Alcatel Mobile Reflexes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Mobile Reflexes"

Transkript

1 Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2

3 Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er laget for å gjøre hverdagen enklere for deg. For å lære det viktigste om Mobile 100 eller 200, foreslår vi at du leser de første kapitlene i denne håndboken nøye. Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil. 1

4 Innholdsfortegnelse Forholdsregler for bruk s. 5 Telefonen s. 7 Display og tilknyttede ikoner s Statusikoner s MENY-ikoner s Kommunikasjonsikoner s Hvordan bruke denne veiledningen? s Hvordan bruke telefonen s. 11 Ta i bruk telefonen s Plassere batteriet i telefonen s Lading av batteriet s Slå på telefonen (fortsettelse) s Tilgang til MENY og navigering s. 14 Anrop s Foreta et anrop s Motta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste s Foreta anrop till internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) s Gjenta et av de 6 sist slåtte numrene (Gjenta) s Anmode om tilbakeringing s Foreta et callinganrop s Legge igjen en talemelding s Legge igjen en tekstmelding s Ikke følge en viderekopling s Bruke telefonen i Handsfree-modus s Slå nummeret med tonesignalering s Sette anropet på venting ved opptatt s Bryte inn i en samtale s Foreta et privat anrop til en ekstern abonnent s Debitere kundekontoer direkte for egne anrop (Prosjektkode). s Parkere et eksternt anrop s Varsle om sjikaneanrop s. 24 Behandle flere anrop s Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer). s Motta et annet anrop mens en samtale pågår s Gå fra en samtale til en annen (veksle) s Overføre et anrop s. 28 2

5 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (3-veis konferanse) s Kontrollere venting ved opptatt s Viderekople anrop når du er opptatt i en samtale s. 31 Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen..... s Endre språk s Programmere egen telefonliste s Programmere personlig kode s Programmere assosiert nummer s Programmere tilknyttet nummer s Tilpasse ringetonen s Aktivere vibratoren eller ringeren (Mobile 200) s Bruke høyttaleren s Justere telefonen s Justere kontrasten i displayet s Identifisere telefonen du bruker s Bruke listen over funksjoner s Programmere en påminnelse om avtale s Skjule egen identitet s Funksjon for ikke å bli forstyrret s Vise kostnaden for eksterne samtaler s Låse telefonen s. 44 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake s Foreta en viderekopling s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling). s Andre typer viderekoplinger s Fjernstyrt viderekopling (direkte viderekopling) s Viderekople anrop til et talemeldingssenter (direkte viderekopling) s Oppheve alle viderekoplinger s Viderekople anrop til et assosiert nummer (overflyt) s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s Ringe tilbake til siste interne anroper s. 54 Arbeide i gruppe s Svare på felles ringeklokke s Innhente et anrop s Søkegruppe s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s Overvåke et telefonapparat s. 58 Filtreringsfunksjoner for SJEF/SEKRETÆR-telefoner s Sjeftelefon s. 59 Foreta et anrop direkte til en sekretærtelefon s. 59 Aktivere filtrering av anrop s. 59 3

6 Innhente filtrerte anrop s. 61 Lytte "taust" til en filtrert samtale s Sekretærtelefon s. 62 Foreta et anrop direkte til en sjeftelefon s. 63 Varsle på sjeftelefonen om at du ikke er tilstede s. 63 Behandle filtrerte anrop s. 64 Behandle filtrering av anrop i sjefens sted s. 64 Registrere telefonen s Registrere telefonen på et system ved første igangsetting..... s Registrere telefonen på andre systemer (fortsettelse) s. 67 Presentasjon av ekstrautstyret s Ladeapparater s Nettadapterens karakteristikker s Presentasjon av batteriet s Opplading av ekstra batteri (i "Dual"-stativet) s Hodetelefon / ekstern mikrofon s Rengjøre telefonen s Bære med seg og beskytte telefonen s. 72 Flytskjema av MENYEN s. 73 Ordliste s. 75 Oversikt s. 77 4

7 Forholdsregler for bruk Dekningsområde: ALCATEL-systemets integrerte DECT-funksjoner gjør det mulig å styre abonnentenes bevegelsesfrihet via de trådløse DECT-telefonapparatene. ALCATEL-systemets radiodekning besørges av nett med baseenheter. Dekningsområdet for en baseenhet kalles en celle. Mobilitet: En bruker kan foreta eller motta et anrop fra hvilken som helst celle. Radiooverføring: Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å bevege seg mens en samtale pågår, og gå fra celle til celle. Overføringen fra en celle til en annen skjer automatisk uten at det får konsekvenser for samtalen. I noen tilfeller kan man høre en svak knitring i telefonen i overføringsøyeblikket. Bruk av godkjent utstyr av DECT-typen: Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen med en privat, trådløs ALCATEL telefonsentral (PABX). CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) - 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) /5/CE (R&TTE) I henhold til direktivet 1999/5/CE (R&TTE) som ble kunngjort i Den europeiske unionens offisielle tidende den 7. april 1999, bruker dette utstyret det harmoniserte frekvensspekteret DECT, og kan brukes i alle medlemsland i den europeiske union, samt Sveits og Norge. Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser. 5

8 Bruksbetingelser: Følgende bruksvilkår må oppfylles, særlig med hensyn til bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser: DECT-utstyret kan bare brukes for å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene ikke er permanente, og hvis antennens ekvivalente, isotrope utstrålingseffekt er mindre enn 250 mw. Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet for bruk sammen med et Alcatel OmniPCX 4400-system slik det blir beskrevet i veiledningen. Telefonen, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Bruk av telefonen i GAP-modus gjøres ifølge en spesiell modus som kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende. Det garanteres ikke at telefonen fungerer tilfredsstillende hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn - 10 C eller høyere enn + 45 C. Hvis temperaturen ligger på mellom - 5 C og - 10 C, kan det hende at displayet er uleselig, noe som er helt midlertidig og som ikke virker inn på telefonens funksjon. Du må ikke slå på eller bruke telefonen i nærheten av gass eller lettantennelige væsker. 6

9 Telefonen Stikkontakt hodetelefon Lampe: Utenfor radiodekket område (hurtig blinking) Ny melding - grønn Mobile rød Mobile 200 (sakte blinking) MARTIN PAUL Justere lydnivået 31/08/00 16:30 Gå tilbake til forrige meny Slette et tegn Slette et helt felt (langt trykk) Legg på Gå tilbake til velkomstsk jermen Låse/låse opp tastaturet (langt trykk) Tilgang til MENYEN Navigere Løft av Gjenta (langt trykk) Veksle (samtale med 2 personer) Aktivere/deaktivere vibrator (langt trykk)* Liste over internnumre Telefonens identitet (langt trykk) Mikrofon Aktivere / deaktivere høyttaler Aktivere hemmelig samtale på HandsFree-laderen * Avhengig av modell Slå på / slå av (langt trykk) Tilgang til On/Off-menyen (første trykk) for å slå av telefonen, aktivere/deaktivere vibratoren, aktivere/deaktivere ringetonen, låse tastaturet 7

10 1. Display og tilknyttede ikoner Displayet inneholder 1 linje med statusikoner og 3 linjer med 16 alfanumeriske tegn. Telefonen Mobile 200 har i tillegg display og tastatur med belysning Statusikoner Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon angående telefonapparatets status. Batteriets ladenivå Innkomne meldinger: tale- og tekstmeldinger, anmodninger om tilbakeringing og ubesvarte anrop Innkomne, ubesvarte anrop (hvis ikke andre typer meldinger) Viderekopling aktivert Ringetone aktivert Vibrator aktivert (Mobile 200) Ringetone deaktivert Påminnelse om programmert avtale Radiomottakets kvalitet Du kan få presiseringer angående statusikonene med info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen: Batteri fullt Trykk på tasten for å fjerne info.vinduene. 8

11 1 2. MENY-ikoner MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på tasten. Med menyen får du tilgang til alle de funksjoner som systemet ditt tilbyr. Telefonlister: styre egen telefonliste og tilgang til bedriftsintern telefonliste. Display og tilknyttede ikoner Gjenta: gjenta et av de 6 sist slåtte numrene. Viderekopling: viderekople anrop. Meldingssenter: avlese meldinger og sende tale- og tekstmeldinger. Sjef/sekretær* Overvåking* Justere telefonen: justere kontrasten, aktivere eller deaktivere toner, belysning Veiledning: Programmering, liste over funksjoner.. Valg av språk Justering av ringetonen Avtale: programmere et klokkeslett for påminnelse om avtale. Systemlås: hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet. Valg av system Installasjon (reservert for installasjon) * Disse ikonene vil kun bli vist dersom de tilsvarende funksjonene er installert. 9

12 1 3. Kommunikasjonsikoner Foreta et anrop Motta et anrop* Samtale pågår* Samtale venter* Tilgang til telefonlistene Overføre et anrop Ettersignallering av DTMF (tonesending) Opprette en konferanse Tilleggsopsjoner Anropets varighet og kostnad * I tilfelle flere anrop, blir ikonene ledsaget av tegn som representerer de ulike abonnentene Hvordan bruke denne veiledningen? Trykk kort på navigasjonstasten for å få tilgang til MENYEN og for å bekrefte. Flytt navigasjonstasten oppover eller nedover. Flytt navigasjonstasten mot venstre eller høyre. Bruk tastene på tastaturet for å taste inn siffer og bokstaver. Viktig informasjon. I tillegg til disse symbolene kan det forekomme små ikoner eller tekst. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen. 10

13 1 5. Hvordan bruke telefonen I løpet av de ulike bruksfasene, kan du få tilgang til de ulike opsjonene som systemet tilbyr på flere måter ved å bruke: ikonlisten, øverst på skjermen opsjonslisten, nederst på skjermen. Enkelte funksjoner er kun tilgjengelige fra opsjonene i tekstmenyen. Eksempel på opsjoner som man kan få tilbud om i løpet av en samtale: Display og tilknyttede ikoner ƒ ˆ Š SMITH John I samtale OverfØr Konferanse Telefon lister Send DTMF Supervis List Sjefens Liste Assistent List Sporre anrop Forby Venting Samtale Tid Samtale pågår Plassering av samtale 2 (motta et anrop eller samtale på venting ) ƒ Overføring Konferanse Telefonlister DTMF-tonesignalering Overvåking ˆ Sjef/sekretær Andre opsjoner Š Anropets varighet Velge et ikon eller en opsjon i tekstmenyen, og deretter bekrefte 11

14 2. Ta i bruk telefonen 2 1. Plassere batteriet i telefonen Plassere batteriet i telefonen: Plasser batteriet på glidetappene ved å følge merkingen som er angitt på merkelappen Skyv det oppover helt til det høres et klikk Ta ut batteriet fra telefonen: Skyv batteriet nedover mot enden av telefonen Fjern batteriet fra glidetappene Mobile 100-versjonen fungerer kun med batteri av typen Ni-Mh, og Mobile 200-versjonen kun med Li-Ion-batteri. 12

15 2 2. Lading av batteriet Ta i bruk telefonen Kople til laderen og plasser telefonen i ladestativet. Lading av batteriet pågår* Den grønne lampen lyser og batteri-ikonet vises. Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg. * batteriet er ladet etter 3 eller 5 timer, avhengig av modell Slå på telefonen MARTIN Paul Slå på (langt trykk) Vent noen sekunder (ca. 3 sek.) 31/08/00 16 :30 Telefonen er slått på Hvis displayet ikke slås på eller batteri ikonet blinker, må du lade batteriet. Hvis ikonet for radiodekning ikke vises på displayet: Sjekk at du befinner deg innenfor et radiodekningsområde (flytt deg nærmere en baseenhet dersom det ikke er tilfelle). Sjekk at telefonen er riktig installert på systemet (rådfør deg med PABX-installatøren). Hvis displayet angir: "System 1 - Auto install?", se avsnittet "Registrere telefonen" eller ta kontakt med installatøren. Slå av telefonen: Trykk på tasten (langt trykk). 13

16 2 4. Tilgang til MENY og navigering MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på tasten Følgende displaybilde vises: MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Velkomstskjerm Hovedmeny Tilgang til funksjonene: Velge en funksjon i MENYEN Assosiert Tilknytted Passord Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene, eller vertikalt i tekstmenyene 14

17 3. Anrop Anrop 3 1. Foreta et anrop Slå et nummer i blokker Slå et nummer med overlapping Nummer? ELLER Nummer? Slå nummeret Sende anropet Løft av Slå nummeret Slette med tasten SMITH John Ledig Ring Tilbake SMITH John I samtale Overfor Abonnenten ringes opp Du snakker i telefonen Legg på - Når du vil foreta et eksternt anrop, slå koden for "Tilkopling til hovednett" før abonnentens nummer. - Når du vil foreta et anrop til sentralbordet, slå koden for "Sentralbordanrop". Se de tilsvarende kodene under rubrikken "Anrop" i funksjonen OPSJONER: Når abonnenten svarer ikke, kan du bekrefte opsjonen: "Ring Tilbake" for å anmode om tilbakeringing "Tekstbeskjed" for å overføre en tekstmelding "Talepost" for å legge igjen en talemelding "Svat HT" for å gi en beskjed direkte på høyttaleren på abonnentens telefon "DECT" for å komme i kontakt med abonnentens DECT mobiltelefon 15

18 3 2. Motta et anrop BELLER Yves ringer Ta Samtalen ELLER BELLER Yves I samtale Overfor Motta et anrop Løft av Du snakker i telefonen Legg på Ringetonen høres ikke dersom: vibratoren er aktivert og ringetonen avslått, ikonet vises på velkomstskjermen, ringetonen er avslått, ikonet vises på velkomstskjermen. Lampen blinker (grønn) hvis vibratoren og ringetonen er avslått. OPSJONER: Når telefonen ringer, kan du bekrefte opsjonen: "Ikke ringelyd" for å slå av ringetonen. "Avvis anropet" for å viderekople anropet til det tilknyttede nummeret uten å løfte av røret Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste Direkte tilgang MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Bevege navigasjonstasten nedover SMITH JOHN WEBER PIERRE Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet Fra MENYEN Pers. Katalog Telefon liste Velge funksjonen "Telefonlister" tilgang til "Pers. Katalog" 16

19 3 4. Foreta anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) Anrop Direkte tilgang Navn? BELL J K L 5 Trykke på tasten "Telefon liste" Taste inn abonnentens navn eller initialer (fornavn, etternavn) BELL.Navn.Initialer.Navn & Fornavn BELL Joseph BELLER Yves 2 Svar Velge ønsket type søk (via navnet, initialene eller etternavnet og fornavnet) Velge ønsket navn Sende anropet Fra MENYEN Pers. Katalog Telefon liste Velge funksjonen "Telefonlister" Velge opsjonen "Telefon liste" (*) For å taste inn et navn: tastene på nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. Det valgte tegnet vises i en rute nederst på displayet. Eksempel: trykk fortløpende 2 ganger på " 8 " for å vise bokstaven "U". Vente til markøren har forflyttet seg, eller bevege navigasjonstasten til høyre for å gå til neste tegn. Bruk tasten til å slette dersom du skulle ha tastet inn feil. 17

20 3 5. Gjenta et av de 6 sist slåtte numrene (Gjenta) For å gjenta sist slåtte nummer: trykk på (langt trykk), eller: WEBER Pierre SMITH John Velge funksjonen "Gjenta" Velge et navn eller et nummer Sende anropet 3 6. Anmode om tilbakeringing Du ringer til en abonnent, men denne svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Ring Tilbake Tilbakeanrop OK opsjonen "Ring Tilbake" Anmodningen er akseptert Legg på Dersom abonnenten er opptatt, vil du bli ringt tilbake så snart han har lagt på. Dersom abonnentens telefon er viderekoplet, vil ikke anmodningen om tilbakeringing følge viderekoplingen Foreta et callinganrop Abonnenten svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Svat HT WEBER Pierre SMITH John Du koples direkte på høyttaleren til abonnenten. Velge opsjonen "Svat HT" Abonnenten må løfte av røret hvis han vil svare. 18

21 3 8. Legge igjen en talemelding Anrop Abonnenten svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Talepost Følg instruksjonene fra den talte veiledningen Velge opsjonen "Talepost" 3 9. Legge igjen en tekstmelding Abonnenten svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Tekstbeskjed Faste Beskjede Prg Beskjeder Ny Melding Velge opsjonen "Tekstbeskjed" Velge meldingstype Viktig! Ring til Ring tilbake im Melding sendt Velge melding for å overføre meldingen Gå tilbake til hvilemodus Meldingstyper: - Faste Beskjede: faste, forhåndsdefinerte meldinger - Prg Beskjeder: forhåndsdefinerte meldinger som skal fylles ut - Ny Melding: melding man kan skrive fritt (maksimum 32 tegn) (Se 7.4) 19

22 3 10. Ikke følge en viderekopling ÞSMITH John Ledig Ring Tilbake ÞSMITH John Ledig Overstyr WEBER Pierre Ledig Ring Tilbake Anropet viderekoples til et annet nummer Velge opsjonen "Overstyr" Anropet omdirigeres til den anropte telefonen Bruke telefonen i Handsfree-modus Hodetelefon-modus: Dersom opsjonen "Hodetelefon" er tilgjengelig (telefonapparat med en linje, systemprogrammering), kan du, så snart du setter i kontakten til hodetelefonen, motta anrop uten å foreta deg noe som helst på telefonapparatet. Når det kommer inn et anrop, varsles dette med en pipelyd og telefonen tar anropet automatisk. Når samtalen er over, går telefonen automatisk over i hvilemodus. "Voice desktop" ladeapparat: Med en gang telefonen settes inn i "Voice desktop" ladeapparat, blir Handsfree-funksjonen tilgjengelig: - når det kommer inn et anrop. Hvis du løfter av røret uten å ta telefonen ut av ladeapparatet, kan du samtale i Handsfree-modus. - mens du sitter i en samtale. Med en gang du setter telefonen inn i ladeapparatet går du over til Handsfree-modus. I Handsfree-modus kan du justere lydstyrken med tastene + eller -, mens tasten på telefonen gjør det mulig å slå midlertidig av mikrofonen (lampen på ladeapparatet blinker). 20

23 3 12. Slå nummeret med tonesignalering Anrop Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing: SMITH John I samtale Overfor SMITH John I samtale Send DTMF Send DTMF Deaktiver DTMF Samtale pågår Velge opsjonen "Send DTMF" eller ikonet "Tonesignalering" Alle de slåtte numrene blir da sendt med tonesignalering For å deaktivere funksjonen, bekrefte opsjonen "Deaktiver DTMF" Sette anropet på venting ved opptatt Du foretar et anrop til en intern abonnent, men abonnenten er opptatt (telefonapparat med en linje). Slik setter du anropet på venting: SMITH John Opptatt Ring Tilbake SMITH John Opptatt Vent SMITH John Vennligst vent.. Abonnenten er opptatt Velge opsjonen "Vent" Abonnenten blir varslet om at du venter. Hvis han ikke svarer på anropet ditt så snart han har avsluttet samtalen, vil telefonen hans automatisk ringe. 21

24 3 14. Bryte inn i en samtale Telefonen til abonnenten er opptatt (telefonapparat med en linje). Dersom du har fått tillatelse til det kan du bryte inn den pågående samtalen. Slik gjør du det: SMITH John Opptatt Ring Tilbake SMITH John Opptatt Innlytting Abonnenten er opptatt Velge opsjonen "Innlytting" Hvis en av de 3 abonnentene legger på røret, blir samtalen mellom de 2 andre opprettholdt. Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen Du kan hindre at en tredjeprson bryter inn i samtalen ved å bekrefte funksjonen "Innlytt sperret" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Div. tjenester" før du foretar anropet. Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret Foreta et privat anrop til en ekstern abonnent Du kan foreta et eksternt anrop uavhengig av hvilke sperringer som er definert. Dette anropet får en spesiell taksering som gjør det mulig å identifisere det. 1. Taste koden for "Privatsamtale" 2. Taste identitetskoden (PIN-kode) 3. Taste eventuelt din personlige kode 4. Taste nummeret til abonnenten 22

25 3 16. Debitere kundekontoer direkte for egne anrop (Prosjektkode) Anrop Du kan debitere kontonumrene som er tilknyttet kundene dine med kostnadene forbundet med dine eksterne anrop. 1. funksjonen "Prosjektkode" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Div. tjenester", 2. Taste nummeret til kundekontoen, 3. Taste koden for "Tilkopling til hovednett" etterfulgt av abonnentens nummer Parkere et eksternt anrop Du kan parkere anropet til en ekstern abonnent og deretter hente inn samtalen på en hvilken som helst telefon i bedriften. PARKERT I samtale OverfØr I samtale Vent APPARAT : Samtale pågår Velge opsjonen "Vent" Taste et telefonnummer eller legg på røret Hvis du legger på røret uten å taste et telefonnummer, "parkeres" anropet på din telefon. Innhente et "parkert" anropt: På telefonen hvor anropet er parkert: bekrefte funksjonen "Parker/Tilbake" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Gruppesvar tjen.". Fra en hvilken som helst telefon: utfør den samme operasjonen, og tast deretter nummeret til den telefonen hvor anropet er parkert. Hvis den parkerte samtalen ikke blir hentet inn innen en viss tid, blir den viderekoplet til sentralbordet. 23

26 3 18. Varsle om sjikaneanrop Du kan varsle om sjikaneanrop: I samtale OverfØr I samtale Registrere Samtale pågår Velge opsjonen "Registrere" Anmodning aktiv Hvis anropet er internt, varsles systemet ved hjelp av en spesiell melding. Hvis anropet er eksternt, kan den offentlige teleoperatøren varsles om anropet. 24

27 4. Behandle flere anrop Enkelte funksjoner kan tas i bruk enten ved å bruke tekstmenyen eller ved å velge et ikon i ikonrekken med navigasjonstasten Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer) Behandle flere anrop Nummer? WEBER Pierre I samtale Overfor Slå nummeret Sende anropet Konfigurasjon med flere linjer SMITH John I samtale Overfor WEBER Pierre Tilbake fra hold Hent inn Den første abonnenten venter Oppheve dobbel samtale Den første abonnenten ringer opp igjen Hente inn den første abonnenten Konfigurasjon med en linje SMITH John I samlate OverfØr SMITH John I samlate ForespØl av Den første abonnenten venter For å oppheve dobbel samtale, velge opsjonen "Forespøl av" WEBER Pierre Tilbake fra hold Hent inn Den første abonnenten ringer opp igjen Hent inn den første abonnenten MERK: Hvis du legger på røret i løpet av en dobbel samtale i konfigurasjon med bare en linje, vil du foreta en overføring. Du kan også initiere en dobbel samtale ved å bekrefte først opsjonen: "Spørre anrop" hvis du sender med tonesignalering. "Telefon lister" for å bruke egen telefonliste eller anrop via navnevalg. 25

28 4 2. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen: Konfigurasjon med flere linjer BELLER Yves ringer Ta Samtalen Et annet anrop kommer inn og varsles med flere pipelyder ELLER Løft av BELLER Yves I samtale Overfor Den første abonnenten settes på venting BELLER Yves ringer OverfØr Hvis du ikke svarer umiddelbart på det andre anropet, vil du bli varslet om at det er satt på venting så lenge abonnenten ikke har lagt på røret. Konfigurasjon med en linje BELLER Yves venter OverfØr Et annet anrop kommer inn og varsles med flere pipelyder BELLER Yves venter Konsultere Velge opsjonen "Konsultere" BELLER Yves I samlate OverfØr BELLER Yves I samtale Broker anrop I samtale med den andre abonnenten Gå tilbake til den første abonnenten ved å bekrefte opsjonen "Broker anrop" ELLER 26

29 4 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker med en abonnent og en annen er satt på venting. For å gå fra en samtale til en annen: Konfigurasjon med flere linjer Behandle flere anrop SMITH John I samtale Overfor Gå tilbake til samtalen som er satt på venting WEBER Pierre I samtale OverfØr Hvis det er flere anrop som venter WEBER Pierre Tilbake fra hold Hent inn Velge anropet Konfigurasjon med en linje SMITH John I samlate OverfØr SMITH John I samtale Broker anrop WEBER Pierre I samtale OverfØr I samtale med en annen abonnent Velge opsjonen "Broker anrop" Tilbake til den første abonnenten ELLER 27

30 4 4. Overføre et anrop Du snakker i telefonen. Foreta en dobbel samtale for å få tak i mottakeren av overføringen, og deretter: Konfigurasjon med flere linjer SMITH John I samtale Overfor Overfor OK 00:53 Den første abonnenten settes på venting opsjonen "Overfør" Overføring akseptert Gå tilbake til hvilemodus Konfigurasjon med en linje WEBER Pierre I samtale Overfor OU Overfor OK 00:53 Den første abonnenten settes på venting opsjonen "Overfør" eller Legg på røret Overføring akseptert Gå tilbake til hvilemodus Du kan også initiere en overføring ved å bekrefte først opsjonen "Overfør" før du foretar et anrop til en annen abonnent. Du kan umiddelbart overføre anropet ditt uten å vente på svar fra abonnenten selv om denne er opptatt. Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhengig av landet du er i) 28

31 4 5. Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (3-veis konferanse) Du snakker med en abonnent mens en annen er satt på venting Behandle flere anrop WEBER Pierre I samtale OverfØr WEBER Pierre I samtale Konferanse Velge ikonet eller opsjonen "Konferanse" WEBER Pierre SMITH John Avslutt Konf. Konferanse pågår For å oppheve konferansen, bekrefte opsjonen "Avslutt Konf.". Du kommer tilbake til den første abonnenten. Du kan også initiere en konferanse ved å bekrefte først opsjonen "Konferanse" før du foretar et anrop til en annen abonnent. Hvis du legger på røret mens konferansen pågår forblir de to abonnentene i forbindelse med hverandre (mulig restriksjon for to eksterne abonnenter). 29

32 4 6. Kontrollere venting ved opptatt Du kan forby at abonnentene settes på venting når telefonen din er opptatt. De eksterne anropene vil bli viderekoplet til sentralbordet. Mens en samtale er i gang: WEBER Pierre I samtale Forby Venting WEBER Pierre I samtale Tillat venting Velge opsjonen "Forby Venting" For å oppheve, velge opsjonen "Tillat venting" Før du foretar et anrop funksjonen "Vente kontroll" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Ikke forst/steng" Funksjonen forblir aktiv helt til neste endring, selv etter at du har lagt på røret. 30

33 4 7. Viderekople anrop når du er opptatt i en samtale Du kan be om umiddelbar viderekopling av anropene når telefonen din er opptatt. Behandle flere anrop VK ved Opptatt VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Velge funksjonen "Viderekopling" Velge ikonet "VK-liste" funksjonen "VK ved Opptatt" VK ved Opptatt Adresse?.Slå et Nr..Rép Personnel.Telefon liste "Slå et Nr." eller bruk en annen opsjon Slå nummeret til mottakeren av viderekoplingen Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus 31

34 5. Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen 5 1. Endre språk Du kan velge språk for displayteksten og de talte veiledningene. Français English Deutsch Velge funksjonen "Valg av språk" 5 2. Programmere egen telefonliste Velge ønsket språk Lage en innførsel i egen telefonliste Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 12 numre. Gå tilbake til hvilemodus Pers. Katalog Telefon liste Velge funksjonen "Telefonlister" tilgang til "Pers. Katalog" Tom katalog Legge til oppf.? ELLER MARTIN JACK SMITH JOHN BELLER YVES Opprett Tibake Valg SMITH JOHN Navn? Velge opsjonen "Opprett" M N O 6 Taste inn navnet(*) (maks. 14 tegn) Nummer? SMITH JOHN Taste inn nummeret (maks. 30 siffer) (*) For å taste inn et navn: tastene på nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. Det valgte tegnet vises i en rute nederst på displayet. Eksempel: trykk fortløpende 2 ganger på " 8 " for å vise bokstaven "U". 32

35 Vente til markøren har forflyttet seg, eller bevege navigasjonstasten til høyre for å gå til neste tegn. Bruk tasten til å slette dersom du skulle ha tastet inn feil. Modifisere eller slette en innførsel i egen telefonliste MARTIN ERIC SMITH JOHN BELLER YVES Programmere egen telefonliste ved hjelp av felles telefonliste. Etter å ha valgt et navn i den felles telefonlisten, bekrefte to ganger, og bekrefte deretter opsjonen "Til Katalog". Den personlige telefonlisten blir automatisk programmert med det navnet du har valgt. Velge ønsket nummer i listen Anrop Modifisere Opprett MARTIN ERIC Velge "Modifisere" Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen MARTIN ERIC Navn? Nummer? Modifisere navnet(*) (maks. 14 tegn) Modifisere nummeret(*) (maks. 30 siffer) MARTIN JACK SMITH JOHN BELLER YVES Modifisere Opprett Slette MARTIN JACK Velge "Slette" Slette MARTIN JACK? (*) Bruk navigasjonstasten til å plassere deg på den bokstaven eller det sifferet som skal modifiseres. Før du taster inn det nye navnet og nummeret, slette de gamle ved hjelp av tasten 33

36 5 3. Programmere personlig kode Telefonens standardkode er Du vil bli bedt om denne koden for å få tilgang til visse funksjoner. Assosiert Tilknytted Passord Velge funksjonen "Veiledning" Velge "Passord" Passord? Passord? Gammelt passord:... Nytt passord:... Taste inn personlig kode eller standardkoden 0000 Taste inn ny kode 4 siffer Passord? Gjenta-kontroll:... ny kode Prog. akseptert Gå tilbake til hvilemodus 34

37 5 4. Programmere assosiert nummer Det assosierte nummeret kan være et internt telefonnummer, nummeret til talemeldingssenteret eller nummeret til en personsøker. Det kan brukes som tilknyttet nummer ved overflyt. Velge funksjonen "Veiledning" Tilknyt. udef. Assosiert Assosiert Tilknytted Passord.Modifisere.Slette.Tilbake "Assosiert" Assosiert "Modifisere"(*) Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Assosiert.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste Adresse? "Slå et Nr." eller bruk andre opsjoner Taste inn nummeret Assosiert Prog. akseptert (*) "Slette" for å slette det assosierte nummeret. Gå tilbake til hvilemodus 5 5. Programmere tilknyttet nummer Når telefonen din ikke er tilgjengelig, utenfor dekningsområdet ellet ute av drift, kan anropene som er beregnet for din telefon automatisk viderekoples til dette nummeret, dersom du på forhånd har definert det. Assosiert Tilknytted Passord Velge funksjonen "Veiledning" Velge "Tilknytted" Gå frem på samme måte som for programmering av assosiert nummer. 35

38 5 6. Tilpasse ringetonen Velge melodi og volum Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Velge funksjonen "Justering av ringetonen" Velge ønsket melodi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Velge ikonet "Nivå" Øke / senke volumet Gå tilbake til hvilemodus Rask tilpassing av ringetonen Alt etter hva du foretar deg, har du muligheten til hurtig å endre parametrene for telefonen ved å utføre et kort trykk på tasten og deretter ved å bruke tasten: ƒ Slå av telefonen? Slå av telefonen Aktivere / deaktivere vibratoren (Mobile 200) ƒ Aktivere / deaktivere ringeren Aktivere/ deaktivere møtestilling (progressiv ringer) Aktivere tastelåsen ønsket opsjon. 36

39 Langt trykk 5 7. Aktivere vibratoren eller ringeren (Mobile 200) MARTIN Paul 30/08/00 16 :30 Vibrator aktivert og ringer deaktivert Denne tasten gjør det mulig å skifte raskt fra ringer til vibrator og omvendt Bruke høyttaleren Langt trykk MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Vibrator deaktivert og ringer aktivert Du kan aktivere eller deaktivere høyttaleren på telefonen mens du foretar et anrop eller mens du sitter i en samtale, ved å trykke på tasten på telefonen. Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen SMITH John I samtale OverfØr Ikonet angir at høyttaleren er aktivert. Lydstyrken kan justeres, som for telefonrøret, ved hjelp av tastene + og - som sitter på siden. Når lydstyrken reguleres, angis maksimums- eller minimumsnivået med pipelyder. Bruk av høyttalen kan være spesielt nyttig for å høre på de talte veiledningene, for eksempel ved tilgang til talemeldingssenteret. 37

40 5 9. Justere telefonen Belysning Ringer Vibrator Velge funksjonen "Justere telefonen" Velge den funksjonen* du vil aktivere eller deaktivere Aktivere / deaktivere Gå tilbake til hvilemodus * Du kan aktivere eller deaktivere følgende funksjoner: Belysning (Mobile 200) Ringer Vibrator (Mobile 200) Tastaturtone Varseltone Dekningstone Skjermsparer Telefonens belysning slås på når du trykker på en tast Telefonen ringer når den mottar et anrop Telefonen vibrerer når den mottar et anrop Hver gang du trykker på en tast, høres det en pipelyd Når det detekteres en feil, høres det en pipelyd Når radiodekningen ikke lenger detekteres, høres det en pipelyd Skjermbilde som vises etter en viss periode uten aktivitet Justere kontrasten i displayet Kontrast : 3/5 Velge funksjonen "Justere telefonen" Velge ikonet "Kontrast" Øke eller minske kontrasten Gå tilbake til hvilemodus 38

41 5 11. Identifisere telefonen du bruker Identiteten og nummeret til telefonen vises permanent når telefonen befinner seg i hvilemodus i radiodekningsområdet (uten skjermsparer). Dersom nummeret til telefonen ikke vises: - Telefon i hvilemodus: langt trykk, - Eller: Velge funksjonen "Veiledning" MARTIN Paul Velge ikonet "Hvem?" Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Bruke listen over funksjoner De funksjonene som er tilgjengelige kan aktivere ved å taste inn en kode (se tabell over koder) når de ikke er direkte tilgjengelige via et ikon. Listen over tilgjengelige funksjoner under rubrikken "Tjenester" gjør det mulig å få tilgang til disse funksjonene uten at du trenger å vite deres aktiveringskode. Anrop Tjenester Velge funksjonen "Veiledning" Velge ikonet "Konsultere", og deretter opsjonen "Tjenester" LOCK VK-tjeneste Steng/Åpne Ikk forst/steng Gruppesvar tjen. TalePr Av/På Skjul nummer Velge ønsket funksjonsgruppe Velge funksjonen som skal aktiveres 39

42 Funksjonsgrupper - definisjon VK-tjeneste Dir VK VK ved Opptatt VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Fjernst. Vidrk Kanseler VK Deakt Følg Meg Deakt F. Vidrk Ikke Forst/Steng Steng/Åpne DND På/Av TalePr Av/PÅ Skjul nummer Vis nummer Vente kontroll Gruppesvar tjen. Opphent Gr.svar Opphent apparat Opphent UNA Parker/Tilbake Felles Hold Assosiering Overflyt tilkn. Viderekopl oppt V.kopl til B/NR Opph tk overfl Konsult/Tilbaker Ring forrige Debit. info. Sjekk alarm Husk avtale Sett avtale Slett avtale : direkte viderekopling av alle anrop : direkte viderekopling ved opptatt : forsinket viderekopling ved ubesvart anrop : kombinert viderekopling ved opptatt eller ubesvart anrop : aktivering av viderekopling fra et vilkårlig apparat : oppheving av programmert viderekopling : oppheving av viderekopling fra det apparatet det er viderekoplet til : oppheving av viderekopling fra et vilkårlig apparat : låse/låse opp telefonapparatet : aktivere/deaktivere funksjonen for ikke å bli forstyrret "Do Not Disturb" : aktivere/deaktivere la funksjonen for de talte veiledningene : skjule sin egen identitet : skjule identiteten til abonnenten : kontrollere funksjonen for venting ved opptatt : opphenting gruppeanrop : opphenting av anrop på vilkårlig apparat : svare på felles ringeklokke : parkering av anrop/ta tilbake parkert anrop : sette anrop på hold i en gruppe : bekreftelse av overflyt til tilknyttet nummer ved ubesvart anrop : bekreftelse av overflyt til tilknyttet nummer ved opptatt : bekreftelse av overflyt til tiknyttet nummer ved ubesvart anrop eller opptatt : oppheving av programmert overflyt : tilbakeanrop av siste ubesvarte anroper : avlesing av tellerskrittmåler : sjekke alarmer : programmere en påminnelse om avtale : slette en påminnelse om avtale 40

43 Talepost Talepostnummer Lytt til meld. Varsling TaleMeld Send talemeld. Samtale opptak Div. tjenester Innlytt sperret Prosjektkode Substitusjon Søkegr: INNE Søkegr: UTE Apparat flyttes Møt Meg Konf. Analog bak UA Auto Konf Melding Manuell Konf : tilgang til talemeldingssenteret : konsultere talemeldingssenteret : melding om at det er kommet inn en talemelding : legge igjen en talemelding : opptak av samtalen : midlertidig beskyttelse mot at en tredjeperson bryter inn samtalen : debitering av kundekonto pr. saksnummer/kode : utskifting av et apparat med et annet apparat : innmelding i gruppe : utmelding av gruppe : frakopling av apparatet : programmert konferanse : analogt apparat bak Reflexes-apparatet : automatisk styrt konferanse : sending av en melding over høyttaler : manuelt styrt konferanse Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Psøk tjenester Søker Transparent Puls DTMF N/A : svare på personsøk : transparens ved sending med desimaler ; transparens ved sending med tonesignalering : Alphapage-tilkopling Listen over tilgjengelige funksjoner avhenger av installasjonens konfigurasjon, og hvilke tillatelser den systemansvarlige har gitt. 41

44 5 13. Programmere en påminnelse om avtale Sett avtale Slett avtale Velge funksjonen "Avtale" Velge "Sett avtale" Avtale! Adresse? 18:30... Taste inn klokkeslettet for påminnelsen (timer, minutter) Taste eventuelt inn nummeret til apparatet (*) for påminnelsen og bekrefte Gå tilbake til hvilemodus (*) Hvis du ikke taster inn et nummer, vil påminnelsen bli foretatt på din telefon som standard. Telefonen ringer ved det programmerte klokkeslettet: 14:38 svaret Hvis du ikke svarer på den første påminnelsen, vil det komme en ny. Etter påminnelse nummer to uten svar, deaktiveres funksjonen. Hvis telefonen din er viderekoplet til en annen telefon, viderekoples ikke påminnelsen om avtalen. For å annullere en påminnelse om avtale: Velge funksjonen "Slett avtale" og bekrefte. 42

45 5 14. Skjule egen identitet Hvis du skjuler identiteten din når du foretar et anrop, vil verken navnet eller telefonnummeret ditt vises på abonnentens telefonapparat. Før du foretar et anrop, bekrefte funksjonen "Skjul nummer" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Ikke Forst/Steng". Denne funksjonen forblir aktiv helt til den deaktiveres på samme måte Funksjon for ikke å bli forstyrret Du kan gjøre telefonen din midlertidig utilgjengelig for alle anrop, bortsett fra anrop fra sentralbordet. funksjonen "DND På/Av" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Ikke Forst/Steng". Denne funksjonen forblir aktiv helt til den deaktiveres på samme måte. Status vises på displayet i hvilemodus. Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Vise kostnaden for eksterne samtaler funksjonen "Debit. info." under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Konsult/Tilbaker". Samt. kost : Siste : Total : Visning av kostnaden eller antall takster for det siste anropet, samt sum for takster og kostnader siden målerne ble nullstilt siste gang 43

46 5 17. Låse telefonen Denne funksjonen gjør det mulig å hindre at det blir foretatt eksterne anrop (*) (unntatt ved inntasting av personlig kode), og at programmeringen av telefonapparatet ikke blir endret: Låse håndsett? Velge funksjonen "Systemlås" For å låse opp: Apparatet stengt Stenging bekreftet Gå tilbake til hvilemodus MARTIN Paul Apparatet stengt 31/08/00 16 :30 Låse opp hånds.? Velge funksjonen "Systemlås" * * * * Passord? Apparatet åpent Taste inn personlig kode Åpning bekreftet Gå tilbake til hvilemodus (*) I tilfelle eksternt anrop med sending av nummer i blokker, husk å taste inn din personlige kode etter koden "Tilkopling til hovednett". 44

47 6. Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 6 1. Foreta en viderekopling Det finnes flere typer viderekoplinger. For enhver type viderekopling, må du gå inn i funksjonen "Viderekopling". Slik går du frem: Velge funksjonen "Viderekopling" Dir VK Deaktivert Staus for siste utførte viderekopling Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 6 2. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et internt nummer (sentralbord, osv.), et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter eller en personsøker. For å aktivere viderekopling til det sist brukte nummeret Dir VK Dir VK Deaktivert tilgang til direkte viderekopling.aktiver VK.Modifiser VK.Tilbake opsjonen "Aktiver VK" Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus Du kan fortsette å foreta anrop når telefonen er viderekoplet. Det kun mottakeren av viderekoplingen som kan ringe deg. Generell bemerkning angående viderekoplinger: du kan aktivere kun én viderekopling på din telefon. Programmering av en ny viderekopling annullerer automatisk den forrige. 45

48 For å endre nummeret til mottakeren av viderekoplingen Dir VK Dir VK Deaktivert tilgang til direkte viderekopling.aktiver VK.Modifiser VK.Tilbake Velge opsjonen "Modifiser VK" Dir VK.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste "Slå et Nr." eller bruk en annen opsjon Adresse? Slå nummeret til mottakeren av viderekoplingen Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus 46

49 6 3. Andre typer viderekoplinger Det finnes også andre typer viderekoplinger: VK v IkkeSvar: viderekopling når du ikke er tilstede (forsinket viderekopling ved ubesvart anrop). VK ved Opptatt: viderekopling når du allerede sitter i en samtale (direkte viderekopling ved opptatt). VK v. Opp/IkSv: viderekopling når du ikke er tilstede eller sitter i en samtale (viderekopling ved opptatt eller ubesvart anrop). Fjernst. Vidrk: viderekopling fra et vilkårlig apparat (direkte, fjernstyrt viderekopling). Eksempel: Viderekople anrop når du ikke er tilstede (forsinket viderekopling ved ubesvart anrop) Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Gå inn i funksjonen "Viderekopling" VK ved Opptatt VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Velge ikonet "Liste over viderekoplinger" VK ved Opptatt VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Velge "VK v IkkeSvar", og deretter bekrefte VK v IkkeSvar.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste Adresse? "Slå et Nr." eller bruke en annen opsjon Taste inn mottakernummeret for viderekoplingen Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus 47

50 6 4. Fjernstyrt viderekopling (direkte viderekopling) Viderekople anrop fra en annen telefon (Følg meg)(*) Du befinner deg midlertidig på et annet kontor, og ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg. Fra det telefonapparatet du vil at anropene skal komme: Gå inn i funksjonen "Viderekopling" VK ved Opptatt VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Velge ikonet "Liste over viderekoplinger" VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Fjernst. Vidrk Velge "Fjernst. Vidrk" Fjernst. Vidrk.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste "Slå et Nr." eller bruke en annen opsjon Adresse? Taste inn nummeret til apparatet som skal viderekoples Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus 48

51 Viderekople anrop fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften (*) For å viderekople anropene fra et telefonapparat til et annet, og foreta dette fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften: VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Fjernst. Vidrk funksjonen "Fjernst. Vidrk" Adresse? Taste inn mottakernummeret for viderekoplingen Fjernst. Vidrk.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste "Slå et Nr." eller bruke en annen opsjon Viderekoble til:.slå et Nr..Personlig List.Telefon liste "Slå et Nr." eller bruke en annen opsjon Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Adresse? Prog. akseptert Taste inn nummeret til apparatet som skal viderekoples Viderekoplingen er akseptert (*) Disse to funksjonene er ikke kompatible med hverandre, og tilgjengeligheten til disse avhenger av installasjonens konfigurasjon Viderekople anrop til et talemeldingssenter (direkte viderekopling) Gå tilbake til hvilemodus Dir VK Talepost Velge funksjonen "Viderekopling" Velge ikonet "Talemeldingssenter" Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus Du kan også foreta en annen type viderekopling til talemeldingssenteret ved å velge ikonet "Liste over viderekoplinger", og ved deretter å taste inn nummeret til talemeldingssenteret som mottaker for den programmerte viderekoplingen. 49

52 6 6. Oppheve alle viderekoplinger På eget telefonapparat Direkte VK til Aktivert Velge funksjonen "Viderekopling" Velge ikonet "Oppheve viderekoplinger" Kanseler VK Deakt Folg Meg Deakt F. Vidrk VK annulert opsjonene "Kanseler VK" Opphevingen av viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus Fra mottakerapparatet for viderekoplingen Fra et hvilket som helst apparat i bedriften Kanseler VK Deakt FØlg Meg Deakt F. Vidrk opsjonen "Deakt Følg Meg" ELLER Kanseler VK Deakt FØlg Meg Deak F. Vidrk opsjonen "Deakt F. Vidrk" Deakt F. Vidrk.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste Adresse? "Slå et Nr." eller bruke en annen opsjon Taste inn nummeret for det apparatet viderekoplingen skal oppheves på 50

53 6 7. Viderekople anrop til et assosiert nummer (overflyt) Dette nummeret kan være et internt nummer, nummeret til talemeldingssenteret eller nummeret til en personsøker. Hvis du på forhånd har programmert et assosiert nummer (se "Programmere assosiert nummer"), kan du viderekople anropene til dette nummeret ved å bekrefte den tilsvarende funksjonen under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Assosiering". Overflyt tilkn.: forsinket viderekopling (overflyt) når du ikke svarer, Viderekopl oppt: direkte viderekopling (overflyt) når linjen er opptatt, V.kopl til B/NR: både forsinket viderekopling (overflyt) dersom du ikke svarer, og direkte dersom linjen er opptatt. For å oppheve viderekoplingen, bekrefte funksjonen "Opph tk overfl". Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Når en viderekopling er programmert har denne fortrinnsrett ved overflyt til assosiert nummer Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Du kan lese av de ulike meldingene som har kommet inn mens du var borte: talemeldinger, anmodninger om tilbakeringing, tekstmeldinger, liste over ubesvarte interne og eksterne anrop. Når du har mottatt en melding: - lampen lyser: grønn (Mobile 100), rød, blinker sakte (Mobile 200), - hvis det kun gjelder ubesvarte anrop, vises ikonet på velkomstskjermen, - i andre tilfeller er det ikonet som vises på velkomstskjermen. Talemeldinger 2 Tale Meld. Følg instruksjonene fra den talte veiledningen Velge funksjonen "Meldingssenter" for å få tilgang til talemeldingene 51

54 Tekstmeldinger 2 Tekst Meld. Velge funksjonen "Meldingssenter" Velge ikonet "Tekstmelding" WEBER Pierre 01/08/00 14:32 1/2 Velge den meldingen som du ønsker å lese Valg Meldingens innhold....slette.ring Tilbake.Svar Med Tekst Navigere i meldingens sider Velge et av valgene VALG: Slette : slette meldingen. Meldingen forblir lagret helt til den slettes. Ring Tilbake : ringe avsenderen av meldingen direkte tilbake. Dersom abonnenten svarer på din tilbakeringing, slettes meldingen automatisk. Svar Med Tekst : sende en tekstmelding tilbake til avsenderen av meldingen. Neste : gå til neste melding. Tilbake : gå tilbake til forrige skjermbilde. 52

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ KRZ Brukerhåndbok Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok 8AL90311NOAAed01-1436 1 GJØR DEG KJENT MED TELEFONEN 7 1.1 TELEFONBESKRIVELSE 7 1.2 STATUSIKONER 9 1.3 MENY-IKONER 10 1.4 KOMMUNIKASJONSIKONER 11

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Advanced REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Advanced REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer