Alcatel Office Premium REFLEXES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Office Premium REFLEXES"

Transkript

1

2 Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse telefonapparatet til egne behov, ordliste og alfabetisk register. Svensk handbok Presentation av apparaten, ringa, hantera flera samtal, lagarbete, vid frånvaro Kontrollera dina kostnader, personanpassa och ställa in din apparat, ordlista och register. Suomalainen käyttöopas Puhelin, Puhelut, Useiden puhelujen käsittely, Ryhmätyöskentely, Poissaolo Kustannukset, Henkilökohtaiset asetukset, Sanasto, Luettelo.

3 Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet gir deg alle fordeler med sin nye, ergonomiske utforming slik at telefonsamtalene blir mer komfortable å foreta. Takket være sin nye utforming, tilbyr telefonapparatet deg: behagelig telefonrør: ergonomisk form og holdesone i mykt materiale (1), audiotaster (høyttaler, høyttalende funksjon (2),...) for å gjøre livet lettere, et behagelig, alfabetisk tastatur slik at du kan ringe opp abonnentene dine via navnevalg (3) gjennomsiktige taster med forstørrende effekt (4) slik at du øyeblikkelig kan lese programmeringene (direkte anrop, funksjoner,...). Takket være sin komfort, tilbyr telefonapparatet deg også: et display slik at du kan se nummeret eller navnet til abonnenten og for å guide deg i programmeringene dine, kommunikasjonsikoner (5) (opptatt, fri, hold) for å guide deg i behandlingen av anropene dine (gå fra en abonnent til en annen,...), et komplett sett med koplingsbokser for å overføre data, bruke applikasjonene for assistert telefoni (CTI*) eller kople til analoge terminaler (faks, svarer, Minitel...) eller ISDN (PC med ISDN-kort, G4-faks,...). (1) Soner i mykt materiale (2) Høyttalende (3) Alfabetisk tastatur (4) Gjennomsiktige taster (5) Kommunikasjonsikoner kun for telefonapparatet Premium REFLEXES *CTI : Data/telefon-kopling 1

4 Symboler som brukes i dokumentasjonen Handlinger Trykk på.. Audiotaster Høyttaler (Premium). Løft av. Høyttaler (Easy). Legg på. Høyttalende. Tekst på blå bunn. Beskrivelse av en handling eller en kontekst. "Minus"-innstilling. Angir resultatet av aksjonen. "Pluss"-innstilling. Display Delvis oversikt over displayet. Andre faste taster Fast tast. Ikoner og programmerbare taster Linjetast. Ikon som er tilknyttet en tast. Andre symboler som brukes Angir viktig informasjon. Legg på eller vent 2 sekunder Tast som gir tilgang til en tjeneste dersom den er blitt programmert av den ansvarlige for installasjonen. "Tjenester" Forhånds (funksjon symbolisert med ikonet). Angir en bemerkning. Annet alternativ til handlingssekvensen. Valg mellom ulike handlingssekvenser. Tastaturer Angir en annen aktivering som er spesielt for dette apparatet. Nummertastatur. Alfabetisk tastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Det kan komme små ikoner eller tekst som kompletterer disse symbolene. Alle de implisitte eller personlig tilpassede funksjonskodene fremstilles i tabellen over funksjonskoder på side 47. 2

5 Generell Innholdsfortegnelse N Presentasjon av telefonapparatet... s. 4 Anrop... s. 7 Foreta et anrop til en abonnent, motta et anrop, midlertidig lagring av et nummer... Behandle flere anrop... s. 15 Anrope eller motta et annet anrop mens du snakker i telefonen, overføre et anrop, gå fra en samtale til en annen, samtale med to abonnenter samtidig, sette en intern eller ekstern abonnent på hold... Arbeide i gruppe... s. 21 Sile anrop, innhente et anrop, svare på felles ringeklokke, sende en tekstmelding... Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake... s. 27 Viderekople anrop til et annet telefonapparat, til et talemeldingssenter, oppheve en viderekopling, avlese talemeldinger, anmodninger om tilbakeringing... Styre kostnader... s. 33 Debitere en kundekonto eller egen bedrift for kostnaden av anropene... Justere og tilpasse telfonapparatet til egne behov... s. 35 Programmere personlig kode, egen telefonliste, endre verdien for en tast, justere ringetonen, velge språk i displayet... Ordliste... s. 41 Oversikt... s. 43 Tabell over funksjonskoder... s. 47 3

6 Presentasjon av telefonapparatet Display Inneholder flere sider med informasjon om abonnenten eller det pågående anropet. Guidetast: til informasjon eller endring av programmeringen Telefonapparatets identitet. Endring av verdien for en tast. Definisjon av funksjonen til de faste tastene. For å avslutte et anrop eller en programmering. Audiotaster Høyttaler (HT): for å dele samtalen med en annen person. for å senke lyden i HT eller i røret. for å skru opp lyden i HT eller i røret. Høyttalende: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret. Lampe som viser at det har kommet inn meldinger. Alfabetisk tastatur Beskyttet med et deksel, og gjør det mulig å foreta anrop via navnevalg, skrive meldinger og programmere. Plasser klistrelappen "Memo" på innsiden av dekselet. 4

7 Presentasjon av telefonapparatet N Ikoner og programmerbare taster For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste eller styre anrop. Til hver tast hører det tilsvarende ikoner: Kommunikasjonsikoner Oppringing pågår (blinker). Samtale pågår. Samtale venter. Samtale satt på hold i gruppe. Funksjonsikoner Aktivert funksjon. Funksjon som krever en handling. Opptatt telefon eller linje. Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogrammerte: Bla fra en side til en annen i displayet. Viderekople anrop til en annen abonnent. Samtale med tre deltakere (konferanse). Gjenta sist slåtte nummer automatisk (gjenta). Enkelte andre taster er blitt programmert av installatøren alt etter dine behov: Tast som gir tilgang til en tjeneste som må forhåndsprogrammeres av installatøren. Tast for mikrofonsperre slik at abonnenten ikke kan høre deg lenger. Intercom-tast for å kunne svare automatisk på et anrop uten å måtte ta av røret. Tilgang til forskjellige meldingstjenester. Overføre et anrop til en annen abonnent. Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene Det leveres ferdigtrykte merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene. 1 Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (ett hakk for hver tastblokk) Løfte opp dekselet. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen. Sett dekselet tilbake på plass. 5

8 Presentasjon av telefonapparatet Display Inneholder flere sider med informasjon om abonnenten eller det pågående anropet. Lamper og programmerbare taster Disse tastene er både linjetaster med tilhørende kommunikasjonslamper og funksjonstaster. Kommunikasjonslamper Samtale pågår. Mottakelse av et anrop (blinker). Tilbakeringing (blinker). Samtale venter (blinker). Funksjonslamper Aktivert funksjon. Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogrammerte: Viderekople anrop til en annen abonnent. Tilgang til forskjellige meldingstjenester. Tilgang til egen telefonliste. Gjenta sist slåtte nummer automatisk (gjenta). Bla fra en side til en annen i displayet. Overføre et anrop til et annet telefonapparat. Enkelte andre taster er blitt programmert av installatøren alt etter dine behov: Tast som gir tilgang til en tjeneste som må forhåndsprogrammeres av installatøren. Guidetast: til informasjon eller endring av programmeringen. Telefonapparatets + identitet. + Definisjon av funksjonen til de faste tastene eller endring av verdien for en. Audiotaster Høyttaler (HT): for å dele samtalen med en annen person. Sette på plass merkelappen for de forhåndsprogrammerte tastene Det leveres en ferdigtrykket merkelapp med telefonapparatet, som skal plasseres mellom de programmerbare tastene. 1 Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket. 2 Lampe som angir at det har kommet inn meldinger eller forespørsler om tilbakeringing. Løfte opp dekselet. For å avslutte et anrop elle en programmering. for å senke lyden i HT eller i røret. for å skru opp lyden i HT eller i røret. 3 4 Legg inn den ferdigtrykte merkelappen. Sett dekselet tilbake på plass. 6

9 Anrop 2 N Foreta et anrop eller svare uten å løfte av røret (høyttalende)*... s. 8 Anrop til eksternt nummer... s. 8 Anrop til internt nummer... s. 8 Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre)... s. 09 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste... s. 10 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste... s. 10 Motta et anrop... s. 10 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)... s. 10 Midlertidig lagring av et nummer for å foreta anropet senere... s. 11 Automatisk tilbakeringing fra en intern abonnent ved opptatt... s. 11 Motta et internt anrop som intercom-anrop*... s. 11 Tonesignalering (DTMF)... s. 12 Foreta et anrop til en ISDN-abonnent... s. 12 Skjule egen identitet... s. 12 Sette på høyttaleren mens en en samtale pågår (røret er løftet av)... s. 13 Aktivere mikrofonsperre*... s. 13 *Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. 7

10 Anrop Foreta et anrop eller svare uten å løfte av røret (høyttalende)* du er i høyttalende modus linjetast nr. til abonnenten avslutte anropet I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. Innta høyttalende posisjon: Svare på et anrop i høyttalende modus: du snakker i telefonen * Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. Anrop til eksternt nummer Foreta et anrop: linjetast "Eksternt nr." nr. til abonnenten viser status for samtalen 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. Anrop til internt nummer nr. til telefonapparatet standard kode for funksjonen "Sentralbordanrop" linjetast for nr. til telefonapparatet navnet og nummeret til den anropte personen vises 8

11 Anrop N Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) de første bokstavene i abonnentens navn foreslår et navn etterfulgt av telefonnummeret Dersom navnet er korrekt: anrope abonnenten Dersom navnet til abonnenten ikke er korrekt: du kan utvide søket ved å legge til en bokstav i navnet eller ved å vise de forskjellige forslagene: for å vise neste eller forrige navn for å vise ytterligere informasjon for å slette det viste navnet For telefonapparatet Easy REFLEXES: denne funksjonen må ha den programmerte tasten "Anrop via navnevalg". Etter å ha trykket på denne tasten: * et navn vises de to første bokstavene i navnet til abonnenten foreta anropet hvis navnet er korrekt vise neste eller forrige navn slette det viste navnet * Tast en bokstav: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver som du kan vise ved å trykke på tasten. kun et trykk, en ten det er for "A", "B" eller "C" 9

12 Anrop Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste* ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9) *For å programmere egne numre, se side 37. systemet slår nummeret automatisk For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til egen telefonliste, bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste Telefonapparatet gir deg tilgang til en felles telefonliste over eksterne kortnumre. kortnr. Motta et anrop telefonen ringer navnet eller nummeret til abonnenten For å svare: Gjenta sist slåtte nummer (gjenta) eller koden for funksjonen "Gjenta sist slåtte nummer" 10

13 Anrop N Midlertidig lagring av et nummer for å foreta anropet senere telefonen til abonnenten svarer ikke. før du legger på "Midlertidig nr." nummeret lagres til du registrerer et annet nummer Gjenta det lagrede nummeret senere: "Midlertidig nr." For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til egen telefonliste, bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Automatisk tilbakeringing fra en intern abonnent ved opptatt intern abonnent opptatt viser at tilbakeringing er akseptert eller koden for funksjonen "Automatisk tilbakeringing ved opptatt" For å oppheve anmodning om tilbakeringing ved opptatt: eller koden for funksjonen "Oppheve automatisk tilbakeringing" Motta et internt anrop som intercom-anrop* Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer telefonen din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. aktivere intercom den tilknyttede lampen lyser deaktivere intercom *Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. 11

14 Anrop Tonesignalering (DTMF) (taleserver, automatisk sentralbord eller fjernavlesing av telefonsvarer) du snakker i telefonen t eller koden for funksjonen "DTMF - tonesignalering" Alle de slåtte sifrene blir da overført som tonesignaler. samme tast for å oppheve Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes. Foreta et anrop til en ISDN-abonnent programmert tast ISDN nr. til abonnenten displayet viser det slåtte nr. For å korrigere nummeret: For å foreta anropet: LEDen for tasten ISDN lyser mens samtalen pågår flytt markøren Sende en underadresse: det kan være nødvendig å tilføye en "underadresse" på 4 sifre til abonnentens nummer (for å få direkte tilgang til abonnentens faks, P.C., telefon...). programmert tast ISDN nr. til abonnenten programmert tast "Underadresse" taste underadressen på tastaturet bekrefte og foreta anropet Skjule egen identitet (ISDN-anrop) Når du ringer til en intern eller ekstern ISDN-abonnent, overføres nummeret ditt automatisk til denne abonnenten. Du kan skjule identiteten din før du foretar anropet. programmert tast "Skjule egen identitet" funksjonen er aktivert så lenge ikonet for tasten lyser samme tast for å oppheve 12

15 Anrop N Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) du snakker i telefonen aktivere høyttaleren justere lydstyrken (7 nivåer) deaktivere høyttaleren Aktivere mikrofonsperre* Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: du snakker i telefonen lampen for den tilknyttede tasten lyser deaktivere mikrofonen gå tilbake til normal samtale * Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. 13

16 14

17 Behandle flere anrop 3 N Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår... s. 16 Motta et annet anrop mens en samtale pågår... s. 16 Overføre et anrop... s. 17 Gå fra en samtale til en annen (veksle)... s. 17 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)... s. 17 Sette samtalen på venting (hold)... s. 18 Sette en ekstern samtale på venting (parkering)... s. 18 Vise informasjon om ventende anrop... s. 19 Bryte inn i en intern samtale... s

18 Behandle flere anrop Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår du snakker i telefonen * nr. til den andre abonnenten navnet til den andre abonnenten linjetast den første abonnenten settes på venting ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9) For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første: linjetast med blinkende lampe Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten. * Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg: du snakker i telefonen den første abonnenten settes på venting navnet til personen som ringer vises i 3 sekunder linjetast med blinkende lampe For å gå tilbake til den første abonnenten: linjetast med tilsvarende ikon Hvis du legger på røret uten å svare på det andre anropet, ringes telefonen din opp på nytt. 16

19 Behandle flere anrop N Overføre et anrop Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon: du snakker i telefonen den første abonnenten settes på venting nr. til telefonapparatet Hvis mottakeren av overføringen svarer: hvis systemets konfigurering tillater det Du kan også overføre anropet umiddelbart uten å vente på svar fra abonnenten ved å følge én av de to fremgangsmåtene over. Overføring mellom to eksterne abonnenter kan konfigureres (avhengig av programmering av systemet). For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til funksjonen "Overføring", bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker i telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: linjetast med tilsvarende ikon den første abonnenten settes på venting Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Du er i en samtale mens en annen er satt på venting: samtale med tre deltakere oppheve konferansen og gå tilbake til den første samtalen avslutte samtalen med begge abonnnentene Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen: 17

20 Behandle flere anrop Sette samtalen på venting (hold) Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon. abonnenten settes på venting Innhente et anrop fra hold: linjetast linjetast med tilsvarende ikon Sette samtale på hold i gruppe: For å innhente anropet, fra et hvilket som helst telefonapparat i installasjonen som overvåker linjen. "Hold" abonnenten settes på venting og vil høre en ventetone Innhente anropet fra hold fra et hvilket som helst telefonapparat: linjetast med tilsvarende ikon Sette en ekstern samtale på venting (parkering) Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: du snakker i telefonen abonnenten settes på venting og vil høre en ventetone For å innhente det parkerte anropet: eller koden for funksjonen "Parkere anrop" eller koden for funksjonen "Innhente parkert anrop" nummeret til telefonapparatet for det parkerte anropet Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1,5 min.), viderekoples anropet til sentralbordet. 18

21 Behandle flere anrop N Vise informasjon om ventende anrop En abonnent prøver å få fatt i deg: du snakker i telefonen, du hører en pipelyd abonnenten settes automatisk på venting pipelyd displayet viser i noen sekunder hvem som ringer Du ønsker å svare på anropet med en gang: linjetast med tilsvarende ikon den første abonnenten settes automatisk på venting Dersom det kommer inn flere anrop samtidig, er det kun det siste som vises. Bryte inn i en intern samtale Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne telefonen ikke er "beskyttet", kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det: eller koden for funksjonen "Innlytt" samme tast for å oppheve Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: eller koden for funksjonen "Beskyttelse mot innlytting" nr. til abonnenten Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. 19

22 20

23 Arbeide i gruppe 4 N Motta ringetone for overvåkede anrop... s. 22 Svare på felles ringeklokke... s. 22 Sile anrop... s. 22 Innhente et anrop... s. 23 Svare på sentralbordanrop (midlertidig)... s. 23 Motta anrop til andre telefonapparater... s. 23 Søkegruppe... s. 24 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent... s. 24 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent... s. 24 Sende en tekstmelding til en intern abonnent... s. 25 Kringkasting - gi beskjed til egen gruppe... s. 26 Svare på varslingssignal fra personsøkeren... s. 26 Tildele en ekstern linje... s

24 Arbeide i gruppe Motta ringetone for overvåkede anrop For å høre varslingssignalet for anrop beregnet på et annet telefonapparat: "Ringetone for overvåkede anrop" samme tast for å oppheve Denne funksjonen krever forhåndsprogrammering fra installatøren. Svare på felles ringeklokke Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: eller koden for funksjonen "Svare på felles ringeklokke" Sile anrop Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette "sjef/sekretær"-grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en eller flere sekretærtelefoner. Fra sjefens eller sekretærens telefon: "Sjef/Sekretær" anropene til sjefstelefonen siles av den valgte personen (sekretær,...) samme tast for å oppheve Siling angis i displayet på sjefstelefonen og på de programmerte tastene til sjefs - og sekretærtelefonene. 22

25 Arbeide i gruppe N Innhente et anrop Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: eller koden for funksjonen "Innhente anrop innen innhentgruppe" Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: eller koden for funksjonen "Innhente anrop - vilkårlig apparat" nr. til telefonen som ringer Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). Svare på sentralbordanrop (midlertidig) For hvert eksternt anrop beregnet på sentralbordet, ringer telefonen din og du kan svare på anropet "Hjelp for sentralbord" For hvert anrop til sentralbordet: din telefon ringer samtidig med sentralbordet samme tast for å oppheve et sentralbordanrop ringer på din telefon "Hjelp for sentralbord" Motta anrop til andre telefonapparater Alle telefonapparatene kan motta anrop til andre telefonapparater (maks. 8 nummer per ): "Overvåke anrop" din telefon ringer samtidig med de andre 23 samme tast for å oppheve

26 Arbeide i gruppe Søkegrupper Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen. Midlertidig utmelding av søkegruppe: eller koden for funksjonen "Utmelding av gruppe" nr. til gruppen Innmelding i gruppen på nytt: eller koden for funksjonen "Innmelding i gruppe" nr. til gruppen Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker: displayet viser at søket er igang nr. til abonnenten eller koden for funksjonen "Personsøk" Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften. Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du "ta av røret" på telefonen til den aktuelle abonnenten på avstand: "Intercom" du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har Høyttaler-funksjon) 24

27 Arbeide i gruppe N Sende en tekstmelding til en intern abonnent nr. til abonnentens telefonapparat første melding på listen (27) bla gjennom meldingene lese av alle meldingene endre språket for meldingen nr. til den ønskede meldingen sende den valgte meldingen gå ut av meldingsfunksjonen Hvis ønsket melding må fylles ut: tast inn nødvendige data slette inntastede data sende den valgte meldingen For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til funksjonene "Melding"eller "Overføring", bruk de forhåndsprogrammerte tastene: slette inntastede data Nedenfor finner du de 27 forskjellige meldingene: 1 RING TILBAKE 15 MØTE xx xx xx (*) 2 RING TILBAKE I MORGEN 16 MØTE LE xx xx xx A xx H xx (*) 3 RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx xx xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN 5 KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) 6 RING SEKRETÆREN 20 TILBAKE xx xx xx A xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 21 PÅ FERIE, TILBAKE xx xx xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER 22 EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX 23 EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx xx xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 24 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING 25 I MØTE - IKKE FORSTYRR 12 BESØKENDE VENTER 26 TIL LUNSJ 13 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 27 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet. 25

28 Arbeide i gruppe Kringkasting - gi beskjed til egen gruppe Denne beskjeden, som ikke trenger svar, kringkastes til telefoner med høyttaler i egen gruppe: nr. til gruppen snakk, du har 20 sekunder Meldingen kan kun høres på telefoner i hvilemodus og som er utstyrt med høyttaler. Svare på varslingssignal fra personsøkeren Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften. personsøkeren piper koden for funksjonen "Svare på personsøk" nr. til telefonen det skal viderekoples fra Tildele en ekstern linje Hvis du har fått tillatelse til det, kan du overføre en ekstern linje til et annet telefonapparat, og på denne måten opprette en ekstern forbindelse for dette apparatet. du snakker med en intern abonnent programmert tast "Tildele ekstern linje" den interne abonnenten har forbindelse med det offentlige nettet og kan taste ønsket nummer Hvis du vil vite kostnaden for samtalen, kan du trykke på den programmerte tasten "Tildele linje & takseringsinformasjon" i stedet for tasten "Tildele ekstern linje" ved tildelelsen av linjen (se kapitlet "Styre kostnader"). 26

29 Når du ikke er tilstede Når du er kommet tilbake 5 N Velge anrop som skal viderekoples... s. 28 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)... s. 28 Viderekople anrop til et talemeldingssenter... s. 28 Viderekople anrop til personsøker... s. 29 Viderekople anrop av typen Følg meg... s. 29 Foreta en selektiv viderekopling... s. 29 Viderekople gruppeanrop... s. 30 Oppheve alle viderekoplinger... s. 30 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)... s. 30 Ikke forstyrr... s. 31 Avlese talemeldinger... s. 31 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere... s. 31 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede... s

30 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Velge anrop som skal viderekoples Når du aktiverer viderekopling, kan du velge hvilken type anrop du vil viderekople: eksterne, interne, alle... displayet viser meldingen "4-VK" vise "7-EksInt" (trykk fortløpende) viderekople interne og eksterne anrop viderekople eksterne anrop viderekople interne anrop aktivere valget Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter eller et internt nummer (sentralbord, osv.). ttast for viderekopling eller koden for funksjonen "Direkte viderekopling" nr. til abonnentens telefonapparat displayet viser at viderekoplingen er registrert telefonapparatet går tilbake i hvilemodus viderekoplingen og nummeret eller navnet til personen det er viderekoplet til vises Generell bemerkning angående viderekoplinger: du kan velge mottakeren av viderekoplingen mens du foretar programmeringen. Du kan fortsette å foreta anrop, men det er bare telefonapparatet du er viderekoplet til, som kan ringe deg. Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. Viderekople anrop til et talemeldingssenter eller koden for den typen viderekopling du ønsker å foreta telefonnr. til talemeldingssenteret 28

31 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake N Viderekople anrop til personsøker På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: eller koden for funksjonen "Viderekopling til personsøker" displayet viser at viderekoplingen er registrert displayet viser meldingen "4-VK" displayet viser at viderekoplingen er registrert Viderekople anrop av typen Følg meg Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. eller koden for funksjonen "Viderekopling av typen Følg meg" nr. til telefonen det skal viderekoples fra displayet viser meldingen "4-VK" nr. til telefonen det skal viderekoples fra Foreta en selektiv viderekopling Du kan foreta en selektiv viderekopling i henhold til anropernes identitet: eller koden for funksjonen "Selektiv viderekopling" samme tast for å oppheve For å kunne bruke denne funksjonen, må du først programmere listene over selektive viderekoplinger. 29

32 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Viderekople gruppeanrop Du kan viderekople alle anropene til din egen gruppe til et internt nummer: displayet viser at viderekoplingen er registrert ller koden for funksjonen "Viderekopling av gruppeanrop" nr. til telefonen for viderekoplingen Oppheve alle viderekoplinger ller koden for funksjonen "Oppheve alle viderekoplinger" displayet viser at oppheving av viderekopling er registrert, telefonapparatet blir tilgjengelig for alle anrop igjen displayet viser meldingen "4-VK" Du kan også oppheve en viderekopling ved å programmere en annen type viderekopling. Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) displayet viser at viderekoplingen er registrert ller koden for funksjonen "Viderekopling ved opptatt" nr. til telefonen for viderekoplingen displayet viser meldingen "4-VK" nr. til telefonen for viderekoplingen 30

33 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake N Ikke forstyrr Du kan gjøre telefonen din midlertidig utilgjengelig for alle anrop: ller koden for funksjonen "Ikke forstyrr" displayet viser meldingen "4-VK" displayet viser meldingen "Ikke forstyrr" Avlese talemeldinger Lampen for og den grønne lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn én eller flere meldinger: følg instruksjonene fra den talte veiledningen Vil du ha mer informasjon om talemeldingssenteret, kan du slå opp i heftet med spesialinformasjon. For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til funksjonene "Melding", bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra: velg melding ved å følge den gitte veiledningen programmert tast "Send tekst" første av de 27 meldingene Du velger melding på samme måte som når du vil: "Sende en tekstmelding til en intern abonnent" (side 25). 31

34 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Lampen for og den grønne lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn én eller flere meldinger. displayet viser antall mottatte meldinger displayet viser nummeret til avsenderen av meldingen displayet viser navnet på den første personen som skal ringes tilbake vise dato og klokkeslett for meldingen vise meldingens innhold lese av hele meldingen ringe tilbake til avsenderen* slette meldingen bla til neste melding bla til forrige melding avslutte visningen *Meldingen slettes når du aktiverer anropet. For telefonapparatet Easy REFLEXES: å tilgang til funksjonen "Melding", bruk den forhåndsprogrammerte tasten: slette en vist melding 32

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1 NEC Infrontia Nordic Produktinformasjon Revisjon A Side 1 Side 2 Aspire Produktinformasjon: Innholdsfortegnelse Side 1 Aspire, den nye generasjon IP telefoni...4 2 Innkommende anrop. Du velger alternativene

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer