Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

2

3 Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne guiden beskriver de spesielle funksjonene til operatørtelefonen (se i telefonapparatets brukerveiledning for å finne beskrivelsen av de andre tjenestene): Hvordan du bruker denne veiledningen begrenset drift, reservasjon av eksterne linjer som kun skal brukes av operatørtelefonen, viderekopling av anrop tiltenkt operatørtelefonen, utsending av musikk fra den eksterne høyttaleren, Svar på anrop fra portieren, Handlinger Løft av. Legg på. Tastatur Nummertastatur. Alfabetisk tastatur. Enkelttast på nummertastaturet. programmering. En operatørtelefons rolle er å ta imot eksterne anrop og å overføre de til installasjonens telefonapparat. Avhengig av om det er stor trafikk ikke, kan du ha en flere operatørtelefoner: i søkegruppe: alle telefonapparatene ringer samtidig, som brukes i bestemte tidsrom: kun de telefonapparatene som anvendes til betjening av trafikken, ringer. Navigasjonsknapp Flytt navigasjonstasten oppover, nedover, til venstre til høyre. Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk); under samtaler gir denne tilgang til de ulike sidene (Meny, pers. side) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Denne fordelingen er foretatt av installatøren. Display og displaytaster Hansen Ola Delvis oversikt over displayet. Displaytast. Programmerbare taster og ikoner Linjetast. Ikon som er tilknyttet en tast. Audiotaster Høyttaler, høyttalende. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Andre faste taster Fast tast. MENY-tast. Talemeldingstast. Andre symboler som brukes Viser at funksjonen er tilgjengelig fra siden. Pers. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra den personlige siden. info. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra infosiden. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene.

4 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med telefonen s.4 1. Operatørtelefonens (OT) funksjonaliteter s. 1.1 Overgang til begrenset tjeneste s. 1. Reservasjon av linje s. 1. Manuell viderekopling av anrop tiltenkt OT s. 1.4 Utsending av musikk fra ekstern høyttaler s. 1. Svar på anrop fra portieren s. 1. Bruk av hodesett s. 1.7 Konsulter felles taleserver når du kommer tilbake s.. Programmeringsfunksjoner; s.7.1 Tilgang til programmeringen s.7. Programmering av felles telefonliste (FelKor) s.7. Programmering av dato og klokkeslett (Horlog) s.7. Diverse parametre for 'Abonnent'-telefonapparat s.8.1 Tilgang til Abonnent -funksjonen s.8. Abonnentens navn (Navn) s.8. Gjeninitialisering av Abonnentens egen kode (ResCod) s.8.4 Abonnentens displayspråk (Språg) s.8. Abonnentens egne telefonliste (IndKor) s.8. Abonnentens skjelningsprofil (FjSper) s.9.7 Aktivere CLASS-tjenesten s.9 4. Tilleggsfunksjoner 'Expert' s Tilgang til funksjonen Expert s Tabell over prosjektkoder (SakKo) s Telefonapparatenes direktenummer (OffNum) s Velkomst- og ventemeldinger (MOH) s DECT trådløse telefonapparat s.1 4. Endring av operatørpassord (Passor) s Gjeninitialisering av systemet (RstSys) s Talemeldingssenter s Programvarelisenser s.14 Garanti og betingelser s.1

5 Telefonrør Bli kjent med telefonen Justering av skjermvinkelen Trefarget varsellampe Kontrllyset på telefonapparatet gjør det mulig å overvåke installasjonen. Det kan ta fem forskjellige tilstander (farge + blinking): Presentasjon av telefonappararet Grønn langsom blinking: viser at det finnes en beskjed (tale, skriftlig) et anrop i listen over dem som sist har ringt. Oransje, fast lys: viser overbelastning av trafikk på nivå 1 (1 inngående anrop venter). Oransje langsom blinking: apparatet testes. Rødt, fast lys: viser overbelastning a trafikk på nivå (er anrop har vært ubesvart i mer enn tyve sekunder det er flere anrop som venter enn det er PO). Rødt lys, sakte blinking: flere mindre alvorlige systemmeldinger tilstede, en svært alvorlig systemmelding, som angir en materialfeil Alfabetisk tastaturdisplay og displaytaster Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via de 10 tastene som er knyttet til linjene på skjermen. Symbol for viderekobling: med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du programmere endre viderekoblingsfunksjonen. Hodesett er tilkoblet. Avtale er programmert. Stille modus er aktivert. Telefonen er låst. Visningstast: med visningstastene aktiverer du funksjonen som er tilordnet dem på skjermen. Navigasjon OK-tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer konfigurerer. Navigasjon venstre-høyre: brukes til å gå fra én side til en annen. Utgang for tilkobling av hodesett, håndfriutstyr høyttaler. i systemet. Navigasjon opp-ned: brukes til å rulle i innholdet på en side. Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Meny, Info, ) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Audiotaster Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale. Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret. Tent hele tiden i håndfri- hodesettmodus (kort trykk). Blinker i høyttalermodus (langt trykk). Interntelefon/mikrofonsperre-tast. I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren ikke skal høre deg. Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret. For å skru opp ned volumet på høyttaleren, telefonrøret ringetonen. Visning av anrop Innkommende anrop. Samtale venter*. Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale til en annen ved å trykke visningstastene som er knyttet til hver av samtalene. Samtale pågår. Navigasjon venstre-høyre: Brukes til å bla i anropene. Utvidelsesboks Telefonen kan være utstyrt med en utvidelsesboks. Denne inneholder tilleggstaster som kan konfigureres til funksjonstaster, linjetaster, ringetaster Slik setter du på etikettene: Dra klaffen på tastedekselet mot deg, og løft dekselet. Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet under tastebrettet, og sett dekselet på plass igjen. Funksjonstaster og programmerbare taster Informasjon-tasten: brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og til å programmere tastene på Persosiden. Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene: når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost en ny tekstmelding. Gjenta-knappen: ringer opp det sist slåtte nummeret. Programmerbar tast (Tastene F1 og F): Lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert. Enkelte andre taster er blitt programmert av installatøren alt etter dine behov: Tast som gir tilgang til en tjeneste som må forhåndsprogrammeres av installatøren. 4

6 1 Operatørtelefonens (OT) funksjonaliteter Other 1. Manuell viderekopling av anrop tiltenkt OT 1.1 Overgang til begrenset tjeneste Pers. I tilfelle fravær, kan operatøren viderekople alle anrop som er bestemt til denne (eksterne inngående anrop og interne anrop via 9) mot en annen abonnent: Denne tjenesten gjør det mulig å vippe installasjonen over til begrenset tjeneste. Alle inngående anrop styres mot en felles ringeklokke mot et programmert telefonapparat: OpeVK Pers. 10:0 gå inn på personlig-side Natt operatørkode (HELP194 er standardkode) Displayet og en summetone angir at tjenesten er godtatt gå inn på Menysiden. Oppr.liste Hurtigoppr. taste inn abonnentens nummer operatørkode (HELP194 er standardkode) ikonet for tasten angir at tjenesten er aktivert ikonet for tasten angir at tjenesten er aktivert 1.4 Utsending av musikk fra ekstern høyttaler Utfør samme operasjon for å gå tilbake til vanlig tjeneste. Musikk Displayet og en summetone angir at tjenesten er godtatt; Hvis en ekstern abonnent er blitt forutinert av installatøren, aktiviserer overgangen til begrenset tjeneste automatisk viderekoplingen av anropene bestemt til OT mot denne abonnenten. gå inn på Menysiden. operatørkode (HELP194 er standardkode) 1. Reservasjon av linje For å sikre at operatørtelefonen er helt tilgjengelig og dermed gi en bedre mottakelse, er det mulig å reservere et sett eksterne linjer som kun vil bli brukt av operatørtelefonen(e): ikonet for tasten angir at tjenesten er aktivert Displayet og en summetone angir at tjenesten er godtatt tast programmert Reserv ByRet operatørkode (HELP194 er standardkode) ikonet for tasten angir at tjenesten er aktivert Utfør samme operasjon for å annulere reservasjonen.

7 1 Operatørtelefonens (OT) funksjonaliteter 1. Svar på anrop fra portieren Du har blitt informert angående et anrop fra portiertelefonen på samme måte som for et telefonapparat-anrop: For å svare i intercom: den tilknyttede lampen lyser deaktivere intercom telefonen ringer Navn nr. for dørtelefonen vises 1.7 Konsulter felles taleserver når du kommer tilbake For å åpne døren: løft av høyttalende Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger Gen. p.boks visning av antall nye og gamle meldinger tast programmert koden for funksjonen 'Lås opp dør' operatørkode (HELP194 er standardkode) 1. Bruk av hodesett Du kan tilkople et hodesett i stedet for røret: For å aktivere deaktivere hodesettmodusen: Mld velg ønsket melding viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har Innstilling. Min telefon Tv. hodetel. Spill av Slett gå inn på Menysiden. lytte til meldingen slette meldingen På Av aktivere/deaktivere hodesettmodus For å svare anrope: Aktivert funksjon høyttalende For å aktivere deaktivere høyttaleren i løpet av samtalen: du snakker i telefonen Aktivert funksjon

8 Programmeringsfunksjoner Other.1 Tilgang til programmeringen. Programmering av dato og klokkeslett (Horlog) Operatørtelefonen fra ditt Alcatel OmniPCX Office-system har tilgang til generelle programmeringstjenester. gå inn på personlig-side Sentralen operatørkode (HELP194 er standardkode) Tilgang til programmeringsfunksjonen I programmeringsfunksjon Klokke For å endre dato og klokkeslett: tast inn dato og klokkeslett. Programmering av felles telefonliste (FelKor) Slett Denne funksjonen gjør det mulig å programmere alle felles kortnummer som er tilgjengelige for alle systemets brukere: forutgående tegn etterfølgende tegn gå inn på Menysiden. FelKor Displayet plasserer deg på det første kortnr. Endre tast inn navn (maks. 1 bokstaver) skriv inn fornavnet Kortnummeret vises taste nummeret (maks. 1 siffer) For å registrere et annet kortnummer: Ny For å velge et annet kortnr. 7

9 Diverse parametre for 'Abonnent'-telefonapparat Other.4 Abonnentens displayspråk (Språg).1 Tilgang til Abonnent -funksjonen Lar deg velge visningsspråket for den valgte abonnenten. Hvert trykk på denne tasten får frem listen over de forskjellige ulike språk: Denne funksjonen gjør det mulig å få tilgang til diverse parametre som er inert for en bruker en av Abonnentene i ditt system, identifisert med et telefonapparat-nummer: i Abonnent -funksjon Språk Valg Abonne Tilgang til programmeringsfunksjonen for Abonnent velge ønsket språk (gjentatte trykk) gå inn på Menysiden. tast inn telefonapparatnr som skal programmeres. Abonnentens egne telefonliste (IndKor) Gjør det mulig å lage telefonlisten til den valgte 'Abonnent':. Abonnentens navn (Navn) i Abonnent -funksjon Hurtigoppr. Displayet plasserer seg på det første nummeret i Abonnent - funksjon Navn tast inn navnet Endre For å endre navnet: Slett taste navnet (maks. bokstaver) For å endre navnet nummeret: taste inn offentlig nr. (maks. 19 siffer) forutgående tegn etterfølgende tegn Slett. Gjeninitialisering av Abonnentens egen kode (ResCod) forutgående tegn etterfølgende tegn Gjør det mulig å annulere den koden som er programmert av en av systemets Abonnenter og å komme tilbake til standardkoden (11): i Abonnent -funksjon PasRes OK 8

10 Diverse parametre for 'Abonnent'-telefonapparat. Abonnentens skjelningsprofil (FjSper) Gjør det mulig å benytte en sperretabell for hver enkelt Abonnent : i Abonnent - funksjon Sperre Valget vises på første linje Endre valg av skjelningsprofil Hver profil (implisitt svært lav-verdi, lav, middels og høy) virker inn på tilkoplingsmulighetene mellom et telefonapparat og en abonnent på det offentlige telefonnettet (forbudt tilgang, begrenset tilgang, total tilgang,...)..7 Aktivere CLASS-tjenesten Når du aktiverer CLASS-tjenesten, kan du vise informasjon (navnet på oppringeren, nummeret osv.) på skjermen til en analog telefon. i Abonnent - funksjon Termin Klasse velge CLASS-tjenesten aktivere CLASS-tjenesten er valgt når CLASS vises på skjermen. 9

11 4 Tilleggsfunksjoner 'Expert' Other På 'param ' 4.1 Tilgang til funksjonen Expert Sperre Masker Expert Tilgang til programmeringsfunksjonen Expert angi skjelningskategori angi antall maskerte siffer gå inn på Menysiden. FjSper : skjelningskategori: uten, 1 til 1, den for Abonnenten (SET) den for brukeren (GJEST). 'Mask': antall siffer: STD (standardverdi: 4), alle, ingen, 1 til 9 4. Tabell over prosjektkoder (SakKo) Denne funksjonen gjør det mulig å inere tabellen for prosjektkoder som gjør det mulig for en 'Abonnent' å debitere kostnadene for sine anrop: 4. Telefonapparatenes direktenummer (OffNum) Gjør det mulig å inere innholdet i tabellen over 'Abonnentenes' innvalgsnummer (DDI) i installasjonen din: I funksjonen Expert KtoKod Legg til lag en inngang I funksjonen Expert OffNum Ny lag en inngang Kode Navn Param1 maks. 1 siffer Param maks. 1 tegn direktenr begynnelsen på den begrensede sonen antall telefonapparat i den begrensede sonen (maks. 99) telefonnr for det første telefonapparatet På 'param 1' For å endre en inngang: BrukId Beskyt Slett angi om identiteten er påkrevd ikke angi om et passord er påkrevd ikke komme tilbake til forutgående inngang gå til følgende inngang Gå Til Endre velg en spesifikk inngang endre innholdet i den viste inngangen 10

12 4 Tilleggsfunksjoner 'Expert' 4.4 Velkomst- og ventemeldinger (MOH) Opptakets varighet vises Denne funksjonen gjør det mulig å inere parametrene for velkomst- og ventemeldingene. I funksjonen Expert Tale Velkomstmusikken kan være underlagt komponist rettigheter. Dette må undersøkes hos kompetente myndigheter. MusKil Gjør det mulig å velge en musikkilde ( mulige kilder). MOH MusKil Ja Standa TalePr Bånd MOH Gjør det mulig å registrere 8 forskjellige velkomstmeldinger en ventemusikk. standard personlig ekstern OK MOH Lytt Regist lytte til den registrerte meldingen / standardmeldingen registrere en melding Ja Lar deg registrere meldinger for velkomst, ventetid, advarsel, stenging forventet ventetid for hver ACD-gruppe. Standard Ja Nei Opptak slette den registrerte meldingen og erstatte den med standardmeldingen For å registrere en melding : velg ACDgruppen velg hvilken meldingstype du vil spille inn Regist Displayet ber deg om å begynne opptaket Opptak Stopp Pause Regist Stopp Pause starte innspilling av meldingen for å aktivere valget registrere en melding for å stanse for å stanse opptaket midlertidig 11

13 4 Tilleggsfunksjoner 'Expert' 4. DECT trådløse telefonapparat 4.7 Gjeninitialisering av systemet (RstSys) Gjør det mulig å styre DECT-telefonapparat og å opprette DECT GAP-telefonapparat. For å tilføye et DECT GAP-telefonapparat: Gjør det mulig å utføre en kaldt varm restart av systemet : I funksjonen Expert DECT Legg til Jobber med saken I funksjonen Expert RstSys Kald registering av et DECT GAPtelefonapparat Varm Ja Nei Endre Telefonnummer for et DECTtelefonaparat Venting på registreringen utført ifra DECT GAP-telefonapparatet En restart i kald tilstand forårsaker at systemet går tilbake til standardkonfigurasjonen (tap av din egen konfigurasjon). Kravet om gjeninitialisering må bekreftes. Følge displayets anvisninger på slutten av opptaket 4.8 Talemeldingssenter Denne funksjonen gjør det mulig å styre taleguidene og å konfigurere kringkastingslistene 4. Endring av operatørpassord (Passor) Gjør det mulig å endre inngangskode passord for Operatørsesjonen: I funksjonen Expert PostKa I funksjonen Expert Passord Displayet ber om den gamle koden AutoAt AudTx List Displayet ber om den nye koden Gen. p.boks InfMld Varsl taste inn den gamle koden (8 alfanumeriske tegn) taste inn den nye koden (8 alfanumeriske tegn) AutoAt Konfigurering av typer taleguider for det automatiske sentralbordet (dag, natt, 'farvel') melding. Displayet ber deg om å belrefte den nye koden AutoAt Dag Natt Farvel tast inn den nye koden for kontroll 1 taleguider for åpningstider taleguider for stengningstider Farvel taleguider

14 4 Tilleggsfunksjoner 'Expert' Du kan: lytte til taleguiden (standard persontilpasset) registrere en persontilpasset taleguide slette den persontilpassede taleguiden og erstatte den med standardtaleguiden. InfMld Registrere informasjonsmeldinger som brukes av det automatiske sentralbordet og Audiotex-tjenesten (åpnings- stengningstider): maks. 0 meldinger. AudTx Konfigurering av tre typer Audiotex (dag, natt, 'farvel') melding. InfMld Lytt Regist AudTx Dag Natt Farvel lytte til den registrerte meldingen registrere en melding audiotekst for åpningstider audiotekst for stegningstider Farvel audiotekst Du kan: lytte til taleguiden (standard persontilpasset) registrere en persontilpasset taleguide slette den persontilpassede taleguiden og erstatte den med standardtaleguiden. List Persontilpassing av distribusjonslistene (maks. 0) gå tilbake til forrige melding Varsl bla til neste melding Definering av meldingenes meddelelse List Lytt lytte til navnet som er anvendt i listen Regist registrere en liste Varsl Lytt lytte til den registrerte meddelelsen / standardmeddelelsen Regist registrere en persontilpasset meddelelse Slett Endre Standard Ja Nei slette en distribusjonsliste lage en liste slette den registrerte meddelelsen og erstatte den med standardmeddelelsen Gen. p.boks Definisjon av velkomstmeldingen på den felles taleserveren Gen. p.boks Lytt Regist lytte til den registrerte meldingen / standardmeldingen registrere en melding Standard Ja Nei slette den registrerte meldingen og erstatte den med standardmeldingen 1

15 4 Tilleggsfunksjoner 'Expert' 4.9 Programvarelisenser Velge kontrastnivå. I funksjonen Expert SwKeys Hoved CTI SwKeys Lesing av programvarelisensen for systemet. CTI Konfigurering av CTI programvarelisensen. 14

16 Garanti og betingelser howtoc Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på ett år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Faktura må fremvises dersom man vil påberope seg garantien. Denne garantien kan allikevel bli opphevet: dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er oppstått feil forringelser på grunn av naturlig slitasje, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger (f.eks. slag, fall, utsatt for fuktighet, osv.), ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler dersom det er blitt foretatt reparasjoner endringer på apparatet av ikke produsent- forhandler-godkjente personer. Samsvarserklæring Alcatel Business Systems erklærer at produktet Alcatel 408/409/408 (operatørtelefon) regnes for å være i overensstemmelse med hovedkravene i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999//CE. Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til: Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 7408 Illkirch Cedex - Frankrike CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: - 89//CEE (omfatter elektomagnetisk kompatibilitet) - 7//CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) //CE (R&TTE) Enkelte funksjoner i telefonen din trenger en programvarenøkkel for å kunne brukes er ikke tilgjengelige før installatøren har programmert dem. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Alle rettigheter er forbeholdt. Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/ funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Alcatel Business Systems -, avenue Kléber, F-9707 Colombes Cedex R.C. Paris PO19001CMAA-O400ed01-100

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96

BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96 BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96 DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOLEDER ANALOG TELELINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING OVER EGNET KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother informerer

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express for 30X IP-telefonmodellene Juni 2010 Cisco og Cisco-logoen er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller dets datterselskaper

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer