg synes også å bli høyere enn lagt til grunn i Leieprisene flatet ut i 2010 (marginal vekst på linje med KPI) og hovedtendensen er nå svak vekst. Vi venter akselererende leieprisvekst fra medio 2013 da markedet vil være mer i balanse. Reforhandlinger gir gjennomgående økte leienivåer. Arealledigheten toppet ut i november i fjor på 7,5 % i Oslo, Asker og Bærum (8,0 % i Oslo), og har vært synkende hittil i Per mai er ledigheten på 7,0 % og våre anslag innebærer at den synker til 6,3 % ved utgangen av Vekstforventninger blant bedriftene driver arealetterspørselen opp, og netto arealabsorpsjon har vært på ca m² fra mai i fjor til mai i år. Todelt marked: Det er særlig sentrumsområdene som netto har tiltrukket seg leietagere, og ledigheten varierer fra 3,9 % i Sentrum til ca. 12 % i Ytre nord og øst. I Sentrum er ledigheten fordelt på mange mindre lokaler. I øvrige kontorklynger er ledigheten fordelt på færre, men større arealer. Eiendommer i boligområder er spesielt utfordrende å finne leietagere til. 4

5 Leder Det lugger gjerne litt om våren og tar seg opp i juni og fra høsten Ved inngangen til juni sitter nok mange av aktørene innen næringseiendom med inntrykk av at utviklingen går i riktig retning, men at det går litt tregere enn man hadde håpet på. I utleiemarkedet har det tilsynelatende blitt tegnet litt færre kontrakter, og mange prosesser har vært lange og seige. Flere syndikatører har trukket seg fra kjøp hvor de ikke har fått reist egenkapitalen og fondsaktørenes innhenting av egenkapital har tilsynelatende vært begrenset. I transaksjonsmarkedet er det først og fremst eiendommer med spesielt gode beliggenheter og lange kontrakter som selges hurtig. Videre beskriver avisene daglig hvordan høy gjeld og offentlige kostnadskutt truer med å kvele veksten internasjonalt. Vi venter likevel et godt år for næringseiendom generelt i Norge. Transaksjonsaktiviteten har tatt seg opp betydelig de siste ukene, og vi har faktisk registrert like mange transaksjoner over MNOK 50 som vi hadde ved inngangen til juni i fjor. Det omsettes også flere eiendommer med ordinær risiko. De siste årene har det vært et mønster med tiltagende usikkerhet om våren og mer positiv psykologi etter sommerferien. Det er ingen automatikk i at mønsteret gjentar seg og utviklingen internasjonalt har potensial til å skape nedgang i Norge. Imidlertid tilsier alle makroprognosene at det er sannsynlighetsovervekt for at man finner løsninger på gjeldsproblemene og at veksten internasjonalt gradvis vil ta seg opp. I kontorleiemarkedet vil gjerne antall inngåtte kontrakter gå litt i rykk og napp, men ettersom kontraktene løper ut må det inngås nye. Det er kun et spørsmål om måneder. Reforhandlinger gir gjennomgående leieprisvekst og arealetterspørselen er stigende. Bakteppet for vår optimisme er også de sterke anslagene for norsk økonomi som gjennomgående har blitt oppjusterte. Disse tilsier høyere avkastning på investeringer i næringseiendom, noe som igjen kan gjøre at sektoren tiltrekker seg mer kapital. På litt lengre sikt er det svært viktig for eiendomsmarkedet at befolkningsmengden vokser. I fjor var veksten rekordsterk. Norges befolkning vil sannsynligvis passere fem millioner i første halvdel av 2012, og i Oslo passerer vi i år. Nedenfor har vi fremstilt data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for befolkningsveksten i hovedstaden, samt befolkningsfremskrivninger med tre ulike alternativ. Fødselsoverskudd og innvandring skaper vekst i Oslo, og flyttemønsteret bidrar til at Akershus også har hatt kraftig vekst. Befolkningsfremskrivningene tilsier en vekst på mellom 22 og 40 % frem til Kombinert med de langsiktige endringene i sammensetningen av sysselsettingen sannsynliggjør, befolkningsfremskrivningene vekst i kontoretterspørselen, også på lang sikt i Oslo-området. Befolkningsutvikling i Oslo Nettoinnflytting til/fra andre fylker Nettoinnvandring til/fra utlandet Fødselsoverskudd Befolkningsvekst Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fremskrevet befolkningsmengde for Oslo Lav nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Høy nasjonal vekst Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) 5

6 Makro Norsk økonomi - utsikter for Klar konjunkturoppgang, med moderat prisvekst Ujevn veksttakt internasjonalt, men tilstrekkelig til at eksporten fra fastlandet stiger med drøye 6 % i år og snaue 4 % neste år. Veksten i norsk økonomi ligger an til å ligge på drøye 3 % de kommende årene. Nivået er høyere enn det langsiktig trendnivået på snaue 3 %, men klart lavere enn under høykonjunkturen i Næringslivet er preget av vekstforventninger. Blant annet privat forbruk, oljeinvesteringene og eksporten bidrar til økt vekst. Offentlig forbruk er ventet å få en mer moderat oppgang. Konsumprisindeksen (KPI) er ventet å stige med moderate 1,9 % i gjennomsnitt per år i perioden 2011 til Norge Hovedtall (årlige prosentuelle endringer) Svak vekst i Europa, normal i USA og sterk i Kina/India BNP- vekst, årlige endringer 2011E 2012E E* USA 2,8 3,0 3,3 Kina 9,3 9,0 9,0 Eurosonen 1,5 1,5 2,0 UK 1,5 2,0 3,0 Norge (fastlandet) 3,3 3,8 3,0 Sverige 4,5 2,5 2,5 Norges handelspartnere 2,5 2,5 2,8 *Årlig snitt Kilde: Norges Bank Pengepolitisk rapport, M ars 2011 Utvikling Arbeidsmarkedet i Pensjonsfondet Utland og valutakurser Årlige prosentuelle endringer E 2012E 2013E 2014E BNP - Fastlandet 2,2 3,3 3,8 3,3 3,0 BNP 0,4 2,5 2,8 2,5 2, KPI 2,5 1,5 1,8 2,3 2,5 Privat forbruk 3,6 3,5 4,3 3,5 3,3 Offentlig forbruk 2,2 2,3 2,5 - - Oljeinvesteringer (12,6) 12,5 6,5 5,3 0,8 Tradisjonell eksport 6,7 6,3 3,5 - - Sysselsetting (0,2) 1,3 1,5 1,5 1,0 Arbeidsledige AKU (nivå) 2,9 2,8 2,5 2,5 2,5 Kilde: Norges Bank Pengepolitisk rapport, M ars 2011 MNOK Kilde: Norges Bank, Nasjonalbudsjett 2009 NOK / # Valuta Kilde: Norges Bank, april DKK 1 EUR 1 GBP 100 JPY 10 SEK 1 USD 6

7 Makro Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Oppjusterte prognoser for sysselsettingen Konsensus tilsier at sysselsettingen kun sank med ca i kjølevannet av finanskrisen. Prognosene innebærer at sysselsettingen i 2011 til 2013 stiger med drøye per år eller 1,6 % årlig. Våre beregninger, på data fra NAV Oslo, innebærer at kontorsysselsettingen snudde opp i andre halvår i fjor og vokser med ca personer i Antall ledige kontorstillinger i Oslo er opp 35 % fra mai 2010 til mai Antall ledige i Oslo innen kontoryrkene er per mars ned 9 % på årsbasis. Manpower sin Q1-undersøkelse viser at det er 6 % flere bedrifter i Oslo/Akershus som planlegger å øke bemanningen enn det motsatte. Prosentuelle endringer i sysselsettingen i Norge per år Antall sysselsatte personer Norge / Oslo Ant. sysselsatte i Norge (1.000) E Norge Oslo Kilde: SSB / UNION / NAV Endring i antall ansatte i Oslo. NAV anslår i år Ant. sysselsatte i Oslo (1.000) Norges Bank - Mars 2011 (0,2) 1,3 1,5 1,5 SSB - Februar 2011 (0,2) 1,5 2,1 2,2 Handelsbanken - April ,0 1,5 1,7 Konsensus (0,1) 1,3 1,7 1,8 Endr.ant.sysselsatte (3 488) Ant. sysselsatte (3 000) (8 000) (13 000) E 2011E Kilde: UNION/SSB/NAV Oslo 7

8 Makro Renter Til vinteren 2012 stiger 10-års swaprente til 5,2 % Siden sist (23. februar) har den tiårige swaprenten først steget til over 4,7 % og deretter sunket til 4,37 % per 7. juni. Bankenes prognoser varierer, men viser nå mer entydig at de lange rentene vil stige de nærmeste to årene. De ulike anslagene innebærer at den tiårige swaprenten vil ligge i intervallet 4,75 % til 5,2 % om et år. Nordea sine prognoser per 27. april innebærer at spreaden mellom 10-års swaprente og pengemarkedsrenten synker fra 183 rentepunkter i dag til 70 rentepunkter om to år. Med andre ord vil kostnadsbesparelsen ved å ligge flytende reduseres. Spreaden mellom 10-års og 5-års renter synker kraftig. Nordea sine renteprognoser per 27. april 2011 Nordea april Spot 3M 6M 1Y 2Y 3 mnd NI BOR 2,73 2,81 3,05 3,60 4,54 Styringsrenten 2,00 2,25 2,50 3,25 4,00 Spread 0,73 0,56 0,55 0,35 0,54 10 års swap 4,56 4,70 4,91 5,07 5,24 10 års stat 3,74 4,10 4,31 4,47 4,64 Spread 0,82 0,60 0,60 0,60 0, mai satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 % til 2,25 %. Swap- og pengemarkedsrenter Spread 10 års swaprente vs.10 års statsobligasjon 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 10 år swap renter 5,0 5,0 4,36 4,5 3,63 4,0 4,0 0,96 3,38 3,23 3,5 0,71 3,0 3,0 0,33 0,08 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 3,40 2,92 3,05 3,15 0, y swap 3y swap 5y swap 7y swap 10y swap NOK SEK EUR USD NOK SEK EUR USD Kilde: DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets % % 8

9 Transaksjonsmarkedet og avkastning på investeringer i næringseiendom CLAUDE MONETS ALLÉ 25 Solgt av Storebrand Eiendomsfond AS til Sandvika Kinematografbygg DA. UNION Norsk Næringsmegling var rådgiver for selger. 9

10 Transaksjonsmarkedet Yieldene for lang og sikker har sunket ytterligere. Vurderinger om underleie har bidratt til flere salgsyielder under 5,6 % Vi venter mange bud/aksepter i juni Prime yield og 10-års swaprente I skrivende stund pågår det flere budrunder og aktørenes tilbakemeldinger tyder på at det blir mange bud/aksepter i juni. I flere transaksjoner er partene tilbakeholdne med informasjonen og det reelle transaksjonsvolumet har vært høyere enn det oversiktene viser. Spread på 1,2 % mellom prime yield (5,60 %) og 10-års swaprente (4,4%). Yield-gapet har blitt normalisert fra august (snitt på 1,2 % siste 10 år). Median-yielden i de omsatte eiendommene i 2011 har vært på ca. 6,8 %. Vi vurderer at den typiske transaksjonen i 2011 har gitt kjøper et netto yield-gap på ca. 1,7 %, gitt en bankmargin på 150 punkter på et fem års lån, og at kjøper binder renta for 60 % av lånet og ligger flytende med 40 %. I år har vi registrert yielder fra ca. 5 % til ca. 9,5 % Transaksjonsvolum hittil i 2011 fordelt på segmenter % Prime netto yield og 10 års Swap (tom. 16. mai.) års swap-rente Prime yield Kilde: UNION / Reuters EcoWin Årlig transaksjonsvolum i NOK mrd. Kun transaksjoner over MNOK 50 Lager/Kombi/ Terminal/Ind 15 % Butikk/Handel 17 % Annet 9 % 2011 NOK 8,01 mrd Hotell 3 % Kontor 56 % Segment Antall NOK mrd. Kontor 16 4,5 Hotell 1 0,3 Butikk/Handel 7 1,4 Logistikk/Ind. 10 1,2 Annet 5 0,7 Sum 39 8,0 NOK mrd E Kilde: UNION / DnB NOR Næringsmegling 10

11 Transaksjonsmarkedet hittil i 2011 (ultimo mai) Lang og sikker fortsatt mest etterspurt, men markedet normaliseres gradvis Lavere yielder og større polarisering i salgsyieldene Hittil i år har 58 % av salgsvolumet målt i kroner vært i Oslo/Akershus, hvor transaksjonene i snitt har vært 70 % større enn i resten av landet. Etter en litt treg start på året har transaksjonsaktiviteten tatt seg opp de siste ukene. Vi har nå registrert like mange transaksjoner som på samme tidspunkt i fjor. Vi legger til grunn at det blir mange transaksjoner i juni, og at flere inngåtte gradvis blir kjent. Tar vi for oss transaksjonene hittil i år, der vi kjenner gjenværende løpetid på leiekontraktene og trekker ut tomtetransaksjonene, har hver tredje omsatte eiendom hatt 8 år eller mindre igjen på leieavtalene (10 av 29). Generelt er det imidlertid fortsatt lettere å selge eiendommer med lange og sikre leieinntekter enn eiendommer med ordinær risiko. Særlig innen logistikk/industri er lengden på leiekontraktene viktig for prisingen, mens lokaliseringen er viktigere for eiendommer innen handel. Generelt har yield-nivåene vært synkende for alle typer eiendom. Imidlertid har det blitt omsatt flere eiendommer på høye yielder og flere på lave yielder. Av de 30 salgene hittil i år hvor vi kjenner yield-nivået, har hele 13 (43 %) hatt yielder fra 6 % og nedover eller fra 8 % og oppover. I eiendommene med lave yielder var gjennomsnittelig kvadratmeterpris ca kr., og i transaksjonene med høye yielder var gjennomsnittelig kvadratmeterpris ca kr. I likhet med fjoråret har syndikatørene i år vært største netto kjøper og eiendomsselskapene største netto selger. Eiendommene de finansielle aktørene (syndikatørene, fondene og Liv- og pensjonsselskapene) har kjøpt i år har i snitt hatt 12,6 år igjen på leiekontraktene, og en kvadratmeterpris på ca kr. i gjennomsnitt. Eiendomsselskapene og private investorer har kjøpt flere av eiendommene med kortere leiekontrakter og høyere yield-nivåer. Fordeling på geografi i kroner og per kvartal i antall Midt- og Nord- Norge 7 % Sør- og Vestlandet 23 % Øvrige Sørøstlandet 3 % Porteføljer/ konfidensielt 9 % 2011 NOK 8,01 mrd Oslo/Akershus 58 % Aktørenes kjøps-/salgsandeler og nettokjøp i NOK mrd. Q1 09 Andre eller konfidensielt 20 % 4 % 1,3 1,6 0,3 Sum 8,0 8,0 11 Q Q Q Q1 10 Q2 10 Q Q Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 28 % 47 % -1,6 2,2 3,8 Norske fond 2 % 12 % -0,8 0,2 1,0 Syndikeringsaktører 22 % 6 % 1,2 1,7 0,5 Utlendinger inkl. fond 2 % 0 % 0,1 0,1 0,0 Liv- og pensjonsselskap 23 % 9 % 1,1 1,9 0,7 Private investorer 4 % 15 % -0,9 0,3 1,2 Bruker av eiendommen 1 % 6 % -0,4 0,1 0,5 Q1 11 Q2 11

12 Avkastning 7 kvartal med oppgang ujevn verdivurderingsfrekvens bidrar til ujevn avkastningskurve UNIONs Fondsindeks opp 41 % siden bunnen i Q2 09 UNIONs Fondsindeks er en indeks for avkastning i norske eiendomsfond med investeringer i næringseiendom i Norge. Fondene er vektet i forhold til verdijustert egenkapital. Oppstartstidspunktet for fondene varierer. Indeksen steg med 2,9 % i Q1 i år mot Q Flere fond har halvårlige verdivurderinger, og vi legger til grunn at stigningen reelt sett har vært jevnere enn det kurven indikerer. Indeksen er nå 1,5 % under utgangspunktet i Q4 2005, 35 % under toppen i Q4 2007, men drøye 41 % over bunnen i Q Eiendomsindeksen på Oslo børs har siden Q1-rapporten (21. febr.) steget med 1,5 % per 25. mai. Hovedindeksen har tilsvarende sunket med 1,3 %. IPD: Totalavkastning i 2010 for næringseiendom på 8,2 % og 8,3 % for kontor Avkastning eiendomsfond Unions Fondsindeks Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Kilde: UNION Eiendomskapital Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Hovedindeks og eiendomsindeks tom nov. 07 apr. 08 sep. 08 feb. 09 jul. 09 des. 09 mai. 10 okt. 10 mar. 11 Kilde: Oslo Børs Totalavkastning Eiendom totalt / kontor (Kilde: IPD) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % IPD Norsk Eiendomsindeks IPD Norsk Kontor Kilde: IPD Norden OSE 4040 Real Estate OSEBX 12

13 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum DRONNING MAUDSGATE 10 & 11 UNION Norsk Næringsmegling har utleieoppdrag på m m 2. 13

14 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Høyere tilbud og etterspørsel arealledigheten synker langsomt de nærmeste årene Stigende arealetterspørsel fra andre halvår 2010 Beregnet netto arealabsorpsjon i m² per år Netto arealabsorpsjon (endring i utleid areal) snudde opp fra m² i 2009 til ca m² i fjor. Etterspørselen steg spesielt i Q4. Våre beregninger viser en netto arealabsorpsjon på m² fra mai i fjor til mai i år, og tolvmåneders trenden viser altså en stigende kurve. Det er særlig de sentrumsnære områdene som har hatt etterspørselsvekst. Våre prognoser viser en samlet netto arealabsorpsjon på m² for perioden Anslagene er uendret fra Q1-rapporten, og er lavere enn ved forrige konjunkturoppgang som var spesielt sterk. Den viktigste driveren på etterspørselssiden er vekstforventninger. Mange av bedriftene som flytter, leier lokaler som gir rom for å kunne ansette flere Klart høyere nybyggtilførsel enn ved forrige oppgang Ferdigstillelse av kontorbygg i m² per år Vi forventer en nybyggtilførsel av kontor på ca m² for perioden i Oslo, Asker og Bærum. Anslagene er ikke endret siden Q1. Nybyggingen de nærmeste årene vil særlig finne sted i Bjørvika (bl.a. DnB NOR m²), Fornebu (bl.a. Statoil og Aker Solutions m²), Lysaker, Tjuvholmen og i Nydalen. Det er massive utbyggingsplaner for området Løren-Hasle-Økern-Ulven. Så langt er det begrenset med signerte leiekontrakter for nybygg. Få større hovedkontoralternativer i eksisterende bygg, lave byggekostnader og offensive utviklere vil bidra til at byggeaktiviteten sannsynligvis også blir høy etter Vi erfarer svært store variasjoner i byggekostnadene avhengig av standard Prognose Oslo, Asker og Bærum Asker & Bærum Oslo

15 Kontorleiemarkedet i Oslo lang sikt overordnet utvikling Moderat leieprisvekst på kort sikt akselererende priser fra medio todelt marked 12,0 % 10,0 % BNP-fastlandet Prognose for BNP fastlandet 8,0 % Arealledighet ,0 % Prognose for arealledigheten 4,0 % Leiepris i nom. kr. 2,0 % Prognose for leiepris i nom. kr. 0,0 % -2,0 % Leiepris i reelle verdier Leiepris kroner Figuren illustrerer våre forventninger til den overordnede utviklingen i kontorleiemarkedet i Oslo, Asker og Bærum de nærmeste årene. Vi har tatt utgangspunkt i statistikk, prognoser og samvariasjonsdata for: Norsk økonomi Leieprisstatistikk Kontormasse/riving/ombygging Sysselsetting, sysselsatte innen kontorbransjene og arealabsorpsjon Arealledighet Det er naturligvis stor usikkerhet i hvordan alle disse faktorene utvikler seg, men vi presenterer hva vi mener er den mest sannsynlige utviklingen gitt tilgjengelig informasjon i dag. Finanskrisen utløste i 2008 frykt for en større konkursbølge og høy arealledighet. Volum ledige kontorer steg hurtig gjennom 2008 og inn i Mange gårdeiere kom leietagerne i møte for å unngå tomme lokaler. Leieprisene sank gjennomgående ca. 15 % fra midtveis i 2008 til bunnen i begynnelsen av Gjennom fjoråret hadde leieprisene en relativt flat utvikling. Bedre økonomiske utsikter bidro til at gårdeierne holdt mer igjen og reforhandlinger ga gjennomgående økte leienivåer. Vekstforventninger blant bedriftene bidro til at arealetterspørselen snudde opp i fjor, og arealledigheten toppet ut på slutten av fjoråret. Det er fortsatt mange ledige lokaler, men leieprisene stiger nå langsomt. Utgangspunktet nå er at leieprisene har sunket mindre enn ved forrige nedtur, og arealledigheten er på et gunstigere nivå. Vi legger til grunn at den økonomiske veksten fremover blir god, men ikke like høy som under høykonjunkturen Videre vil høy nybygging bidra til at kontorledigheten synker langsomt tross stigende etterspørsel og vekst i sysselsettingen. Vårt scenario innebærer at leieprisveksten vil akselerere fra medio 2013 da tilbud og etterspørsel vil være mer i balanse. Markedet har altså snudd inn i en positiv trend som vil akselerere om ca. to år. Vi forventer imidlertid et todelt marked avhengig av standard og beliggenhet. Eldre eiendommer uten nærhet til offentlige kommunikasjoner, og som ligger utenfor sentrum og de etablerte kontorklyngene, vil være utfordrende å leie ut. Flere steder er det få tilgjengelige tomter, og områder med høyt nybyggingspotensial vil gradvis bli viktigere. 15

16 Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum Annonserte arealer og arealledighet Kontorledigheten synker langsomt Siden februar har antall ledige lokaler blitt redusert med 4 % fra 788 til 755 per mai. Av disse ligger 654 i Oslo og 101 i Asker/Bærum. Snittarealet i de ledige lokalene steg med ca. 3 % til 873 m². Totalt sett er kontorledigheten per mai på 7,0 %, ned fra 7,1 % i februar og 7,5 % i november da ledigheten toppet ut. I Oslo, isolert sett, har ledigheten blitt redusert fra 8,0 % i november til 7,6 % per mai. I fjor ble ca m² kontorlokaler trukket fra markedet for å konverteres primært til bolig. Vi venter at flere eldre kontoreiendommer som ligger i boligområder vil bli konvertert de nærmeste årene. Effekten er lavere ledighet, men flere av disse eiendommene har kun i begrenset grad påvirket konkurransesituasjonen for attraktive kontoreiendommer. Særlig i sentrum har ledigheten blitt redusert Arealledigheten varierer fra 3,9 % i Sentrum til 11,8 % i randsonen Ytre nord og øst. Sentrum er området med størst kontormasse, og har på tross av lavest ledighetsandel det høyeste antallet ledige lokaler med 135. Siden februar har ledighetsandelen sunket mer enn ett prosentpoeng i CBD og på Bryn/Helsfyr. Indre Øst, Ytre nord og øst og Ytre syd har hatt en oppgang i ledighetsandelen på ett prosentpoeng eller mer. Ledig areal og antall annonser (Oslo, Asker & Bærum) Antall annonser Ledige arealer i m² nov. 08fe b. 09 mai. 09aug. 09nov. 09fe b. 10 mai. 10aug. 10nov. 10fe b. 11 mai. 11 Kilde: Union / Finn.no 20 % av lokalene som tilbys er over m² Over m² 20 % Ca. 20 % av de annonserte lokalene tilbyr mer enn m². I kontorklynger som Nydalen, Skøyen, Lysaker og Bryn/Helsfyr er kontorledigheten konsentrert til færre, men større arealer. Kun åtte eksisterende bygg kan tilby m² kontor eller mer. Leietagere med arealbehov over m² velger ofte nybygg ved flytting. Kilde: Union / Finn.no Under m² 80 % 16

17 Leiemarkedet Kontor - Oppsummering Oslo, Asker og Bærum Store variasjoner i leieprisutviklingen Leieprissoner Våre beregninger på data fra Eiendomsverdi Næring viser at årstrenden for gjennomsnittelig leiepris per Q1 var på kr., opp 2,2 % fra Q Med årstrenden mener vi snittet av de de til enhver tid siste fire kvartal. Vi benytter årstrenden for å luke ut sesongvariasjoner. Topp standard og beliggenhet i CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) er segmentet med størst bevegelser i leieprisene over tid. På kort sikt venter vi at den viktigste leiepristendensen er svak vekst på tross av fortsatt mange ledige lokaler. Vi legger til grunn at reforhandlinger gjennomgående vil gi økt leienivå fremover. Flere gårdeiere har is i magen. En bedret konjunktursituasjon har bidratt til positiv psykologi. Faktiske valg viser at beliggenhet og standard prioriteres foran lavest mulig pris. Leiepriser og ledighet i Oslo & Asker / Bærum Snitt kontorleiepriser i Oslo per år fra I rødt vises 12-mnd. trenden per kvartal fra Q Q1 Q3 Q NOK / m2 Kilde: Eiendomsverdi Næring AS NOK / m2 CBD-priser for topp standard og beliggenhet 1998 Q Kilde: UNION Arealledighet nov mai % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % nov fe b apr jun aug okt des fe b apr juni Kilde: UNION basert på blant annonser på aug okt des fe b apr 17

18 KIRKEGATEN 17 UNION Norsk Næringsmegling har utleieoppdrag på m 2. 18

19 Våre leieprisanslag for tredje kvartal 2011 Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader Topp standard og Gjennomsnitt beliggenheter (snittlokalet per Q for sonen) Leiepristendens Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen Vekst Øvrige sentrum inkl. Bjørvika Vekst Oslo Vest inkl. Majorstua Svak vekst Indre Nord inkl. Ullevaal stadion Svak vekst Indre øst inkl. Kværnerbyen Svak vekst Skøyen Svak vekst Lysaker Svak vekst Fornebu Svak vekst Nydalen Svak vekst Bryn / Helsfyr Svak vekst Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad Flat Ytre Nord og Øst inkl. Økern Flat Ytre syd inkl. Ryen Flat Asker / Bærum ekskl. Lysaker og Fornebu Flat På sidene for de 14 leieprisområdene (20-26) viser vi grafisk leieprisutviklingen per kvartal fra primo 2008 med en leiepristrakt. For de aktuelle områdene har vi i leiepristabellen angitt hvilke lokaliseringer vi anser som topp beliggenhet med betegnelsen inkl. lokaliseringen. For eksempel; i Ytre nord og øst har vi gått ut fra Økern. For Asker/Bærum ekskl. Lysaker og Fornebu tar vi utgangspunkt i Sandvika sentrum. Skal man vurdere hva som utgjør fair leiepris for et konkret kontorlokale, må man ta hensyn til en rekke faktorer som plassering i bygget, parkeringsmuligheter, utsikt, fellesfunksjoner som kantine, nærhet til offentlig transport etc. Vi jobber daglig i markedet og utfører oppdrag på leieprisvurderinger. Ta gjerne kontakt på for en grundig vurdering av ditt lokale. 19

20 Leiemarkedet - Kontor Vika / Aker Brygge & Tjuvholmen (CBD) Øvrige sentrum Arealledigheten har falt fire kvartaler på rad Lav arealledighet tilsier leieprisvekst Kontorledigheten fortsetter å synke, og ledig areal har blitt redusert med 32 % det siste året på tross tilførsel av ca m² nybygg på Tjuvholmen. Arealabsorpsjon tilsvarende ca kontorarbeidsplasser det siste året. Forventninger om leieprisvekst bidrar til lave yield-nivåer. 70 tilbud å velge mellom per mai., mot 73 i febr. 11 tilbud over m². Ca. 7,5 % arealledighet per mai, ned fra snaue 9 % februar. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år, opp 28 % fra bunnen i Q4 09 og netto 18 % under toppen i For Q3 vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til ca kr. per m²/år, opp 13 % fra bunnen i Q1 2010, men 19 % under toppen i Leiepriser i kr. per m 2 /år Vika / Aker Brygge På tross av tilførsel på m² nybygg i fjor sank kontorledigheten fra 7,1 % i februar 2010 til 3,9 % i mai Nivået er ned fra 4,1 % i Q Bjørvika-utbyggingen, leieprisfall i 2008/2009 og gode offentlige kommunikasjoner er med å forklare en etterspørselsvekst på over m² siden i fjor vinter. Fortsatt mange mindre lokaler å velge mellom. 134 tilbud å velge mellom, hvorav 17 tilbud over m² - stabilt mot Q1. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år, opp 14 % fra bunnen i Q4 09, men 16 % under toppen i For Q vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til ca kr. per m²/år, opp 13 % fra bunnen i Q1 2010, men ca. 13 % under toppen i Leiepriser i kr. per m 2 /år Øvrige sentrum Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11E 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 500-1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E 20 1

21 Leiemarkedet - Kontor Oslo vest inkl. Majorstua Indre nord inkl. Ullevaal stadion Kontorledigheten igjen under 5 % Vi anslår svak leieprisvekst fremover. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år, opp 10 % fra bunnen i Q1 2010, men 10 % under toppen i I Oslo vest utgjør Majorstua topp beliggenhet. Indeksbygget ligger akkurat på grensen til Oslo vest, men sorterer under Øvrige sentrum. For Q vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til kr. per m²/år. Nivået er 10 % over bunnen i fjor og 8 % under toppen i tilbud å velge mellom per mai, mot 74 i febr. 7 tilbud over m². Høy andel av de ledige lokalene tilbyr kun mindre arealer. Arealledigheten ligger på 4,8 % per mai mot 5,3 % i februar. Leiepriser i kr. per m 2 /år Oslo vest Kontorledigheten synker fortsatt Positiv arealabsorpsjon på ca m² i fjor. Deler av området scorer på nærhet til Regjeringskvartalet. Vi vurderer leiepristendensen fremover til svak vekst. I området utgjør Ullevaal stadion topp beliggenhet. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til ca kr. per m²/år. Nivået er netto 18 % under toppen i For Q vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til ca kr. per m²/år. Nivået er netto 13 % under toppen i Per mai er arealledigheten 8,2 % mot 8,6 % i februar. 80 tilbud å velge mellom per mai, mot 78 i febr. 14 tilbud over m². Leiepriser i kr. per m 2 /år Indre nord Snittpriser Topp standard og beliggenhet 500-1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E 21 2

22 Leiemarkedet - Kontor Indre øst inkl. Kværnerbyen Skøyen Vi anslår svak leieprisvekst fremover Betydelig ledighet og kun svak vekst fremover I området utgjør Kværnerbyen topp beliggenhet. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år. For Q vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til kr. per m²/år. Leienivåene er ca. 10 % under toppen i tilbud å velge mellom per mai, mot 15 i februar og 12 på samme tid i fjor. 7 tilbud over m². Større arealer er under utbygging i Kværnerbyen, som kan få fordeler av den positive utviklingen i Bjørvika og på Bryn/Helsfyr. Nest etter CBD, var Skøyen området med høyest leieprisvekst under forrige oppgang. Med bakgrunn i betydelig kontorledighet på Skøyen og i naboområdene venter vi kun svak vekst fremover. Arealledigheten er per mai 9,9 % mot 10,7 % i februar. 33 tilbud å velge mellom per mai mot 36 i febr. 8 tilbud over m². Kontorledigheten er konsentrert til et mindre antall større arealer. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år i nye kontrakter. Nivået er 27 % under toppen i For Q vurderer vi snittnivået til ca kr. per m²/år. Anslaget innebærer at snittprisene netto er 12 % under toppen og 6 % over bunnen. Leiepriser i kr. per m 2 /år Indre øst Leiepriser i kr. per m 2 /år Skøyen Snittpriser Topp standard og beliggenhet 250-1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 500-1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 E 22 3

23 Leiemarkedet - Kontor Lysaker Fornebu 13 færre ledige lokaler enn for ett år siden Vokser seg sterkere, betydelig nybyggpotensial Sammenlignet med februar holder arealledigheten seg stabil på snaue 8 %. 30 tilbud å velge mellom per mai, mot 36 i februar. 11 tilbud over m². For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år i nye kontrakter. Nivået er netto 18 % under toppen i For Q vurderer vi snittnivået til ca kr. per m²/år. Nivået er netto ca. 10 % under toppen i Tross tøff konkurranse om leietagerne gir reforhandlinger gjennomgående økte leienivåer. I forbindelse med nybyggprosjektet Mustad Park i Lilleakerveien 4 har Mustad Eiendom leid ut m² til Statkaft. EDB Ergogroup flytter inn i m² i Telenor-bygget i 2014, og har opsjon på å leie ytterligere m² fra Leieavtalen er på 10 år og er med på å befeste Fornebu sin posisjon. Betydelig potensial for nybygg sannsynliggjør at området vil fortsette å tiltrekke seg leietagere de nærmeste årene. Hovedtendensen for leieprisene er svak vekst. For Q anslår vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år i nye kontrakter. For Q vurderer vi snittnivået til ca kr. per m²/år. Snittprisene er netto ned ca. 6 % siden toppen i Leiepriser i kr. per m 2 /år Lysaker Leiepriser i kr. per m 2 /år Fornebu Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E 23 4

24 Leiemarkedet - Kontor Nydalen Bryn/Helsfyr Svakt stigende leiepriser Store deler av arealledigheten er konsentrert til enkelte større arealer. Det siste kvartalet har arealledigheten steget svakt til 8,6 % per mai. 25 ledige lokaler per mai, hvorav ca. halvparten er over m². For Q vurderer vi leienivået for topp standard og beliggenhet til ca kr. per m²/år i nye kontrakter. Anslaget innebærer at nivået stiger svakt og netto er 15 % under toppen i For Q anslår vi snittnivået for leieprisene til ca kr. per m²/år. Nivået vil da være 9 % under leiepristoppen i Egmont flytter inn i nybygg i Nydalen på ca m² i Statnett flytter inn i nybygg i Nydalen på ca m² i Leiepriser i kr. per m 2 /år Nydalen Kontorledigheten nede i 5 % Flere leietagere har utvidet arealet i eksisterende leieavtaler de siste månedene, og arealledigheten er redusert fra 6,9 % i februar til 5,1 % i mai. 34 tilbud å velge mellom per mai, ned fra 46 tilbud i februar. 12 tilbud over m², ned fra 14 tilbud i februar. Vi legger til grunn at svak vekst fortsatt er hovedtendensen for leieprisutviklingen på Bryn/Helsfyr. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til ca kr. per m²/år i nye kontrakter. For Q vurderer vi at snittnivået når kr. per m²/år. Nivået er netto ned 7 % siden leiepristoppen i Søylen Eiendom ferdigstiller nybygg på m² i Ole Deviks vei 6 i Leiepriser i kr. per m 2 /år Bryn / Helsfyr Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E 24 5

25 Leiemarkedet - Kontor Ytre vest inkl. Ullern og Smestad Ytre nord og øst inkl. Økern Stabil utvikling I området eksemplifiserer Ullern og Smestad topp beliggenhet. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til å holde seg stabilt på kr. per m²/år. For Q vurderer vi at snittnivået i nye kontrakter vil ligge flatt på ca kr. per m²/år. Våre anslag innebærer at snittprisene har sunket 16 % siden toppen i Differansen mot toppnivåene blir således ca. 400 kr. Arealledigheten har blitt redusert fra snaue 8 % i fjor til drøye 5 % nå, men har holdt seg stabil det siste kvartalet. 20 tilbud per mai, mot 23 i februar. 6 tilbud over m² per mai mot 4 i februar. Leiepriser i kr. per m 2 /år Ytre vest Kontorledigheten fortsetter å stige For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år. I området utgjør Økern topp beliggenhet. For Q vurderer vi at snittnivået i nye kontrakter vil ligge stabilt på ca kr. per m²/år. Våre anslag innebærer at snittprisene har sunket 13 % siden toppen i 2008 og har flatet ut. 123 tilbud å velge mellom per mai mot 116 tilbud i februar. 30 tilbud over m² per mai mot 26 i februar. De siste 12 månedene har kontorledigheten steget fra 9,5 % til 11,8 %. I perioden 2011 til 2013 ferdigstilles 5 prosjekt på til sammen ca m². Massive nybyggingsplaner for området Økern/Løren/Hasle/Ulven. Leiepriser i kr. per m 2 /år Ytre nord og øst Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 250-1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E 25 6

26 Leiemarkedet - Kontor Ytre syd inkl. Ryen Asker/Bærum ekskl. Lysaker og Fornebu Vi venter stabil utvikling i leieprisene på kort sikt For Q vurderer vi leienivået for topp standard og beliggenhet til å ligge stabilt på ca kr. per m²/år. For Q anslår vi at snittnivået i nye kontrakter vil ligge flatt på ca kr. per m²/år. Nivået er 13 % under leiepristoppen i tilbud å velge mellom per mai, mot 25 i februar. 7 tilbud over m². Arealledigheten er per mai på ca. 10 % mot 5 % i mai Liten kontormasse bidrar til store svingninger i ledighetsprosenten. Gunnar Karlsen AS flytter inn i nybygg på m² på Ryen i I området utgjør Ryen topp beliggenhet. Rosenholm Campus ligger utenfor Oslo syd og oppnår høyere priser. Leiepriser i kr. per m 2 /år Ytre syd Vi venter stabil leieprisutvikling for Q I området utgjør sentrum av Sandvika topp beliggenhet. For Q anslår vi topp standard og beliggenhet til å ligge flatt på kr. per m²/år. For Q vurderer vi at snittnivået i nye kontrakter vil ligge flatt på ca kr. per m²/år. Nivået er ned 14 % siden leiepristoppen i Arealledigheten har blitt redusert fra 6,0 % i mai 2010 til 4,8 % nå. Når vi hensyntar kontoreiendommer som har blitt trukket fra markedet for å bli konvertert til bolig (bl.a. Maries vei 20), har ledigheten utviklet seg helt stabilt det siste året. Volum ledige arealer er nå lavt. Hvor lett det er å rekruttere leietagere blir imidlertid veldig avhengig av beliggenhet. 87 ledige lokaler per mai 2011 (11 over m²) mot 101 tilbud i Q1. Ca m² kontor ferdigstilles i Kraglund kontorpark i Asker i 2011/2012. Leiepriser i kr. per m 2 /år Asker / Bærum Snittpriser Topp standard og beliggenhet 250-1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11E 26 7

27 Andre Markeder - Bergen, Trondheim, Stavanger - Handel, Hotell, Industri/Lager, Bolig JOGSTADVEIEN 5 i Skedsmo kommune. Nybygg ferdigstilt mai Kjøpt av UNION Eiendomsinvest Norge ASA. 27

28 Bergen Kontorleiemarkedet og markedet for transaksjoner over MNOK 50 Arealledigheten har steget svakt og vurderes til 6,5 %* Leiepriser (i kr. per m 2 /år) - per halvår fra 2005 DN nov. 2010: Snittprisen for sentrale og moderne kontorlokaler ligger flatt på kr. per m²/år. Antall ledige kontorlokaler annonsert på Finn.no er ned fra 118 i febr. til 107 per mai. Leieprisene i sentrum ligger i intervallet kroner. De fleste områdene ligger i prisintervallet fra til kr. per m²/år*. Eiendommer med høy standard i sentrumsnære områder, samt Kokstad og Sandsli, ventes å få svak vekst i leienivåene. Øvrige områder ventes å ligge i intervallet stabil til svak nedgang *. Få, men store transaksjoner hittil i år * Kyte Næringsmegling april 2011 NOK / m2 Snitt leiepriser for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader (Nov) Kilde: Dagens Næringsliv Transaksjoner i Bergen over MNOK 50 fra Q Større salg hittil i år omfatter logistikkeiendommen Hylkjelia 10 og kjøpesenteret Kleppestø Torg. Salgene utgjør i sum ca. MNOK 450. I tilegg er det inngått bud/aksept for Statoil-bygget på Sandslihaugen som bringer salgsvolumet hittil i år til godt over NOK 1 mrd. Vi vurderer prime yield til 6,3 % basert på en spread mot Oslo på 70 punkter gitt markedsmessige vilkår på leie etc. Eiendommer med spesielt lange kontrakter kan oppnå lavere yielder. Lager/Kombi/ Terminal/Ind 18 % Annet 17 % 2,68 mrd NOK Kontor 40 % De 13 siste yieldene vi har registert ligger i intervallet 6,3 % til 8,9 % og med en med en median-yield på 7,0 %. De finansielle aktørene har vært netto kjøper av eiendom fra Øvrige investorkategoriene har vært netto selgere. Butikk/Handel 25 % 28

29 Trondheim Kontorleiemarkedet og markedet for transaksjoner over MNOK 50 Stabil utvikling i antall ledige lokaler DN nov 2010: Snittprisen for sentrale og moderne kontorlokaler ligger flat på kr. per m²/år. Antall annonserte arealer på Finn.no er per mai 89 og har holdt seg stabilt på siden nov. 2008*. Volum ledig kontorareal (talt og beregnet) har steget fra ca m² i februar til m² i mai*. Nivået er identisk med mai Stor usikkerhet knyttet til kontormassen og dermed ledighetsprosenten. Nybyggvolumet tilsier stabil ledighet gjennom *Kilde: Union / Finn.no Kun to større salg, samt to bud/aksept hittil i år Medio mai har vi kun registrert to transaksjoner over MNOK 50 for til sammen drøye MNOK 250 herunder kontoreiendommen på Sluppen med Statkraft som leietager. Fra 2010 har det vært transaksjoner tilsvarende NOK 1,36 mrd. og for ytterligere ca. MNOK 420 i øvrige Midt-Norge. Vi registrerer store variasjoner i yield-nivåene det siste året i Midt-Norge, og for de 10 siste omsetningene har median yielden vært på 6,85 %. Vi vurderer prime yield til ca. 6,3 % med en spread på 70 punkter til Oslo. I fem av kontortransaksjonene fra 2010 har kvadratmeterprisene ligget i intervallet til kr. En høy andel av kjøpene gjøres av lokale aktører, og syndikatørene har per medio mai kun gjort ett kjøp i Trondheim kommune det siste drøye året. NOK / m2 Leiepriser (i kr. per m 2 /år) - per halvår fra 2005 Snitt leiepriser for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader (Nov) Kilde: Dagens Næringsliv Transaksjoner i Trondheim over MNOK 50 fra Q

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

UNION. Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011

UNION. Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011 UNION Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011 Kort om UNION Gruppen www.union.no UNION Gruppen - En av landets ledende kapitalforvaltere og rådgivere innenfor eiendom 48 ansatte ved kontoret

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer