Alcatel Office Premium REFLEXES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Office Premium REFLEXES"

Transkript

1

2 Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse telefonapparatet til egne behov, ordliste og alfabetisk register. Svensk handbok Presentation av apparaten, ringa, hantera flera samtal, lagarbete, vid frånvaro Kontrollera dina kostnader, personanpassa och ställa in din apparat, ordlista och register. Suomalainen käyttöopas Puhelin, Puhelut, Useiden puhelujen käsittely, Ryhmätyöskentely, Poissaolo Kustannukset, Henkilökohtaiset asetukset, Sanasto, Luettelo.

3 Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet gir deg alle fordeler med sin nye, ergonomiske utforming slik at telefonsamtalene blir mer komfortable å foreta. Takket være sin nye utforming, tilbyr telefonapparatet deg: behagelig telefonrør: ergonomisk form og holdesone i mykt materiale (1), audiotaster (høyttaler, høyttalende funksjon (2),...) for å gjøre livet lettere, et behagelig, alfabetisk tastatur slik at du kan ringe opp abonnentene dine via navnevalg (3) gjennomsiktige taster med forstørrende effekt (4) slik at du øyeblikkelig kan lese programmeringene (direkte anrop, funksjoner,...). Takket være sin komfort, tilbyr telefonapparatet deg også: et display slik at du kan se nummeret eller navnet til abonnenten og for å guide deg i programmeringene dine, kommunikasjonsikoner (5) (opptatt, fri, hold) for å guide deg i behandlingen av anropene dine (gå fra en abonnent til en annen,...), et komplett sett med koplingsbokser for å overføre data, bruke applikasjonene for assistert telefoni (CTI*) eller kople til analoge terminaler (faks, svarer, Minitel...) eller ISDN (PC med ISDN-kort, G4-faks,...). (1) Soner i mykt materiale (2) Høyttalende (3) Alfabetisk tastatur (4) Gjennomsiktige taster (5) Kommunikasjonsikoner kun for telefonapparatet Premium REFLEXES *CTI : Data/telefon-kopling 1

4 Symboler som brukes i dokumentasjonen Handlinger Trykk på.. Audiotaster Høyttaler (Premium). Løft av. Høyttaler (Easy). Legg på. Høyttalende. Tekst på blå bunn. Beskrivelse av en handling eller en kontekst. "Minus"-innstilling. Angir resultatet av aksjonen. "Pluss"-innstilling. Display Delvis oversikt over displayet. Andre faste taster Fast tast. Ikoner og programmerbare taster Linjetast. Ikon som er tilknyttet en tast. Andre symboler som brukes Angir viktig informasjon. Legg på eller vent 2 sekunder Tast som gir tilgang til en tjeneste dersom den er blitt programmert av den ansvarlige for installasjonen. "Tjenester" Forhånds (funksjon symbolisert med ikonet). Angir en bemerkning. Annet alternativ til handlingssekvensen. Valg mellom ulike handlingssekvenser. Tastaturer Angir en annen aktivering som er spesielt for dette apparatet. Nummertastatur. Alfabetisk tastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Det kan komme små ikoner eller tekst som kompletterer disse symbolene. Alle de implisitte eller personlig tilpassede funksjonskodene fremstilles i tabellen over funksjonskoder på side 47. 2

5 Generell Innholdsfortegnelse N Presentasjon av telefonapparatet... s. 4 Anrop... s. 7 Foreta et anrop til en abonnent, motta et anrop, midlertidig lagring av et nummer... Behandle flere anrop... s. 15 Anrope eller motta et annet anrop mens du snakker i telefonen, overføre et anrop, gå fra en samtale til en annen, samtale med to abonnenter samtidig, sette en intern eller ekstern abonnent på hold... Arbeide i gruppe... s. 21 Sile anrop, innhente et anrop, svare på felles ringeklokke, sende en tekstmelding... Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake... s. 27 Viderekople anrop til et annet telefonapparat, til et talemeldingssenter, oppheve en viderekopling, avlese talemeldinger, anmodninger om tilbakeringing... Styre kostnader... s. 33 Debitere en kundekonto eller egen bedrift for kostnaden av anropene... Justere og tilpasse telfonapparatet til egne behov... s. 35 Programmere personlig kode, egen telefonliste, endre verdien for en tast, justere ringetonen, velge språk i displayet... Ordliste... s. 41 Oversikt... s. 43 Tabell over funksjonskoder... s. 47 3

6 Presentasjon av telefonapparatet Display Inneholder flere sider med informasjon om abonnenten eller det pågående anropet. Guidetast: til informasjon eller endring av programmeringen Telefonapparatets identitet. Endring av verdien for en tast. Definisjon av funksjonen til de faste tastene. For å avslutte et anrop eller en programmering. Audiotaster Høyttaler (HT): for å dele samtalen med en annen person. for å senke lyden i HT eller i røret. for å skru opp lyden i HT eller i røret. Høyttalende: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret. Lampe som viser at det har kommet inn meldinger. Alfabetisk tastatur Beskyttet med et deksel, og gjør det mulig å foreta anrop via navnevalg, skrive meldinger og programmere. Plasser klistrelappen "Memo" på innsiden av dekselet. 4

7 Presentasjon av telefonapparatet N Ikoner og programmerbare taster For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste eller styre anrop. Til hver tast hører det tilsvarende ikoner: Kommunikasjonsikoner Oppringing pågår (blinker). Samtale pågår. Samtale venter. Samtale satt på hold i gruppe. Funksjonsikoner Aktivert funksjon. Funksjon som krever en handling. Opptatt telefon eller linje. Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogrammerte: Bla fra en side til en annen i displayet. Viderekople anrop til en annen abonnent. Samtale med tre deltakere (konferanse). Gjenta sist slåtte nummer automatisk (gjenta). Enkelte andre taster er blitt programmert av installatøren alt etter dine behov: Tast som gir tilgang til en tjeneste som må forhåndsprogrammeres av installatøren. Tast for mikrofonsperre slik at abonnenten ikke kan høre deg lenger. Intercom-tast for å kunne svare automatisk på et anrop uten å måtte ta av røret. Tilgang til forskjellige meldingstjenester. Overføre et anrop til en annen abonnent. Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene Det leveres ferdigtrykte merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene. 1 Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (ett hakk for hver tastblokk) Løfte opp dekselet. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen. Sett dekselet tilbake på plass. 5

8 Presentasjon av telefonapparatet Display Inneholder flere sider med informasjon om abonnenten eller det pågående anropet. Lamper og programmerbare taster Disse tastene er både linjetaster med tilhørende kommunikasjonslamper og funksjonstaster. Kommunikasjonslamper Samtale pågår. Mottakelse av et anrop (blinker). Tilbakeringing (blinker). Samtale venter (blinker). Funksjonslamper Aktivert funksjon. Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogrammerte: Viderekople anrop til en annen abonnent. Tilgang til forskjellige meldingstjenester. Tilgang til egen telefonliste. Gjenta sist slåtte nummer automatisk (gjenta). Bla fra en side til en annen i displayet. Overføre et anrop til et annet telefonapparat. Enkelte andre taster er blitt programmert av installatøren alt etter dine behov: Tast som gir tilgang til en tjeneste som må forhåndsprogrammeres av installatøren. Guidetast: til informasjon eller endring av programmeringen. Telefonapparatets + identitet. + Definisjon av funksjonen til de faste tastene eller endring av verdien for en. Audiotaster Høyttaler (HT): for å dele samtalen med en annen person. Sette på plass merkelappen for de forhåndsprogrammerte tastene Det leveres en ferdigtrykket merkelapp med telefonapparatet, som skal plasseres mellom de programmerbare tastene. 1 Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket. 2 Lampe som angir at det har kommet inn meldinger eller forespørsler om tilbakeringing. Løfte opp dekselet. For å avslutte et anrop elle en programmering. for å senke lyden i HT eller i røret. for å skru opp lyden i HT eller i røret. 3 4 Legg inn den ferdigtrykte merkelappen. Sett dekselet tilbake på plass. 6

9 Anrop 2 N Foreta et anrop eller svare uten å løfte av røret (høyttalende)*... s. 8 Anrop til eksternt nummer... s. 8 Anrop til internt nummer... s. 8 Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre)... s. 09 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste... s. 10 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste... s. 10 Motta et anrop... s. 10 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)... s. 10 Midlertidig lagring av et nummer for å foreta anropet senere... s. 11 Automatisk tilbakeringing fra en intern abonnent ved opptatt... s. 11 Motta et internt anrop som intercom-anrop*... s. 11 Tonesignalering (DTMF)... s. 12 Foreta et anrop til en ISDN-abonnent... s. 12 Skjule egen identitet... s. 12 Sette på høyttaleren mens en en samtale pågår (røret er løftet av)... s. 13 Aktivere mikrofonsperre*... s. 13 *Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. 7

10 Anrop Foreta et anrop eller svare uten å løfte av røret (høyttalende)* du er i høyttalende modus linjetast nr. til abonnenten avslutte anropet I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. Innta høyttalende posisjon: Svare på et anrop i høyttalende modus: du snakker i telefonen * Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. Anrop til eksternt nummer Foreta et anrop: linjetast "Eksternt nr." nr. til abonnenten viser status for samtalen 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. Anrop til internt nummer nr. til telefonapparatet standard kode for funksjonen "Sentralbordanrop" linjetast for nr. til telefonapparatet navnet og nummeret til den anropte personen vises 8

11 Anrop N Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) de første bokstavene i abonnentens navn foreslår et navn etterfulgt av telefonnummeret Dersom navnet er korrekt: anrope abonnenten Dersom navnet til abonnenten ikke er korrekt: du kan utvide søket ved å legge til en bokstav i navnet eller ved å vise de forskjellige forslagene: for å vise neste eller forrige navn for å vise ytterligere informasjon for å slette det viste navnet For telefonapparatet Easy REFLEXES: denne funksjonen må ha den programmerte tasten "Anrop via navnevalg". Etter å ha trykket på denne tasten: * et navn vises de to første bokstavene i navnet til abonnenten foreta anropet hvis navnet er korrekt vise neste eller forrige navn slette det viste navnet * Tast en bokstav: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver som du kan vise ved å trykke på tasten. kun et trykk, en ten det er for "A", "B" eller "C" 9

12 Anrop Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste* ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9) *For å programmere egne numre, se side 37. systemet slår nummeret automatisk For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til egen telefonliste, bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste Telefonapparatet gir deg tilgang til en felles telefonliste over eksterne kortnumre. kortnr. Motta et anrop telefonen ringer navnet eller nummeret til abonnenten For å svare: Gjenta sist slåtte nummer (gjenta) eller koden for funksjonen "Gjenta sist slåtte nummer" 10

13 Anrop N Midlertidig lagring av et nummer for å foreta anropet senere telefonen til abonnenten svarer ikke. før du legger på "Midlertidig nr." nummeret lagres til du registrerer et annet nummer Gjenta det lagrede nummeret senere: "Midlertidig nr." For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til egen telefonliste, bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Automatisk tilbakeringing fra en intern abonnent ved opptatt intern abonnent opptatt viser at tilbakeringing er akseptert eller koden for funksjonen "Automatisk tilbakeringing ved opptatt" For å oppheve anmodning om tilbakeringing ved opptatt: eller koden for funksjonen "Oppheve automatisk tilbakeringing" Motta et internt anrop som intercom-anrop* Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer telefonen din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. aktivere intercom den tilknyttede lampen lyser deaktivere intercom *Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. 11

14 Anrop Tonesignalering (DTMF) (taleserver, automatisk sentralbord eller fjernavlesing av telefonsvarer) du snakker i telefonen t eller koden for funksjonen "DTMF - tonesignalering" Alle de slåtte sifrene blir da overført som tonesignaler. samme tast for å oppheve Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes. Foreta et anrop til en ISDN-abonnent programmert tast ISDN nr. til abonnenten displayet viser det slåtte nr. For å korrigere nummeret: For å foreta anropet: LEDen for tasten ISDN lyser mens samtalen pågår flytt markøren Sende en underadresse: det kan være nødvendig å tilføye en "underadresse" på 4 sifre til abonnentens nummer (for å få direkte tilgang til abonnentens faks, P.C., telefon...). programmert tast ISDN nr. til abonnenten programmert tast "Underadresse" taste underadressen på tastaturet bekrefte og foreta anropet Skjule egen identitet (ISDN-anrop) Når du ringer til en intern eller ekstern ISDN-abonnent, overføres nummeret ditt automatisk til denne abonnenten. Du kan skjule identiteten din før du foretar anropet. programmert tast "Skjule egen identitet" funksjonen er aktivert så lenge ikonet for tasten lyser samme tast for å oppheve 12

15 Anrop N Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) du snakker i telefonen aktivere høyttaleren justere lydstyrken (7 nivåer) deaktivere høyttaleren Aktivere mikrofonsperre* Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: du snakker i telefonen lampen for den tilknyttede tasten lyser deaktivere mikrofonen gå tilbake til normal samtale * Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. 13

16 14

17 Behandle flere anrop 3 N Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår... s. 16 Motta et annet anrop mens en samtale pågår... s. 16 Overføre et anrop... s. 17 Gå fra en samtale til en annen (veksle)... s. 17 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)... s. 17 Sette samtalen på venting (hold)... s. 18 Sette en ekstern samtale på venting (parkering)... s. 18 Vise informasjon om ventende anrop... s. 19 Bryte inn i en intern samtale... s

18 Behandle flere anrop Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår du snakker i telefonen * nr. til den andre abonnenten navnet til den andre abonnenten linjetast den første abonnenten settes på venting ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9) For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første: linjetast med blinkende lampe Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten. * Kun for telefonapparatet Premium REFLEXES. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg: du snakker i telefonen den første abonnenten settes på venting navnet til personen som ringer vises i 3 sekunder linjetast med blinkende lampe For å gå tilbake til den første abonnenten: linjetast med tilsvarende ikon Hvis du legger på røret uten å svare på det andre anropet, ringes telefonen din opp på nytt. 16

19 Behandle flere anrop N Overføre et anrop Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon: du snakker i telefonen den første abonnenten settes på venting nr. til telefonapparatet Hvis mottakeren av overføringen svarer: hvis systemets konfigurering tillater det Du kan også overføre anropet umiddelbart uten å vente på svar fra abonnenten ved å følge én av de to fremgangsmåtene over. Overføring mellom to eksterne abonnenter kan konfigureres (avhengig av programmering av systemet). For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til funksjonen "Overføring", bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker i telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: linjetast med tilsvarende ikon den første abonnenten settes på venting Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Du er i en samtale mens en annen er satt på venting: samtale med tre deltakere oppheve konferansen og gå tilbake til den første samtalen avslutte samtalen med begge abonnnentene Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen: 17

20 Behandle flere anrop Sette samtalen på venting (hold) Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon. abonnenten settes på venting Innhente et anrop fra hold: linjetast linjetast med tilsvarende ikon Sette samtale på hold i gruppe: For å innhente anropet, fra et hvilket som helst telefonapparat i installasjonen som overvåker linjen. "Hold" abonnenten settes på venting og vil høre en ventetone Innhente anropet fra hold fra et hvilket som helst telefonapparat: linjetast med tilsvarende ikon Sette en ekstern samtale på venting (parkering) Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: du snakker i telefonen abonnenten settes på venting og vil høre en ventetone For å innhente det parkerte anropet: eller koden for funksjonen "Parkere anrop" eller koden for funksjonen "Innhente parkert anrop" nummeret til telefonapparatet for det parkerte anropet Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1,5 min.), viderekoples anropet til sentralbordet. 18

21 Behandle flere anrop N Vise informasjon om ventende anrop En abonnent prøver å få fatt i deg: du snakker i telefonen, du hører en pipelyd abonnenten settes automatisk på venting pipelyd displayet viser i noen sekunder hvem som ringer Du ønsker å svare på anropet med en gang: linjetast med tilsvarende ikon den første abonnenten settes automatisk på venting Dersom det kommer inn flere anrop samtidig, er det kun det siste som vises. Bryte inn i en intern samtale Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne telefonen ikke er "beskyttet", kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det: eller koden for funksjonen "Innlytt" samme tast for å oppheve Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: eller koden for funksjonen "Beskyttelse mot innlytting" nr. til abonnenten Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. 19

22 20

23 Arbeide i gruppe 4 N Motta ringetone for overvåkede anrop... s. 22 Svare på felles ringeklokke... s. 22 Sile anrop... s. 22 Innhente et anrop... s. 23 Svare på sentralbordanrop (midlertidig)... s. 23 Motta anrop til andre telefonapparater... s. 23 Søkegruppe... s. 24 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent... s. 24 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent... s. 24 Sende en tekstmelding til en intern abonnent... s. 25 Kringkasting - gi beskjed til egen gruppe... s. 26 Svare på varslingssignal fra personsøkeren... s. 26 Tildele en ekstern linje... s

24 Arbeide i gruppe Motta ringetone for overvåkede anrop For å høre varslingssignalet for anrop beregnet på et annet telefonapparat: "Ringetone for overvåkede anrop" samme tast for å oppheve Denne funksjonen krever forhåndsprogrammering fra installatøren. Svare på felles ringeklokke Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: eller koden for funksjonen "Svare på felles ringeklokke" Sile anrop Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette "sjef/sekretær"-grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en eller flere sekretærtelefoner. Fra sjefens eller sekretærens telefon: "Sjef/Sekretær" anropene til sjefstelefonen siles av den valgte personen (sekretær,...) samme tast for å oppheve Siling angis i displayet på sjefstelefonen og på de programmerte tastene til sjefs - og sekretærtelefonene. 22

25 Arbeide i gruppe N Innhente et anrop Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: eller koden for funksjonen "Innhente anrop innen innhentgruppe" Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: eller koden for funksjonen "Innhente anrop - vilkårlig apparat" nr. til telefonen som ringer Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). Svare på sentralbordanrop (midlertidig) For hvert eksternt anrop beregnet på sentralbordet, ringer telefonen din og du kan svare på anropet "Hjelp for sentralbord" For hvert anrop til sentralbordet: din telefon ringer samtidig med sentralbordet samme tast for å oppheve et sentralbordanrop ringer på din telefon "Hjelp for sentralbord" Motta anrop til andre telefonapparater Alle telefonapparatene kan motta anrop til andre telefonapparater (maks. 8 nummer per ): "Overvåke anrop" din telefon ringer samtidig med de andre 23 samme tast for å oppheve

26 Arbeide i gruppe Søkegrupper Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen. Midlertidig utmelding av søkegruppe: eller koden for funksjonen "Utmelding av gruppe" nr. til gruppen Innmelding i gruppen på nytt: eller koden for funksjonen "Innmelding i gruppe" nr. til gruppen Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker: displayet viser at søket er igang nr. til abonnenten eller koden for funksjonen "Personsøk" Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften. Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du "ta av røret" på telefonen til den aktuelle abonnenten på avstand: "Intercom" du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har Høyttaler-funksjon) 24

27 Arbeide i gruppe N Sende en tekstmelding til en intern abonnent nr. til abonnentens telefonapparat første melding på listen (27) bla gjennom meldingene lese av alle meldingene endre språket for meldingen nr. til den ønskede meldingen sende den valgte meldingen gå ut av meldingsfunksjonen Hvis ønsket melding må fylles ut: tast inn nødvendige data slette inntastede data sende den valgte meldingen For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til funksjonene "Melding"eller "Overføring", bruk de forhåndsprogrammerte tastene: slette inntastede data Nedenfor finner du de 27 forskjellige meldingene: 1 RING TILBAKE 15 MØTE xx xx xx (*) 2 RING TILBAKE I MORGEN 16 MØTE LE xx xx xx A xx H xx (*) 3 RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx xx xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN 5 KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) 6 RING SEKRETÆREN 20 TILBAKE xx xx xx A xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 21 PÅ FERIE, TILBAKE xx xx xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER 22 EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX 23 EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx xx xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 24 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING 25 I MØTE - IKKE FORSTYRR 12 BESØKENDE VENTER 26 TIL LUNSJ 13 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 27 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet. 25

28 Arbeide i gruppe Kringkasting - gi beskjed til egen gruppe Denne beskjeden, som ikke trenger svar, kringkastes til telefoner med høyttaler i egen gruppe: nr. til gruppen snakk, du har 20 sekunder Meldingen kan kun høres på telefoner i hvilemodus og som er utstyrt med høyttaler. Svare på varslingssignal fra personsøkeren Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften. personsøkeren piper koden for funksjonen "Svare på personsøk" nr. til telefonen det skal viderekoples fra Tildele en ekstern linje Hvis du har fått tillatelse til det, kan du overføre en ekstern linje til et annet telefonapparat, og på denne måten opprette en ekstern forbindelse for dette apparatet. du snakker med en intern abonnent programmert tast "Tildele ekstern linje" den interne abonnenten har forbindelse med det offentlige nettet og kan taste ønsket nummer Hvis du vil vite kostnaden for samtalen, kan du trykke på den programmerte tasten "Tildele linje & takseringsinformasjon" i stedet for tasten "Tildele ekstern linje" ved tildelelsen av linjen (se kapitlet "Styre kostnader"). 26

29 Når du ikke er tilstede Når du er kommet tilbake 5 N Velge anrop som skal viderekoples... s. 28 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)... s. 28 Viderekople anrop til et talemeldingssenter... s. 28 Viderekople anrop til personsøker... s. 29 Viderekople anrop av typen Følg meg... s. 29 Foreta en selektiv viderekopling... s. 29 Viderekople gruppeanrop... s. 30 Oppheve alle viderekoplinger... s. 30 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)... s. 30 Ikke forstyrr... s. 31 Avlese talemeldinger... s. 31 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere... s. 31 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede... s

30 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Velge anrop som skal viderekoples Når du aktiverer viderekopling, kan du velge hvilken type anrop du vil viderekople: eksterne, interne, alle... displayet viser meldingen "4-VK" vise "7-EksInt" (trykk fortløpende) viderekople interne og eksterne anrop viderekople eksterne anrop viderekople interne anrop aktivere valget Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter eller et internt nummer (sentralbord, osv.). ttast for viderekopling eller koden for funksjonen "Direkte viderekopling" nr. til abonnentens telefonapparat displayet viser at viderekoplingen er registrert telefonapparatet går tilbake i hvilemodus viderekoplingen og nummeret eller navnet til personen det er viderekoplet til vises Generell bemerkning angående viderekoplinger: du kan velge mottakeren av viderekoplingen mens du foretar programmeringen. Du kan fortsette å foreta anrop, men det er bare telefonapparatet du er viderekoplet til, som kan ringe deg. Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. Viderekople anrop til et talemeldingssenter eller koden for den typen viderekopling du ønsker å foreta telefonnr. til talemeldingssenteret 28

31 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake N Viderekople anrop til personsøker På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: eller koden for funksjonen "Viderekopling til personsøker" displayet viser at viderekoplingen er registrert displayet viser meldingen "4-VK" displayet viser at viderekoplingen er registrert Viderekople anrop av typen Følg meg Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. eller koden for funksjonen "Viderekopling av typen Følg meg" nr. til telefonen det skal viderekoples fra displayet viser meldingen "4-VK" nr. til telefonen det skal viderekoples fra Foreta en selektiv viderekopling Du kan foreta en selektiv viderekopling i henhold til anropernes identitet: eller koden for funksjonen "Selektiv viderekopling" samme tast for å oppheve For å kunne bruke denne funksjonen, må du først programmere listene over selektive viderekoplinger. 29

32 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Viderekople gruppeanrop Du kan viderekople alle anropene til din egen gruppe til et internt nummer: displayet viser at viderekoplingen er registrert ller koden for funksjonen "Viderekopling av gruppeanrop" nr. til telefonen for viderekoplingen Oppheve alle viderekoplinger ller koden for funksjonen "Oppheve alle viderekoplinger" displayet viser at oppheving av viderekopling er registrert, telefonapparatet blir tilgjengelig for alle anrop igjen displayet viser meldingen "4-VK" Du kan også oppheve en viderekopling ved å programmere en annen type viderekopling. Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) displayet viser at viderekoplingen er registrert ller koden for funksjonen "Viderekopling ved opptatt" nr. til telefonen for viderekoplingen displayet viser meldingen "4-VK" nr. til telefonen for viderekoplingen 30

33 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake N Ikke forstyrr Du kan gjøre telefonen din midlertidig utilgjengelig for alle anrop: ller koden for funksjonen "Ikke forstyrr" displayet viser meldingen "4-VK" displayet viser meldingen "Ikke forstyrr" Avlese talemeldinger Lampen for og den grønne lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn én eller flere meldinger: følg instruksjonene fra den talte veiledningen Vil du ha mer informasjon om talemeldingssenteret, kan du slå opp i heftet med spesialinformasjon. For telefonapparatet Easy REFLEXES: for å få tilgang til funksjonene "Melding", bruk den forhåndsprogrammerte tasten: Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra: velg melding ved å følge den gitte veiledningen programmert tast "Send tekst" første av de 27 meldingene Du velger melding på samme måte som når du vil: "Sende en tekstmelding til en intern abonnent" (side 25). 31

34 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Lampen for og den grønne lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn én eller flere meldinger. displayet viser antall mottatte meldinger displayet viser nummeret til avsenderen av meldingen displayet viser navnet på den første personen som skal ringes tilbake vise dato og klokkeslett for meldingen vise meldingens innhold lese av hele meldingen ringe tilbake til avsenderen* slette meldingen bla til neste melding bla til forrige melding avslutte visningen *Meldingen slettes når du aktiverer anropet. For telefonapparatet Easy REFLEXES: å tilgang til funksjonen "Melding", bruk den forhåndsprogrammerte tasten: slette en vist melding 32

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Advanced REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Advanced REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4038/4039/4068.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Advanced REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Advanced REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90896NOAAed02 R100-1416 Innføring

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? how Du har til disposisjon et numerisk apparat Alcatel Advanced

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer